Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

als:

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Και απο!ώσει αυτούς την (Αlex. Μ. Κύριος κατα την, malitiam disperdet. Sciendum autem quòd es in Hebræo ,
Ald. & Compl. Kéelos Tù) arcular outcor, Thir (Alex. in cunctis Interpretsb:es pofitum fit, in malitia eorum dis-
Ald. & Compl. xata thr) Foruplar üvtür aparei auto's perder eos. Si autem voluerimus legere , malitiam eorum
Kuenos ó Ofis huwr. Hieron. epist. ad Sun. & Frer, to. 2. disperdet , id quod in LXX. sequitur in fine versiculi , eos,
654. C. ut in Vulg. & in malitia eorum difperder eos : tum 88 superfluum erit , & vitiosum.
addic : In Graco dicitis non effe præpofitionem in, sed legi

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

HEBR.

Ex Ms. Sangerm.

[ocr errors][merged small]

V bilen

es demasiadomino: Venite, laudemus Dominum :

V

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Heb. 3.

[ocr errors]

VULGATA HOD.

VERSIO ANTIQUA.
Laus Cantici ipsi David.

xcv.

* Laus Cantici ipsi David.
XCIV.

XCIV.
Enite , exsultemus Domino: Enite 1. Enite , exsultemus in
jubilemus Deo falutari nof jubilemus

Domino : jubilemus
tro.

Deo falutari nostro.
2. Præoccupemus faciem ejus Preoccupemus vultum ejus in ac 2. Præveniamus vultum ejus
in confessione : & in psalmis jubile- tione gratiarum : in canticis jubile. in confessionem : & in plal-
mus ei.
mus ei.

mis jubilemus ei.
3. Quoniam Deus magnus Do Quoniam fortis & magnus Do 3. Quia Deus magnus est,
minus : & rex magnus super omnes minus, & rex magnus fuper omnes & rex magnus fuper omnes
deos.
deos.

deos : quia non repellet Do

minus populum suum.
4. Quia in manu ejus funt om In cujus manu fundament a ter 4. Quia in manu ejus om-
nes fines terræ : & altitudines mon- re, & excelsa montium ipfius funt. nes fines terræ: & altitudines
tium ipsius sunt.

montium ipfius funt.
5. Quoniam ipsius est mare, & Cujus est mare , ipfe enim fecit 5. Quoniam ipfius est ma-
ipfe fecit illud : & ficcam manus illud : & ficcam manus ejus plaf- re, & ipfe fecit illud : & ari-
ejus formaverunt.
maverunt.

dam manus ejus fundaverunt.
6. Venite, adoremus, & proci Venite, adoremus, & curvemur: 6. Venite, adoremus, & pro-
damus : & ploremus ante Dominum, flect amus genu a ante faciem Domi- cidamus ante eum : & plore-
qui fecit nos.
ni factoris noftri:

mus contra Dominum , qui

fecit nos.
7. Quia ipse est Dominus Deus Quia ipfe Deus nofter, & nos 7. Quia ipse est Deus nof-
nofter : & nos populus pafcuæ ejus, populus pascua ejus, & grex ma ter : & nos plebs pascuæ ejus,
& oves manus ejus.
Dus ejus.

& oves manus ejus.
8. Hodie si vocem ejus audieri Hodie si vocem ejus audieritis , 8. Hodie fi vocem ejus au-
tis, nolite obdurare corda veftra; nolite obdurare corda veftra: dieritis, nolite obdurare corda

vestra
9. Sicut in irritatione fecundùm Sicut in contradictione , ficut in 9. In exacerbatione, fecun-
diem tentationis in deserto: ubi ten- die tentationis in deferto : ubi ten- dùm diem tentationis in de-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Eundem titulum referunt Aug. & Cassiod. cum Psalt. $.6. Psalt. Corb. Venite..... 8 procidamus ante eum :
Rom. & Gr. In Corb. & Mozarab. deest ipf. Hic aurem & ploremus ante Dominum , qui , &c. Rom. cum Moz. &
Psalmus, quemadmodum legitur in Vulgata, pluribus va al. Breviar, procidamus ante Deum : ploremus (Moza
riat ab eo qui usurpatur in Breviariis, vulgoque canitur ES plor.) coram Domino , qui , &c. Iren. 1. 3. c. 10. p. 187.
in Ecclesia.

a. Venite, ador. Es procidamus ante eum : ploremus in conf-
. 1. Ita Pfalt. Moz. habet ad verbum. In Rom. deest peitu Domini , qui fecit nos. Ambros. in Luc. 7. to. 1. 1387-
in, ante Domino , ficut apud Auguft. & Cassiod. in hunc f. 6 procid. ante Deum : 8 ploremus ante Dominum nof-
Ps. Sic etiam in Gr.

trum, qui fecit nos : ira rursum l. 2. de poenit. to. 2.438.
.2. Auguft. serm. 176. to. 5.839.e. Præveniamus fa- a. & l. 3. de Spir. S. 683.c.

a. & l. 3. de Spir. S. 683.C. & epist. 51. col. 999. a. præ-
ciem ejus in confeffione , &c. item in hunc Pf. col. 1024. ter eum , loco Deum. S. Paulinus epift. 23. p. 147.2. Ve-
f. 1025. a. at fupra legit , Præoccupemnes faciem , &c. cum nile , adoremus , &9 ploremus ante Dominum, qui , &c. Au.
Cassiod. & Pfalt. Rom. In Mediol. Coib. Carnut. & ap. gust. in hunc Pr. Venite, ador. O procidamus ei : & plore-
Greg. Turon. p. 481. Præveniamus. In Mozarab. Preoccu mus ante Dominum, qui, &c. at serm. 26. to. 5.0
pemus faciem Dei in , &c. In Gr. [leggloow if #póswa d. seq. Venite, adoremus eum , & profternamur illi : & fles-
πον αυτέ ν εξομολογήσει , &c.

mus ante Dominum , qui nos fecit ; post paulò, 137.a. e.
$. 3. Pfalc. Rom. Quoniam Deus mag. Dom. 8 rex...... 8ploremus coram Domino ; serm. autem 176. p. 839. e. 85
quon. non repellet Dom. plebem suam. Similiter in Carnut. profternamur ei : & fleamus coram Domino , qui, &c. Cal-
Mozarab. & Breviariis. In Corb. verò, & apud August. fod. in hunc Pr. & procidamus ante eum : ploremus ante
Quoniam Deus magnus est Dominus, & rex..... quon. non Dominum, qui , &c. Viat. Tun. I. de pænit. ap. Ambrof.
repellet Dom. plebem fuam. Cassiod. quoniam non repellit col. 603. d. adoremus , & procidamus : & ploremus ante
Dom. pleb. suam. Gr. "OT. Odos péyas Kúeros, ag..... Oto Dominum , qui, &c. Gr. regowo wuel durça ai xa cucco-
εκ απώσε7αι Κύριος τον λαόν αυτε. .

refl ivartior Kupit, &c.
$. 4. Ita Cassiod. in hunc Pf. Sic etiam in Breviar. .7. Sicin "falt. Corb. præter unum populus, loco plebs.
Mozarab. addito verbo funt, ad ejus. Iren. I. 3. c. 10. p. In Rom. & Breviar. Quia ipfe eft Dominus Deus nofter : nos
187. a. legit : In mann ejus fines terræ : & altitudines mon autem populus ejus, Es oves pascua ejus. Mozarab. & nos
tinm ipfius sunt, Ita quoque in Græco , & apud August. in populus pascua ejus, 85 oves gregis ejus. August. in hunc
eund. Pl. præfixo adverbio quoniam. In Psalt. Rom. & Pl. Quoniam ipfe eft Dom. De. noter : nos autem populus paf-
Breviariis : Quia in manu ejus funt omnes fines terra : 88 cua ejus , & oves manuum ejus. Caffiod. & nos populus
altitudines montium ipfe confpicit. Itidem in Corb. dem pro ejus , & oves pascua ejas. Gr. "Oni autós ésor ó Osos wcwro
verbo funt.

και εμείς λαός νομις αυτ8, και πρόβαλα χέρος αυτ8.
X. s. Ita legit Iren. I. 3. c. 10. P. 187. a. Ita quoque 7. 8. Sic in Psalt. Rom. Moz. & Gr. necnon ap. Au-
Ambrof. l. 3. Hexa.col. 40. a. & Cassiod. in hunc Pl. cum gust. & Cassiod. in hunc Pl.
Plalt. Moz. In Rom. & Mediol. ac Breviar. & aridam fun. #.9. Ita in Psalt. Corb. præter hoc, facut in exacerba-
daverunt manus ejus. In Corb. Quoniam ipfius mare, 85 tione. Item in Mozarab. & Rom. & Breviar. addito ung
ipfe fecit illud : 5 aridam manus ejus fundaver. Apud Au ad verbum rentaverunt. Mediolan. etiam, & Carnur,
gust. 1. 6. de Gen. ad lit. to. 3. 205. a. e aridam ma hab. in exacerbatione. August. verò in hunc is. sic : Quem.
nus ejus finxerunt : in hunc autem Pl. 8 aridam terram admodum in illo amaricatione ( inf. ficut in amaricarione)
manus ejus finxerunt. In Græco, Tù Župar ai Xcipes áuti secundum diem tent, in def. ubi tentaver. me patres ceftri,
Tacar.

probaverunt, & vid. op. mea, Cafliod, in eund, Pf. Sicut in

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

col. 136.

[ocr errors][ocr errors]

me ,

Nam.

[ocr errors]

Antate Domino canti- C vum : Cantate Domino omnis
U cum novum : cantate
190 LIBER PSALMORUM. Pfalm. XCV.
VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm. ferto : ubi tentaverunt patres taverunt me patres vestri, probaven taverunt me patres vestri, proba-

veftri, probaverunt, & vide- runt me, & viderunt opus meum. verunt me, & viderunt opera mea.
runt opera mea.
10. Quadraginta annis odio

Quadraginta annis displicuit 10. Quadraginta annis offensus
fui in gentibus , & conversa- mibi generatio : & dixi : Populus fui generationi illi, & dixi: Semper 14. 34.
tus fum generationi ipsi , & errans corde est,

hi errant corde.
dixi : Semper errant corde.
11. Et ipfi non cognoverunt Et non cognoscens vias meas : 11. Et isti non cognoverunt

vias
vias meas : donec juravi in ira & juravi in furore meo , ut non meas: ut juravi in ira mea : Si introi- Heb. f
mea : Si introierint in requiem introirent in requiem meam. bunt in requiem meam.

3. meam.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. exacerbatione.... ubi tentav. me..... probaverunt me, &, &c. corde : propter quod odio habui hanc generationem. Et ipfi , Plerique Mss. August. fup. ita ferunt : 85 viderunt opera &c. In Gr. Τεσσαράκοντα έτη προσώχθισα τη γενεά εκείνη, mea quadraginta annis , exacerbaverunt me. Gr. 's και είπα: Αεί πλανώνται τη καρδία. Και αυτοί, &c. τω παρaπικeασμώ κατα την ημέραν τυπικρασμε (Αlex. Αld. ř. 11. August. in hunc Pl. Et ifti non cognoverunt vias & Compl. πειρασμα) & τη ερήμω επείρασα με ( Αlex. del. meas : quibus juravi in ira mea : Si introibunt in requiem NE) ...... ed oxipacar (Alex. Ald. & Compl. add. Men) meam. Similiter ap. Cassiod. ficut in Pfalt. Corb. & Moz, και είδον τα έργα μ8.

excepto primo, Et ips. In Rom. & Breviar. Ipfi verò non #. 10. Auguft. & Cassiod. cum Psalt. Mozarab. Qua- cognoverunt..... quibus juravi in ira mea : Si introibunt , draginta annis proximus fui generationi huic , & dixi : Sem &c. In Corb. Si intrabunt , &c. Item in Mediolan. & per isti errant corde. Sic etiam in Rom. ac Breviar. præter Carnut. quibus juravi. Apud Hilar. in Pf. 91. col. 236. hoc, bi errant. Item in Mediolan: proximus fui; in Car- b. ficut juravi in ira mea : Si intrabunt in req. meam : vide nut. adhæfi : huic autem, bi errant corde , subjicirur ibid. etiam in. Pl. 54. col. 107. b. Apud Ambrof. de ob. Theod. propter quod odio habui hanc generationem ; tum sequitur , to. 2. col. 1206. a. ficut juravi in..... Si introibunt in , Et ipfi non cognoverunt , &c. Similiter in Corb. Oundra &c. In Gr. Kai outoi 3x (Alex. Ald. & Compl. 'Autoide ginta annis adhafi generationi buic , & dixi : Semper errant εκ) έγνωσαν... ως άμεσα ή τη... Ει εισελεύσονται εις την , &c. VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Ms. Sangerm. I. Cùm quando ædificata est

XCVI.

Canticum ipsi David, * In MS. dees post. domus * poft captivitatem,

1. Quando domus ædificabatur poft Canticum ipli Dayid.

captivitatem. (1. Par. 15.)
XCV.

XcV.
Antate Domino Canricam no Antate Domino canticum no-

vum : cantate Domino omnis
Domino omnis terra.
terra.

terra. 2. Cantate Domino, bene Canite Domino, benedicite no 2. Cantate Domino, & benedidicite nomen ejus : bene nun- mini ejus : annuntiate de die in diem cite nomini ejus : annuntiate de die ciate diem de die falutare ejus. salutare ejus,

in diem salutare ejus. 3. Adnuntiate inter gentes

Narrate in gentibus gloriam 3. Annuntiate inter gentes glogloriam ejus, in omnibus po- ejus, in universis populis mirabilia riam ejus , in omnibus populis mipulis mirabilia ejus. ejus.

rabilia ejus. 4. Quoniam magnus Do Quia magnus Dominus, & lau 4. Quoniam magnus Dominus, minus & laudabilis valde : dabilis nimis : terribilis est super & laudabilis nimis : terribilis est suterribilis est super omnes deos. omnes deos.

per omnes deos. s. Quoniam omnes dii gen Omnes enim dii populorum scul 5. Quoniam omnes dii gentium dætium dæmonia : Dominus au- ptilia : Dominus autem cælos fecit. monia : Dominus autem cælos fecit. tem coelos fecit.

6. Confessio & pulchritu Gloria do decor ante vultum ejus : 6. Confessio & pulchritudo in do in conspectu ejus : sancti- fortitudo & exsultario in Sanctua- conspectu ejus : fan&imonia & ma

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. W. 1. Ita in Gr. edit. Rom. al. 'n dj tão Aavid, "OTE, ř. 3. Succinic Caffiod. cum Psalt. Rom. &c. Hilarius &c. Apud Aug. in hunc Pf. & 1. 8. de civit. Dei , to.7. verò in Pf. 13. n. 5. col. 59. a. legit : Annuntiate in gen213. d. Infcribitur titulus Psalmi : Quando domus adif- tibus gloriam ejus , & in omnibus populis salutare ejus : at cabatur post captivitatem. Apud Caffiod, ficut in Pfalt. Rom. in Pr. 134. col. 559.a. Annuntiate inter gentes gloriam ejus, & Moz. Canticum David, Quando domnes ædificabatur post in omni populo mirabilia ejus. Hieron. in Isai. 5. to. 3.45caprivit. In Corb. Canticum David, Quando adificata eft e. Annunt. in gentibus glor. illius , in omnibus populis midomus poft captivitatem. Versic. autem iste, Cum quando... rab. ejus. Similiter habet Auguft. epist. 142. to. 2.462. d. poft captivit. Pfalmum anteced. claudit in Autographo San e. & in hunc Pf. col. 1033. c. post paulò tamen legit : germ. sed errore librarii manifesto.

bene nunciate in gentibus , &c. Optat. 1. 2. cont. Donate * Sic Irenæus l. 4.C. 9. p. 237. d. Hilar. in Pf. 134. P. 27. b. Pronunciate in gentibus glor. ipfius , in omnib. pop. col. 559. a. Ambrof. I. de Elia , c. 20. col. 558. e. Optar. mirab. ejus. In Gr. 'Avayteínce7à Tois é greci, &c. 1. 2. cont. Donat. p. 27. b. necnon August. & Casiod. in . 4. Ita Pfalt. Corb. hab. cum Gr. Sic etiam in Brev. hunc Pf. cum Psali. Rom. & Gr.

Moz. deleto uno eft , poft terribilis. Pfalt. Rom. Vulgara V. 2. Ita in Gr. verbum è verbo ; sicut etiam in Pfalt. favet , cum Auguft. & Cassiod, in hunc Pr. Corb. Lar. Similiter hab. August. in hunc Pl. cum Brey. . 5. Ita legunt Cypr. 1. 3. Testim. p. 321. b. & AmMozarabico , fi hoc excipias, de die in diem. Similiter bros.l. 2. Hexa. to. 1. 24. f. ac epift. 17. 10. 2. 824. C. in Psalt. & Miss. Rom. & apud Caffiod. cum hoc , & be Item Auguft. & Cassiod, in hunc Pf. cum vet. Psale. & nedicite. In Mediolan. quoque & Carnut. paulò inf. bene Gr. Ap. Iren. 1. 3. c. 6. p. 181. a. Dii gentium , idola danunciate. Mís. quidem Auguft. ferunt diem ex die, sed se moniorum. Apud Tertul. I. de idol. c. 20. p. 246. a. Dei mel tantùm ; aliis in locis, de die in diem : & epist. 142. autem nationum dæmonia. to. 2. 462. d. bene nunciate de die es die , &c. Quæst. au W.6. August. in hunc Pl. cum Psalt. Rom. & Mozar.' tem 98. in Exod. 10. 3.453. c. bene nunciate diem ex die, Conf. & pulchritudo..... fanétitas Ig magnificentia in fandi&c. Hieron. in Ifai. . to. 3.45.e. annuntiate diem ex die ficatione ejus, Cassiod. cum Psalt. Corb. Confedio es fpeJalut. &c. Fulg. resp. cont. Arian. p. 61. evangelizate de cies in confp. ejus : Janétitas & magnific. in sanctific. ejus ; die in diem falutare ejus : at ser. 2. de dupl. nat. p. 553. Corb. in fanétimonia ejus. Gr. 'Egokomógucis in wexiótusooof bene nunciate diem de die falut, ejus,

αγιωσύνη και μεγαλοπρέπεια και το αγιάσματι αντέ.

CA

[ocr errors][ocr errors]

rio ejus.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

LIBER PSALMORUM. Plalm.

Pfalm. XCVI.

191 VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. gnificentia in sanctificatione ejus.

monia, & magnificentia sanc- Ex Ms. Sangerie

titatis ejus.
7. Afferte Domino patriæ gen Afferte Domino familie populo 7. Adferte Domino patriæ
tium, afferte Domino gloriam & ho- rum , afferte Domino gloriam & gentium, adferte Domino glo-
norem : 8. afferte Doinino gloriam fortitudinem : afferte Domino glo- riam & honorem : 8. adferte
nomini ejus.
riam nomini ejus.

Domino gloriam nomini ejus.
Tollite hostias, & introite in atria Levale munera, do introite in Tollite hostias, & introite
ejus : 9. adorate Dominum in atrio atria ejus: adorate Dominum in de- in atria ejus : 9. adorate Do-
sancto ejus.
core sanctuarii.

minum in atrio sancto ejus.
Commoveatur à facie ejus univer Paveat à facie ejus omnis terra: Commoveatur à facie ejus
sa terra : 10. dicite in gentibus quia dicite in gentibus : Dominus regna- omnis terra:10. dicite in genti-
Dominus regnavit.
vit.

bus:Dominus regnavit à ligno.
Etenim correxit orbem terræ qui Siquidem appendet orbem immo Etenim correxit orbem
non commovebitur : judicabit po- bilem : judicabit populos in aquita- quæ non commovebitur : ju-
pulos in æquitate.
tibus.

dicavit populos in æquitate ,

& gentes in ira fua.
11. Lætentur cæli, & exsultet Latamini cæli, & exsultet terra; 11. Lætentur cæli, & exsul-
terra , commoveatur mare, & ple- tonet mare, & plenitudo ejus:gau- tet terra, commoveatur mare,
nitudo ejus : 12. gaudebunt campi, deat ager meus, & omnia qua in eo & plenitudo ejus : 1 2. gaude-
& omnia quæ in eis funt.
funt.

bunt campi, & omnia quæ in

eis.
Tunc exsultabunt omnia ligna fil Tunc laudabunt universa ligna Tunc exsultabunt omnia li-
varum 1 3. à facie Domini, quia ve- saltûs ante faciem Domini, quo- gna silvarum 13. ante faciem
nit : quoniam venit judicare terram. niam venit : quoniam venit judicare Domini, quoniam venit:quo-

niam venit judicare terram.
Judicabit orbem terræ in æquita Judicabit orbem in justitia, & po Judicavit orbem terræ in
te , & populos in veritate fua.
pulos in fide sua.

æquitate, & populos in veri

tate sua.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
6.7. Concinune Auguft. & Cassiod. in hunc Pf. unà fup. dicite in nationibus : Dominus regnavit ligno. Etenim
cum vet. Psalt. & Gr. Tertul. adv. Jud. c. 5. p. 138. c. correxit orb. terræ , qui..... judicabit populas in aquitate, so
legit : Afferte Deo patria gentium , afferre Deo claritatem & gentes in ira (ua. Cassiodoro accinunt Pfalt. Rom. Corb.
honorem,

& Carnut. nisi quod Rom. addit quia , post vocem natio-
*. 8. Tertul. adv. Jud. c. 5. p. 138. c. afferte Deo fa- nibus. Mozarab. dicite in nationib. Dom. regnavit à ligno.
crificia nominis ejus. Tollire hoftias, &c. ut sup. Auguft. & Etenim firmavit orbem terræ , quæ , &c. ut in Vulg. Hym-
Cassiod. ut in Vulg. Similiter in vet. Pfalt. & Gr. nus quoque Vexilla regis , sic hab. circa medium, Dicens in

¥. 9. Vulgatæ respondent Auguft. & Caffiod. in hunc nationibus : Regnavit à ligno Deus. In Gr. deest à ligno, &
Pl. Psalt. verò Rom. hab. cum Gr. adorate Dominum in aula quia : in edd, tamen Ald. & Compl. est , öts Kúeios; reli-
fan&ta ejus. Commov. à facie ejus univerfa terra. Mozar. qua ut in Vulg.
similiter hab. in aula fancta ejus ; ut & S. Paulinus epist. #.11. Auguft. in hunc Pf. Jocundentur cæli , & exfultet
20. p. 111. b. Apud Hilar. in Pf. 134. col. 559, a. Como terra, commoveatur mare , &c. Cassiod. cum Psalt. Roma
moveatur à fac. ejus omnis terra , ut fup.

& Moz. Latentur cæli..... moveatur mare, &c. Gr. Evpedia
$. 10. Tertul. I. 3. adv. Marc. p. 677. b. similiter hab. ve war..... Canculutus, &c.
Dominus regnavit à ligno: item I. adv. Jud. c. 10. p. 144. W. 12. Sic etiam in Psalt. Rom. cui faver Ambr. I. de
b. 146. b. Succinunt Auct. quæst. ap. Aug. to. 3. parc. 2. parad. to. 1. col. 146.c. Item Aug. & Caffiod. in hunc Pl.
9. 8. col. 145. b. Ambrofiaster , p. 160. f. & Leo M. ser. addito verbo funt, poft eis , ur in Psalt. Rom. Deest in
53. P. 123. e. Apud August. pariter in hunc Pf. dicite in Gr. extremò verò legitur tō o pupes, filva.
nationibas : Dominus regnavit à ligno. Etenim , &c. ut in $.13. Itidem in Psalt. Corb. Rom. verò hab. ante faa
Vulg. Sic etiam hab. Vigil. Taps. cont. Varimad. p. 745. ciem Domini , quoniam venit : quoniam veniet judicare ter-
h. Item Auct. I. ad Novat. hær. p.499. f. annuntiate re ram. Judicabit orbem terræ , &c. Rom. Martian. quoniam
gnum Dei in gentibus , quia Dominus regnavit à ligno. Ve venit. Item in Moz. & apud Cassiod. ante faciem Domini ,
rům Hilar. in Pf. 134. col. 559. a. legit fimpliciter : dicite quoniam venit , &c. ut in Vulg. Sic etiam ap. Auguft. in
in nationibus : Dominus regnabit ; nec subdit ibid. À ligno, eund. Pf. fi excipias unum orbem terrarum. In Græco :
nec etiam in Pf. 149. col. 592. a. b. ubi fic : in gentibus negocúor 7g Kepis, OT, $PXtcr © To fpx67cu xpīrai thu zwro
Dominus effe regnaturus oftenditur. Apud Cassiod. autem ut Keινεί την οικεμένην ν Αικαιοσύνη , &c.

terram,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Ex Mf Sangerma

[ocr errors]

;

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. . 1. Huic David,

XCVII.

1. Pfalmus ipfi David,
Quando terra ejus restituta est.

Cùm terra ejus reftituta est.
XCVI.

XCVI.
Ominus regnavit, exfultet ter Ominus regnavit, exsultet ter. * Ominus regnavit , ex-
ra: lætentur insulæ multæ.

fulter terra : lætentur

insulæ multz.
2. Nubes , & caligo in circuitu Nubes do caligo in circuitu ejus : 2. Nubes, & caligo in cir-
ejus : justitia, & judicium correctio justitia & judicium firmamentum cuitu ejus : justitia , & judi-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7.1. Pfalt. Rom. Fab.cum Caffiod. Pfalmus ipfi David, autã xa.Jisa]. In edd. Ald. & Compl. ¥arpeds tã Ados
Cùm terra ejus restaurata eft. Item in Carnut, restaurata eft. vid, &c.
In Corb. Pfalmus David, Quando terra ejns restaurata eft. + Prior versiculus similiter exstat apud Tertullian. lo
In Rom. Martian. Pfalmus David, Quando terra ejus res de resurr. carn. p. 576.b. Irem apud Cypr. l. 2. Testim.
tituta eft. In Mozarab. fimpliciter , Pfalmus David. Ap. p. 297. b. hoc subnexo , jucundentur insula multa. Simi-
Hilar. in hunc Pr. Pfalmus David, quem cecinit Domino , liter hab. Aug. in hunc Pl. Cassiod. vero cum vet. Psalt.
quando vidis adversariis fuis , reddidit terræ fuæ Judaa pacem. ut in Vulg. In Gr. eu peger Jhtwav, &c.
Ambros. in Pf. 36. col. 777. d. textui responder. August. . 2. Sic est in Psalt. Rom. Marrian. & apud Cassiod.
ait : Infcribitur Pfalmus : Ipfi David, Cùm terra ejus refti- In Rom. Fabri, correctio sedis tuæ ; in Carnut. & Corb. cora
tuta eft ; inf. reftitueretur. In Gr. Iço Aavid, "Ots i rõ reptio. Apud August, direttio sedis ejus. Tichonius reg.7.

1.

eos.

VERSIÓ ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Mf Sangerm. cium correctio sedis ejus. folii ejus.

sedis ejus.
3. Ignis ante ipsum proce Ignis ante faciem ejus ibit, doo 3. Ignis ante ipsum præcedet ,
dit', & inflammavit in circui- exuret per circuitum hoftes ejus. & inflammabit in circuitu inimicos
tu inimicos suos.

ejus.
4. Adparuerunt fulgura ejus Apparuerunt fulgura ejus orbi: 4. Illuxerunt fulgura ejus orbi
orbi terræ : respexit, & com- vidit, & contremuit terra. terræ : vidit, & commota eft terra,
mota est terra.

5. Montes liquefacti sunt fi Montes ficut cera tabefacti sunt S. Montes ficut cera fluxerunt
cut cera, & Auxerunt à facie à facie Domini : à facie dominatoris à facie Domini; à facie Domini om-
Domini ; à facie Domini om- omnis terra.

nis terra.
nis terra.

6. Adnuntiaverunt coeli juf Annuntiaverunt cali juftitiam 6. Annuntiaverunt coeli justitiam
titiam ejus : & viderunt om- ejus , & viderunt omnes. populi glo. ejus : & viderunt omnes populi glo-
nes populi gloriam ejus.
riam ejus.

riam ejus.
7. Confundantur omnes Confundantur universi, qui fer 7. Confundantur omnes ,

qui

Exedo qui adorant sculptilia : qui glo- viunt sculptili , qui gloriantur in adorant sculptilia: & qui gloriantur 20.4.

Lev. 26. riantur in simulachris súis. idolis :

in fimulachris suis. Adorate eum omnes angeli Adorate eum omnes dii. Audi Adorate eum omnes angeli ejus : Deut. 5. ejus : 8. audivit, & lætata eft vit, & latata eft Sion :

8. audivit, & lætata est Sion, 8. Sion.

Heb. I. Et exsultaverunt filiæ Judææ,

6.
Et exsultaverunt filiæ Juda, prop Et exsultaverunt filiæ Judæ ,
propter judicia tua Domine: ter judicia tua Domine,

propter judicia tua Domine:
9. Quoniam tu es Dominus Tu enim Dominus excelsus super 9. Quoniam tu Dominus altiffi-
excelsus super omnem terram: omnem terram : -vehementer elevatus mus fuper omnem terram : nimis
vehementer exaltatus es super es fuper omnes deos.

exaltatus es super omnes deos.
omnes deos.

10. Quidiligitis Dominum, Qui diligitis Dominum , odite 10. Qui diligitis Dominum, odi Amos odite nequitiam : custodit ani- malum : custodit animas sanctorum te malum: custodit Dominus animas S. 15.

Roma mas servorum suorum, de ma- suorum, de manu impiorum eruet sanctorum suorum, de manu pecca

12.9.
nu peccatoris liberavit eos.

toris liberabit eos.
11. Lumen orietur justo, Lux orta eft justo, & redis corde 11. Lux orta est justo, & rectis
& te&tis corde lætitia.
letitia

corde lætitia.
12. Lætamini justi in Do -Latamini justi in Domino, la 12. Lætamini justi in Domino :
mino:& confitemini memo- 'confitemini memoria fančta ejus. & confitemini memoriæ fanctifica,
riæ fanctitatis ejus.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
p. 64. d. initio sic habet : Nimbus , & nubes in circuitu ejus. Vulg. Apud Caffiod. Confund. omnes, qui adorant idola :
Gr. Nepénu, ağ vrópos xúxaco WTS ..... xa76p Joscis 6pórx qui gloriantur , &c. In Gr. Aigytúrwar sérres, oi 17296-
autê.

κυνέντες τοϊς γλυπτούς οι έγκαυχώμενοι ν τοίς ειδώλοις αυ-
$. 3. Tertul. l. 4. adv. Marc. p. 724. a. Ignis ante ip- , &c. ut in Vulg.
fum procedet , es cremabit inimicos ejus : & l. de pudic. p. 9. 8. Sic in Psal. Corb. Auguft. verò in hunc Pr. leg.
1000. b. Ignis enim procedet ante faciem ipfius , & exuret audivit, jocundata eft Sion. Et exsultaverunt filia Ju-
inimicos ejus. Ambros. in Luc. 12. 10. 1. 1442. a.cum Psalt. daa, &c. Hieronymus in Dan. 3. to. 3. 1085. a. Exfulta-
Moz. Ignis ante eum ardebit. Ita quoque Auct. h. de pro verunt , & lætatæ funt filiæ Judæa , in omnibus judiciis tuis
mill. p. 2. C. 31. p. 258. d. August. verò cum Psalt. Rom. Domine. Caffiod. cum vet. Psalt. ut in Vulg. Gr. úxege,
Ignis ante enm præibit , &c. ut in Vulg. Caffiod. ante ipsum og suppeér. Ju Srár. Kai vyamidoarlo ai buyatépes zāc'Ixdalas,
præibit. Gr. Nõp dvartior ( Ald. & Compl. áórior ) Curg &c. Observant editores novissimi op. Aug. in Editi.
77@g@opetteloi, à proyli, &c.

legi filiæ Judæ ; in Mss. verò pluribus Judææ : fic etiam
.4. Ita August. in hunc Pl. præter unum vidit , toy ferunt melioris notæ codices sup. in Pf. 47. ř. 12.
commota eft. Tertullian. 1. de resurr. carn. p. 576.b. vidit , $.9. Aug. & Caffiod. Vulgatæ respondent, cum Pfalc.
si concuffa eft. Caffiod. cum Psalt. Rom. Vulgatæ faver. Rom. & Moz. nisi quod hab. quoniam tu es. Sic etiam
Mozarab. hab. Illrexerunt fulg. ejus orbis terræ , &c. Auct. in Gr. In Ms. Alex. ac edd. Ald. & Compl. deest ver-
op. imp. in Mauth. hom. 49. p. 209. e. Alluxerunr fulgura bum es. In Psalt. Corb. Quoniam tu és Dominus altiffimus
ejus orbi terra. Græc. "Eparu ai asexagi avtõtý oxxxcérn faper..... nimis superexaltatus es fuper omnes Deus.
side , y e'taneutu , &c.

$. 10. Lucif. Cal. I. 1. pro S. Arhan. p. 194. b. Qui
. 5. Tertul. 1. de resurr. carn. p. 576. b. Montes fa- diligitis Dom, odite malum. August. in hunc Pr. Qui dia
cut cera liquefati funt à facie Domini : &l.cont. Hermog. lig. Dom. odite malignum : custodit Dominus animas fervo-
p. 420. b. Montes verò tanquam cera liquefcent à cons rum suorum, de manu peccatoris eruet eas. Apud Cassiod.
pe&u Domini : & cont. Prax. p. 891. c. À cujus conspectu ut in Vulg. excepto uno plurali peccatorum. In Psale.
montes liquefcunt ut cera. Hieron. in Isai. 64. 10. 3. 473. Rom. custodit Dom. animas fervorum suorum , 8 de manu
b. Montes liquefa&ti funt ficut cera à facie Domini ; à facie peccatorum liberabit eos. Item in Mediol. & Moz. animas
Dei univerfa terra. Auguft, in hunc Pf. Montes fluxerunt fervorum fuorum : præterea in Moz. & Corb.liberavit eos.
facut ( al. velut ) cera à facie Domini ; à facie Domini om In Gr. Οι αγαπώντες τον Κύeιον, μισείτε πονρόν φυλάσσει
nis terra. Cassiod, à facie Domini tremuit omnis terra. Ita Κύeιος τας..... των οσίων αυτέ, εκ χειρος αμαρτωλών (Αlex.
etiam in Pfalr. Carnur. Corb. & Rom. Marrian. In Rom. Ald. & Compl. a papiwas) poslal dutés.
Fabri deest tremnit. In Græco : Tà opus acel xupos étaxmoan . II. Pfalt. Rom. cum Caffiod. Vulgatæ congruit. Mo-
από προσώσε Kυρία από προσώπε Κυρία πάσης της γης. In zarab, hab. Lux orta est juftis. August. in eund Pf. Lux
Mf. Alex, & Texmoor wori xupos.

orta est justo, re&tis corde jocunditas. Gr. Os GréteIAE
$.6. Concordant Aug. & Cassiod. unà cum vet. Psalt. Tớ cixaiw, is Tois eclécs tñ..... eu pegourn.
& Græco.

. 12. Ita Cassiod. cum Psalt. Rom. & Moz. Apud
*.7. Ita legie Auguft. ad verbum. Sic etiam in Psalt. August. in eund. Pf. Jocundamini justi in Domino : 8 con-
Moz. excepto uno adorate Dominum. In Corb. qui adorant fit. mem. fan&itatis ejus. In Gr. Evopóy, Jn7e..... Dj Žopea
Sculptilibus : qui glor..... adorate eum , &c. In Rom. ut in λογείσθε τη μνήμη της αγιωσύνης αυτή.

tionis ejus.

SYEXEY

1

Ex Ms. Sangerm,

cedet,

micos

C Am.quia mirabilia fecit.

s orbi terra,

cerunt

hi om

iglo.

antur 24

[ocr errors]

1.

ejus : Da

6. He,

cvum : quia mirabilia fecit.

C cum novum : quia mia
LIBER PSALMORUM. Psalın. XCVII. 193
VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 1. Psalmus ipli David. XCVII. Canticum, XCVIII.

1. Pfalmus ipsi David.

XCVII.
Antate Domino canticum no-

no

rabilia fecit Dominus.
Salvavit sibi dextera ejus, & bra Salvavit sibi dextera ejus , doo Et liberavit eum dextera
chium sanctum ejus.
brachium sanctum ejus.

ejus , & brachium sanctum

ejus.
2. Notum fecit Dominus faluta-
Ifa. 52.

Notum fecit Dominus salutare 2. Notum fecit Dominus
10. re suum : in conspectu gentium re- suum : in conspectu gentium revela- salutarem suum : ante conf-
Luc. 3. velavit justitiam suam.

vit justitiam suam.

pectum gentium revelavit justi-
Eitiam
6.

tiam suam.
3. Recordatus est misericordiæ Recordatus est misericordiæ suæ , 3. Memor fuit mifericor-

fuæ, & veritatis fuæ domui Ifraël. & veritatis fuæ domui Israël : diæ suæ Jacob, & veritatis suæ qui_k

domus Israël.
Viderunt omnes termini terræsa Viderunt omnes fines terræ satu Viderunt omnes fines terræ
lutare Dei noftri.
tare Dei nostri.

salutarem Dei nostri.
4. Jubilate Deo omnis terra : Jubilate Domino omnis terra : 4. Jubilate Domino omnis
8.
cantate, & exsultate , & psallite. vociferamini , & laudate, & ca terra : cantate, & exaltate,
nite.

& psallite.
5. Pfallite Domino in cithara, Canite Domino in cithara ; in so Pfallite Domino nostro
in cithara & voce pfalmi : 6. in tu- cithara , “ voce carminis : in tu. in cithara , & voce pfalmi :

bis ductilibus, & voce tubæ corneæ. bis, da clangore buccina. 6. in tubis abietum, & voce Emis

tubæ corneæ.
Jubilate in conspectu regis Domi Jubilate coram rege Domino : to Jubilate in conspectu regis
ni: 7. moveatur mare, & plenitudo net mare, & plenitudo ejus i orbis, Domino : 7. moveatur mare,
ejus; orbis terrarum, & qui habi- & habitatores ejus.

& plenitudo ejus ; orbis terræ,
mas $15
tant in eo,

& omnes qui habitant in eam. Ca8. Flumina plaudent manu ,

fi Flumina plaudent manu , fimul 8. Flumina plaudent manimul montes exsultabunt 9. à conf- montes laudabunt ante Dominum: bus suis, montes exsultabunt : tis

pectu Domini : quoniam venit judi- quia venit judicare terram. 9. quia venit judicare terram.
care terram.

Judicabit orbem terrarum in jus Judicabit orbem in juftitia , & Judicavit orbem terræ in
0:
titia, & populos in æquitate. populos in aquitatibus.

justitia , & populos in æqui

tate.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
*. 1. Sic in Plalt. Rom. & apud Cassiod. & in Gr, In in tubis abietum. Rom. in tubis duttilibus..... in confpeétu
:
Psalt. Corb. deest ipfi.

regis Domino. Corb, in tube iitum , 8vocem tuba corneæ ,
* Sic Hilarius in Pr. 194. col. 559. d. dempto uno &c. Caffiod. & Auguft. ut in Vulg. Mss. tamen plerique
8, ante liberavit. Ambr. in Pf. 13. col. 59. a. tollit vo August. ferunt : Jubilate Domino in conspectu regis Domi.
cem Dominus. Cassiod. hanc retinet , cum Psalt. Rom. ni ; nonnulli , Jubilate Deo in confp. regis Domino. Gr.com
subditque cum ipfo, salvavit eum dextera ejus, &c. Mo- Céatiyživ fratais, parñ..... 'Andratx78 cartier baor-
zarab. poft hoc, s brachium fanétum ejus , addit : liberet 5 Kupic. Alex. Ald. & Compl. Kupit. Apud Ambrof.
nos Domine dextera tun, u brachium Sanctum tuum. Au 1. de bened. Patr. col. 530. a. & in Pf. 43. col. 895.f.
gust. in eund. Il.legit : Cantate..... quoniam mirabilia fecit memoratur tuba cornea.
Dominus. Sanavit ei dextera ejus , Es brach. sanctum ejus. .7. Psale. Moz. cum Rom. Corb. & Cassiod. commo-
Psali. Mediol. Salvavit eum ; Carnut. Liberavit eum. Gr..... veatur (Rom. & Corb. moveatur ) mare t.... orbis terra.
Kúers. "EcwOEY UTCâ, &c. ut in textu.

rum , & universi ( Corb. omnes ) qui habitant in eo; Cafe
$. 2. Iren. I. 3. C. 10. p. 186.e. Notumn fecit Deus falu- siod. in ea. August. in hunc Ps. commoveatur mare, &.....
tare suum in conspectu gentium. Hilar. in Pf. 13. col. 59. orbis terræ , & omnes habitantes in es. Græc. Cansubuta
a. Ostendit Dominus falutare fuum : in conspectu gent. &c. ...... ú okruéru, v oi xa7cxgrtes autú. Mf. Alex. cum edd.
ut sup. at in Ps. 134. col. 559.d. Notum fecit Dom. fa- Ald. & Compl. Tártes oi xaToix@rtes à avis.
lurare fuum ante conspectum gentium. Similiter hab. August. W. 8. Psale. Rom. cum Moz. Flumina plandent manibus
& Cassiod, in hunc Pl. cum Leone M. ferm. 32. p. 91. & in idipfum , montes exsultaverunt, Mozarab. exsultabunr.
Brev. Mozarab. Sic etiam in Psalt. Corb, necnon in Psalt. Similiter in Mediolan. & Carnut. necnon apud Auguft. &
& Millali Rom. ad Grad. tertiæ Misfæ Narivitatis Dom. Calliod, in hunc Pf. In Corb. Flumina plaudent manus in id-
In Gr. 'Eyderos Kuens..... erartier Tor, &c.

ipfum , montes exsultabunt. Ap. Hilar. in hunc PS. Fluming
*. 3. Ita legunt Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. cum plaudant manu. In Gr. Ilotuoi xegtýovos xtipi ÉTITOQUTÓ,
Psalt. Rom. Corb. & Gr. fi excipias vocem domui , pro τα όρη άγαλιάσονται. .
domus. Sic etiam in Mozarab. præter feqq. & veritati sua $. 9. August. in hunc Pf. legit : à facie Domini , quo-
domui Ifr. Item in Mediolan. miseric. suc Jacob. At Hieron. niam venit : quoniam venit judicare terram. Judicabit orbem
epist. ad Sun. & Fret. col. 654. c. ait Jacob nomen super &c. subdit vero : Quare veniet , & quomodo venies ?
fluum effe. Scribunt omnes constanter , salutare, non fa Cassiod, in eund. Pl. sic : ante faciem Domini : quoniam venit
lutarem.

judicare terram. Judicabit orbem terræ , &c. Psalt. Rom.
#. 4. August, in hunc Pr. Jubilate Deo universa terra : Fabri : ante faciem Domini , quoniam venit : quoniam ve-
cantate , & exsultate , &c. Sic etiam in Psalt. Corb. ex niet judicare terram. Judicabit orbem terræ , &c. Itidem in
cepto Domino , pro Deo. Calliod. cum Psalt. Rom. & Gr. Rom. Marcian, & Moz. excepto uno venit , pro veniet. In
Vulgatæ congruir.

Mediolan, etiam bis venit. In Corb. a facie Domini : quia ř.5. Psali. Rom. Martian. Pfallite Deo noftro in citha venit judicare terram. Judicabit orbem terræ in juft. &c. Gr. ra, s cithara , 8 , &c. Rom. Fabri cum Moz. Deo noftro ed. Rom. delet to'ante faciem , vel à facie Domini ; nec gein cithara , in cithara , 85, &c. Corb. Pfallite Domino noftro minat quoniam venit. Secus in Mr. Alex, ac edd. Ald. & in citb. in cith. &c. August. in hunc Pl. Pfallite Domino Deo Compl. ubi sic : dti treguar Kupit , © TI 4pxstar öti öxes, noftro in cithara , in cith. &c. Cassiod. ut in Vulg. cui etiam &c. in edit. Rom. fimpliciter , 671 rxsi xpirou..... Xemei Gr. faver.

TWY, &c. .6. Sic est in Psalt. Mozarab. Mediolan. quoque hab.

terra ,

[blocks in formation]
« ZurückWeiter »