Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

Luc. 4o

[ocr errors]

tuum.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. E: Ms. Sangerm. 8. Verùm autem oculis tuis Verunt amen oculis tuis videbis, 8. Veruntamen oculis tuis conficonsiderabis : & retributionem & ultionem impiorum cernes.

derabis : & retributionem peccato-
peccatorum videbis.

rum videbis.
9. Quoniam tu es Domine Tu enim.es Domine fpes mea : 9. Quoniam tu es Domine fpes
spes mea : altissime poluisti Excelfum pofuifti habitaculum mea : Altiffimum posuisti refugium
refugium tuum.
tuum.

tuum.
10. Non accedent ad te ma Non accedet ad te malum, do 10. Non accedet ad te malum :
la : & fagellum non adpro- lepra non appropinquabit taberna- & flagellum non appropinquabit ta-
piabit tabernaculo.
culo tuo.

bernaculo tuo.
11. Quoniam angelis fuis

Quia angelis suis mandavit de u. Quoniam angelis suis man Matth.
mandavit de te : ut custodiant te , ut custodiant te in omnibus viis davit de te : ut cuftodiant te in om- 4.6.
te in omnibus viis tuis. tuis.

nibus viis tuis.
12. In manibus portabunt In manibus portabunt te : ne for 12. In manibus portabuntte: ne
te : nequando offendas ad la- offendat ad lapidem pes tuus. fortè offendas ad lapidem pedem
pidem pedem tuum.

13. Super aspidem, & ba Super aspidem & bafilifcum cal 13. Super aspidem & basiliscum
siliscum ambulabis : & concul- cabis : conculcabis leonem &.dra- ambulabis : & conculcabis leonem
cabis leonem & draconem. conem.

& draconem.
14. Quoniam in me spera Quoniam mihi adhafit, & libe 14. Quoniam in me speravit, li-
vit , & liberabo eum : prote- rabo eum : exaltabo eum , quoniam berabo eum : protegam eum, quo-
gam eum, quia cognovit no- cognovit nomen meum.

niam cognovit nomen meum.
men meum.

15. Invocavit me, & ego Invocabit me, & exaudiam eum, 15. Clamabit ad me , & ego exaudiam eum : cum ipso sum cum ipso ero in tribulatione : erilam exaudiam eum : cum ipso sum in in tribulatione : eripiam eum, eum , & glorificabo eum,

tribulatione : eripiam eum & glorifi-
& glorificabo eum.

cabo eum.
16. Longitudinem dierum Longitudine dierum implebo eum, 16. Longitudine dierum replebo
implebo eum:& oftendam illi & oftendam illi falutare meum. eum : & oftendam illi salutare
falutarem meum.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
c. 22.. p. 146. tibi autem non appropinquabunt ; Corb. ad te Hexa. 6. to. 1. 126. f. & inf. col. 639.C. 756. d. Item
autem non ad propiabit ; Missale Rom. tibi autem non appro Hilar. in Marth. col. 619. c. nisi quod utitur verbo cal-
pinquabit. Gr. puesa's šX..... Tpo's Code' x'x eoliei. care. Ap. Tichon. August. & Cassiod. ut sup. in textu. Sic

Ť. 8. Vulgatæ fuffragatur Ambrof. in Pf. 36. col. 809. etiam in ver. Psalt. necnon Missali Rom. & Gr. Apud Tere
f. ficut Aug. & Caffiod. in Pf. 9o. cum ver. Plalt. Misfali tul. I. 4. adv. Marc. p.718. c. Super alpidem , & bafilifc.
Rom. & Græco.

incedes : & conculc. &c.
ř.9. Auguft. & Cassiod. in hunc PC. legunt Altiffimum , N. 14. Ita in Psalt. Corb. excepto uno sperabit. Tichonius
cum ver. Plalt. & Missali Rom. In Gr. "Oto Gü Kúers Teg. 1. p. so.b.leg. Quoniam in me fperavit, eripiam eum :
..... TÒr" rotisor, &c.

protegam eum , quoniam , &c. Auguft. in hunc Pr. Quoniam
¥. 10. Iridem in Psalt. Moz. Corb. & Rom. excepto in me sper. eruam eum , &c. Calliod. ut in Vulg. cui etiam
uno tabernac, tuo. In Rom. non appropinquabit. Mediolan. favent Psalt. & Missale Rom. Gr. v Púcorect autóv, &c.
quoque & Carnut. hab. Non accedent ad te mala ; sicut Au . 15. Sic est in Psalt. Rom. ad verbum. Ita quoque leg.
guft. & Caffiod. in hunc Pl. reliqua ut in Vulg. Gr. Ou Tichon. reg. 1. p. so. b. excepto eo, pro ipso. Brev. Moz.
προσελεύσεται προς ε κακά.

Invocavit me , 85 ego..... cum ipfo ero in tribular. Keripiam
¥.11, Similiter haber Tichonius , reg. 1. p. 5o. b. ut & eum , &c. Hilar, in Ps. 138. & 139. col. 516.c. 530.d.
August. & Cassiod. in hunc Pl. cum yet. Psalt. & Gr. Au cum ipfo fum in tribul. Caffiod. cum Miffali Rom. Invia
gust. tanien in 1. Joh. to. 3. p. 2. col. 842. f. legit, ut cabit me, 5 ego , &c. ut in textu. Psalt. Corb. Invocavit
fufcipiant te in omnibus, &c.

me , & ego exaudiam : 'cum ipfo fum , &c. August. in eund,
*. 12. Sic in Psalt. Corb. est. In Mozar. verò, ne nun Ps. Invocabit me , ego exaudiam eum : cum ipfo fum.....
quam offendas , &c. In Psalt. & Misali Rom. ne unquam, eximam eum , & glorificabo eum. Gr. 'ETIXOXOEM ou após
&c. In Mediolan. & Carnut. nequando , &c. Tichonius mê, ..... peterš eile..... eksaēnece avtor, , &c. In
reg. 1. p. 50. b. legit : In manibus ferent te : ne offen- edd. Ald. & Compl. deeft , ante e tenerecede
das ad , &c. S. Paulinus epist. 28. p. 175. a. ne usquam . 16. Ita legit Psalt. Corb. Tichonius verò reg. I. p.
offendas, &c. August. in bune Pf. in manibus tollent te: so. b. Longitudine dierum adimplebo eum , &c. ut in Vulg.
nequando offendas, &c. Caffiod. portabunt ie : ne anquam Itidem Cassiod. cum Brev. Moz. necnon Psalt. & Misali
offendas, &c. Gr. 'Em xdpôr dépšoi Cs. MÍTOT, &c. Rom. Ap. Aug. ur in Vulg. In Gr. Maxpózu?...... futaúcu

$. 13. Accinunt Iren. l. 3. c. 23. p. 222. b. Ambros. autè, &c.

meum,

- ,

Onum eft confiteri Do- B Pallere nomini tuo Altissime :

B

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm.
Pfalmus Cantici
Psalmus Cantici

Psalmus Cantici,
1. In die fabbati. XCI. In die sabbathi. XCII.

1. In die sabbati.

XCI. Onum eft confiteri Domino , doo Onum est confiteri Domino, mino, & pfallere no

& pfallere nomini tuo Altif-
mini tuo Altiflime :

fime :
3. Ad prædicandam manè Ad annuntiandum manè miseri 3. Ad annuntiandum manè mi-
misericordiam tuam, & veri- cordiam tuam, & fidem tuam in sericordiam tuam , & veritatem
tatem tuam per noctem ; nocte ;

tuam per noctem;
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
¥. 1. Sic Hilar. in hunc Pf. col. 235. c. cum Cassiod. 3. pag. 4.b. S. Pacianus vero epist. 3. p. 313. b. Bonum
Psalt. Rom. & Corb. Apud Auguft. Pfalmues Cantici, In eft exomologefim facere Deo. Græc. 'Agabor to ECMon07indol
diem sabbari ; fic etiam in Gr. lo Breviar. Mozarab. Pfal- Tớ Kupico, &c.
mus Cantici David, Primâ fabbati,

¥.3. Vulgatæ respondent Auguft. & Caffiod. in hunc
¥. 2. Eodem modo legunt Hilarius , August. & Casiod. Pl. cum vet. Pfalt. In Gr. Tô ararléanse Toppai, &c. ut
in hunc Pf, cum ver. Pfalt. Item Nicetius c. 3. Spicil. to.

in Lar.

thara.

[ocr errors][ocr errors]

tem.

[ocr errors]

auris mea.

[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 4. In decachordo , psalterio ; In decachordo, & in psalterio ; 4. In decachordo, & pfal- Ex Ms. Sangerna cum cantico, in cithara. in cantico, in cishara.

terio ; cum cantico , & ci5. Quia delectasti me Domine in Quoniam latificafti me Domine

şi

Quia delectasti me Domi-
factura tua: & in operibus manuum in opere tuo : in fačturis manuum nein fa&tura tua : & in operibus
tuarum exsultabo.
tuarum laudabo.

manuum tuarum exsultabo.
6. Quàm magnificata sunt opera Quàm magnificata sunt opera * 6. Quàm magnificata sunt
tua Domine ! nimis profunda factæ tua Domine ! Saris profunda falta opera tua Domine! nimis pro-
sunt cogitationes tuæ.
funt cogitationes tua.

fundæ factæ sunt cogitationes

tuæ.
7. Vir infipiens non cognofcet : Vir insipiens non cognoscet, & 7. Vir insipiens non co-
& stultus non intelliget hæc. ftultus non intelliget iftud. gnofcet : & insensatus non in-

telliget ea.
8. Cùm exorti fuerint peccato-

Germinaverunt impii quasi 8. Dum exuruntur peccares ficut fænum : & apparuerint om- num , & floruerunt omnes qui ope- tores ficut fænum : & profculnes, qui operantur iniquitatem : rantur iniquitatem,

tati sunt eum, qui operantur

iniquitatem:
Ut intereant in fæculum fæculi : Ut conterantur usque in sempi Út intereant in æternum ,
9. tu autem Altiffimus in æternum ternum : tu autem Excelsus in æter- & in fæculum sæculi : 9. tu
Domine,
num Domine.

autem Altissimus in æternum

Domine.
10. Quoniam ecce inimici tui Ecce inimici tui Domine , ecce 10. Quoniam ecce inimici
Domine , quoniam ecce inimici tui inimici tui peribunt : & disipabun- tui à te peribunt : & inispar-
peribunt : & dispergentur omnes, tur omnes, qui operantur iniquita- gentur omnes, qui operantur
qui operantur iniquitatem.

injuftitiam.
11. Et exaltabitur ficut unicor Et exaltabitur quası monocero 11. Et exaltabitur ficut uni-
nis cornu meum: & senectus mea in tis cornu meum , & senectus mea in cornix cornu meụm : & se-
misericordia uberi,
oleo ubere.

nectus mea in misericordia

pingui.
12. Et despexit oculus meus ini Et respiciet oculus meus insidian 12. Et respexit oculus tuus
micos meos : & in insurgentibus in tes mihi : de his, qui consurgunt ad- inimicos meos : & inter in-
me malignantibus audiet auris mea. versùm me , malignantibus audiet surgentes in me malignantes

audient aures tuæ.
13. Justus ut palma florebit : Justus ut palma florebit : ut ce 13. Justus sicut palma filo-
ficut cedrus Libani multiplicabitur. drus in Libano multiplicabitur. riet : & ficut cedrus, quæ in

Libano est , multiplicabitur.
14. Plantati in domo Domini, in Transplantati in domo Domini , 14. Plantati in domo Do-
atriis domus Dei noftri florebunt. in atriis Dei nostri germinabunt. mini in atriis domus Dei

noftri florebunt.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
#. 4. Ira in Psalt. Corb. est. Sic etiam in Rom. & ap. dum fortè dispargentur , uc habetur in Psale. Corb. & Moz.
Cassiod. detracto uno 8, post decachordo. Ambros. in Pr. In utroque etiam ficut in Rom. & Carnur. non reperitur
40. col. 88 3. Vulgatæ faver , cum Auguft. & Gr. In Brev. istud , quoniam ecce inimici tui ; nec addirur à te, cujus
Mozarab. fic : In decem chordaram psalterio ; cam cant, & loco Rom. ponic Domine. Huic Psalt. favet Calliod, in hunc
cithara.

Pf. Aug. quoque legit cum Gr. Quoniam ecce inimici tui pe-
1.5. Ambrof. I. de Spir. S. to. 2.671.c. Quoniam de- ribunt : dispergentur omnes , qui oper. iniquitatem. Cæ-
lectafti me Dom..... in operib.man. tuarum delectabor. Au lestinus 1. epift. 25. to. 1. Conc. col. 1216. d. alludens
gurt. in hunc Pl. Quia jocundasti me Dom. &c. ut in Vulg. dicit : Jam dudum quippe inimici Dei difperguntur : & pereunt
Caffiod.cum Psalt. Rom. eidem Vulgatæ congruit ad ver qui operantur iniquitatem.
bum. Gr. "OTI U pexro's us..... dyamidecoma.

♡.11. Pfalt. Rom. Vulgaræ confonat cum Caffiodoro.
$.6. Sic habent Auguft. & Cassiod, in hunc Pf. cum Mozar. scribit unicornium. August. unicornis ; ultimòque
vet. Pfalt. In Corb. solo, Quàm multiplicata funt opera , in miferic. pingui. Item pingui ap. S. Paulinum, ep. 23.

cc. In Gr. 'D2S fleeyaxurbu..... opódese Ca Júrbusar oi die P. 127. a. at infra epift. 24. uberi. In Gr. peroxép0705.....
λογισμοί Co.

u krew ( al. naiw ) Fier.
9.7. Pfalt. Rom. cum Corb. Vir infipiens non cognoscit . 12. Pfalt. Corb. Er respexit oculus tuus inimicos meos :
(Corb. cognofcet :) 6 stultus non intelligit ea. Ambrof. & insurgentes in me malignantes audiet auris mea. "Rom,
in Pf. 39. to. 1.863. d. Vir infipiens non cognoscit ea : 80 verò cum Cassiod. Et refpexit oculus meus inimicos meos :
ftultus non intelligit hæc. August. in hunc Pf. Vir imprudens infurgentes in me malignantes andivit auris mea ; Rom.
non cognofcet : 5 ftultus non intelliget ea. Sic etiam apud Fabri, auris tua. Item in Mediolan. & Carnut. Et refpe-
Cassiod. non intelliget 28. Apud Auct. op. imp. in Matth. xit ; in Moz. Et refpiciet oculus meus inim, meos : & insur-
hom. 31. p. 130. e. Vir insipiens non cognofcit : 85 fultus gentibus, &c. ut in Vulg. Apud August. in eund. Pl. Es
non intelligir

. In Gr. 'Arip appar ý gróce?ci w doúve705 s refpexit oculus meus in inimicis meis : & in eis , qui infura
Curice Tauta.

gunt in me , malignantibus audiet auris mea. In Gr. Kad
.8. Pfali. Corb. Dum exurentur peccatores ficut fænum: eteid sy ó o baruós me co toīs X9 097s Hero is tois Tansa-
& profcultati sunt omnes , qui operantur iniquit. ut inter. in Mérois étoile scrupevoktérois axételc to ds me. In Ms. Alex.
Jaculum faculi, & ultra. Similiter hab. Auct. op. imp. in epider, loco o'neider ; in Ald. & Compl. atid sv.
Match. hom. 31. p. 130. e. Cim exurentur peccatores ficut ť.13. Psalt. Corb. Juftus autem ut palma florier : ue
fænum. Psalt. verò Rom. cum Caffiod. Cùm exorientur pec cedrus , qua in Libano eft , multiplicabitur. Mozarab.
carores..... Es apparuerint omnes , &c. ut in Vulg. August. ficut cedrus , quæ in Libano eft. August. in hunc Pfalm.
in eund. Pr. Cim exoriuntur peccatores facut..... 8 prospe- Juftus at palma florebit : velut cedrus in Libano multiplia
serint omnes, qui, &c. ut in Vulg. Psalt. quoque Medio cabitur. Ambr. I. de Spir. S. to. 2. p. 654. f. & velui ce-
lan. & Moz. hab. & profpexerint omnes; Carnur. profdrus , qua in Libano eft , &c. Apud Tertul. de resurr, carn.
cultata funt omnes. Gr. 'Ey rô dvateīnai Tò'S..... sy dié xumar p. 571.a. hæc leguntur: Et florebit velut Phænix , id eft,
Tavles, &c. ut in Vulg.

de
morte ,

de funere. Græc. Aixalos ws pcīvoz arbuodo as v xé-
¥. 9. Ita Caffiod. cum Pfalt. Rom. Apud Auguft. in dlpos, ú a tū Albárc, &c. Ald. & Compl. wosi xéfe95.
eund. Pf. in æternum es Domine, In Græco, ris TóY cieros $. 14. Ita legunt August. & Cassiod. in hunc Pf. cum
Kúers.

Psalt. Rom. Hilarius verò in Pf. 133. col.466. a. cum Gr. 7.10. Mendum redolet yox ista , inispargentur ; legen- in atriis Dei noftri floriens, Psalt. Corb. in atriis Dei noftri

Tom. II.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Аа

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Mf. Sangerm. 15. Super multiplicabuntur Adhuc fructificabunt in senectute: 15. Adhuc multiplicabuntur in

in senecta uberi : & bene pa- pingues & frondentes erunt , an- senecta uberi : & bene patientes
tientes erunt, 16. ut adnun- nuntiantes

erunt , 16. ut annuntient :
tient:

Quoniam justus Dominus Quia rectus Dominus : fortitudo Quoniam rectus Dominus Deus noster : & non est iniquitas in mea , & non eft iniquitas in eo. nofter : & non est iniquitas in eo. eo.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
florebunt.

7.16. Psalt. Rom. ut annuntient : Quoniam juftus eft
9.15. Pfalt. Mozarab. Adbuc multiplicabuntur in fenec- Dominus Deus noster , &c. Mozarab. cum Caffiod. Quó-
tute uberi, &c. Rom. cum Cassiod. ut in Vulg. Apud Au niam justus Dominus Deus noster , &c. August. in eund.
gust. in eund. Pr. Adhuc multiplicab. in senetta uberi : 88 pr. Quoniam rectus Dom. Deus : & non eft , &c. Gr.
tranquilli erunt ; in Pf. vero 36. col. 285. a. in feneta avayleincie "Otı ev Jus Kícies ó Osós Mego wg, &c. Alex.
pingui. In Gr. Tótɛ Tambur.I soorloo å vúpen niovi aj Euran Ald. & Compl. ó oeos incor.
θέντες εσον7αι. .

corem induit : induit Dominus regnavit, gloria indu

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
E: MS. Sangerm. * Laus Cantici ipfi David in die

XCIII.

Laus Cantici ipsi David in die ante fabbati, quando inhabita

fabbatum , quando fundata ta eft terra. XCII.

est terra. XCII. de

Ominus regnavit, decorem tus eft : indutus est Dominus

indutus eft : indutus eft Do.
Dominus fortitudinem , & fortitudine , accinétus eft :

minus fortitudinem, & præcinxit se.
præcinxit se virtutem.
Etenim firmavit orbem ter Infuper appendit orbem , qui non

Etenim firmavit orbem terræ , qui
ræ, quæ non commovebitur. commovebitur.

non commovebitur.
2. Parata fedes tua Domine Firmum folium tuum ex tunc : à 2. Parata sedes tua ex tunc:
ex tunc : à fæculo tu es.
Seculo tu es.

sæculo tu es.
3.

Elevaverunt flumina Do Levaverunt flumina Domine 3. Elevaverunt flumina Domine: mine : elevaverunt flumina vo. levaverunt flumina vocem fuam : elevaverunt flumina vocem suam. cem suam , 4. à voce aquarum

Levaverunt flumina gurgites Elevaverunt flumina fluctus suos, multarum.

suos , à vocibus aquarum multa- 4. à vocibus aquarum multarum. .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1

Altitudinis jucunditas ma Grandes fluctus maris : grandis

Mirabiles elationes maris, mira ris, mirabilis in ecclesiis Do- in excelso Dominus.

bilis in altis Dominus. minus.

s. Testimonia tua credibi. Testimonia tua fidelia facta sunt 5. Testimonia tua credibilia fac lia fata funt nimis :domui tuæ nimis: domum tuam decet sanctitas ta sunt nimis : domum tuam decet condecent sancta Domine, & Domine in longirudine dierum. fan&itudo Domine in longitudinem ut inhabitem in domo Domini

dierum,
in longitudine dierum.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
* Psale. Corb. Laus Cantici David in die sabbato , quando at infra , col. 946. c. & to. 2. col. 755. b. priorem ver-
inhabitata eft terra. Rom. quoque Martian. & Carnut. hab. ficuli partem omittit. August. in hunc Pr. legit : Eleva-
quando inhabitata est terra; Moz. quando fundata eft , absque verunt fum. voces suas : elevav.flum. vocem suam, à vou
præced. ipfi. Auguft. ipfi David in diem , &c. ut in Vulg. cib.&c. Caffiod. Elevaverunt fum. Domine : elevav. flum.
In Gr. fic : Εις την ημέeαν τα προσαββάτε ( Αlex. ζαββα voces fuas, à vocibus , &c. Similiter in Psalt. Rom. & Gr.
78, ) matxisal zů, cives sadūs David.

omisso eo quod interseritur in Vulg. elevaverunt flumina fuc-
. I. Sic est in Psalt. Mozarab. præter vocem mediam , tus fuos. Idem pariter omittunt Mediol. Carnut. & Corb.
virtntem, quæ deest. Rom. Fabri hab. præcinxit fe virtu sed Moz. ejus loco habet , tollane flumina altitudines suas.
Tl..... qui non commovebitur. Rom. Marrian, virtutem..... Item Ambr. in Pf. 39. to. 1. 867. a. legit : Elevav. Aum.
qui non commoveb. cær. ur in textu. Item in Mediolan. Dom. elevav. Atum. vocem fuam. Elevabunt flumina Audus
& Carnut, precinxit fe virtutem. In Corb. decore induit: suos : at l. 3. Hexa. cit. sup. hoc ult. deler : deelt pariter
induit Dom. fortitudine, 5 pracinxit se virtute , &c. Apud in Gr. ed. Rom. sed in Mr. Alex. ac edd. Ald. & Complo
Ambrof. l. de Isaac, c. 7. to. 1. 376. b. priora tantùm , additur , 'Αρέσιν οι ποταμοί επιτριψεις αυτών.
Dominus regnavit , decorem induit : itidem infra, col. 948. $.4. Psalt. Rom. & Mozarab. concordant cum Vulg.
e. & co. 2. col. 59. a. lib. verò de bened. Patr. c, 10. col. nisi quòd hab. in excelsis, pro in altis. Ita quoque apud
526. b. Dominus regnabit. Apud August. in hunc Pf. Dom. Cassiod. in hunc Pf. Ap. August. verò sic : à vocibus aqua-
regnavit , dec. induit : induit Dom. fortitudinem , & pra rum multarum. Mirabiles fufpenfuræ maris , mirabilis in
cinctus eft. Erenim confirmavit orbem terræ , qui non commo excelsis Dominus. Ap. Ambrol. 1. 3. Hexa. 10. I. 34. f.
vebitur ; infra, arbem terrarum. A pud Cassiod, ut in Vulg. & in Pf. 39. col. 867. a. à voce aquarum multarum. Mi-
excepto duplici induit. Auctor l. de promiss. p. 2. c. 3. rab. elationes maris , mirabilis in excelsis Dominus. In Pfalt.
col. 127. e. fimiliter hab. induit Dominus fortitudinem , Corb. à voce aquarum multarum. Mirabiles elationes ma-
& præcinétus eft. Græc..... EUT PÉTelav det usamo à educało ris, mirabiles in excelsis Domine. In Gr. eto pwrw idea
Κύeιος δύναμιν, και περιεζότατο. Και γάρ έσερέωσε την οικε των πολλών. Θαυμασοί οι μετεωρισμοί..... θαυμασος & υψηλούς
Mér, útis , &c.

ο Κύριος.
♡. 2. Sic in Psalt. Corb. Item in Rom. Moz, & apud ¥. 5. Eadem leguntur in Psalt. Corb. exceptis his duo-
Cassiod. præter vocem Deus, loco Domine ; neutra adest bus , decent , pro condecent ; ultimoque , longitudinem dierum.
in Gr.cæt.verò ut fupra. Apud Aug. in eund. Pl. fic : Pa Rom. addit Domine , ad testimonia tua, cum Mozar. sub-
rata eft sedes tua Deus ex illo ; vel ut in plerisque Mss. Pa inde fic in Rom. domum tuam decent fanda Domine in lon-
rata est sedes tua ex illo, fedes tua Deus ex illo : addit inf, gitudinem dierum. In Mozarab. & apud Caffiod. domum
August. ex illo , id eft, ex tunc : item post pauca : Parata tuam decet fan&ificatio Domine in longit. dierum. Similiter
eft fedes tua Deus : sed quis Deus ? à fæculo, ab aterno habet August. in eund. Pl. ac præterea legit , credita facta
dixit &dicoroso fic habet Græcus : aiwa aliquando fæcului sunt nimis : & l. 4. de doctr. Chr. to. 3. col. 89. a. credits
ponitur , aliquando æternum ponitur : mox infert : Ergo ô tu fatta funt valde. In Gr. Tè raptúció CiTiSÁJuoar opó-
qui ex illo videris natus, ex æterno es.

ea: τω οίκω ζε πρέως αγίασμα Κύeιε εις μακρότητα
*. 3. Sic Ambrose to 3. Hexa. 10. 1. 34. f. ad verbum: wrepara

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Ex Ms. Sangerne

· Deus ultionum liberè egit.

D Litionum oftendere.

I.

:

tur:

[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
Psalmus ipsi David,

XCIV.

* Pfalmus ipsi David,
Quartâ sabbati. XCIII.

Quartâ fabbati. XCII.
Eus ultionum Dominus : Eus ultiomum Domine , Deus

Eus ultionis Dominus :

Deus defensionis liberè

egit.
2. Exaltare qui judicas terram : Elevare judex terre : redde vi 2. Exaltare qui judicas ter-
redde retributionem superbis. cissitudinem superbis.

ram : redde retributionem su

perbis.
3. Usquequo peccatores Domi Ufquequo impii Domine , usque 3. Usquequo peccatores
usquequo peccatores gloriabun- quo impii exsultabunt ?

Domine, usquequo peccato

res gloriabuntur :.
4. Effabuntur, & loquentur ini Fluent loquentes antiquum : gar 4. Pronunciabunt, & lo.
quitatem : loquentur omnes , qui rient omnes, qui operantur iniquita- quentur iniquitatem : loquen-
operantur injustitiam?
tem?

tur omnes, qui operantur in

justitiam
5. Populum tuum Domine hu Populum tuum Domine conte s. Populum tuum Domine
miliaverunt : & hæreditatem tuam rent , & hæreditatem tuam affli- humiliaverunt : & hæredita-
vexaverunt.
gent?

tem tuam vexaverunt.
6. Viduam & advenam interfe Viduam & advenam interficient,

6. Viduam & advenam incerunt : & papillos occiderunt, do pupillos occident?

terfecerunt:& pupillos truci

daverunt.
7. Et dixerunt : Non videbit Et dixerunt : Non videbit Do 7. Et dixerunt : Non vide-
Dominus, nec intelliget Deus Jacob. minus , & non intelliget Deus Ja- bit Dominus , nec intelliger
cob.

hæc Deus Jacob.
8. Intelligite insipientes in po Intelligite ftulti in populo, & 8. Intelligite nunc insipien-
pulo : & ftulti aliquando sapite. infipientes aliquando discite. tes in populo : & ftulti ali-

quando fapite.
9. Qui plantavit aurem, non au Qui plantavit aurem , non au 9. Qui plantavit aurem
diet? aut qui finxit oculum, non dier? aut qui finxit oculum, non non audit: aut qui finxit ocu-
considerat ?
videbit ?

lum, non considerat ?
10. Qui corripit gentes , non Qui erudit gentes, non arguet:

10. Qui erudit gentes, non
arguet : qui docet hominem scien- qui docet hominem scientiam? arguet : qui docet hominem
tiam?

scientiam?
11. Dominus fcit cogitationes Dominus novit cogitationes ho 11. Dominus scit cogitatio-
hominum , quoniam vanæ funt. minum, quia vana funt. nes hominum, quoniam vanæ

funt.
12. Beatus homo, quem tu eru Beatus vir , quem tu erudieris 12. Beatus homo, quem
dieris Domine , & de lege tua do- Domine , & de lege tua docueris erudieris Domine, & de lege
cueris eum :

tua docueris eum :
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
* In Pfalt. Rom. deeft ips. In Corb. Pfalmus David ipfi, ligite nunc qui infipientes eftis in populo ; Corb. in plebe :
Quartâ fabbati. Ambros. 1, 2. de Abr. c. 9. 342. b. ait: cæt. ut fup. Similiter August. & Cassiod, in hunc Pl. cum
xciii. Psalmus scribitur, Quartå fabbati. Apud August. Pfal. hoc, in populo ; iterumque Aug. epist. 214. to. 2. col.793.
mus ipfi David, Quarta Jabbatorum ; paulòque poft , In a. nisi quod hîc hab. ergo , pro nnnc. Gr. Evrele din apega
quarta fabbati. Apud Cassiod. ut in textu : nec aliter in VES CY..... cj sewegi, &c.
Græco.

.9. In Psalt. Rom. & Corb. non audiet? abfque feq.
ř. 1. Cassiod. Vulgatæ accinit , cum Psalt. Rom. Simi aut. Similiter apud Ambrof. l. s. de fide, to. 2. 387. c.
liter apud August. in eund. Ps. excepto ult. fidenter egit ; at l. de apol. Dav. to. 1.707. d. 708. a. est , non audiet 3
in Gr. Tappucsdconto. In Psalt. Corb. Deus' ultionis Do aut qui finxit , &c. l. autem 1. offic. to. 2. 15.c. Qui plan-
minus : Deus ultionis liberè egit.

tavit aurem ,

non audit ? qui finxit oculum , non videt, non
. 2. Ita Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. cum vet. confiderat ? & poft paulò, non audit ? & qui finxit oculum,
Psalt, & Gr.

non confiderat ? vide etiam l. de Incarn. col. 719. b. Au-
W. 3. Sic Ambr. l. 4. de interpel. Dav.c. 1. to. 1. col. gust. & Caffiod, in hunc Pf. concordant cum Vulg. &
661. d. item 1. de apolog. Dav. col. 707. d. & l. 1. offic. Græco.
to. 2. 15. d. lta quoque Auguft. & Cassiod. cum vec. $. 10. Iridem Auguft. in hunc Pl. cum Brev. Mozar.
Psalt. & Gr.

hoc tamen Brev. haber in fine , omnem fcientiam , non homimo
. 4. Itidem in Psalt. Rom. Mediol. Carnur. M0%. & nem. Ambros, I. de apol. Dav. to. 1.708. a. necnon Cafe
ap. Caffiod, in hunc Pl. Apud August. verò : Respondent, fiod. cum Psalt. Rom. leg. Qui corripit gentes , non arguet,
& loquentur iniquitatem , &c. In Gr. 9.Jégoriai, is aans &c. ut in Vulg. at l. 1. offic. to. 2. 15. d. Ambrof. hab.
Crow, &c. Psalt. Corb. Pronunciabunt , & log..... qui ope arguit ; & in l. 118. to. 1, 1078. d. bominum fcientiam ;
Fantier in justitia ? vitiosè : Gr. constanter , Tüy dropiar.' inf. tamen col. 1082. bominem. Gr. 'O mais w gmo #x?

7.5. Consentiunt August. & Caffiod. in hunc Pr. Sic Xter i det doxar av pwor @s ;
eriam in vet. Psalt. & Gr. Corb. tamen hab. Plebem tuam .11. Sic Ambrof. l. 1. offic. col. 15. a. necnon Aug.
Domine humiliaverunt , &c.

in hunc Pl. cum Brev. Moz. Tertul. veròl. s. adv. Marc.
$.6. August. in hunc Pf. Viduam so pupillos interfece- p. 788. b. Dominus fcit cogitat. sapientium , quòd fint super-
runt : 85 proselytum occiderunt. Caffiod. Vulgaræ refpondet vacua. Cypr. de bono patient. Cognovit cogitat. Japien-
cum Psalt. Rom. nisi quod hab. ceciderunt , loco occide tium, quoniam stalta sunt. Auct. epist. ad Demetriad.
runt ; Corb. succiderunt. Gr. Xvear ópparòr déXTelvaro 40. e. Dom, novit cogitationes fapientium , &c. ut in Vulg.
και προσήλυθον εφόνευσαν. Τheodot. Χώeαν και ορφανής εφόνευσαν Caniod. cum Psalt. Rom. Dom. novit cogitat. hominum ,
και προσήλυτον εκάκωσαν.

&c. Grαc. Κύeμος γινώσκει τες διαλογισμός των ανθρώπων
$.7, Concinic Ambros. 1. 1. offic. to. 2. 15. d. necnon ότι είσι μάταιοι.
Auguft. & Caffiod. in hunc Ps, cum ver. Pfalc. & Græco : 7.12. Vulgatæ suffragatur Ambr. in Pf. 37.& 118. to.
fed in horum nullo additur hæc,

1. col. 822. f. 1056.c. 1100. a. 1134. d. & l. de exhort.
7. 8. Ita legit Ambrof. l. 1. offic. to. 2. 15. d. ar la virginit. to. 2. 300.a. Item Cassiod. in hunc Pf. August.
de apol. Dav. to. 1. 707. d. fic : Intelligite infipientes, verò in eund. leg. Beatus vir , quem tu erud..... j ex lege
ftulti aliq. Japite. Psalc, Rom, cum Moz. & Corb, Intel TKA , &c, la Plált. Moz, fimiliter , Beatus vir , quem tu

Tom. II.

eum :

[ocr errors]
[ocr errors]

Aa ij

[ocr errors]

bit nie.

meam.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex M. Sangerm.

13. Ut mitiges ei à diebus Ut quiescat à diebus afflictionis , 13. Ut mitiges ei à diebus malis: malis : donec fodiatur pecca- donec fodiatur impio interitus.

donec fodiatur peccatori fovea. tori fovea.

14. Quia non repellet Do Non enim derelinquet Dominus 14. Quia non repellet Dominus
minus plebem fuam : & hære- populum fuum , & hareditatem plebem suam : & hæreditatem suam
ditatem fuam non derelinquet. suam non deseret.

'non derelinquet.
15. Quousque justitia con Quoniam ad justitiam reverte 15. Quoadusque justitia conver-
vertatur in judicio : & qui tur judicium , ad fequentur illud tatur in judicium : & qui juxta il-
tenent eam, omnes recto funt omnes recti corde.

lam omnes qui recto sunt corde.
corde. DIAPSALMA.

16. Quis exsurget mihi ad Quis stabit pro me adversùs ma 16. Quis consurget mihi adverversùs malignantes ? aut quis los? quis stabit pro me adversùs ope- sùs malignantes ? aut quis ftabit meftabit mecum adversùs ope- rarios iniquitatis ?

cum adversùs operantes iniquitarantes iniquitatem

tem ? 17. Nili quia Dominus ad

Nisi quia Dominus auxiliator 17. Nisi quia Dominus adjuvit juvavit me : paulò minùs ha- meus, paulò minùs habitasset in in- me: paulò minùs habitasset in inferbitaverat in inferno anima ferno anima mea.

no anima mea. mea.

18. Si dicebam: Motus eft Si dicebam: Motus est pes meus: 18. Si dicebam : Motus est pes
pes meus : misericordia tua misericordia tua Domine Sustenta- meus : misericordia tua Domine ad-
Domine adjuvabit me.

juvabat me.
19. Domine, fecundùm mul In multitudine cogitationum me a 19. Secundùm multitudinem do-
titudinem dolorum meorum rum, quæ funt in me intrinfecùs, lorum meorum in corde meo, con-
in corde meo, exhortationes consolationes tua delectabunt ani- folationes tuæ lætificaverunt animam
tuæ delectaverunt animam mam meam.
meam.
20. Nunquid aderit tibi se-

Nunquid particeps erit tui thro 20. Nunquid adhæret tibi sedes
des iniquitatis, qui fingis do- nus insidiarum , fingens dolorem in iniquitatis, qui 'fingis laborem in
lorem in præcepto?
precepto?

præcepto ?
21. Captabunt in animam Copulabuntur adversùs animam 21. Captabunt in animam justi:
jufti : & fanguinem innocen- jufti , & Sanguinem' innocentem & fanguinem innocentem condem-
tem condemnabunt.
condemnabunt :

nabunt.
22. Et factus est mihi Do Erit autem Dominus mihi in re 22. Et factus est mihi Dominus
minus in refugium, & Deus fugium, & Deus meus quasi petra in refugium, & Deus meus in adju-
meus in auxilium fpei meæ. Spei mee.

torium spei meæ.
23. Et reddet illis iniquita Et reftituet super eos iniquita 23. Et reddet illis iniquitatem
tem ipforum, & malitiam eo- tem suam, & in malitia fua perdet ipforum : & in malitia eorum disper-
rum : & disperder eos Domi- eos : perdet eos Dominus Deus nos- det eos : disperdet illos Dominus
nus Deus nofter.
ter.

Deus nofter.
NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUA M.
sed à Rom. abest tk. Et verò Hieron. epist. ad Sun. & minus adjuvat me : paulò minùs inhabitaverat in inferno ,
Fret. to. 2. 654. c. ait : Dicitis in Græco non esse tu , &c. Mozarab. Nifi Dominus adjuvisset me : paulò mi-
verum eft ; sed apud Latinos propter superior pofitum. Va nùs habitaverat , &c. Auguft. & Cafliod, in hunc Pl. Nif
lentin,

ep. ad August. apud eund. 216. to. 2. col. 798. b. quia Dom. adjuvit me : paulò minùs habitaverat, &c. In
hæc hab. Emenda nos Domine , & de lege tua erudi nos : Ει μη ότι Κύριος εβοήθησέ μοι παegeaχύ παρώκησε το
ut mitiges , &c. Item Auct. op. imp. in Marth. hom. 3. dn, &c.
p. 39. c. Beatus homo ,

quem
Dominus

arguerit fuper ter . 18. Pfalt. Rom. adjuvabat me. Iridem Auguft. &
ram. Græc. Maxberos o ár@pwntos , Öv av CV Faudevons Kú- Caffiod. in hunc Ps. Brev. verò Mozarab. fuftentabat me ;
ee , L =x T8 , &c.

Gr. COMGE KO.
$. 13. August. in hunc Pr, Ut mitiges eum à diebus ma $. 19. Ita legit August. in hunc Pf. & epist. 55. ad
lignis : donec , &c. Caffiod, cum Pfalt. Rom. & Corb. Januar. to. 2. 138. c. uno excepto jocundaverunt , pro
Ut mitiges eum à dieb, malis : donec , &c. Gr. Ts #pairers delectaverant : rursum jocundaverunt , epist. 248. col. 877.
αυτώ (Αld. & Compl. αυτόν ) αφ' ημερών πονηρών έως και b. Cassiod. verò Vulgatæ favet , cum Psalt. Rom. In Me-
ópurin to, &c.

diolan. exhortationes tur, ut supra. Item in Corb. hoc ad-
v. 14. Accinunt Ambr. in Pf. 43. col. 897. f. necnon dito , dele&tabant animam meam. In Gr. Kuele , xalà
Auguft. & Cassiod. in hunc Pl. cum vet. Pfalt. & Græco. TañJes..... ai Ta@gexaucers Co váhuoQV Tùy tuxúv hxo Ms.
In Corb. ramen , Quia non repellet Dominus plebem suam Alex. Mü'pegrav; Ald. & Compl. súpezrav.
in finem , &c.

. 20. Sic in Psalt. Corb. excepto uno adhærebit , pro
ř. 15. Sic in Psalt. Moz. exceptis his, Quoadusque juf- aderit. In Mozarab. Nunquid adhæsit tibi fedes ..... qui fin.
titiâ convertatur judicium. In Rom, Fabri, Quoadufque gis dolorem, &c. In Rom. Mediolan. & Carnut. Nunquid
juftitia conv. in judicium : & qui tenent eum , omnes qui recto adhæret..... qui fingis dolorem , &c. Sic etiam apud Aug. &
funt corde. In Rom. Martian. & Carnut. & qui tenent eam; Caffiod, in hunc Pf. In Gr. Mü Cumwegos'sal Cor Opóros...
in Mediolan. & continent eam. In Corb. Quoadufque juf- tacom xówor, &c. Alex. Ald. & Compl. MÀ Coutega
titiam convertat in judicium : & qui tenent eam, omnes qui Gesw.
re&to , &c. Apud August. in hunc Pr. Quoufque justitia . 21. Concinit Lactant. I. 4. Instit. c. 18. p. 581. ficut
convertatur in judic. 5 qui habent eam , omnes recto sunt cor Aug. & Cassiod. in hunc Pl. unà cum vet. Plalt. & Gr.
de; infra , recti sunt corde. Apud Caffiod. Quoadufque ... Mozarab. tamen & Corb. delent in, ante animam.
& qui tenent eam , omnes qui recto funt corde. In Gr."Ews W.22. Ita Psalt. Rom. Moz. & Corb. quibus accedunt
Š Sixcocúrn emispéutin els xpicuro ay xómlos aurūs, zártes oi Auguft. & Cafliud, in hunc Pf. Gr. ultimò hab. xis Boubor
ευθείς τη καρδία. Ιbidem etiam fequitur Διάψαλμα , ficut ελπίδος με.
in Psali. Rom. & Corb. Lat.

$.23. Psalt. Corb. Et reddet illis iniquitatem ipforum:
Ť. 16. Ita Cassiod. cum Psalt. Rom. Apud Aug. verò Es in malitiam eorum difperdet eos Deus Deus nofter. Rom.
in eund. Pf. fic : Quis exfurget mihi..... aut quis con Et reddet illis Dominus iniquitates ipsorum : 8 in malitia
fiftet mihi adversùs op. &c.' In Psalt

. Corb. Qui exfurget eorum disperdet illos Dominus Deus noster. In Mediol. etiam , mihi adversùs malignantes me ? aut quis sabit mecum, &c. Carnur. & Mozar. non geminatur disperdet illos ; nec ap. In Gr. Tis arcsúcslal pob ..... tis Coroaegsúoela1 MOI, &c. Cassiod, in hunc Pf. Ap. August. verò in eund. Pf. fic : Et

¥.17. Pfalt. Rom. Nisi quia Dominus adjuvaffet me : reddet illis Dominus fecundùm opera eorum : 68 fecundum paulò minùs habitaverat in inf. &c, Corb. Nifi quòd Don malitiam corum disperdet illos Dominus Deus nofter, In Gra

« ZurückWeiter »