Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

2.

Sacrificate facrificium juftitia, & fidite in Domino: multi dicunt: Quis oftendit nobis bonum?

V

Leva fuper nos lucem vultus tui Domine: dedifti latitiam in corde meo.

A tempore frumentum & vinum eorum multiplicata funt.

In pace fimul requiefcam & dor

miam:

Quia tu Domine Specialiter fecurum habitare fecifti me.

Similiter Caffiod. in Pf. 1. p. 22. a. magnificavit Dominus. Pfalt. Rom. Fabri, quoniam mirificavit..... dum clamavero; at Rom. Martian. magnificavit ..... dum clamavero : fimiliter in Pfalt. Carnut. & Corb. magnificavit. Ennod. apud Sirmond. to. 1. p. 1639. b. mirificavit. Gr. tavμáswos, &c. ut in Lat. Non omittendum quod Auguft. obfervat in hunc verfum, col. 13. e. Interpofitum, inquit, Diapfalma, vetat iftam [ fupp. fententiam cum fuperiore conjungi : five enim Hebræum verbum fit, ficut quidam volunt, quo fignifica tur fiat; five Græcum, quo fignificatur intervallum pfallendi; ut Pfalma fit quod pfallitur, Diapfalma verò, interpofitum in pfallendo filentium; ut quemadmodum Sympfalma dicitur vocum copulatio in cantando, ita Diapfalma disjunctio earum, ubi quadam requies disjunta continuationis oftenditur : five illud, five hoc, five aliud aliquid fit, certè illud probabile eft non rectè continuari & conjungi fenfum, ubi Diapfalma interponitur. Vide Hilar. & Hieron. fup. ad Pf. 2. v. 6. Verùm Diapfalma hîc & infra deeft in edd. Ald. & Compl. exftat verò in Gr. ed. Rom. necnon in Pfalt. Lat. Corb.

ergo

. 5. Tertullianus 1. 2. adv. Marc. p. 651. c. monet Irafci non delinquere. Apud Cyprianum de orat. Dom. P. 205. b. fic: Dicite in cordibus, & in ftratis veftris, tranfpungimini. Ap. Ambr. 1. de exhort. virg. to. 2. col. 298. b. omnia ut in Vulg. fic etiam to. 1. col. 394. d. 444. a. 628. c. 690. f. 772. b. 785. d. 1080. d. 1368. f. & to. 2. col. 5. d. 26. f. 1202. b. Concinit Philaftr. Brix. 1. de hæref. p. 720. a. Chromat. verò Aquil. in Matth. p. 982. b. legit dicite, loco qua dicitis, cum Pfalt. Carnut. In Corb. Dicite in cordibus veftris, & in cubil. &c. Auguftinus 1. 9. confeff. to. 1. col. 161. b. & in Pf. 4. col. 13. g. concordat cum Vulg. & Græco: ad hoc verò, qua dicitis, ait col. 14. b. fubauditur, dicite, ut fit plena fententia: Quæ dicitis in cordibus veftris, dicite, id eft, nolite, &c. fubinde ad verbum compungimini, addit : Nonnulli auzem, non compungimini, fed aperimini dicunt meliùs legi, quoniam in Graco Pfalierio eft κατανύγηλε ; fed aperto mendo, pro xalarcíyure, quod etiamnum legitur in Ms. Alex. In ed. tamen Rom. xaraVÚYNTE.

.6. Præmiffum Diapfalma exftat in Pfalt. Corb. & memoratur ab Auguft. in Pf. 4. col. 14. e. reliqua prorfus fimilia. Sic etiam apud Ambr. 1. de apolog. Dav. to. I. col. 703. b. ut & al. col. 412. c. 1001. f. & to. 2. col. 783.

VULGATA HOD. vit Dominus fanctum fuum: Dominus exaudiet me cùm clamavero ad

eum.

5. Irafcimini, & nolite pecca- Ephef.4 re: quæ dicitis in cordibus veftris, 26. in cubilibus veftris compungimini.

6. Sacrificate facrificium juftitiæ, & fperate in Domino: multi dicunt: Quis oftendit nobis bona?

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M.

7. Signatum eft fuper nos lumen vultus tui Domine : dedisti lætitiam in corde meo.

8. A fructu frumenti, vini, & olei fui, multiplicati funt.

9. In pace in idipfum dormiam, & requiefcam:

d. 906. a. nec aliter in Gr. fi excipias unum aut alterum, il Kúeur, in Dominum, & eis, oftender:

. 1. Pfalt. Corb. In finem pro hæreditate, Pfalmus David. Itidem in Carnut. & Rom. Martian. In Mozarab. In finem pro hæreditatem; in Rom. Fabri, ut in Vulg. Apud Aug. in hunc Pf. Titulus Pfalmi eft: Pro ea, qua hæredi

10. Quoniam tu Domine fingu lariter in fpe conftituifti me.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
Ex Mf. Sangerm. 1. In finem pro his qui hære- Victori fuper hæreditatibus, Can-
ditabunt, Pfalmus David.
ticum David.
Ꮴ.
Erba mea auribus per-mine, intellige murmur meum.
Erba mea auribus percipe Do-
cipe, intellige clamo-

V.

rem meum.

. 7. Tertul. 1. 5. adv. Marc. p. 794. a. Significatum eft fuper nos lumen perfona tua Domine. Hilar. in Pf. 65. col. 178. e. & 186.b. Defignatum eft fuper nos lumen vultus tui Domine : & in Pf. 121. col. 389. a. dedifti lætitiam in corde meo. Ambr. 1. de Spir. S. to. 2. col. 616. f. Signatum eft in nobis lumen vultus tui, &c. ut fup. fic etiam col. 622. a. 630. d. & 906. b. Auguft. in hunc Pf. col. 15. a. c. Signatum eft in nobis lumen vultus tui Dom. ded. lat. in cor meum: fimiliter 1. 9. confeff. to. 1. col. 161. b. & epift. 140. ad Honorat. to. 2. col. 452. e. Signatum eft in nobis, &c. at in Pf. 105. col. 1194. f. Signatum eft fuper nos..... dedifti læt. in cor meum. Similiter Hieron. ep. ad Damaf. col. 155. d. & in Jerem. c. 23. to. 3. col. 636. e. Ita quoque in Pfalt. vet. Fabri. Item Græcè, 'Eonμsiwon ἐφ' ἡμᾶς..... εἰς τὴν καρδίαν με.

.8. Ita Aug. & Caffiod. in hunc Pf. quibus fa vent Pfalt. Mozarab. Mediolan. Corb. Carnut. & Rom. Martianæi : Romanum Fabri hab. A tempore frum. & vini, &c. Hilarius in Pf. 121. col. 389. a. A tempore frum. vini, 5 olei fui, multiplicati funt in idipfum. Ambr. in Pf. 36. col. 786. d. A fructu frum. vini, & olei, multipl. funt. Gr. Azo napπy CITY, & dire, &c. ab edd. Ald. & Compl. abest fed ἀπὸ καιρῷ, non ἀπὸ καρπ8, legendum elle pro certo credit D. nofter Bernard. de Montfaucon Hexap. to. 1. not. 7. Origenis auctoritate nixus, qui fic habet apud Danielem Barbarum: In Hebræo, à tempore, habetur : fic quoque LXX. pofuere, ut totius dictionis fententia fit: In tempore, quo frumenti, hordei, & leguminum omnium meffis eft, multiplicati funt.

. 9. Aug. in hunc Pf. col. 15. g. 16. a. & l. 9. confeff. to. 1. col. 161. b. c. In pace in idipfum obdormiam, fomnum capiam. Vetus Pfalt. Fabri, dormiam, & fomnum capiam. Rom. ejusdem, obdormiam, & requiefcam. Gr. xoμαθήσομαι, καὶ ὑπνώσω

. 10. Sic Ambr. de obitu Theod. to. 2. col. 1213. c. at in Pf. 118. to. 1. col. 982. d. delet vocem Domine, ficut 1. de obitu Valent. to. 2. col. 1177. b. Aug. in Pf. 4. col. 16. b. fic habet: Quoniam tu Domine fingulariter in Spe habitare fecifti me. Similiter in Pfalt. vet. Fabri. In Gr. XATÓNIOάS ME.

[blocks in formation]

rem meum.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M.

[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

CIE, Cúves Tüs, &c.

*.3. Pfalt. vet. Fabri, cum Aug. in hunc Pf. col. 16. g. Intende voci obfecrationis meæ, &c. Gr. rйs d'eńoEWS μ8. .4. Aug. in hunc Pf. & vetera Pfalt. concordant cum Vulg. nec aliter in Græco eft. Sic etiam apud Cypr. 1. de orat. Dom. p. 215. b. & l. 2. Teftim. p. 297. b. In Pfalt. Corb. Domine manè, exaudies, &c.

VERSIO ANTIQUA.

**

3. Intende voci orationis Ex Mf. Sangerm. mex, rex meus & Deus meus. 4. Quoniam ad te orabo Domine deluculo, & exaudies vocem meam.

. . Sic apud Auguft. in hunc Pf. col. 17. f. g. at in
Pf. 36. col. 121. g. ita legit: Manè adftabo tibi & contem-
plabor: fimiliter in Pf. 58. col. 575. b. & in Pf. 143. col.
1606. b. & tract. 34. in Johan. to. 3. p. 2. col. 536. e. Ap.
Cypr. 1. 2. Teft. p. 297. b. & de orat. Dom. p. 215. b. fic:
Manè afftam tibi, & contemplabor te. In Gr. оouar,
abfque feq. te, al. cxorow, al. άroxоTEυo Mf. Alex.
To us, Ald. & Compl. só μs. Vide fis Flamin. No-
bil. In Breviario Mozarab. ita fequitur: quoniam tu es
Deus qui non vis iniquitatem. In Pfalt. Rom. quoniam non
volens Deus, &c. ut in textu. In Gr.öTI &x eos fécor, &c.
. 6. Similiter habet Auguft. in hunc Pf. Non habitabit,
&c. Sic etiam Pfalt. Rom. & Corb. In Gr. '♪è, &c. at in
ed. Compl. 8. De hoc verfu interrogatus Hieron. à Sun-
nia & Fretela, ita refpondet ep. ad eofdem, to. 2. nov.
ed. col. 627. c. Prima de quinto Pfalmo quæftio fuit: Neque
habitabit juxta te malignus: pro quo habetur in Graco, OUTE
παροικήσι (οι πονηρὸς, five πονηρευόμενος, ut Vulgata editio
continet:[ ita etiam ed. Rom. ] Et miramini, cur nag-
xlar, id eft, incolatum, Latinus interpres non verterit, fed
pro hoc pofuerit, habitationem, qua Græcè dicitur xavonía.....
& fciendum quòd fi voluerimus dicere..... Neque incolet jux-
ta te malignus, perdet superíar; dum interpretationis xa-
noluxíar fequimur, omnem decorem translationis amittimus ;
& hanc effe regulam boni Interpretis, ut idapara lingua al-
terius, fua lingua exprimat proprietate. In ed. Rom. non addi-
tur Col, ad verbum Taggxod cæt, concordant cum Lat.
7. Græc. addit Kue, verbo odifti, paulòque poft
loco eos
habet Tarras; cæt. ad verbum ut fup. Conci-
nunt Pfalt. Rom. & vetus Fabri, in quibus Domine, &
omnes; at Breviar. Mozarab. fervat eos, ficut Ifidor. Hif-
pal. 1. 2. fentent. c. 30. & Caffiod. in hunc Pf. In Pfalt.
Rom. Martianæi utrumque legitur, & Domine, & cos. In

"

[blocks in formation]

Introibo Domine in domum tuam : adorabo templum fanctum tuum in timore tuo.

9. Domine dirige in me juftitiam tuam: propter inimicos meos dirige in confpectu tuo viam meam.

10. Quoniam non eft in ore eorum veritas: cor eorum vanum eft.

11. Sepulcrum patens eft guttur eorum, linguis fuis dolosè agebant, judica illos Deus.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

Decidant à cogitationibus fuis, fecundùm multitudinem impietatum eorum expelle eos, quoniam inritaverunt te Domine.

Corb. fimiliter, perdes eos qui, &c. Ap. Aug. in hunc Pf.
omnia ut in Vulg. in ejus tamen edd. additur Domine
fed renituntur Mfs. Apud Hilar. in Pf. 138. col. 524. c.
poftrema tantùm exftant: Virum fanguinum 5 dolof, abomi-
nab. Deus; Gr. Kúes.

. 8. Græc. concinit ad verbum cum Vulg. in illo fci-
licet deeft Domine, additurque #pòs, verbo adorabo. Si-
militer ap. Aug. in hunc Pf. nifi quòd loco mifericordiæ,
legitur miferationis, Gr. ixées. In Rom. Pfalt. additur Do-
mine, poft introibo, & legitur mifericordia. In Corb. Introi-
bo Domine..... adorabo templum, &c. ut fup.

π. 9. Gr. Κύριε οδήγησόν με ἐν τῇ δικαιοσύνῃ Cy, &c. ut
in Lat. fup. Auguft. in hunc Pf. Domine deduc me in tua
juftitia: propter inimicos meos dirige in confp. tuo iter meum.
Pfalt. Rom. Deduc me Domine in tua juftitia, &c. ut in
textu. Pfalt. verò Carnut. Colb. & Germ. addunt: dirige
in confpectu meo viam tuam ; cui lectioni favet Aquila in
Hexaplis, ubi fic: A. xaTeúfuror eis πpóowπór μr ödór Cro
item Symm. oμánioor tμregador μ8 Tur odor C at ibi LXX.
& Theod. concordant cum Vulg. nifi quòd hoc additur
ibid. A. vóór μ8 Tur odor C unde Hieron. in epift.
ad Sun. & Fretel. to. 2. col. 630. a. ait : De eodem Pfal-
mo, Dirige in confp. meo viam tuam: pro quo habetur in
Graco, Κατεύθυνον ἐνώπιόν (8 τὴν ὁδόν με, hoc eft , Dirige
in confpectu tuo viam meam; quod nec LXX. babent, nec
Aquila, nec Symm. nec Theodotio, fed fola Koù editio. De-
nique 5 in Hebræo ita fcriptum reperi, Ofer daphanai dar-
chach, quod omnes voce fimili tranftulerunt, Dirige in conf-
pectu meo viam tuam : & l. 3. cont. Pelag. to. 4. col. 538.
d. legit: Reclam fac in confpectu meo viam tuam : five ut
alia exemplaria habent: Rectam fac in confp. tuo viam meam.

. 10. Ita Aug. & Caffiod. in hunc Pf. Græcè non ex-
primitur ult. eft.

. 11. Ita Aug. in hunc Pf. præter unum inamaricaverunt, loco inritaverunt. Caffiod, in eund. Pf. cum Psalt. Rom. Mediolan. Carnut. & Corb. exacerbaverunt : Gr. #αpeixe var; item ibid. pro à cogitationibus, eft amò dialy४

r; Pfalt. Mediolan. hab. à confiliis; propriè à confiliis malis. Ap. Hilar. in Pf. 36. col. 494. c. hæc pauca: Sepulcrum patens eft guttur eorum. Similiter ap. Ambr. 1. de

[ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

Noe & Arca, c. 29. to. 1. col. 273. c. ficut inf. col. 951.
c. 1369. b. 1377. a. 1435.c. 1535. b. Sic etiam apud
Optat. 1. 2. cont. Donat. p. 44. a.

. 12. Sic apud Aug. in hunc Pf. fi hoc excipiatur ult.
inhabitabis in eis. Similiter in Pfalt. Rom. Martian. &
Corb. in Rom. verò Fabri, & habitabis, &c. Ap. Hilar.
in Pf. 131. col. 449. a. & inhabitabe in his. In Gr. xα-
TαOXиVOGELS & AUTOïs cæt. ut in Lat. nifi quòd initio addi-
tur sri Col, in te, ad verbum latentur, nequaquam de-
tracto co poft verbum fperant: ita etiam in Pfalt. Arab.

2. Domine, ne in ira tua

arguas me, neque in Domine, ne in furore tuo ar

guas me, neque in ira tua corripias me.

furore tuo corripias me.

3. Miferere mei Domine quoniam infirmus fum: fana me Domine quoniam infirmus fum.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.

Ex Ms. Sangerm. 1. In finem pro carminibus, Victori in Pfalmis fuper octava, 1. In finem in carminibus, Pfalmus
pro die octava,
Canticum David. VI.
David, pro octava. VI.
Pfalmus ipfi David. VI.

4. Et anima mea turbata eft valde : & tu Domine ufquequo?

5. Convertere Domine, & eripe animam meam:falva me propter mifericordiam tuam.

6. Quoniam non eft in morte qui memor fit tui: in inferno autem quis confitebitur tibi?

VULGATA HOD.

12. Et lætentur omnes, qui fperant in te, in æternum exfultabunt :

& habitabis in eis.

7. Laboravi in gemitu meo, lavabo per fingulas noctes lec

& Ethiop. fed in edd. Ald. & Compl. fimpliciter, superi θείησαν πάντες, abfque hoc medio ἐπὶ ζοί.

. 13. Aug. & Caffiod. in hunc Pf. habent, quoniam tu benedices juftum, &c. ut fup. Similiter in Pfalt. Rom. Fabri; at in Rom. Martianæi, & Corb. quoniam tu Domine benedices juftum : in Mediolan. & Carnut. benedicis juftum. In Gr. ὅτι (ὺ εὐλογήσεις δίκαιον" at infra detrahitur vox tua, poft hanc, voluntatis. Ambr. in Luc. 4. p. 1345. d. hab. Scuto bona voluntatis fuæ circumdabit te,

Miferere mei Domine, quoniam infirmus fum ego: fana me Domine, quoniam conturbata funt offa

mea.

Et gloriabuntur in te omnes, qui diligunt nomen tuum, 13. quoniam tu benedices jufto.

Et anima mea conturbata eft valde : & tu Domine ufquequo?

Revertere Domine, erue animam meam : Salva me propter mifericordiam tuam.

Quoniam non eft in morte recordatio tui: in inferno quis confitebitur tibi?

. 1. Pfalt. Rom. Fabri, In finem in hymnis, Pfalmus David, pre odlava. Aug. in hunc Pf. col. 22. d. In finem in bymnis, de octavo, Pfalmus David. Hilar. prolog. in Pfal. n. 13. pro octavo; Caffiod. in Pf. p. 27. c. cum Plalt. Rom. Martian. Corb. & Mozarab. In finem in hymnis, pro octava, Pfalmus David: fic etiam in Gr. cum hoc ult. To Aavid, ipfi David. Ambr. 1. 5. in Luc. to. 1. col. 1367. d. dicit: Pro octava enim multi fcribuntur Pfalmi.

Domine, ut fcuto bonæ voluntatis tuæ coronafti nos.

. 2. Sic Ambrofius 1. de apolog. Dav. col. 712. b.
cum Pfalt. Corb. item infra, to. 1. col. 740. b. 1082. c.
& to. 2. 1. 3. de Spir. S. col. 671. f. Similiter Hieron. ep.
ad Cypr. to. 2. col. 702. a. & Auguft. in Pf. col. 23. g.
Succinunt Caffiod. in Pf. p. 28. a. b. & S. Petr. Chyfol.
fer. 4. to. 7. p. 880, f. cum Pfalt. Rom. Mozarab. Medio-
Jan. & Carnut. In Gr. M T Juu..... μnde Tḥ opry, &c.
Nec omittendum quod Auguft. obfervat ad hunc verfum
col. 23. g. & feqq. Quoniam furor, inquit, plus vide-
aur effe quàm ira, poteft movere cur illud quod eft mitius,
id eft, correptio, cum eo pofitum eft quod eft durius, id eft,
cum furore: fed ego puto unam rem duobus verbis fignifica-
tam; nam in Graco Juuòs, quod eft in primo verfu, hoc fi
gnificat quod oprù, quod eft in fecundo verfu: fed cùm Latini
vellent etiam ipfi duo verba ponere, quæfitum eft quid effet vi-
cinum iræ, & pofitum eft furor. Ideo variè codices habent;
nam in aliis priùs invenitur ira, deinde furor; in aliis priùs
furor, deinde ira; in aliis pro furore, indignatio ponitur,
aut bilis fed quidquid illud eft, motus eft animi provocans
ad pænam inferendam..... in qua ira non folùm argui fe non
vult anima, quæ nunc orat; fed nec corripi, id eft, emen-
dari, vel erudiri: nam in Graco ward evons pofitum eft, id
eft, erudias.

. 3. Auguft, in hunc Pf, loco pofter, infirmus fum,

2.

Domine, ne in furore tuo

arguas me, neque in ira

tua corripias me.

3. Miferere mei Domine quoniam infirmus fum: fana me Domine quoniam conturbata funt offa

mea.

4. Et anima mea turbata eft valde: fed tu Domine ufquequo?

Laboravi in gemitu meo, nata-
re faciam tota nocte lectum meum:
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

5. Convertere Domine, & eripe animam meam : falvum me fac prop

ter mifericordiam tuam.

6. Quoniam non eft in morte qui memor fit tui: in inferno autem quis

confitebitur tibi?

7. Laboravi in gemitu meo, lavabo per fingulas noctes lectum

habet cum Vulg. conturbata funt ofsa mea; Caffiod. in eundem Pf. 28. b. omnia offa mea; Gr. Éτapáxên Tà osã μ8. In Pfalt. Rom. Miferere mihi Domine..... quon. conturbata funt omnia offa mea. Apud Ambr. 1. de apol. Dav. to. I. col. 712. b. Miferere mei Dom. quon. infirmus fum: & apud Auct. 1. de XLII. manf. col. 8. b. Sana me Domine quon. conturb. funt omnia offa mea.

. 4. Ita Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. quibus favent Pfalt. Rom. Corb. Mediolan. Mozarab. Carnut. Colb. & Gr. in quo etiam C, &c. Apud Hilar. in Pf. 56. col. 119. a. fic: Nunc anima mea turbata eft valde. Similiter apud Ambr. in Luc. 22. col. 1517. c. at l. de bon. mort. 7. col. 401. d. fimpliciter, Anima mea turb. &c.

C.

. 5. Aug. in hunc Pf. habet: Convertere Domine, & erue anim. meam : falvum me fac, &c. Caffiod. cum Pfalt. Rom. Convertere, eripe, &c. ut in Vulg. In Gr. 'Elspe for Kuele, proα...... owcór Me, &c. ut fup. Κύριε, ῥῦσαι..... σῶτόν με,

. 6. Ita Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. unà cum Gr. Breviar. Mozarab. hab. in infernum; at Gr. & de Tw adn. Cypr. 1. 3. Teftim. p. 328. b. Apud inferos autem quis confit. tibi? Lucif. Cal. 1. de reg. apoft. p. 220. e. Ápud inferos quis, &c. Hilar. in Pf. 51. col. 81. d. In inferno autem, &c. Succinunt Leo M. fer. 34. p. 95. b. 97. e. & Philaftr. Brix. 1. de hæref. p. 718. a.

.7. Ita Pfalt. Mozarab. cum Rom. & Corb. abfque meis, poft lacrymis ; Græc. verò & ♣áxpucí μ8; item fup. xat' ixásuv rúxla, num. fingul. Aug. in hunc Pf. legit: per fingulas noites..... in lacrymis ftratum, &c. Item S. Pacian. epift. 1. p. 306. f. Hilar. verò in Pf. 118. col. 286. b. & 347. d. cum Vulg. Lavabo per fingulas noctes lectum meum : lacrymis meis, &c. Ambr. fimiliter addit meis, poft lacrymis, abfque præp, in, nempe in Luc. 5. to. 1. col. 1358.

[blocks in formation]

d. & l. 3. de virg. to. 2. col. 179. d. & l. 1. de pœnit. col. 431. c. at in Pf. 118. to. 1. col. 1193. e. tollit meis, ut & fup. col. 684. b. Vide etiam col. 1054. b. 1430.e. Chromat. Aquil. in Matth. p. 978. d. & S. Pacian. paræn. ad pœnit. p. 317. concordant cum Vulg.

. 8. Auguft. in hunc Pf. col. 26. d. f. legit: Turbatus eft abira oculus meus: inveteravi in omnibus inimicis meis: at fer. 1. in Pf. 36. col. 262. c. Turbatus præ ira, &c. & inf. in Pf. 102. col. 1118. g. & in Job, to. 3. p. 1. col. 633. c. constanter, inveteravi in omnibus inimicis meis. Apud Caffiod. in Pf. p. 29. b. Turbatus eft præ ira, &c. ut in Vulg. Similiter in Pfalt. Rom. Mediolan. Corb. & Carnut. In Gr. Εταράχθη ἀπὸ θυμῷ ..... ἐπαλαιώθην ἐν πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς με.

VULGATA HOD.

́1. Pfalmus David, quem cantavit Domino pro verbis Chufi filii Jemini. (2. Reg. 16.) VII.

.9. Ita Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. cum Græco. Concinit Ambr. in Pf. 118. to. 1. col. 1194. f. Lucif. verò Cal. I. de non conven. cum hæret. p. 222. e. delet omnes. . 10. Hic verfus abeft à Mf. S. Germani, ut & pars media verfus fubfeq. ita fuppletur ex Auguft. col. 27. d.

Omine Deus meus in te

*Diperavi : falvum me fac ex omnibus persequentibus me, & li

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

bera me. 3. Nequando rapiat ut leo animam meam, dum non eft qui redimat, neque qui falvum faciat.

Recedite à me omnes qui operamini iniquitatem: quia audivit Dominus vocem fletus mei.

4.

Domine Deus meus fi feci iftud, si est iniquitas in manibus meis:

Audivit Dominus deprecationem meam, Dominus orationem meam fufcepit.

Confundantur, & conturbentur vehementer omnes inimici mei: revertantur, & confundantur fubitò.

5. Si reddidi retribuentibus mihi mala, decidam meritò ab inimi

cis meis inanis.

6. Perfequatur inimicus animam meam, & comprehendat, & conculcet in terra vitam meam, & gloriam meam in pulverem deducat.

[blocks in formation]

Exaudivit Dominus deprecationem meam, Dominus oration nem meam adfumpfit. Similiter in Pfalt. Rom. & ap. Caffiod. p. 29. c. In Breviar. Mozarab. fufcepit, pro adfumpfit; in Gr. Tegoed étaтo.

Ne fortè rapiat ut leo animam meam : laceret, & non fit qui

eruat.

. 11. Aug. in hunc Pf. col. 27. e. 28. c. fic: Erubefcant, & conturbentur omnes inimici mei : convertantur & confundantur valde velociter: at infra 28. e. convertantur & erubefcant valde velociter. In Pfalt. Corb. Erubefcant, & revereantur omnes inimici mei: avertantur & erubefc. valde velociter. In Rom. Mediolan. & Carnut, avertantur retrorsum, erubefcant valde velociter. Similiter ap. Caffiod. in hunc Pf. p. 30. a. qui etiam deler fup. vehementer, cum edd. Ald. & Compl. In Breviar. Mozarab, avertantur S confundantur valde velociter. Apud Ambr. 1. de parad. to. 1. col. 177. b. confundantur & convertantur omnes valde velociter. Græcum Vat. cum Vulgata concinit; at in Mf. Alex. fic : ἀποςραφίησαν εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ καταιχυνθίησαν, &c in Vat. ἐπισταρείησαν καὶ αἰσχυνθείησαν, &c.

.

Domine Deus meus fi feci iftud, fi eft iniquitas in manibus meis :

[blocks in formation]

Si reddidi retribuentibus mihi malum, & dimifi hoftes meos va

cuos:

. 1. Ita Aug. in hunc Pf. nifi quòd habet ipfi David, è Gr. Tŵ Aavid; & in fine Gemini. Pfalt. Rom. delet ipfi, & habet Jemini. In Breviario Mozarab. fic: pre verbis quafi fili Gemini, fed mendosè, pro Chufi fili, in Gr. Xvoi Isusvei cætera ut in Latino.

. 2. Sic apud Caffiod. in hunc Pf. p. 31. b. exceptâ unâ præp. ab, pro de: fic etiam in Pfalt. Rom. Auguft. in eund. Pf. equidem legit in fine, eripe me, fed habet fup. falvum me fac ex, &c. cum Vulg. Auguftino favet Breviar. Mozarab. In Corb. fic: ab omnibus perfeq. me, eripe me. In Gr. σῶσόν με ἐκ..... καὶ ῥῦσαί με.

. 3. Ita Aug. & Caffiod. in eund Pf. cum Græco. In Pfalt. Corb. dum non fit qui redimat.

. 4. Concinunt Aug. & Caffiod. in hunc Pf. unà cum Græco, Breviar. Mozarab, loco iftud, habet hoc; Chromat. Tom. II.

II..... convertantur & erubefcant valde velociter.

VERSIO ANTIQUA.

1. Pfalmus David', quem can- Ex Mf. Sangerm. tavit Domino pro verbis Chufi filii Emini. VII.

2.

Omine Deus meus in te fperavi: libera me de omnibus perfequentibus me, & eripe me.

3. Nequando rapiat ut leo animam meam, dum non est qui redimat, neque qui falvum faciat.

4. Domine Deus meus fi feci iftud, fi eft iniquitas in manibus meis:

Perfequatur inimicus animam
meam, & apprehendat, & concul-
cet in terra vitam meam, &glo-
riam meam in pulverem collocet.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

5. Si reddidi retribuentibus mihi mala, decedam meritò ab inimicis meis inanis.

6. Perfequatur inimicus animam meam, & comprehendat, & conculcet in terra vitam meam, & gloriam meam

Aquil. in Matth. p. 985. e. bac s Gr. TTO. Ambr. 1. 2.de Jacob, c. 5. to. I. col. 466. b. fimiliter habet, fi eft iniquitas, &c.

. 5. Similiter Ambrof. lib. de Jof. c. 1. to. I. col. 484. a. & l. 2. de Jacob, c. 5. col. 466. b. cum verbo decidam: vide etiam inf. col. 326. e. 740. c. 1100. d. 1327. c. & 1. 3. offic. to. 2. col. 122. f. cui fuccinit Chromat. Aquil. in Matth. p. 985. e. cum Caffiodoro. At Auguft. in hunc Pf. col. 30. f. pro meritò, legit ergo; item infra, col. 31. a. & 34. g. Gr. dex, &c. ut fup. In Pfalt. Corb. ita : Si retribui retribuentibus.... decedam meritò, &c.

#. 6. Sic Ambr. 1. 2. de Jac. c. 5. col. 466. b. ufque ad verbum comprehendat. Similiter Aug. in eund. Pf. ied addit, & conculcet in terram, &c. ut fup. Gr. eis yur. Caffiod. in cund. Pf. hab. & comprehendat eam, cum Pfalt, Rom. C

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

14. Et in ipfo paravit vafa
mortis, fagittas fuas ardentibus
effecit.
15. Ecce parturivit injusti-
tiam: concepit dolorem, &
peperit iniquitatem.

Et pro ea in altum revertere :
Dominus judicabit populos.

Judica me Domine fecundùm juftitiam meam, & fecundùm fimplicitatem meam qua eft in me.

Confumatur malum iniquorum, & confirmetur juftus: & probator cordis & renum Deus juftus.

Clypeus meus in Deo, qui falvat rectos corde.

Deus judex juftus, & fortis, & comminans tota die.

Non convertenti gladium fuum acuet: arcum fuum tetendit, & paravit illum.

. 10. Aug. in hunc Pf. n. 9. fic habet: Confummetur autem nequitia, &c. ut in Vulg. Pfalt. Mediolan. Confummetur verò, &c. Caffiod. in eund. Pf. p. 32. c. Confummetur nequit. pecc. 5 dirige juftum, fcrutans corda renes Deus juftus. Similiter in Pfalt. Rom. & Corb. excepto ultimo juftus, quod deeft. Hilarius in Pf. 139. p. 527. d. ferutans corda renes Deus. Eidem favet Tertul.1. 5. contra Marc. Ambrof. verò 1. 3. de Spir. S. to. 2. col. 695. e. hab. Deus ferutans corda renes. Gaud. Brix. fer. 8. p. 944. a. fcrutans corda renes Deus. In Gr. ZUVTEXT δὴ πονηρία..... καὶ κατευθυνεῖς δίκαιον, ἐτάζων καρδίας καὶ νεφρὲς Os ed. Compl. addit Finalws, juftè, al. dixanos, juftus. . II. Aug. in hunc Pf. n. 10. Juftum auxilium meum

VULGATA HOD.

7. Exfurge Domine in ira tua : & exaltare in finibus inimicorum

Et in ipfo paravit vasa mortis, fagittas fuas ad comburendum operatus eft.

[blocks in formation]

Ecce parturit iniquitatem, &
concepto dolore, peperit menda-

15. Ecce parturiit injuftitiam:
concepit dolorem, & peperit ini-
cium.
quitatem.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M.
Aug. deler eam, cum Græco ; ubi xatasxurácaι, pro deducat. à, &c. Gr. Aixala й Bońtsiá μv, &c.
. 7. Diapfalma hîc non præmittitur in edd. Ald. &
Compl. neque id memoratur ab Auguft. in confequentibus
etiam ipfe concordat cum Vulg. Caffiodorus legit inimico-
rum tuorum, cum Pfalt. Rom. & Corb. abfque feq. 5, quod
etiam in Gr. deeft, ut fup. ante exaltare; at loco tuorum,
legitur ; in edd. Ald. & Compl. : deinde
in Mf. eriam Alex. præponitur xaí. In Pfalt. Corb. exftat
fup. Diapfalma, deeftque, ante exaltare, ut & poft
tuorum; fed pro quod mandafti, eft quo mandafti.

3%

. 12. Hilar. in Pf. 2. & 59. col. 35. e. 137. e. ita
legit Deus judex juftus, fortis, & magnanimus : nunquid
irafcetur per fing. dies? at infra, 1. 4. de Trin. col. 830.
f. habet fortis, & patiens. Caffiod. in Pf. 7. p. 33. a. fortis,
longanimis: nunquid irafcetur, &c. Auguft. in eund.
Pf. n. 12. Deus jud. justus, fortis, & longanimis; non iram
adducens per fingulos dies; tum addit: Significantiùs for-
taffe dicitur iram adducens, quàm irafcens; & ita in exem-
plaribus Græcis invenimus. Apud Tertul. 1. de pudic. p.
1005. b. Deus judex juftus, nec plura. In Pfalt. Corb.
Deus judex juftus, & fortis, patiens: nunquid irafcetur,
&c. Item in Carnut. nunquid irafcetur; at in Mediolan.
non iram adducens. In Rom. fortis, & longanimis : nun-
quid irafcitur, &c. In Mozarab. fortis, & longanimis,
non iram adducens, &c. In Gr. O Oεds..... & Xupos,
μaxpółuμos μù öpɣùr éπávwv nať Exάsur nuée; Vide
Agellium in hunc loc. Hexapl. to. 1. p. 481. Not. II.

. 8. Auguft. in hunc Pf. col. 32. f. & congregatio
populorum circumdabit te. Et propter hanc in altum regredere.
Hieron. in Ifai. 56. to. 3. col. 411. f. congregatio populorum
circumdabit te. Propter hanc in excelfum convertere. Pfalt.
Rom. & Corb. habent regredere. Gr. ouraywyù nawr xuxa-
i
σει σε. Καὶ ὑπὲρ ταύτης εἰς ὕψος ἐπίτρεψον.

. 9. Aug. in hunc Pf. n. 8. nil differt à Vulg. Caffiod.
verò in eund. p. 32. c. habet cum Pfalt. Rom. & Corb.
Domine judica populos. Judica me Domine fecundùm jufti-
tiam meam, & fec. innocentiam manuum mearum fuper me.
Similiter in Pfalt. Mozarab. & Mediolan. manuum mea-
rum fuper me. In Carnut. Domine judica populos. In Gr.
Κύριος κρινεῖ λαός. Κρίνον με Κύριε κατὰ τὴν δικαιοσύνην με,
3⁄4 nατà Tùr ananiar μol. Hieronymus epift. ad Sun.
& Fretel. to. 2. col. 630. c. ait fic haberi in Græco, xarà
Tù Finalcórur 08, id eft, juxta juftitiam tuam : fed & in
hoc malè, inquit; in Hebræo enim fedeci hab. quod inter-
pretatur juftitia mea fed omnes Interpretes juftitiam
meam voce fimili tranftulerunt.

. 13. Similiter hab. Hilar. in Pf. 2. n. 18. col. 35. e. addito uno, poft vibravit; quod ult. rurfus habet ibid. non vibrabit. Auguft. in hunc Pf. n. 13. ita: Nifi convertimini, gladium fuum vibrabit, &c. Fulg. 1. 2. de verit. præd. c. 5. p. 461. & Caffiod. in eund. Pf. p. 33. b. cum Pfalt. Mozarab. & Corb. Nifi convertamini, &c. ut in Vulg. In Pfalt. Rom. Nifi convertamini, gladium fuum vibravit, &c. Obfervat Aug. in hunc Pf. n. 13. col. 36. d. in aliis exemplaribus, pro eo quod eft, Gladium fuum vibrabit, ita legi, frameam fuam fplendificabit. In Gr. 'Ea μὴ ἐπιγραφῆτε, τὴν ῥομφαίαν αυτῷ σιλβώσει, &c. ut in Lat.

V. 14. Ita Pfalt. Rom. cum Corb. & Mozarab. Hilarius in Pf. 2. n. 18. col. 35. e. fic habet: Et in eo paravit vafa mortis, fagittas fuas arfuris operatus eft fimiliter in Pf. 59. col. 137. e. & in Pf. 118. col. 373. a. & in Pf. 126. col. 421. f. In Gr. Καὶ ἐν αὐτῷ ἑτοίμασε..... τοῖς καιομένοις

prácaro. Auguft. in Pf. 7. n. 14. Et in ipfo paravit..... ardentibus operatus eft: & infra, col. 37. a. addit: Nam in Græcis exemplaribus ita invenitur, fagittas fuas ardentibus operatus eft; Latina autem ardentes pleraque habent. Nunc etiam in Pfalt. Carnut. ita legitur, ardentes operatus eft.

. 15. Ambrof. 1. 3. de interpel. Job, c. 4. col. 658. c. & Auguft, in Pf. 7. n. 16. legunt laborem, non dolorem ; in Gr. Tórov; cætera ut in textu.

Job. 15. 35.

Ifa. 59 4.

[ocr errors]
« ZurückWeiter »