Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

2. Reg. 7. 16.

[ocr errors]

VULGATA HOD.

32. Si juftitias meas profanaverint : & mandata mea non cuftodie

rint:

33. Vifitabo in virga iniquitates eorum : & in verberibus peccata

eorum.

34. Mifericordiam autem meam non difpergam ab eo: neque nocebo in veritate mea :

35. Neque profanabo teftamentum meum: & quæ procedunt de labiis meis non faciam irrita.

36. Semel juravi in fancto meo, si David mentiar: 37. femen ejus in æternum manebit.

38. Et thronus ejus ficut fol in confpectu meo, & ficut luna perfecta in æternum : & teftis in cœlo fidelis.

39. Tu verò repulifti & defpexifti: diftulifti Chriftum tuum.

40. Evertifti teftamentum fervi tui: profanafti in terra fanctuarium ejus.

41. Deftruxifti omnes fepes ejus:

[blocks in formation]

Tu autem repulifti& projecifti: iratus es adversùs Chriftum tuum.

Attenuafti pactum fervi tui: profanafti in terra diadema ejus.

. 32. In Pfalt. Sangerm. ponitur negatio ante profa-
maverint, fed aperto mendo, quod abftulimus. In Pfalt. enim
Rom. Corb. & Mozar. conftanter : Si juftificationes meas
profanaverint : & mand, mea non cuftod. Similiter ap. Hi-
lar. in Pf. 131. col. 455. d. & Auguft. in hunc Pf. ac ep.
29. to. 2. col. 51. b. Ambrof. verò 1. de pœnit. to. 2.405.
f. Vulgate congruit cum Caffiod. imo Hilarius ipfe juxta
Mfs. plures. Apud Cypr. 1. 2. Teftim. p. 284. c. fic: Si
juftificationes meas profanaverint : & præcepta mea non obfer-
vaverint: itidem epift. 7. p. 13. c. & l. de lapf. p. 183. b.
Sic etiam hab. Auct. I. ad Novat. p. 437. f. excepto ult.
· cuftodierint, pro obferv. In Gr. Ἐὰν τὰ δικαιώματά με βε-
δηλώσωσι· καὶ τὰς ἐντολάς με μὴ φυλάξωσι.

.33. Sic in Pfalt. Rom. eft, & ap. Caffiod. Cyprianus verò 1. 2. & 3. Teftim. p. 284. 320. b. c. cum Auct. 1. ad Novat. p. 437. f. ita legit: Vifitabo in virga facinora eorum: & in flagellis delicta eorum: ita rurfum Cypr. epift. 7. & 52. p. 13. c. & 73. a. & l. de lapf. p. 183. b. Item Auguft. ep. 29. to. 2. 51. b. at in hunc Pf. fcribit iniquitates, non facinora. Similiter Ambrof. in Luc. 10. to. 1. 1425. b. ficut epift. 70. to. 2. 1064. c. & l. 1. de pœnit. col. 405. f. Hilar. autem in Pf. 131. col. 455. e. Vifitabo in virga injuftitias eorum: 5 in verberibus peccata eorum. Auct. etiam op. imp. in Matth. hom. 19. p. 90. e. leg. Vifitabo in virga injuftitias eorum. Hieron. quæft. Hebr. to. 2. 513. b. Vifitabo in virga iniquitates eorum: 5 in flagellis peccata eorum : fimiliter in Ifai. 13. to. 3. 151. f. & in Ezech. 9. col. 752. c. at epift. ad Damaf. to. 4. 157. e. & in flagellis injuftitias corum. In Pfalt. Corb. & Moz. & in flagellis peccata ipforum. In Gr..... Tas aropías dvvür y év másik, Tas aμaptías autor, Mf. Alex. cum Ald. & Compl. adixías.

. 34. Ita legit Hilar. in Pf. 131. col. 455. f. uno excepto difpergam, pro auferam. Cypr. 1. 2. & 3. Teftim. p. 284. c. & 320. b. necnon ep. 7. & 52. p. 13. c. 73. a. Mifericordiam autem meam non difpergam ab eis. Ambrof. 1. 1. de pœnit. to. 2. 405. f. non difperdam ab eis. Hieron. in Ifai. 13. & 63. to. 3. col. 151. f. 471. d. & in Ezech, 9. col. 752. c. non auferam ab eis : itidem epift. ad Damaf. to. 4. 157. e. at quæft. Hebr. to. 2. 513. b. fic: Veruntamen miferic. meam non auferam ab eis. Auct. quæft. ap. Auguft. to. 3. q. 112. col. 114. g. non movebo ab eis. Auguft. ipfe in hunc Pf. Mifericordiam verò meam non difpergam ab eo, &c. ut in Vulg. paulò inf. ab eis ; fed addit: Et quidem hoc nonnulli codices habent, fed emendatiores non habent. Unde ipfe in explic. priorem lectionem præfert, ab eo : & in epift. 29. to. 2. 51. b. legit, non auferam, cum Pfalt. Moz. quod etiam add. ab eo; Mediolan, & Carnut. ab eis ftatim Mediolan, : neque nocebo eis ;

Tom. II.

[blocks in formation]

38. Et fedes ejus ficut fol in confpectu meo, & ficut luna perfecta in æternum : & teftis in cœlo fidelis. DIAPSALMA.

Diffipafti omnes macerias ejus:

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

39. Tu verò repulifti, & pro nihilo duxifti, & neglexifti nos: & diftulifti Chriftum tuum.

40. Evertisti teftamentum fervi tui: profanasti in terram fanctitatem ejus. 41. Deftruxisti

omnes

Carnut. neque decipiam. Corb. Miferic. verò meam non difpergam ab eis: neque decipiam, &c. Rom. ut in Vulgata. Græc. Τὸ δὲ ἔλεός με 3 μὴ διασκεδάσω ἀπ' ἀυτῷ δὲ μή xów, &c.

હું

. 35. Verficulus intermedius aliubi non legitur, neque in Pfalt. Rom. neque in Gr. nec apud Hilar. in Pf. 131. col. 455. f. qui Vulgate congruit, unà cum Caffiod, in hunc Pf. Aug. tantùm, loco non faciam inrita, legit, nom reprobabo. Similiter Auct. 1. de promiff. p. 2. c. zo. col. 144. c. non reprobabo.

. 36. 37. Concinunt Hilar. in Pf. 131. col. 455. £. Ambrof. in Luc. 3. to. 1. 1316. e. 1330. b. necnon Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. & Gr.

. 38. Ita legit Auguft. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom, & Corb. Succinit Hilar. in Pf. 69. col. 232. f. nifi quòd hab. ficut luna perfecta manet in æternum : itidem in Pf. 131. col. 455. f. at in Pf. 143. col. 560. e. tollit verbum manet. Ambr. epift. 23. to. 2. col. 882. a. leg. in aternum manebit, cum Brev. Moz. Ap. Caffiod. ut in Vulg. & Gr. Sequitur pariter Diapfalma in Pfalt. Rom. Corb. & in eodem Græco.

. 39. Pfalt Rom. & Moz. cum Caffiod. Tu verò repulifti, & fprevisti: & diftulifti Chrift. tuum. Corb. repulifti, Sprevifti: diftulifti, &c. Auguft. in eund. Pf. Tu verò repulifti, & ad nihilum deduxifti: diftulifti Chrift. &c. ita rurfum 1. 17. de civit. Dei, to. 7. col. 473. c. nifi quòd hab. deduxifti Domine. Ambrof. triplici loco trifariam variat videlicet 1. 3. de fide, to. 2. col. 511. d. legit: Tu autem repulisti, 5 ad nihilum redegisti : diftulisti Chr. tuum : inf. col. 518. a. Tu verò repulifti Domine, & pro nihilo habuifti: diftulifti Chr. &c. demum in Pf. 43. to. I. col. 923. b. fic: Tu verò repulifti pro nihilo Domine: diftulifti Chr. tuum. Auct. op. imp. in Matth. hom. 2. p. 18. e. Tu verò repulifti, & pro nihilo deduxifti : & diftulifti Chriftum tuum. Hieron. epift. ad Sun. & Fret. to. 2. 654. a. ita fcribit : In Graco Serwoas invenisse vos dicitis: unius litteræ mutatio quantum vobis fecit errorem! non enim refpexisti, sed defpexifti, & pro nihilo duxifti, interpretati fumus. In ed. Rom. Σὺ δὲ ἀπώσω, καὶ ἐξεδένωσας· ἀνεβάλε τὸν, &c.

. 40. Sic Ambrof. in Pf. 43. to. 1. 923. b. & l. 3. de fide, to. 2. 518.a. excepto uno in terra. Item August. in hunc Pf. & 1. 17. de civit. Dei, to. 7. col. 473. f. cum Pfalt. Corb. Ita etiam Caffiod. cum Pfalt. Rom. Mediol. Carnut. & Moz. excepto verbo avertisti, quod etiam ferunt Mfs. quidam Auguft. In Gr. Karéspertas..... ¿CεCúλωσας εἰς τὴν γῆν τὸ ἁγίασμα ἀυτῷ. Similiter hab. Mozai,

in terram.

#. 41. Spes haud dubiè, pro fepes, lapfu calami, legitur in autographo Sangerm. In Pfalt. quippe Rom. Corb, & Zij

[ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

Moz. fic: Deftruxifti omnes macerias ejus : pofuifti munitiones ejus formidinem. Similiter hab. Auguft. in hunc Pf. & 1. 17. de civit. Dei, to. 7. col. 473. f. nifi quòd hoc ult. loco legit in formidinem, cum Caffiod. & Pfalt. Corb. In Mediol. etiam & Carnut. munitiones ejus. Item Græcè : Καθεῖλες πάντας τες φραγμὲς ἀυτῷ· ἔθε τὰ ὀχυρών ματα αυτῷ δελίαν.

. 42. Ambrofius 1. 3. de fide, to. 2. col. 511. d. & factus eft in opprobrium vicinis fuis. Ita quoque ap. Caffiod. ficut in Pfalt. Rom. & Corb. fed abfque præced. &. Moz. hab. vicinis noftris. August, ut in Vulg. cui etiam Græc. confonat.

42. Diripuerunt eum omnes tranfeuntes viam factus eft oppro

brium vicinis fuis.

Recordare Domine opprobrii fervorum tuorum: portavi in finu meo omnes iniquitates populorum.

.43. Ita ferunt Pfalt. Rom. Corb. Mediol. & Carnut. cum Caffiod. excepto uno latificafti. Auguft. pariter leg. inimicorum ejus; dein verò, jocundafti omnes inimicos ejus ; Brev. Mozarab. adverfarios ejus. Græc..... Tur Ex par RUTE ( Alex. Ald. & Compl. τῶν θλιβόντων αυτῷ·) εὔφρανας πάνω τὰς τὰς ἐχθρὸς αὐτῷ.

~

.44. Sic in Pfalt. Rom. & apud Caffiod. Auguft. verò in eund. Pf. leg. & non es opitulatus ei in bello. Brev. Moz. vitiosè, & non eft auxiliatus. Gr. à &x arтenály duty,*&c. છે .45. Pfalt. Mediol. & Carnut. cum Caffiod. Diffolvifti eum ab emundatione, &c. ut in Vulg. Similiter hab. Aug. in eund. Pf. nifi quòd delet 5, ante fedem. Pfalt. Rom. cum Mozarab. Dissolvifti eum..... 5 fedem ejus in terra collififti. Corb. Diffolvifti eum ab inmundatione: 5 femen ejus in terra conlififti. Græc. Karinvoaç àñò na Jacious dvτόν· τὸν θρόνον αυτῷ εἰς τὴν γῆν καλέῤῥαξας.

.46. Ita Pfalt. Carnut. & Corb. Aug. verò in hunc Pf. Minuifti dies fedis ejus, &c. Caffiod. cum Pfalt. Rom. Minorafti dies temporum ejus. Ed. Rom. 'Equinpuras tás йμsexs To Opóry άury Mf. autem Alex. cum edd. Ald. & Compl. Xpove. In his duabus editt. deeft Diapfalma ; fequitur verò in ed. Rom. ficut in Pfalt. Rom. & Corb.

43. Exaltafti dexteram deprimentium eum : lætificafti omnes inimicos ejus.

44. Avertisti adjutorium gladii ejus : & non es auxiliatus ei in bello.

Quibus exprobraverunt inimici tui Domine: quibus exprobraverunt veftigia Chrifti tui.

.47. Pfalt. Corb. Ufquequo Dom. avertis te in finem: exardefcit ficut, &c. Rom. cum Moz. Ufquequo Domine irafceris in finem exardefcit velut ignis, &c. Rom. ficut

46. Minorafti dies temporis ejus : perfudifti eum confufione.

47. Ufquequo Domine avertis in finem: exardefcet ficut ignis ira tua ?

48. Memorare quæ mea fubftantia: nunquid enim vanè conftituifti omnes filios hominum?

49. Quis eft homo, qui vivet, & non videbit mortem : eruet animam fuam de manu inferi ?

yo. Ubi funt mifericordiæ tuæ antiquæ Domine, ficut jurafti Da- 2. Rege

vid in veritate tua?

7.11.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

51. Menior efto Domine opprobrii fervorum tuorum (quod continui in finu meo) multarum gentium.

52. Quod exprobraverunt inimici tui Domine, quod exprobra

verunt commutationem Chrifti tui,

ignis. Auguft. in hunc Pf. Quoafque Domine avertêriš im finem exardefcet, &c. Similiter in Pfalt. Mediolan. averteris; in Carnut. avertis te. Apud Caffiod. ut in Vulg. In Gr. Ἕως πότε Κύριε ἀποςρέφῃ εἰς τέλος· ἐκκαυθήσεται ως up, &c.

el

. 48. Pfalt. Rom. Memorare Domine quæ mea fubft. &c. ut in Vulg. nifi quòd delet inf, omnes; tollit pariter Mo→ zarab. omnes, cum Corb. fed Moz. initio habet: Memorare quæ fit mea fubft. Corb. Memorare qua eft, &c. Ambros. I. 3. de fide, to. 2. 518. a. Memento Domine qua eft fubft. mea. Similiter apud August. in hunc Pf. detracto uno Domine; exinde, non enim vanè, &c. ut in textu. Apud Caffiod. Memorare Domine, &c. ut in Vulg. In Gr. Mrúduti Tis йúrósaois μ8• μù và.............. Tártas TÙS, &c.

.49. Accinunt Ambr. in Luc. 9. to. 1. 1411. f. & S. Paulinus epift. 40. p. 243. b. ad hoc ufque, aut quis. Similiter hab. Auguft. in hunc Pf. fed addit, eruet animam fuam de manibus inferni, minimè repetito eo, aut quis. Caffiod. cum Pfalt. Rom. Quis eft homo, qui vivit..... aut quis eruet... de manu inferi? Corb. aut quis eruet anim. fuam de manibus inferni? Gr. Vulgatæ congruit. Diapfalma quoque ibidem fubfequitur, ficut in Pfalt. Rom. & Corb.

. 50. Ita Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. addito uno Domine, ad vocem antique. Sic etiam hab. Auguft. in eund. Pf. cum Mozarab. uno excepto quas jurafti: ita rurfum Auguft. 1. 17. de civit. Dei, c. 11. col. 474f. nifi quòd leg. Ubi funt miferationes tua, &c. Ap. Hilar. in Pf. 143. col. 560. e. ficut jurafti, &c. In Gr. П ist τὰ ἐλέη (ν τὰ ἀρχαῖα Κύριε, ἃ ὤμοσας, &c.

. 51. Hilarius in Pf. 143. col. 560, c. Memor efto Domine opprobrii fervi tui, &c. Pfalt. Rom. & Moz. cum Caffiod. Memor efto opprobrii fervorum tuorum, &c. Aug. Memento Domine opprobrii fervor. &c. Gr. Mrúðu? Kúčiť........... τῶν

[ocr errors]

&c.

. 52. Concordant Hilar. in Pf. 143. col. 560. e. necnon Auguft, & Caffiod. in hunc Pf. cum vet. Pfalt. & Græco.

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

1. Hieron. epift. ad Cypr. ait: Sciendum quòd Pfalmi
iftius juxta Hebr. titulus fit, Oratio Moyfi viri Dei: juxta
LXX. Oratio Moyfi hominis Dei. Idem legitur tit. ap. Aug.
& Caffiod. necnon in Pfalt. Rom. & Corb. Veruntamen Aug.
hujus Pf. auctorem effe Moyfen non concedit, cui magis
placet ut totum Pfalt. Davidi tribuatur. Contrà Hieron. in
ep. ad Cypr. to. 2. col. 695. a. non folùm hujus PL. fed &
fubfequentium nonnullorum auctorem fcribit Moyfen: Moy-
fes, inquit, non folùm nobis reliquit quinque libros Genef.
Exod. Levit. Num. 5 Deut. fed undecim quoque Pfalmos ab
otogefimo nono, cujus principium eft, Domine, refugium
factus es nobis, ufque ad nonagefimum nonum, qui infcribi
tur, Pfalmus in confeffione. Hæc nota eft nov. editoris oper.
S. Hilarii p. 2. Vide ibid. S. Hilarii fententiam de auctore
Pfalmorum. In Græco : Προσευχὴ τῇ Μωυσῆ ἀνθρώπου το
Θεῷ· al. Μωύσεως ἀνθρώπῳ al. τῷ Μωυσῇ ἀνθρώπῳ, δεν

*Hieron. epift. ad Cyprian. to. 2. col. 696. totum
hunc Pfalmum refert, & fecundùm Hebraicum, & fecun-
dùm LXX. Ita verò LXX. Interpretes habere dicit : Do-
mine, refug. factus es nobis, in omni generatione & genera-
tione & in ep. ad Ephef. 1. 1. to. 4. 325. f. in generatione,
generationem; Auguft. in generatione & generatione. Caf-
fiod. cum Pfalt. Rom. à generatione & progenie. Sic etiam
in Missali Rom. ad Grad. Dom. 6. poft Pent. & Sabbati
IV. Temp. Quadrag. In Pfalt. Corb. in progeniem & gene-
rationem. Gr. & yere yered Sym. cv exasy revea. Ap.
Ambrof. prior tantùm verficuli pars legitur, tum in Pf.
45. to. 1. 928. f. tum 1. 3. de fide, to. 2. 503. b.

V. 2. Ambr. 1. 3. de fide, to. 2. 508.e. fic habet cum
Caffiod. Priufquam montes fierent, & formaretur orbis terra ;
à fæculo & ufque in faculum tu es. Ita etiam in Pfalt. Corb.
detracto uno ufque. Aug. in eund. Pl, formaretur terra,
Corbis terra ; & à fæculo ufque in faculum tu es: tum addit:
Alii codices babent quod de uno verbo Graco expressum eft,
fingeretur terra fubinde fic: Convenientiùs diceretur, ab
æterno in æternum: non enim à fæculo Deus, qui eft ante
facula; aut ufque in fæculum, cujus eft finis, cùm fit
ille fine fine: fed ex ambiguo verbo Graco fit plerumque in
Scripturis, ut vel fæculum pro æterno, vel æternum pro fæ-
culo, ponat Latinus Interpres. Hieron. in epift. ad Ephef.
1. 1. to. 4. 325. f. legit: Antequam montes firmarentur,
fieret terra, orbis terrarum: epift. verò ad Cypr. to. 2.
696. b. ita refert ex LXX. Antequam montes firmarentur,
fingeretur terra, orbis ; à fæculo, &c. ut in Vulgata.
Tum addit: Hunc locum quidam prava diftinctione fubver-
runt, maximè hi qui volunt ante fuisse animas, quàm ho-

Manè quafi herba pertranfiens: manè floruit, & abiit; ad vefperam conteretur, atque ficcabi

tur.

VERSIO ANTIQUA.

1. Oratio Moyfi hominis Dei. Ex Ms. Sangerme LXXXIX.

Domine, refugium fac

tus es nobis, in fæculum & fæculum.

*

2. Priufquam montes fie-
rent, & firmaretur terra, &
orbis terrarum; à fæculo uf-
in fæculum tu es.
que

3. Ne avertas hominem in humilitatem : & dixifti : Convertimini filii hominum.

anni eorum erunt.

6. Manè ficut herba tran-
feat, manè floreat, & tran-
feat: vefpere decidat, induret,
& arefcat.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

4. Quoniam mille anni ante oculos tuos Domine, ficut dies unus ; ficut * hefterna dies, quæ præteriit

Et ficut cuftodia in nocte, 5. quæ pro nihilo habentur,

mo in fexti diei numero conderetur. Ita enim legunt atque
diftinguunt: Domine, refug. fact. es nobis, à generatione
in generationem, priufquam montes firmarentur, & fin-
geretur terra, & orbis: ut fcilicet poftea confequatur : à
fæculo & ufque in fæculum tu es Deus..... Nos autem, ut pro
pofuimus, lectionem ita debemus diftinguere : Antequam mon-
tes firmarentur, & fingeretur terra, & orbis terrarum ;
à fæculo & ufque in fæculum tu es Deus. Subinde : Pro
eo quod Latinus Interpres pofuit, à fæculo ufque in fæcu-
lum..... rectiùs interpretabimur, à fempiterno ufque ad fem-
piternum: & epift. ad Sun. & Fret. col. 654. b. ait : Et
dicitis quòd in Graco non fit Deus, quod apud eos deeffe ma-
nifeftum eft; nam & Hebraicum habet, omnes alii Inter-
pretes,
pretes;& LXX. fimiliter tranftulerunt, and to aires
14
ἕως τῷ αἰῶνος Οὺ εἶ ὁ Θεός. In ed. tamen Rom. fic : Προ
το ὄρη γενηθῆναι, καὶ πλαθῆναι τὴν γῆν, καὶ τὴν οἰκεμένην· καὶ
ἀπὸ τῷ αἰῶνος ἕως τῷ αἰῶνος ύ εἶ· Alex. Ald. & Compl.
ws. Abeft pariter Deus à Pfalt. Mediol. Rom. & Moz.
In pofterioribus etiam duobus eft orbis terras in Rom.
aut formaretur; in Moz. & formaretur, abfque conjunct.
poft fæculo.

απο

~

10/

. 3. Ita Auguft. & Caffiod. cum Pfalt. Rom. & Gr. Mozarab. verò hab. in humilitate. Hieron. epift. ad Cyprian. ut fup. in textu.

#. 4. Pfalt. Rom. Quon, mille anni ante oculos tuos, ficut dies hefterna, quæ præteriit, & ficut cuftodia in nocte. Item in Mediol, Carnut. & ap. Caffiod. & ficut cuftodia in nocte; in Moz. ficut vigilia in nocte. In Corb. ficut dies befterna, quæ prateriet, ficut cuftod. &c. Apud Aug. in hunc Pf. Quoniam mille... tuos, tanquam dies heft. qua præteriit; fubinde, dies hefternus eft, qui præteriit: & infra, dies unus, qui præt. ficut vigilia in node. Ambr. in Luc. 15. to. 1. 1464. d. Quia mille anni in oculis Domini, ficut dies hefterna, quæ prat. S bora in note: & in Luc. 9. col. 1412. f. ait : "Mille enim anni in confpectu Dei, tanquam dies una. Caffiod. in Pf. 6. p. 27.b. Ante confpe&um ejus mille anni ficut dies unus. Gaud. Brix. ferm. 10. p. 960. d. Quoniam mille anni ante oc. tuos, ficut dies unus. Gr. "OTI Xína ETH & op Janμois Co (Alex. Ald. & Compl. add. Kuele,) suéex û éxDès, ütis dine, qunann er vuxtí.

. 5. Sic in Pfalt. Corb. eft. In Rom. verò deeft erunt. In Moz. fic, erunt anni eorum. Apud. Aug. & Caffiod. in hunc Pf. anni erunt eorum. Ap. Hieron. epift. ad Cypr. ut in Vulg. In Gr. αυτῶν ἔτη ἔσονται.

#. 6. Ita refert Hieron. ex LXX. nempe epift. ad Cypr. to. 2. 698. c. Similiter Auguft. & Caffiod. cum Pfalt, Mo

* Mf. externa

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

zarab. præter hæc, floreat, & prætereat; Rom. Pfalt. pertranfeat. Præterea Aug. hab. durefcat, & arefcat; Mozarab. indurefcat, &c. Corb. Manè ficut herba tranfeat: vefpere decidant, indurent, & arefcant. Græc. Tapé..... ἀποπέσοι, σκληρυνθείη, καὶ ξηρανθείη.

.7. Hieron. epift. ad Cypr. col. 699. b. Vulgatæ congruit. Auguft. verò in hunc Pf. legit : Quoniam defecimus in ira tua, & in indignatione tua conturbati fumus. Ita quoque ap. Caffiod. & in Pfalt. Rom. Corb. & Moz. hoc excepto, in furore tuo. In Gr. "Ori exítons.............. y & T θυμῷ σε έταράχθημένο

V. . 8. Ita Hieron. ep. ad Cypr. necnon Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. cum vet. Pfalt. præter hoc, in illuminatione ; Gr. εἰς φωτισμόν.

. 9. Sic eft in Pfalt. Rom. & Moz. præter hoc, & nos in ira tua. Ap. Hieron. ep. ad Cypr. to. 2. 700. a. Quoniam dies noftri defec. 5 in ira tua..... ficut aranea meditati funt. Ambrof. verò in Pf. 38. to. 1. 850. c. ut fup. ficut aranea meditabuntur. Auguft. & Caffiod. in Pf. 89. ficut aranea meditabantur. Gr. Οτι πᾶσαι αἱ... ὡς ἀράχνη ἐμελέτω

. 10. Similiter in Pfalt. Rom. exceptis his ult. fuper nos manfuetudo, & corripiemur. Item in Mozarab. hoc infuper excepto, feptuag. anni. Apud Ambrof. etiam in Pf. 38. to. 1.850. c. feptuag. anni..... 5 plurimum eorum, labor dolor. In Pfalt. Corb..... octoginta anni: & plurimum eorum, labor 5 dolor. Quon. fupervenit manf. fuper nos, corripiemur. Hieron. verò epift. ad Paul. to. 4. p.: 2. col. 16. c. legit: dies vitæ noftræ feptuaginta anni. Si autem multùm, octoginta : quidquid reliquum eft, labor & dolor : & in Ezech. 26. to. 3. 879. a. dies annorum..... octoginta anni: quidquid fupra, labor dolor eft: at in ep. ad Cypr. ubi citat fecundùm LXX. Vulgate congruit, nifi quòd hab. fuperve nit manfuet. fuper nos; inf. fuperveniet: ad verbum autem ult. corripiemur, ait: In Græco fcriptum eft rail eutuCópe Ja, quod verbum ambiguum eft, & tam correptionem, quam eruditionem, dollvinamque fignificat: & in epift. ad Sun. & Fret. to. 2.654. b. dicit: Quod in Graco inveniffe vos dicitis, manfuetudo fuper nos, fed & hoc fuperfluum eft. Attamen Auguft. in hunc Pf. leg. fupervenit fuper nos ; cæt. ut in Vulg. Similiter ap. Caffiod. præter feqq. plurimum eorum, labor dolor. Quon. fuperveniet fuper nos, &c. Aug. quoque ubi fup. obfervat quofdam codices non habere corripiemur, sed erudiemur.

. II. Caffiod. cum Pfalt. Rom. & Moz. leg. ira tna,

8. Pofuifti iniquitates noftras in confpectu tuo : fæculum noftrum in

illuminatione vultus tui.

9. Quoniam omnes dies noftri defecerunt: & in ira tua defecimus.

Anni noftri ficut aranea medita

buntur: 10. dies annorum nostrorum in ipfis, feptuaginta anni.

Si autem in potentatibus, octoginta anni: & amplius eorum, labor & dolor.

Quoniam fupervenit manfuetudo, & corripiemur.

11. Quis novit poteftatem iræ tuæ, & præ timore tuo iram tuam 12. dinumerare ?

Dexteram tuam fic notam fac, & eruditos corde in fapientia.

13. Convertere Domine ufquequo? & deprecabilis efto super fer

vos tuos.

14. Repleti fumus manè mifericordiâ tuâ: & exfultavimus, & delectati fumus omnibus diebus noftris.

15. Lætati fumus pro diebus

Latifica nos pro diebus, quibus
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

aut pra timore iram tuam. Hieron. verò epift. ad Cypr. necnon Auguft. in hunc Pf. cum Vulg. confentiunt. In Gr. τῆς ὀργῆς (ε, καὶ ἀπὸ τῷ φόβῳ τῷ θυμῷ ζε.

V. 12. Pfalt. Rom. cum Caffiod..... Dext, tuam Domine notam fac nobis, & eruditos corde, &c. Sic etiam in Mozarab. præter hoc ult. & compeditos corde. In Corb. Dext. tuam notam fac nobis, & eruditus corde in fapientia. Auct. op. imp. in Matth. hom. 46. p. 194. c. Dexteram tuam fic notam fac mihi, &c. Aug. in hunc Pf. Dexteram tuam fic notam fac; tum addit: hoc enim magis habent codices Graci, non, ficut quidam Latini, notam fac mihi : item poft hæc, compeditos corde in fapientia, fubdit: Alii codices non habent compeditos, fed eruditos: verbum enim Græcum ita in utraque fignificatione fimiliter fonat, ut una fyllaba paululum differat. Idem obfervat Hieron.ep. ad Cypr. to. 2. col. 703. Ubi nos, inquit, interpretati fumus, eruditos corde in fap. alii tranftulerunt compeditos, verbi ambiguitate decepti fi enim dicas πewed nμeres, compeditos fignificat. Ed. Rom. hab. Tur eiάr Co Tws Wеloor, y τις πεπαιδευμένες τῇ καρδίᾳ ἐν ζοφίᾳ. Alex. verò cum edd. Ald. & Compl. veroor μo, TY'S TEWED HEVOS. γνώρισόν μοι, καὶ πεπεδημένες.

. 13. Itidem in Pfalt. Rom. & Corb. ficut etiam in Miffali Rom. ad Grad. fabbati iv. Temp. Quadrag, & Dom. 6. poft Pent. Item aliquantulum, in Pfalt. Mediolan. ut & ap. Caffiod. tum in Mozarab. & exorabilis efto super, &c. Apud Hieron. epift. ad Cypr. ita ex LXX. Revertere Domine: ufquequo ? & exorabilis efto fuper, &c. Apud Auguft. in eund. Pf. Convertere Domine: quoufque? deprecabilis efto, &c. mox ita: Alii verbum è verbo, deprecare, interpretati funt : fed qui ait, deprecabilis efto, vitavit ambiguum, quia deprecari commune verbum eft. In Gr. 'Emispe for Kuele WG TÓTE; y TαCan Juli i ris, &c.

. 14. Sic in Pfalt. Moz. eft, & Corb. In Rom. verò ut in Vulg. præter hoc, in omnibus dieb. Similiter apud Hieron. epift. ad Cypr. p. 703. b. & Caffiod. in hunc Pf. Apud Aug. in eund. Pf. ita Repleti fumus..... ( ficut alii dixerunt Interpretes ) Satiati fumus manè miferic, tuâ : & exfultavimus, & jocundati fumus in omnibus diebus noftris : item epift. 130. to. 2. 385. b. Satiati fumus manè..... T jocundati fumus in, &c. Gr. 'Eve Toπwi Tŷ èxérc βγο καὶ ἠγαλλιασάμεθα, καὶ εὐφράνθηκαν ὦ πάσαις, &c.

. 15. Ita ferunt Pfalt. Rom. Corb. & Moz. Hieron. verò epift. ad Cypr. Vulgate fuffragatur, ficut August. in hunc Pf. at epift. 1 30. to. 2. 385. b. legit: Jocundari

Eccli. 18.8.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

VULGATA HOD. quibus nos humiliafti; annis, qui

bus vidimus mala.

16. Refpice in fervos tuos, &
opera tua : & dirige filios eorum.

in

17. Et fit fplendor Domini Dei noftri fuper nos, & opera manuum noftrarum dirige fuper nos : & opus manuum noftrarum dirige.

Appareat apud fervos tuos opus tuum, & gloria tua fuper filios

eorum.

eorum.

Et fit decor Domini Dei noftri 17. Et fit fplendor Domini
fuper nos, & opus manuum nof- Dei noftri fuper nos: & ope-
trarum fac ftabile fuper nos: & opus ra manuum tuarum dirige fu
manuum noftrarum confirma.
per nos.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

fumus pro diebus, &c. ut fup. Caffiod. in eund. Pf. Delec-
tati fumus pro diebus..... annis, in quibus vidimus mala.
Gr. Εὐφρανθείημον ἀνθ' ὧν ἡμερῶν..... ἐτῶν, ὧν, &c.

#. 16. Pfalt. Rom. & Corb. cum Caffiod. Refpice in
fervos tuos, & in op. tua Domine, &c. Auguft. in hunc
Pf. Et refpice in fervos, &c. ut in Vulg. Gr. Kalide ini
785 8285, &c. nec addit Domine.

. 17. Sic in Pfalt. Mozarab. & Corb. ad verbum, nec plura. Sic etiam in Rom. & apud Caffiod. uno excepto noftrarum, loco tuarum. Abest pariter à Carnut.ult. verfic. de Vulg. & opus man, noftrarum dirige. August. in hunc

[blocks in formation]

HEBR.

afflixifti nos ; & annis, in quibus bus
nos ; & annis, in quibus
vidimus mala.

6. A fagitta volante in die, à negotio perambulante in tenebris: ab incurfu, & dæmonio meridiano.

7. Cadent à latere tuo mille, & decem millia à dextris tuis: ad te autem non appropinquabit.

Pf. omnia refert quæ in Vulg. fed poft alterum fuper nos, hæc
addit: Huc ufque Pfalmum iftum multi codices habent; fed
in nonnullis legitur alius ultimus verfus, & opus manuum
noftrarum dirige; cui verfui diligentes docti pranotant
ftellam, quos afterifcos vocant, quibus fignificant ea, qua
in Hebræo, vel aliis Interpretibus Græcis reperiuntur, in
LXX. verò Interpretatione non funt. In ed. Rom. hic ult.
verfic. non legitur; fed exftat in Mf. Alex. ac edd. Ald.
& Compl. Hunc etiam profert Hieron. velut ex LXX. vi-
delicet in epift. ad Cypr. to. 2. 704. b.

HEBR.
XCI.

Dicens Domino: Spes mea, & fortitudo mea: Deus meus, confidam

in eo.

VERSIO ANTIQUA.

bus, quibus nos humiliafti; Ex Ms. Sangorm.
annis, quibus vidimus mala.
16. Et refpice fervos tuos,
& in opera tua : & dirige filios

Quia ipfe liberabit te de laqueo venantium, de morte infidia

rum.

Uihabitat in abfcondito Excel- 1. fi, in umbraculo Domini commorabitur :

Q

In fcapulis fuis obumbrabit tibi & fub alis ejus fperabis.

Scutum & protectio veritas ejus non timebis à timore nocturno:

:

A fagitta volante per diem, à pefte in tenebris ambulante : à morfu infidiantis meridie.

VERSIO ANTIQUA. * Laus Cantici ipfi David. XC.

Ui habitat in adjutorio Altiffimi, in protectione Dei coeli commorabitur.

2. Dicit Domino: Sufceptor meus es tu, & refugium meum: Deus meus, & fpera

bo in te.

3. Quoniam ipfe liberavit me de laqueo venantium, & à verbo afpero.

4. In fcapulis fuis obumbravit tibi: & fub pennis ejus fperabis.

5. Scuto circumdabit te veritas ejus : non timebis à timore nocturno:

6. A fagitta volante per diem, à negotio perambulante in tenebris: à ruina, & dæmonio meridiano.

Cadent à latere tuo mille, &
decem millia à dextris tuis: ad te
autem non appropinquabit.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M.
Caffiod. cum Pfalt. Rom. & Corb. Laus Cantici Da- rides Oxpeutŵr, y áæò nóvy tacxxúðus.
vid. Gr. Αἶνος Ὠδῆς τῷ Δαυίδ.

. 1. Sic in Pfalt. & Miffali Rom. ad Tract. Dom.
1. Quadrag. ut & in Gr. & ap. Caffiod. Auguft. verò in
eund. Pf. addit, poft vocem Altiffimi. Apud Ambrof.
deeft pofterior verficulus. Pfalt. Corb. hab. Qui habitat in
adjutorium Altiffimi, &c.

V. 2. Ita pariter, dicit Domino, in Pfalt. Moz. In Rom. deeft tu, poft ro meus es, ficut in Gr. reliqua ut in Vulg. Eidem Vulg. fuffragatur Ambrof. 1. 2. de interpel. Dav. c. 5. col. 645. f. ficut Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. cum Miffali Rom. In edd. Ald. & Compl. ExT, 5 fperabo, ut fup. Ad hæc verò, fufceptor meus es tu, Hieron. ep. ad Sun. & Frer. to. 2. col. 654. b. ita fcribit: Et dicitis quod in Graco es non habeat: ego vobis ampliùs dicam, quòd apud Hebræos, nec es habeat, nec tu; fed apud LXX. & apud Lasinos pro suparía, 5 verborum confequentiâ pofitum fit. Hodie in Græcorum nullo deeft, fed tantùm Cu.

. 3. Sic eft in Pfalt. & Miffali Rom. In Mediolan. liberabit. Ambrof. in Pf. 118. to. I. 1154. e. hæc habet : Liberate vos ex laqueo venatorum, & à verbo conturbationis. Itidem ap. Hilarium in eund. Pf. 118. col. 328. a. Attamen Ambrof. l. 1. offic. to. 2.6. a. ait : Audisti hodie legi: Quia ipfe liberavit me de laq, venantium, & à verbo afpero ; fimiliter apud Caffiod. Apud Auguft. verò in eund. Pf. Quoniam ipfe eruet me de mufcipula venantium, & à verbo afpero. In Gr. "Ori duris púcelaí Ce (Alex. μe) ex wa

7. Cadent à latere tuo mille, & dena millia à dextris tuis: tibi autem non adpropiabit.

*. 4. Pfalt. Moz. cum Carnut. & Corb. In fcapulis fuis obumbrabit, &c. Rom. cum Miffali, ut in Vulg. Sic etiam habet Caffiod, in hunc Pf. August. verò in eund. ita : Inter fcapulas fuas obumbrabit tibi: & fub alis ejus fperabis. Gr. Ἐν τοῖς μεταφρένοις αυτῷ ἐπισκιάση ζοι· καὶ ὑπὸ τὰς πτέpuras, &c.

. 5. Ita leg. Ambr. in Pf. 36. col. 809. f, necnon Auguft. & Caffiod. in Pf. 90. cum vet. Pfalt. & Gr. Faver etiam S. Paulinus epift. 40. p. 250. c.

*.6. Accinunt Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. unà cum Pfalt. Corb. Rom. & Moz. necnon Missali Rom. ad Tract. Dom. I. Quadr. Item in Mediolan. & Carnut, à ruina. Apud Ambrof. in Pf. 36. to. 1. 809. f. Et à fagitta volante per diem, à negot, peramb, in tenebris: ab occurfu, & dam. merid. Apud Hieron. ep. 18. ad Euftoch. to. 4. p. 2. col. 28. e. A fagitta volante per diem..... ab incurfu. S. Paulinus epift. 28. & 40. p. 175. 2. 250. c. leg. Et à jaculo volante per diem. Græc. Απὶ βέλυς πελομένῳ ἡμέρας... ἀπὸ ζυμπτώματος, και &c.

"

#. 7. Ambrof. in Pf. 36. to. 1. 809. f. Vulgatæ acciniț cum Caffiod. Eidem etiam favet S. Paulinus ep. 40. & 44. p. 250. c. 267. b. Similiter ap. Auguft. in eund. Pf. præter hoc, dena millia; quod etiam hab. S. Paulinus ep. 24. & 37. p. 160. c. 228. b. Hieron. ep. ad Euftoch. to. 4. p. 2. col. 28. e. 5 decem millia..... ad te autem non appropinquabunt. Pfalt. Rom. cum Auct. 1. de promiff. p. 2.

Ex Mf. Sangerm

« ZurückWeiter »