Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

HEBR.

>

Ecce Palaftina & Tyrus cum Æthiopia: ifte natus eft ibi.

nig. & Tyrus,& pop. Æthiopus, qui fuerunt illic. Item in Corb. fcientibus me. Apud Tertul. 1. 4. cont. Marc. p. 707. b. Et ecce Allophyli, & Tyrus, & pop. Æthiopum, ifti fuerunt illic. In Gr. Μνηθήσομαι Ρααβ.... τοῖς γινώσκεσί με. Kai idò ámópuror, y Túegs, y naòs AigióTON, TOI SYενήθησαν ἐκεῖ.

. 5. Ambr. fimiliter 1. 3. de fide, to. 2. 498. c. & l. 1. de exceffu Satyri, col. II 6. e. f. Mater Sion dicet : Homo, homo failus eft in ea, & ipfe fund. &c. Sic etiam Auguft. in hunc Pf. & 1. de civit. Dei, to. 7.479. e. cum Caffiod. in eund. Pf. Fulg. 1. f. ad Trafim. c. 16. p. 83. Vigil. Tapf. cont. Varimad. p. 729. g. Auctor l. de promiff. p. 2. c. 20. col. 144. b. & Eucher. q. in Pf. p. 846. c. Itidem in Pfalt. Rom. Mediol. Carnut. Corb. & Moz. quibus favet Tertul. cont. Prax. p. 857. b. c. In Gr. Múrup Σia épet..... évevű In a dur, &c. Hieron. affirmat LXX. Múti Ziv tranftuliffe, Nobilio tefte.

3. Intret oratio mea in confpectu tuo : inclina aurem tuam ad precem meam, Domine :

Ad Sion autem dicetur: Vir, & vir natus eft in ea, & ipfe fundavit eam Excelfus.

4. Quia repleta eft à malis anima mea : & vita mea in inferno adpropiavit.

5. Eftimatus fum cum defcendentibus in lacum: factus fum ficut homo fine adjutorio, 6. inter mortuos liber: Sicut vulnerati dormientes

Dominus numeravit fcribens populos: ifte natus eft ibi. SEMPER.

Et cantores quafi in choris : omnes fontes mei in te.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

[blocks in formation]

.6. Pfalt. Rom. & Corb. Dominus narravit in scriptu ris populorum fuorum, & princip. eorum (Corb. horum, ) qui fuerunt in ea. Mozar. Dominus narravit fcripturas populorum, & princip. eorum, &c. Item in Carnut. narravit. Ap. Aug. in hunc Pf. Dom. narrabit in fcriptura populorum, princip. horum, qui falti funt in ea. Ap.Caffiod. Dom, narravit fcripturas populorum, &c. ut in Vulg. In Gr. Kveios dinγήσεται & γραφῇ λαῶν, καὶ ἀρχόντων· τέτων, τῶν γεγενημένων

dur. Subfequitur pariter ibid. Aiáfaxua, ficut in Pfalt. Rom. & Corb. deest autem in edd. Ald. & Compl. de

more.

[ocr errors]

Omine Deus falutis mea,
per diem clamavi, & nocte

VULGATA HOD. Ecce alienigenæ, & Tyrus, & populus Æthiopum, hi fuerunt illic.

.7. Auguft. in hunc Pf. Tanquam jocundatorum omniam habitatio in te. Caffiod. cum Pfalt. Rom. & Corb. Sicut latantium omnium noftrum habitatio eft in te. In Mozarab. Sicut lætantium hominum commoratio eft in te. In Mediolan. Sicut latantibus omnibus nobis, &c. ut fup. In Gr. Ως εὐφραινομένων πάντων ἡ κατοικία ἐν ζοί.

coram te.

Ingrediatur ante te oratio mea: inclina aurem tuam ad laudationem meam :

per

V. 1. In Pfalt. Rom. fic: Canticum Pfalmus (al. Pfalmi,) Profiliis Core, in finem, pro Maeleth ad refpondendum, intelledus Eman Ifraelita. In Corb. Canticum Pfalmi, Filiis Cora, in finem,pro Amaleel ad refpondendum, intellecùs Eman Ezraita. In Moz. Canticum Pfalmus, Filiis Chore, in finem, choram ad præcinendum, intellectûs Heman Efrakelites. Apud Caffiod, ut in Vulg. præter hoc ult. Eman Ifraelite. In Gr. 'nù yaxuỸ, Tois vicis Kops, cis Tò TÉXos, úñÈp Μαελέθ τῷ ἀποκριθῆναι, συνέσεως Αἰμὰν τῷ Ισραηλίτῃ. Aug. de hujus Pfalmi titulo ita differit: Nufquam aliorum Pfalmorum pofitum eft quod hic legitur, pro Melech ad refpondendum; nam de Pfalmo Cantici, & Cantico Pfalmi, aliàs jam quid nobis videretur, diximus, (nempe in Pf. 67. ) Et filiis Core, ufitatum in titulis Pfalmorum, fæpissimèque tracatum eft, & quid fit in finem fed quod fequitur, pro Melech ad refpondendum, hoc inufitatum habet ifte titulus. Pro Melech autem, Latinè pro choro dici poteft; Melech enim verbo Hebræo, chorus fignificatur. Item infra: Et hic eft, intellectus Æman Ifraëlitæ, quod in tituli hujus ultimo pofitum eft. . 2. Accinunt Auguft. & Caffiod. in hunc Pf, unà cum

5. Nunquid Sion dicet: Homo, & homo natus eft in ea : & ipfe fun→ davit eam Altiffimus ?

Quia repleta eft malis anima mea, & vita mea ad infernum defcendit.

6. Dominus narrabit in fcripturis populorum, & principum : horum, qui fuerunt in ea.

7. Sicut lætantium omnium habitatio eft in te.

VULGATA HOD.
Canticum Pfalmi,

1. Filiis Core, in finem, pro Maheleth ad refpondendum, intellectus Eman Ezrahitæ.

LXXXVII.

2.

falutis meæ, Omine Deus in die clamavi, & nocte co

ram te.

3. Intret in confpectu tuo oratio mea: inclina aurem tuam ad pre

cem meam :

Reputatus fum cum defcenden-
tibus in lacum: factus fum quafi
homo invalidus, inter mortuos li-
ber:

Sicut interfecti & dormientes
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

4. Quia repleta eft malis anima mea: & vita mea inferno appropinquavit.

5. Eftimatus fum cum defcendentibus in lacum: factus fum ficut homo fine adjutorio, 6. inter mortuos liber:

Sicut vulnerati dormientes in fe

Nicetio, Spicil. to 3. p. 3. c. Græc. hab.μés... ¿ vUxti, કે &c. Pfalt. Moz. delet in, ante vocem die.

V. 3. Ita Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. & Corb. Ita quoque Ambrof. I. de Jof. c. 3. to. 1. 486. f. ufque ad verbum inclina. Aug. tollit vocem ult. Domine, quam tamen Græc, retinet. Abest in edd. Ald. & Compl.

. 4. Sic haber Caffiod, cum Pfalt. Rom. & Mozar. detractâ unâ præp. à, ante vocem malis. Rom. Martian. tollit etiam in, ante inferno. Ambrof. 1. 3. de fide, to. 2. 501. f. Vulgate fuccinit ad verbum, & Græco. Similiter Aug. in hunc Pf. nifi quòd leg. quoniam, & addit in, poft 2. mea.

. 5. Vulgatæ accedit Ambrof. in Luc. to. I. 1410. f. 1533. a. & l. 3. de fide, to. 2. 501. f. & 1. de fide refur. col. 1161. c. & epift. 63. col. 1048. e. Item Caffiod. cum Pfalt. Rom. Auguft. verò in hunc Pf. legit: Deputatus fum cum defcendentibus in lacum, &c. ut fup. Hieron. in Ïfai. 14. to. 3. 159. e. Affimilatus fum cum defcendentibus in lacum. Gr. Προσελογίθην μετὰ τῶν καταβαινόντων, &c.

V.6. Ambr.in Pf. 118. to. 1.989. b. Sicut vulnerati dormientes projecti in monumentis, quorum non meministi ampliùs : 5 quidem ipfi de........... repulfi funt. Ita quoque hab

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Ego autem ad te Domine clamavi, & manè oratio mea prave

niet te.

Quare Domine abjicis animam meam: abfcondis faciem tuam à

me?

15. Ut quid Domine repellis orationem meam: avertis faciem tuam à me? 16. Pauper fum ego, & in laNOTE Caffiod. cum Pfalt. Rom. excepto ult. expulfi funt. In Corb. fic: Sicut vulnerati dorm, projecti in fepulcro, quorum non meminifti ampliùs: 5 quidem ipfi de manu, &c. Auguft. in hunc Pf. Tanquam ( inf. Velut ) vulnerati dorm. in fepulcro, quorum non meminifti adhuc : & ipfi expulfi funt de manu tua. Brev. Moz. Et ficut vulnerati dormientes in monumentis quorum non meministi ampliùs : & ipfi de manu tua expulfi Junt. Auct. 1. de promiff. p. 3. col. 180.b. In mortuis liber, & ficut vulnerati dormientes projecti in monumentis. Gr. Qoei πραυματίαι ἐῤῥιμμένοι καθεύδοντες ἐν τάφῳ, ὧν ἐκ ἐμνήθης ἔτι· καὶ ἀυτοί...., ἀπώθησαν. . .7. Pfalt. Rom. cum Moz. hab. tenebris, non tenebrofis. Similiter Ambrof. 1. de Jof. c. 3. to. 1. 489. a. & Caffiod. in hunc Pf. cæt. ut in Vulg. Apud Auguft. in eund. Pf. Pofuerunt me in lacu inferiore, vel potiùs, in lacu infimo; fic enim eft in Graco : dein, in tenebrofis, &c. Hieron. in Ifai. 14. to. 3. p. 159. e. Pofuerunt me in lacum novifimum. Gr. & rάxxw nατwláτw & oxoτdrois, ǹ, &c.

. 8. Pfalt. Rom. & Corb. cum Caffiod. In me confirmata eft ira tua: 5 omnes elationes tuas fuper me induxifti. Ita etiam in Mozarab. præter vocem fluctus, loco elationes tnas; in Carnut, elevationes tuas ; in Mediol, elationes tuas. Ap. Aug. in hunc Pf. col. 929. c. d. f. In me confirmata eft indignatio tua; vel, inquit, ficut alii codices habent, ira tua; vel ficut alii, furor tuus. Quod enim Græcè pofitum eft svμòs, diverse interpretati funt noftri : nam ubi Græci codices habent opy, ibi iram Latinè dicere nullus fere dubitavit Interpres ; ubi autem lupòs pofitum eft, plerique non putaverunt iram esse dicendam, cùm magni autores Latina eloquentiæ de Philofophorum Græcorum libris etiam hoc iræ nomine verterint in Latinum: neque de hac re diutiùs difputandum eft; cui tamen fi & nos aliud nomen adhibere debemus, tolerabiliùs indignationem dixerim, quàm furorem. Tum addit: 5 omnes fufpenfiones tuas; vel ficut quidam funt interpretati, omnes fluctus tuos; aut ficut alii, omnes elationes tuas fuper me induxisti. Græc. Ἐπ ̓ ἐμὲ ἐπεςηρίχθη ο θυμός (γ' καὶ πάντας τες με JEWClGμÉS Cε ÉTÚYαfes en eus. Exinde fequitur Aataua, quod etiam habetur in Pfalt. Rom. & Corb.

[ocr errors]
[ocr errors]

.9. Sic eft in Pfalt. Rom, & Gr. Sic etiam apud Auguft; & Caffiod, in hunc Pf, ficut apud Ambrof. in Pfal.

[blocks in formation]

Pauper ego, & arumnofus ab AD VERSIONEM ANTIQUAM.

9. Longè fecifti notos meos à me: pofuerunt me abominationem fibi.

Traditus fum, & non egrediebar: 10. oculi mei languerunt præ inopia.

Clamavi ad te Domine Deus meus tota die : extendi manus meas ad te.

11. Nunquid mortuis facies mirabilia: aut medici exfufcitabunt, & confitebuntur tibi?

12. Nunquid enarravit aliquis in fepulcro mifericordiam tuam, & veritatem tuam in perditionem?

13. Nunquid cognofcentur in tenebris mirabilia tua, & juftitia tua in terra ?

14. Et ego clamabo ad te Domine : & manè oratio mea præveniet te.

15. Ut quid Domine repu lifti animam meam : avertisti faciem tuam à me?

16. Inops fum ego, & in

to. 1.646. f. 863. b. 931. c. 965. d.

. 10. Pfalt. Rom. cum Moz. Oculi mei infirmati sunt pra inopia. Clamavi ad te Domine tota die: expandi manus meas ad te. Itidem in Corb. præter unum extendi, pro expandi. Item in Mediolan. & Carnut. infirmati funt; ficut apud Caffiod. Apud Auguft. Oculi mei infirmati funt ab inopia. Et clamavi ad te Domine tota die: expandi manus meas ad te; Mis. plerique extendi. Apud Cyprian. 1. 2. Teftim. p. 294. a. Exclamavi ad te Domine tota die : extendi ad te manus meas. In Gr. Οἱ ὀφθαλμοί με ἠθένησαν ἀπὸ πτωχείας. Καὶ ἐκέκραξα πρὸς σὲ Κύριε ὅλην τὴν..... διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς, &c.

. 11. Sic in Pfalt. Corb. Moz. & ap. Auguft. in hunc Pf. In Rom. & ap. Caffiod. refuftabunt. Apud Ambrof. 1. de lapfu virg. to. 2. 318. f. fufcitabuni. In Gr. arasnerC. In Pfalt. Corb. hic ponitur Diapfalma.

*. 12. Pfalt. Rom. Vulgate congruit, nifi quòd hab. Nunquid enarrabit, cum Caffiodoro. Mozar. Nunquid narrabit quis in monumento miferic. tuam, & verit, tuam in perditionem? Corb. Nunquid enarrabit aliquis in monumentò miferic. tuam, aut veritatem tuam in perditione? August. in eund. Pf. Nunquid enarrabit quis, &c. ut in Vulg. Gr. Mй dyńceTαÍ TIS ¿v Táрw... by THY & TH άπwλelα;

****

. 13. Pfalt. Mozarab. aut juftitia tua in terra oblita Rom. cum Caffiod. ant juftitia tua in terra oblivionis ? Carnut. & Corb. cum Auguft. in terra oblita? Mediolan. in terra oblitterata ? Gr. καὶ ἡ δικαιοσύνη (υ ἐν γῇ ἐπιλελησμένη

. 14. Auguft. & Caffiod. Vulgate fuffragantur cum Pfalt. Rom. & Gr.

#. 15. Pfalt. Mediolan. fimiliter hab. Ut quid Dom, repulisti animam meam? Auguft. verò in hunc Pf. Ut quid Domine repulifti orationem meam : avertis faciem, &c. Caffiod. cum Pfalt. Rom. Vulgatæ congruit. Gr. 'Iratí Kúese ἀπωθεῖς τὴν προσευχήν με' ἀποτρέφες, &c. Mf. autem Alex, cum edd. Ald. & Compl. Tur uxúr μs.

"

V. 16. Sic eft in Pfalt. Rom. & ap. Caffiod. præter unum egens, pro inops. Item in Mozar. egens; extremò verò exaltatus autem, humiliatus fum. In Corb. Egens fum ego, 5 in laboribus..... exaltatus fum autem, bumiliatus fum confufus. Apud Auguft, in cund. Pf. Inops fum egon

[blocks in formation]

tuum.

Et ædificabo in generatione & progeniem fedem tuam. DIAPSALMA.

2. Mifericordias tuas Do- Mericordias Domini in ater

mine in æternum can

HEBR.

Eruditio Ethan Ezraita.
LXXXIX.

Corb. Circumierunt me ficut aquam, &c. Caffiod. Circum-
ierunt me ficut aqua, &c. Auguft. Circumdederunt, &c. In
Gr. Ἐκύκλωσάν με, &c.

. 19. Pfalt. Rom. addit & proximum, cum Caffiod.
Aug. verò leg. Longè fecifti à me amicum, & notos meos, &c.
editt. adnectunt ibid. & proximum; fed hoc abest à Mss.
ficut à Gr. LXX. Aldin. tamen & Compl. retinent
οίον, καὶ τες..... ἀπὸ ταλαιπωρίας. In Brev. Mozarab. pra
miferia.

In generatione & generationem annuntiabo veritatem tuam in ore

meo.

Quia dixi: Sempiterna mifericordia adificabitur: cælos fundabis, & veritas tua in eis.

Percuffi fœdus cum electo meo, juravi David fervo meo: ufque in aternum ftabiliam femen tuum,

17. In me tranfierunt iræ tuæ : & terrores tui conturbaverunt me.

Et adificabo in generatione & generatione thronum tuum. SEM

18. Circumdederunt me ficut aqua tota die : circumdederunt me fimul.

PER.

Et confitebuntur cœli mirabilia tua Domine, & veritatem tuam in ecclefia fanctorum.

19. Elongafti à me amicum, & proximum, & notos meos à miferia.

. 3. Pfalt. Rom. & Mozar. Vulgatæ congruunt, nifi quòd ambo tollunt ult. in eis, ut fup. Deeft pariter in Mediolan. Carnut. & Gr. nec legitur apud Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. At ubique conftanter punctum figitur poft verbum adificabitur, præterquam in Pfalt. Rom. Fabri. Ubique etiam, quoniam dixifti, abfque feq. tibi. In Corb. tamen fic eft tibi ædificabitur : in cælis præparabitur veritas

Bua.

*. Aug. & Caffiod. delent meum, cum Pfalt. Rom.

Quis enim in nube aquabitur Domino: affimilabitur Domino in filiis Dei?

2.

VULGATA HOD.

1. Intellectus Ethan Ezrahitæ.
LXXXVIII.

Mifericordias Domini in æ

ternum cantabo.

In generationem & generationem annuntiabo veritatem tuam in ore

meo.

3. Quoniam dixifti: In æternum mifericordia ædificabitur in cœlis: præparabitur veritas tua in eis.

4. Difpofui teftamentum electis meis, juravi David fervo meo : 2. Regi 5. ufque in æternum præparabo 7.12. femen tuum.

6. Confitebuntur cœli mirabilia tua Domine, & veritatem tuam in ecclefia fanc

torum.

7. Quoniam quis in nubi-
bus æquabitur dominus aut
quis fimilis erit Domino inter
filios Dei?

8. Deus, honorificandus in Deus, inclytus in arcano fancto-
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
& Gr. reliqua ut fupra.

V. 1. Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. Intellectus Arban
Ifraëlita, Idem Auguft. 1. de civit. Dei, to. 7. 472. c. ipfi
Ethan. Pfalt. Rom. Intelle&us Etham Ifraelita. Mozarab.
Intellectus Etham Ezraita; Corb. Æthan Ezraita. Gr. Zv-
νέσεως Αἰθὰμ τῷ Ἰσραηλίτῃ.

.2. Sic in Pfalt. Rom. Moz. & apud Caffiod. præter
feqq. In generatione progenie pronunciabo. In Corb. Mi-
feric. tuas Domine in at. cantabo tibi. In generationem & proge-
niem pronunciabo verit. &c. Apud Auguft. fimiliter: Mi-
feric. tuas Domine; reliq. ut in Vulg. Ita quoque in Pfalt.
Mediolan. & Carnut. & Gr. Apud Ambrof. in Pf. 118.
to. I. 1120. a. hæc pauca: In generationem & generatio-
nem annuntiabunt veritatem tuam.

Et ædificabo in generationem & generationem fedem tuam.

6. Confitebuntur coeli mirabilia tua Domine: etenim veritatem tuam in ecclefia fan&torum.

7. Quoniam quis in nubibus æquabitur Domino: fimilis erit Deo in

filiis Dei?

8. Deus, qui glorificatur in con

. 5. Pfalt. Rom. & Moz. cum Caffiod. Et adificabo in faculum faculi fedem tuam; Corb. in faculum & faculum. Apud Auguft. ut in Vulg. nec aliter in Gr. Subjicitur pariter ibid. Aatapa, ficut in Pfalt. Rom. & Corb. deest tamen in Gr. Alex. ac edd. Ald. & Compl. de more.

. 6. Sic habet Pfalt. Rom. cum Corb. & Moz. Ita etiam

Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. cum Gr. In Ms. tamen Alex. ù rap Tür anúIdar, &c. ut in Vulg.

.7. Ita legunt Ambrof. 1. 4. de fide, to. 2. 549. f. & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. ac Moz, uno excepto aut altero, aquabitur Domino, paulòque poft, Deo, pro Domino. Apud Auguft. in eund. Pf. fic: & quis fimilis erit Domino in filiis Dei? inf. aut quis fimilis erit Duo inter filios Dei. Sic etiam in Pfalt. Corb. In ed. Rom..... τῷ Κυρίῳ· καὶ τίς ὁμοιωθήσεται τῷ Κυρίῳ ἐν ὑἱοῖς Θεῷ; In Mf. Alex. deeftris, ficut in edd. Ald. & Compl.

.8. Auguft. in hunc Pf. Deus, glorificandus in confilio juftorum magnus & terribilis in omnes qui in circ. &c. Caffiod. cum Pfalt. Rom. Deus, qui glorificatur in confilio (Rom. concilio) fanctorum : magnus & metuendus fuper om&c. Brev. Mozarab, magnus & metuendus in omnibus

nes,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

[blocks in formation]

HEBR.

rum nimio, & terribilis in cunc- confilio fanctorum: magnus Ex Mf Sangerm.
tis qui circa eum funt.
& terribilis fuper omnes qui
in circuitu ejus funt.

9. Dominus Deus virtutum
quis fimilis tibi potens es
Domine, & veritas tua in cir-
cuitu tuo.

10. Tu dominaberis potef-
tatis maris motum autem
fluctuum ejus tu mitigas.

11. Tu humiliafti ficut vul-
neratum
neratum, fuperbum : & in
virtute brachii tui disparsisti
inimicos tuos.

20. Tunc locutus es in vifione sanctis tuis, & dixifti: Pofui adjutorium in potente : & exaltavi electum de plebe mea.

Domine Deus exercituum, quis fimilis tibi? fortiffime Domine,& veritas tua in circuitu tuo.

Tu dominaris fuperbia maris, & elationes gurgitum ejus tu comprimis.

Tu confregifti quafi vulneratum, fuperbum: in brachio forfuperbum in brachio fortitudinis tua dispersifti inimicos tuos.

Tui funt cæli, & tua eft terras orbem & plenitudinem ejus tu fundafti ea: aquilonem & dexteram tu creafii.

Thabor & Hermon nomen tuum laudabunt: tuum brachium cum fortitudine.

Roboretur manus tua, & exaltetur dextera tua: juftitia & judicium firmamentum throni tui.

Mifericordia & veritas pracedent faciem tuam: beatus populus, qui noluit jubilum.

Domine, in lumine vultus tui ambulabunt: in nomine tuo exfultabunt tota die, & in juftitia tua exaltabuntur:

Quia gloria fortitudinis eorum tu es, & in voluntate tua elevabis cornu noftrum:

Quia à Domino eft protectio noftra, & à fancto Ifraël rege noftro.

Tunc locutus es per vifionem fanctis tuis, & dixifti: Pofui ad jutorium fuper robuftum : exaltavi electum de populo.

qui, &c. Hieron. epift. ad Sun. & Fret. to. 2. 651. c. ma-
gnus horrendus: tum addit: In Græco inveniffe vos dici-
tis, pobepós, quod fignificat, terribilis, timendus, formidan-
dus: ego puto id ipfum fignificare horrendum. Gr. hod.
Ο Θεὸς ἀδοξαζόμενος ἐν Εὐλῇ ἁγίων μέγας καὶ φοβερὸς ἐπὶ
πάντας, &c.

20. Tunc locutus es in af-
pectu filiis tuis, & dixifti : Po-
fui adjutorium fuper poten-
tem: exaltavi electum de ple-
be mea.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
CETTY C8.

. 16. Sic Hilar. in Pf. 65. col. 174. e. cum Pfalt. Rom.
Auguft. verò in hunc Pf. Beatus populus fciens jubilationem,
&c. Caffiod. in eund. Pf. & præf. in Pfal. pag. 2. a. Beatus
populus, qui intelligit jubilationem. Græc, ὁ γινώσκων ἀλα
λαγμόν.

V. 9. Auguft. & Caffiod. unà cum Pfalt. Rom. legunt :
Domine Deus, &c. ut in Vulg. Ita quoque in Græco.

. 10. Pfalt. Mozar. Tu dominaris poteftatem maris, &c. Hieron, in Ifai. 52. to. 3. col. 371. b. Tu dominaris fortitudini maris : commotionem flu&uum ejus tu mitigas. Aug. & Caffiod. cum Pfalt. Rom. Vulgate accinunt. Gr. Σù διεσπόζες τῷ κράτος τῆς θαλάσσης· τὸν δὲ βάλον, &c.

#. II. Concordant Pfalt. Rom. Mediol, Carnut. Corb. & Moz. quibus favet Caffiod. in hunc Pf. Apud Auguft. verò fic in brachio virtutis tua; ut etiam in Græco.

V. 12. Sic habet Ambrof. 1. 3. Hexa. to. 1. 38. e. cum
Pfalt. Rom. & Moz. præter unum orbem terrarum. Itidem
Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. cum Vigil. Tapf. 1. cont.
Varimad. p. 734. d. Gr. Tüv oixeμérur.

. 13. Ambrof. 1. 3. Hexa. col. 38. e. aquilonem 5 mare
tu creafti. August. in hunc Pf. aquilonem 5 maria tu creafti.
Thabor & Hermon, &c. Mfs, nonnulli Hermonim; al, qui-
dam, Hermoniim. Caffiod. aquilonem & mare tu fundasti,
&c. Gr. τὸν βοῤῥᾶν καὶ θάλασσαν (ὺ ἔκλισας, &c.

[ocr errors]

V. 14. Ita Caffiod. cum Pfalt. Rom. Auguft. verò in eund. Pf. Confirmetur manus tua, &c. Gr. KealaιwJúrw ή χείρ Cy, &c.

12. Tui funt coeli, & tua eft terra, orbem terræ & plenitudinem ejus tu fundasti: 13. *aquilonem & mare tu creafti.

Thabor & Hermon in nomine tuo exfultabunt : 14. tuum brachium cum potentia.

. 15. Ita Auguft. in hunc Pf. cum Pfalt. Corb. In Rom. & Moz. Miferic. veritas præibunt ante faciem tuam. Ap. Caffiod. præibunt faciem tuam, Gi. Tegnoρeńsortai πpò πegTom. II.

Firmetur manus tua, & exaltetur dextera tua : 15. justitia & judicium præparatio fedis tuæ.

Mifericordia & veritas præeunt ante faciem tuam:16.beatus populus, qui fcit jubilatio

nem.

[blocks in formation]

. 17. Sic in Pfalt. Rom. & Moz. ut & apud August. in hunc Pf. In Corb. & in tua juftitia lætabuntur. Caffiod. Vulgatæ confonat, & Græco. Ambrof. 1. 2. de Spir. S. c. 8. to. 2. col. 648. e. leg. in nomine tuo exfultabimus.

. 18. Aug. & Caffiod. in hunc Pi. Vulgatæ accedunt cum Pfalt. Rom. In Mediol. fic: & in tua juflitia exaltabitur cornu noftrum. In Carnut. & Corb. & in nomine tuo exaltabitur, &c. In Græco : καὶ ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σε υψωθήσεται ro, &c.

*. 19. Sic eft in Pfalt. Rom. & ap. Caffiod. In Moz. verò, Quoniam Domini eft protectio, & fandi, &c. In Corb. Quia Domini eft adfumptio, fandi Ifrael regis noftri. Apud Auguft. in eund. Pf. Quon. Domini est susceptio, & sandi, &c. Apud Auct. 1. de promiff. p. 3. col. 181. e. Domini eft affumptio, & fan&ti Ifraël regni noftri. In Gr. "OTI TË KUpír ů ́ärríantis,, &c. ut in Vulg.

. 20. Ita Caffiod. cum Pfalt. Rom. Mediolan. Carnur. Corb. & Moz. pofito uno &, ante verbum exaltavi. Sic etiam Hilar. in Pf. 69. col. 232. e. ab his, Pofui adjut. &c. fed in Luc. col. 1330. f. legit, & exaltavi eledum de populo meo; in Pf. verò 1. col. 14. de plebe mea: item in Pfalmum 131. col. 455. c. Pofui adjutorium meum fuper potentem exaltavi ele&tum de plebe mea: fimiliter in Pf. 143. col. 560.d. fed abfque voce meum, post adjutorium: vide etiam 1. 2. & 3. de fide, to. 2. col. 477. d. 502, a. Z

* Mf. aquilone.

[blocks in formation]

po

Auguft. in hunc Pf. Tanc locutus es in aspectu filiis tuis, & dixifti: Pofui adjut. fuper potentem : exaltavi electum de pulo meo. Sic etiam hab. Auct. op. imp. in Matth. hom. 2. p. 18. e. Tunc locutus es in afpectu filiis tuis, & dixifli. Vigil. Tapf. 1. 5. cont. Eutych. p. 68. a. exaltavi elect. de populo meo. De hoc autem, fanctis tuis, Hieron. epift. ad Sun. & Fret. to. 2. 654. a. ita fcribit: In Graco, filiis tuis, inveniffe vos dicitis... fed in Kowy tantùm pro fanctis, filios reperi. In ed. Rom. Τότε ἐλάλησας ἐν ὁράσι τοῖς ὑἱοῖς (...... ̓Εθέμλω βοήθειαν ἐπὶ δυνατόν· ὕψωσα, &c.

. 21. Sic Hilar. in Pf. 1. col. 14. & in Pf. 69. col. 232. e. & in Pf. 138. col. 511. e. detracto duplici ; præterea in Pf. 143. col. 560. d. tollit in, ante vocem oleo; & in Pf. 131. col. 455. c. hab. linivi eum. Sic etiam Ambrof. in Luc. 3. to. 1. 1328. b. 1330. e. & epift. 46. to. 2. 987. a. cum Brev. Mozarab. Accinunt Auguft. & Caffiod. in hunc Pf.cum Gr. In Pfalt. Rom. deeft in, ficut apud Ambrof. 1. de apol. Dav. to. 1. 721. a. Apud Hieron. in Ifai. 55. to. 3. 403. a. in mifericordia fanita unxi eum. In Pfalt. Corb. 5 in oleo fandto linivi eum.

. 22. Ita legit Hilar. in Pf. 131. 138. 139. & 143. col. 455. d. 511. e. 530. d. 558. c. 560.e. Ita etiam Auguft. & Caffiod. cum Pfalt. Rom. & Gr. In Mozarab. & Corb. confortavit.

V. 23. Ita Caffiod. cum Pfalt. Corb. & Moz. Rom. verò hab, non nocebit ei: fimiliter in Miffali Rom. ad Grad. 1. Mart. Pont. Apud Hilar. in Pf. 131. & 138. col. 455. d. 511.e. fic: non adjiciet nocere eum: & in Pf. 139. col. 530. d. non adjiciet nocere ei. Hieron. in Ifai. 57. to. 3.415. f. leg. non apponet ut affligat eum. Auguft. in hunc Pf. Non proficiet; ultimòque, non apponet nocere ei. In Græco: Oux ὠφελήσι..... θα προθήσς τῷ κακῶσαι αυτόν.

. 24. Pfalt. Rom. cum Corb. & Moz. Et concidam inimicos ejus à facie ipfius (Corb. ejus;) reliqua ut in Vulg. Sic etiam Hilarius in Pf. 131. col. 455. d. & Caffiod. in hunc Pf. At Auguft. in eund. Et concidam inim. ejus à facie illius: & eos, qui oderunt eum, fugabo. In Gr. Kai Cuyxów ἀπὸ προσώπου αυτῷ τες..... καὶ τῆς μισῦνίας ἀυτὸν τροπώσομαι.

. 25. Similiter hab. Hilar. in Pf. 131. col. 455. d. & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. & Gr. August. in eund. Pf. leg. cum ipfo eft: at 1. 17. de civit. Dei, to. 7. col. 472. d. delet eft.

*. 26. Sic Hilar. in Pf. 131. col. 455. d. Ambros, in

[blocks in formation]

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

29. In æternum fervabo illi mifericordiam meam : & teftamentum meum fidele ipfi.

30. Et ponam in fæculum fæculi femen ejus, & thronum ejus ficut dies cœli.

31. Si autem dereliquerint filii ejus legem meam : & in judiciis meis non ambulaverint:

Luc. 3. to. I. 1330. b. necnon August. & Caffiod. in hunc Pf. quibus accedunt Pfalt. Rom. & Gr.

. 27. Itidem in Pfalt. Corb. Sic etiam in Rom. excepto verbo invocabit. In Gr. é@maxéclar. Similiter habent Âuguft. & Caffiod. in hunc Pf. Item Hilar. in Pf. 131. col. 455. d. rurfus infra in Pf. 143. col. 560. e. fed delet me, ficut &, ante fufceptor: in Pfalm. verò 1. n. 14. tollit hoc, Deus meus. Ambrof. epift. 46. to. 2. 987. a. Ipfe vocabit me: Pater meus es tu : Deus falutis mea: at in Luc. 3. to. 1. 1330. b. Ipfe invocabit me.

.28. Sic hab. August, in hunc Pf. cum Pfalt. Carnut. & Corb. Ita quoque in Mozarab. nifi quòd ponitur &, ante excelfum. Rom. Vulgatæ congruit, cum Caffiodoro. Cypr. verò 1. 2. Teftim. p. 284. c. legit, altiffimum apud reges terræ. Hilar. in Pf. 69. & 131. col. 232. e. 455. d. excelfum fuper reges terræ: & in Pf. 143. col. 560. e. fuper omnes veges terra. Gr. ὑψηλὸν παρὰ τοῖς βασιλεῦσι τῆς γῆς. Aquila, fisor Tois, &c.

. 29. Ita legit Cypr. 1. 2. Teftim. p. 284. c. nifi quòd hab. in fine illi, non ipfi; Gr. aut. Aug. & Caffiod. in hunc Pf. nil differunt à textu vet. nec etiam Pfalt. Rom. Apud Hilar. in Pf. 131. & 143. col. 455. e. 560. e. id unum variat, illi, pro ei.

. 30. Pfalt. Rom. hab. fedem ejus, & thronum ejus ficut dies cæli. Corb. femen ejus, & femen ejus ficut, &c. Mozarab. fedem ejus, thronus ejus, &c. Similiter Ambrof. de apol. Dav. to. I. 713. c. thronus ejus ficut dies cæli: at in Luc. 3. col. 13 30. b. Vulgate fuffragatur cum Auguft. & Caffiod. Apud Cypr. 1. 2. Teftim. p. 284. c. deeft pofterior ifte verficulus; cæt. ut fup. Apud Hilar. in Pf. 131. col. 455. d. femen ejus, & thronum ejus ficut dies cæli. Ita quoque in Græco.

. 31. Accinunt magno confenfu Cyprian. 1. 2. Teftim. p. 284. c. Hilar. in Pf. 131. p. 455. e. Hieron. ep. ad Dam. to. 4. p. 157. e. necnon Aug. & Caffiod. in hunc Pf. unà cum Pfalt. Rom. Corb. & Moz. Cypr. tamen ep. 7. P. 13. c. & 1. de lapf. p. 183. b. delet hoc, filii ejus : & Aug. epift. 29. to. 2. col. 51. b. legit: Si reliquerint filii ejus........... & in præceptis meis non ambul. Auct. I. ad Novat. hæret. P. 437. f. Si dereliquerint filii ejus legem meam : & in mandatis meis non ambulaverint. Gr. 'Ear syxalaníπwur oi voi..... καὶ τοῖς κρίμασί με μη πορευθώσιο

[ocr errors]
« ZurückWeiter »