Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

eum,

de meo.

miam :

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD,
Es Ms. Sangerm. gnificavit Dominus fan&um lem reddidit Dominus Sanctum vit Dominus sanctum suum : Domi-

suum ; Dominus exaudiet me suum : Dominus exaudiet , cùm nus exaudiet me cùm clamavero ad
dum clamavero ad eum. clamavero ad eum,
-5. Trascemini , & nolite

Irafcimini, & nolite peccare: s. Irascimini, & nolite pecca- Ephef.4. peccare : dicite in cordibus loquimini in cordibus veftris super re: quæ dicitis in cordibus vestris ,

26. vestris, & in cubilibus veftris cubilia veftra, & tacete. SEMPER. in cubilibus vestris compungimini. compungemini. DIAPSALMA.

6. Sacrificate facrificium Sacrificate sacrificium juftitia, 6. Sacrificate sacrificium justijustitiæ , & sperate in Domi- & fidite in Domino : multi dicunt: tiæ, & sperate in Domino : multi no : multi dicunt : Quis osten- Quis oftendit nobis bonum? dicunt : Quis oftendit nobis bona? dit nobis bona

7. Signatum est super nos Leva super nos lucem vultus 7. Signatum est super nos lumen
lumen vultus tui Domine: de- tui Domine : dedisti latitiam in cor- vultus tui Domine : dedisti lætitiam
disti lætitiam in corde meo.

in corde meo.
8. A tempore frumenti, vi A tempore frumentum & vinum 8. A fructu frumenti, vini , &
ni , & olei sui, multiplicati eorum multiplicata sunt. olei sui, multiplicati sunt.
sunt.
9.

In pace in idipsum re In pace fimul requiescam & dor 9. In pace in idipsum dormiam,
quiescam, & dormiam :

& requiescam:
10. Quoniam tu Domine Quia tu Domine Specialiter 10. Quoniam tu Domine fingu.
fingulariter in spe constituisti securum habitare fecisti me. lariter in fpe constituifti me.
me.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Similiter Caffiod. in Pf. 1. p. 22. a. magnificavit Dominus. d. 906. a. nec aliter in Gr. si excipias unum aut alterum ,
Pfalt. Rom. Fabri , quoniam mirificavit..... dum clamavero; ini Kuenr, in Dominum , & deles, oftendet,
at Rom. Marrian. magnificavit .....dum clamavero: simili 7.7. Tertul. I. 5. adv. Marc. p. 794. a. Significatum
ter in Psalt. Carnut. & Corb. magnificavit. Ennod. apud eft fuper nos lumen persona tuæ Domine. Hilar. in Pl. 65.
Sirmond. to. 1. p. 1639. b. mirificavit. Gr. elavuoswot, col. 178. e. & 186.b. Defignatum eft fuper nos liemen vulties
&c. ut in Lat. Non omittendum quod August. observat in tui Domine : & in Ps. 121. col. 389. a. dedisti latitiam in
hunc versum, col. 13. e. Interpofitum , inquit, Diapsulma, corde meo. Ambr. l. de Spir. S. to. 2. col. 616. f. Signa-
vetat iftam [fupp. sententiam ; cum fuperiore conjungi : five tum eft in nobis lumen vultus tui, &c. ut sup. sic etiam
enim Hebraum verbum fit, ficut quidam volunt , quo significa- col. 622. a. 630. d. & 906. b. August. in hunc Pf. col.
tur fiat; five Græcum, quo fignificatur intervallum pfaltendi; 15. a. c. Signatum eft in nobis lumen vultres tui Dom, ded,
net Psalma fit quod psallitur , Diapsalma verò, interpofitum in lar, in cor meum : fimiliter l. 9. confess. to. 1. col. 161. b.
pfallende filentium; ut quemadmodum Sympalma dicitur vo & epist. 140. ad Honorat. to. 2. col. 452. e. Signatum
cum copulatio in cantando, ita Diapsalma disjunitio earum, eft in nobis, &c. ac in Pf. 105. col. 1194. f. Signatum eft
ubi quadam requies disjun&ta continuationis oftenditur : five super nos..... dedisti læt. in cor meum. Similiter Hieron. ep.
ergo illud , five boc , five aliud aliquid fit, certè illud proba- ad Damas. col. 155. d. & in Jerem. c. 23. to. 3. col. 636.
bile est non rectè continuari es conjungi fenfum , ubi Diapsalma Ita quoque

in Psalt. ver. Fabri. Item Græcè , 'Eonkelcen
interponitur. Vide Hilar. & Hieron. fup. ad Pr. 2. 7.6. εφ' ημάς..... εις την καρδίαν με.
Verúm Diapsalma hîc & infra deest in edd. Ald. & Compl. 7.8. Ita Aug. & Caffiod. in hunc Pr. quibus favent Psalt.
exftat vero in Gr. ed. Rom, necnon in Pfale. Lat. Corb. Mozarab. Mediolan. Corb. Carnur. & Rom. Martianæi :

$. 5. Tertullianus l. 2. adv. Marc. p. 651. c. monet Romanum Fabri hab. A tempore frum. vini , &c. Hilarius
Irafciis non delinquere. Apud Cyprianum de orat. Dom. in Ps. 121. col. 389. a. A tempore frum. vini , & olei sui,
p. 205. b. fic : Dicite in cordibus, & in stratis veftris , & multiplicati sunt in idipfum. Ambr. in Pf. 36. col. 786.
transpungimini. Ap. Ambr. 1. de exhort. virg. to. 2. col. d. A fru&u frum. vini , & olei , multipl. funt. Gr. 'Anò
298. b. omnia ut in Vulg. sic etiam to. 1. col. 394. d. 444. xap7rs CÍT8, joivo, &c. ab edd. Ald. & Compl. abest
a. 628. c. 690. f. 772. b. 785. d. 1080. d. 1368. f. & to. fed από καιρό , non απο καρπό, legendum elle pro certo cre-
2. col. s. d. 26. f. 1202. b. Concinic Philastr. Brix. I. de dit D. nofter Bernard. de Montfaucon Hexap. to. I. not.
hæres. p. 720. a. Chromat. verò Aquil. in Matth. p. 982. 7. Origenis auctoritate nixus , qui fic habet apud Danielem
b. legit dicite , loco qua dicitis, cum Psalt. Carnut. In Barbarum : In Hebræo , à tempore , habetur : fic quoque LXX.
Corb. Dicite in cordibus veftris, & in cubil. &c. Augufti- posuere , ut totius diftionis fententia fit : In tempore, quo

9.
confell. 10. 1. col. 161. b. & in Pf.

4.
col.
13.

frumenti, hordei , & leguminum omnium meffis eft, mul-
g. concordat cum Vulg. & Græco: ad hoc verò, que di- tiplicati sunt.
citis, ait col. 14. b. Jubauditur , dicite, ut fit plena fen .9. Aug. in hunc Pf. col. 15. g. 16. a. & l. 9. con-
tentia : Quæ dicitis in cordibus vestris, dicite , id eft, nolite, felf. to. 1. col. 161. b. c. In pace in idipsum obdormiam , 6
&c. subinde ad verbum compungimini , addit : Nonnulli au- fomnum capiam. Verus Psalt. Fabri , dormiam, & fomnum
tem , non compungimini , sed aperimini dicunt meliùs le capiam. Rom. ejusdem , obdormiam , requiefcam. Gr. xor-
gi, quoniam in Græco Psalterio eft xatarum ; sed aperto uzbucopal, UTÓW.
mendo , pro xa7avcijuts, quod etiamnum legitur in Mr.

ř. 10. Sic Ambr. de obiru Theod. to. 2. col. 1213. C.
Alex. In ed. tamen Rom. xatarúguts.

ar in Ps. 118. ro. I. col. 982. d. deler vocem Domine $.6. Præmissum Diapsalma exftat in Psalt. Corb. & me ficut 1. de obitu Valent. to. 2. col. 1177. b. Aug. in Pf. moratur ab Auguft. in Pl. 4. col. 14. e, reliqua prorsus fi 4. col. 16. b. sic habet : Quoniam tu Domine singulariter in milia. Sic etiam apud Ambr. l. de apolog. Dav. to. 1. col. spe habitare fecisi me. Similiter in Psalt. ver. Fabri. In Gr. 703. b. ut & al. col. 412. C. 1001. f. & to. 2. col. 783. κατώκισάς με.

e.

[ocr errors]
[ocr errors]

2.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Ms. Sangerm. 1. In finem pro his qui hære- Victori super hereditatibus, Can 1. In finem pro ea, quæ hæreditaditabunt, Pfalmus David.

ticum David.

tem consequitur, Psalmus David.
V.

V.
2.
per Erba

Erba mea auribus percipe
cipe, intellige clamo mine,

Domine , intellige clamo-
rem meum.

rem meum.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
¥. 1. Pfalt. Corb. In finem pro hæreditate , Pfalmus Da tatem accipit. Gr. Εις το τέλος υπερ της κληρονομήσης, Υαλ-
vid. Iuidem in Carnut. & Rom. Martian, In Mozarab. In μός τώ Δαυίδ. .
finem pro hæreditatem ; in Rom. Fabri , ut in Vulg. Apud ¥. 2. Aug. in hunc Pf. Verba men exaudi Domine, ine
Aug. in hunc Pf. Titulus Psalmi eft : Pro ea , quæ haredi tellige, &c, cui fayer Pfalc. vetus Fabri, Gr, srárioa K

V

V

tem tu es.

VULGATA HOD.

HEBR.

VER $10 ANTIQUA. 3. Intende voci orationis meæ, Adverte ad vocem clamoris mei, 3. Intende voci orationis. Ex Ms. Sangerina rex meus & Deus meus. rex meus do Deus meus ,

meæ, rex meus & Deus metus. 4. Quoniam ad te orabo: Domi

Quia te deprecor: Domine manè 4. Quoniam ad te orabo ne manè exaudies vocem meam, audies vocem meam.

Domine deluculo , & exau

dies vocem meam.
5. Manè aftabo tibi & videbo: Manè præparabor ad te, & 5. Manè adftabo tibi & vi-
quoniam non Deus volens iniquita- contemplabor : quoniam non Deus debo : quoniam non Deus vo-
volens iniquitatem tu ,

lens iniquitatem tu es.
6. Neque habitabit juxta te ma Nec habitabit juxta te mali 6. Non habitabit juxta te
lignus : neque permanebunt injusti gnus: non ftabunt iniqui in conspec- malignus : neque permane-
ante oculos tuos.
tu oculorum tuorum.

bunt injusti ante oculos tuos.
7. Odisti omnes, qui operantur Odisti omnes operantes iniquita 7. Odisti omnes, qui ope-
iniquitatem : perdes omnes, qui tem : perdes loquentes mendacium. rantur iniquitatem ; perdes
loquuntur mendacium.

eos, qui loquuntur menda

cium.
Virum fanguinum & dolofum Virum sanguinum & dolofum Virum fanguinum & dolo-
abominabitur Dominus : 8. ego abominabitur Dominus : ego autem fum abominabitur Dominus :
autem in multitudine misericordia in multitudine misericordia tua 8. ego autem in multitudine

mifericordiæ tuæ,
Introibo in domum tuam : ado Introibo domum tuam : adorabo Introibo Domine in do-
rabo ad templum sanctum tuum in in templo sancto tuo in timore tuo. mum tuam:adorabo templum
timore tuo.

sanctum tuum in timore tuo.
9: Domine deduc me in justitia Domine deduc me in justitia tua 9. Domine dirige in me jul-
tua : propter inimicos meos dirige propter infidiatores meos : dirige an- titiam tuam : propter inimi-
in conspectu tuo viam meam. te faciem meam viam tuam. cos meos dirige in conspectu

tuo viam meam.
10. Quoniam non eft in ore eo Non eft enim in ore eorum rec 10. Quoniam non eft in ore
rum veritas : cor eorum vanum eft. tum : interior a eorum insidia. eorum veritas : cor eorum va-

tuæ,

[ocr errors]

num eft.

Inf. 13

11. Sepulcrum patens est guttur Sepulcrum patens guttur eorum, 11. Sepulcrum patens est 3. eorum, linguis fuis dolosè agebant, linguam suam lenificant ; condemna guttur eorum, linguis suis doRom. 3. judica illos Deus.

eos Deus.

Iosè agebant , judica illos 13.

Deus.
Decidant à cogitationibus fuis , Decidant à confiliis fuis, juxta Decidant à cogitationibus
secundùm multitudinem impietatum multitudinem scelerum eorum ex- suis, fecundùm multitudinem
eorum expelle eos, quoniam irri- pelle eos, quoniam provocaverunt impietatum eorum expelle
taverunt te Domine.
te.

eos, quoniam inritaverunt te

Domine. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. eit, Curss añs, &c.

Corb. fimiliter , perdes eos qui, &c. Ap. Aug. in hunc Pl.
7. 3. Psalt. ver. Fabri , cum Aug. in hunc Pf. col. omnia ut in Vulg. in ejus tamen edd. additur Domine ,
16.g. Intende voci obfecrationis meæ, &c. Gr. tus suosu's me. sed renituntur Mís. Apud Hilar. in Pl. 138. col. 524. e.

. 4. Aug. in hunc Pl. & verera Pfalt. concordant cum postrema tantùm exstant: Virum sanguinum & dolos. abomi-
Vulg, nec aliter in Græco est. Sic etiam apud Cypr. I. de nab. Deus ; Gr. Kúeros.
orat. Dom, p. 215. b. & 1. 2. Testim. p. 297. b. in Pfalı. #. 8. Græc. concinit ad verbum cum Vulg. in illo sci-
Corb, Domine manè', & exaudies , &c.

licet deeft Domine , additurque após, verbo adorabo. Si-
*. s. Sic apud Auguft. in hunc Pf. col. 17. f.g. at in militer ap. Aug. in hunc Pl. nisi quod loco misericordia ,
Ps. 36. col, 121. g. ita legit : Manè adftabo tibi & contem legitur miferationis , Gr. exers. In Rom. Pfalt, addirur Do-
plabor : fimiliter in Pf. 58. col. 575. b. & in Pr. 143. col. mine, poft introibo , & legitur mifericordia. In Corb. Intros-
1606. b. & tract. 34. in Johan. to. 3. p. 2. col. 536.c. Ap. bo Domine ..... adorabo templum , &c. ut fup:
Cypr.l. 2. Test. p. 297. b. & de orat. Dom. p. 215.b. fic: 9.9. Gr. Kvete od úgucór He is tņ dixecourn C8 , &c. ut
Manè affiftam tibi, ó contemplabor te. In Gr. rj érotopal, in Lat. fup. August. in hunc Pl. Domine deduc me in tux
absque feq.te, al. J OKOTWOW, al. TTOOXOTELOW Mr. Alex. juftitia: propter inimicos meos dirige in confp. two iter menm.
Tótno us, Ald. & Compl. Tótsd Me. Vide fis Flamin. No Psalt. Rom. Deduc me Domine in tra juftitia , &c. ut in
bil. In Breviario Mozarab, ita fequitur : quoniam tu es textu. Psalt. verò Carnut. Colb. & Germ. addunt : dirige
Deus qui non vis iniquitatem. In Psalt. Rom. quoniam non in conspectu meo viam tuam ; cui lectioni favet Aquila in
volens Deus , &c. ut in textu. In Gr.örloxicos léam , &c. Hexaplis , ubi fic: A. xatsuburov eis apóowtór per ófór Cayo

7.6. Similiter habet August. in hunc Pl. Non habitabit, item Symm. opánoor fpemegador per tùy od óv Cxo at ibi LXX.
&c. Sic etiam Psalt. Rom. & Corb. In Gros'tè, &c. at in & Theod. concordant cum Vulg. nisi quod hoc additur
ed. Compl. 8. De hoc versu interrogatus Hieron, à Sun ibid. Art. ércótiv per tu ódór Coo unde Hieron. in epist.
nia & Frerela , ita respondet ep. ad eosdem, to. 2. nov. ad Sun. & Fretel. to. 2. col. 630. a. ait : De eodem Psal-
ed. col. 627. c. Prima de quinto Psalmo quæftio fuit : Neque mo, Dirige in consp. meo viam tuam : pro quo habetur in
habicabit juxta te malignus : pro quo habetur in Graco , OUT€ Græco, Ketsu buvor framrów Co tù ódór us, hoc eft , Dirige
Tacgixúce Car merupos, live formpevó usros, ut Vulgara editio in conspectu tuo viam meam ; quod nec LXX. babent , nec
continet : [ira eciam ed. Rom. ] Et miramini , cur 70091 Aquila, nec Symm, nec. Theodotio , fed fola Korrh editio. De-
xlar, id eft, incolarum, Latinus interpres non verterit, fed nique es in Hebræo ita fcriptum reperi, Ofer daphanai dar
pro hoc pofuerit , habitationem , qua Græcè dicitur xatırla..... chach, quod omnes voce fimili transtulerunt , Dirige in confo
& sciendum quòd fi voluerimus dicere..... Neque incolet jux- pectu meo viam tuam : & l. 3. cont. Pelag. 10.4. col. 538.
ta tc malignus , perdet eu purlar ; dum interpretationis xa d. legit : Re&tam fac in confpe&u meo viam tuam : five ut
xoSurice fequimur , omnem decorem translationis amittimus; alia exemplaria habent : Re&tam fac in confp. tuo värm meam.
& hanc effe regulam boni Interpretis , ur idiopata linguæ al . 10. Ita Aug. & Caffiod. in hunc Pr. Græcè non ex-
terius, fuæ lingua exprimat proprietate. In ed. Rom. non addi- primitur ult.
tur Co, ad verbum Tagixuod cæt, concordant cum Lat. W.II. Ita Aug. in hunc Pf. præter unum inamarico-

#. 7. Græc, addic Kúere, verbo odisti , paulòque post verunt , loco inritaverunt. Caffiod, in eund. Pf. cum Psalt.
loco eos , habet zártas ; cæt. ad verbum ut sup. Conci Rom. Mediolan. Carnur. & Corb. exacerbaverunt : Gr.74-
nunt Psalt. Rom. & vetus Fabri, in quibus Domine , & pea vexray ; item ibid. pro à cogitationibus , est amonia@y-
omnes ; at Breviar. Mozarab. servar eos , ficut Ilidor. Hif accor; Pfalt. Mediolan. hab. à confiliis; propriè à confiliis
pal. l. 2. fentent. c. 30. & Cassiod. in hunc Pf. In Psalt. malis. Ap. Hilar. in Pf. 36. col. 494. c. hæc pauca : Se-
Rom. Marcianæi utrumque legitur, & Domine , & eos, In pulcrum patens eff guitur corum. Similiter ap. Ambr. l. de

eft.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex M. Sangerm. 12. Et lætentur omnes, qui Et latentur omnes, qui Sperant 12. Et lætentur omnes , qui fpe

sperant in te, in æternum ex- in te, in perpetuum laudabunt : & rant in te, in æternum exsultabunt : fultabunt:& inhabitabunt eis, proteges eos,

& habitabis in eis. Et gloriabuntur in te om Et lætabuntur in te, qui dili Et gloriabuntur in te omnes, qui nes, qui diligunt nomen tuum: gunt nomen tuum: quia tu benedia diligunt nomen tuum , 13. quo13. quoniam tu Domine be- ces justo.

niam tu benedices justo. nedicis juftum.

Domine ut scuto bonæ Domine , ut fcuto placabilitatis Domine, ut fcuto bonae volunvoluntatis tuæ coronasti nos. coronabis eum.

tatis tuæ coronasti nos, NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. Noe & Arca , c. 29. to. 1. col. 273. c. ficut inf. col. 951, & Æthiop. sed in edd. Ald. & Compl. fimpliciter , superva c: 1369. b. 1377. a. 1435. c. 1535. b. Sic etiam apud Deivoar TávTES, absque hoc medio sa Col. Oprar. I. 2. cont. Donat. p. 44. a.

*. 13. Aug. & Caffiod. in hunc Pf. habent , quoniam *. 12. Sic apud Aug. in hunc Pf. fi hoc excipiatur ulr. tu benedices juftum , &c. ut sup. Similiter in Psalt. Rom. & inhabitabis in eis. Similiter in Psalt. Rom. Marcian. & Fabri; at in Rom. Martianæi, & Corb. quoniam tu DomiCorb, in Rom, verò Fabri, 5 habitabis, &c. Ap. Hilar. ne benedices juftum : in Mediolan. & Carnut, benedicis jufin Pl. 131. col. 449. a. 85 inbabitabo in his. In Gr. sy xa tum. In Gr. ότι ζυ ευλογήσεις Λίκαιον" at infra detrahitur Taoxuvestitis C dutcïscæt, ut in Lat. nisi quòd initio addi

poft hanc , voluntatis. Ambr. in Luc. 4. p. 1345. tur fai Co, in te , ad verbum latentur , nequaquam de d. hab. Scuto bona voluntatis fuæ circumdabit te. tracto co poft verbum sperant : ita etiam in Psalt. Arab.

vox tua,

[ocr errors]

arguas me, neque in Domine, ne in furore tuo ar

Domine, ne in furore tuo

mea.

quo?

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm. 1. In finem pro carminibus, Victori in Psalmis Super octava , 1. In finem in carminibus, Pfalmus
pro die octava,
Canticam David. V I.

David, pro octava. VI, .
Pfalmus ipfi David. VI.
Domine,
ne in ira tua

,
guas me, neque in ira tua

arguas me, neque in ira furore tuo corripias me. corripias me.

tua corripias me. 3. Miserere mei Domine Miserere mei Domine , quoniam 3. Miserere mei Domine quoquoniam infirmus sum: sana infirmus sum ego : Sana me Domi- niam infirmus sum : sana me Domime Domine quoniam infir- ne, quoniam conturbata funt of a ne quoniam conturbata sunt ofla mus sum.

mea. 4. Et anima mea turbata eft Et anima mea conturbata est 4. Et anima mea turbata est valvalde : & tu Domine usque- valde : & tu Domine usquequo? de : fed tu Domine usquequo ?

s. Convertere Domine, & Revertere Domine , erue ani. s. Convertere Domine , & eripe eripe animam meam:salva me mam meam : salva me propter mic animam meam : falvum me fac proppropter misericordiam tuam. sericordiam tuam.

ter misericordiam tuam. 6. Quoniam non est in Quoniam non est in morte recor 6. Quoniam non eft in morte qui morte qui memor fit tui : in datio tui : in inferno quis confite- memor lit tui : in inferno autem quis inferno autem quis confitebi- bitur tibi ?

confitebitur tibi ? tur tibi

7. Laboravi in gemitu meo, Laboravi in gemitu meo , nata 7. Laboravi in gemitu meo, lalavabo per singulas noctes lec- re faciam tota nocte le&tum meum: vabo per singulas noctes lectum

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. ¥. 1. Pfalc. Rom. Fabri, In finem in hymnis, Pfalmus habet cum Vulg. conturbata sunt ossa mea ; Caffiod. in eun. David , pro octava. Aug. in hunc Pl. col. 22. d. In finem in dem Pf. 28. b. omnia offa mea ; Gr. etapáx@u tà osã M8. bymnis, de oiixvo, Psalmus David. Hilar. prolog. in Pfal. In Psalt. Rom. Miferere mibi Domine..... quon. conturbatx n. 13. pro oitavo; Cassiod. in Pl. p. 27. c. cum Pfalt. Rom. sunt omnia osa mea. A pud Ambr. l. de apol. Dav. to. 1. Martian. Corb. & Mozarab. In finem in hymnis , pro oitava, col. 712. b. Miferere mei Dom. quon. infirmus sum: & apud Psalmus David : sic etiam in Gr. cum hoc ult. Tớ Aauid , Auct. 1. de xlii. manf. col. 8. b. Sana me Domine

quon. ipsi David. Ambr. 1. 5. in Luc. to. 1. col. 1367. d. dicit: conturb. sunt omnia offa men. Pro octava enim multi fcribuntur Pfalmi.

¥.4. Ita Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. quibus favent W. 2. Sic Ambrosius l. de apolog. Dav. col. 712. b. Pfalt. Rom. Corb. Mediolan. Mozarab. Carnut. Colb. & cum Psalt. Corb. irem infra , to. 1. col. 740. b. 1082. C. Gr. in quo etiam à , &c. Apud Hilar. in Pf. 56. col. & to. 2. I. 3. de Spir. S. col. 671. f. Similiter Hieron. ep. 119. a. fic : Nunc anima mea turbata eft valde. Similiter ad Cypr. to. 2. col. 702. a. & August. in Pf. col. 23.g. apud Ambr. in Luc. 22. col. 1517. c. at l. de bon. mort. Succinunt Calliod. in Pl. p. 28. a. b. & S. Petr. Chysol. c. 7. col. 401. d. simpliciter, Anima mea turb. &c. ser. 4. to.7. p. 880. f. cum Psalt. Rom. Mozarab. Medio . 5. Aug. in hunc Pl. habet : Convertere Domine, Ege lan. & Carnut. In Gr. Mì Tế Soup..... AMJ: Tỷ 7 , đc. erue anim. meam : falvum me fac , &c. Cassiod. cum Psalt, Nec omittendum quod August. observat ad hunc versum Rom. Convertere , & eripe, &c. ut in Vulg. In Gr. 'Emíspee col. 23. g. & seqq. Quoniam furor, inquit, plus vide- for Kúese , pūodbo.... Owców me, &c. uc fup. tur efle quàm ira , poteft movere cur illud quod est mitius , .6. Ita August. & Cassiod. in hunc Ps. unà cum Gr. id eft , correptio , cum eo pofitum eft quod eft durius , id eft, Breviar. Mozarab. hab. in infernum ; at Gr. ev dè tw did n. cum furore :

: sed ego puto unam rem duobus verbis fignifica- Cypr. 1. 3. Testim. p. 328. b. Apud inferos autem quis tam ; nam in Græco jumos, quod eft in primo versu , hoc fi- confit. tibi? Lucif. Cal. 1. de reg. apost. p. 220. e. Apud gnificat quod ópyu, quod eft in fecundo versie:fed cùm Latini inferos quis , &c. Hilar. in Pl. st. col. 81. d. In inferno vellent etiam ipfi duo verba ponere , quafitum est quid effet vi &c. Succinunt Leo M. ser. 34. p. 95.b. 97. e. & cinum iræ, & pofitum eft furor. Ideo variè codices habent ; Philastr. Brix. I. de hæref. p. 718. a. nam in aliis prius invenitur ira, deinde furor ; in aliis priùs ť.7. Ita Psalt. Mozarab. cum Rom. & Corb. absque furor , deinde ira ; in aliis pro furore , indignatio ponitur, meis; post lacrymis ; Græc. verò ev oráxpucí My; item fup. aut bilis : sed quidquid illud eji, motus eft animi provocans xob'exé sur vớx7c , num. fingul. Aug. in hunc Pf. legit : per ad pænam inferendam..... in qua ira non solum argui se non fingulas noftes..... in lacrymis ftratum , &c. Item S. Pacian. vult anima, quæ nunc orat ; sed nec corripi, id eft, emen epist. 1. p. 306. f. Hilar. verò in Pf. 118. col. 286. b. & dari, vel erudiri : nam in Graco ward euons pofitum eft, id 347. d. cum Vulg. Lavabo per fingulas noctes leitum meum: ot, erudias,

lacrymis meis , &c. Ambr. similiter addir meis , post lacrya *. 3. August, in hunc Pl. loco poster, infirmus fum, mis, absque præp, int, nempe in Luc. 5. 60. I. col. 1358

autem ,

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
meum : lacrymis meis stratum meum lacrymis meis ftratum meum rigabo. tum meum: lacrymis stratum Ex Mf, Sangermei
rigabo.

meum rigabo.
8. Turbatus eft à furore oculus Caligavit pre amaritudine ocu 8. Turbatus est præ ira ocu.
meus : inveteravi inter omnes ini- lus meus : consumptus sum ab uni- lus meus : inveteravi inter
micos meos.
versis hoftibus meis.

omnes inimicos meos. Matth. 9. Discedite à me omnes qui ope

Recedite à me omnes qui opera 9. Discedite à me omnes 7. 23. & ramini iniquitatem : quoniam exau- mini iniquitatem : quia audivit qui operamini iniquitatem : 25.41. divit Dominus vocem fletus mei. Dominus vocem fletus mei. quoniam exaudivit Dominus Luc. 13.

vocem fletus mei. 27.

10. Exaudivit Dominus depre Audivit Dominus deprecatio 10..... Vide Not.
cationem meam , Dominus, oratio- nem meam, Dominus orationem
nem meam suscepit.

meam suscepit.
:II. Erubefcant, & conturbentur Confundantur , de conturbentur II..... convertantur & eru.
vehementer omnes inimici mei : vehementer omnes inimici mei : re- bescant valde velociter.
convertantur & erubescant valde vertantur , de confundantur sua
velociter.

bitò.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. d. & l. 3. de virg. to. 2. col. 179. d. & l. 1. de pænit. Exaudivit Dominus deprecationem meam, Dominus oratiocol. 431. C. ac in Pl. 118. 10. 1. col. 1193. e, tollit meis , nem meam adfumpfit. Similiter in Psalt. Rom. & ap. Cafut & fup. col. 684. b. Vide etiam col. 1054. b. 1430. e. fiod. p. 29. c. In Breviar. Mozarab. fufcepit , pro adfumpChromat. Aquil. in Matth. p.978.d. & S. Pacian. paræn. fit ; in Gr. regoed étato. ad pænit. p. 317. concordant cum Vulg.

$. 11. Aug. in hunc Pf. col. 27. c. 28. c. lic: Erubefa 8.8. August. in hunc Ps. col. 26. d. f. legit : Turbatus cant , & conturbentur omnes inimici mei: convertantur & conoft ab ira oculus meus : inveteravi in omnibus inimicis meis : at fundantur valde velociter : at infra 28. e. convertantur & fer. I. in Pf. 36. col. 262. c. Turbatus præ ira, &c. &c erubefcant valde velociter. In Psalt. Corb. Erubefcant , & inf. in Pf. 102. col. 1118. g. & in Job, to. 3. p. I. col. revereantur omnes inimici mei : avertantur & erubesc. valde 633. c. constanter , inveteravi in omnibus inimicis meis. velociter. In Rom. Mediolan. & Carnut, avertantur retrore Apud Casiod. in Pf. p. 29.

b. Turbatus eft præ ira , &c. ut sim, ég erubefcant valde velociter. Similiter ap. Caffiod. in Vulg. Similiter in Psalt. Rom. Mediolan. Corb. & Car in hunc Pl. p. 30. a. qui eriam deler sup. vehementer , cum nut. In Gr. Eταράχθη απο 9υμε ..... έπαλαιώθην ώ πασε edd. Ald. & Compl. In Breviar. Mozarab. avertantur se τους εχθρούς μν.

confundantur valde velociter. Apud Ambr. l. de parad. to. ¥. 9. Ita August. & Caffiod. in hunc Pf. cum Græco. 1. col. 177. b. confundantur es convertantur omnes valde Concinit Ambr. in Pf. 118. to. 1. col. 1194. f. Lucif. verò velociter. Græcum Vat. cum Vulgara concinit; at in Mr. Cal. I. de non conven. cum hæret. p. 222. e. delet omnes. Αlex. fic: άσοςραφίησαν εις τα οπίσω, και καταιχυνθίησαν, &c.

. 10. Hic versus abeft à Mf. S. Germani , ut & pars In Vat. επιςραφείησαν και αιχυνθείησαν , &c. media versûs subseq. ita supplerur ex August. col. 27. d.

CHOS:

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 1. Pfalmus David , quem cantavit Ignoratio David , quod cecinit Do- 1. Pfalmus David, quem can- Ex Ms. Sangerm. Domino pro verbis Chusi filii Je mino fuper verba Æthiopis filii tavit Domino pro verbis mini. (2. Reg. 16.) VII.

Jemini. VII,

Chusi filii Emini. VII.
Omine Deus meus in te Omine Deus meus in te spe- 2.

Omine Deus meus in

D fperavi :

salvum me fac ex ravi : Salva me ab omnibus tesperavi: libera me de omnibus perfequentibus me, & li- persequentibus me, & libera me. omnibus persequentibus me, bera me.

& eripe me. 3. Nequando rapiat ut leo ani Ne fortè rapiat ut leo animam 3. Nequando rapiat ut leo mam meam, dum non est qui redi- meam : laceret , non sit qui animam meam, dum non est mat, neque qui falvum faciat. eruat.

qui redimat, neque qui falvum

faciat. 4.

Domine Deus meus si feci if Domine Deus meus fi feci istud, Domine Deus meus si fetud, fi est iniquitas in manibus meis : fi eft iniquitas in manibus meis : ci istud, si eft iniquitas in ma

nibus meis : S. Si reddidi retribuentibus mi Si reddidi retribuentibus mihi s. Si reddidi retribuentibus hi mala, decidam meritò ab inimic malum, & dimisi hoftes meos va- mihi mala , decedam meritò cis meis inanis.

ab inimicis meis inanis. 6. Persequatur inimicus animam Persequatur inimicus animam 6. Persequatur inimicus animeam, & comprehendat , & con meam , & apprehendat , & concul- mam meam, & comprehenculcet in terra vitam meam, & glo- cet in terra vitam meam, da glow dat, & conculcet in terra viriam meam in pulverein deducat. riam meam in pulverem collocet. tam meam, & gloriam meam

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. . 1. Ita Aug. in hunc Ps. nisi quod habet ipfi David, Aquil. in Matth. p. 985. e. hæcs Gr. Tito. Ambr. 1. 2. de è Gr. tớ Axuit ; & in fine Gemini. Pfalc. Rom. deler ipsi, Jacob, c. 5. 10. 1. col. 466. b. fimiliter habet, fi eft ini& haber Jemini. In Breviario Mozarab, sic : pro verbis quitas , &c. quafi fili Gemini , sed mendosè, pro Chufi fili , in Gr. Xdoi . 5. Similiter Ambrof. lib. de Jos. c. 1. 10. 1. col. 484. Uiß 'Ispersi cærera ut in Latino.

a. & l. 2, de Jacob, c. s.col. 466. b. cum verbo decidam: W. 2. Sic apud Cassiod. in hunc Pf. p. 31. b. exceptâ vide etiam inf. col. 326. e. 740. c. 1100. d. 1327. e. & unâ præp. ab, pro de : fic etiam in Pfalt

. Rom. August. !. 3. offic. to. 2. col. 122. f. cui fuccinic Chromat. Aquil. in eund. Pl. equidem legit in fine, eripe me, fed habet in Matth. p. 985. e. cum Caffiodoro. Ar August. in hunc sup. salvum me fac ex, &c. cum Vulg. Augustino favec

f. pro

meritò, legit ergo ; item infra , col. 31. a. Breviar. Mozarab. In Corb. fic : ab omnibus perfeq. me, & 34. g. Gr. des, &c. ut fup. In Psalt. Corb. ita : Siren eripe me. In Gr. owców X..... και ρύσαι με.

tribui retribuentibus.... decedam meritò , &c. ř. 3. Ita Aug. & Caffiod. in eund Pl. cum Græco. In . 6. Sic Ambr. l. 2. de Jac. c. 5. col. 466. b, usque Plalt. Corb. dum non fit qui redimat.

ad verbum comprehendat. Similiter Aug. in eund. Pr, ied *. 4. Concinunt Aug. & Cassiod, in hunc Pf.unà cum addit, Es conculcet in terram, &c. ut fup. Gr. xis yŵr. Cassiod. Græco, Breviar. Mozaraḥ, loco iftud, habet boc ; Chromata in eund. Pf. hab. Es comprehendat eam , cum Psalt, Rom, Tom. II.

С

Pl.col. 30.

[ocr errors]
[ocr errors]

meorum.

te.

28.9.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA KOD.
Ms. Sangerm, in pulverem deducat. DIA- SEMPER.

PSALMA.
7. Exsurge Domine in ira

Surge Domine in furore tuo : 7. Exsurge Domine in ira tua :
tua : exaltare in finibus ini- elevare indignans super hoftes meus, & exalcare in finibus inimicorum
micorum meorum.

Exsurge Domine Deus meus Et consurge ad me judicio quod Et exsurge Domine Deus meus in præcepto quod mandafti : mandafti : & congregatio tribuum in præcepto quod mandafti : 8. & 8. & Synagoga populorum circumdet te ,

fynagoga populorum circumdabit circumibit te.

Et propter hanc in altum Et pro ea in altum revertere : Et propter hanc in altum regre
convertere : 9. Domine judi- Dominus judicabit populos. dere : 9. Dominus judicat populos.
ca populos.

Salvum fac me Domine se Judica me Domine secundùm jus. Judica me Domine fecundùm jur-
cundùm justitiam meam, & titiam meam, d secundùm fimpli- titiam meam, & fecundùm inno-
fecundùm innocentiam meam citatem meam quæ eft in me. centiam meam super me.
super me.

10. Confummetur verò ne Consumatur malum iniquorum , 10. Confumetur nequitia pecca-
quitia peccatorum, & diriges & confirmetur juftus : & probator torum, & diriges justum, scrutans 1. Par.
juftum ; & scruta corda & re- cordis cu renum Deus juftus, corda & renes Deus.

Jer. Il.
nes Deus.

20. 17. Justum 11. adjutorium Clypeus meus in Deo, qui sal Justum ui, adjutorium meum

10. meum à Domino, qui falvos vat rectos corde.

à Domino, qui falvos facit rectos 20.12.
facit rectos corde.

corde.
1 2. Deus judex juftus, & Deus judex juftus, & fortis, & 12. Deus judex juftus, fortis, &
fortis , & patiens : nunquid comminans tota die.

patiens : nunquid irafcitur per fin-
irascetur per singulos dies

gulos dies ?
13. Nifi conversi fueritis, Non convertenti gladium suum 13. Nifi conversi fueritis, gla-
gladium suum vibrabit: arcum acuet : arcum suum tetendit, & dium suum vibrabit : arcum suum
luum tetendit, & paravit il- paravit illum.

tetendit, & paravit illum.
lum.

14. Et in ipso paravit vasa Et in ipso paravit vasa mortis, 14. Et in eo paravit vasa mor-
mortis, fagittas suas ardentibus Sagitt as suas ad comburendum ope- tis , sagittas suas ardentibus effecit.
effecit.

ratus eft.
15. Ecce parturivit injusti Ecce parturit iniquitatem, da IS. Ecce parturiit injustitiam : Job. 15.
tiam: concepit dolorem, & concepto dolore, peperit menda concepit dolorem, & peperit ini- 35;
peperit iniquitatem.
cium,
quitatem,

Ifa. 59.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
Aug. deler enm , cum Græco ; ubi xataoxucóceel , pro dedicat. À , &c. Gr. Arxala v Beúksia M8, &c.

. 7. Diapsalma hic non præmittitur in edd. Ald. & . 12. Hilar. in Pf. 2. & 59. col. 35. e. 137. e. ita
Compl. neque id memoratur ab Auguft. in consequentibus legit : Deus judex juftus, fortis, & magnanimus : nunquid
etiam ipse concordat cum Vulg. Calliodorus legit inimico- irascetur per sing. dies? at infra , l. 4. de Trin. col. 830.
Tum tuorum , cum Psalt. Rom. & Corb. absque feq. 85, quod f. laber fortis , patiens. Caffiod. in Pf. 7. p. 33. a. fortis,
etiam in Gr. deest, ur fup. ante exaltare ; at loco tuorum, & longanimis : nunquid irafcetur, &c. Auguft. in eund.
legitur rõ; in edd. Ald. & Compl. oš: deinde n 'Espépêuti; Pl.n. 12. Deus jud. juftus, fortis , & longanimis ; non iram
in Ms. eriam Alex, præponitur xaí. In Psalt. Corb. exstat adducens per fingulos dies ; tum addit : Significantiùs for-
sup. Diapfalma , deestque , ante exaltare , ur & post tasse dicitur iram adducens, quàm irascens ; & ita in exem-
tuorum ; fed pro quod mandafti , est quo mandafi. plaribus Græcis invenimus. Apud Tertul. 1. de pudic. p.

N. 8. August. in hunc Pl. col. 32. f. congregatio 1005. b. Deus judex juftus, nec plura. In Psalt. Corb. populorum circundabit te. Et propter hanc in altum regredere. Deus judex justus, o fortis , & patiens : nunquid irascetur , Hieron. in lsai. 56. to. 3. col.411. f. congregatio populorum &c. Item in Carnut. nunquid irafcetur ; at in Mediolan. circumdabit te. Propter hanc in excelsum convertere. Psalt. non iram adducens. In Rom. fortis, & longanimis : nun. Rom. & Corb. habent regredere. Gr. ý cur@ywyn nocô xuxac- quid irafcitur , &c. In Mozarab. fortis, & longanimis, sro σει σε. Και υπερ ταύτης εις ύψος επιςρεψον.

non iram adducens, &c. In Gr. oeds..... Supos, no $. 9. Aug. in hunc Pl. n. 8. nil differt à Vulg. Caffiod. Maxpé@upos kew opgün e'tayev xal'éxée sur ruéeger ; Vide verò in eund. p. 32. c. habet cum Psalt. Rom. & Corb. Agellium in hunc loc. Hexapl. to. 1. p. 481. Not. 11. Domine judica populos. Judica me Domine fecundùm jufti $. 13. Similiter hab. Hilar. in Pf. 2. 17. 18. col. 35.e. tiam meam , & fec. innocentiam manuum mearum seper me. addito uno , post vibravit ; quod ult. rursus haber ibid, Similiter in Pfait. Mozarab. & Mediolan. manuum mea non vibrabit. August. in hunc Ps. n. 13. ita : Nifi conrum fuper me. In Carnut. Domine jadica populos. In Gr. vertimini , gladium fuum vibrabit , &c. Fulg. I. 2. de verit. Kúpros xperţi noés. Kpívor Me Kúpis xatà tù s'exalcoúrur My, præd. c. 5. p. 46 1. & Cassiod. in eund. Ps. p. 33. b. cum aj nata Twv åraxier HB ! A fuví

. Hieronymus epist. ad Sun. Pfalt. Mozarab. & Corb. Nifi convertamini , &c. ur in & Frerel. to. 2. col. 630. c. ait fic haberi in Græco , xatd. Vulg. In Psalt. Rom. Nifi convertamini , gladium suum TÀ SIX.QUGúrny , id eft, juxta justiciam tuam : fed & in vilravit , &c. Observat Aug. in hunc Pf. n. 13. col. 36. hoc malè , inquit ; in Hebræo enim sedeci hab. quod inter- d. in aliis exemplaribus , pro eo quod eft, Gladium suum pretatur justitia mea : fed & omnes Interpretes justitiam vibrabit , ita legi, frameam fuam splendificabit. In Gr. 'Eco meam voce fimili tranftulerunt.

RXÉTIS popüte, Thy poupalar kurš sabiol, &c. ut in Lat. *. 10. Aug. in hunc Ps. n. 9. sic habet : Consummetur . 14. Ita Pfalt. Rom. cum Corb. & Mozarab. Hilarius antem nequitia, &c. ut in Vulg. Plalt. Mediolan. Consum- in Pf. 2. n. 18. col. 35. e. fic habet : Et in eo paravit vasa metur verò, &c. Caffiod. in eund. Pf. p. 32. c. Consum- mortis, Sagittas suas arsuris operatus eft : fimiliter in Pr. metur nequit. pecc. e dirige justum, fcrutans corda eg renes 59.col. 137. e. & in Pr. 118.col. 373. a. & in Pf. 126.col. Deus juffus. Similiter in Pralt. Rom. & Corb. excepto 421. f. In Gr. Kai év avtớ y Topeco..... Tois xocopérois ultimo juflus , quod deest. Hilarius in Pf. 139. P. 527. d. copycato. Auguft. in Pf.7.n. 14. Et in ipso paravit..... fcrutans corda s renes Deus. Eidem favet Tertul. 1. s. con ardentibues operatus eft: & infra , col. 37. a. addit : Nam tra Marc. Ambrof. verò l. 3. de Spir. S. to. 2. col. 695. e. in Græcis exemplaribus ita invenitur, sagirtas suas ardentibus hab. Deus fcrutans corda i renes. Gaud. Brix. ser. 8.p. operatus est; Latina autem ardentes pleraque habent. Nunc 944. a. fcrutans corda & renes Deus. In Gr. Evrtea stútu etiam in Psalt. Carnut. ita legitur, ardentes operatus eft. δη πονηρία..... και κατευθυνεις δίκαιον , ετάζων καρδίας και νεφρες X. 15. Ambrof. l. 3. de interpel. Job, c.4. col. 658. i Otós ed. Compl. addit fixaiws, juje, al. Sixalos, juftus. c. & Auguft

. in Pf.7. n. 16. legunt laborem , non dolorem ; *. 11. Aug. in hunc Ps. n. 10. Juftum auxilium meum in Gr. zárov; cætera ut in textu.

[ocr errors]
« ZurückWeiter »