Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

eos.

Ex Ms. Sangerme

169 VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. eos.

conturbabis eos. 17. Imple facies eorum igno Imple facies eorum ignominia,

17. Imple faciem illorum
miniâ : & quærent nomen tuum , do quarent nomen tuum Domine. ignominiâ:& quærent nomen
Domine.

tuum, Domine.
18. Erubescant, & conturben Confundantur , & conturbentur 18. Confundantur , & con.
tur in fæculum sæculi: & confun- usque in saculum: & erubefcant , turbentur in fæcula fæculo-
dantur, & pereant.
e pereant.

rum : & revereantur, & pe

reant in æternum.
19. Et cognoscant quia nomen Et fciant quia nomen tuum 19. Et cognoscant quoniam
tibi Dominus : tu solus Altiffimus in eft Dominus : Solus tu Excelsus Dominus nomen est tibi : tu
omni terra.
Super omnem terram.

folus Altissimus in omni terra.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 17. Pfalt. Rom. Imple facies..... ut quærant nom.

réwoar.
&c. Hieron. epist. de seraph. to. 3. 515. d. Imple Do . 19. Ita legit Ambrof. l. 3. de fide , to. 2. 498. f.
mine facies corum , &c. Aug. & Cassiod. ut in Vulg. cui inverlis tamen his, quoniam nomen tibi Dominus. Simili-
etiam Gr. favet.

ter in Psalt. Rom. & Græco. Item in Mozar. præter hoc,
. 18. Pfalt. Rom. & Mozarab. Confundantur, & con cognofcant gentes. Auguft. & Caffiod. Vulgatæ accinunt,
turbentur in faculum fæculi : 60 revereantur , pereant. Si August. tamen ad hæc, in omni terra, addit , vel ficut alii
militer in Corb. præter hoc, in æternum, loco in fæc. fa codices habent , super omnem terram. Fulg. I. pro fide cach.
culi. Ap. Aug. ut in Vulg. In Gr. Aixer Jurwowy, nij ta sexo P. 537. Sciant gentes quoniam nomen tibi Dominus : tu solus
θήτωσαν εις τον αιώνα το αιώνος και ωegoήτωσαν, και απο Aliilimus fuper omnem terram.

[ocr errors]

2.

[ocr errors]

Q

[ocr errors][ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
In finem,

Victori

In finem,

Ex Ms. Sangermei
1. Pro torcularibus filiis Core, Pro torcularibus , filiorum Core 1. Pro torcularibus filiis Core,
Psalmus. LXXXIII.
Canticum. LXXXIV.

Psalmus. LXXXIII.
Uàm dilecta tabernacu Uàm dilecta tabernacula tua

Uàm amabilia sunt ta-
Domine exercituum ! defide bernacula tua Deus vir-
3. concupifcit , & deficit anima rai, & deficit anima mea in atria tutum! 3. concupifcit, & de-
mea in atria Domini.
Domini.

ficit anima mea in aulas Do

mini.
: Cor meum, & caro mea , exsul Cor meum do caro mea lauda Cor meum, & caro mea,
tayerunt in Deum vivum.
bunt Deum, Deum viventem, exsultaverunt in Deum vi-

vum.
4. Etenim passer invenit fibi Siquidem passer invenit domum, 4. Etenim passer invenit fi-
domum : & turtur nidum fibi, ubi & avis nidum sibi, ubi ponat pul- bi domum : & turtur nidum
ponat pullos suos.
los fuos :

libi, ubi reponat pullos suos.
Altaria tua Domine virtutum : Altaria tua Domine exerci Altaria tua Domine virtu-
rex meus, & Deus meus.
tuum rex meus, a Deus meus. tum : rex meus,

& Deus meus.
s. Beati, qui habitant in domo Beati, qui habitant in domo tua: s. Beari , qui habitant in
tua Domine : in fæcula fæculorum adbuc laudabunt te. SEMPER. domu tua : in fæcula fæculo-
laudabunt te.

rum conlaudabunt te. DIA

PSALMA,
6. Beatus vir , cujus elt auxi Beatus homo , cujus fortitudo 6. Beatus vir, cui est auxilium
lium abs te : ascensiones in corde eft in te : semita in corde ejus. à te, Domine :ascensus in cor-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 1. Sic in Psalt. Rom. Corb. & Gr. Sic etiam apud eft : & poft pauca : Quæso vos ut hujusmodi ineptias , &fu-
Hilar. in Pf. n. 13. col. 8. d. necnon ap. Aug. & Calliod. perfluas contentiones , ubi nulla eft fen sûs immutatio, derline
in hunc Pl.

netis. In ed. Rom. toitoli, sy exreind..... tis tas aura's
7.2. Ita legit Hilar. in Pf. 14. col. 62. a. Item S. Pau- Kupie. 'H xapfice Mx..... syamidourto iri Osor, &c.
linus , ep. 25. p. 169. a. necnon Cassiod. cum Psalt. Rom. #. 4. Sic habet Ambrof. l. 2. de Abr. c. 8. col. 338. f.
Corb. & Moz. excepto uno Domine, pro Deus. Uranius atl. de Noe & arca , c. 6. col. 233. f. deler fibi, post nidum,
presb. epist. ad Pacar, apud S. Paulin. to. 2. p. 145. a.

cum Pfal. Rom. & Mozar, sed ibid. constancer , reponat ,
Quàm amabilia sunt..... Domine Deus viri. Cypr. 1. de præterquam in Mozarab. In Corb. nidum fibi , ubi reponat ,
Mortal. p. 235.c. & l. 3. Testim. p. 320. C. Quàm di &c. A pud August. in hunc Ps. Nam & paffer, &c. ut in
lefilema babitationes tuæ Deus virtutum! Auguft. in hunc Vulg. Apud S. Paulin. epift. 44. P. 264. C. Invenit passer
Pr. Quam diledilima funt tabernac. tua Dom. &c. Hieron. domum fibi. Gr. Vulgatæ consonat, nifi quòd hab. o Enog,
in Ezech. 42. to. 3. 1003. e. Quam dileda , &c. ut in
Vulg. Pfalt

. Mediol. & Carnut, ut sup. Quàm amabilia , *. 5. Itidem in Psalc. Mozarab. Ac in Rom. & apud
&c. Gr. Ως αγαπκτα τα σκων ώματα C Κύeμε, &c. Cassiod. in domo tua Domine : in fæculum fæculi lauda-
. *. 3. Cypr. l. de mortal. p. 235.c. & l. 3. Testim.

Similiter in Misrali Rom. ad Commun. Dom.
p. 320. c. defiderat , & properat anima mea ad atria Dei. 3. Quadr. In Psalt. Corb. Beati omnes , qui habitsint in
Hilar. in Pl. 14. & 64. col. 62. 2. 164. e. Vulgatæ ac domum tuam : in fæcula faculorum laudab. te. S. Paulin..
cinit. Item S. Paulinus, ep. 25. p. 169. a. & Calliod. in epift. 45. p. 273. a. delet Domine , legitque in fæcula sa-
hunc Pf. ficut etiam Ambrof. in PS, 118. col. 1104. d. & culorum laud. &c. unà cum August. in hunc Pl. & in Pr.
1150.c.at in Pl. 37.col. 832. b. leg.concupivit, & defecit... 110. col. 1243. f. & Gr. Sequens Diapfalma deest in Gr.
in arria Domini. Itidem in Psalt. Rom. & Moz. In Corb.con Alex. exstat verò in ed. Rom. ficur in Psale. Rom. & Corb.
Ctspifcit, & defecit..... in atria , &c. Hieronymus in Ezech. 8.6. Sic habent Ambros. I. de fuga sæc. c. I. col.

417.
42. to. 3i 1003. e. concupifcit , & deficit..... in atriis Do d. & Cafliod. in hunc Pl. cum Psalt. Rom. hoc excepto,
mini. Uranius presb. ep. ad Pacar, apud S. Paulin. 10. 2. injus eft auxil. abs te. Ambrof. tamen omittit verbum dif
p. 145. a. in atriis tuis. Auguft, in hunc Pl. concupifcit, posait, cum Pfalc, Carnut. In hoc ult. eft in corde ejus
si deficit , &c. ur in Vulg.at infra, defiderat , 85 deficit. Ma ficut in Mediolan. In Corb. cui eft auxil. abs te,

Domine :
xim, Taurin, in homil. p. 40. d. Cor meum , Es caro men , afcenfus in corde ejus disposuit. In Mozar. cujus eft auxil.
exfultaverunt in Deo vivo. Hieron. ep. ad Sun. & Fret. to. 2. abs ie , Domine : afcenfus in corde fuo disposuit

. Item apud
P. 651. b. exfultavit in Deum vivum ; tum addit : In Greg. Turon. p. 1201. afcenfus in corde fuo dispofuit. Ap.
Græco fcriptum dicitis exsulta yerunt : in hoc nulla contentio Aug. verò in hunc Ps, lic: Beasas vir , cujus est susceptio ejus,
Tom. II.

Y

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

ubi ponet.

bunt te.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD, Ex Ms. Sangerm. de ejus disposuit, 7. in con- Transeuntes in valle fletîs , fon- fuo disposuit , 7. in valle lacryvalle plorationis , in locum tem ponent eam.

marum, in loco quem pofuit. quem disposuit eis.

8. Etenim benedictionem Benedi&tionem quoque amicietur 8. Etenim benedictionem dabit
dabit qui legem dedit, ambu- doctor : ibunt de fortitudine in for- legislator , ibunt de virtute in vir-
labunt de virtute in virtutem: titudinem : parebunt apud Deum in tutem : videbitur Deus deorum in
videbitur Deus deorum in Sion. Sion.

Sion.
9. Domine Deus virtutum Domine Deus exercituum exau 9. Domine Deus virtutum exau-
exaudi precem meam : auri- di orationem meam : ausculta Deus di orationem meam: auribus perci-
bus percipe Deus Jacob. Dia- Jacob. SEMPER.

pe Deus Jacob.
PSALMA.

10. Protector nofter afpice: Clypeus noster vide Deus, doo 10. Protector nofter aspice Deus :
& respice in faciem Christi tui. attende faciem Christi tui. & respice in faciem Christi tui.
11. Quia melior eft dies

Quoniam melior eft dies in atriis 11. Quia melior est dies una in
una in atriis tuis fuper millia : tuis super millia :

atriis tuis fuper millia :
Elegi abjectus efle in domo Elegi abjectus elle in domo Dei Elegi abjectus esse in domo Dei
Dei, magis quàm habitare in mei, magis quàm habitare in ta- mei, magis quàm habitare in taber-
tabernaculis peccatorum.
bernaculis impietatis.

naculis peccatorum.
12. Quia misericordiam, & Quia fol scutum Dominus 12. Quia misericordiam, & ve-
veritatem diligit Dominus Deus : gratiam cum gloriam dabit ritatem diligit Deus : gratiam, &
Deus : gratiam,
& gloriam da- Dominus :

gloriam dabit Dominus.
bit Deus.

13. Dominus non privabit Nec prohibebit bonum ab his , 13. Non privabit bonis eos, qui
bonis in innocentia : Domi- qui ambulant in perfectione : Do- ambulant in innocentia : Domine
ne Deus virtutum beatus mine exercituum, beatus bomo , virtutum , beatus homo, qui fpe-
homo, qui sperat in te. qui confidit in te.

rat in te.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
abs te , Domine : afcenfus in corde ejus difpofuit ; inf. afcen $.9. Sic est in Psalt. Corb. ac Rom. ut & ap. August.
fiones. Ad hoc autem , cujus eft, Hieronimus ad Sun. & & Cassiod. in hunc Pf. In Gr. siocéxroov TÄS TOgoeuxâs Melo
Fret. to. 2. p.651. a. scribens , ait : In Græco inveniffe vos &c. Subsequitur pariter ibid. Altanka , sicut in Psalc.
dicitis , cui est auxilium , quod quia nos in Latina inter Rom. & Corb, deest verò in Gr. Alex,
pretatione vitavimus , ut dicitis, reprehendimur. In ed. Rom. . 10. Vulgatæ respondent Aug. & Caffiod. in hunc Pf.

5 ( Ald. & Compl.) u crtiantıs autrapce Co, Kúese cum Psalt. Rom. & Gr. Ap. Vigil. Tapf. 1. cont. Varim. p.
drabáods év tñ xapšila auts 97. Hilar. in Pf. 59. col. 750. c. lic : Protector nunc afpice in faciem Christi tui.
139. b. depofuerunt in valle, &c.

¥.11. Ita Cassiod, in hunc Pl. cum Gr. Sic etiam Am-
$. 7. Itidem in Psale. Corb. Sic etiam ap. August. in bros. in Pf. 118. 10. 1. 1150. b. cum Psalt. Rom. & Moz.
hunc Pr. detracto ult. eis. Psal. verò Rom. hab. in con nisi quod scribunt Domini , loco Dei ; Corb. Dei , absque
valle lacrymarum , in locum quem difpofuifti eis; Rom. Mar- feq. magis. Ap. Auguft. in hunc Pf. Elegi abjici in domo
cian. difpofuifti ei. Mozar. in convallem lacrymarum , in Domini , magis quàm , &c. Gr. taeppicsidan. S. Pauli-
locum quem difpofuit. Similiter ap. Caffiod. excepto uno nus, ep. 23. p. 145. c. id melius esse dicit , unum diem in
in convalle. Hilar. in Pf. 59.col. 139. b. leg. in valle plo atriis Domini vivere , quàm millia in tabernaculis peccan-
rationis ; & Psalt. Carnut. in locum quem disposuit eis. De tinm.
voce autem lacrymarum, Hieron. epist. ad Sun. & Frer. . 12. In Psalt. Rom. deest 1. Deus ; cæt, ur in textu,
to. 2. col. 651. b. ita fcribit : Dicitis in Græco fcriptum esse In Corb. Dominus Deus..... dabit Dominus. Apud Aug.
xraubucoros, id eft, plorationis : fed five ploratum , five planc- deest 1. Dominus , ut & ult. Deus. Caffiod. cum Vulgata
tum, five fletum, five lacrymas dixerimus , unus eft fenfus : consentit. Gr. "Oti érson, s árú szar azanç Kúeros
& nos boc fequimur, ut ubi nulla eft de fenfu mutatio , Latini Ocos xáen, og dótar duod.
fermonis elegantiam confervemus. In ed. Rom. ris Tür xoncéd a .13. August, cum Pfalt. Rom. Dominus non privabit
το κλαυθμώνος και εις τον τόπον δν ε9ε7ο.

bonis ambulantes in innocentia : Domine Deus virtutum ,
9.8. Ita legic Cassiod. in hunc Pf. Sic etiam Chromat. &c. Sic etiam in Corb. & Mozar. præter hoc, in innocen-
Aquil. in Matth. p.977. g. & Vigil. Tapl. 1. cont. Va tiam. Præterea in Corb. beatus vir. Apud Cassiod. deest
rim. p. 747. h.cum Pfalt. Rom. & Corb. Concinit pariter 1. Dominus ; reliqua ut in Psalt. Rom. Anonymus ap. S.
Mozar, nifi quòd hab. & videbitur. August. in eund. Pl. Paulin. epist. ad Celanc. to. 2. p. 10. b. Non fraudavit eos
ita : Nam benedi&tionem dabit qui legem dedit, ambula Deus bonis , qui ambulant in innocentin. In Gr. Kúeros óx
bunt (inf. ibunt) à virtutibus in virtutem : apparebit Deus usspuogi ta dragà Tois Topevouérois ir axaxia• Kúere Tw
δεorum in Sion. Gr. Και γαρ ευλογίας δώσ4 ο νομοθετων , δυνάμεων , &c. Μ. Αlex. της πορευομένου: fubinde Αld.
Tropsúcor las ex durchlews, &c. ut in Vulg.

& Compl. Kuene ó Oros.

[ocr errors]
[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm. 1. In finem, filiis Choræ, Vitori filiorum Core Canticum. 1. In finem , filiis Core, Psalmus.
Pfalmus. 'LXXXIV.

LXXXV.

LXXXIV.

Enedixisti Domine terram 2. B Enedixifti Domine ter

:

cap reduxisti captivitatem Jacob.
tivitatem Jacob.

tem Jacob.
3. Remnisisti iniquitates ple Dimififti iniquitatem populo tuo: 3. Remisisti iniquitatem plebis

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
V.1. Ita Aug. & Caffiod. cum Psalt. Rom. Corb. & Gr. dum : Complacuit tibi , Domine, terra tua. Quod fi fem

¥. 2. Similiter apud Auguft. & Cassiod. &c. In Gr. €U cerimus , rursum à nobis quæritur quare addiderimus cibi,
Móxuodes ; de quo

Hieron.

ер.

ad Sun. & Fret. to. 2.651. cùm nec in Græco fit , nec in Hebræo. Eadem igitur interpree
c. ita scribit : Pro eo quod eji benedixisti , in Graco fcrip tandi sequenda esi regula , quam fæpe diximus , ut ubi non
tum dicitis suchówntasi & quæritis quomodo hoc verbum er. for damnum in fenfu , lingua, in quam transferimus , eu'-
primi debeat in Latinum. Si contentiose verba scrutamur , & pwria, & proprietas confervetur.
Syllabas , possumus dicere : Beneplacuit Domine terra tua : $. 3. Ita in Psalt. Corb. verò & Cassiod.cum Psalt..

dum verba fequimur , fenfùs ordinem perdimus : aut certè Rom. leg. iniquitatem. In Gr. Acuxas tas aronias nacão
oddendum eft aliquid , us eloquii ordo fervetur, & dicen- CV, &c. Sequitur pariter as manyua ibid, ficut in Psalt,

[ocr errors][merged small][ocr errors]

nos,

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO, ANTIQUA.
tuæ : operuisti omnia peccata eo- operuisti omnes iniquitates corum. bis tuæ; operuisti omnia pec- Ex Mf. Sangerm.
rum.
SEMPER.

cata eorum. DIAPSALMA.
4. Mitigasti omnem iram tuam : Continuifi omnem indignativnem 4. Mirigasti omnem iram
avertisti ab ira indignationis tuæ. tuam : converfus es ab ira furoris tuam in finem : avertisti ab
tui.

ira indignationis tuæ.
5. Converte nos Deus salutaris Converte nos Deus Jefus nof ş:

Converte nos Deus salu-
noster : & averte iram tuam à no ter, do solve iram tuam adversùm tarium noftrorum : & averte
bis.

iracundiam tuam à nobis.
6. Nunquid in æternum irasce Noli in æternum irasci nobis : 6. Non in æternum irasca-
ris nobis ? aut extendes iram tuam extendens iram tuam in generatio- ris nobis : vel extendas iram
à generatione in generationem ? nem & generationem.

tuam à progenie in proge

niem.
7. Deus tu conversus vivifica Nonne tu revertens vivificabis 7. Deus tu convertens vi-
bis nos : & plebs tua lætabitur nos , & populus tuus latabitur in vificabis nos : & plebs tua lä-
in te.
te?

tabitur in te.
1.8. Oftende nobis Domine mise Ostende nobis Domine misericor 8. Oftende nobis Domine
ricordiam tuam : & falutare tuum diam tuam, & salutare tuum da misericordiam tuam : & falu-
da nobis.
nobis.

tare tuum da nobis.
9. Audiam quid loquatur in me Audiam quid loquatar Deus 9. Audiam quid loquetur in
Dominus Deus : quoniam loquetur Dominus : loquetur enim pacem me Dominus Deus : quoniam
pacem in plebem suam ;
ad populum suum ;

loquetur pacem in plebem

suam ;
Et super fan&tos fuos, & in Et ad sanctos suos , ut non con Et super sanctos suos, & in
eos qui convertuntur ad cor. vertantur ad Rultitiam. eos qui convertuntur ad ipsum

ex corde fuo.
10. Veruntamen prope timen Veruntamen prope est bis qui ti 10. Veruntamen circa ti-
tes eum falutare ipsius : ut inhabi- ment eum salutare ejus, ut habitet mentes eum falutare ipsius :
tet gloria in terra noftra. gloria in terra noftra.

ut habitet gloria in terra nof

tra.
u. Misericordia & veritas ob Misericordia e veritas occur II. Mifericordia & veri-
viaverunt fibi : justitia & pax of- rerunt : justitia & pax deosculata tas obviaverunt : justitia &
culatæ funt.
sunt.

pax complexæ sunt'fe.
12. Veritas de terra orta est : Veritas de terra orta eft , da

12. Veritas de terra orta
& juftitia de cælo profpexit. juftitia de cælo profpexit. eft : & justitia de cælo pros-

pexit.
13. Etenim Dominus dabit be Sed & Dominus dabit bonum , 13. Etenim Dominus da-
nignitatem : & terra noftra dabit & terra noftra dabit germen suum. bit benignitatem : & terra nof-
fructum fuum.

tra dabit fructum suum.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Rom. & Corb, abeft autem in editt. Ald, & Compl. nus meus ; & epist. 58. col. 1015. d. in me Deus. Au-

.4. Ita ferunt Plalt. Rom. Corb. & Carnut. ad ver gus, in hunc Pl. Audiam quid loquetur in me Dom.....
bum. Mozarab. vero hab. averfus es, pro avertisti. August. in eos qui convertunt cor ad ipfum : fed in Pf. 38. col. 321.
in hunc Pl. Sedasti omnem iram tuam : avertisti ab ira , &c. b. Audiam quid loquatur in me ..... quoniam loquetur par
Cassiod. ut in Vulg. Gr. Kalézavons tãoar thy ofrún Cro cem populo fuo. Oprat. I. 2. cont. Donar. p. 31. b. Vides-
απέςρεψας απο, &ς.

mus quid loquatur Dominus : quon. loq.pac. in plebem fuam.
V. 5. Auguft. in hunc Pf. Converte nos Domine fanita- Apud Chromat. Aquil. in Matth. p. 979. c. & Caffiod.
tnm noftrarum : 85 averte iracundiam tuam à nobis. Caf in hunc Pf. ut in Vulg. præter ult. convertuntur ad ipsum.
fiod. cum Psalt. Rom. Vulgatæ accinit. Sic etiam Corb. In Gr. 'Ακέσομαι τι λαλύος ώ έμοί Κύριος ο Θεος....
nifi quod hab. iracundiam tuam , ut fup. Græc. 't wispeyor Tor scàr ouro, doo je l'ai tos mispérortas atpis autor xapo
ημάς ο Θεός των ζωτηρίων υμών και απόσρεψον τον θυμόν δίαν Αld. & Compl. καρδίαν έσ' αυτόν.
C8, &c.

. 10. Psalt. Rom. Fab. Veruntamen prope timentibus
$.6. Similiter hab. Psalc. Corb. cum Cassiod. hoc ex eum falutare ipfius : ut inbab. &c. Rom, Martian. prope
cepro, nec

vel
neque

extendas. Rom. Ut non in aternum est rimentib. Mozarab. & ut inhabiter, &c. Apud Ambros,
irafcaris nobis : neque extendas..... à progenie in progenies. in Pl. 118. to. 1. 1033. c. ut in Vulg. ficut apud Auguft.
Sic etiam in Moz. præter duo , ne , pro ut non ; & proge-

& Caffiod. in hunc vi. In Gr. Basin saus Tev..... Tố xaa
niem , loco progenies. In Mediol. & ap. August. Non in τασκηνώσαι δόξαν , &c.
æternum irascaris nobis : vel extendas..... à generatione in .11. lra legit Caffiod. cum Psalt. Rom. Mediol. Care
generationem. In Gr. Mweis Tor aire ópiasis muar; dia nut. Corb. & Moz. addito uno fibi, ad verbum obviave.
τενείς..... απο γενεάς εις γενεάν και

runt. August. in eund. Pl. occurrerunt fibi ; ultimòque, of
$.7. Ita legit Ambr. in Ps. 118. to. 1. 1033.c. cum culatæ funt fe. Iridem apud Eucher. q. in Pfal. p. 846.C.
Pfalt. Rom. Mediol. Carnut.Corb. & Moz. Ita quoque Aug. oculata funt fe. In Gr. Cururinoar... xa7epianoer. Ap. Hilar.
& Cassiod, in hunc Pr. cum Miffali Rom. ad Ofert. fer. in Pf. 56. col. 119. b. Miferic. & veritas obviaverunt.
6. iv. Temp. Adv. In Gr. 'O O¢os Cù faispívas, &c. Conc. Toler, vini. Conc. Hisp. to. 2. p. 542. a. juftitia &

*.8. Concordant Hilar. in Pf. 13. col. 59. a. Anibr. pax se complexa funt, Auct. quæst. ap. Aug. 10. 3.9. 109.
in Pf. 118. to. 1. 103 3. c. & l. 3. de fide , to. 2. 507. d. complexæ funt fe. Hieron. in Ole. 2. to. 3. col. 1253. b. ob-
necnon August. & Cassiod. in hunc Pl. unà cum vet. Psale. viaverunt fibi: 89 justitia & pax deofculatæ sunt fe : item in
& Gr. Corb. hab. falutarem tuum.

Isai. 28. col. 240. a. dempto uno , poft fibi : epift. verò
W.9. Additum à nobis est tè Dominus Dens, haud du ad Sun. & Fret. to. 2. col. 651.c.air: Dicitis quod in Grace
biè negligentiâ librarii prætermiffum , ut vel ipse indicat fibi non babeat : nec in Hebr. babet ; 5 apud LXX. obelo pre-
locus vacuus ibid, in MI. codice. In Pfalt. Rom. lic : Au notatum eft : quæ figna, dum per feriptorum negligentiam
diam quid loquatur in me Dom..... 5 in eos qui convertun- à plerisque quasi seperflua relinquuntur , magnus in legende
tur (al. conciertentur ) ad ipfum ; nec plura. In Mozarab. error exoritur.
deest , ante hæc verba , silper fanitos fuos ; sequitur ve $. 12. Consentiunt August. & Cassiod. unà cum ver.
IÒ, 8 in eos qui convertunt cor ad ipsum. In Mediolan. Psalt. & Gr. Item Lactant. 1. 4. Inftit. c. 12. p. 576. Am,
qui convertuntur coram ipso. Ap. Ambros. in Pf. 118, 10. 1. brofiait. p. 27. f. & Leo M. ferm. 23. P.76. a.
1033.c. qui convertunt ad ipsiem cor firum ; cæt, ut in Vulg. *. 13. Auguft. in hunc Ps. Etenim Dominus dabit fula
Vide etiam to. 1. col. 808. a. IIso. b. 1158.a. at l. 3. vitatem. Psalt, Carnut. Corb. & Moz. dabit benedi&tionem ,
offic. to. 2. 108.a. hab. Audiam quid loquatur in me Domi &c. Caffiod, cum Psalt. Rom. ut in textu. August. in Pla
Tom. ll.

Y ij

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

172 LIBER PSALMORUM. Pfalm. LXXXV.
VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex M. Sangerm. 14.

Justitia ante eum am Justitia ante eum ibit , ponet 14. Juftitia ante eum ambulabulavit : & ponit in via gref- in via grejus suos.

bit : & ponet in via gressus suos.
fus fuos.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
105. col. 1194. d. ad hoc, Drus dabit fuavitatem , addit , $. 14. Brev. Mozarab. Juftitia ante eum præibit : ponit
qnam aliqui interpretati funt bonitatem , aliqui benigni- in via, &c. Similiter apud August. excepło unos ponet,
tatem. Gr. claosi Xpusótula. Ambros. epist. 2. to. 2.756. Cafliud, cum Psalt

. Rom. Vulgatæ congruit. Gr. Arxan-
d. leg. terra dedit fruitus fuos. Gr. decet tev xapoor curâs. Cura carrier d'urg 7O9Toppucela a buod eis odor, &c.

[ocr errors]

1.

I.

I

[ocr errors]

Joel. 26

tua.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex M. Sangerm. * Oratio ipsi David.

Oratio David.

Oratio ipsi David.
LXXXV.
LXXXVI.

LXXXV.
Nclina Domine aurem

Nclina Domine aurem tuam,

I ;
tuam, & exaudi me:quo exaudi me:quia egenus
niam egens, & pauper fum per ego.

& pauper fum ego.
ego.
2. Custodi animam meam, Cuftodi animam meam , quia

2. Custodi animam meam , quo-
quoniam sanctus fum : falvum sanctus ego : Salva fervum tuum, niam sanctus fum : falvum fac fer-
fac servum tuum , Dominetu Deus meus, qui confidit in te. vum tuum , Deus meus, sperantem
Deus meus, fperantem in te.

in te.
3. Miserere mihi Domine, Miserere mei Domine , quo 3. Miserere mei Domine , quo-
quoniam ad te clamabo tota niam ad te clamabo tota die : le- niam ad te clamavi tota die : 4. læ-
die : 4. lætifica animam fervi tifica animam fervi tui , quia ad tifica animam fervi tui , quoniam
tui, quoniam ad te Domine le Domine animam meam levo. ad te Domine animam meam levavi,
animam meam levavi.

5. Quoniam tu Domine fua Tu enim es Domine bonus, & s. Quoniam tu Domine suavis,
vis, ac mitis es ; & copiosus propitiabilis ; & multus mifericor- & mitis, & multæ misericordiæ om- 13.
misericordiâ omnibus inyo- dia oinnibus qui invocant te. nibus invocantibus te.
cantibus te.

6. Auribus percipe Domine Exaudi Domine orationem 6. Auribus percipe Domine ora-
orationem meam : & intende meam , du aufculta vocem depre- tionem meam : & intende voci de-
yoci orationis meæ.
Carignum mearuin.

precationis meæ.
7. In die tribulationis mex In die tribulationis met invo 7. In die tribulationis meæ cla-
clamavi ad te : quia exaudisti cabo te : quia exaudies me. mavi ad te : quia exaudisti me.
me.
8. Non eft fimilis tibi in

Non eft fimilis tui in diis Do. 8. Non eft fimilis tui in diis Do
diis Domine : & non eft se- mine , & non eft juxta opera tua. mine : & non eft fecundùm opera
cundùm operam tuam.

9. Omnes gentes quascun Omnes gentes quas fecifti, ve 9. Omnes gentes quascunque fe-
que fecisti, venient, & adora- nient, d adorabunt coram te Do- cifti , venient, & adorabunt co-
bunt coram te Domine : & mine e glorificabunt nomen ram te Domine : & glorificabunt
honorificabunt nomen tuum. tuum.

10. Quoniam magnus es Quia magnus es tu , & fa 10. Quoniam magnus es tu, &
tu , & facies mirabilia : tu es ciens mirabilia : tu Deus folus. faciens mirabilia : tu es Deus folus.
Deus solus magnus.
u. Deduc me Domine in Doce me Domine viam tuam ,

Deduc me Domine in via
via tua, & ingrediar in veri- ambulem in veritate tua : unicum tua , & ingrediar in veritate tua :

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
* Auguft. delet ipfi, cum Psalt. Rom. Corb, & Moz. fus in mifericordia. Item ap. August, in hunc Pr. Quia tu
Grace, Acua.

Domine fiavis es , ac mitis ; 88 multim misericors es omnibus,
9.1. Aug. in hunc Pf. leg. quoniam egenus , & inops ego &c. inf, deelt utrumque es. In Gr. "OTO..... Xpusis, in
Jum ; cær. ut supra. Cassiod. in eund. Pl.cum Psalt. Rom. faigxís, y Tavédecs Tão, &c.
Inclina Domine aurem tuam ad me, & exaudi me : quon. $.6. Sic haber Psalt. Corb. Moz. tollit tantùm med. 85.
egenus, 85 parper fum ego. Itidem in Corb. præter hoc, Rom, cum Caffiod. Vulgatæ consonat. August. in eund.
egens, loco egenus. Gr. ur in Vulg.

PL ita legit : Auribus infige Domine crat, meam , &c. ut sup.
. 2. Auguft. & Cassiod. Vulgatæ accinunt cum Pfalr. Gr. 'Erótioni, &c.
Rom. In Corb. fic : Salvum me fac fervum tuum, Deus $.7. In Mr. Sangerm. deest hoc medium , clamavi ad
ineus, &c. In ed. Rom. LXX. deest meus ;ar in edd. Ald. te , quod restituimus ex Auguft. & Caffiod. necnon ex
& Compl. legitur ó esés fex. Ap. Ambrof. l. 5. de fide, ver. aliis Pfalm. & Gr. Corb. addit præterea Domine ,
10. 2. 571. a. Cuftodi..... quon. ego fan&tus fum : at epist. fine.
45.col. 987.b. deeit ego. In Psalt. Mediol. quoniam janc V.8. Ita fimilis tibi in Psalt. Rom. Corb. & Mozar.

necnon apud Auguft. in hunc Pf. reliq. ut in Vulg. Sic
$. 3. Sic in Psalt. Rom. est, excepto uno clamavi. Iti- etiam in Gr. & ap. Caffiod.
dem in Mitali Rom. ad Introit. Dom. 16. post Pent. In .9. Ita legic Cassiod. cum Psalt. Rom. & Corb. Sic
Psalt. Corb. Miferere mihi Dom. quon. ad te clamabo : irem etiam in Mozarab. præter hoc mendum, quæcunque fecifti.
clamabo, in Carnur. Apud Auguft. & Cassiod. ut in Vulg. Ap. Auguft. in eund. Pl.quotquot fecifti... glorifcabunt nom.
In Gr. Ελέησόν με Κύριε , ότι..... κεκράξομαι όλην την tuum. Leo M. serm. 32. p. 91. c. Vulgatæ favet. Græcè :
huéexr.

Παντα τα έθνη όσα εποίκσας και εξεζι..... κ. Αλεξάσει το , &c.
ť.4. Ita ferunt Psalt. Rom. Corb. & Moz. cum Car X. 10. Sic in Plalt. Mozarab. est, delera voce magnus
liod. nisi quòd postponunt animam meam verbo levavi. Ita in fine. Rom. Vulgatæ congruit cum Cassiod. Similiter
etiam in Græco. Aug. in hunc Pl. legit : jocunda animan apud August. in hunc Pr. sed cum ult. voce magnus , quæ
servi tui., &c. ur in Rom. Græc. cu dezvoy Thy exir, &c. etiain subdirur in Gr.Edd. ramen Ald. & Compl. eam delent.

*.5. Iridem in Psalt. & Mifali Rom. ad Introit, Dom. W.11. Prali. Rom. Fabricum Corb. Es ambulabo in ved 16. post Pent. necnon ap. Caffiod. hoc excepto, in miferio ritate tua : låtetur cor meum ut timeam , &c. Rom. Marcordin. In Psalt. Corb. & Moz. multum mifericors, non copio- cian. Carnur. & Moz. cum Cadiod. S ambulabo..... ui tig

nomen tuum.

II.

[merged small][ocr errors]

in

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

nuin :

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
lätetur cor meum ut timeat nomen fac cor meum ut time at nomen tatę tua : lætetur cor meum Ex Ms. Singerm,
tuum.

ut timeam nomen tuum.
12. Confirebor tibi Domine Deus Confitebor tibi Domine Deus 12. Confitebor tibi Domi-
meus in toto corde meo, & glorifi- meus in toto corde meo , e glo- ne Deus meus in toto corde
cabo nomen tuum in æternum : rificabo nomen tuum in fempiter- meo , & honorificabo nomen

tuum in æternum :
13. Quia misericordia tua ma Quia mifericordia tua magna 13. Quia misericordia fua
gna est super me : & eruisti animam super me, & eruisti animam meam magna super me:& eripuisti
meam ex inferno inferiori. de inferno 'extremo.

animam meam ex inferno in

feriori.
14. Deus, iniqui insurrexerunt Deus , Superbi surrexerunt ad 14. Deus, injusti infurrexe-
fuper me, & fynagoga potentium versùm me , & cætus robustorum runt adversùs me, & synago-
quæsierunt animam meam : & non quafierunt animam meam , & non ga potentium inquisierunt ani-
proposuerunt te in conspectu suo, posuerunt te in conspectu suo. mam meam : & non propo-

fuerunt te in conspectu fuo.
IS. Et tu Domine Deus mifera Tu autem Domine Deus, mi 15. Et tu Domine Deus
tor & misericors, patiens, & multæ sericors & clemens : patiens, & miferator & misericors, pa-
misericordiæ , & verax.
multæ mifericordia, c verus. tiens, & multùm misericors,

& verax.
16. Respice in me, & miserere Refpice ad me , & miserere 16. Refpice in me, & mi-
mei, da imperium tuum puero tuo: mei : da fortitudinem tuam serve serere mei, da potestatem pue-
& falvum fac filium ancillæ tuæ. tuo, & salva filium ancilla tua, ro tuo : & falvum fac filium

ancillæ tuæ.
17. Fac mecum signum in bo Fac mecum fignum in bonitate, 17. Fac mecum fignum in
num, ut videant qui oderunt me, do videant qui oderunt me, & con- bono, ut videant qui oderunt
& confundantur : quoniam tu Do- fundantur : quia tu Domine auxi- me, & confundantur : quo-
mine adjūvisti me, & confolatus es liatus es mihi , & confolatus es niam tu Domine adjuvasti me,
me.
me.

& confolatus es mo.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
meat , &c. August. Es ambulabo in verit. tua : jocunderar .15. Ita Cassiod, in hunc Pf. cum Psalt. Corb. Aug.
cor meum ut timeat , &c. & Gr..... ý nopeusou.cb..... su? verò in eund. fic : Et tu Domine Deus mif. nisericors,
Φeανθήτω..... τη φοβείθαι το όνομά ζε.

longanimis , & multim mifericors , & verax. Psalt. Rom.
. 12. Ita Calliod. cum Psalt. Rom. Corb. & Mozar. Et tu Domine Deus meus ..... patiens , & multùnı mifericors,
Auguft. verò legit, 6 glorificabo. Gr. v dožáow , &c. &c. Sed Hieron. ep. ad Sun. & Fret. to. 2. 651. c. ait :

$. 13. Accinunt Pfalt. Rom. Corb. & Moz, nisi quòd In Græco invenisse vos dicitis : Et tu Domine Deus meus,
Rom. hab. Quoniam mif. tua magna eft ; Mozar. Quoniam quod fuperfluum eft ; meus enim nec in Hebræo habetur , nec
magna eft mif. tun. Irenæus quoque l. s. C. 31. p. 331. a. in Lxx. In ed. Rom. Kai Cú Kúere o osos cixt pour
leg.cum Cassiod. s eripuifti animam , &c. Aug. Seruisti , s'acúpewr, fecexpólupeos , rj TOXUÉREOS, &c. Ald. & Compl. ha-
&c. ut in Vulg. Græc. "Óti to årsós Coméra infpeé bent ó Osos uero

#. 16. Ita legit Ambrof. ep. 46. to. 2.987.b. Ita etiam
$. 14. August. in hunc Pr. Deus , prætereuntes legem Aug. & Cassiod. in hunc Pf.cum Psalt. Rom. Moz. & Me-
infurrexerunt super me ; reliqua ut in textu. Cassiod. Deus, diolan. Corb. verò & Carnur. hab. da potestatem tuam. Am-
injufti infurrex. fuper me, synag. pot, inquifierunt anim. brof. l. 5. de fide, to. 2. 571. a. da poteftatem puero tuo,
meam : & non propos. te ante confpectum suum. Pfalt. Rom. Es filio ancilla tua. Gr. dos tò xpátos Ct TV, &c. ut in
Deus , injuffi infurrex. in me..... quafierunt anim. meam: Vulgata.
& non propos. te ante conspectum suum. Mozarab. Deus, . 17. Sic hab. August. in hunc Pf.cum Brey. Moza-
injusti infurrex. fuper me..... non propos. te ante se. Hie rab. Calliod. verò cum Psalt, Rom, Fac mecum Domine
son. epist. ad Sun. & Fret. to. 2. 651, c. ita scribit : Et fignum in bono , videant qui me oderunt , &c. Item Carnur.
dicitis quòd in vestro codice te non habeat : addite te, hab. in bono ; ultimò verò, exhortatus es me. Corb. Fac me-
emendato errore librarii , vestrum quoque errorem emendabitis. cum fignum-in bono , videant qui oderunt me..... adju-
In Gr. 'o Osos, napávojou stové snoor t'a' &us..... flútnoar vafti me , exhortatus es me. Gr..... sis aya gör, x.....
την..... και προέ.9εντό σε ενώπιον αυτων.

παρεκάλεσάς με.

[ocr errors][merged small]

eppuow, &c.

HEBR.

Ex Ms. Sangerm.

[ocr errors]

Und

amenta ejus in montibus. * Fuibus sanctis : 2. diligit

VULGATA HOD.

VERSIO ANTIQUA. i. Filiis Core, Pralmus Cantici. Filiorum Core Pfalmus Cantici. 1. Filiis Coræ , Pfalmus LXXXVI.

LXXXVII.

Cantici. LXXXVI.
F
Undamenta ejus in montibus

ejus
sanctis : 2.
2. diligit Dominus

Sanctuarii : diligit Dominus
portas Sion fuper omnia tabernacula portas Sion fuper omnia tabernacu- Dominus portas Sion fuper
Jacob.
la Jacob.

omnia tabernacula Jacob.
3. Gloriosa dicta sunt de te, ci Gloriosa dicta sunt in te, civitas

3.

Gloriosa dicta sunt de
vitas Dei.
Dei, SEMPER.

te, civitas Dei. DI APSALMA.
4. Memor ero Rahab & Baby Commemorabo superbia & Ba-

Memor ero Raab &
tonis scientium me.
bylonis scientibus me.

Babylonis scientibus me.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUÀM.
X. I. Ita Cassiod.cum Psalt. Rom. & Gr. In Moz. Filiis ciores Mss. leg. gloriofilima ; sic etiam loco sup.cit. semel,
Coreph. In Corb. Filii Core , &c.

col. 923. e. In Gr.constanter Sedložcouéva. In Psalt. Corb.
* Sic Ambrof. in Luc. 10. 1. 1958. d. 1479. f. necnon deelt nomen Dei. Diapfalma quoque haberur in Psalt. Rom.
August. & Cassiod, in hunc Pr. Item Optat. I. 3. cont. Corb. & apud LXX. præterquam in edd. Ald. & Compl.
Donat.
p. so. b. cum vet. Psalt. & Græco.

$.4. Ambros, in Pl. 35. to. 1.775. a. 776. f. & Aug.
. 2. Concinunt Aug. & Caffiod, unà cum Pfalc. vet. in hunc Pf. ita legunt : Memor ero.....

... scientibus me. Etenim & Græco.

alienig. Tyrus, Es populus Æthiop. bi fuerunt ibi. Pfalr. *. 3. Ita rursum Auguft. & Cassiod. in hunc Pl.cum vet. Rom. bi fuerunt in ea ; at sup. scientium me, cum Ambrof. Psalt. & Gr. Itidem Chrom. Aquil

. in Matth. p. 980. f. ite- ipso, l. 5. de fide, to. 2. 574. b. Cassiod. fçientibus me.... sumque Aug.l. 10, de civit. Dei, 244. a. nifi quod juxta po- bi fuerisns in ea. Plalt. Mozar. scientibus me. Ecce enim álio

« ZurückWeiter »