Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

eam.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA,

HEBR.

VULGATA HOD. Ex MJ. Sangerm. " Excita potentiam tuam, & Suscita fortitudinem tuam, Excita potentiam tuam, & veni , veni , ut lalvos facias nos. veni, ut salvos facias nos.

ut falvos facias nos. 4. Deus virtutum conver Deus converte nos : & oftende 4. Deus converte nos : & oftentens: & oftende faciem tuam, faciem tuam, & salvi erimus, de faciem tuam, & falvi erimus. & salvi erimus.

s. Domine Deus virtutum, Domine Deus exercituum , uf s. Domine Deus virtutum, quoquoufque irafcêris in orationé quequo fumabis ad orationem populi ufque irafcêris super orationem ferfervi tui : tui?

vi tui? 6. Et dabis eis panem la Cibafti eos pane flebili , e po 6. Cibabis nos pane lacrymacrymarum : & potum dabis tafti eos in lacrymis tripliciter. rum : & potum dabis nobis in laeis in lacrymis in mensura ?

crymis in mensura ? 7:

Posuisti nos in contra Posuisti nos contentionem vicinis 7. Pofuifti nos in contradictiodi&tionem vicinis noftris : & noftris , & inimici nostri subsanna- nem vicinis noftris : & inimici nostri inimici noftri deriserunt nos. verunt nos.

fubfannaverunt nos. 8. Domine Deus virtutum Deus exercituum converte nos : 8. Deus virtutum converte nos : converte nos : & oftende fa- & oftende faciem tuam, & salvi & oftende faciem tuam : & salvi ciem tuam : & falvi erimus. erimus.

erimus, DIAPSALMA.

9. Vineam ex Ægypto tranf Vine am de Ægypto tulifti : eje 9. Vineam de Ægypto transtulirtulifti : ejecisti gentes, & plan- cisti gentes, & plantafti eam. ti : ejecisti gentes , & plantafti tafti eam. 10. Viam fecifti in conf

Praparasti ante faciem ejus, & 10. Dux itineris fuisti in conspecpe&tu ejus : & plantasti radices stabilisti radices ejus, & implevit tu ejus : plantafti radices ejus, & ejus, & replesti terminos terræ. terram.

implevit terram. 11. Operuit montes umbra Operti funt montes umbrâ ejus , 11. Operuit montes umbra ejus : ejus : & arbusta ejus cedros. drami illius cedri Dei.

& arbusta ejus cedros Dei. 12. Extendit palmites suos Expandit coinas suas usque ad 12. Extendit palmites suos ufusque ad mare : & usque ad mare, & usque ad flumen germina que ad mare : & usque ad flumen Aumen propagines ejus. sua.

propagines ejus. 13. Ut quid deftruxisti ma Quare dissipasti maceriain ejus, 13. Ut quid deftruxisti maceceriam ejus ; & vindemiant & vindemiaverunt eam omnes, qui riam ejus : & vindemiant eam omeam omnes , qui transeunt transeunt per viam?

nes, qui prætergrediuntur viam ? viam

14. Exterminavit eam aper Vastavit eam aper de filva, en 14. Exterminavit eam aper de de silva : & fingularis ferus de- omnes bestie agri depaftæ funt eam, filva: & fingularis ferus depastus est paftus eft eam

15. Deus virtutum conver Deus exercituum revertere , ob is. Deus virtutum convertere : tens nos, respice de cælo, & secro : refpice de cælo, & vide, respice de cælo, & vide, & visita

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Conc. to. 4. 1307. a. ut liberes nos.

& Moz. In Corb. verò : Viam fecifti..... & plantasi..... So ť.4Vitiosus procul dubio textus est in Psalt. Sangerm. replesti terram. Similiter ap. Ambr. l. 3. Hexa. to. 1. 52. ubi legitur convertens ; quippe vel unâ litrerulâ o additâ , c. 88 plantasti radices ejus, & replesti terram. August. cum fit converte nos , ut inf. 7. 8. quod etiam ubique habetur. Plalt. Mediolan. leg. Viam fecifti in confp. ejus : planAugust. in hunc Pf. legit : Deus converte nos : 5 illumina tafti, &c. ut in Vulg. Gr. 'Ddowolucas é uTOONEY autűso y faciem tuam , 5 sal. &c. Ambros. in Pl. 45. to. 1.932.c. xa7sPÚTENGOS...... Ny sargu v zñ. Ald. & Compl. fmrupwca & Cassiod. in Pl. 79. ut in Vulg. In Psalt. Rom. Domine Twv jür. Hieron. epist. ad Sun. & Fret. to. 2. 651. a. Es Deus virtutum converte nos : 65 oftende fac. &c. In Corb. plantasti radices ejus hinc ; cum addit : Et dicitis quòd in Deus virtutum converte nos , &c. Gr.'o Osos émisps for sinās. Graco hinc non habeat ; & bene : nam & in noftris codiciκαι επίφανον , &c.

bus non habetur ; 5 miror quis imperitorum veftros libros fab*.'s. Ita in Psalt. Moz. est. In Rom. verò, Corb. & Saverit. apud Caffiod. in orationem , &c. Itidem apud Auguft. in Ť. 11. Sic Ambrof. l. 3. Hexa. to. 1. 52. c. necnon eund. Pf. nisi quod hab. usquequo , & infra quandin. In Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. cum vet. Psalt. & Gr. Gr." Ews réserv... &T THN Toggeux, &c.

addito nomine Dei, ad cedros , quod incogitanti scriba $.6. Hilarius in Ps. 126. col. 419. c. sic habet : Ciba- procul dubio excidit sup. Vide Not. ad Pl. 78. ¥. 1. bis nos pane lacr. 85 potum dabis nobis lacrymarum in men . 12. Ambrof. l. 3. Hexa. 52. c. leg. Extendifti palfura ? Ambr. in Pf. 1. to. 1.753. d. & potum dabis nobis in mites ejus ufque ad , &c. ut in Vulg. Ita quoque Auguft. kacrymis, &c. at in Ps. 118. col. 1233. b. & 1. 1. de pre & Caffiod, in hunc Pf.cum Pfalr. Rom. & Moz. In Corb. nit. to. 2. p. 406.c. S potum dabis illis in lacrymis. Au- Extendisti palmit. ejus..... 8 usque ad flumina propag. ejus, gust. in hunc Pl. Cibabis nos pane ..... Uporabis nos in la In Gr. 'EXÉTsive xaupala a'ulūs..... NEWS TOTAMS, &c. crymis , &c. Cassiod. cum Psal. Rom. Vulgatæ favet , fi V. 13. Ita Psalt. Corb. haber. Mozarab. verò : Ut quid cúi Chromat. Aquil. in Marth. p. 978. d. In Psalt. Corb. depofuifti maceriam ejus : 85 vindem. eam omnes transeunfic:Cibabis nos panem lacrymar. Es potum dabis eis lacrymis tes viam ? Item in Rom. & ap. Cassiod. deposuisti ; exen menfuram? In Mozarab. potum dabis nob. in lacr. in tremò verò ut sup.omnes , qui transeunt viam. Apud Ammenfuram? In Gr. Yopisis was aplov..... By clisis mua's iv brof. in Pf. 43. & 118. to. 1. col. 911. C. & 1159. b. δάκρυσιν ά μέτρα και

omnes tranfeuntes viam. Similiter apud Aug. cum verbo *.7. Concinunt Psale. Rom. Corb. & Moz. unà cum deftruxifti. In Psalt. Mediolan, depofuifti. In Gr. 'Ivali xaCassiod. in hunc Pf. Auguft. verò in eund. Pl. Vulgatæ erimes T6v..... Térles oi Faemopavó ufuo tür ód ár; favet ad verbum, In Gr. sub fine , & quxrúeroar vinãs. V. 14. Iridem Cassiod. cum Psalt. Rom. Hilar. verò in - 9.8. Ita legunt August. & Caffiod, in hunc Pf. cum Pf. 67. & 131. col. 209. f. 452. d. leg. Devaftavit eam Psalt. Rom. Corb. & Gr. Subjicitur pariter Diapfalma in aper , &c. Similiter Ambros. in Pf. 43. to. 1.911. c. HiePsalt. Corb. & Rom. Marrian. necnon in ed. Rom. LXX. ron. in Isai. 27. 10. 3. 230. e. Vastabit eam , &c. Aug; fecus in Rom. Fabri, ac edd. Ald. & Compl.

in Pf. 79. Devastavit eam aper ; inf. vaftavit. Gr. 'Eauuña 6.9. Concordant Pfalt. Rom. & Moz. Sic etiam ap. ralo dulje ous, &c. Ambros. 1. 3. Hexa. to. 1. 52. c. & in Pf. 118. col. 985. *.15. Psalt. Rom. Fabri : Domine Deus virtutum cona.& l. 5. de Sacram. to. 2. 376. c. Item ap. August. & vertere : nunc refpice de cælo, &c. Rom. Martian. cum MeCassiod. in hunc Pf. & in Gr.

diolan, converte nunc : respice , &c. Corb. Deus virtutum ¥. 10. Pfalt. Rom. cum Cassiod. Viam fecisti in confp. converte nos : respice , &c. Auguft, in hunc Pr. Deus virt. ejus : plantafli..... repleta eft terra, Iridem in Carnut,

convertere verò : refpice, &c. Caffiod, cum Tichonio reg.

eam.

Pfalm

.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
vineam iftam.
visita vineam hanc :

vide, & visita vineam iftam. Ex Ms. Sangerme
16. Et perfice eam, quam plan Etradicem quam plantavit dex 16. Er dirige eam , quam
tavit dextera tua : & fuper filium tera tua, & filium quem confir- plantavit dextera tua :
hominis , quem confirmafti tibi. masti tibi:
17. Incensa igni, & fuffossa ab Succensam igni, dirut am : ab

17. Incensam igni , & ef-
increpatione vultus tui peribunt. increpatione faciei tua pereant. fusa manu : ab increpatione

vultus tui peribunt.
18. Fiat manus tua super virum Fiat manus tua super virum 18. Fiat manus tua super
dexteræ tuæ : & super filium homi- dextera tua, & fuper filium homi- virum dexteræ tuæ : & fuper
nis , quem confirmasti tibi,
nis , quem confirmasti tibi. filium hominis , quem 'con-

firmafti tibi.
19. Et non discedimus à te, vi Et non recedemus à te : vivifi 19. Et non difcedimus à te,
vificabis nos : & nomen tuum invo- cabis nos, & in nomine tuo voca- vivificabis nos : & nomen
cabimus.
bimur.

tuum invocabimus.
20. Domine Deus virtutum con Domine Deus exercituum con 20. Domine Deus virtutum
verte nos : & oftende faciem tuam, verte nos : ostende faciem tuam , eo converte nos : & oftende fa-
& salvi erimus.
salvi erimus.

ciem tuam super nos, & salvi

erimus.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
1. p. 50. g. Vulgalæ congruit. Græc. 'o sos tür durako . 17. Breviar. Mozarab. habet : Incenfa igni , & effoffa
inspector dü, &c.

manu ab increp. &c. Itidem Cassiod. cum Pfalt. Rom. Me-
. 16. Iridem in Psalt. Rom. Mediol. Corb. & Carnut. diol. & Carnut. Psalt. vetus apud Nobil. Succenfam igni ,
Et dirige eam ; reliqua ut in Vulg. Unde vix dubium mihi effo sam ; Corb. Incenfam igni , effoffa manu , &c. Au-
est, quin ab oscitante librario prætermillus fuerit sequens gust. in eund. Pl. Succenfa igni , & effoffa ab increp. &c.
verliculus , & fuper filium hominis , quem confirmafti tibi: Gr. 'Εμπεαυρισμένη πυρί, και ανεσκαμμένη από, &c.
qui nimirum exstat in vet. al. Psalt. Similiter apud Au ¥. 18. 19. Ita legunt Auguft. & Calliod. cum ver.
gust. & Cassiod. in hunc Ps. necnon apud Tichon, reg: Psalt. & Gr.
1. p. 50. g. cum hoc primo, Et perfice eam. In Gr. Kai . 20. Apud Aug. & Cassiod. deest to fuper nos ; sicut
xa7plicas vinr, &c. ut in Vulg.

in Psalt. Rom. & Gr. cær. ut in Vulg.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

*
"E rossjubilate Deo Jacob.

[ocr errors]

a

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
In finem,

Victori

In finem

Ex Ms. Sangermi 1. Pro torcularibus , Psalmus ipfi In torcularibus Asaph.

1. Pro torcularibus Domini, Asaph. LXXX.

LXXXI.

ipli Asaph Pfalmus , quintâ

fabbati. LXXX. Xfultate Deo adjutori nof Audate Deum fortitudinem 2.

E :

Xsultate Deo adjutori
tro : jubilate

Jacob.
3. Sumite psalmum , & date Alumite Carmen, d date tym 3. Sumite pfalmum, & datę
tympanum : plalterium jucundum panum : citharam decor am cum tympanum : pfalterium jucun-
cum cithara.
Psalterio.

dum.
4. Buccinate in Neomenia tuba, Clangite in Neomenia , buccina;

4

Canite Deo initio men-
in insigni die folemnitatis vestræ : & in medio menfe, die solemni- sis in tuba , in diem insignis
tatis nostre:

folemnitatis noftræ :
5. Quia præceptum in Israël eft: Quia legitimum Israël eft : ju s. Quia præceptum eft ad
& judicium Deo Jacob.
dicium Deo Jacob.

Israël : & judicium Deo Jacob.
Gen.41.

6. Testimonium in Joseph po Testimonium in Joseph posuit , 6. Testimonium in Joseph
29. fuit illud , cùm exiret de terra: cùm egrederetur de terra Ægypti: posuit eum

,

cùm exiret de
Ægypti : linguam, quam non no- labium, quod nesciebam , audivi. terra Ægypti : linguam, quam
verat, audivit.

non noverat , audivit.
7. Divertit ab oneribus dorsum Amovi ab onere bumerum ejus : 7. Divertit ab operibus eo-
ejus: manus ejus in cophino servie- manus ejus à cophino receserunt. rum dorsum suum : manus ejus

in cophino servierunt.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
9.1. Vox Domini abeft à Pfalt. Rom. cum fequitur, folemnitatis veftra. Apud Aug. in hunc Pf. fic : Tuba canite
Psalmus Afaph, quinta fabbati. In Mozarab. fic : In finem, in initio menfis tuba ; nec habentur plura. Apud Caffiod.
Pro torcul. Pfalmus Afaph. In Corb. In finem, Pro torcu Canite initio menfis tuba , in die infigni solemnitatis veftra.
laribus Domini , Pfalmus Alapli, quinta Sabbati. Ap. Aug. In Psalt. Corb. Cantate initio menfis tuba , in die infigni
In finem, Pro torcul. quinta Jabbari, Pfalmus ipfi Afaph. folemnitatis noftra. In Gr. Eaatioate i reopuriq. Carrini,
Apud Caffiod. In finem , Pro torcul. Alapli, quint â fahbari

. Per susúpa vieépoca espriñs ise õro Alex. sijećeges éoptūs miem.
InGr. Εις το τέλος, Υπερ των λινών, Ψαλμός τω Ασάφ. 7.5. Pfalt. Rom. & Caffiod. cum Vulgara concinunt.

¥. 2. Sic Ambr. in Luc. 7. to. 1. 1386. c. necnon Au Mozar, hab. Quia præceptum Ifrael eft , &c. Auguft. Quia
guft. & Cassiod. in Pf. 80. cum ver. Psalt. & Gr. præceptum ipfi Ifrael ejt, &c. Græc. “Ots apósaya ta

X. 3. Ambrof. in Luc. 7.10. 1. 1386.c. extremò addit Icexha és, &c.
chemi cithara. Itidem Cassiod, in hunc Pf. cum vet. Pfait. & *. 6. Sic eft in Psale. Rom. Martian. excepto uno dum ,
Gr. Sic etiam August. in eund. Pl. sed pro fumite , legit pro cùm. Item in Corb. Mediol. & Carnut. pofuit eum :
accipite ; Gr. nóbels. Missale Rom. sic habead Introit, fer. præterea in Corb. lingua quam, &c. In Rom. Fabri, po-
4. iv. Temp. post Pent. Sumite psalmum jucundum cum fuit illud, dum, &c. Similiter apud August. in hunc Pr.
cithara,

Apud Caffiod. verò ut in Vulg. In Gr. p ETO OUTör,

τω
#. 4. Psale. Rom. & Moz. Canite in initio menfis tubâ, & Deiv autor, &c.
in die infignis folemnitatis vestra. Mediolan, quoque hab. 9.7. Vulgatæ confonat Psalt. Rom. cum Caffiod. Ap.
Canite in initio menfis tubâ, cum Miffali Rom. ad Introit. Auguft. in eund. Pf. fic: Avertit ab oneribus dorfum ejus ,
fer. 4. iv. Temp. Pent. Sic etiam Ambrof. in Pr.

43.to.

&c. Apud Ambrof. in Luc. 9. col. 1405. f.& ep. 37.col. 1.895.f.& l. de fide resur, to. 2. 1162. b. item i. de 936.b. posteriora tantùm, manus ejus in coph. &c. In Gr. Elia & jej. c. 1. to. 1. 535. b. fed addit, in die frequenti 'ATÍsuan ate äporwr toy vüror autó, &c. Alex, autar.

runt,

N

non %

[ocr errors]

fet :

Eus ftetit in fynagoga D Eus ftetit in cætu Dei: in rum : in medio autem deos
166 LIBER PSALMORUM. Pfalm. LXXXI.
VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex MJ. Sangerm.

8. In tribulatione invocasti In tribulatione invocasti , lo 8. In tribulatione invocafti me me, & liberavi te, & exau- erui te : exaudivite in abscondito & liberavi te : exaudivi te in abfdivi' te in abscondito tempef- tonitrui : probavi te super aquam condito tempestatis : probavi te

Exod. tatis : probavi te in aquæ con- contradictionis. SEMPER. apud aquam contradi&ionis.

17.5. tradictione. DIAPSALMA.

9. Audi populus meus , & Audi populus meus , & contesta 9. Audi populus meus, & con-
loquar : Ifrael fi audias me, bor te : israel fi audieris me. Non teftabor te : Ifraël fi audieris me,
10. non erit tibi deus alienus, fit in te deus alienus

10. non erit in te deus recens , neque
neque adorabis deo alieno.
adores deum peregrinum.

adorabis deum alienum.
11. Ego enim sum Domi Ego sum Dominus Deus tuus , 11. Ego enim fum Dominus Exod,
nus Deus tuus , qui eduxi te qui eduxi te de terra Ægypti : di- Deus tuus , qui eduxi te de terra 20. 2.
de terra Ægypti : dilata os lata os tuum, & implebo illud. Ægypti : dilata os tuum, & imple-
tuum, ego adimplebo illud.

bo illud.
12. Et non audivit popul Et non audivit populus meus 12. Et non audivit populus
lus meus vocem meam : & vocem meam : Israël non credi meus vocem meam: & Ifraël non
Ifraël non intendit mihi. dit mihi.

intendit mihi, * Mf. vitiosd di 13. Et * dimisi eos secun Et dimisi eum in pravitate cor 13. Et dimisi eos fecundùm de- 48. 14. mifit.

dùm desideria cordis eorum, dis fui: ambulabunt in confiliis fuis. lideria cordis eorum , ibunt in ade 15.
& ambulabunt in voluntati-

inventionibus suis.
bus suis.

14. Si populus meus audif Urinam populus meus audiset 14. Si populus meus audisset Bar, 36 set me: Israël si vias meas am- mne : Ifraël in viis meis ambulasset. me: Ifraël fi in viis meis ambulaf- 13. bulaflet :

15. Ad nihilo inimicos eo Quası nihilum inimicus ejus hu is. Pro nihilo forsitan inimicos rum humiliaflem : & fuper tri- miliallem , & super hoftes eorum corum humiliallem : & super tribubulantes eos immisissem ma- vertisem manum meam.

lantes eos miffsem manum meam. num meam.

16. Inimici Domini men Qui oderunt Dominum , nega 16. Inimici Domini mentiti sunt
titi funt ei : & erit tempus eo- bunt eum : & erit tempus eorum in ei : & erit tempus eorum in sæcula.
rum in æternum.

faculum.
17. Et cibabit illos ex adi Et cibavit eos ex adipe frumen 17. Et cibavit eos ex adipe fru-
pe frumenti:& de petra, melle ri:& de perra , melle faturavit menti : & de petra, melle satura-
faturavit eos.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Ť. 8. Ita Psalt. Rom. habet cum Moz. præter ult. ad Ps. Et non obaudivit populus meus , &c. Ms. Floriac. Et non
equas contradi&tionis ; Corb. in aquam contrad. Ambrof. in obaudivit populus vocem, &c. Psalt. Corb. Et non audivit
Pl. 45. to. 1. 927. c. in aqua contraditionis ; cæt. ut in populus verbum meum , &c. Gr. Kai e'x n'RE OEV, &c. ut in

Caffiod. ad aquam contradi&l. Aug. in hunc Pl. In tri-
bul, invoc. me , Serui te : exaudivi te..... probavi te in aqua ¥. 13. August. in hunc Pr. Et dimifi eos fecundùm af-
contradid. Gr. 'Er baitd {TEXANSOW Me, seppuseulw (S..... feftiones cordis eorum , ibunt in affe&ionibus suis. Caffiod.
idexipacá (fri üSates articías. Edd, Ald. & Compl. in eund. Pf. Et dimisi eos

fecundùm defiderium cordis eorum,
ponunt Aid tanpa , ante id cximaca ; ed. verò Rom, ut in & ibunt in voluntatibus fuis. Pfalt. Corb. & Moz. sibunt
textu. Sic etiam in Pfait. Rom. Corb. & ap. August. in voluptatibus suis. Rom. Mediol. & Carpur. 8 ibunt in

#.9. Psalt. Rom. cum Cassiod. Audi populus meus, & voluntatibus fnis. Gr. Και εξαπέςέλα αυτές κατα τα έπι-
loquear ; Ifraël , & teftificabor tibi : Ifrael fi me audieris. Tudfúkala txapf . eutwr, hopeúoorias y ocis & Tilu-
Iridem in Mozarab. deleto isto , & loquar Ifraël. In Corb. δεύμασιν αυτών.
Audi..... ES loquar ; Ifrael, s teftificab. tibi : fi audieris $. 14. Ita in Psalt. Corb. Sic etiam in Rom. nisi quod
me. Apud Aug. in hunc Pf. Audi pop. meus , & loquar; ES haberur plebs mea. Item in Mozar. & Ms. Floriac. plebs
testificabor tibi: Ifraël fi me andieris. In Gr. "Axxocr naospe, mea ; sicut ap. August. & Cassiod. in hunc Pf.at infra conf-

ACAO CO 'leeann, ni diadaptú equal Cor d'àr axéens het tanter , fi in viis meis , &c. In Gr. Ei o naós per harof Mye
in Ms. Alex, ac edd. Ald. & Compl. deest, wġ non how Cou 'Ισegήλ ταϊς οδούς με ει επορεύθη.
'Isegúa: mox ita in Alex. cy drauaplupõuaí Cos’Isegún. Ap. Ť.15. Psalt. Moz. cum Rom. Mediol. Corb. & Cara
Ambrof. l. 1. de fide refurr. to. 2. 457. d. hæc pauca : nut. Ad nibilum inimicos eorum hum. &c. uc in Vulg. Ms.
Ifrael si me audieris,

Floriac. Ad nihilum inimicos ejus humil. &c. Aug. in hunc
$. 10. Ambrof. ubi fup. concordat cum Vulgata. Sic Pf. In nihilum omnes inimicos eorum, &c. infra delet omnes.
eriam Auguft. & Cassiod. in hunc Pl. cum Psalt. Rom. Cassiod. Pro nihilo inimicos eorum , &c. In Gr. 'Er Minderi
Gr. řx asas à Coi beos mpóopa?os, &c. ut in textu. αν τες έχθρες αυτών εταπείνωσα , &c.

V.11. Hilar. in Pf. 118. col. 344. f. cum Psale. Corb. . 16. Sic est in Psalt. Rom. Corb. & Moz. sicur apud
dilata os tuum , & adimplebo illud. Itidem Auguft. in Pr. August. & Calliod. in hunc Ps. In Gr. sis tò aiwra.
80. & quæst. 9. in Exod. to. 3. col. 424. a. Item Ambr. W. 17. Psalt. Corb. similiter hab. Et cibabit, vet, codd.
in Pf. 118. col. 1186. e. & l. 3. de Spir. S. col. 690. f. more ; Rom. Cibavit eos , &c. absque præced. 85. Similiter
ar in Pf. 36. col. 808. a. leg. aperi os tuum , & adimplebo apud Ambros. I. de instit. virg. to. 2. p. 269. c. at in
illud. Caffiod. ut in Vulg. Pralt

. Rom. & ego adimplebo Luc. 2. to. 1. p. 1304. e. legit , & de petra mellis Jaru-
illud. Gr. πλάτυνον το σόμα ζε, και πληρώσω αυτό. ravit eos. Apud Auguit. & Caffiod. ut in Vulg. In Gr.

$. 12. Ita Caffiod.cum Psalt. Rom. Aug. verò in hunc Kai ca cópiter, &c. ut in Lat.
VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Mf, Sangerm. 1. Pfalmus ipsi Asaph. Canticum Asaph. LXXX 11. 1. Psalmus Asapb. LXXXI. LXXXI.

Eus stetit in fynagoga deoin

medio deos judicat.
tem deos difcernit.

dijudicat.
NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM.
. 1. Ita Aug. in hunc Pf. Ap. Caffiod. deest ipfi , ficut Rom. Mediolan. Carnut. & Moz. Ita etiam Hieron, quæft.
in Psalt. Rom. Čorb. & Mozar. In Gr. Yarmos owo Podo. Hebr. to. 2. 513. b. & Caffiod. in hunc Pl. Tertul. verò

* Ita legic Irenæus I. 3. C. 6. p. 180. c. cum Psalt, l. 1, ady. Marc. p. 621. b. lic : Deus deorum ferit in era

eos.

vit eos.

textu.

textu.

[ocr errors]

D

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA,
2. Usquequo judicatis iniquita Usquequo judicatis iniquita 2. Quousque judicatis iniqui- Ex MS. Sangerti,
tem : & facies peccatorum fumitis ? tem, & facies impiorum suscipi- tatem : & faciem peccantium
tis? SEMPER.

fumitis DIÁPSALMA.
3. Judicate egeno, & pupillo: Judicate pauperi , & pupillo : 3. Judicate pupillo, & egen
humilem, & pauperem justificate. egeno, & inopi juftè facile. no : humilem , & pauperem

justificate.
Prova

4. Eripite pauperem : & ege Salvate inopem, da pauperem : 4. Eripite pauperem : &
24.11. num de manu peccatoris liberate. de manu impiorum liberate. egenum de manu peccatoris

liberare.
3. Nescierunt , neque intellexe Non cognoscunt , nec intelli s. Nescierunt enim quæ in-
runt, in tenebris ambulant: move- gunt, in tenebris ambulant : 10- tellexerunt, in tenebris ambu-
buntur omnia fundamenta terræ. vebuntur omnia fundamenta terra. lant : movebuntur omnia fun-

damenta terræ.
Jonn, 10. 6. Ego dixi: Dii eftis, & filii Ego dixi : Dii estis vos, do filii 6. Ego dixi : Dîi estis , &
34.
Excelsi omnes.
Excelsi omnes ros.

filii Excelsi omnes.
7. Vos autem sicut homines ma Ergo quafi Adam moriemini, dou 7. Vos autem sicut homines
riemini : & ficut unus de principibus quasi unus de principibus cadetis. moriemini : & ficut unus de
cadetis.

principibus caditis.
8. Surge Deus, judica terram: Surge Deus , judica terram : 8. Surge Deus , judica ter-
quoniam tu hæreditabis in omnibus quoniam tu bareditabis in omnes ram : quoniam tu difperdis in
gentibus.
gentes.

omnibus gentibus.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
clefia deoram : in medio autem deos dijudicavit : & l. cont. . 5. Mendum fortè in Mr. Sangerm. enim quæ , pro
Hermog. ac Prax. p.412. b. 849. b. Stetit Deus in ecclefia neque. Apud Cypr. enim l. 1. & 2. Testim. p. 277.b.&
deorum. Novarian. de Trin. p. 1039. C. Sterit Deus in lyo 287. a. sic : Non cognoverant , neque intellexerunt, inum-
nagoga deorum : in medio autem Deus deos difcernit. Hoc bra deambulabunt. Apud Lucif. Cal. l. 1. pro S. Athan. Po
ult. difcernit , pariter hab. Rufinus , l. 10. hist. Eccl. c. 2. 194. a, Nefcüerunt, neque intellexerunt, in tenebris ambulanta
Cyprian. I. 2. Testim. p. 287.b. Deus ftetit in fynagoga Sic etiam apud Ambrof. in Pf. 1. to. 1. p. 764. d. Apud
deorum : in med. autem deos discererens. Hilarius in Pr. 134, August. in Br. 81. Nefcierunt , & non intellexerunt , in tene-
col. 471. e. Deus fterit in congregatione deorum : in med. bris amb. &c. ut in Vulg. In Psalt. Mozarab. neque intel-
autem deos difcernit : at in Pf. 135. col. 484. e. legit , in lexerant , qui in tenebris ambulant , &c. In Rom. & apud
fynagoga deorum. Ambros. epist. 63. to. 2. col, 1024. a, Cassiod. ut in Vulgata. In Gr. Oux öyrenown, o di Curatar,
Deus ftetit in congregatione deorum..... deos dijudicat, Aug. ' cxótd dice@opstories, &c.
in hunc Pf. Deus ftetit in fynag. deorum : in med, aat. deos $.6. Ver. Iren. Interp. 1. 3. c. 6. & 19. p. 180. d. 212.
difcernere. In Psalt. Corb. Deus difcernit. In Gr. 'O Osos b. Ego dixi : Dii eftis, nes filii Altiffimi omnes : at l. 4. c.
is ..... Bek's draxerrei.

38. p. 285. b. folii Excelfi. Cypr. I, 2. Testim. p. 287.b.
9.2. Sic habent Auguft. & Cassiod. in hunc Pr. cum filii Altifimi omnes. Sic etiam Hilar. 1.6. de Trin. col. 890. d.
Psalt. Rom. Corb. & Moz. præter unum facies ; solus Tercul, veról, cont. Hermog. p. 412.b.& l. 1. cont. Marc.
Corb. & faciem ; Mediol. 8 personas ; August. etiam legit p. 621. b. Ego dixi : Vos dei eftis : itidem cont. Prax. p.
ufquequo. Lucif. Cal. 1. 1. pro S. Athan. p. 194. a. Quouf- 849. b. sed addit, & filii Altilimi. Ambrof. 1. 2. de fide ,
que judicastis iniquitatem & faciem peccantium fumitis ? to. 2. 492. C. 554. f. & filii Excelfa omnes. Similiter hab.
Gr. "Εως πότε κρίνετε αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμ Faustin. presb. cont. Arian. p. 650. e. Phæbad. aurem
Cavet! ; Socyanua quoque ibid. sequitur , ficur in Psalt. Agin. cont. Arian. p. 300. g. Ego dixi : Vos dii eftis. Au.
Çorb. & Rom. deest ramen in edd. Ald. & Compl. guft, in hunc Pl. & in Job, to. 3. col. 666. d. add. Es

*. 3. Ita leg. Auguft. cum Psalt. Rom.Tertul. verò l. 4. filii Altiffimi , &c. Itidem Oprar, l. 4. cont. Donar. p.70.
adv. Marc. p.707.b. Judicate pupillo , & mendico : 8 bu a. Gr. Εγώ είπα Θεοί εσε, και υιοί Υψίς πάντες.
milem , & panperem juftè tra&tate. Lucif. Calar. 1. 1. pro S. 9.7. Phæbadi Agin, cont. Arian. p.oso.e. & Cassiod.
Athan. p. 194. a. Judicate pupillum , & egenum : humilem, in hunc Pl. Vulgatæ accinunr cum Psalt. Rom. Apud Aug.
E paup: justificare. Sic etiam in Psalt. Corb. & Mozarab. fimiliter , nifi hoc excipias,, ex principibus. In Gr..... doom
Apud Caffiod. in hunc Pl. ut in Vulg. In Gr. Kpivati Brúoxele i wis sis tū aprórtwi nialste.
ορφανών , και πτωχόν , &ς. Αld. & Compl. ορφανώ, και πτωχό. $. 8. Sic in Psalt. Corb. præter vocem Domine , loca

$.4. Ira ferunt Psalc. Rom. & Moz, quibus fuffragan- Deus. Apud Cypr. l. 2. Testim. p. 296. c. Exfurge Deus,
tur Lucif. Cal. l. 1. pro S. Athan. p. 194. a. Ambrof. l. judica terram : qaoniam tu exterminabis in omnibus genti
I. offic. to. 2. 18. d. & Cafliod. in hunc Ps. Tertul. ve bus. Aug. in hunc Pf. cum Psalt. Carnut. Surge Deus.....
ról. 4. adv. Marc. p.707. b. ita legit : Liberate pauperem : quoniam tu disperdes in omnib. &c. Addit Auguft. Nec pra.
* mendicum de manu peccatoris eruite. August. Auferte ino- cereundum quod nonnulli codices habent : quoniam tu hæ-
pem : & pauperem de manu peccatoris eruite, Brev. Mozar. reditabis in omnib. &c. Psalt, Mozarab. quoniam tu do.
is egenum de manu peccatoris liberate eum. Græc. 'EXwede minaris in omnib. &c. Rom. cum Cassiod. quoniam tu be.
Telang. Taxor ix xdpós a pecopiwað púreatsAld. & Compl, reditabis, &c. Item Græcè, öte Cu xalaxanegrovíods or
ρύσαθε αυτόν: ΜΓ. Αlex. ρύσαθαι αυτές.

sẽ, đc.

[merged small][ocr errors]

Es MJ. Sangerma

[ocr errors]

D fibi ? ne raceas, neque

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 1. Canticum Psalmi Asaph. Canticum Psalmi Afaph.

1. Canticum, LXXXII.

LXXXI11.

Pfalmus ipsi David.

LXXXII.

Eus, quis fimilis est ne taceas, neque compef non quiefcas Deus

tibi ?
caris Deus :

compescas Deus:
3. Quoniam ecce inimici tui fo-
Quia ecce inimici tui tumul-

3. Quoniam ecce inimici
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 1. Pfalc. Rom. Corb. & Mozar, Canticum, Pfalmus pescaris Deus, ut dicerent , neque mitescas Deus. In Psalt.
Afaph. Auguft. & Cassiod. concinunt cum Vulg. Græc. Corb, neque compefcas, ut sup. In Gr. 'o Osos, Tis OMO.com
OS Yanus TW 'Ardo.

Ducelal Gooi in Corons , unde xalanenurns ó Octs.
$. 2. Ambrof. l. 1. de pænit. to. 2. 401. e. cum Psalt. $. 3. Pfalt. Rom, fimiliter hab. fonaverunt ; deinde
Moz. Deus , quis fimilis tibi ? Aug. & Cassiod, cum Rom. & qui te oderant , extul. caput. Mozarab. cum Græco : 88
Vulgatæ congruunt. Auguft.tamen poft pauca addit : Sic odientes te, levaverunt caput. Corb. qui oder, 16, olevan
guidam interpretati funt quod hic pofium.eft, neque com. verunt caput. Aug. & Galliod, ur in Vulg,

[ocr errors]

8. 21,

mana:

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Iz Mf Sangera. tui fonaverunt : & odientes tuati funt, & qui oderunt te, le- nuerunt : & qui oderunt te, extu-
te , elevaverunt caput fuum.
vaverunt caput.

lerunt caput.
4. Adversùs plebem tuam, Contra populum tuum nequiter 4. Super populum tuum mali-
& adversùs te cogitaverunt tractaverunt , inierunt consilium gnaverunt confilium : & cogitave-
consilium:& cogitaverunt ad- adversùs arcanum tuum.

runt adversùs sanctos tuos.
versùs fanctos tuos.

is. Dixerunt : Venite, dis Dixerunt : Venite, de contera 5. Dixerunt : Venite , & dir

perdamus eos ex gente:& non museos de gente: & non fit memoria perdamus eos de gente : & non * MS. inmemor, erit * in memoria nomen ejus nominis Israël ultra.

memoretur nomen Ifraël ultra. apertoʻmendo ; corr. ampliùs. in memoria.

6. Quoniam cogitaverunt Quoniam tractaverunt corde pa 6. Quoniam cogitaverunt unaconsilium in unum : adversùs riter : contra te fædus pepigerunt nimiter , funul adversùm te testate testamentum tuum dispo- tabernacula Idumea & Ismaelita- mentum difpofuerunt , 7. tabernafuerunt, 7. tabernacula Idu- rum :

cula Idumæorum & Ismahelitæ :
mæorum & Ismaelitum:

Moab,& Aggareni , 8. Ge Moab, da Agareni , Gebal, Moab, & Agareni , 8. Gebal ,
ban, & Ammon, & Ama- da Ammon, & Amalec : Palasti- & Ammon, & Amalec: alienigenze
lech's & alienigenæ cum habi- na, cum habitatoribus Tyri. cum habitantibus Tyrum.
tantibus Tyro.

9. Etenim Affyrius venit fi Sed do Afur venit cum eis : 9. Etenim Assur venit cum illis :
mul cum eis ; fa&ti sunt in suf- facti sunt brachium filiorum Lot. facti sunt in adjutorium filiis Lot.
ceptionem filiis Lot.

SEMPER. 10. Fac illis ficut Madian Fac illis ficut Madian, ficut 10. Fac illis ficut Madian, & Judic, & Safira ; & sicut Jabin in tor- Sisare ; ficut Jabin in torrente Ci- Sisaræ ; ficut Jabin in torrente Cir-4.15.24. rente Cison. fon. fon.

7. 22. 11. Disperierunt in Ermon: Contriti sunt in En-Dor: fue 11. Difperierunt in Endor : facfacti funt ut ftercus terræ. runt quasi sterquilinium terra. ti funt ut ftercus terræ.

12. Pofuisti principes eo Pone duces eorum ficut Oreb, 12. Pone principes eorum sicut Judic, rum sicut Oreb, & Zebee, & Zeb; ficut Zebee , & Salma- Oreb, & Zeb, & Zebee, & Sal- 7.25.8 & Salmana:

Omnes principes eorum, Onines principes eorum , qui Omnes principes eorum, 13. qui. 13. qui dixerunt : Hæredita- dixerunt : Pofsideamus nobis pul- dixerunt : Hæreditate poslideamus tem possideamus nobis sanc- chritudinem Dei.

sanctuarium Dei, tuarium Dei.

14. Deus meus pone illos Deus meus pone eos ut rotam: 14. Deus meus pone illos ut ro-
ut rotam : sicut ftipulam ante quafi ftipulam ante faciem venti. tam : & ficut ftipulam ante faciem
faciem venti.

venti.
:.15. Sicut ignem, qui com Quomodo ignis comburit, fil Is. Sicut ignis, qui comburit
burit saltum : velut Aamma vam , & ficut flamma devorat, filvam: & ficut flamma comburens
ignis comburat montes : montes :

montes :
16. Ita persequêris illos in Sic persequeris eos in tempeftate 16. Ita persequêris illos in tem-
rempestate tua : & in ira tua tua, & in turbine tuo conturbabis pestate tua : & in ira tua turbabis

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
V.4. Pfalt. Rom. cum Caffiod. In plebem tuam aftutė 'Agogo Cupirapeyéreto pet? dutür &gsrúguar sis artian-
cogitaverunt confilium : & cogitaverunt , &c. Mediol, dolosè , &c. Hîc fubjicicur Diapfalma, apud LXX. ficut in
cogitav, confilium , &c. Corb. & Moz. In plebem tuam versius Plalt. Rom. & Corb.
te cogitaverunt confiliam, &c. Corb. adversùs te. Auguft. . 10. Psalt. Rom. Vulgaræ consonat cum Cassiod, nisi
in eund. Ps. Super populum tuum malignaverunt confilium quòd addit , poft Sifara , quod Caffiod. delet. In Corb.
(vel ficut alii codices babent) aftutè cogitaverunt confilium: & Moz. sic : 85 ficut Jabin in torrentem Cyfon ; Corb. Chi-
cogitav. &c. Gr.’Emi tor naór Coxazetarypyeubarto yoclw for ; August. leg. in torrente Cifon , absque præced. 85. In
Crasúoavia, &c.

Gr. as TV Tabeir ay two Xspecéppo Kfc côr. Alex. Klocar.
6.5. Psalt. Rom. cum Moz. & Corb. Dixerunt : Veni X.11. Sic in Psalt. Corb, est. In Rom. verò & Moz.
te , disperdamus eos ex gente : & non memorabitur nomen ut in Vulg. ficut apud Auguft. & Cassiod. In Gr. 'EEwa
Ifraël ampliùs. Aug. in hunc P non memoretar nominis 10. perênccer år Asrdcómo everyinoar cos', &c. Caffiod, cum
Ifraël ultra. Cassiod. nomen Ifr.ampliùs. Aug. addit : Hoc Rom. & Moz. ficut ftercats.
alii planiùs dixerunt : & non lit memoria nominis Israël Ť. 12. Psalt. Rom. Pone principes eorum ficut Oreb, Zeb,
adhuc : quiamemorerur nominis , in Latina lingua inufitata Zebee , & Salmana , &c. Corb, Salma. Aug. & Calliod.
locutio eft : potiùs enim dici folet , memoretur nomen ; fed ut in Vulg. nec aliter Græcè.
eadem fententia et. In Gr, y es un prasm to ovoua 'Icexia *. 13. Ita in Pfalt. Corb, & Mozar. In Rom. & apud
ETI.

Caffiod. legitur bæreditate , additurque nobis. Hieron. verò
$.6. Conacinit Psalt, Moz. nisi quod collit tuum, poft epist. ad Sun. & Frer. to. 2. p. 651. a. de hoc ult. ita
teftamentum. In 'Rom. fic : Quoniam cogitaverunt caifen-r. scribit.: Et dicitis quòd in Græco fit fcriptum , posiideamus
fum in unum : adversis te testam. difpofuerunt. In Corb. nobis , quæ fuperflua quæftio eft ; quando enim dicitur pof-
Quoniam cogitav.confenfum in unum : adversùs testamenttım sideamus, intelligitur nobis. Apud August. ur in Vulg.
turm dispositer unt. Itidem in Mediol. & Carnut. cogitave-,' In Græco : Kanegrouúowth fauteis Tò Guolasielov , &c. Alex.
sunt consensum in unum , ficut apud Cassiod. A pud Aug. Ald. & Compi, siyasúescr.
vero ut in Vulg. In Græco : "OTI Gractoarto e oporcią éti . 14. Ita Aug. in hunc Pl.cum Græco. Ap. Cassioda
τοαυτό καλα ο Γιαθήκην διέθεντο.

ficut ftipulam , &c. fic etiam in Psalt. Rom. & Vulg.
1.7.7. Ira Pralc. Rom. hab. & Corb. cum Caffiod. Moz. $. 15. Psalt. Rom. Sicut ignis, qui comburit filvas :
fcribit, Ismaelitarum. August. ut in Vulg. Gr. oi 'Io-, velut fi flamma incendat montés. Mozarab. Sicut ignis , qui
pannitas, ut inf. vijoi 'Ayapuroi.

comburet filvam : velut flamma comburens , &c. Corb. Sicut
$.&.- Ita legunt Auguft. & Caffiod. in hunc Pl. cum ignem , qui comburit filvam : velut flamma comburit montes,
Psalt. Rom. Corb. & Moz. si hæc excipias, Gebal, & Tyrumi Auguft. & Caffiod. cum Vulgara concinunt, nisi quod ille
Ita etiam in Græco.

tollit es, post filvam ; hic verò legit filvas. In Gr. 'Dosi
X. 9. Caffiod. cum Psalt. Rom. & Moz. Etenim Affur müp, o criadnes opupór. Wosi pack xalaxatoos opu. Ald. &
fimul venit cum illis : fati sunt in fufceptionem , &c. Suf Compl. x' xaícexaúde.
ceptionem quoque hab. Mediolan. & Carnut, Corb. in fuf vo W.16. Ita Auguft. & Cassiod, in hunc Ps, cum Prale,
soptione. Apud Auguft. omnia utin Vulg. In Gr. Kail záp Rom. Corb. &. Moz. In Gre topážss AUTÉS.-

[ocr errors][merged small]
« ZurückWeiter »