Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

cutus.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Mf. Sangerm.

5. Præoccupaverunt custo Prohibebam Suspectum oculorumi 5. Anticipaverunt vigilias oculi
dias omnes inímici mei: con- meorum : ftupebam, co non loque- mei : turbatus fum, & non sum lo-
turbatus sum, & non sum lo- bar.
cutus.

6. Recordatus fum dies an Recogitabam dies antiquos ; an 6. Cogitavi dies antiquos: & an-
tiquos : & annos æternos me nos faculorum.

nos æternos in mente habui. moratus fum.

7. Et meditatus fum nocte Recordabar psalmorum meorum 7. Et meditatus fum nocte cum
cum corde meo : cogitabam, in nočte : cum corde meo loquebar, corde meo, & exercitabar, & fco-
& ventilabam spiritum meum. & fcrutabar spiritum meum. pebam spiritum meum.

8. Et dixi : Nunquid in æter Ergone in aternum projiciet 8. Nunquid in æternum proji-
num repellit Deus : & non Dominus , co non repropitiabitur ciet Deus : aut non apponet us
apponet benefacere adhuc?
ultra?

complacitior sit adhuc ?
9. Aut in finem misericor-

Ergone complevit usque in finem 9. Aut in finem misericordiam
diam luam amputavit , à læ- misericordiam suam : consummabi- suam abscindet, à generatione in
culo & generatione ufque in tur verbum de generatione du ge- generationem ?
fæculum

neratione?
10. Nunquid oblivifcetur

Nunquid oblitus est misereri 10. Aut oblivifcetur mifereri
misereri Deus ? aut continebit Deus : aut coinplebit in furore mi. Deus ? aut continebit in ira sua mi-
in ira sua misericordias suas ? sericordias fuas? SEMPER. sericordias suas ?
DIAPSALMA.

11. Et dixi: Nunc coepi: hæc Et dixi : Imbecillitas mea est : 11. Et dixi : Nunc cæpi : hæc
immutatio dexteræ Altissimi. hæc commutatio dextera Excelsi. mutatio dexteræ Excelfi.

12. Memoratus sum ope Recordabor cogitationum Domi 12. Memor fui operum Domi-
rum Domini : quia memor ni , reminiscens antiqua mirabilia ni: quia memor ero ab initio mira-
ero à principio mirabilium tua.

bilium tuorum.
tuorum.
13. Et meditabor in om Et medit abor in omni opere tuo ,

13. Et meditabor in omnibus
nibus operibus tuis : & in ob- & adinventiones tuas loquar. operibus tuis : & in adinventioni-
fecrationibus tuis exercebor.

bus tuis exercebor.
14. Deus in sancto via tua : Deus in Sancto via tua : quis 14. Deus in sancto via tua: quis
quis Deus magnus præter Deus magnus ut Deus? tu es Deus Deus magnus ficut Deus noster ?
Deum noftrum? 15. tu es faciens mirabilia,

Is. tu es Deus qui facis mirabilia.
Deus qui facis mirabilia folus.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
Juro útonfuoco de arsyoxúxuse to, &c. Diapsalma quo- ricordiam suam abfcidet , à fæculo e in generatione ? Carnut.
que ibidem subnectitur ficut in Psalt. Rom. & Corb, Corb. & Rom. Martian. cum Cassiod. abscidet, à fæculo

¥. 5. August. in hunc Pr. Anticipaverunt vigilias omnes generatione? Mediolan, abscindet, Es complebit verbum
inimici mei : conturbatus fum, &c. ut fup. Carliod. cum à generatione in generationem ? Ambr. l. 1. de pænit. 395.
Psalt. Rom. Vulgatæ congruit. Mozarab. hab. Præoccu c. Nec in finem mif. fuam abfcidet, à generatione in gene-
paverunt vigilias omnes inimici mei. Itidem in Carnut. & rationem. Similiter Hieron. epist. ad Sun. & Fret. to. 2.
Corb. præter verbum anticipaverunt. In Gr. Mogxatené- 647. c. à generatione in generationem ; deinde ait : Hoc
Ecrlo purana's mártes éxbesi hiyo itapééxtur, &c. Ald. & quod in Græco sequens invenisse vos dicitis, consummavie
Compl. loco TOITES O éxbogi, ferunt, el ópbano, &c. verbum , reétè non habet in Latino ; quia & in nullo habetur

. 6. Vulgatæ fuffragatur Calliod, in hunc Pr. cum Interpretum. Auguft. in hunc Pl. Aut in finem misericordiam
Pfalt. Rom. Hieron. verò l. 2. in epist. ad Gal. to. 4. abfcidet , &c. ut in Vulg. In ed. quoque Rom. ”H eis té-
271. a. leg. Memoratus sum dies antiquos : 89... in mente λος αποκόψει το έλεος, από γενεάς και γενεάς και Αld. & Compl,
habui. August. in hunc Pf. Cogitavi dies antiquos : 5 an έλεος αυτ8 αποκόψει.
norum æternorum memor fui. Græc. 01acyırdulw xuéexs cép . 10. Ambros. 1. de pænit. p. 395.e. Aut obliviscetur
χαίας και έτη αιώνια εμύθων. .

misereri Deus ? Similiter Aug. in hunc Pf. sed addit' : aut
7.7. Similiter in Psalt. Carn. & Moz, excepto uno exer continebit in ira miferationes suas ? Cassiod. in eund. Pfalm.
citabar , pro cogitabam. Sic etiam in Rom. & ap. Cassiod. cum Psalt. Rom. Nunquid oblivifcetur mifer. Deus? aut
præter hoc, ventilabam in me. In Corb. & Mediol. ven continebit in ira misericordiam suam? Psalt. Moz. pariter
tilabam spir. &c. ut sup. Ap. Auguft. in hunc Pf. garrie- hab. in ira , absque sua. Corb. vero: Nunquid oblivisc... in
bam , fcrutabar {pir. &c. inf. perfcrutabar. Ap. Vigil. iram suam misericordias suas? Gr. "H TINÚstal võ cix
Tapi. I. cont. Varim. p. 742. h. exercitabam , si per scru- pñcas ó Oros; Cuvéger er tñ opzõ đurg Ty's oix Tipuis avrši
tabar, &c. Hieron. ep. ad Sun. & Fret, fo. 2. p. 647. c. sequitur ibid. Alapaapea, licut in Pfalt. Rom. & Corb.
leg. & exercitabar, & fcopebam , &c. tum addit : Pro exer $. II. Aug. in hunc Ps. cum Psalt. Rom. hæc eft ima
citatione, forex/xx, id eft, decantationem quandam mutatio dext. Excelfi. Caffiod. ut in Vulg. Psalt. Corb.
meditationem LXX. tranftulerunt : 6 pro eo quod nos di hab. nunc cæpit , &c. Auct. op. imp. in Matth. hom. I.
ximus scopebam, illi pofuerunt examov , quod Symmachus p. 11. b. hæc commutatio, dextera Excelfi. Gr. auru ji da-
tranAnlit déruptúvwv , id eft, perscrutabam , five quærebam... dowos zůso.... 'Yvísy.
proprie antem stanoubs in agricultura dicitur in farriendo, .12. Psalt. Moz. similiter hab. à principio: Rom. verò
id eft, farculando..... fotendum quod çoxamor non femel,

amor non semel, concordat cum Vulg. & Gr. sicut Aug. & Carliod. in hunc Pf.
sed frequenter fignificai.

$.13. Pfalt. Moz. Mediol. Corb. & Carnut, cum Cas-
8.8. Plalt. Rom. & Carnut. Et dixi : Nunquid ( Car- siod. Et meditabor ..... 8 in observationibus tuis exercebor.
nut. Non in) &c. ut in Vulg. Corb. Et dixi : Non in æter Rom. Et meditatus fum..... 5 in obfervationibus exercebor.
num projiciet Deus : 89 non adponit ut beneplacitum fit ad In Corb. prima manu scriptum videtur obfecrationibus,
hæc. Mozarab. Et dixit : Nunquid in at. repellet Deus : aliâ verò paulò recentiori correctum obfervationibus. Au-
Ant non apponet benefacere adhuc? Mediolan. ut non bene- gust. in eund. Pr. legir : Et meditabor..... 8 in affe&ionibus
placitum fit adhuc? Ambros. I. de pænit. to. 2. 395. e. fic: ταις garriam. Gr. Και μελετήσω..... και ώ τοϊς επιτηδεύμασί
Non in æternum projiciet Deus. Auguft. in hunc Ps. omittit Co å foreglúow.
pariter cum Gr. Et dixi ; sed addit : Non in æternum repellet . 14. August. & Caffiod. in hunc Pf. non differunt
Deus : & non apponet ultra ut beneplaceat ei adhuc. Caf à Vulg. nec etiam Rom. Psalt. neque Gr. In Psalt. Corb.
fiod. autem in eund. Pr. Et dixi : Nunquid in æternum quis Deus eff magnus , &c.
projiciet Deus : aut non app. ut beneplacitum fit ei adhuc ? ¥.15. Sic in Psalt. Corb. ad verbum. In Rom. pariter
In Gr. Mà się tys wiūvas tradeta. Kúeroso q ó Tegucet additur folus, ut in Mozarab. & Mediolan. deest verò inf.
of süf cxñower fto;

tuis. Similiter apud Aug. & Caffiod, in hunc Pf. A Gre
*.9. Psalt, Rom, Fabri cum Moz, Aut in finem mifen abest utraque vox folus & this,

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
Notam fecisti in populis virtu Ostendens in populis potentiam Notam fecistiin populis tuis Es Ms. Sangermo
tem tuam: 16. redemifti in brachio tuam : redemisti in brachio populum virtutem tuam : 16. liberasti
tuo populum tuum , filios Jacob, tuum , filios Jacob , do joseph. in brachio tuo populum tuum,
& Jofeph.
SEMPER.

filios Ifraël, & Joseph.
17. Viderunt te aquæ Deus , vi Videntes te aqua Deus, viden 17. Viderunt te aquæ Deus,
derunt te aquæ : & timuerunt, & tes te aqua parturierunt : & com- viderunt te aquæ : & timue-
turbatæ funt abysli.
mote sunt abyffi.

runt , & conturbati sunt abyssi.
18. Multitudo fonitus aqua Excuserunt aquas nubila : vo 18. Multitudo fonitus aqua-
rum : vocem dederunt nubes. cem dederunt nubes :

rum : vocem dederunt nubes.
Etenim sagittæ tuæ transeunt : Et sagitte tua discurrebant : Etenim sagittæ tuæ pertran-
19. vox tonitrui tui in rota.
vox tonitrui tui in rota,

sierunt : 19. vox tonitrui in

rota.
Illuxerunt coruscationes tuæ or Apparuerunt fulgura tua orbi : Inluxerunt fulgura tua orbi
bi térræ:commota eft & contremuit concula & commota eft terra. terræ : commota eft & treme-
terra.

facta eft terra.
20. In mari via tua , & femitæ In mari via tua, do semite tua 20. In mari via tua , & fe-
tuæ in aquis multis : & vestigia tua in aquis mulris : & vestigia tua non mitæ tuæ in aquis multis : &
non cognoscentur.
sunt agnita.

veftigia tua non agnofcentur. Exod. 21. Deduxisti sicut oves popu Deduxisti quasi gregem populum 21. Deduxifti sicut oves po14. 29. lum tuum, in manu Moyli & Aa- tuum , in manu Moji & Aaron. pulum tuum, in manu Moyfi

& Aaron facerdotum tuorum.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
^. 16. Sicest in Psalt. Moz. & Rom. ut etiam apud Caf- initio hab. A multitudine fonitus , &c. & in fine, tranfie-
fiod. in hunc Pf. In Psalt. Corb. liberasti..... filios Jacob, runt; Corb. pertranfierunt. Gr. Nam Gos ü'xes, &c. extremò-
& Jofeph. Apud Auguft. redemisti..... filios Ifrael, Jo- que diapopsucrtai.
feph. In Gr. sauspaow..... Ty's it's 'Iaxwe, 'I wohe. Hic $. 19. Ambrof. I. de instit. virg. to. 2. p. 292. d. fiat
autem additut sich aapa, ficur in Psalt. Rom. & Corb. vox tonitrui tui in rota. August. in hunc Pl. vox tonitrui
abest autem ab edd. Ald. & Compl.

tui in rota. Apparuerunt fulgura tua orbi terrarum : coma
*.17. Ita legit August. in hunc Pf. cum Caffiod. Ita mora eft & contremebunda facta est terra. Apud Caffiod. ur
criam Ambros. in Pf. 45. to. 1. 930. b. ar in Psalm. 36. in Vulg. Ita quoque

in Ýsalt. Rom. præter hæc ultima ,
col. 787. d. hab. turbatæ sunt, absque præced. &, quod vidit, & commota eft terra. In Mozarab. Inluxerunt fulgu.
etiam abest ab edd. Ald. & Compl. August. paulò infra ra tua orbi terra : vidit, & commota eft terra. In Gr.....
constanter legit, es turbatæ funt. Vide etiam Ambr. l. 3. "Eparar ai asexta (8 oixxpérre écaxsúlu evlegueosiys-
Hexa.col. 33. c. & l. de virginit. to. 2. 243. f. Hilarius rulu ú rú.
in Pf. 123. col. 399. e. Viderunt te aqua Deus, viderunt , . 20. Psalt, Moz, Domine , in mare via tua, &c. ut in
& timuerunt. Pfalt. Rom. Vulgatæ consonat & Gr. Concinit Vulg. Auguft. & Auct. I. de promill

. p. 3. col. 176. In
pariter Corb, nifi quod delet 2. aqua, In Mozarab. fic: mari eft via tun, &c. Cassiod. In mari via ina , &c. Gr.
Viderunt te

aqua

Deus , Deus viderunt te aquæ : & timuerunt, *EM T WAaan » Góc C • Ald. & Compl. ai sai.
turbati funt abyff.

#.21. Apud August. in hunc Pl. Deduxisti ficut oves
. 18. Ita ferunt Psalt. Rom. Carnur. & Moz. quibus plebem tuam, &c. ut in Vulg. Ap. Caffiod. & in Psalt.
accedunt Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. Apud Ambr. Rom. populum tuum : nuspiam additur, facerdotum tue-
in Pf. 36. & 45. col. 787. d. 930. b. prior tantum ver-
sic. est : Multitudo fonitus aquarum. Psalt. vero Mediolan.

ron,

[ocr errors]

Ex Mg, Sanger thing

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
1. Intellectus Asaph. LXXVII Eruditionis Asaph. LXXVIII. 1. Intellectûs Asaph.

LXXVII.
Usculta populus meus legem
meam : inclinate aurem vef meam : inclinate aurem vef legem
tram in verba oris mei.
tram ad verba oris mei.

aures vestras in verba oris mei.
2.. Aperiam in parabolis os Aperiam in parabola os meum : 2. Aperiam in parabolis os
meum : loquar propofitiones ab loquar anigmata antiqua: meum:& loquar propositio-
initio.

nem meam ab initio fæculi.
3. Quanta audivimus & cogno Quæ audivimus & cognovimus, 3. Quanta audivimus & co-
vimus ea : & patres noftri narrave- & patres noftri narraverunt nobis. gnovimus ea : & patres noftri
runt nobis.

narraverunt nobis.
Non funt occultata à filüs
4.
Non sunt abfcondita à filiis co-

Non eft abfconfum à fi-
corum, in generatione altera. rum : à generatione fequenti. liis eorum , in generationem

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
V. 1. Idem ciculus habetur in Psalt. Rom. & Corb. c. Aperiam in parabolis os meum : itidem in Pf. 118. col.
necnon apud Auguft. & Cassiod. in hunc Pf. In Gr. Zum 326. b. sed addic : eructabo absconfa à confitutione mundi.
νέσεως τω Ασάρ.

in Ps. autem 136. col. 490. e, loquar propofitiones ab ini.
* Psali. Mozarab. Attende populus meus in legem meam ,

tio. Similiter Ambrof. in Pf. 118. to. 1. 1150. b. & epift. &c. ut in Vulg. Rom. & Corb. cum Auguft. in hunc Pl. 4. to. 2. 764. b. addita voce fæculi , in fine. Apud AuAttendite populus meus legem , &c. folus Corb. hab. in fi- gust. in hunc Pl. ut in Vulg. præter unum eloquar. Ap. ne , aurem vestram ad verba , &c. Hilar. in Pf. 1. n. 3. col. Eucher. Lugdun, formul. præf. p. 824. C. Aperiam in pa 15. C. Attendite popule meus in legem meam : inclinate au rabolis..... loquar in enigmate antiqua. In Gr. 'Avoitw cv... res veftras in , &c. at in Ps. 136. col. 490. e. leg. Atten- pbér Šone Ol! Troglavata atdpxūs. dite populus meus in legem meam : inclinate aurem vestram . 3. Concinic Ambros, in Pf. 118. to. 1. 1158. a. fiin, &c. Caffiod. ut in Vulg. Græc. Negoexclencós tör cut Aug. & Calliod, in hunc Pl. unà cum Gr. rópcr , &c. ut in Vulg.

$.4. Psalt. Carnut. & Corb. fimiliter habent in gene$. 2. Vulgatæ consonat Plalt. Rom. nisi quod add. in rationem alteram. In Rom. verò omnia ut in Vulg. ficut fine, fæculi : additur pariter in Pfalt. Carnut. & Corb. apud Caffiod. Augustinus in eund. Pf. legit : Non funt sed in Corb. exstat sup. in parabola. Tertul. 1. 4. adv. abscondita à filiis eorum, in generat. altera. Annuntiantes lasMarc. 705. b. leg. Aperiam in parabolam os meum ; & poft des Domini , & potentias ejus , & mirabilia, &c. Gr. Oůx pauca : sloquar problemata, Hilar, in PI, 1. n. 3. col. 15. éxpúbno...o fis YerevétéCar. 'Annyémov?es tagoogoog Tas dua Tom. II.

V ij

qua fecit.

!

156 LIBER PSALMORUM. Pfalm. LXXVII.
VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Es M. Sangerm, alteram.

Narrantes laudes Domini, Narrantes laudes Domini, cu Narrantes laudes Domini , & & virtutes illius, & mirabilia potentiam ejus : & mirabilia ejus virtutes ejus , & mirabilia ejus quæ ejus quæ fecit.

fecit. s

Et fufcitavit teftimonium Statuit contestationem in Jacob, 5. Et suscitavit teftimonium in
in Jacob : & legem poluit in d legem posuit in Israël : Jacob : & legem pofuit in Ifraël.
Ifraël :

Quam mandavit patribus Qua mandavit patribus noftris, Quanta mandavit patribus nof-
nostris notam facere filiis eo- ut docerent filios fuos : ut cognofce- tris nota facere ea filiis fuis : 6. ut
rum : 6. ut cognofcat proge- ret generatio subsequens, cognoscat generatio altera.
nies altera.
Filii qui nascentur

& ex Filii nascituri surgent, & nar Filii qui nafcentur, & exsurgent,
surgent , & narrabunt filiis rabunt filiis fuis :

& narrabunt filiis fuis,

Tuis,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

utre,

22.

7. Ut ponant in Deo fpem Ut ponant in Deo Spem suam: 7. Ut ponant in Deo fpem suam,
suam, & non obliviscantur & non obliviscantur cogitationum & non obliviscantur operum Dei :
operum Dei sui : & mandata Dei, & mandata ejus cuftodiant: & mandata ejus exquirant,
ejus exquirant.

8. Ne fiant sicut patres eo Et non fint ficut patres eorum , 8. Ne fiant sicut patres eorum ,
rum, natio prava & exacer- generatio declinans & provocans : generatio prava & exasperans:

bans:
* M. corrupte di Genus, quod non * direxit Generatio , quæ non præpar avit Generatio , quæ non direxit cor
lexit,

cor suum : & non est creditus cor fuum, & non credidit Deo fpi- suum : & non eft creditus cum Deo
cum Deo spiritus ejus. ritus ejus.

fpiritus ejus.
9. Filii Ephrem intenden Filii Ephraim intendentes 9. Filii Ephrem intendentes &
tes arcum , & mittentes fa- emittentes arcum : terga verterunt mittentes arcum : conversi sunt in
gittas : aversi sunt in die belli. in die belli.

die belli.
10. Non fervaverunt tefta Non custodierunt pactum Dei, 10. Non custodierunt testamen-
mentum Dei : & in legem ejus & in lege ejus noluerunt ingredi. tum Dei : & in lege ejus noluerunt
noluerunt ambulare.

ambulare.
11. Et obliti sunt benefi Et obliti sunt cogitationum ejus , 11. Et obliti sunt benefactorum
ciorum ejus, & mirabilium mirabilium ejus qua oftendit eis. ejus, & mirabilium ejus quæ often-
ejus quæ oftendit eis.

dit eis.
12. In conspectum patrum Coram patribus eorum fecit mi 12. Coram patribus eorum fe-
eorum fecit mirabilia in terra rabilia : in terra Ægypti, in re- cit mirabilia in terra Ægypti, in
Ægypti, & in campo Taneos. gione Taneos.

Campo Taneos.
13. Disrupit mare , & tra-

Divisit mare ,

& transduxit 13. Interrupit mare, & perdu Exod. jecit eos : ftatuit aquas sicut in eos : & stare fecit aquas quafi acer- xit eos : & ftatuit aquas quafi in 14. 216 utrem.

vum.
14. Et deduxit eos in nube Et duxit eos in nube

per diem,

14. Et deduxit eos in nube diei:
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
vaselas, &c. ut sup.

cum, emittentes fagittas suas : conversi sunt in , &c. Rom.
. 5. Auguft. & Cassiod, in hunc Pl. cum Vulgata con Martian, 65 mittentes. Mozar. initio hab. Filii Effraim ;
cinunt. Similiter Iren. l. 3. C. 16. p. 205. e. cum ver. Pfalm. subinde, 5 converfi funt ; cæt. ut in Vulgata. Corb. Filii
usque ad vocem Ifraël incl. Pfalt

. Rom. addit : Quam Ephraim intendentes mittentes fagittas suas : converfa funt , mandavit patr. noftris , ut notam facerent eam filiis fuis. Corb. &c. Carnut. intendentes 6 mittentes fagittas. Hieron, in & Carnur. Quam mandavit patribus noftris notam facere Ezech. 22. to. 3.855. a. Filii Ephraim intend. E mittencam filiis eorum, Carnut. fuis. Mozar. Et mandavit patr. tes arcum : converfi sunt retrorsùm in die belli. August. in noftris , ut notam faceret ea filiis fuis. Gr. "Or ieteiralo...... hunc Ps. Filii Ephram intend. & mittentes arcus : converfi gow piosen autè tois visīs du tūre Ald. & Compl. rõ grwpicae sunt in , &c. tum air subaudiri fagittas : & post paulò col. αυτά. .

822. a. Nonnulli , inquit, codices Graci habere dicuntur, .6. August. in hunc Pl. extremò hab. & narrent fi- tendentes & mictentes arcubus , ut fine dubitatione fubau. liis ; cæt. ur in Vulg. Caffiod. narrabunt, &c. Itidem diamus sagittas. Caffiod. Filii Ephraim intend. arcum , Hieron, ep. ad Sun. & Fret. to. 2. 650. a. pre quo ,

in 86 mittentes fagittas : conversi sunt , &c. Edit. Rom. Tood
quit, in Græco est ataylenços, quod ejí annuntiabunt. In 'Eppaiye erteirorles ng Baímories &cv ( Ald. ed. Tóšolso ) ispoca
Plalt. Rom. Fabri: Filii qui nafcuntur , exfurgent , & nar φησαν ,

&c.
rabunt eam filiis fuis ; Rom. Mariian. nafcentur. Brev. Moz. W. 10. Psalt. Rom. Non custodierunt tefl. Dei sui : 8 in
deler , ante exfurgent , habetque , narrabunt ex. Ap. lege ejus, &c. Sic etiam ap. Auguft. & Cassiod. in hunc
Iren. I. 3. c. 16. p. 205. e. sic : ut cogn. gen, altera, Filii Pl. sed absque vocula sui : idem Aug. inf. col. 823. a.
qui nafcentur ex his, & ipsa exsurgentes, enarrabunt filiis leg. Non observaverunt teftam. Dei. Gr. Oux équraşar Thir...
suis. In Gr. 'Tool oi Tembobufól, a vasúcora!, απαγ Ts Ofe, à, &c.
Γελάσια αυτά, &c.

*. 11. Aug. in hunc Pf. cum Brev. Moz. similiter hab.
#.7. Sic in Psalt. Rom. ad verbum. August. & Car- beneficiorum ejus , deinde Moz. mirabilia ejus , &c. Pfalc.
fiod. in eund. Ps. delent fui, poft Dei, cum Gr. Apud Rom. & Cassiod. benefaltorum ejus, &c. ut in Vulg. Gr.
Iren. 1. 3. c. 16. p. 205. e. ita : Ut ponant in Deum spem Tav svepyeol cv durs, G TY , kc.
Juam, & præcepta ejus exquirant, Gr. "Ivo Owrtai ér) ton . 12. August. in hunc Pf. Coram patribus eorum qua
Ocor, &c.

fecit mirab. &c. Cassiod. cum Psalt. Rom. ut in Vulg.
. 8. Pfalt. Rom. & Corb. cum Cassiod. Ne fiant fi- Græc. 'Erarlloy TV..... ü étoinde nuspiam legitur s', post
cut..... genus prayum & peramarum : Genus , quod non di- Ægypti,
rexit cor suum , &c. sic etiam in Mediolan. & Carnut. In *. 13. Ita legit Auguft. in hunc Pf. excepro ult. quafi
Moz. verò : Ne fiant ficut & patres eorum', genus pravum in utres. Cassiod. cum Psalt. Rom. Corb. & Carnut. quasi
& perversum: Genus, quod non dixerit (1. direxit) cor fuum. in utrem ; cæt. ut in Vulg. Corb. tamen delet s', ante
Apud Auguft. in eund. Ps. col. 815. g. & 820. e. Ne ftatuit. Mozarab. Interrupit mare, es transduxit eos : fta-
fiant..... generatio prava es amaricans : Generatio , quæ cor tuit aquas quafi in utrem. Gr. Alépinge.... dúrayer av
non direxit fuum , &c. In Gr. "Ivce Kw yérwai..... Zeved 7és sucer ós álo worldsxór.
σκολια και παραπικegίνεσα: Γενεά, ήτις 8 κατεύθυνεν εν τη καρ N. 14. Pfalt. Rom. cum Cassiod. Et eduxit eos , &c. ut
«ία αυτής και εκ , &c.

in Vulg. August. deduxit, absque præced. 85. Psalt. Moz. Et
*.9. Plalt, Rom, Fabri : Filii Ephron intendentes ar eduxit eos in nubem diei : & tota node in illuminatione le

Ps. 104. multa.

[ocr errors]

Tunt :

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. & tota nocte in illuminatione ignis. & tota nocte in lumine ignis. per diem: & nocte inlumina- Ex Ms. Sangerma

tione luminis.
Exod.

15. Interrupit petram in eremo: Scidit petram in deferto , & 15. Disrupit in deserto pe-
17. 6.
& adaquavit eos velut in abyffo potum dedit quasi de abyssis ma- tram: & potavit eos ficut in
gnis.

abyffo multa.
41.
16. Et eduxit aquam de petra :

Et eduxit rivos de petra , & 16. Et produxit aquam de
& deduxit tanquam flumina aquas. elicuit quasi flumina aquas. petra : & eduxit ficut flumina

aquas.
17. Et apposuerunt adhuc pec-
Et addiderunt ultra peccare

17. Et adpofuerunt adhuc
care ei: in iram excitaverunt Ex- ei , ut provocarent Excelsum in peccare ei : & exacerbaverunt
celsum in inaquoso.
invio.

Altiflimum in siccitate.
18. Et tentaverunt Deum in Et tentaverunt Deum in cordia 18. Et tentaverunt Deum
cordibus fuis : ut peterent escas ani- bus fuis , petentes cibum anima sua: in cordibus fuis : ut peterent
mabus suis.

escas animis suis.
19. Et malè locuti sunt de Deo : Et loquentes contra Deum , dia 19. Et detraxerunt de Deo:
dixerunt : Nunquid poterit Deus cebant : Nunquid poterit Deus pa- & dixerunt : Nunquid potest
parare mensam in deferto ? rare menfam in folitudine? Deus præparare menfam in

deferto
20. Quoniam percussit petram , Ecce percussit petram , do fluxe 20. Quoniam percussit pe-
& Auxerunt aquæ ,

& torrentes runt aqua, & torrentes inundave- tram , & fluxerunt aquæ , &
inundaverunt.

torrentes inundaverunt. Nunquid & panem poterit dare, Nunquid & panem poterit dare, Aut nunquid & panem po. aut parare menfam populo fuo ? aut parare carnem populo fuo? terit dare , aut parare mensam

populo fuo ; Num. 21. Ideo audivit Dominus, &

Ideo audivit Dominus, da non

21. Propterea audivit Do-
11.1. distulit: & ignis accensus est in Ja- distulit : & ignis accensus est in minus , & diftulit, & super-
cob, & ira afcendit in Ifraël :
Jacob, & furor afcendit in Ifraël: pofuit : & ignis accenfus eft in

Jacob,& ira ascendit in Israël:
22. Quia non crediderunt in Quia non crediderunt in Deo, 22. Quoniam non credide-
Deo , nec fperaverunt in falutari nec habuerunt fiduciam in salutari runt in Deum fuum , neque
ejus.
ejus.

speraverunt in salutare ejus.
23. Et mandavit nubibus defu Et præcepit nubibus desuper, & 23. Et præcepit nubibus de-
per , & januas cæli aperuit.
portas cæli aperuit.

super , & portas coeli aperuit.
Exod. 24. Et pluit illis manna ad man Et pluit fuper eos manna ut 24. Et pluit illis mannam
ducandum , & panem cæli dedit comederent , & triticum cæli dedit manducare, & panem cæli de-
eis.

dit illis. II.7.

25. Panem angelorum mandu-
Joan. 6.

Panem fortium comédit vir: ci 25. Panem angelorum man-
cavit homo : cibaria misit eis in baria mifit illis in faturitatem, ducavit homo : efcas mifit eis
31.
1. Cor. abundantia.

in satietate.
26. Tranftulit Auftrum de cælo: Abstulit Eurum de cælo , 26. Excitavit Austrum de
Num. & induxit in virtute sua Africum. induxit in fortitudine sua Afri- coelo : & superduxit in poten-
II.31.

tia fua Africum.
27. Et pluit super eos ficut pul Et pluit super eos quasi pulverem 27. Et pluit super eum ficut

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUA M.
minis. Corb. Es nocte in inluminatione luminis. Gr. Kain't ý dav. In Psalt. Corb. Nunquid & panem poteft dare , &c.
γησεν αυτες ο νεφέλη ημέeας και όλην την νύκτα ν φωτισμό πυρές. In Gr. Mη και αρλον δυνήσεται , &c. Αld. & Compl. Ολύνα-

.15. Pfali. Rom. Interrupit in eremo petram , &c. ut
in Vulg. Mozarab. Disrupit in eremo petram. Corb. Inter *.21. Caffiod, fimiliter addit , & fuperposuit, cum Pfalt.
rupit in eremo petram : 5 adaquavit eos velut abyssus mul Rom. Corb, & Carnut. In Mozarab, eft inf. ira Dei , &c.
ia. August. in hunc Pf. cum Auct. I. de promill. p. 121. Apud August. in hunc Pl. Propter hoc audivit Domin. Eg
a. Difræpit in deserto petram : & adaquavit (Auct. potavit) diftulit : & ignis, &c. ut in Valg: Sic etiam in Græco.
eos ficut in abyso multa. Caffiod. ut in Vulg. Gr. Alépe . 22. Sic est in Psalt. Rom. ni excipias ista : Quia...
ριξε πέτeαν αν ερήμω και επότισεν..... ως ώ αβύσω πολη. nec. In Mozarab. in Deum, nec sperav. in falutare ejus,

X. 16. Psalt. Rom. initio & inf. hab. 85 eduxit , ficut In Corb. in Deo fuo , nec fperaverunt in salutare ejus. Caso
etiam Mozarab. August. verò & Caffiod. concordant cum fiod. quoque hab. in Deo fuo , nec , &c. ut in Vulg. Gr.
Vulg. In Gr. Kæi é&uyayev..... xamzayev , &c. ώ τω Θεώ, έδε ήλπισαν εσί το σωτήeιον αυτά.

. 17. Sic habet August. in hunc Pf. fed absque pri . 23. 'Vulgatæ respondent Aug. & Caffiod. cum Psalt.
mo s. Ambros. pariter 1. 3. de Spir. S. to. 2. col. 674. C. Rom. & Gr. Mozarab. hab. & portas , ut supra.
8 exacerbaverunt Altiffimum in fccitate. Cassiod. cum Psale. X. 24. Sic est in Psali. Corb. Item in Rom.

manna man-
Rom. in iram concitaverunt Excelfum in fccitate. Similiter ducare , sed absque feq. 5. Similiter ap. Cassiod. in hunc
in Mozarab. præter hoc, in ira. Mediolan. hab. 88 exa Pl. apud Auguft. verò ut in Vulg. In Gr. párroc pareiv,
cerbaverunt Excelfum in ficcitate ; item Carnut. & Corb. in sy aplov, &c.
ficcitate. Auguft. verò loco cit. col. 825. f. dicit alios co 8.25. Tertul. I. de carne Chr. p. 546. c. Panem ang.
dices habere, in inaquoso, quod de Greco eft exprefius : en edit homo. Ambrof. in Pf. 36. to. 1. 805. C. manduca-
verba : παρεσίκραναν τον "Υψισον α ανύδρω.

vit homo : sic etiam I. de parad. col. 163. e. & l. de Myst.
X. 18. Sic est in Psalt. Corb. Rom. verò cum August. to. 2. 337. e. Succinit August. in hunc Pf. cum Cassiod.
& Calliod. leg. efcas animabus fuis ; Mozar. efcam. Gr. & vet. Psalt. Calliod. verò addit : frumentationem mifit
βρώματα ταϊς ψυχαίς , &c.

eis in abundantia. Iridem S. Paulinus epist. 23. p. 127. a.
*. 19. Psalt. Rom. & Moz. Vulgatæ consonant, nisi cum Psalt. Rom. Mediol. Corb. Carnut. & Moz. In Rom.
quod præponunt, verbo dixerunt. Caffiod. hanc con Fabri, mist ei. Apud Aug. ut in Vulg. In Gr. 87101760-
junct. delet. August. in hunc Pf. legit : Et detraxerunt de pór eiserner autcis eis truouorýr.
Deo , & dixerunt : Nunquid poterit Deus parare , &c. Gr. . 26. Psalt. Rom. ac Mediol. hab. Et excitavit ; reli-
Kai xateriano&Y Tš 088 , g elnare Mi durýoszai ó..... $701- qua ur in Vulg. Mozar. Corb. & Carnur. Excitavit , absque
párat , &c.

præced. &. Aug. & Cassiod. Tranftulit , &c. ut in Vulg.
. 20. Psalt. Rom. tollit aut , ante nunquid, ficut Au Gr. 'Aape, &c. Mozarab. solum scribit in fine Africam ;
guft. & Cassiod. in hunc Pfalm. cæt. ut supra. Similiter ap. Gr. Aila.
Ambrof. l. 3. Hexa. col. 36. e. usque ad verbum innn $. 27. Pfalc, Moz, Et pluit illis ficut , &c. August. &

16.4.

Num. eis.

10. 3.

cum.

[ocr errors]

Tai.

[ocr errors]

eorum.

Num.

per eos :

per eos,

bilibus ejus.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Mf. Sangerm. pulverem carnes : & ficut are- carnem , & quasi arenam maris verem carnes : & ficut arenam maris
nam maris volatilia pennara. volatilia pennata.

volatilia pennata.
28. Et ceciderunt in medio Et ceciderunt in medio caftro 28. Et ceciderunt in medio cal-
castrorum eorum, circa ta- rum eorum : in circuitu tabernacu- trorum eorum, circa tabernacula
bernacula ipsorum

lorum eorum,
29. Et manducaverunt & Et comederunt , & saturati sunt 29. Et manducaverunt & fatu-
satiati sunt nimis , & concu- nimis ; & defiderium eorum attu- rati sunt nimis, & desiderium eo-
piscentia eorum adtulit eis : lit eis : non indiguerunt de cupidi- rum attulit eis: 30. non sunt frau-
30. non sunt fraudati à con- tate fua ,

dari à desiderio suo.
cupiscentia sua.

Adhuc cùm effet esca in Cùm adhuc cibus eßet in ore eo Adhuc escæ eorum erant in ore
ore eorum : 31. & ira ascen- rum. Furor ergo Dei ascendit su- ipsorum : 31. & ira Dei ascendit su- 11. 33.
dit fuper cos.
Er occidit plurimos eorum,

Et occidit pingues eorum , & Et occidit pingues eorum, &elec-
& electos Ifraël impedivit. electos Ifraël incurvavit. tos Ifraël impedivit.

32. In omnibus his pecca In omnibus his peccaverunt ul 32. In omnibus his peccaverunt verunt adhuc:& non credide- tra , & non crediderunt in mira- adhuc : & non crediderunt in mirarunt in mirabilibus ejus.

bilibus ejus.
33. Et defecerunt in vani-

Et confumpsit in vanitate dies 33. Et defecerunt in vanitate
tate dies eorum , & anni eo- eorum annos corum veloci- dies eorum , & anni eorum cum
rum cum feftinantia.
ter.

feftinatione.
34. Cùm interficeret eos , Si occidebat eos , tunc quærebant 34. Cùm occideret eos , quære-
tunc exquirebant eum:& con- eum: da convertebantur , da dilu- bant eum:& revertebantur, & di-
vertebantur , & vigilabant di- culo confurgebant ad Deum. luculo veniebant ad eum,
luculo ad eum.

35. Et rememorati funt Et recordabantur quia Deus 35. Et rememorati sunt quia
quoniam Deus adjutor eorum fortitudo eorum, do Deus excel- Deus adjutor eft eorum : & Deus
eft : & Dominus excelsus libe- sus redemptor eorum est.

excelsus redemptor eorum est. rator eorum est.

36. Et dixerunt eum in ore Et lact averunt eum in ore suo, 36. Et dilexerunt eum in ore fuo, & linguâ fuâ mentiti sunt á linguâ fuâ mentiri sunt ei : suo, & linguâ fuâ mentiti sunt ei: illi :

37. Cor autem eorum non Cor autem eorum non erat fir 37. Cor autem eorum non erat
est rectum cum eo : neque cre- mum cum eo : nec permanserunt in re&tum cum eo : nec fideles habiti
diderunt in testamentum ejus. pacto ejus.

sunt in testamento ejus.
38. Ipfe autem eft miferi Ipse verò misericors propitia 38. Ipse autem est misericors ,
cors, & propitius fiet pecca- bitur iniquitati , & non disperdet : & propitius fiet peccatis eorum : &
tis eorum : & non disperdet

non difperdet eos.
eos.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Caffiod. cum Rom. fuper eos , &c. Gr. et autós. 8 veniebant ad eum. Itidem in Mediol. & Carnut. E como

X. 28. liidem in Psalt. Mozarab. In Rom, tabern, eo vertebantur ante lucem. In Mozarab. Cùm occideret eos ,
rum , sicut apud Aug. & Cassiod.

tunc quærebant eum : Eg revertebantur ante lucem , & venieb.
*.29. Vulgatæ suffragantur Aug. & Cassiod. cum vet. ad eum. In Corb. Cum occiderent eos, quærebant eum : 8
Psalt. In Gr. Kai...... crearíanoar opód ex, rg Tùy e'tibopiar convertebantur ante lucem , & veniebant ad eum. In Rom.
ául üveyter av 2015.

Marrian. convertebantur , & ante lucem veniebant ad Deum,
7. 30. August. in hunc Ps. non funt (inf. nec sunt ) Apud August. in hunc Pl. ut in Vulg. præter hoc ultim,
privati à defiderio suo. Adhuc efca erat in ore ipforum. Car ad Deum. Apud Hieron. I. 2. in ep. ad Ephes. to. 4. 371.
liod. Vulgatæ congruit. Pfalt. Rom. hab. & non funt frau- b. Cum interficeret illos, tunc quarebant eum. In Gr. Olar
dati à desid. suo. Adhuc esca eorum erat in, &c. Mozarab. á méx/exvev avles, f?útor ( Ald. & Compl. 767d'efútry )
Adhuc efta erat in , &c. Gr. εκ έσερήθκσαν άσο της επιθυ- αυτόν και επέσρεφον , και ώρθeιζον προς τον Θεόν.
μίας αυτών. "Ετι της βρώσεως αυτών έσης ν τω , &c. Αld. W.35. Cassiod. habet cum Psalt. Rom. Et memorati
& Compl. delent avtão.

funt quia Deus adjutor eorum eft : & Deus exceljus libe-
ř.31. Sic in Psalt. Rom. est, præter unum ira Dei ; rator eorum eft. Sic eciam apud Vigil. Taps. l. cont. Va-
in Corb. etiam ira Dei. In Mozar. deest Dei ; addit verò rimad. excepto verbo rememorati sunt. Item liberator est
cum Corb. afcendit in eos. Et occidit plurimos, &c. Item in Psalt. Corb. & Moz. Apud August. ut in Vulg. præ-
plurimos haber Mediol. cum Caffiod. August. ita : 85 ira ter hoc, adjutor eorum eft. In Gr. Kai furúncan ÖTIĆ Oos
Dei ascendit fuper eos (inf. in eos. ) Et occidit in plurimis fontos autor ésio e ó oeos ó c41505 aut Patùs, &c.
eorum , & electos Ifraël impedivit. Subdit August. Nonnulli X. 36. Quod legitur in Psalt. Sangerm. dixerunt, vi-
codices habent pingues eorum , quod quidem , inquit , in Gra- tiosè scriptum videtur pro dilexerunt : ita fanè legunt Au-
cis , quos babuimus , non invenimus. At Hieron. epist. ad gust. & Caffiod. cum ver. Pfalt. In Græco etiam constan-
Sun. & Frecel. to. 2. 650. a. affirmar pingues in Hebr. ter úrótoar. Brev. Mozar. hab. in lingua sua men-
legi ; item apud LXX. & Theodot. cu acis aicon dulcr, titi funt ei. Hieron. epist. ad Sun. & Fret. to. 2. 650.
quod quidam, inquit, non intelligentes , pro nicour , putave a. testaturomnes voce fimili transtuliffe, 4suoerto autão, id
sunt scriprum Trelociv. Rursum August

. loco cit. col. 827. eff, mentiti sunt ei. Quis autem , inquit , voluerit pro ei,
g. ait : In Græcis codicibus, non cedód 10e , quod eft impe- ponere eum , & vitiare exemplaria , non est mei judicii.
divit, fed Curenód 16legimus , quod eft potius compedivit. $. 37. Plalt. Mozarab. Cor autem ipforum non eft, &c.
In ed. Rom. exstat és toTs Tioon, at in Ald. & Compl. ur in Vulg. Rom. verò cum Mediolan. & Corb. Cor au.
Tagloow; constanter verò initio, opw zs off.

tem eorum non erat..... nec fides habita eft illis in testamento $.32. Ita Auguft. & Cassiod. cum vet. Pfalt. & Vulg. ejus. Similiter apud Caffiod. uno excepto eft, pro erat ; In Gr. deest in, ante mirabilibus ; deest pariter in Psalt. unus tamen Ms. hab. ibid. nec fideles habiti front. Apud Corb.

Aug. ut in Vulg. præter vocem ipforum , loco eorum. In
*. 33. Concinit Cassiod. in hunc Pf. unà cum Psalt. Gr..... Šte '

Moncar À TÀ, &c. absque præced. eft, vel
Rom. & Corb. In Mozarab. Et defec. in nativitate dies...
cum feftinantia, Apud August. ut in Vulg. In Gr. Kaišžé 9.38. August. in hunc Pf. fimiliter hab. & propitins
λιπον α μαλαιό7κτι..... μελα σπιδος.

fiet.....non difperdet eos; at infra, propitius erit.....
. 34. Caffiod. cum Psalt. Rom. Fabri : Cùm occideret non perdet eos : deinde : Et abundabit ut avertat iram fuam ;
805, tunc inquirebant eum : & convertebantur ante lucem , non accendet omnem iram fuam, Pfalt, Corb. & propiting

erat,

!

« ZurückWeiter »