Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
mare, & omnia reptilia in eis. ria, omne quod movetur in terra , mare, & omnia quæ Ex Ms. Sangerms
eis.

in eis sunt.
36. Quoniam Deus falvam fa Quia Deus falvabit Sion, de 36. Quoniam Deus salvam
ciet Sion : & ædificabuntur civita- edificabit civitates Juda:

faciet Sion : & ædificabuntur
tes Juda.

civitates Judææ.
Et inhabitabunt ibi, & hæredi Et habitabunt ibi , do poslide Et inhabitabunt ibi, & in-
tate acquirent eam.
bunt eam.

habitabunt ea.
37. Et femen fervorum . ejus Et semen servorum ejus poffide 37. Semen fervorum ejus
possidebit eam ; & qui diligunt no- bit eam; qui diligunt nomen possidebunt eam ; & qui dili-
men ejus, habitabunt in ea. ejus, habitabunt in ea.

gunt nomen ejus , inhabita

bunt in eam.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Psalt. Coislin. & Corb. extremò leg. mare, & omnia repentia rúcxou diutur. Apud Hieron. tamen in Ezech. 16. to. 3. p.
in eo; Aug. repentia in eis. Gr. báncosa, y árta ÉPFOST 808. f. legitur : adificabuntur civitates Juda. Et habitabunt ,
i a'UTOīs.

Es commorabuntur ibi. Et femen eorum in æternum dirigetura
$. 36. Psalt. Rom. Mediol. & Carnut. legunt cum Cas Vide etiam in lsai. 65.col. 492. f. ubi iterum civitates Juda.
fiod.civitates Juda ; cæt. ut in Vulg. Item in Moz. Coislin. $. 37. Sic eft in Pfal. Corb. & apud Hilar. præter hoc
& Corb. Jude ; priora autem duo ita ferunt in fine : hæ- primum , & femen : Hilar. quoque extremo hab. inhabita-
reditate acquirunt eam ; Corb. hæreditabunt eam. Hilar. in bunt eam. Psalt. Rom. Et femen..... poffidebit eam..... in.
hunc Pl. fic : Quoniam Dominus falvificabie Sion : 5 adific. habitabunt in ea. Item in Mozarab. & Coislin. inbabit, in
civit. Juda. Et inhabitabunt in ea , & hæreditabunt terram : ea ; sicut ap. Caffiod, in hunc Pf. Ap.Auguft. in eund. Et
at inf. in explic. bis ponit Judææ. Auguft

. in eund. Pr. Quo- femen fervorum ejus obtinebunt eam; & qui... inhabitabunt in niam Deus falvam faciet , &c. subinde scribit Judæ ; reliqua ea : atl.cont. Jud. to. 8.col. 32. f, polidebunt eam; qui filet : sed I. cont. Jud. to. 8. 32. f. addic : & inbabitabunt dilig. &c, ut supra. Gr. Kai ti céphal..... xa férou avcam. In Gr.conftanter tus 'Ixdalas; extremoque, ý xanegro Thir..... Xal7ccounvector is cutñ.

20.

2.

:D

D

.

Domum meum intende.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
In finem, Psalmus David,

Vichori David

* In finem , Pfalmus David, Ex Mf, Sangerm 1. In rememorationem, quòd sal Ad recordandum. LXX. 1. In rememorationem, quod vum fecerit eum Dominus.

falvum fecerit eum Deus.
LXIX,

LXIX.
Eus in adjutorium meum Eus ut liberes me, Domine 2.
intende : Domine ad ad-
ut auxilieris mihi feftina.

torium meum intende,
juvandum me festina.

3. Confundantur, & reverean Confundantur , Querubescant , 3. Confundantur, & revetur, qui quærunt animam meam : qui quærunt animam meam: reantur inimici mei :

4. Avertantur retrorsum , & Convertantur retrorsùm, & eru 4. Avertantur retrorsùm,
erubescant, qui volunt mihi mala : befcant , qui volunt malum mihi : & confundantur, qui cogi-

tant mihi mala:
Avertantur ftatim erubescentes, Revertantur ad veftigium con Avertantur ftatim erubes-
qui dicunt mihi : Euge, euge. fufionis fue, qui dicunt : Vah, centes, qui dicunt mihi: Euge,
vah.

euge.
5. Exsultent & lætentur in te Gaudeant & latentur in te om 5. Exsultent & lætentur in
omnes qui quærunt te, & dicant nes qui quærunt te : & dicant sem- te omnes qui quærunt te, &
semper : Magnificetur Dominus : per: Magnificetur Deus : qui dili- dicant semper : Magnificetur
qui diligunt salutare tuum. gunt salutare tuum.

Dominus : qui diligunt saluta

rem tuum.
6. Ego verò egenus,

&
pauper
Ego autem egenus ,

pauper :
6. Ego verò egenus, &

pali-
sum : Deus adjuva me.
Deus festina pro me.

per sum : Deus adjuva me.
Adjutor meus, & liberator meus Auxilium meum , do Salvator Adjutor meus, & liberator
es tu : Domine ne moreris.
meus tu: Domine ne moreris. meus es tu : Domine'ne tar-

daveris Deus.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
**.1. Psale. Corb. & Rom. Fabri : In finem, David, In runt , &c. Similiter ap. August. in hunc Pl. ficut etiam in
rememoratione , quod (Corb.eo quod) falvum me fecit Domi Gr. In Psalt. Corb. Confundantur , & revereantur omnes ini-
nus. Rom. Martian. In rememorationem , quòd salvum , mici mei , qui, &c.
&c. Similiter Pl. è Ms. Vatic. ap. Hilar, nisi quod habet , . 4. Sic est in Pfalt. Mozarab. Item in Rom. & Coislin.
In finem , Pfalmus David. Mozar. In finem , Pj. David , In præter unum erubefcant , loco confundantur. Sic etiam ap.
rememoratione , quòd falvum me fecit Deus. Coislin, In Hilarium, August. & Caffiod. in hunc Pfalm. necnon
finem , David, In rememorationem , absque feqq. Hilarius in Miffali Rom. ad Introit. Dom. x11. post. Pent. Psalmus
in comment. In rememoratione ; & infra, In illum David verò è Mf. Vat. ap. Hilar. hab. erubefcant , qui volunt
I'falmus , in finem. August. hunc titulum prætermittit. Car mihi mala. Itidem in Psalt. Corb. subnexis his : Avertantur
diod. fic habet cum Gr. In finem, David, In rememoratio- Ratim , 5 erubefcant , qui dicunt , &c. Gr. 'Anoseapsingar
nem, quòd falvum me fecit Dominus, Similiter in Psalt. Car εις τα οπίσω , και καταιXυνθείησαν οι βελόμδυοί μοι κακά , &c.
nut. quod falvum me fecit Dominus.

ut supra.
.2. Concinunt Hilar. & Aug. in hunc Pf. nec addunt .'5. A Psalt. Rom. & Coislin. abest hoc, in te omnes.
plura ; imo Aug. initio ipso deler vocem Domine. Ita quo Ac in Moz. & apud Caffiod. exstar : in te omnes qui qua-
que in Gr. ad verbum. Pfalt. Rom. Martian. hab. Domine runt te Domine , &c. In Rom. similiter additur Domine,
Deus ; reliqua ut in Vulg. Rom. Fabri tollit 1. Domine. Apud Hilar. in hunc Pf. omnia ut in Vulg. Ap. Aug. verò
Carnut. & Corb. ferunt : Domine Deus meus, &c. absque in eund. sic : Exsultent & jocundentur in te omnes qui qua-
his de Vulg. Domine ad adjuvand. &c. Editt. tamen Ald. runt te, & dicant , &c. ubique falutare , non falutarem. In
& Compl. subdunt: Ku'ele sis TO Bowica por o sucov. Gr. Αγαλιαδωσαν και ευφegνθήτωσαν επί οι πάντες οι ζα-

$. 3. Psalt. Rom. extremò addit cum Vulg.qui quærunt VTÉS C# , sj asystusær..... ó Osósa oi dvantes, &c.
animam meam. Ita etiam Cassiod. cum Psalt. Coislin. A Va $.6. Sic in Pfalt. Rom, eft, fed absque ultima voce
ric, autem ap. Hilar. absunt ista duo , inimici mei ; nec ipsa Deus. Pfalm. è Ms. Vatic. apud Hilar. Adjurer mens,
refert Hilar. infra in comment. fed tantum feqq. qui qua liberator meus efto : Domine ne tardaveris. Psalt, Coisling
Tom. I.

S ij

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Adjutor, & liberator meus efto : Domine Deus meus ne tar edict. antiq. adjuvat me. Apud August, in eund. Pr. Ege
daveris. Mozarab. Ego verò egenus (inf. egens, ) & pau verò egenus , & pauper : (inf. add. fum : ) Deus adjuva me.
per fum : Dominus curam habet mei. Adjutor, 85 liberator Adjutor, erutor meus es tu : Domine ne tardaveris ; infra
meus es tu : Domine ne tardaveris. Corb. Ego verò egenus , deest hoc , & erutor. Apud Cassiod. ut in Vulg. præter ifta :
& pauper : Deus adjuva me. Adjutor meus, liber, mens Deus adjuvat me..... Domine ne tardaveris. In Gr. 'Eyote
efto : Domine ne tardaveris Deus. Apud Hilar. in hunc Pl. wwxes (Ald. & Compl. alwxós fills, ) afrue é Osos
Ego autem egenus, 85..... Deus adjuva me. Adjutor meus, βούθησόν μοι. Βοηθός με, και ρύς ης με εις Κύριε μη χes-
lib. meus tu : Domine ne tardaveris; Ms. Reg. ibid. cum vions.

**

[ocr errors]

salya me.

tute mea.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Ms. Sangerm. * In finem, Pfalmus ipsi Da

L XXI.

Pfalmus David,
vid
1. Filiorum Jonadab, & prio-

1. Filiorum Jonadab, & priorum
rum captivorum. LXX.

captivorum. LXX,
N te Domine Speravi, non con N te Domine fperavi, non con-
ravi , non confundar fundar in eternum : in justitia fundar in æternum : 2. in justi-
in æternum: 2. in tua justitia tua erue me, & libera me. tia tua libera me, & eripe me.
libera me, & eripe me.
Inclina ad me aurem tuam,

Inclina ad me aurem tuam , cu Inclina ad me aurem tuam , &
& libera me.

Salva me :
3. Esto mihi in Deum pro Esto mihi robuftum babitaculum, 3. Esto mihi in Deum protecto-
tectorem, & in locum muni- ut ingrediar jugiter : precepisti ut rem, & in locum munitum : ut sal-
tum : ut falvum me facias : salvares me :

vum me facias :
Quoniam firmamentum Quia petra mea, & fortitudo Quoniam firmamentum meum
meum , & refugium meum mea es tu.

& refugium meum es tu.
es tu.

4. Deus meus erue me de Deus meus salva me de manu 4. Deus meus eripe me de ma-
manu peccatoris, & de manu impii: de manu iniqui & nocentis : nu peccatoris , & de manu contra
iniqui,& contra legem agentis:

legem agentis & iniqui :
s. Quoniam tu es patien Quia tues exspectatio mea: Do s. Quoniam tu es patientia mea
tia mea Domine : spes mea à mine Deus fiducia mea ab adolef- Domine : Domine fpes mea à juven-
juventute mea.

centia mea.
6. In te confirmatus sum A te sustentatus sum ex utero : 6. In te confirmatus sum ex ute-
de ventre : de utero matris de ventre matris meæ tu es protector ro : de ventre matris meæ tu es
mex quoniam tu es protector meus.

protector meus.
meus.

In te decantatio mea sem In te laus mea jugiter : quasi In te cantatio mea femper : per : 7: tanquam prodigium portentum factus sum multis, & tu 7. tanquam prodigium factus sum factus sum multis : & tu adju- Spes mea Fortiffime.

multis : & tu adjutor fortis. tor firmus.

8. Repleatur os meum lau Impleatur os meum laude tua ; 8. Repleatur os meum laude , ut dem tuam, ut benedicam glo- tota die magnitudine tua. cantem gloriam tuam; tota die mariam tuam ; tota die magni

gnitudinem tuam. ficentiam tuam.

9. Ne projicias me in tem Ne projicias me in tempore se 9. Ne projicias me in tempore
pore senectutis : cùm deficit nectutis : cùm defecerit fortitudo senectutis : cùm defecerit virtus

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
* *. 1. Pfalt. Rom. deler hoc , In finem , cum voce ipfi; Auguft. & Cafliod. in hunc Pf. In Gr. vox Kúele geminatur.
reliqua ut supra. In Corb. deest tantùm ipsi. Coislin, habet ř.6. Psalt. Rom. cum Coislin. In te confirm. fum ex
cum Caffiod. David Psalmus, Filiorum Jonadab , &c. ut sup. utero : de venire matris meæ tu es meus protedor. In te decan-
Mozarab. In finem , Pfalmus David, Filiorum Aminadab , tatio mea femper. Corb. In te confirm. fum de ventre : ex utero
qui fuerunt in captivitate. August. Ipfi David , Filiorum Jo matris mea tu es protector meus. In se decantatio mea semper.
nadab, & eorum qui primi caprivi dulti funt. Calliod. ut in Ambrof. l. 2. de interpel. Dav.c.6. to. 1. col. 646. e. In
Vulg. Gr. T ó David, '

Y'I arafab, Tcür mpu'twr aix te confirmatus sum ex utero : de ventre matris mea tu es prot.
μαλωδιθέντων. Αld. & Compl. Τω Δαυί Ψαλμός, των, &c. meus : &1. 2. de Spir. S. c. 8. col. 648. e. In te commemo-

** Plalt. Rom. Corb. Carnur. Coislin, Mediol. & Moz, ratio mea semper. Breviar. Moz. In te est decantatio mea sem-
Deus in te fperavi Domine, non conf. &c. Similiter apud per. Apud Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. ut in Vulg. In
August. & Cassiod. in hunc Pl. ab uno tamen Ms. Aug. Gr..... ααο γαςρός: εκ κοιλίας μητρός με ζύ με εί σκεφανής.
abest Deus;, Aug.que infra bis hanc vocem omittit. In Gr. 'Εν οί και ύμνησίς με διαφανός.
'Επί ζοί Κύeμε ήλπισα και
un', &c.

V.7. Sic in Pfalt. Corb. ad verbum. In aliis autem ut in
.2. Sic est in Pfalt. Rom. & Moz. Sic etiam in Coislin. Vulg. Similiter apud Cassiod. in hunc Pl. & in Græco. Ap.
si hoc primum excipias, e in tua justitia. Ap. Aug. in hunc Auguft. in eund. Ps.id unum variat, fed th adjutor fortis.
Ps. in tun justitia erile me ,

Es exime me. Inclina ad me..... 7.8. Psalt. Corb. Repleatur os meum landem tuam ,
&falvum me fac. Cassiod. in eund. Pl. in tua just. lib. poljim cantare gloriam tuam : tota die magnificentia tua. Rom.
& eripe me. Inclina aurem tuam ad me , & libera me. Gr. iv Repleatur os meum laude tua ut polim cantare gloriam tuam ;
τη δικαιοσύνη C ρύσαι με , και εξελέ με. Κλίνον «ρος με..... tota die magnificentiam tuam. Sic etiam in Coislin, ad ver-
aj Co-óv de.

bum, ut & ap. Cassiod. Item in Mozarab. præter hoc ult.
W.3. Ita legunt Aug. & Cassiod. in hunc Pf. cum ver. magnificentias tuas. Apud Ambr. epist. 41. to. 2. col. 960.
Psalt. & Gr. unus Aug. hab. falvum facias me. Psalt. Corb. b. Repleatur os meum laude tua, & cantem gloriam tuam:ac
collit , post protestorem.

in Ps. 118. 10. 1. 1251. e. fic, laude , ut cantem. Ap. Aug.
9.4. Auguit. in hunc Pf. Deus meus erue me de manu in eund. Pl. Repleatur os meum laude , ut hymno dicam glo-
peccatoris, de manu legem prætereuntis & iniqui ; & infra , riam tuam ; tota die magnificentiam tuam. In Psalt. Mediol.
libera me de manu. Cassiod. in eund. Pf. Vulgatæ fuffra & Carnut. ut supra , laude tur, ut polim cantare. In Gr.....
gatur cum Psalt. Rom. &c. Itidem Corb. nisi quod collir αινέσεως , όπως υμνήσω τον..... μεγθιοπρέπειαν ζε.
U , poft vocem peccatoris. In Gr. fx Xerpos waexcuentos 9.9. Pfalt. Coislin. Non projicias me ; Rom. Ne proji-
και αδικίντος. .

cias..... dum defecerit virtus men, Deus ne , &c. Mozarab.
1.5. Ita Psalt. Rom. cum Moz. & Corb. Ita quoque & cum defecerit. Aug. in hunc Pf. cum Psalt, Corb. cùm

ut

me ,

[ocr errors]

-

[ocr errors]
[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. mea, ne derelinquas me.

mea , ne derelinquas me. virtus mea, ne derelinquas me. Ex Ms. Sangerm. 10. Quia dixerunt inimici mei Quia dixerunt inimici mei mihi: 10. Quia dixerunt inimici mihi : & qui custodiebant animam & qui observabant animam meam, mei mihi : & qui custodiebant meam, consilium fecerunt in unum, inierunt confilium pariter, animam meam

consilium

funt in unum, 11. Dicentes : Deus dereliquit Dicentes : Deus dereliquit eum, 11. Dicentes : Deus derelieum, persequimini, & comprehen- perfequimini a comprehendite quit eum , persequemini, & dite eum : quia non eft qui eripiat. eum : quia non eft qui eruat. comprehendite eum: quia non

est qui eripiat eum. 12. Deus ne elongeris à me : Deus ne elongeris à me : Deus 12. Ne elonges à me : Deus meus in auxilium meum ref- meus ad auxilium meum feftina. Deus meus in adjutorium pice.

meum respice. 13. Confundantur, & deficiant Confundantur, confumantur ad 13. Confundantur, & dedetrahentes animæ meæ : operian- versarii anima mea : operiantur op- ficiant detrahentes animæ tur confusione & pudore qui quæ- probrio & confufione , qui que- meæ : operiantur confusiorunt mala mihi. runt malum mihi.

nem & pudorem qui quærunt

mala mihi. 14. Ego autem semper fperabo: Ego autem jugiter exspectabo , 14. Ego autem semper spe& adjiciam super omnem laudem & adjiciam super omnem laudem rabo : & adjiciam super omtuam. tuam.

nem laudem tuam. 15. Os meum annuntiabit jufti-, Os meum narrabit justitiam 15. Os meum pronunciavit tiam tuam ; tota die falutare tuum. tuam , tota die salutare tuum : justitiam tuam Domine ; tota

die falutarem tuum. Quoniam non cognovi littera Quia non cognovi litteraturas : Quia non cognovi negotiaturam, 16. introibo in potentias ingrediar in fortitudines Domini tiones, 16. intrabo in potentia Domini : Domine memorabor justi- Dei : recordabor justitia tua solius. tua Domine: Domine memotiæ tuæ folius.

rabor justitiæ tuæ folius. 17. Deus docuisti me à juven Deus docuisti me ab adolescentia 17. Deus docuisti me ex jutute mea : & ufque nunc pronuncia- mea , & ufque nunc annuntiabo ventute mea : & usque nunc bo mirabilia tua : mirabilia tua.

pronunciabo mirabilia tua, 18. Et usque in senectam & se Insuper c usque ad senectutem 18. Et usque in senecta mea nium : Deus ne derelinquas me, & canos Deus ne derelinquas me, & fenium Deus ne derelin

quas me, Donec annuntiem brachium Donec annuntiem brachium tuum Donec adnuntiem brachium tuum generationi omni, quæ ven- generazioni, cunctisque qui venturi tuum omni generationi supertura eft ; sunt ;

ver iræ ; NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. deficiet. Cassiod. ut in Vulgata. Græc. Mh aucpp4715 Me sig tuam. Deinde in Mediolan. & Carnut. Quia non cognovi καιρον γκρες: ν τω εκλείας, την , &c.

negotiationem. Apud Auguft. in hunc Pr. Os meum enunX. 10. Mendum fortaffe librarii est confilium sunt ; le ciabit juft. tuam ; tota die salutem tuam. Quoniam non cng. gendum fortè confliati funt. Apud Auguft. & Caffiod.con- negotiationes. A pud Caffiod. in eund. Pr. Os meum pronunfilium fecerunt , ur in Vulg. liidem in Psalt. Rom. fupra ciavit..... tota die falutare tuum. Quia non cogn. negotia, tamen legitur , inimici mei mala mihi. In Gr. elyasuoarto, tiones. In Gr. Το σόμα με εξαγΓελεί... την ζωτηρίαν ζε."Ότι absque voce mala , post inimici mei.

i'r pw 7exy a7slas in Ald. & Compl. regamapa lelaes & Ť.11. Sic haber Cassiod. in hunc Pr. cum Psalt. Rom. sanè August. observat loco cit. col. 730. g. in quibufdam Corb. Coislin. & Moz. si excipias unum perfequimini. Ap. exemplaribus legi , Quoniam non cognovi litteraturam. Ubi , August. in eund. Pl. quia non est qui eruat eum. In Gr. xala- inquit, alii codices habent negotiationem , ibi alii litteraολιώξατε..... δτι εκ έσιν ο ρυόμενος.

turam. Auct. l. de promiss. p. 3. col. 177. leg. non cognovi . 12. Sic in Psalt. Corb. præfixo nomine Deus. In Rom. negotiationem. Auct. op. imp. in Matth. hom. 38. non co& Coislin. Deus meus ne elonges à me ; reliqua ut in Vulg. gnovi negotiationes. Sic etiam in Mozar. cum hoc, in adjutorium meum , ur su V. 16. Aug. & Cassiod. in hunc Pf. legunt cum Psale, pra. Apud Hieron. epist. ad Sun. & Fret. to. 2. 643. f. Corb. Introibo in potentiam Domini , &c. ut in Vulg. Rom. Dens ne clongeris à me ; statimque : Quod dicitis in Gr. in potentias ; Auct. l. de promill. p. 3. col. 177. in potenpofitum , Deus meus , fuperfluum eft. Apud. Aug. in hunc tiam ; Gr. ' duraseię Kupię, &c. Pí. Domine Deus meus ne elonges à me : Deus meus in ad $.17. Sic in Psalt. Corb. est. Ita quoque ap. Aug. in hunc jutorium meum, &c. Ap. Calliod. Deus ne elongeris..... in Ps. fi excipias verbum annuntiabo. Psalt. Mozarab. cum adjutorium , &c. In Gr. ed. Rom. 'O Oeds uih Maxporns..... Coislin. hab. Docuisti me Deus à..... pronunciabo, &c. Careis till bou. I sein Mo apóles* in Ald. & Compl. initio, 'o fiod. cum Rom. ut in Vulg. Græc. 'Edinačás He ó Osos Osós us uü, &c.

&%... draylerâ, &c. edd. verò Ald. & Compl. ‘o Osós het *. 13. Ita in Psalt. Rom. & ap. Caffiod. exceptis his , edidažos ne ex , &c. Hieron. ep.ad Sun. & Fret. to. 2.646. confufione & pudore ; in Mozarab. confifione & reverentia. a. constanter legit : Deus docuifti me cx , &c. Quod autem , In Corb. Confund. & deficiant inimici mei, detrahentes ani- inquit , apud Græcos invenisse vos dicitis, Deus meus, fumea , &c. ut in Vulg. Apud Auguft. in hunc Pl. Con- perfuum eft meus. Auct, op. imp. in Matth. hom. 38. p. fund. & deficiant committentes animam meam : indnantur 139. a. Domine , quàm docuifti me ex juventute mea ! confufionem verecundiam qui cogitant mihi mala. In Gr..... ¥. 18. Psalt. Corb. Et ufque in fenetta & fenium Deus οι αδιαβάλλοντες την ψυχήν με περιβαλέθωσαν αιχύνην ne derelinquas me , donec annunt..... generationi omnium, και έν7e9πων οι ζωτέντες τα κακά μοι.

quæ ventura eft, &c. Moz. Et ufque ad senedłam jenium, $. 14. Psalt. Rom. Ego autem in te sperabo Domine : 55 &c. ut in Vulg. Rom. cum Cassiod. eidem Vulgatæ conadjiciam, &c. Similiter in Mozar, Mediolan. & Carput. gruir ad verbum. Tertul. verò l. cont. Prax. p. 848. b.leg. sed absque Domine. In Coislin. Ego autem femper in te spe- Ne dereliqueris me , donec annuntiem brach, tuum nativitati rabo : 85 , &c. In Corb. Ego autem semper Sperabo in te universa ventura. Auguft

. in hunc Pl. Et ufque in feneitam ; &c. Ita quoque apud Auguft. & Cassiod. in hunc Pf. In post paulò autem : Ad senešłam Domine ne derelinqnas me Gr. 'E70 de datartós Éamião ig, &c. in Ald. & Compl. donec annunt... generationi omni fuperventuræ , &c. Gr. Kai Gamini C, &c.

έως χώρες... ο Θεός μα εγκαταλίπης με , έως αν... τον βραχίονα V. 15. Palt. Rom. & Corb. hab. pronunciabit , absque Co cáon qñ yereñ tñ epxcuérn. Hieron.ep. ad Sun. & Frer. feq. Domine ; subinde falutare tuum. Quia non cognovi ne to. 2. 646.a. ad hæc verba , donec annunt. brachium tuum , gotiationes. Item Mozar. fcribit pronunciabit , tollitque Do addit : Et dicitis vos in Græco reperisse, mirabilia tua, quod mine ; sed addit , tota die laudem tuam, cæt. ut in textu. de superiori verficuloeft , & usque nunc pronunciabo mira. Coislin. Os meum pronunciavit juft. tuam ; tota die falutem cula tua : bene ergo hîc babet brachium.

[ocr errors]
[ocr errors]

tus es me.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm. Potentiam tuam, 19. & juf Fortitudinem tuam , & justitiam Potentiam tuam, 19. & justia

titiam tuam usque in altiffi- tuam Deus usque in excelsum ; tiam tuam Deus usque in altissima,
mis , quæ fecisti magnalia : quanta fecisti magnalia : Deus quis quæ fecisti magnalia : Deas quis fi-
Deus quis similis tibi similis tibi ?

milis tibi ?
20. Quantas oftendisti mihi

Quia oftendisti nobis tribulatio 20. Quantas oftendifti mihi tri-
tribulationes multas , & ma- nes plurimas de malas, do con- bulationes multas , & malas : &
las ? & conversus vivificafti versus vivificabis nos, & de abyf- conversus vivificafti me, & de abyss
me, & de abyslis terræ iterum . Jis terræ rursum educes nos. lis terræ iterum reduxisti me :
reduxisti me.

21. Multiplicasti justitiam Multiplicabis magnitudinem 21. Multiplicafti magnificen-
tuam : & conversus consola- meam , & conversus consolaberis tiam tuam : & conversus consola-
tus es me, & à profundis ite- me.
rum reduxisti me.
22. Et ego confitebor tibi Ego autem confitebor tibi in va-

12. Nam &

ego

confitebor tibi in populis Domine , in vasis šis psalterii veritatem tuam , Deus in vasis psalmi veritatem tuam : psalmorum veritatem tuam : meus: cantabotibi in cithara , Sancte Deus psallam tibi in cithara, sanc& pfallam tibi Deus in citha- Ifraël.

tus Ifraël.
ra, sanctus Ifraël.

23. Exsultabunt labia mea Laudabunt labia mea cùm can 23. Exsultabunt labia mea cùm
cùm cantavero tibi ; & anima tavero tibi ; & anima mea, quam cantavero tibi ; & anima mea ,
mea , quam redemisti.
redemisti.

quam redemisti.
24. Insuper & lingua mea Insuper & lingua mea tota die

24. Sed & lingua mea tota die meditabitur tota die justitiam meditabitur justitiam tuam : quia meditabitur justitiam tuam : cùm tuam : cùm confusi & reveriti confusi sunt & dehonestati , qua- confufi & reveriti fuerint qui quæfuerunt qui quærunt animam rentes malum mihi.

runt mala mihi,
meam.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
W. 19. Ita in Psalc. Corb. addita voce Deus, ad just. c. hab. in vafis psalmorum. Item in Luc. 7. col. 1386. c.
tuam. In Mozarab. sic : 8 justitiam tuam Deus usque in psallem tibi in cithara , sanctus Ifraël : & in Pf. 38.col.858.
altilimum, &c. Apud August. in hunc Pl. 5 juft, tuam f. Deus, sanctus Ifraël : ar in Pl. 40.& 118. col. 884. b.
usque in altiffima , &c. Sic etiam ap. Cassiod. & in Psalt. 1053. c. pfallam tibi Deus in cith. fandus Ifrael: &1.1.
Rom. cum hoc, justitiam tuam Deus. August. infra leg. de fide , to. 2.470.b. psallam tibi in cith. Deus Ifrael. Ap.
Domine quis fimilis tibi ? Græc. y dixcrccury C& August. in hunc Pr. Etenim ego confitebor , &c. ut in Vulg.
Θεος εως υψίσων..... ο Θεός τίς , &c.

omissa voce Deus. Apud Cassiod. in eund. Pl. & in Pl.z.
^.20. Ita Aug. & Caffiod. in hunc Pf. cum Psalt. Rom. Ego autem confit. tibi in vafis psalmorum verit. tuam : pfal-
In Mozarab. & Corb. sic : Quia oftendisti mihi , &c. Rur lam tibi Deus in cith. &c. In Gr. Kai yep yw..... Cos em
sum in Corb. ut in Coislin. & de abysto terræ , &c. In Gr. oxsud yangô, &c. ut in Vulg. Ald. & Compl. à cxst 61.
"Οσας έoιςξάς μοι..... και εκ των αβύσσων, &c.

^. 23. Psalt. Corb. Gaudebunt labia mea cum cantavero
¥. 21. In Psalt. Rom. & Coislin. necnon ap. Calliod. tibi , &c. Rom. cum Coislin. & Moz, Gaudebunt labia mer
Multiplicafti justitiam tuam : Es conversus exhortatus es me : dum cantavero tibi , &c. Concinit Ambr. in Pf. 1. col. 742.
subnexa desunt absunt pariter à Mozar. ubi sic : Multi d. & in Pf. 38.col. 858. f. & in Pl. 40.col. 884.b.& in Pf.
plicafti super me magnificentiam , &c. ut in Vulg. In Mediol. 118.col. 1053.c. & in Luc.7. col. 1386.c.& l. 1. de fide ,
vero : Multiplicafti justitiam tuam super me : 85 conversus to. 2. 470. b. nisi quòd plerum.que habet cim , semel can-
exhortatus es me, 8 de aby.lis terræ iterum reduxisti me. cùm dum. August. in Pf. 70. Exsultabune labia mea cum
Itidem in Carnut. &e Corb. dempto uno super me : Corb. psallam tibi , &c. Caffiod. in eund. Pr. Gaudebunt labia
tamen hab. inf. 5 ab inferis , loco de aby Dis terra. August. mea dum, &c. Grec. 'Αγαλιάσονται τα χείλη με όταν ψά-
in hunc Pf.concinit cum Carnut. nisi quòd leg. confolatus, aw Ccm, &c.
pro exhortatus. Exinde ait : Ecce alterum iterum : fi hoc Ť.24. A Pfali. Rom. hoc abeft , tota die ; subinde legi-
iterum folvere laboramus semel pofitum, quis poterit folvere cur, dum confufi ; cæt. ur in Vulg. fimiliter in Mozarab.
geminatum ? vide etiam inf. col. 741. f. g. Græc. Augustin & Coislin. hoc tamen pofterius hab. cùm confus. Carnur,
no confonat ad verbum.

& Corb. animam meam , ur sup. loco mala mibi, Cassiod.
.22. Psalt. Rom. cum Coislin. Et ego confitebor tibi in in hunc Pf. Vulgatæ fuffragatur ad verbum. Apud Aug.
vafis psalmorum veritatem tuam : psallam tibi in cithara verò fic : Adhuc autem & lingua mea tota die meditab. just.
Deus, sanctus Ifraël. Mozarab. Et ego confit. tibi in vafis tuam : cùm confufi fuerint & erubuerint qui quærune mala
psalmorum verit
. tuam : Deus psallam tibi in cith. fandle Ifrael

. mibi ; inf. mibi mala. In Gr. "Eti dè es v yaãosé Mx örur
Similiter in Corb. præter ista : psallam tibi Deus in cithara, την ημέegν..... όταν αιχυνθώσι και έν7egπωσιν οι ζκτεντες τα
fanitus Ifraël. Ambr. quoque in Ps. 1. & 40.col. 742.d.883. Xaló. Mol.

[ocr errors]
[ocr errors]

1

!

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

D Eus judicium tuum regida: 2. D Eus judicium tuum regi das

filio regis :

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm. 1. In Solomonem Pfalmus. Salomoni. LXXII.

Psalmus,
LXXI.

1. In Salomonem. LXXI.
2. Eus

tuum re-
gida:& justitiam tuam e

& justitiam tuam re

gis :
Judicare populos in tua juf Judicabit populum tuum in juf Judicare populum tuum in justi-
titia , & pauperes tuos in ju- titia , & pauperes tuos in judicio. tia, & pauperes tuos in judicio.
dicio.
3. Suscipiant montes pacem Afsument montes pacem populo , 3. Suscipiant montes pacem po-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Ť.1. Sic Ambrof. de apol. Dav. to. 1. 713. d. & Au addit populum in tua juftitia , &c. Mozarab. populum tuum
gust. in hunc Pl.cum Psalt. Corb. Rom. verò cum Cassiod. Cilm juftitia. Coislin, cum Caffiod. populum tuum in ina juf-
hab. Pfalmues In Salomonem. Mozar. Salomonis Psalmus, titia , &c. Cypr. l. 2. Testim. p. 297.b.& l. 3. p. 316. be
Coislin. In finem , Pfalmus In Salomone. Gr. simpliciter, Vulgatæ congruit ; sicut etiam Aug. & Gr.
Εις Σαλωμών. Αld. & Compl. Σαλαμών Ψαλμός τώ Δαυίδ. . 3. Similiter hab. Psale. Moz. populo tuo ; addit verò,

*. 2. Sic hab. Tertul. 1. 5. adv. Marc. p. 791. b. & No & colles justitiam tuam. Itidem in Rom. Mediol. & Carnuta
yat, de Trin. P. 1036. a, usque ad Judicare. Psalt. Rom. & apud Caffiod, fed absque ult. yoce tuam, In Coislin, Suja

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. pulo, & calles justitiam. & colles justitiam,

populo tuo, & colles in justitia. Ex Mf. Sangering 4. Judicabit pauperes populi , Judicabit pauperes populi, sal 4. Judicavit pauperes plebis & falvos faciet filios pauperum : vabit filios pauperis : c confringet suæ, & falvabit filios paupe& humiliabit calumniatorem. calumniatorem.

rum : & humiliavit calumnia

torem, s. Et permanebit cum fole, & Et timebunt te quandiu erit fol, s. Et permanebit cum sole, ante lunam , in generatione & ge- & ultra lunam, in generatione ge- & ante lunam , in fæculum nerationem. nerationum.

sæculi. 6. Defcendet sicut pluvia in vel Descendet ut pluvia super vel 6. Et descendet sicut pluvia lus: & ficut ftillicidia ftillantia super lus : ut filla irrorantes terram. in vellere : & ficut ftillicidia terram.

stillantia fuper terram. 7. Orietur in diebus ejus justitia, Germinabit in diebus ejus justi 7. Orietur in diebus ejus & abundantia pacis : donec aufera- tia, & multitudo pacis: donec non fit justitia , & multitudo pacis tur luna. luna.

donec extollatur luna. 8. Et dominabitur à mari usque Et dominabitur à mari usque 8. Et dominabitur à mari ad mare ; & à fumine usque ad ter- ad mare ; & à flumine usque ad usque ad mare ; & à Aumine minos orbis terrarum. terminos terre.

usque ad terminos orbis terræ. 9. Coram illo procident Æthio Ante eum procident Æthiopes, 9. In conspectu ejus procepes: & inimici ejus terram lingent. do inimici ejus pulverem lingent. dent Æthiopes : & inimici ejus

terram lingent. 10. Reges Tharsis, & insulæ Reges Tharsis,& insulæ mune 10. Reges Tharsis , & inmunera offerent : reges Arabum & ra offerent : reges Arabie & Saba sulæ munera adferent : reges Saba dona adducent : tributum conferent :

Arabum & Saba dona addu

cent: 11. Et adorabunt eum omnes Et adorabunt eum omnes reges :

II. Et adorabunt eum omreges terræ : omnes gentes servient universa nationes servient ei : nes reges terræ : omnes gentes ei :

servient ei : 12. Quia liberabit pauperem à Quia eruet pauperem à potente; 12. Quia eruit egenum à

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. cipiant montes pacem populi fui ; in Corb. populo tuo: 88 colles donec extollatur luna. Itidem in Coisl. Mediol. Carnut.Corb. justitiam : deinde , In sua justitia , &c. ut inf. $.4. Apud & Moz. Sic etiam apud Lact. 1. 4. Instit. c. 16. p. 579. Item Oprar. I. 2. cont. Donat. sicut ap. Aug. in hunc Pf. Suscip. ap. Ambr.1.4. Hex. to. 1.77.f. & in Pf. 43. col. 887. f. ac montes pacem populo , & colles justitiam. Obfervac tamen in Pf. 36. col. 788.a. ut in textu , & multitudo pacis : donec August. ibid. alios codices habere : Sufcipiant montes pa extollatur luna. Apud Hieron. in llai. 52. to. 3. 378.e. cem populo, & colles ; atque in his codicibus illud sequi : In multitudo pacis : donec auferatur luna. Apud August. epist. juftitia judicabit paup. populi : at inquit , Illi magis codices 55.ad Januar. 10.2. 131. f. Es abundantia pacis : donec inapprobantur , qui habent quod supra esposuimus : Suscipiant... terficiatur luna : at in hunc Pl. col. 748.c. donec tollatur lue & colles justitiam : aliqui autem habent populo tuo ; aliqui na; deinde fic : Id quod dillum est tollatur , alii interprenon habent tuo, fed tantummodo populo. Gr. 'Ayara!?w tati funt auferatur , alii verò extollatur, unum verbum Öpu... Tớ racco c8 , ağ ci bevoie deinde, 'Ey dixancouvn xerci, &c. Gracum , ficut unicuique visum eft , transferentes , quod ibi

*.4. Pfalt. Rom. Corb. & Coislin. In fua juftiria judic pofitum eft cirt arcipe. Iñ cabit pauperes hujus populi , & falvos faciet

, &c. ut in Vulg. 7. 8. ita legit Auguft. epist. 199. to. 2.758. c. & in fic etiam in Moz. & Carnut. & apud Cassiod. fi demas vo hunc Pr. sicur Cassiod, in eund. Ps. cum Psalt. Rom. & culam bujus. Apud Tertul. I. 4. adv. Marc. p. 707.b. fic: Coislin. Sic etiam in Corb. præter vocem fines , pro termia Juftitiâ judicabit mendicos populi , faciet salvos filios pau nos. Apud Tertul. l. 5. adv. Marc. p. 791. b. Dominabitur perum. Apud Auguft. necnon Chromat. Aquil. in Matth. à mari ad mare ; & à fumine 11 ad terminos terra. Apud P: 978. b. ut in Vulg. In Gr. 'Ev dekao ourn xeirsity's 7w Ambrof. de apol. Dav. col. 713. d. Dominabitur à mari x; T8 A8 , 5 , 64, đc.

usque ad mare. Similiter hab. Optar. l. 2. cont. Donar. p. $. 5. Sic est in Psalt. Rom. & Moz. necnon apud Car 26.c. sed addic: 0 à fluminibus ufque ad terminos orbis terra. fiod. At in Coislin. fic : cum fole, & ante luna , in fæcula Collat. Carthag.P: 393.b. & a flumine ufque ad terminos fæculorum. Apud Hilar. I. 12. de Trin. col. 1129. d. ante finis terra. In Gr. dto woimepes ( Ald.& Compl. actapewr). Tunam , generationes generationum. Similiter hab. August. in Ws Tepátw TuS vixxpévus. hunc Pl.col.747. a. Ambr. verò de apol. Dav.to. I. 7.13.

. 9. Tertul. l. 5. adv. Marc. p. 791. c. inimici ejus puld.cum fole, s ante lunam , in fæcula fæculorum.Sic etiam verem lingent. Hilar. I. 4. de Trin. 850. b. In confpectu ejus in Psalt. Corb. August. loco cit. ita refert : Et permanebit procident Ethiopes : & inimici ejus limum lingent. August

. in soli , vel permanebit cum sole : cum addit : fic enim meliùs hunc Pl. cum Collar. Carthag. p. 393.b. Coram illo decident interpretandum quidam nostri putaverunt , quod in Græco est Æthiopes , &c. ut in textu. Auguft. inf. procident. Cassiod. Cupissaem Quer quod fi Latinè uno verbo dici poffet, comper

in eund. Pl. cum Pfalt. Rom. & Coislin. ut in Vulg. Gr. manebit dicendum esset : ideo quia Latinè verbum non poteft 'Erótkov avtg neqaof VTA..... Xôr asičxou. dici , ut faltem fententia exprimeretur, dictum est permanebit . 10. Psalt. Moz, scribic offerunt , Rom. offerent, &c. cum fole ; nihil eft enim aliud compermanebit soli, quàm ut in Vulg. Tertul. I.cont. Jud. c. 9. p. 142. a. reges Arapermanebit cum sole : & infra : Quod eft in Graco persas bum & Saba munera afferent illi : fimiliter l. 3. adv. Marc. p. Jevswv, nonnulli interpretati sunt , non generationes , fed ge- 674. c. Hilar.l. 4. de Trin, 850.c. Reges Tharsis munera offenerationis generationum, quia yereas ambiguus est cafus in reni : reges Arabum Sabain munera adducent. Ambros. Greco. In edit

. Rom. similiter : Kai Coutaexufvei tão vinic, de apol. Dav.713. d. reges Arabum & Saba dona adducent. 3 προ της ζελίνης, γενεας γενεών.

Hieronymus quæft. Hebr. to. 2. 516. a. reges Arabum Es 7.6. Plalt. Rom. & Coislin. cum Hilar, in Pf.67. col. Saba munera offerent, August. & Cassiod. in hunc Pf. cum 196.c. Et descendet ficut pluvia in vellus, &c. ut supra. Collat. Carthag. Vulgatæ congruunt , & Græco. Ita etiam Ambrof. I. de vid. to. 2. 190. f. sed absque 8, *.11. Sic habet Ambrof. I. de apol. Dav. to. 1. 713. ante defcendet : at I. de Spir. S.601. e. legit defcendit, &c. f. & in Pf. 1. col. 761. a. Ita eriam August. & Caffiod. in Lactant. l. 4. Inftit. c. 16. p. 579. Defcendet ficutt pluv. in hunc Pf. cum Psalt. Rom. Mozarab. & Collat. Carthag. Po vellus : & orietur in, &c. omisso verficulo intermedio. 393.b. Tertul. verò l. 5. adv. Marc. 791. b. Adorabunt Tertul. vero l. 5. adv. Marc. p. 791. b. Descendit tanquam illum omnes reges : 5 fervient ei omnes nationes : & l. 4. imber super vellus : & velut filla destillantes in terram. Au P. 707.b. omnes nationes servient ei. Hilar. in Pf. 144.col. gust. in hunc Pr. Et descendet fcut pluvia in vellus : & ficut 563. a. Et adorabunt eum omnes reges: 8 omnes gentes ferviene gutta stillantes super terram. Caffiod. ut in Vulg. hoc excep ei. Similiter August. I. de unit. Eccl. to. 9. col. 351. c. delec to, Et defcendet. In Psalt. Corb. Defcendit..... in vellere : vocem terræ ; quam etiam Hieron. ep. ad Sun. & Fretel.co. ficut ftillicidia..... super terra. In Gr. Kalabhof 7 C......émi 2. 646. a. superfluam efle declarat : abest quoque à Gr. πόκον και ωσεί σαγόνες σάζεσαι επί την γην.

ed. Rom. sed in edd. Ald. & Compl. legitur Baoneis tñs mus. 7.7. In Psalt. Rom. & ap. Caffiod, abundantia pacis : $. 12. In Psalt, Coislin. & Moz. Quia liberavis pang

« ZurückWeiter »