Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

eos:

ejus Deo.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Es Ms. Sangerm. 26. Prævenerunt principes Precesserunt cantatores eos , qui 26. Prævenerunt principes con-

conjuncti psallentibus, in me- post tergum psallebant in medio puel- jun&ti psallentibus, in medio juven-
dio virginum tympanistria- larum tympanistriarum.

cularum tympanistriarum.
rum. DIAPSALMA.
27. In ecclefiis benedicite

In ecclefiis benedicite Deo, Do 27. In ecclesiis benedicite Deo
Dominum, Dominum de fon- mino de fonte Israël.

Domino, de fontibus Ifraël.
tibus Ifraël.

28. Ibi Benjamin de ado Ibi Benjamin parvulus continens 28. Ibi Benjamin adolescentu-
lescentia in pavore.

lus, in mentis exceffu.
Principes Juda, duces eo Principes Juda in purpura fua: Principes Juda , duces eorum :
fum: principes Zabulon, prin- principes Zabulon , principes Neph- principes Zabulon, principes Neph-
cipes Nepthalim.
thali.

thali.
29. Manda Deus virtutem Precepit Deus tuus fortitudine 29. Manda Deus virtuti tuæ :
tuam : confirma hoc Deus, tua: conforta Deus hoc , quod ope- confirma hoc Deus, quod opera-
quod operatus es in nobis.
ratus es in nobis,

tus es in nobis.
30. A templo tuo in Jerusa De templo tuo , quod eft in Je 30. A templo tuo in Jerusa-
lem,tibi adferent reges munera. rusalem , tibi offerent reges munera, lem, tibi offerent reges munera.

31. Increpa bestias filvæ , Increpa bestiam calami , congre 31. Increpa feras arundinis
concilium taurorum inter vac- gatio fortium in vitulis populorum congregatio taurorum in vaccis
cas populorum: ut non exclu- calcitrantium contra rotas argen- populorum : ut excludant eos, qui
dantur bi , qui probati sunt teas :

probati sunt argento. argento.

Dispargegentes, quæ volunt Disperge populos , qui bella vo Dislipa gentes, quæ bella vo

bellum : 32. venient legati ex lunt. Offerant velociter ex Ægypto: lunt : 32. venient legati ex Ægyp-
Mf. Æthiopiæ. Ægypto:*Æthiopia præveniet Æthiopia festinet manus Deo. to : Æthiopia præveniet manus

manus ejus.
& MS. Deus, 33. * Deo regna terræ, can Regna terra cantate Deo, psal 33. Regna terræ, cantate Deo,

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM.
♡. 26. Sic in Psalt. Rom. Corb. & Coislin. præter yo inter vaccas ; ficut apud Ambros. l. de Spir. S. 10. 2. col.
cem juvenum , loco virginum : fic etiam apud Hilar. & 654. f. In Carnut. feras filvarum..... inter vaccas populor.
Cassiod, in hunc Pr. cum voce juvenum. Apud August, ut non excludantur hi, qui prob. June argento. Dilipa gen-
verò in eund. Pf. & ap. Auct. I. de promifl. p. 207. b. tes, qui bella volunt. Apud Hilar. ubi fup. Dilipa gentes,
in medio adolescentularum, &c. In Gr. reavid w. Diapfal- bellum qua volunt : at infra , n. 32. & 33. bella , & bellum.
ma quoque subjicitur in Psalt. Corb. & Rom. Martianæi; Auguft. in eund. Pf. fic legit : Increpa feras calami, con-
deeft verò in aliis , ut in Gr. nec de eo meminit Hilarius, gregatio taurorum inter vaccas popularum : ut excludantur,
nec etiam August.

1, qui probati..... Difperge gentes , quæ bella volunt, Græc.
7. 27. Sic habent Psalt. Moz. & Corb. Coislin. verò, 'Eritiungo tris tupious Tš xardpr, vi Curaywtü Târ taupe
benedicite Domino Deo, &c. Rom. benedicite Dominum Deum, και ταϊς δαμάλεσι των λαών τε μη αποκλειθήναι τες δεδoκι-
&c. Huic ult. suffragatur Tertul. I. 3. adv. Marc. p. 679. paguéres..... Alcoxóprio0V ?'Oru td tds Tonburs bé x0r70. Edit.
b. sicut Hilar. & Auguft. in hunc Pl. Apud Ambros. in Αld. fert, το έγκλειθήναι, Compl. τι έκκλειθήναι.
PS, 118. to. 1. 1176. f. ita : In ecclefia benedicamus De . 32. Vulgatæ consonant Psalt. Rom. & Coislin. nec-
minum Deum, &c. ap. Hieron. in llai. 9. to. 3. 83. b. non Hilarius , & August. in eund. Ps. nisi quòd ultimam
benedicite Dominum de font. &c. Ap. Caffiod. In ecclefiis vocem 'Deo , adnectunc ad versum seq. Psalt. Carnur. hanc
benedicite Deum Dominum, &c. In Gr. 'Ev & XXAHOIQUus su- penicus tollit. Ambros. verò l. de Spir. S. to. 2. 655.d.
λογείτε τον Θεόν τον Κύeιον , &c.

ira legit : Æthiopia prælevabit manus suas Deo ; Mss. non-
. 28. Píale. Rom. cum Mediol. Carnut. & Corb. Ibi nulli ibid. prævaluit ; unus pralibabit. Cassiod. in hunc Ps,
Benjamin adolescentior in pavore , &c. ut supra. Mozarab. offerunt velociter ex Ægypto : Æthiopia fefinet manus daro
adolescentulus in pavore , &c. Coislin. adolefcentior in pa Deo. Brev. Mozarab. Ethiopia præveniat manus ejus ; Me-
vore..... 55 principes Neptalim. Hilar. in hunc Pf. junior diolan, manus fuas. Gr. vfxou a peabsis is Aiquitto. Ai-
in pavore, &c. ut in textu. Hieron. in Isai. 9. to. 3. p. θιοπία προφθάσει χείρα αυτής τω Θεώ. Αuguft. Ioco cit. n.
83. b. adolescentior. August. in hunc Pl. adolefcentior in 41. hæc habet : Plures codices Latini , & maximè Graci,
ecstafi, &c. Caffiod, adolescentior in pavore. Ambrosius, I. ita distinctos versus babent , ut non fit in eis unus verficu-
de bened. Patr. c. 5. col. 521. e. In bis ecilefiis , inquit , lus, Deo regna terræ ; sed Deo in fine fit versûs superioris,
funt principes Zabulon , principes Nephtalim. In Gr. 'Exei atque ita dicatur , Æthiopia præveniet manus ejus Deo,
Βενιαμίν νεώτερος αν εκτάσει..... άρχοντες Νεφθαλί. Compl. ac deinde fequatur in alio versu , Regna terræ , &c. quê
Νεφθαλίμ.

diftin&ione , multorum codicum is auctoritate digniorum con-
7. 29. Ita August. in hunc Ps. cum Pfalt. Rom. Cois- fonantiâ, fine dubio præferendà, fides commendari mihi vi-
lin. Corb. Mediol, Carnut. & Moz. At Hilar. in eund. Pr.

detur , qua opera præcedit ; & post pauca : Præveniet malegit virtuti tuæ, absque hoc , post confirma. Cassiod. ut nus ejus, inquit, id eft , opera ejus : cujus , nifi ipfius in Vulg. S. Paulinus epist. 27. p. 174. c. ait : Confirmet Æthiopiæ ? quia hoc in Graco non est ambiguum : ejus quippe hoc Dominus , quod operatus eft in nobis. In Gr. "Ertelacó ibi feminino genere apertiffimè pofitum est; ac per hoc nibil Θεός τη δυνάμει (ε· δυνάμωσεν ο Θεός τέτο, 6, &c.

aliud di&tum eft, quàm Æthiopia præveniet manus suas ť.30. Sic Hilarius in hunc Pf. cum Psalt. Corb. In Deo..... plures fanè codices non habent manus , fed manum , Romano verò sic : A templo fan£to tuo , quod eft in Jerufa quod tantumdem valet. Mallem autem Latini Interpretes fac lem , tibi offerent, &c. In Mozarab. & ap. Cassiod. A tem tranftuliffent : Æthiopia præveniet manus fuas, vel maplo tuo, quod eft in Jeruf. tibi offerunt , &c. Item in Cois num suam Deo ; quoniam planius hoc effet , quam quod nunc lin, tibi offerunt. In Pr.' Var. ap. Hilar. tibi offerent. Simi- di&um eft ejus ; es falva veritate fieri poffet , quia in Graca liter hab. Ambrof. l. 2. de Abr. to. 1. 1347. e. & l. de lingua id pronomen , non folùm ejus , fed etiam suam, vel Nab. c. 16. p. 585. f. necnon August, in hunc Pf. cum suas , potefi intelligi : suam ergo , fi manum; suas autem , fi Vulg. & Græco.

manus. Nam quod eft in Græco, xsiege auths, quod plures

.
7. 31. Psalt. Mozarab. Increpa feras filva , concilia tau codices habent, manum ejus , & manum suam,
rorum inter vaccas populorum : ut excludantur ii , qui pro telligi. Quod verò rarum eft in codicibus Græcis , xespas av-
bati funt argento. Dilipa gentes , qua bella volunt. Corb. & tñs, & manus ejus , & manus suas , Latinè poteft dici.
Rom. Increpa feras filvarum , concilium taurorum inter vac $. 33. Psalt. Rom. Corb. & Coislin, non differunt å
cas populorum : ut excludantur ii , qui.... Dilipa gentes, qua Vulg. In Corb. tamen ponitur Diapsalma ubi supra. Pf. è
bella volunt. Similiter hab. Caffiod. in hunc Pl. exceptis MI. Vat. ap. Hilar. habet : Regna terra , cantate Domino ,
his , ut non excludantur , & Disperge gentes. Hilar. cum & pfallite Domino : pfallite Deo noftro. Hilarius ipse in com-
Pfalt. Coislin. Increpa feras filva, concilium taurorum in ment. Deo regna terr& , cantate Deo, psallite Domino: psallita
ter vaccas populorum : ut non excludantur hi, qui , &c. Pf. Deo. Ambrof. in Pf. 118. 10. 1. 987. b. Regna terra , can-
è Mf. Vat. ap. Hilar. tollit negationem ante excludantur , tate Deo. August. & Cassiod. ut in Vulg. cui etiam Gr.
cum Psalt, Mediolan, in quo etiam legicur , feras filva... consonat, niti quòd hab. Aibyanka, ut supra. In edd.

poteft in

[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. psallite Domino : psallite Deo, lite Domino : SEMPER. qui afcen- tate Deo, & pfallite Domino: Ex Ms. Sangerma 34. qui ascendit super cælum cæ- dit super cælum cæli ab Oriente, DIAPSALMA." pfallite Deo li, ad Orientem,

34. qui ascendít super cælum

cælorum, ad Orientem.
Ecce dabit voci suæ vocem vir Ecce dabit vocem suam vocem

Ecce dabit vocem suam vo-
tutis, 35. date gloriam Deo super fortitudinis : date gloriam Deo: cem virtutis , audiam vocem
Ifraël , magnificentia ejus, & virtus Super Ifraël magnificentia ejus , ejus vocem virtutis : 35. date
ejus in nubibus.
fortitudo ejus in cælis.

honorem Deo fuper Ifraël ,
magnificentia ejus, & virtus

ejus in nubibus.
36. Mirabilis Deus in sanctis Terribilis Deus de sanctuariis 36. Mirabilis Deus in fanc-
fuis, Deus Ifraël ipse dabit virtutein suis : Deus Israël ipfe dabit forti- tis suis, Deus Ifraël ipse dabit
& fortitudinem plebi fuæ : bene- tudinem & robur populo : benedic- virtutem & fortitudinem ple-
dictus Deus,
tus Deus.

bis fuæ : benedictus Deus.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Ald. & Compl. non reperitur fandt! Tô Kupiw. Hieron. ad Orientem. Ecce dabit vocem fuam vocem virtutis. Itidem
epist. ad Sun, & Fret. to. 2. p. 643. c. ad hæc : Regna Fulg. fragm. 34. cont. Fab. p. 645. ar sup. p. 644. le-
terra , cantate Deo, psallite Domino, hæc habet : Et dicitis git fuper cælos cælor. August. in eund. Pl. fuper cælum cæ-
boc in isto versiculo non eße fcriptum , psallite Domino , quo- lorum, ad Orientem ; vel , inquit, ficut nonnulli codices ba-
niam Jatim sequatur Diaplalma : plallite Deo , qui ascen- bent... super cælum cæli, &c. subinde , Ecce dabit vocem fuam
dit, &c. cùm ifte verficulus magis habere debeat juxta He vocem virtutis. Similiter hab. Plalt. Carnut. vocem fuam ,
braicam veritatem , cantate Deo, psallite Dño ; illud quod &c. omiffis pariter feqq. audiam vocem, &c. quæ etiam
sequitur in principio versus alterius , plallite Deo , non fit in fuperfuere videntur in Ms. Sangerm. In Gr. 7 €716byxóti
libris authenticis,

fed obelo prænotarum. Ergo 8 vos legiteeri tèr s'egròn 78 yegerő , xata Avatorés. 'Id & Suces do tiņ
magis quæ vera sunt ; ne , dum additum Jusscipitis, quod à parñ autý owÀ durchews nec plura. În edd. Ald. &
Propheta fcriptum eft relinquatis.

Compl. deest à, poft dates.
*. 34. Ms. Sangerm. scribit ab Orientem , fed correxi ř. 35. Accinunt Hilar, & Cassiod, in hunc Pf. cum
mus ad Orientem ; Brev. tamen Moz. hab. qui ascendit su- Pfalt. Rom. Corb. Coislin. & Moz. At August. in eund.
per cælos cælorum , ab Oriente. Ecce dabit vocem fuam vocem Pl. legit cum Gr. date gloriam Deo, fuper Ifraël magnif.
virtutis ; nec addit plura. Sic etiam legit Cassiod. nisi ejas, &c.
quòd addit suæ, ad vocem virtutis. Rom. sic : qui afc. V.36. Subnexuimus vocem ultimam Deus , quæ aberat
super cælos cælor, ad Orientem. Ecce dabit vocem fuam vo à Mr. Sangerm. In Mozarab. benedillus Dominus. Apud
cem virtutis fuæ. In Coislin. fuper cælos cælorum ad Orien Hilar. benedi&tus Deus eft, vel ut in cod. Reg. plebi ejus :
tem ,

&c. ut in Vulg. Similiter apud Hilarium , præter hoc, benedictus es Deus. In Psalt. Corb. omnia ut in rextu. In
cælum cæli, In Corb. qui afcendit super cælum cælorum , Rom. ut in Vulg. cui accinunt Auguft. & Caffiod. & Gr.

2.

S

[ocr errors][merged small]

meum.

tis.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. i. In finem, pro iis qui commuta Victori pro liliis David, 1. In finem , pro his quæ Ex Ms. Sangerme buntur, David. LXVIII.

LXIX.

*commutabuntur, Pfalmus * Mf, commutas

David. LXVIII. birur.
2.

:
Alva

Alvum me fac Deus :

quoniam intraverunt
ad animam meam.

aquæ usque ad animam meam.
3. Infixus sum in limo profun Infixus sum in limo profundi , 3. Infixus fum in limum
di : & non eft fubftantia.
e non posum consistere.

profundi:& non est substantia.
Veni in altitudinem maris : & Veni in profundum aquarum ,

Deveni in altitudinem ma-
tempestas demerfit me.
& flumen operuit me.

ris: & tempeftas dimersit me.
4. Laboravi clamans, raucæ fac Laboravi clamans , exaspera Laboravi clamans, rau-
tæ sunt fauces meæ : defecerunt ocu- tum est guttur meum : defecerunt cæ fa&tæ sunt fauces meæ: de-
li mei , dum spero in Deum meum. oculi mei , exspectantes Deum fecerunt oculi mei, dum fpero

in Deum meum.
s. Multiplicati sunt super capil Multiplicati sunt super capillos S: Multiplicati sunt super
los capitis mei, qui oderunt me gra- capitis mei, qui oderunt me gran capillos capitis mei, qui ode-
tis.

runt me gratis.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 1. Plalt. Rom. cum Caffiod. Vulgatæ congruit. &c.& in Pf. 129. col. 437. d. Veni in profundum maris,
Coislin. verò cum August. hab. In finem, pro his qui com-

&c. limiliter in Ps. 68. bis in limum, semel in limo, rur-
mutabuntur , ipfi David. Corb. & Moz. in finem, pro iis fumque in profundum maris. Itidem Hieron. in Isai. 16. to.
qui commutabuntur , Pfalmus David. Pf.è Ms. Vatic. apud 3. 172. a. Veni in profundum maris ; additque , & tempeftas
Hilar. In finem , pro bis qui vel immutabuntur , Pfalmus abforbuit me. At Aug. in eund. Pl.cum Phæbad. Agin.cont.
ips David. Hilarius ipse in exposit. Pro bis qui immutabun Arian. p. 301.d. necnon Psalı. Rom. & Mozar. Vulgatæ
tur, illi David Psalmus, in finem ; Mss. in fine : subinde ait: congruit. In Psalt. Coislin. est : Deveni in altitud. maris : 89
In illum potiùs David... convenire intelligenda prophetia eft; per temp. dimerfit me. In Gr. 'Erezéyw eis iwur Bu.go... Ha.for
id enim non ab illo, fed in illum Pfalmus docetur effe cantatus: sis ta ..... XATET 67106 Me.
& poft plura , videlicet col. 231. a. In finem, pro his qui im $.4. Sic Hilar. & Caffiod. in hunc Ps. Sic etiam Ambr.
mutabuntur, eft Pfalmus. Gr. Eis NOS , UTEP Tŵr amoiw in Pf. 48. 10. 1. 950.b.& epift. 81. 10. 2. 1098. b. cum
θκσομένων και τώ Δαυίδ. Αld. & Compl. Ψαλμος τω Δαυίδ. Psalt. Rom. & Mozarab. Solum Coislin. hab. dum spero in
Vide lis Hieron. epist. ad Princip. to. 2. col. 682. b. Deo meo. Aug. in eund.Pf. absperando in Deum meum. Auct.

.2. Ita Cassiod. cum Psalt. Rom. Martianæi. In Rom. 1. de promill. p. 2. c. 22. 148. d. oculi mei defecerunt speran-
Fábri, Moz. & apud August. introierunt ; cærera ut fupra. do in Deum meum. Gr. amè il sv ME ÉTI Tor Deóv pr.
In Corb. Salvum me fac Domine , &c. Ap. Hilar. in Pf. 54. *. 5. Pfalt. Rom. Multiplicati sunt..... Confortati fune
67. 68. col. 107. e. 206.6.215. f. Salva me Deus : quo- super me qui me perfequuntur inimici , &c. Similiter in Cois-
miam intraverunt , &c. In Gr. Ewców

lin. dempro uno super me. Mozarab. Confortati funt inimics $. 3. Sic in Psalt. Corb. est ad verbum. Item apud mei qui me persequebantur injuftè, &c. Corb. Confortati Hilar. & Cassiod. in hunc Pl. excepto verbo veni ; rursum- sunt qui persequuntur me inim. mei injuste : quæ non rapui , que ap. Hilar. in Pf. 67. col. 206. b. & in Pf. 51. & 64. tunc exfolvam. Hilar. in hunc Pr. Multiplicati sunt..... Cona colo 75. d. 167. d. at in Pl. 54. col. 107. e, leg. in limo, valuerunt qui perfequuntur me inimici mei injufti : qua nosa

[ocr errors]

&c.

mea.

meæ.

. LXVIII. VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm.

Confortati funt qui perse Confortati sunt qui perseque Confortati funt qui persecuti
cuti sunt me inimici mei in- bantur me inimici mei injuftè : que funt me inimici mei injuftè : quæ
justè : quæ non rapui , tunc non rapueram , tunc reddebam. non rapui, tunc exfolvebam.
exfolvebam.
6. Deus tu scis insipientiam Deus tu scis ftultitiam meam ,

6. Deus tu fcis infipientiam
meam : & delicta mea à te non á peccata mea à te non sunt abs- meam : & deli&ta mea à te non sunt
funt abfconfa.
confa.

abfcondita.
7

Non confundantur in me Non confundantur in me , ex 7. Non erubescant in me qui
qui exspectant te Domine ; Spectantes te Domine Deus exer- exspectant te Domine, Domine vir-
Deus virtutum.
cituum :

tutum,
Non erubescant in me qui Non confundantur in me , qui Non confundantur super me qui
requirunt te, Deus Ifraël. quarunt te Deus Ifraël.

quærunt te , Deus Ifraël.
8. Quoniam propter te suf Quia propter te portavi op-

8. Quoniam propter te sustinui tinui improperium:& operuit probrium : operuit confufio faciem opprobrium : operuit confusio fafaciem meam reverentia mea. meam.

ciem meam. 9.

Exter factus sum fratribus Alienus factus sum fratribus 9. Extraneus factus sum fratrimeis & hofpes filiis matris meis , & peregrinus filiis matris bus meis , & peregrinus filiis matris meæ.

10. Quoniam zelus domus Quia zelus domus tua comedit 10. Quoniam zelus domus tuæ Joan, zi tuæ comedit me : & oppro- me, & opprobrium exprobrantium comedit me : & opprobria expro- 17, bria exprobrantium te, ceci- tibi, cecidit super me.

brantium tibi, ceciderunt super me.

Romi derunt luper me.

15.3,
11. Et operui in jejunio ani Et flevi in jejunio animam

1. Et operui in jejunio animam
mam meam : & factum est meam , & factum est in opprobrium meam: & factum est in opprobrium
mihi in opprobrium.
mihi.

mihi.
12. Et posui vestimentum Et posui vestimentum meum sac 12. Et posui vestimentum meum
meum cilicium : & factus sum cum, & factus sum eis in parabo- cilicium : & factus sum illis in pa-
illis in parabolam.
lam.

rabolam.
13. Adversùm me detrahe Contra me loquebantur qui sede 13. Adversùm me loquebantur
bant qui fedebant in portam: bant in porta , & cantabant bi- qui fedebant in porta : & in me
& in me psallebant qui bibe- bentes vinum.

psallebant qui bibebant vinum.
bant vinum.

14. Ego autem orationem Mea autem oratio ad te Domi 14. Ego verò orationem meam
meam ad te Domine : tempus ne , tempus reconciliationis est. ad te Domine : tempus beneplaciti
beneplacitum Deus.

Deus.
In multitudine misericor Deus in multitudine misericor In multitudine misericordiæ tuæ
diæ tuæ exaudi me Domine, die tue , exaudi me in veritate sa- exaudi me, in veritate salutis tuæ.
in veritate falutis meæ.

lutis tud.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
rapui , tunc exfolvere repetebar. Ambrof. in Pf. 37. to. I. $.9. Sic est in Psalt. Rom. Mediol, Carnut. Corb. &
col. 839. c. & l. de Tob. c. 9. col.601. c. ut in Vulg. Au Coislin. Sic etiam in Mozarab. dempro uno sg. Textui pa-
guft. & Caffiod. in hunc Pf. Multiplicati sunt..... Confortati riter accinit Hilar. in hunc Pf. cum Pr. ibid. è Ms. Vatic.
Junt inimici mei qui per fequuntur me injuste: qua non rapui, paulò verò poft in expofit. leg. alienus à fratribus, cui ac-
&c. Tercul, ady. Jud.c. 10. p. 143. C. quæ non rapueram , cedit Auguft. in eund. Pl. hoc modo : Alienatus faftus fum
tunc exfolvebam. In Gr...... 'Exegla.c. Jucar o éx9egi us fratribus meis, hofpes filiis , &c. S. Paulinus epift. 11. p.
οι εκδιώκοντές με αδίκως: α εχ ήρπασα , τότε απετίννυον. 5o. a. Exter fratribus meis , & peregrinus filiis , &c. Cal-

$.6. Ita Pl. è Ms. Vat. ap. Hilar. at Hilarius ipse in liod. Extraneus faltus fum..... & hofpes , &c. Gr. 'ATYMO
explic. utrumque ufurpat, & abfcondita, & abfconsa. August. Telwhéros gyerýğur..... Eeves, &c.
in eund. Pf. ita legit : Deus tu fcisti imprudentiam meam : . 10. Sic Hilar, in hunc Pf. & in Pf. 118. col. 349. bi
& delilta , &c. ut in Vulg. item q. 20. in Levit. to. 3.497. cum Psalt. Corb. & Gr. Ambrof. I. de apol. Dav. to. I.
d. Quoniam tu fcisti imprudentiam meam. Caffiod. Vulgatæ 678. f. & l. 1. de fide, ro. 2. 446. c. legit , exprobrantium
contonat, ficut Pfalt. Rom. Coislin. &c. Gr. 'O osos Cù tibi , &c. ut supra ; at l. 2. offic. to. 2. 108. a. exquisivit me
έγνως την αφροσύνην με , &c.

zelus domus tua. Ambrosiast. p. 104. e. detrationes expro-
7.7. Pfalt. Rom. cum Coislin. Non erubefcant in me qui brantium te , cecid. fuper me. Aug. & Caffiod. in eund. Pr.
te exspectant Domine , Deus virtutum. Non revereantur fu cum Vulg.concinunt. Auct. I. de promill. p. 3. col. 176. e.
per me qui requirunt te , Deus Ifraël. Similiter in Mozarab. comedit me zelles domus tuæ.
usque ad vocem virtutum incl. reliq. ut in Vulg. In Corb. ¥.11. Ita legit Hilar. cum Psalt. Rom. Corb. & Cois-
Non erubescant in me qui exfpectant te Domine , Domine Deus lin. In Mozarab. Et humiliavi in jejunio , &c. ut in textu.
virtutum. Non revereantur fuper me qui requirunt te, Deus August. in hunc Pl. Et cooperui in jejunio..... mihi in op-
Ifraël. Apud Hilar. in hunc Pr. Non confundantur in me qui probrium. Similiter hab. Ambros. epist. 42. col. 968. e. Ee
exfpe&tani te, Domine virtutum. Non revereantur fuper me cooperui ; at l. de Elia, c. 4. col. 5 38. b. operui. Apud Caf-
qui quærunt te, Deus Ifraël. Ap. August. in eund. Pf. ut liod. ut in Vulg. In Gr. Kai Curéxcepta er russię..... sis
in Vulg. Similiter ap. Caffiod. fi excipias postrema , Non orddorues fucí. In Pfalt. Arab. &Taniwa. In edd.' Ald. &
revereantur fuper me qui requirunt te. In Gr. Mù aigurisin- Compl. Curexcavya.
ζαν επ' εμέ οι υπομένοντές σε, Κύριε των δυνάμεων. Μη .12. Succinit Cassiod, in hunc Pl. cum Psalt. Rom.

Textindo Éz'bué oi (UTØYTES OS , &c. Ald. & Compl. Kú & Coislin. At Hilarius , & August. in eund. Pf. leg. cum
ere Kúere. Theod. Kveis ó Osós.

Gr. Et posui vestim. meum faccum , &c. ut supra. Apud
.8. Psalt. Corb. cum Rom. Quoniam propter te suppor- Ambros. quoque in Pl. 43. 10. 1.910.b.& factus fum illis
tavi improperium : operuit irreverentia faciem meam. Rom. in parabolam.
Martian. hab. reverentia, cum Mediol. & Cárnur. In Coisl. *. 13. Concinit Hilar, nisi quod hab. in porta. Ambre
similiter, supportavi improp. Ooperuit reverentia faciem , abs in Ps.43.10. 1.910. b. & Caffiod, in Pf. 68. legunt : Ad-
que seq. meam. In Mozarab. operui confufione faciem meam. versum me exercebantur qui fedebant in porta, &c. Sic etiam
Apud Hilar. in hunc Pf. Quoniam propter te fuftinui im in Psale. Rom. Coislin. Mediolan. & Moz. Apud Auguft.
properium : operuit reverentia fac, meam. Ap. August. in verò in eund. Pf. ita : Adversùs me infultabant qui sedem
eund. Pl. Quoniam..... fuftinui exprobrationem : operuit ir bant in porta , &c. In Gr. Kat’sko ud org 88 ci xatúperob
reverentia faciem meam. Caffiod. Jupportavi improperium : « Túan, &c.
operuit reverentia , &c. Gr. "OTI..... Úrúveyxa organicpóro $. 14. Pfali. Moz. Ego verò oratio mea ad te Domine
Εκάλυψεν ντροπή το, &c. Symm. άκυμοσύνη.

&c. ut in Vulg. August, in hunc Pl. Ego autem oratione mea

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

14 me.

7- 17. e.

20.

me am.

[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
15. Eripe me de luto , ut non Erue me de luto, ut non infigar: 15. Erue me de luto, ut Ex Ms. Sangera
infigar: libera me ab iis qui oderunt libera me ab his qui oderunt me, non inteream : ut liberer ab
me, & de profundis aquarum. & de profundis aquarum. odientibus me, & de profundo

aquarum.
16. Non me demergat temper Ne operiat me fluctus aqua, ne 16. Non me demergat tem-
tas aquæ, neque absorbeat me pro- abforbeat me profundum : & non pestas aquæ , neque abforbeat
fundum : neque urgeat super me pu- coronet super me puteus os suum. me profundum: neque conti-
teus os suum.

neat super me pureus

os suum. 17. Exaudi me Domine , quo Exaudi me Domine , quoniam 17. Exaudi me Domine niam benigna est misericordia tua : bona eft mifericordia tua: secundùm quoniam benigna est miserisecundùm multitudinem miseratio- multitudinem miserationum tuarum cordia tua : fecundùm multinum tuarum respice in me. respice ad me.

tudinem miferationum tua

rum conspice in me.
18. Et ne avertas faciem tuam Et ne abscondas faciem tuam à 18. Ne avertas faciem tuam
à puero tuo:quoniam tribulor, ve- servo tuo: quoniam tribulor , citò à puero tuo:quoniam tribu-
lociter exaudi me.
exaudi me.

lor, velociter exaudi me.
19. Intende animæ meæ, & li Accede ad animam meam , redi 19. Intende animæ mex
bera eam : propter inimicos meos me eam : propter inimicos meos libe- & libera eam : propter inimi-
eripe me.

COS m Os erue me.
Tu scis improperium Tu scis opprobrium meum, 20. Tu enim scis impro-
meum, & confufionem meam, & confusionem meam , & ignominiam perium meum & confusion
reverentiam meam.

nem meam

& reverentiam

meam.
21. In confpe&u tuo funt om Coram te sunt omnes hoftes mei: 21. In conspectu tuo sunt
nes qui tribulant me : improperium opprobrio contritum eft cor meum, omnes tribulantes me : im-
exspectavit cor meum, & miseriam. & defperatus sum.

properium exspectavit cor

meum , & miseriam.
Et fuftinui qui fimul contristare Et exfpečtavi qui contristaretur , Et sustinui qui simul mecum
tur, & non fuit : & qui consolare- & non fuit : & qui confólaretur, contristaretur, & non fuit :
tur, & non inveni.
e non inveni,

& confolantes me non in

veni.
Matth. 22. Et dederunt in escam meam Et dederunt in escam meam fel, 22. Et dederunt in escam
27. 48. fel : & in liti mea potaverunt me & in fiti mea potaverunt me aceto. meam fel : & in siti mea po-
aceto.

taverunt me acetum.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ad te Domine , &c. editt. oratio mea. Hilar. & Cassiod, in .20. Pfalc. Rom. cum Cassiod. Tu enim fcis impropea
eund. Pl. concordant cum Vulg. licur Psalt. Rom. & al. rium meum , confufionem , & verecundiam meam. Sic etiam
Corb. tamen hab. in veritate falutis meæ , ut fup. Gr. 'Ey in Coislin. præter hoc ult. & reverentiam meam. In Corb.
σε τη προσευχή με προς ζε Κύριε" καιρος ευδοκίας, &c. Tu enim siis improper. meum , & confufionem , verecun-
Ap. Ambr. ep. 51. col. 1000. tempus beneplaciti.

diam meam. In Moz. Tu enim fcis opprobrium meum ,
.15. Psalt. Rom. cum Cassiod. Eripe me de luto , ut non fuf. meam , & verecundiam meam. Apud Hilar. Tu enim fcis
inhæream : libera me ex odientibus me , is de profundo aqua- improperium , & confufionem, & verecundiam meam. Apud
rum. Sic etiam in Brev. Moz. si excipias verbum inharear. Ambros. in Ps. 118. to. 1. 1031. b. Scis opprobrium meum.
Item in Psalt. Coislin. præter hoc , & non hæream. In Vatic. Ap. August. in Pf. 68. col. 702. g. Tn cognofcis opprobrium
ap. Hilar, uti non hæream ; reliqua ut in Rom. Similiter meum , & confuf. &c. ut in Vulg. In Gr. Eu gdp youcócters
apud Hilar. ipfum , fed hoc omittitur, libera me ex odien- Tór orgfickor sex, dj Tur aiXúruv ux, des tur alegrúv ur.
tibus me ; quod tamen ab ipso lectum fuisse liquer ex num. $. 21. Psalt. Rom. In conspeitu tuo sunt omnes tribulan-
15. Auct. 1. de promiss. p. 1. c. 3. col. 93. d. hab. Salva me tes me..... 5 miferiam. Suftinui qui fimul mecum contrif-
de luto, ut non inhæream. Aug. in hunc Pf. Salvum me fac taretur , & non fuit : confolantem me quasivi, e non inveni.
de luto , ut non inhæream : eruar ex iis qui oderunt me, 8 Corb. In confp. tuo omnes tribulantes me : improperium fuflia
de profundo aquarum. Item in Psalt. Mediol. ut non inha nuit cor meum..... Et fuftinui qui fimul contrislaretur , &
ream. In Corb. Eripe me de luto , ut non infigar : libera me non fuit : & confolantes me , & non inveni. Moz. In conspectie
ex odientibus me , & de profundis aquarum. In Gr. Lãoóv tuo omnes tribulantes me..... Et sustinui qui fimul mecum con-
με από σκλύ, ίνα μη έμπαγώ: ρυθείαν εκ των μισέντων με , triftaretur , & qui consolaretur ; & non fuit. Hilar, in hunc
à f'x bálys, &c. Ald. & Compl. Tôr bagswr.

Pl. In confpeétu tuo sunt omnes tribulantes me ..... Et fuftinus
$.16. Hieron, in Ezech. 47. to. 3. 1054. a. Non me commærentem , & non fuit ; & confolantem , & non inveni.
præcipiter tempeftas aqua. Hilarius in Pr. 54. & 141. col. Aug. in eund. Pl. In conspectu tuo funt omnes tribulantes
111.d.545.a. Non me demergat... neque contineat super me me : opprobrium exfpeétavit..... Et suflinui qui fimul contrift.
puteus , &c. & in Pf. 68. neque contineat puteus super me , i non fuit : & confolantes , & non inveni. Ruric. I. 2. ep.
&c. In Brev. Moz. neque operiat super me puteus, &c. In 14. p. 569, f. Quæfivi qui fimul mecum contriftarctur,
Carnur. & Corb, neque aperiat. Apud August. in eund. Pl. non fuit : & confolantes me , & non inveni. Apud Caf-
neque coardtet fuper me puteus , &c. Caffiod. cum Psalt. Rom. fiod. ut in Vulg. præter seqq. tribulantes me..... Es conso-
ut in Vulg. Gr. Mú he xa CTCNTIOÓTW...... und è coxétw lantem me , & non inveni, Similiter hab. Psalt. Coislin. Ege
επ' έμε φρέαρ , &c.

confolantem me, &c. Carnut, etiam fuftinuit, pro exspeda-
V. 17. Hilar. in hunc Pf. Exaudi me Domine , quoniam vit, Gr. Έναντίον C σάντες οι θλίβοντές με ονξθισμoν αρ96-
Suavis eft mihi mifericordia tua : fecundum multitudinem mi εδόκησεν η ψυχή με , και ταλαιπωρίαν. Και υπέμενα (υλ-
fericordia tua confpice in me ; Psalt. Carnut. Corb. & Coif- autóker, ay ox ürüpte j waexxanivia, de óx fregv. Ald.
Jin. convertere in me ; Rom. cum Aug. & Cassiod. in eund. & Compl. walanca r7a5.
Psalm. refpice in me ; cæt, ur in Vulg. nisi quod August. . 22. Sic Hilar. Auguft. & Caffiod. in hunc Ps, cum
hab. sup. suavis est miseric. Gr..... Ömi xpusòv to freós Cxo Psalt. Rom. &c. excepto uno aceto. Sic etiam apud No.
κατα το πλήθος των οικτιρμών σε επίβλεψον επ' εμέ. . var. lib. de Trin. p. 1050. b. & Ambros. in Luc. 23. to.

$.18. Sic Hilar, Aug. & Caffiod. in hunc Pl.cum Psalt. 1. 1530. e. & S. Leonem, ser. 53. p. 123. d. Tertul. verò
Rom. Coislin, Corb. & Moz. Sic etiam Ambros. in Pf. 35. I. cont. Jud.c. 10. p. 143. C. 146. b. legit: Miserunt in po-
& 36. to. I. 766. c. 800. d. Gr. Kai ki arospétins, &c. tum meum fel : 88 in fiti mea potaverunt me aceto. Lactanr.
ab edd. Ald. & Compl. abest Kai.

1.
4.

Instir. p. 581. Et dederunt in escam meam fel : 88 in
¥. 19. Vulgatæ accinunt Hilar, & Cassiod, in hunc Pl. fiti mea potum mibi dederunt acetum. Similiter August. l. 17.
cum Psalt. Rom. Coislin. &c. Apud Aug. ita : Intende ani- de civit. Dei , c. 19. to.7.482. e. Hilar. autem in Pl. 62.
meæ , & redime eam : propter inim. meos erue me, In Gr. col. 153.a. cum aceto potaverunt. Psalt. Corb. Et dederunt
Πρόκες..... και λύρωσαι αυτήν..... ρύσαι κε,

in cfia mea fel, &c, ut in Vulg. Gr. Kald wer eis

S

[ocr errors]

Tom. II.

dat eos.

[ocr errors]

titia tua.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Es Mf. Sangerm. 23. Fiat mensa eorum in Sit menfa eorum coram eis in 23. Fiat mensa eorum coram Rom.tr.

laqueum coram ipsis, & in laqueum, & inretributiones ad cor- ipfis in laqueum , & in retributio-9.
retributionem eorum, & in ruendum,

nes , & in fcandalum.
scandalum.
24. Obscurentur oculi eo Contenebrentur oculi eorum ne

24.

Obscurentur oculi eorum ne
rum ne videant : & dorsum videant , & dorfum eorum semper videant : & dorsum eorum femper
eorum femper incurva. incurva.

incurva.
25. Effunde super eos iram Effunde super eos indignationem 25. Effunde super cos iram
tuam: & furor iræ tuæ com- tuam, & ira furoris tui compre- tuam : & furor iræ tuæ comprehen-
prehendat eos.

bendat cos.
26. Fiat habitatio eorum Fiat commor atio eorum deserta : 26. Fiat habitatio eorum deser-

A8.1,
deserta : & in tabernaculis eo- in tabernaculis eorum non fit qui ta : & in tabernaculis eorum non sit 20.
rum non sit qui inhabitet. habitet,

qui inhabiter.
27. Quoniam quem tu per Quoniam quem tu percussisti 27. Quoniam quem tu perculfil-
custífti, ipfi persecuti sunt: & perfecuti sunt; & ut affligerent vul- ti, persecuti sunt : & fuper dolo-
fuper dolorem vulnerum meo- neratos tuos narrabant,

rem vulnerum meorum addiderunt. rum addiderunt.

28. Adpone iniquitatem su Da iniquitatem super iniquita 28. Appone iniquitatem super per iniquitates eorum : & non tem eorum , non veniant in juf- iniquitatem eorum : & non intrent introeant in justitiam tuam.

in justitiam tuam. 29. Deleantur de libro vi Deleantur de libro viventium , 29. Deleantur de libro vivenventium : & cum justis non & cum juftis non fcribantur. tium : & cum juftis non scribantur. scribantur. 30. Pauper & dolens fum

Ego autem pauper & dolens : 30. Ego sum pauper & dolens: ego : & falus vultus tui Deus Salus tua Deus Suscepit me. salus tua Deus suscepit me. fufcepit me.

31. Laudabo nomen Dei Laudabo nomen Dei in can 31. Laudabo nomen Dei cum cum cantico : magnificabo

magnificabo tico, & magnificabo eum in confef- cantico : & magnificabo eum in eum in laude : fione :

laude : 32. Et placebit Deo fuper Et placebit Domino super vitu. 32. Et placebit Deo super vituvitulum novellum , cornua lum novellum , cornua efferentem lum novellum, cornua producenproducentem & ungulas. da ungulas.

tem & ungulas. 33. Videant pauperes & læ Videntes mansueti lætabuntur : 33. Videant pauperes & lætententur : quærite Deum, & vi- qui quæritis Deum , vivet anima tur : quærite Deum, & vivet anima vit anima vestra : vestra:

veftra : 34. Quoniam exaudivit pau Quoniam exaudivit pauperes 34. Quoniam exaudivit paupeperem Dominus : & vinctos Dominus, & vinctos fuos non def- res Dominus : & vingtos suos non fuos non fpernit. pexit.

despexit. 35. Laudent eum cæli & Laudent eum cæli da terra : ma 35. Laudent illum cæli & terra,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. βρωμά με χολών και εις την δίψαν με επότισαν με άξος.

in eund. Pf. & Philatr. Brix. I. de hæres. p. 724. a. post *.23. Vulgatæ favet Caffiod. cum Psalt. Rom. fi hoc paulò tamen Aug. hab. de libro vita; Gr. ex Bibx8 Gurtwr. excipias , in retributionem. Apud Hilar, in hunc Pf. & *. 30. Ita legit Hilar. in hunc Ps. Item Auguft. & Cafinfra, in Pf. 127. col. 428. c. fic : Fiat menfa eorum coram fiod, in eund. nili quod hab. Pauper 8 dolens ego fum ; sic ipfis in laqueum, & in captionem, 85 in retributionem , 85 etiam Ambrof. in Ps. 35. & 40. 10. 1.766.c. 869. e. Psalt. in fcandalum. Apud Auguft. in eund. Pf. & l. 17. de civit. Moz. Pauper sum ego 85 dolens, &c. ut supra. Corb. Pauper Dei fup. Fiat menfa eorum coram ipfis in mufcipulam , & in ego σ λolens. Gr. Πλωχος και αλγών είμαι εγώ και και ζωηρία retributionem , & in scand, ac inf. I. 18. C. 46. col. 529. e. og megocme C#, &c. Item in Psalt. Corb. & Carnut. Es legit laqueum, non mufcipulam. Psalt. Corb..... & in retri- falus vultus tui Deus, &c. butiones eorum , 85 in fcand. Gr. eis wayida, ġ sis aytató Ť. 31. Sic est in Psalt. Moz. addito uno mei , ad nomen doar, y sis cxdvd aror.

Dei : additur pariter in Rom. ficut , post cantico ; utrum.24. Accinunt Auguft. & Cassiod. in hunc Pf. unà cum que deler August, in hunc Pl, deest etiam mei ap.

Caffiod. Psalt. Rom. Suffragatur etiam Hilar, nili quod habet , perpe Āt Hilar, in eund. Pr. legit : Laudabo nomen tuum cum cantuò incurva. Ambr. 1.2. de interpel. Dav.p.664. f. femper in- tico : magnificabo, &c. Nicetius ep. Spicil. to. 3. P. 9.c. curva. Aug.cont. Jud. to. 8. 32.d. Excæcentur oculi eorum , Laudabo nomen Domini cum cantico : 85 magnif. &c. Hieron. &c. In Gr. Exc7durwoar oi op baruci.. dictartós od'yxa pe vor. epist. ad Sun. & Frerel. to. 2. 643.c. Laudabo nomen Dei,

♡.25. Psalt. Rom. cum Cassiod. & indignatio iræ tuæ &c. tum addit voculam mei elle superfluam. Psalm. è Ms. apprehendat eos. Corb. & Mozarab. cum Auguft. & indignac Vatic. apud Hilar. Laudabo nomen Dei in cantico : 85 matio iræ tuæ comprehendat eos. Hilar, in eund. Pl. animatio gnif. &c. Pfalt. Corb. Laudabo nomen Dei cum cantico : mairæ tuæ comprehendat eos. Gr. vjó bupos rūs opañs Cx xala- gnificabo eum cum laude. Gr. Airbow örona : ux Col durés. Píalt. Sangerm. fcribit iram fuam, fed mendo MET W týso pleyanurco autor & airégel aperto , quod correximus ; al. constanter tuam.

. 32. Similiter habent Hilar. Aug. & Cassiod, in hunc ¥. 26. Succinunt Hilar. Auguft. & Cassiod. in hunc Ps. Pl. unà cum Pfalt. Rom. & Gr.Corb. vitiosè , cornua pros cum Psalt. Rom. & Gr.

ducent te fs ungulas. .27. Iridem in Pfalt. Corb. & Moz. necnon ap. Aug. W.33. August, in hunc Pf.cum Pfali. Rom. & Mozar. in hunc Pf. Hilarius autem & Cassiod. in eund. Pl. delent quarite Dominum, vivet , &c. Coislin. Dominum, ipsi. Psalt. Rom. haber : ipfi persecuti sunt me , &c. ut fupra. vivit. Hilar. & Cafiod. in eund. Pf. ut in Vulg. Gr. ex}*Vet . Iren. Interp. 1. 3. c. 22. p. 219.a. es fuper dolorem túcars

, tor @fov, s Shoeden, vivetis : edd. verò Ald. & vuln. meorum appofuerunt. Gr. cutoi xa7edrówžaro Stito Compl. a Gúcsla * Yuxu Upwr. angos Tav..... 906. Juxav.

V. 34. Sic Hilar. in hunc Pf. & in Pf. 35. cum Psalt. ^.28. Hilar, & Cassiod. in hunc Pf. cum Psale, Rom. Coislin, excepto verbo ult. [previt. Item sprevit in Psal. Fabri: Appone..... fuper iniquitatem ipforum : 5 non intrent Rom. Moz. & ap. Cassiod. supra verò, pauperes, In Corb. in tuam justitiam, Rom. Martian. fuper iniquitates ipforum. pauperem : 85 vinitos fuos non sprevit. A pud Aug. in eund. August. cum Psalt. Carnut. Moz. & Gr. fuper iniquitatem Pr. pauperes Dominus : & compeditos fuos non Sprevit. In Gr. ipforum : non intrent in juftitia tua. Corb. & Moz, in "Οτι εισήκεσε των «ενήτων ο Κύριος και της τεσεδημένες αυtua juftitia.

78 8x Extérwo. 6.29. Concordat Hilar. in hunc Pr. & in Ps. 138. col. . 35. Accinit Caffiod. in hunc Pf.unà cum Psalt. Rom. $21. de unà cum Caliod. & Psalt. Rom. Sic etiam ap. Aug. Carnut, Mediolan. & Moz. Hilarius autem in eund, Pf. cua

« ZurückWeiter »