Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VER SFO ANTIQV A.

HEBR.

VULGATA HOD:
Ex Ms. Sangerm. 10. Ipfi autem in vanum qux ipfi verò interficere quarunt ani 10. Ipfi verò in vanum quæsiea

fierunt animam meam , in- mam meam, ingrediantur in ex- runt animam meam , introibunt in
troibunt in inferiora terræ : trema térre : congregentur in ma- inferiora terræ : 11. tradentur in
11. tradentur in manus gladii, nus gladii, pars vulpium erunt. manus gladii, partes vulpium erunt,
partes vulpium erunt.
12. Rex verò lætabitur in

Rex autem lætabitur in Deo, 12. Rex verò lætabitur in Deo,
Domino , in Deo laudabitur laudabitur omnis qui jurat in eo : laudabuntur omnes qui jurant in eo:
omnis qui jurat in ipfo : quo- quia obftruetur os loquentium men- quia obstructum est os loquentium
niam obtufum eft os loquen- dacium.

iniqua. tium iniqua.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. & Compl. &de', &c.

Mozarab. & Corb, fic : Rex verò latab, in Domino , lau. 10. Accinunt Hilar. Aug. & Cassiod. in hunc Pf. dabitur omnis qui jurat in eo : quia obftruitum est os &C. unà cum Pfalc. Rom. &c. Hieron. in Isai. 24. to. 3. 207.

Hilarius in hunc Pf. Rex autem lætabitur in Deo, & laua e. ingredientur ad extrema terra. Gr. ciosaeuocVTO sis ta xo dabitur omnis qui jurat in eo : quoniam obftru&tum eft es τώτατα της γης. .

&c. Auguft. in eund. Pl. Rex verò lætab. in Deo, laudge X. II. Sic eft in Psalt. Rom. Coislin. & in Gr. Sic bitur omnis qui jurat in ipfo : quoniam oppilatum eft os loctiam apud Hilar. Aug. & Cassiod. in hunc Ps. Ita quo- quent, iniqua. Auctor l. 2. de voc. Gent. c. 1. p. 19. f. que legit Hieron. in Isai. 24. to 3. 207. e, at epist. ad ut obftruatur os loquentium iniqua. Cæleftin. I. epift. 22. Damal. to. 3. 524. e. cadent in manu gladii.

to. 1. Conc. col. 1196. a. obfirullum dicit os loq. iniqua, ť. 12. Pfalt. Rom, non differt à Vulg. nisi uno Do Gr. Ο δε βασιλεύς..... επί τω Θεώ, επαινεθήσεται πας mino , pro Deo. Ita quoque Coislin. hab. cum Caffiodorc. óprúar ir dutới őri freopáru sópa, &c.

[ocr errors][merged small]

2.

E

meam dum tribulor na Audio

[ocr errors][ocr errors][merged small]

plicem.

eos ?

VERSIO ANTIQUA,

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex M. Sangerm.
In finem,

Victori

In finem,
1. Psalmus ipsi David. Canticum David. LXIV. 1. Psalmus David. LXIII.

LXIII.
Xaudi Deus orationem Udi Deus vocem meam lo-

Deus orationem

E meam cum deprecor : a ti

quentis : à timore inimici fertimore inimici mei erue ani- va vitam meam.

more inimici eripe animam meam. mam meam.

3. Protege me à conventu Absconde me à confilio maligno 3. Protexisti me à conventu ma-
malignantium , à multitudi- rum , à tumultu operantium iniqui- lignantium, à multitudine operan-
ne operantium iniquitatem. tatem.

tium iniquitatem.
4. Quia exacuerunt tanquam Quia exacuerunt quasi gladium 4. Quia exacuerunt ut gladium
gladium linguas suas : intende- linguam suam : tetenderunt sagit- linguas suas : intenderunt arcum rem
runt arcum rem amaram, s. ut tam suam verbum amarissimum, amaram, s. ut sagittent in occultis
sagittent in obscuro immacu- ut sagittarent in absconditis fim- immaculatum.
latum.
6. Derepente fagittabunt Subitò fagittabunt eum, & non

6. Subitò fagittabunt eum, &
& non timebunt : fir- timebunt : confortaverunt sibi fer- non timebunt : firmaverunt sibi fer-
maverunt sibi verbum malum. monem pessimum.

monem nequam.
Disputaverunt ut absconde Narraverunt ut absconderent Narraverunt ut absconderent la.
rent laqueos : dixerunt : Quis laqueos : dixerunt : Quis videbit queos : dixerunt : Quis videbit eos ?
videbit eos ?

7. Perscrutaverunt iniquita Scrutati sunt iniquitates : de 7. Scrutati sunt iniquitates : de-
tes: defecerunt scrutantes Icru- fecerunt scrutantes fcrutinio ,

fecerunt scrutantes scrutinio.
tinio.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
$. 1. Pfalt. Rom. & Corb. delent ipfi , cum Caffiod. Caffiod. Græc. 78 xaTaToLeucou e a Toxpúpons d'amor.
Nil legitur apud August. Hilarius in expolit. p. 156. f. ^.6. Ira legit Hilar. in hunc Pl. præter unum subitò ,
ait : Pfalmi superscriptio historiam non continet ; fimplex eft... loco derepente. Iuidem in Psalt. Rom. Coislin. Carnut. &
tantùm per id quod in finem prafcribitur. In Gr. Eis To 76 Mozarab. Mediolan. verò hab. infra , Difpofuerunt ut abf-
λος, Ψαλμός τώ Δαυίδ.

conderent , &c. Sic etiam Cassiod. cum hoc ult. Quis vi-
7.2. Ita legitur, dum tribulor, in Psalt. Moz. & Carnut. debit nos ? Similiter in Psalt. Corb. Quis videbit nos ?
Apud Hilar. & Cassiod. in hunc Pf. cùm tribulor , ut in sed habet fup. disputaverunt , non dispofuerunt. Auguft.
Plal. Coislin. Corb. & Rom. Fabri ; in Rom, Martian, in eund. Pl. ita : Repente sagittabunt eum , 65 non time-
cùm deprecor. In Vatic. apud Hilar, cum deprecor ad te, bunt : obfirmaverunt sibi fermonem malignum. Narraverunt
&c. ut in Vulg. Apud. Aug. dum tribulor : à timore ini ut absconderent muscipulas : dixerunt : Quis videbit eas?
mici erue anim. meam. In Gr..... tớ de edaí ke zpós S. Paulinus epist. 12. p. 61. c. Difputaverunt enim ut abs-
σε από φόβο εχθρέ εξελέ την, &c.

cond. laqueos , &c. Gr. 'Eğánia xataroccoxon..... exex-
*. 3. Hilar. Aug. & Cassiod, in hunc Ps. legunt, Pro ταίωσαν εαυτοίς λόγον πονκρόν. Διηγήμαντο τι κρύψαι παγί-
texisti me à conventu , cum Psalt. Rom. &c. in Mediolan. δας είπαν: Τίς όψεται αυτές;
à conversatione. In Gr. 'Extrarás me ato gusegpus, &c. .7. Psalt. Corb. Scrutati funt iniquitates : & defecerunt
Ald. & Compl. Exércoór us. Brev. Moz. præponit , fcrutantes fcrutinio. Acceder bomo , & cor altum. Rom. Scru-
huic , à multitudine ; at in Gr. deeft.

tati sunt iniquitatem : defec. scrut. scrutinium. Accedet homo
7.4. Pfalt. Moz. hab. arcum suum. Rom. Vulgatæ ad cor altum. Coislin. Perscrutati sunt iniquitatem.... Ac-
consonat cum Coislin. Corb. & Cafliodoro. Pl. Vatic. apud cedit homo , & cor altum. Sic etiam in Moz. Perscrutati funt ;
Hilar, legit : Qui exacuerunt ut glad. linguam fuam, &c. sed habet fcrutinium , cum Mediolan. & Caffiod. Hilarius
ut in Vulg. Hilarius in comment. Qui exacuerunt ut glad. in hunc. Pl. legit : Perscrutati sunt iniquitates ( cod. Reg.
linguas fuas, &c. August. in eund. Pr. Quia exacuerunt iniquitatem :) defec.... scrutinio. Accedet homo , & cor altum.
tanquam gladium linguas, &c. Gr. Oitives sixóruocer as por August. in eund. Pr. Perfcrutati funt iniquitatem : defece-
paloy tas, &c.

runt fcrutantes fcrutationes. Accedet homo , & cor altum. siX. S. Sic Hilar. in hunc Pf. cum Psalt. Corb. August. milirer in Psalt. Carnut. 85 cor altum. In Gr. 'EŽupeúrnverò in eund. ut sagittarent in abfcondito immaculatum. car dropíar Lexo move EspeurÔTES & Eepeurúcsi ( Ald. & Complo Pfalt. Moz, Rom. Coislin. &c. Vulgatæ congruunt cum d'Espeurycers.) [legcsacu'csTOU 6x6pWtos og xapoia Baltia.

mo.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. Accedet homo ad cor altum : Et cogitationibus fingulorum , Accedet homo, & cor al- Ex Ms. Sangermo 8. & exaltabitur Deus. do corde profundo.

tum : 8. & exaltabitur Deus. Sagittæ parvulorum factæ sunt Sagittabit ergo eos Deus jacu Sagittæ infantium factæ sunt plagæ eorum : 9. & infirmatæ funt lo repentino : inferentur plaga eo- plagæ eorum : 9. & pro nihilo contra eos linguze eorum. rum, & corruent in semetipsos pla- habuerunt eum, & infirmatæ gis suis.

sunt ipsos linguæ eorum. Conturbati funt omnes qui vide Fugient omnes qui viderint eos, Conturbati funt omnes qui bant eos : 10. & timuit omnis ho-dow timebunt omnes homines : videbant eos : 10.& timuit om

nis homo. Et annuntiaverunt opera Dei : Et annuntiabunt opus Dei, &

Et adnuntiaverunt opera & facta ejus intellexerunt. opera ejus intelligent.

Dei : & facta ejus non intel

lexerunt. 11. Lætabitur juftus in Domi Latabitur juftus in Domino , 11. Lætabitur justus in Dono, & sperabit in eo , & laudabun- & Sperabit in co : & exsultabunt mino, & fperavit in eo, & tur omnes recti corde. omnes recti corde.

laudabuntur omnes, qui recto

sunt corde. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. 7. 8. Sic Ambros. l. 1. de Jac. c. 8. to. 1. 457. a. & funt fuper eos linguæ eorum , &c. ut in Vulg. omissis his to. 2. 873. e. irem August. in hunc Pf. & in Ps. 86. n. quæ antecedunt. Similiter in Brev. Moz. Es infirmata sunt 13. At Hilar, in eund. Pr. legit, Sagittæ parvulorum, cum super eos. Apud S. Paulin. ep. 37. p. 228. c. ita infirS. Paulino , epist. 37. p. 228. c. rursusque Hilar. in Pf. mari sunt idtus ( Ms. Vat. jačtus) eorum. In Gr. ve Eylem 118. & 143. PP: 373. c. 557. f. Similiter Hieron. epist. mar" avtòr ai piwasay avtür. 'Étapáxenoar tártes, &c. ad Sun. & Fretel. to. 2. 642. c. notatque in Græco legi al. Entéroer és' autós. Sagitta paruulorum : fed fi fic dicamus , inquit , non refonat . 10. Hilar. Aug. & Cassiod. in hunc Pf. concordant in Latino : Sagitta parvulorum fa&sunt plagæ eorum. In cum Vulg. Sic etiam in Psalt. Rom. Corb. &c. & Gr. ed. Rom. Béros muniw yerufnoar ai, &c.

nec alibi reperitur negario ante intellexerunt , præterquam #.9. Psalt. Corb. & pro nihilo habuerunt contra ipfos in Psalt. Sangerm. lingua eorum. Conturbati funt, &c. sed abrasa videtur ¥. 11. August. in hunc Pf, Lætabitur..... Sperabit in ibid. litterula una post lingua, quafi scriptum fuisset pri- eum, laudabuntur omnes qui reiti funt corde ; infra , mitus lingue, vel linguas. Rom. & Carnut, & pro nihilo ha omnes recti corde : at serm. 21. to. s. 110. b. sic : Jocunbuerunt contra eos lingua ipforum. Conturbati funt omnes, &c. dabitur juftus in Domino , Sperabit in eo , gloriabuntur Coislin. pro nihilum habuerunt eum contra ipsa ipsos (1. ip omnes recti corde. Hilarius, & Calliod. in eund. Pf. cum Jos ipsa) lingua eorum. Hilar. in hunc Pl.& nihil habuerunt Vulgata concinunt. Gr. Eu pegerlø GETO. díxasos i tō Kun contra ipsos lingua eorum. Conturbati funt omnes , &c. Au- pico, ij E'ATTIST ET' autor, y en Auvedúgortai TárTES vi svleis tņi guft. verò & Cassiod, in eund. Pl. legunt : 85 informata xapdiq.

Ex Mf. Sangormi

[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. In finem, Pfalmus David Vi&ori Carmen David Cantici.

In finem, 1. Canticum Jeremiæ & Ezechielis

LXV.

1. Psalmus Jeremiæ & Ezepopulo transmigrationis , cùm

chiel profectionis. inciperent exire. LXIV.

LXIV.
E decet hymnus Deus in Ibi laus Deus in , 2 E hymnum Deus
Sion : & tibi reddetur vo tibi reddetur votum.

in Sion : & tibi reddentum in Jerusalem.

tur vota in Jerusalem. 3. Exaudi orationem meam : ad Exaudi orationem, donec ad te 3.

Exaudi orationem meam: te omnis caro veniet. omnis caro veniat.

ad te omnis caro veniet. 4. Verba iniquorum prævalue Verba iniquitatum prævaluerunt

4.

Verba iniquorum prævarunt super nos: & impietatibus nos- adversùm me : sceleribus noftris tu luerunt fuper nos : & impietatris tu propitiaberis. propitiaberis.

tibus noftris tu propitiaberis. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 7.1. Hilar. in hunc Pl. col. 162. f. hab. In finem ; Eol TPÉTEL Úpros ó Osos i Eccr. uti nunc habetur in ed. exinde col. 173. a. Pfalmus Cantici. Brev. Moz. In fi- Rom. Auguft. & Caffiod. Vulgatæ congruunt; quidam nem , Canticum, Pfalmus David. Psalt. Rom. Fabri, cum tamen Mis. Auguft. ferunt , 85 ibi reddetur , non tibi; Ps. è MI. Vat. ap. Hilar. In finem, Pfalmus David. Rom. nec improbabile eft, considerata interpretandi ratione , ita Martian. addit : Canticum Jeremia e Aggæi de verbo pe legille Auguftinum. In Gr. conftanter sy ooi, fed omittiregrinationis , quando incipiebant proficifci. Coislin. In finem, tur vox Jerufalem, faltem in ed. Rom. nam edd. Ald. P). David , Canticum Jeremia , Ezechiel , & populi pe- & Compl. habent er xù « 'Iepxoanhue. regrinationis, Corb. In finem, Pfalmus David, Canticum . 3. Suffragantur Aug. & Caffiod. in hunc Pf. cum Jeremiæ & Ezechiel de verbo peregrinationis , quando profi- Psalt. Rom. &c. Hilar. verò cum Pf. Vatic. legit : Exaucisci cæperunt. Carnut. Jeremia Ezechiel de verbo pere- di orationem : ad te , &c. tum addit : non enim fubfequigrinationis , quando incipiebant proficisci. Auguft. in hunc tur meam, ut dicentis perfona poffie intelligi : licet enim Pr. In finem, Pf. David , Cant. Jerem. Es Ezech. ex populo multi tanquam boc deesset addiderint, non tamen in authentitransmigrationis , cum inciperent exire. Itidem apud Caffiod. cis exftat : Propheta enim non fuo fenfu , fed infpiratus losi excipias seqq. de populo..... cùm inciperent proficisci. In quitur : tollit quoque meam supra in Pf. 59. col. 140. e. ed. Rom. simpliciter : Eis To Téros , Varios TC Aavidi's sú. 141. a. Apud Ambrof. 1. de fide resur. to. 2. col. 1170. At in edd. Ald. & Compl. Eis tò témos, Yarmos włūs... a. ut sup. ad te enim omnis caro veniet. Victorin. Afr. 1. Ω' και 'Ιερεμία και Ιεζεκιήλ το λαι της παροικίας , ότε έμελλον 3. adv. Arium, p. 276. a. delet enim ; delet pariter Gr. εκπορεύεθαι.

fed habet fup. Tegueuxñs pr. . 2. Hilarius in hunc Pf. Tibi decet bymnus Deus , &c. #. 4. Succinit Psalt. Rom. cum Ps. Vat. apud Hilar, & ur in Vulg. Pl. verò è Ms. Vat. ap. ipsum, cum Pfal. Cassiodoro. At Hilarius in enarrar, legit : Verba iniquorum Rom. Te decet , &c. Coislin. Te decet hymnum Domine invaluerunt fuper nos:& impietates noftras tu propitiabis. AuDeus in Sion , &c. ut in Vulg. Corb. Te decet hymnum gust. in eund. Pf. Sermones iniquorum præval. super nos : Deus..... tibi redditur votum in Jerus. scriprum erat bym- impietates noftras tu propitiaberis : omnes libri hîc habent nus, ac fic emendarum est, bymnis, eadem manu. Am- propitiaberis, sed infra plerique, propitiabis. Brev. Moz. bros. in Pf. 47. to. 1. 937. d. ait : In Sion hymnus Deum Verba iniq. præval. adversus nos, &c. Gr. sózo avópar utepe decet ; E votum ei folvitur in Jerusalem : & 1. 1, offic. to. εδυνάμωσαν ημάς» και τας ασεβείας ημών του ιλάση. 2. 10. a. To decet hymnus Deus in Sion ; vel Grace, inquit ,

[ocr errors]

. VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Ms. Sangerm.

5. Beatus, quem elegisti, & Beatus , quem elegeris, & fuf 5. Beatus, quem elegisti , &
adfumpfifti : inhabitabit in ta- ceperis : habitabit enim in atriis assumplisti : inhabitabit in atriis tuis.
bernaculis tuis :

tuis.
R eplebitur in bonis domus Replebimur bonis domus tuæ : Replebimur in bonis domus tuæ :
tuæ : fanctum est templum Sanctificatione templi tui. Terribi- fan&um est templum tuum, 6. mi-
tuum, 6. mirabile in æquitate. lis in justitia

rabile in æquitate.
Exaudi nos Deus falutaris Exaudi nos, Deus salvator nof Exaudi nos Deus falutaris nofter,
nofter, spes omnium finium ter, confidentia omnium finium ter- spes omnium finium terræ, & in
terræ, & in mari longè. ræ, & maris longinqui.

mari longè.
7. Præparans montes in Preparans montes in virtute sua, 7. Præparans montes in virtute
* Mf. adcinctos, virture tua , * adcinctus in po- accinctus fortitudine : compescens tua, accin&us potentiâ : 8. qui con-

tentia : 8. qui conturbas fun- fonitum maris , fremitum fluctuum turbas profundum maris , sonum
dum maris, sonum fluctuum ejus ,

Auctuum ejus.
ejus quis sustinebit?

Turbabuntur gentes, 9. &ti Et multitudinem gentium. Et Turbabuntur gentes, 9. & time-
mebunt omnes qui habitant timebunt qui habitant in extre- bunt qui habitant terminos à signis
fines terræ à signis tuis : exi- mis à signis tuis : egresus matuti- tuis : exitus matutini & vespere de-
tus matutini & vespere delec- no da vefperi laudantes facies. lectabis.
taberis.

10. Visitasti terram & ine Visitafti terram &irrigafticam : 10. Visitafti terram & inebriafti
briafti eam : multiplicasti lo- ubertate dita eam.

eam : multiplicafti locupletare eam. cupletare eam.

Flumen Dei repletum est Rivus Dei plenus aquâ : pre Flumen Dei repletum est aquis, aquâ, parasti cibum eorum : parabis frumentum eorum , quia parafti cibum illorum : quoniam ita quoniam fic eft præparatio fic fundasti eam.

eft præparatio ejus. tua.

11. Rivos ejus inebriasti, Sulcos ejus inebria , multiplica II. Rivos ejus inebria, multimultiplica Domine genera- fruges ejus : pluviis irriga eam, plica genimina ejus : in ftillicidiis tiones ejus : in stillicidiis ejus germini ejus benedic.

ejus lætabitur germinans. lætabitur, dum exorietur.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. . 5. Psalt. Rom. Coislin. Moz. Corb. & Vat.

ap.

Hi timebunt qui inhabitant fines à signis tuis..... vespera de-
lar. constanter hab. inhabitabit in tabernaculis tuis. Reple- leftationes : tum addit : Non fubjecit Scriptura, ut affolet,
bimur, &c. ut sup. Sic etiam Cassiod, in hunc Pf. Item fines terræ ; non enim hic de terra finibus loquebatur. De-
Ambros, . de bono mort. c. 12. to. 1. 412. c. & l. 1. hinc ergo fermonis ratio non patitur ut id adjedum exiftime-
de Jac. c. 8. col. 458. d. & epist. 29. col. 905. e. Re mus. At August. in eund. Pl. retinet vocem terræ , legit-
plebimur in bonis domus tua. At Hilarius in Pr. 138. col. que : 85 timebunt omnes qui inhabitant fines terræ à fgnis
521. f. Replebimur ab ubertate domus tuæ : & in Ps. 126. tuis : exitus manè & vefpere dele&tabis. Ambrof. in Pf. 118.
col. 417. b. sanctum templum tuum , mirab. &c. supra ve 10. 1. 1218. a. exitus matutinos & vespere dele&abis: epist.
rò in hunc P1..64. fic: Beatus, quem eleg. Es asjump. ut in verò 63. to. 2. 1042. a. exitu matutino & vefpere dele&abis.
habitet (paulò post, inbabitabil) in tabernaculis tuis. Re Gr. y pubhcorte o xatolxrTetiegta atò Tây.... 56-
plebimur in bonis..... fanctum est templ. &c. Aug. in eund. δες πρωίας και εσπέeας τέρψεις.
Pr. inhabitabit in atriis tuis. Replebimur..... fanitum tem Ť. 10. Sic Hilarius cum Psalt. Coislin. & Rom. nifi
plum tuum. Gr. xatagruvchose à tais avaacis Cr. Handugó- quòd hab. in fine, quia ita efl prap. tua. Sic etiam in
μεθα ..... αγιος ο ναός ζε.

Mozarab. supra verò ita : Fluvius Dei repletus eft aquâ.
X. 6. Sic hab. Hilar. & Caffiod. in hunc Pr. cum Psalt. In Corb. Flumen.... est aquam.... quonian ita eft præparatio
Rom. &c. Auguft. verò in eund. Ps. sic : mirabile (inf. ejus. Pf. è Ms. Vatic. apud Hilar. hab. Flumen Der reple-
admirabile ) in juftitia. Exaudi nos Deus falvator noster , &c. tum eft aquis..... quoniam ita eft præparatio ejus. Similiter
ut supra : & quæst. 35. in Levit. to. 3. 506. a. Exaudi ap. Ambrof. in Pf. 118. to. 1. 1138. d. & epist. 63. to.
nos Deus sanitaitm noftrarum. Gr. Gaurasos dixclocúrn. 2. 1042. a. August. verò in hunc Pf. & q. 144. in Gen.
'Επέκεσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών , &c.

to. 3. 413. c. legit : Vifitafti terram..... multiplicasti dita-
W.7. Hilarius in hunc Pl. & in Pf. 143. col. 557. c. re eam. Fluvius Dei repletus eft aquâ, parasti cibum illo-
Vulgatæ congruit. Sic etiam Cassiod. cum Pralt. Rom. &c. rum : quia ita eft præparatio tua. Sic etiam ap. Auct. op.
At Aug. in eund. Pf.leg. Præparans montes in fortitudine fua, imp. in Matth. hom. 48. p. 199. C. multiplicasti ditare
circumcinctus in potentatu. Gr. 'E touch wrópu à qñigui ox, eam. Apud Hieron. epist. ad Dardan. to. 2.607. b. mul-
Her wouéres év suraseię. Ald. & Compl. hab. ibi curg. tiplic. locupletare eam. Fluvius Dei repletus eft aquis... quo-

7.8. Sic est in Pfalt. Mediol. & Carnut. Sic etiam in niam fic est præparatio tua : item in Isai. 30. to. 3. 260.
Rom. & Moz. addito uno autem , ad fonum. Corb. hab. a. Fluviu's Dei repletus eft aquis : & in Ezech. 47. col.
qui conturbas profundum maris , &c. ut in textu Sang. Psal 1057. a. Flumen Dei repletum eft aquis , præparasti cibum eo-
mus è Mr. Vat. ap. Hilar. non differt à Vulg. neque Hi rum : quin fic eft præparatio tua : epist. verò ad Sun. &
Jar, ipse in exposit, nisi quod habet fundum , ut supra. Aug. Fret. to. 2. 642. c. parasti cibum illorum : quon. ita eff
in eund. Pf. qui conturbas fundum maris, sonum Auétuum præparatio ejus ; tum addit : Et dicitis quòd in Græco non sit
ejus quis sufferet ? Hieron. ep. ad Sun. & Fret. tö. 2. col. ejus , ciim in Hebræo thechina manifeste præparationem ejus
642. c. ait : In Græco additum fcribitis , quis fuftinebit? fignificet. Vigil. Tapf. P: 747. b. fluvius Dei repletus eft
quod fuperfluum eft : fubarditur enim : Qui conturbas pro- aquả. Caffiod. in hunc 'l. Flumen Dei repletum eft aquis.....
fundem maris , conturbas fonum fuituum ejus. Auct. ita eft præp. tua : vox etiam tun habetur in Psalt. Medio-
op. imp. in Matth. hom. 22. p. 104. b. qui conturbas lan. In Gr..... επληρώθη υδάτων και ετοίμασας την τροφήν αυ-
fundum maris , fonum autem flu&uum ejus tu mitigas. Iti- tūre oti ģTWS H ftomacic.
dem in Pralt. Coislin. detracto uno autem. Græc. ó ourla $.11. Psalt. Corb. Rivos ejus inebria , multiplica gene-
φάοσων το κύτος της θαλάσσης, έχες κυμάτων αυτής. Ταραχ rationes ejus : in fillicidiis fuis larabitur, cùm exorietur.
voortdi, &c. Ald. verò & Compl. post autűs, subdunt tis Rom. Rivos ejus inebrians , multiplicans generationes ejus :
υποσήσεται και dein Ταραχ. &c.

in Rillicidiis suis lætabitur , dum exorietur. Coislin. Sulcos
ř.9. Ita legit Caffiod. in hunc Pl. cum Psalt. Rom. ejus inebrians , multiplicas genemina ejus : in fillicidiis ejus
Fabri. Sic etiam in Rom. Martian. fi excipias vocem vef lætabitur , cùm exorietur. Pl.è Ms. Vatic. ap. Hilar. Rivos
peri, In Coislin, similiter & Corb. præter duo , inhabitant, ejus inebria , multiplica generationes ejus : in ftillicidiis ejus
& vefpere. In Mozarab. timeb. omnes qui inhabitant lætabitur exoriens. Similiter ap. Hilar. ipsum & Cassiod. in
fines terve à..... vefperi deleitabis. Item in Mediolan. & eund. Ps. hoc excepto , cùm exorietur. Item ap. Ambros. in
Carnut, fines terræ ; Pl. autem è Ms. Vat. ap. Hilar. hab. Ps. 118. p. 1138. c. & S. Paulinum epist. 44. P. 264.
88 timebunt omnes qui habitant fines à signis tuis..... & vef a. Rivos ejus inebria, multiplica generationes tuas ; Ambr.
gere deleffationis. Hilarius ipse in enarrat. col. 168.b. Es ejus. August, in hunc Pl. Šulcos ejus inebria, multiplica

[ocr errors][merged small]

14:

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
12. Benedices coronæ anni be Volvetur annus in bonitate tua, 12. Benedicens coronam an- Ex Mf. Sangerm,
nignitatis tuæ : & campi tui reple- & veftigia tua rorabunt pingue- ni benignitatis tuæ , & campi
buntur ubertate.
dine.

tui replebuntur ubertatem.
13. Pinguescent speciosa defer Pinguescent pascua deserti, e 13. Pinguescent fines de-
ti : & exsultatione colles accingen- exsultatione colles accingentur. serti : & exfultatione colles ac-
tur.

cingentur.
14. Induti sunt arietes ovium , Vestientur agnis greges:& val Induti funt arietes ovium,
& valles abundabunt frumento : les plena erunt frumento, cuaqua- & convalles abundabunt fru-
clamabunt, etenim hymnum dicent. buntur , & canent.

mento : etenim clamabunt

& hymnum dicent.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
generationes ejus : in ftillicid. fuis lætab. cùm exorietur. Pralt. & Cassiod. in hunc Pl. necnon Ambrof. 1. de instir. virg.
etiam Mediolan. & Carnut, hab. in ftillicidiis suis..... cùm to. 2. 269. f. 270. a. & S. Paulinus , ep. 44. p. 269. a.
exorietur. Itidem in Mozarab. cum hoc, generationes ejus. cum Psale. Rom. Coislin. Corb. Mediol. Carnut. & Moz.
In Gr. Tος αύλακας αυτής μέθυσον, πλήθυναν τα γεννήματα In Gr. Πιανθήσεται τα όρη της ερήμε , &c. Αld. & Compl.
αυτής· εν ταις σαγόσιν αυτης ευφegνθήσεται ανατέλλεσα. cum Symm. ta wpaia.

$. 12. Sic hab. Psalt. Rom. Fabri. Rom. verò Martianæi . 14. Ita legunt Hilar, & Cassiod, in hunc Pf. cum
cum Moz. Benedices coronam , &c. ut sup. Sic etiam Ti Pralt. Rom. Corb. & Moz, Sic etiam Ambrof. l. de ins-
chon. reg. 5. p. 61. g. & Ambrof. I. de instit. virg. col. tit. virg. to. 2. 270. a. excepto verbo abundant ; sed pau-
269. f. Item Hilar. Auguft. & Cassiod. in hunc Pf. cum lò supra abundabunt. Itidem Auguft. in eund. Pr. 85 con-
Gaud. Brix. serm. 3. pag. 949. b. In Psalt. Coislin. Be valles abundabunt ; subinde, clamabunt , etenim hymu, di-
nedicis coronæ , &c. in Corb. Benedicens coronam. In Gr. cent. Psalt. vet. convalies abundant frumenia : etenim
Ευλογήσεις τον σέφανον , &c.

clamabunt , 65 bymnum dicent. Gr. ai marcédes Tanburžos . 13. Accinunt magno consensu Hilarius, Augustinus , στον κεκραξονται, και γαρ υμνήσεσι.

Ex Ms. Sangermia

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ni tuo.

PER.

minum

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
In finem,

Victori

In finem,
1. Canticum Pfalmi resurrectionis. Canticum Psalmi. LXVI. 1. Canticum, Pfalmus resur-
LXV.

rectionis ipli David. LXV.
Ubilate Deo omnis terra, 2. Ubilate

Ubilate Deo omnis terra,
pfalmum dicite nomini ejus : da tate gloriain nomini ejus : date 2. psalmum dicite nomi-
te gloriam laudi ejus.
gloriam laudi ejus.

ni ejus :
3. Dicite Deo : Quàm terribilia Dicite Deo : Quàm terribile 3. Dicite Deo: Quàm terri-
funt opera tua Domine ! in multi- opus tuum ? in multitudine fortitu- bilia sunt opera tua ! in multi-
tudine virtutis tuæ mentientur tibi dinis tua mentientui tibi inimicitui, tudinem virtutis tuæ mentien-
inimici tui.

tur tibi inimici tui.
4. Omnis terra adoret te, &
Omnis terra adoret te , do Can 4.

Omnis terra adorent tibi,
pfallat tibi : pfalmum dicat nomi- tet tibi : cantet nomini tuo. SEM- & pfallant tibi : pfalmum di-

cant nomini tuo, Altissime.

DIAPSALMA.
s. Venite, & videte opera Dei: Venite, & videte opera Dei : s. Venite, & videte opera
terribilis in confiliis super filios ho- terribilia consilia super filios bo Dei : quàm terribilis in consi-
minum.

liis super filios hominum.
6. Qui convertit mare in ari Convertit mare in aridam in 6. Qui convertit mare in
dam, in flumine pertransibunt pe- flumine pertranfibunt pede : ibi le- aridam, & flumina pertran-
de : ibi lætabimur in ipso.
tabimur in eo.

siet pede : ibi lætabimur in

ipso.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 1. Pfalt. Rom. Fabri : In finem , Pfalmus David. Rom. & Casiod, in hunc Pf. ficur in Pfal. Coislin. Corb. &
Martianæi addir , Canticum refurreltionis. Mozarab. In fi Rom. hoc excepto, in multitudine. Pl. è Ms. Vatic. ap.
nem, Pfalmus Cantici David. Coislin. In finem , Canticum Hilar. addit Domine , ad opera tua, cum Vulg. deest ve-
Psalmi resurrectionis. Corb. In finem , Canticum Psalmi rò in Gr. August. in eund. Pl. legit : Dicite Deo : Quàm
David resurrectionis. Pl. è Ms. Vatic. ap. Hilar. In finem, timenda sunt (inf. metuenda sunt) opera tua! in multitu-
Canticum Psalmi. Hilarius ipse initio expofitionis ait : dine potentiæ tuæ mentientur iibi inimici tui.
Superfcriptio Psalmi à fuperiore eo diftat, quod in fe habet N. 4. Sic in Psalt. Corb. præter hoc, adorent te. Hi-
Canticum Psalmi, cùm in anteriore Pfalmus Cantici edi. lar. & Cassiod. in hunc Pf. cum Psalt. Rom. Mediolan.
tus fit : cæterùm æqualiter præfcribuntur, In finem. August. Carnut. & Coislin. addunt etiam Altiffime in fine ; cæte-
in eund. Pl. cum Vulg. In finem, Canticum Pfalmi re ra ut in Vulg. Similiter in Mozarab. nifi quòd hab. psala
furrectionis, Cafliod. In finem , Pfalmus David, Canticum mum dicant. Pl. è MI. Vatic. ap. Hilar, fic : Omnes ter-
resurrectionis. Gr. Eis téaos, '228j Yarrë drasácew5. ræ adorent te, & pfallant tibi : Psalmum dicant nomini tuo,
Vide Ambrof. in Pf. 36. to. 1. 777. c.

absque seq. Alullime. August. in hunc Pl. Omnis terræ
*¥. 2. Sic Hilar. cum Psalt. Rom. at Rom. addit cum adoret te , & pfallae tibi : pfallat nomini tuo, Altiflime : at
Vulg. date gloriam laudi ejus ; Hilar. autem cum Pl. è Mr. Locur. 37. de Exodo, to. 3. col. 342. f. Omnis terra ado-
Vatic. date glor. laudationi ejus ; Gr. aivécsi áv76. Mozarab. rent te ; tum addit : Omnis terra diétum eft, pro bominj-
Jubilate Domino omnis terra, psalmum dicite nomen ejus. bus qui funt in terra. In Gr. Πασα η γη προσκυνησάτωσαν
August. in hunc Pl. cum Gr. Jubilate Deo omnis terra , σοι , και ψαλάτωσάν σοι: ψαλάτασαν τα ονόματί ζε: Αld. &
psallite autem nomini ejus : date glor, laudi ejus. Caffiod. Compl. addunt,"rtise. Item sequitur illic Aid Yanka,
Vulgatæ faver. Observat Hilarius ubi fup. col. 173. f. cut in Pfalt. Rom. Corb. & apud Hilarium.
174. a. in Latinis codicibus legi : Jubilate Deo omnis ter ^.s. Sic in Psalt. Corb. est ; ficut etiam in Rom. &
ra..... In Græcis verò libris , inquit, qui ex Hebræo proxi- ap. Caffiod. si excipias opera Domini. Vox pariter Domi-
mi sunt, non eadem fignificantia fcribitur , namque ita se ha ni est in Coislin. & Moz. necnon ap. Hilar. & August. in
bent : 'Anarážate to f@ Fãok v zü: 65 cum illis áramar- hunc Pf. fed absque conjunct. quàm, quæ pariter omit-
mós, quem Latinė jubilum ponunt, fignificat vocem exerci titur ab Ambrof. 1. de instit. virg. to. 2. 254. d. legitur ta-
tus præliantis , aut in concursu proterentis hoftem , aut fuc- men ap. Hilarium inf. col. 177. a. 179. c. Gr. Vulgatæ
ceffum victoria exsultationis voce testantis.

consonar ; editt. vero Ald. & Compl. hab. as pelepos.
*. 3. Sic in Brey, Mozarab. est. Ita etiam ap. Hilar. #.6. Pfalm. Coislin, hab. Aumen pertranfvit pede i

nos

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD: Ex Mf. Sangerin.

7. Qui dominatur in virtute Qui dominatur in fortitudine 7. Qui dominatur in virtute fua fua in æternum oculi ejus fua à fæculo, oculi ejus gentes af- in æternum , oculi ejus super gentes super gentes respiciunt : qui piciunt : qui increduli sunt, non refpiciunt : qui exafperant non exexacerbant te non exaltentur exaltentur in semetipsis. SEMPER. altentur in semetiptis. in se. DiaPSALMA.

8. Benedicite gentes Deum Benedicite populi Deo noftro 8. Benedicite gentes Deum noftrum : & obaudite vocem do auditam facite vocem laudis noftrum : & auditam facite vocem laudis ejus: ejus :

laudis ejus , 9. Qui posuit animam me Qui posuit animam nostram in 9. Qui posuit animam meam ad am ad vitam : & non dedit vitam , & non dedit in commotio vitam:& non dedit in commotioin commotione pedes meos. nem pedes noftros. .

nem pedes meos. •10. Quoniam probafti nos Probafti enim nos Deus : igne 10. Quoniam probafti Deus : igne nos examinasti nos conflasti , ficut conflatur ar- Deus : igne nos examinasti , ficut sicut in igne examinatur ar- gentum.

examinatur argentum. gentum.

11. Induxisti nos in la Introduxisti nos in obfidionem , 1. Induxisti nos in laqueum , queum, poluisti tribulationes pofuifti stridorem in dorso noftro : posuisti tribulationes in dorso nofin dorso noftro : 12. superpo- imposuisti homines super caput nof- tro: 12. imposuisti homines fuper suisti homines super capita trum.

capita noftra. noftra. *Mf. Transibimus. * Transivimus

per ignem &

Tranjivimus per ignem da Transivimus per ignem & aaquam : & induxisti nos in re- quam : & eduxisti nos in refrige. quam : & eduxisti nos in refrigefrigerium. rium.

rium. 13. Et introibo in domum Ingrediar domum tuam in ho 13. Introibo in domum tuam in tuam in holocaustis : reddam locaustis : reddam tibi vota mea, holocaustis : reddam tibi vota mea , tibi vota mea, 14. quæ dixe- que promiserunt labia mea, 14. quæ distinxerunt labia mea. runt labia mea, Et locutum est os meum Et locutum est os meum,

cum tri

Et locutum est os meum, in tria in tribulatione mea. bularer.

bulatione mea. 15. Holocausta medullata Holocausta medullata offeram IS. Holocausta medullata offeofferam tibi cum incenso & tibi cum incenso arietum : faciam ram tibi cum incenso arietum : offearietibus : offeram tibi boves boves cum hircis. SEMPER. ram tibi boves cum hircis. . cum hircis. DIAPSALMA.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. reliqua ut in Vulg. Carnut. & flumina pertranfit pede. Corb. Martian. In Rom. Fabri, non dedit in commoveri ped. & flumina pertranfit pede. Ps. è Mr. Vatic. ap. Hilar. in &c. Apud August. in eund. Pl. Qui poso anim. meam in flumine perambulabunt pede. Rom. & Mediolan. Es flu- vitam ( Mss.conftanter in vita :) S non dedit in motum pedes mina pertranfibunt pede : præterea Rom. addit, ibi lärabi meos. Gr. Το θεμένε την ψυχήν με εις ζωήν και με δόντος εις mur in idipsum. Cassiod. Romano consonar: Hilarius Vul σάλον της, &c. gatæ; paulo post tamen legit , tranfibunt pede. August. in $. 10. Sic est in Psalt. Rom. & Corb. detracta præpoeund. Pl. pertranfibunt pede : ibi jocundabimur in ipfo. Gr. sitione in , ante vocem igne. Sic etiam in Coislin. necnon έν ποταμώ διελεύσονται ποδί- εκεί είφρανθησόμεθα επ' αυτώ. ap. Ambrof. l. 2. de Jac. c. 11. col. 477. b. & ap. Car

W.7. Sic in Psalt. Rom. Fabri, Corb. & ap. Cassiod. fiod. in hunc Pl. Pfalm. autem è Ms. Vatic. ap. Hilar. de. præter ult. ista , qui in ira provocant non exaltentur in se- let in igne , ficut Hilar, ipse, col. 181. a. infra tamen admetipfis. Sic etiam in Coislin, fi excipias ult. in fe, vel in dit in igne. Apud August. in eund. Pl. ita : ignisfi nos Sese , ut videtur scriptum. In Rom. Martian. Mediolan. & ficut ignitur argentum. Gr. ftupwoes ripeãs, wis tupēteel, &c. Carnut. qui in irom provocant non exalt. &c. Iidem in Pf. W. 11. Sic hab. Psalt. Rom. cum Cassiod. Ac August. è MI. Vatic. ap. Hilar. sed cum ult. in fe. August. in hunc in hunc Pr. Induxisti nos in mufcipulam, &c. ut sup. HiPl. leg. qui amaricant non exaltentur in femetipfis ; inf. in lar, in laqueum ; paulòque post, in dorsum nostrum. Pfalr, fe ipfis. Gr. oi tuextixxivcrtes M..... faurois. Hilarius Coislin. in dorsa noftra ; Carnur. & Corb. in conspeitu nofverò in eund. Ps. col. 177. d. ita : Qui dominabitur in tro ; præterea Corb. præponit 8, verbo induxisti. Gr. hab. potentia fua in æternum, oculi ejus..... qui in iram provo εις την παγίδα..... επί τον νωτον γμών. . cant non exaltentur in fe : & post pauca , col. 178. a. ait : $. 12. Psalt. Rom. & Corb. imposuisti hominem super Sed ut in pluribus , nunc quoque Latinitas noftra non fatis capita noftra. Tranfivimus per..... & induxifli nos, &c. Sic propriè fignificationem diiti Græci elocuta eft : quod enim eriam in Coislin. imposuisti hominem. In Mozarab. pofuists nobifcum fcribitur:Qui dominabitur in virtute sua in æter homines..... Es induxisti nos, &c. Pl. è Mf. Vat.

ap.

Hilar. num, in Gracis ita legitur : Tớ som Corto iv durasia av- impofuisti homines ..... 89 induxisti nos, &c. Hilarius verò oộ rõ Qiūros: quod nobiscum in æternum , id fimplex, 6 in comment. Sed uxisti. Ambrolius in Pf. 118. to. 1.997. in omne tempus , fine definitionis alicujus proprietate , commu e. 998. c. & inf. 1097. c. 1225. d. s induxisti nos , &c. ne eft : quod cum illis alüros, id cerii 5 defignati fæcu item supra , col. 477. b. 756. d.789. e. tranfvimus , &c. li fignificationem habet. Diapfalma autem pariter subsequi- Auguft. & Caffiod. in hunc Pl. concordant cum Vulg. In tur cùm in Psalt. Rom. Martian. Coislin. & Corb. tum Gr. έπεβίβασας ανθρώπες..... διήλθομεν..... και εξήγαγες ημάς , in Gr. & apud Hilar. deeft autem in Rom. Fabri ; nec &c. legitur apud Aug. & Caffiod.

*. 13. Ita Pl. Vatic. ap. Hilarium. Rom. tollit 1.85. Si. 8. Ita legii Hilar. cum Psalt. Moz. Corb. & Rom. militer Mozarab. sed habet inf. cum holocauftis. Coislin, Martianæi. Rom. verò Fabri : 6 obaudite voci landis ejus. cum holocaustis : ut reddam, &c. Corb. in bolocaustis : ut Missale Rom. ad Offert. Dom. 5. post Pascha : Benedicite reddam, &c. Hilar. Auguft. & Calliod. in hunc Pr. Vulgentes Dominum Deum nostrum : 85 obaudite vocem , &c. gatæ fuffragantur cum Ambros. 1. de Spir. S. to. 2. 650. Ambrof. in Pf. 36. to. 1. 813. c. cum Gr.

Benedicite b. & Gr. tes Deum nostrum. Similiter Aug. & Cassiod, in hunc Pr. Ñ. 14. Hilar. Aug. & Cassiod, in hunc Pf. constanter sed addunt : 65 andite vocem laudis ejus. Psale. Coislin. legunt, quæ distinxerunt, &c. ut sup. Sic etiam Psalt. Rom. Benedicite gentes Deo nostro : 80 oboedite voci laudi ejus. Ob Corb. &c. Gr.c's dIÉSEIAS , &c. ut in Lar. servat Hilar. sup. col. 179. d. à Græcis ita dictum ,

áxr

.15. Accinunt Hilar. August. & Cassiod. cum Psale. τίσατε την φωνήν της αινέσεως αυτέ. Sic etiam hodie legitur in Rom. Mediol. Carnut. & Coislin. Moz. aurem scribit , cum ed. Rom. LXX. Apud Symm. arXsar Tuisité , ut in Vulg. incensu & arietibus. Corb. cum incenso, arietibus , &c. Pr.

$.9. Hilar, in hunc Pf. e non dedit commoveri pedes è MI. Vat. ap. Hilar. cum incensu arietum , benè; Hieromeos. Sic etiam in Miff. Rom. ad Offert. Dom. 5. post Pas nymus enim epist. ad Sun. & Fret. to. 2. 643. a. ait : Incha. Concinit Ambr. in Pf. 61. to. 1. 962. C. necnon Car- venisse vos dicitis:cum incenso & arietibus , fed malè ; in HeLod. in hunc Pf. cum Psalt. Coislin. Corb. Moz. & Rom. bræo enim arietum. Auct. op. imp. in Matth. hom. 41. Be

gen

« ZurückWeiter »