Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

. 1. Confonat Pfalt. Moz. unà cum Coislin. Similiter hab. Rom. Fabri cum Corb. & Pf. Vat. ap. Hilar. fi excipias hæc Pro iis qui immutab. in tit. infcriptione; præterea Corb. hab. in doctrina. In Rom. Martianæi fic: Pro his qui commutabuntur in tituli infcriptione; Apud Hilar. in comment. p. 135. b. In (inf. Ad) finem, Pro his qui demutabuntur, tituli infcriptis in doctrinam David: fubinde fic: Tituli infcriptio, Pro his qui demutabuntur ad doctrinam ; poft paulò, immutabuntur: item inf. ait: Pro his in fine commutandis, fub teftimonio, ac tituli infcriptione ad David edocendis, Pfalmus hic fcribitur. Rurfum ibid. Intelligendus ergo Pfalmus pro his eft, qui immutabuntur in David æternum regem edocendis, & qui pro amiffis patribus erunt ex commutatione jam filii. Aug. in hunc Pf. non differt à Vulg. Caffiod. ablativo tantùm, infcriptione. Vide Hieron. ep. ad Princip. to. 2. col. 682. b. In Gr. Εἰς τὸ τέλος, Τοῖς ἀλλοιωθησομένοις ἔτι, εἰς κηλογραφίαν τῷ Δαυίδ εἰς διδαχήν.

~

.2. Concinit Pfalt. Coisl. nifi quòd habet, fuccendit Sy-
riam, Syriam Sobal. In Corb. unum tantùm variat Sobul.
In Rom. Fabri fic : cùm fuccendit Syriam Mefopotamia, Sy-
riam Sobal, & convertit Joab, 5 percuffit Edom in valle Salina-
rum xii. millia. In Rom. Martianæi, & percuffit vallem, &c.
In Moz. cùm fuccendit Syriam, Mefopotamiam, & Syriam So-
bal, convertit Joab, 5 percuffit vallem Salin, xii, millia
hominum. Similiter in Mediolan. & Carnut. & Syriam Sobal.
Pfal. è Mf. Vatic. ap. Hilar. cùm fuccendit Mefopotamiam,
Syriam Sobal, 5 convertit Joab, 5 percuffit in valle Sa-
lin. xii. millia. Suffragatur Hilarius infra in comment.
dempto uno cùm, in principio: deinde, inquit, id quod
in Salinarum valle..... fecundùm Aquilam, cùm percuffit
valles : & poft plura : In valle Salium (Mf. Reg. Sallium;)
id enim magis quàm Salinarum, Græcus fermo declarat. Ap.
Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. cùm fuccendit Mefopotamiam
Syria, Syriam Sobal, & convertit Joab, & percufit Edom
in valle Salin. xii, millia: at Aug. in Pf. 107. col. 1215.
b. leg. cùm fuccendit Mefopotamiam, Syriam, & Syriam
Sobal, percuffit in valle, &c. Pfalt. Carnut. cum Reg.
&
Mf. Hilar. & percufit vallem. In Gr. iжóтe weжÚCSE THE
Μεσοποταμίαν Συρίας, καὶ τὴν Συρίαν Σοβάλ, καὶ ἐπέτρεψεν
Ιωας, καὶ ἐπάταξε τὴν φάραγα τῶν ἁλῶν δώδεκα χιλιάδας.
Ald. & Compl. τὸν Εδωμ ἐν τῇ φάρα γι.

. 3. Sic in Pfalt. Corb. & ap. Hilar. in hunc Pf. ex
cod. Reg. In Rom, verò Pfalt, & ap. Caffiod. ut in Vulg.

Eus repulifti nos, & deftruxifti nos: iratus es nobis, & mifertus es nobis.

4. Commovifti terram, & conturbafti eam : fana contritiones ejus, quia mota eft.

5. Oftendifti populo tuo dura: potasti nos vino compunctionis.

6. Dedifti metuentibus te fignificationem : ut fugiant à facie arcûs: DIAPSALMA.

Meus eft Galaad, & meus eft
Manaffe, & Ephraim fortitudo
capitis mei.

Juda legifer meus: Moab olla
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M.

Ut liberentur dilecti tui: 7. falvum me fac dexterâ tuâ, & exaudi me.

8. Deus locutus eft in fancto fuo: Lætabor, & dividam Sicimam : & convallem tabernaculorum ejus metibor.

&

9. Meus eft Galaad
meus eft Manaffe: & Ephrem
fortitudo capitis mei.

Juda rex meus: 10. Moab

In Coislin. & ap. Aug. iratus es, mifertus es noftri. In
Mozarab. iratus fuifti, & mifertus es nobis. Apud Ambrof.
de lapfu virg. to. 2. 318. e. Deus repulifti me, & deftru-
xifti me. In Gr. ut in Pfalt. Rom. & Vulg.

#. 4. Concordant Pfalt. Coislin. Rom. & Vatic. apud
Hilar. at Hilarius in comment. legit, quia commota eft.
Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. quoniam ( Caffiod. quia )
mota eft. Gr. TI Gaлsún. Pfalt. Corb. Commov..... 5
turbafti eam : fana contritiones, quia commota eft. Vide
Ambrof. 1. 1. de interpel. Job, c. 5. to. 1. 631.e.

V. 5. Accinit Ambr. in Pf. 1. col. 753. d. & l. de lapf. virg. to. 2. 318. e. unà cum Hilar. & Caffiod. in hunc Pf. necnon Pfalt. Rom. At Aug. in eund. Pf. legit : Oftendifti plebi tuæ dura: potasti nos vino ftimulationis. Ġr. olvov xaraviews.

*. 6. Concinunt Hilar. & Caffiod. in hunc Pf. unà cum Pfalt. Moz. Coislin. Corb. & Vatic. ap. Hilar. In Rom. fic: Ut liberentur eledi tui. Apud Aug. in eund. Pf. Ut eruantur dilecti tui. In Gr. "Ows ar pudor of avaπuloi Co. Diapfalma etiam ibid. inferitur, ficut in Pfalt. Rom. Martianæi, Corb. & ap. Hilar. deeft autem in Rom. Fabri, nec legitur apud Auguft. & Caffiod.

. 7. Sic hab. Auguft. & Caffiod. cum Pfalt. Moz. Rom.
Coislin. & Vatic. apud Hilar. Hilarius verò in comment.
falva dexterâ tuâ, &c. Græc. Cwoor Ty, &c.

. 8. Ita Pfalt. Rom. Corb. Coislin, & Moz. dempto uno
ejus, ante metibor; Moz. hab. dimetiar; Pf. è Ms. Vat.
ap. Hilar. dimetibor; Hilarius ipfe, dimetiar ; & ambo fup.
partibor Sichimam, abfque feq. ejus. Ambrof. I. 2, de inter-
pel. Dav. c. 4. col. 643. d. dividam Sicimam. Similiter
Auguft. in hunc Pf. & in Pf. 107. at in fine legit dimetiar.
Caffiod. in eund. Pf. dividam Sicimam..... metibor. Gr.
Nausea Σíxipa..... Tar oxиyour diaμe?pnow.
διαμεριῶ Σίκιμα..... τῶν σκηνῶν διαμετρήσω.

. 9. Sic eft in Pfalt. Rom. & Coislin. quibus accinunt
Hilar. Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. ni excipias nomen
Manaffes. Hilar, tamen in eod. comment, habet, Ephram
affumptio capitis ejus; quod & infra bis repetit. Sed Aug.
in Pf. 107. col. 1214. f. ait, hoc differre Pf. 59. & PI.
107. quòd ille habeat, & Ephram fortitudo cap. hic verò,
& Ephram fufceptio, &c. Gr. Εφραίμ κραταίωσις τῆς, &c.

. 10. Concordat Pfalt. Coislin. Sic etiam in Rom. necnon apud Hilar. Aug. & Caffiod. in hunc Pf. præter vocem olla, Ambrof. 1, de inftit, virg. to 2, 266. f. ait : Moab.

Ex Mf. Sangerm.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

HEBR.

lavacri mei.
Super Idumaam incedam cal-
ciamento meo: mihi Palaftina fe-
derata eft.

6. Quoniam tu Deus exaudifti orationem meam : dedifti hæreditatem timentibus nomen tuum.

Quis deducet me ad civitatem munitam? quis deducet me ufque ad Iduma am?

Nonne tu Deus, qui projecifti nos, & non egredieris Deus in exercitibus noftris?

Da nobis auxilium de tribulatione: vana eft enim falus ab ho

mine.

aula fpei, vel olla spei mea; utrumque enim diverfis in co-
dicibus invenitur. In Brev. Mozarab. olla; exinde fic:
In Idumaa extendam..... mihi aliophili fubditi funt. Hieron.
in Ifai. 11. to. 3. 104. c. mihi alienigena fervient. Auguft.
infra bis legit, ufque in Idumaam. In Pfalt. Corb. Moab
aula, &c, ut in Vulg. In Gr. Μωαβ λέβης..... Ἐπὶ τὴν Ἰδε
μαία...... ἐμοὶ ἀλλόφυλοι υπετάγησαν.

. 11. Accinunt Hilar. & Auguft, in hunc Pf. Similiter
in Brev. Mozarab. fi hoc medium excipias, aut quis de-
ducit me. Item in Coislin. præter verbum deducet, pro
deducit. In Corb. Quis deducet me in civitate circumftantiæ ?
& quis, &c. In Rom. verò, & apud Caffiod. ut in Vulg.
excepto medio aut quis; fed Hieron. ep. ad Sun. & Fre-
tel. to. 2. 642. b. dicit iftam conjunctionem aut, in Græco
quidem exftare, fed effe omnino fuperfluam. Ffalt. Car-
nut. habet civitatem circumftantiæ, ut fupra. Symmach.
#Óxir @ECTEрexyμérur. Ed. Rom. LXX. wór ceux;
Tis, &c. Ald. & Compl. й Tís.

21

In Deo faciemus virtutem, & ipfe conculcabit tribulantes nos.

NOTÆ AD VERSIONEM
VERSIONEM ANTIQUAM.

[blocks in formation]

VULGATA HOD.

fpei meæ.

In Idumæam extendam calceamentum meum mihi alienigena fubditi funt.

. 12. Suffragantur Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. cum
Pfalt. Rom. & Moz. Hilarius in comment. delet vocem
Deus, poft verbum egredieris. Pfalt. Coislin. delet feq. in.
Ambrof. in Pf. 43. to. 1. p. 899. f. legit: & non progredieris
Deus in virt, &c. In Gr. 8x exech & DeÒS & Tαis, &c.

. 13. Sic Hilar. Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. cum
Pfalt. Rom. Mediolan. Corb. & Carnut. Coislin. verò hab.
auxilium in tribulatione : & vana falus, &c. Gr, ¿x baífews•
καὶ ματαία ζωτηρία, &c.

. 14. Concinunt Hilar. & Caffiod. in hunc Pf. unà cum Pfalt, Rom. & Moz. Apud Auguft. in eund. Pf. bis, ad nihilum deducet inimicos noftros; at Mfs. nonnulli ferunt ibid. tribulantes nos, nec malè; hoc enim intereft, tefte Auguft. ipfo inf. col. 1214. g. Pfalmum 59. inter & Pfalmum 107. quòd ille habeat tribulantes nos ; ifte verò inimicos noftros. Græc. conftanter, 78's Oxiberlas úμas. Vide Ambrof. in Pf. 36. to. 1. col. 794. f. & to. 2. 648.e.

Tu enim Deus exaudifti orationem meam : dedifti hæreditatem timentibus nomen tuum.

11. Quis deducet me in civitatem munitam? quis deducet me ufque in Idumæam ?

12. Nonne tu Deus, qui repulifti nos: & non egredieris Deus in

virtutibus noftris ?

13. Da nobis auxilium de tribulatione : quia vana falus hominis.

14. In Deo faciemus virtutem : & ipfe ad nihilum deducet tribulantes nos.

[blocks in formation]

mex.

3. A finibus terræ ad te clamavi: dum anxiaretur cor meum, in petra exaltafti me.

Deduxifti me, 4. quia factus es fpes mea: turris fortitudinis à facie

inimici.

5. Inhabitabo in tabernaculo tuo in fæcula : protegar in velamento alarum tuarum.

6. Quoniam tu Deus meus exaudifti orationem meam : dedifti hæreditatem timentibus nomen tuum.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

των..... ἐν τῷ ἀκυδιάσαι τὴν καρδίαν με..... ὁδήγησάς με.
V. 4. Itidem Hilar. Aug. & Caffiod. in hunc Pf. cum
Plalt. Rom, &c. & Gr.

. I. Itidem ap. Auguft. in hunc Pf. & in Gr. In Pfalt.
Rom. & Coislin, deeft ipfi. In Moz, fic: In finem, Pfalmus
ipfi David in hymnis. Pl. è Mf. Vat. ap. Hilar. In finem,
hymnus David. Hilarius ipfe in comment. Hymnus in finem.
V. 2. Ita legunt Aug. & Caffiod. unà cum Pfalt. Rom.
&c. Pf. verò è Mf. Vatic. ap. Hilar. fic: Exaudi Domine
deprecationem meam : intende orationem meam. Mozarab.
intende voci orationis meæ. Hilar. in comment. Exaudi Deus
orationem meam : intende precationi mea: at infra ait : Exau-
diri precationem fuam fanctus hic poftulat, cujus 5 ea fiducia
eft, ut in orationem fuam velit intendi. In Gr. Eicáxvoor o
Θεός τῆς δεήσεώς με πρόσχες τῇ προσευχή με.

. 3. Sic Hilar. & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom.
Vatic. &c. Hilarius tamen in fine leg, eduxifti me, cum
Pfalt. Coislin, fed in comment. utitur voce deducti, non
dudi. Mozarab. ipfo initio delet à; & pro cor meum, hab.
anima mea; reliqua ut in Vulg. Similiter apud Aug. præter
feq. dum angeretur cor meum. In Græc. 'And Tweρá- còs cionneoas Tür @ogoeuxär μy, &c.

V. 5. Ita rurfum Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom.
Hilarius in comment. legit Habitabo, &c. ut in Vulg. Aug.
verò in eund. Pf. Inquilinus ero in tabernac. tuo ufque in
facula: cooperiar in velamento, &c. Gr. Пagginnow & TW..
εἰς τὰς αἰῶνας· σκεπαθήσομαι ἐν σκέπῃ, &c. fubdit etiam ibid.
Aiatarua, cum Pfalt. Rom. & Corb. Hilarius ponit illud
ante verbum protegar: deeft verò in edd. Ald. & Compl.
nec memoratur ab Aug. & Caffiod.

V. 6. Sic Hilarius, Auguft. & Caffiod, in hunc Pf. cum
Pfalt. Rom. Coisl. & Corb. At Hieronymus ep. ad Sun. &
Fret. to. 2. 642. b. fic legit: Quon. tu Deus meus exaud.
orat. meam : Pro quo, inquit, legitur in Gr. Quia tu Deus
exaudifti me, quod non hab. in Hebræo, nec in LXX. In-
terpretibus, & in Latino additum eft. In ed. Rom, "OTI C”.

[ocr errors]
[blocks in formation]

. 7. Ita Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Corb. Carnut. Coislin. & Rom. Martianæi. Rom. Fabri hab. in diem faculi & in fæcula. Pf. è Mf. Vat. ap. Hilar. in dies generationis generationum. Hilarius in comment. in dies generationis generationis. Auguft. in diem generationis & generationis. Gr. ἕως ἡμέρας γενεᾶς καὶ γενεᾶς. Apud Ambrof. in Pf. 40. to. 1. p. 874. f. prior tantùm verficulus legitur ut fupra.

[blocks in formation]

Sic canam nomini tuo jugiter : reddens vota mea per fingulos dies.

4. Quoufque irruitis in hominem? interficitis univerfi vos: tanquam parieti inclinato & maceria depulfæ ?

5. Veruntamen pretium meum cogitaverunt repellere, cucurri in fiti: ore fuo benedicebant, & corde fuo maledicebant.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

HEBR.

Victori

Per Idithun Canticum David.
LXII.

AT

nebit in at..... & veritatem ejus quis requiret ei? Caffiod. eorum? Gr. Diaμevet eis Tor..... y azúasar durỡ tís ex?u~ Túos durar; Ald. & Compl. delent durar.

Attamen ipfe eft fcutum meum, & falus mea: fortitudo mea, non commovebor ampliùs.

NOTE

. I. Ita Pfalt. Rom. Coislin. & Corb. Similiter Ambr. in hunc Pf. to. 1. 955. a. & Auguft. in eund. nifi quòd hab. ipfi David. Caffiod. ut in textu; Hilarius in comment. Pro Idithum. Brev. Moz. Per Idithum. Gr. Eis To τέλος, Ὑπὲρ διθεν..... τῷ Δαυίδ.

✯. 2. Similiter habet fubdita, Pfalt. Rom. cum Hilario In hunc Pf. reliqua ut in Vulg. Itidem Coislin. fed addit, ab ipfo enim eft falut. &c. In Mozarab. fic: Nonne Deo fubdita eft anima mea? ab ipfo eft enim patientia mea. In Carnut. etiam eft patientia mea. Apud Ambrof. in eund. Pf. col. 955. e. 957. a. b. Nonne Deo fubdita erit anima mea ? & in Pf. 36. col. 784. a. Nonne Deo fubdita eft, &c. ut in Vulg. lib. verò de bono mort. c. 6. col. 400. d. Nonne Deo fubjecta eft, &c. & l. 5. de fide, to. 2. 584. e. Nonne Deo fubjecta erit, &c. Auguft. in hunc Pf. Nonne Deo fub. jicietur anima mea? paulò verò poft: Nonne Deo fubjecta erit; reliqua ut in Vulg. Caffiod. Nonne Deo fubdita erit, &c. Fauftin. presb. contra Arian. p. 648. b. Nonne Deo fubdita eft, &c. GI. OυXi TŴ OEW Vжотаyńcетα.............. #аp' αυτῷ γὰρ τὸ , &c.

. 3. Ita Pfalt. Rom. Coislin. Corb. & Moz. cum Casfiod. nifi quòd hab. initio, Etenim ipfe eft. Item Pf. Vatic. ap. Hilar. dempto uno eft. Hilarius ipfe in comment. Et ipfe Deus meus, & falutaris meus : fufceptor meus, non, &c. at infra: Etenim ipfe Deus meus eft, falvator meus: fufceptor meus, &c. Ambrof. in eund. Pf. col. 958. e. 961. d. Etenim ipfe eft Deus meus, adjutor meus: defenfor meus, non movebor ampliùs. Auguft. Etenim ipfe eft, &c. ut in Vulg. Gr. Kai yap duròs Osós μ8, ǹy owтúp μY ȧVTINÚTTWP μ8, & μù, &c. *. 4. Pfalt. Rom. cum Caffiod. Quoufque irruitis in bomines? interficitis univerfos : tang..... impulfa? Coislin. Tom. II.

VERSIO ANTIQUA.

7. Dies fuper dies regis ad- Ex Mf. Sangerm. jicies: annos ejus ufque in diem fæculi & fæcula.

8. Permanebit in æternum in confpectu Dei: mifericordiam & veritatem qui requiret eum ?

. 9. Accinunt Aug. & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. Coislin, & Vatic. apud Hilar. fi excipias ult. ut reddam............. de die in diem. Corb, de die in die. Moz. habet fup. Deus in facula. Hilarius in comment. Sic pfallam nom. tuo in faculum faculi: ut redd. &c. ut in Vulg. Hieron. ep. ad Sun. & Fret. to. 2. 642. b. Pfallam nomini tuo in fæculum faculi; pro quo ait Græcè legi in fæculum. In ed. Rom. Οὕτως ψαλῶ..... εἰς τὸν αἰῶνα τῷ αἰῶνος· τῷ ἀποδῖναί με τὰς eixás μr úμéeяr ÈŸ üμéexs.

Ttamen apud Deum filebit 2.

Ufquequo infidiamini contra virum: interficitis omnes, ficut murus inclinatus & maceria corruens?

9. Sic pfallam nomini tuo Deus in fæculum fæculi: & reddam vota mea de die in die.

Partem enim ejus cogitaverunt expellere, placuerunt fibi in mendacio: ore fuo benedicunt, & corde fuo maledicunt. SEMPER.

VERSIO ANTIQUA. In finem,

1. Pro Idithum Pfalmus David. LXI.

Onne Deo fubdita erit anima mea? quoniam

ab ipfo eft falutare meum.

3. Quia ipfe eft Deus meus, & falutaris meus : adjutor meus, non movebor ampliùs. 4. Quoufque inruitis in hominem? & interficere univerfos: tanquam parieti inclinato & maceria impulfæ

AD VERSIONEM ANTIQUAM.

5. Veruntamen honorem meum cogitaverunt repellere, cucurri in fitim: ore fuo benedicebant, & corde fuo maledicebant. DIAPSALMA.

Quoufque irruitis in hominem? interficientes univerfi: tanquam..... impulfa? Mozarab. Quoufque irruitis in hominem? interficitis innocentem: tanquam..... impulfa? Medioan. interficitis omnes vos. Lucif. Cal. 1. 1. pro S. Athan. Quoufque irruitis in hominem? interficitis univerfos ? Ita quoque in Pfalt. Carnut. Item in Corb. præter unum inruetis. Hilar, in hunc Pf. Quoufque irruitis in hominem? interficitis univerfi: tanq..... impulfe? Ambrof. in eund. Pf.col. 959. a. 962. e. Quoufque irruitis in hominem? interficientes univerfos..... impulfa? at 1. 5. de fide, to. 2. 584. e. Ufquequo adjicietis fuper hominem? Aug. in Pf. 61. Quoufque apponitis fuper bominem? interficite omnes tanquam parieti inclinato

mac. impulfa; infra col. 596. c. depulfa. Gr. "Ews nóτε ἐπιτίθεθε ἐπ ̓ ἄνθρωπον ; φονεύετε πάντες· ὡς τοίχῳ, &c. Ald. & Compl. Tártes vμsis w's, &c.

*. 5. Sic in Pfalt. Moz. eft, dempto uno fuo, ante maledicebant. In Rom. Verunt. honorem meum cogit..... cucurri in fiti: ore fuo..... & in corde fuo maledic. Similiter habent honorem, Coislin. Corb. Mediolan, & Carnut. Item Hilarius in hunc Pf. cum Auguft. & Caffiod. Veruntamen honorem meum cogitaverunt, &c. ut in Vulg. Ambrof. verò in eund. Pf. col. 960. b. 963. d. Veruntamen pretium meum cogit..... cucurri in fiti, &c. at l. 5. de fide, to. 2. 584.e. fic: Verunt, pretium meum voluerunt repellere, cucurrerunt in fiti: ore fuo benedicebant, & corde, &c. & in Pf. 61. col. 960. c. utrumque legendi modum probat, cucurri, & cucurrerunt: nam in Graco, inquit, medie pofitum eft; quia exuer, & fingularem & pluralem numerum fignificat: idem repetit infra col. 963. e. In Gr. hod. I τὴν τιμήν με ἐξελεύσαντο ἀπώσαθαι, ἔδραμον ἐν δίψει..... καὶ Tη xαpdia autur, &c. Subjicitur etiam ibid. Diapfalma; ficut in Pfalt. Rom. Corb. & apud Hilar.

Ex Mf. Sangermi

[blocks in formation]
[ocr errors]

12. Semel locutus eft Deus, duo hæc audivi, quoniam poteftas Dei eft, 13. & tibi Domine mifericordia: quia tu reddis fingulis fecundùm ope

ra eorum,

HEBR.

Veruntamen Deo tace anima

mea: ab ipfo enim prafiolatio mea.

Ipfe enim fortitudo mea, & falus mea: fufceptor meus, non ti

mebo.

In Deo falutare meum, & gloria mea : robur fortitudinis mea, &falus mea in Deo.

Sperate in eo omni tempore populi, effundite coram eo cor veftrum: Deus fpes noftra. SEMPER.

Veruntamen vanitas filii Adam, mendacium filii viri in ftateris dolofis: fraudulenter agunt fimul.

Nolite confidere in calumnia, & in rapina ne fruftremini: divitia fi affluxerint, ne apponatis cor.

Unum locutus eft Deus, duo hec audivi : quia imperium Dei eft, & tibi Domine mifericordia: quia tu reddes unicuique fecundùm opus fuum.

*. 6. Sic Hilar. & Ambrof, in hunc Pf. cum Pfalt. Coislin. Sic etiam in Rom. & apud Caffiod. fi excipias unum fubdita erit. In Mozarab..... fubdita eft anima mea: quia ab ipfo eft enim patientia mea. In Corb. fubdita eft anima mea: quoniam ab ipfo eft pat. mea. Apud Cypr. 1. 3. Teftim. p. 306. c. Nonni joli Deo fubjecta eft anima mea. Apud Auguft. in eund. Pf. Veruntamen Deo fubjicietur anima mea: quoniam ab ipfo est pat, mea. Græc. Vulgatæ confonat.

*.7. Ita Pfalm. Vatic. apud Hilarium. Pfalt, verò Rom. Coislin, & Moz. cum Caffiod. Etenim ipfe eft Deus meus, & falutaris meus adjutor meus, &c. Itidem Corb. niti quòd initio hab. Quia ipfe eft. Hilarius in hunc Pf. ita : Quia ipfe eft Deus, & falvator meus: adjutor meus, &c. & poit paulò Deus fuus eft, atque falvator; ipfe etiam adjutor. Ambrof. & Auguft. in eund. Pf. Quia ipfe eft Deus meus, & falutaris meus: fufceptor meus, &c. Gr. Or τὸς Θεός με, καὶ σωτήρ με· ἀντιλήπτωρ με, μὴ μετανασεύ૪ w. Brev. Moz. non emigrabor.

,

VULGATA HOD.

6. Veruntamen Deo fubjecta efto anima mea : quoniam ab ipo patientia mea.

7. Quia ipfe Deus meus, & falvator meus: adjutor meus, non emigrabo.

. 8. Itidem in Pfalt. Rom. Fabri. In Rom. Martian. fpes mea. Coislin. habet: In Deo falutari meo & gloria mea: Deus aux. mei, fpes mea in Deo eft. Pf. è Mf. Vat. ap. Hilar. In Deo falutare meum eft, & gloria mea: Deus auxilium meum, fpes mea in Deo eft. Item Corb. Deus auxilium meum, & fpes, &c. Hilar. Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. Vulgatæ congruunt, nifi quòd Hilar. hab. in fine, & fpes mea in Deo meo; Aug. verò fimpliciter cum Brev. Moz. & Gr. & fpes mea in Deo.

. 9. Sic in Pfalt. Moz. detractâ voculâ mea, post plebis. In Corb. Sperate in eum omnis conventio plebis mea, effundite, &c. ut in textu vet. Similiter in Rom. exceptis his, Sperate in eo omnis conventus plebis, & effundite. In Coislin. Sperate in Deo omnis conventus plebis, effund... quia Deus adjutor nofter eft in æternum. Hilarius in hunc Pf. legit Sperate in eum omnis cætus plebis, & effund..... quia Deus adjut. nofter eft. Ambrof. in eund. Pf. Sperate in eum omnes conventus plebis mea, effundite, &c. August. in eund. Pf. Sperate in eum omne concilium plebis, effundite..... veftra: Deus adjut. nofter eft. Similiter apud Caf

8. In Deo falutare meum, & gloria mea: Deus auxilii mei, & fpes mea in Deo est.

9. Sperate in eo omnis congregatio populi, effundite coram illo corda veftra: Deus adjutor nofter

in æternum.

10. Veruntamen vani filii homi

num, mendaces filii hominum in ftateris: ut decipiant ipfi de vanitate in idipfum.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

11. Nolite fperare in iniquitate, & rapinas nolite concupifcere : divitiæ fi affluant, nolite cor appone

re.

12. Semel locutus eft Deus, duo hæc audivi, quia poteftas Dei eft, 13. & tibi Domine mifericordia: quia tu reddes unicuique juxta ope- 16. 27

Matth

ra

Rom. 2. 6. I. Cor. 3. 8..

5.

fiod. fi id excipiatur, omnis conventus. Hieronymus epift. Gal. 6. ad Sun. & Fret. to. 2. 642. b. quia Deus adjutor nofter in æternum; tum addit: Pro quo in Graco eft, Deus adjutor nofter: ergo in æternum obelus eft. In ed. Rom. 'Exisατε ἐπ ̓ αὐτὸν πᾶσα συναγωγὴ λαῦ, ἐκχέετε..... ὅτι ὁ Θεός βου θὸς ἡμῶν. Διάψαλμα. Subjicitur etiam Diapfalma in Pfalt. Rom. Coislin. Corb. & apud Hilarium; non verò apud Ambrof. Auguft. &c.

. 10. Sic Hilar. Ambrof. & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Corb. & Coislin. Rom. verò habet, de vanitate fua in idipfum. Auguft. in eund. Pf. de vanitate in unum. Gr. ἐκ ματαιότητος ἐπιτοαυτό.

. 11. Sic in Ffalt. Corb. ad verbum. Coislin. pariter habet in iniquitatem; Rom. in iniquitate, & in rapinis ; ambo fi affluant. Pf. è Mf. Vatic. ap. Hilar. Nolite fper. in iniquitate, & in rapinas........... fi affluant, &c. Eadem repetit Hilarius ipfe, excepto uno fi fluant; quæ vox infra redit in commentar. Tertull. 1. 4. adv. Marc. p. 709. b. ait: Ne defideraveritis divitias: 5 fi relucent, ne adjeceritis cor. Ambrof. in hunc Pf. Nolite fper. in iniquitate, rapinam nol. conc. divit. fi affluant, &c. item 1. de Nab. c. 6. to. I. col. 572. d. Auguft. verò in eund. Pf. Nolite Sperare fuper iniquitatem, 5 in rapinam ne concupif catis: divitia fi fluant, ne apponatis cor. Apud Caffiod. ut in Vulg. excepto uno in rapinis ; Ms. tamen 1. hab. rapinas. Similiter Chromat. Aquil. in Matth. p. 988. f. Fulg. verò ep. 7. p. 195. & in rapina, &c. ut in Vulg. Gr. Μὴ ἐλπίζετε ἐπ ̓ ἀδικίαν, καὶ ἐπὶ ἁρπάγματα μὴ ἐπιποθεῖτε muros är pen, μù megsitede xapslar.

. 12. Accinunt Hilar. Ambr. Aug. & Caffiod. in hunc Pf. unà cum Pfalt. Rom. &c. Gr. extremò hab. öti Tò xpáros T s.

. 13. Pfalt. Rom. Corb. & Vatic. ap. Hilar. ita ferunt cum Caffiod. quia tu reddes fingulis fecundùm opera eorum. Coislin. & Moz. fecundùm opera fua. Hilar. & Auguft. in hunc Pf. quia tu reddes unicuique fecundùm opera ejus; Aug. fup. fua. Ambrof. in eund. Pf. alludens ait: Ipfe reddet unicuique fecundùm opera. Gr. öтi OÙ ÁTOS WOSIG ixas xarà тà ρya άuтy.

[blocks in formation]

V. I. Concinunt Pfalt. Rom. Corb. & Coislin. unà cum Caffiod. Pf. verò è Mf. Vatic. ap. Hilar. habet: Pfalmus David, Cùm iffet in defertum Idumaa. Mozarab. In finem, Pfalmus ipfi David, Cùm effet in defertum Idumaa. Hilarius in comment. p. 151. c. dicit : David in deferto habitaffe, libro Regnorum continetur. Auguft. in eund. Pf. Titulum babet ifte Pfalmus: Ipfi David, Cùm effet in deferτο Idumaa. Gr. Ψαλμὸς τῷ Δαυίδ, ἐν τῷ εἶναι ἀυτὸν ἐν

TH, &c.

#. 2. Ita in Pfalt. Corb. Rom. verò Fabri hab. Sitivit in te..... quàm multipliciter 5 caro mea. Rom. Martian. Sitivit in te..... quàm multipliciter tibi & caro mea. Coislin. Sitivit tibi anima mea, quàm multipl. caro mea. Pf. è Mf. Vat. ap. Hilar. Deus Deus meus ad te diluculo video. Sitivit in te an. mea, quàm fimpliciter caro mea. Hilarius in expolit. Deus Deus meus ad te de luce (Mf. Miciac. 'diluculo) video. Sitivit tibi anima mea, quàm fimpliciter caro mea. Ambrof. in Pf. 118. to. 1. 1104. c. Sitivit in te anima mea; & infra 1236. e. quàm diftabuit caro mea. Auguft. in hunc Pf. Sitivit tibi anima mea, quàm multipliciter tibi caro mea: itidem epift. 130. to. 2. 384. f. fed abfque fecundo tibi. Hieron. in Ezech. 16. to. 3. 797. f. Sitivit anima mea ad te Deus, quàm multipl. tibi caro mea: tum addit : five ut quadam habent exemplaria, quomodo confumpta eft caro mea : & infra in c. 44. col. 1026. a. quomodo contabuit caro mea: rurfus epift. ad Sun. & Fretel. to. 2. 642. c. habet : Sitivit tibi anima mea ; monetque in Græco legi, Sitivit in te; at inquit, in Hebræo non attha, quod fignificat te, fed lach, quod oftenditur tibi; quod & omnes Interpretes tranftulerunt: ergo fecundùm lingua proprietatem verfum eft in Latinum. Apud Caffiod. ut in Vulg. In Gr. O eos Osos MY πPÓS Cε oppi?w. Θεὸς ὁ Θεός με πρός ὀρθρίζω. Esinoé Co (Ald. & Compl. c ) й 4ʊXY MY, TOGATING (οι ή σάρξ με· de hac voce πισαπλώς, vide Nobil. not. b. Theodot. leg. Tooαx ws.

. 3. Concordant Pfalt. Corb. Coislin, & Rom. Martian. Rom. verò Fabri hab. & in inaquofo. Vatic. ap. Hilar. In deferto, & invio, 5 inaquofo, &c. Hilar. in enarrat. col. 151. e. In terra deferta, 5 in invia, & inaquofa, &c. at infra 152. d. cum Caffiod. In deferto, 5 in invio, inaquofo. Ambrof. in Pf. 118. to. 1. 1236. e. In terra deferta, in invia, & fine aqua. Hieron. in Ezech. 44. to. 3. col. 1026. a. In terra deferta, invia, &c. Auguft. in hunc Pf. & epift. 130. to. 2. 384. f. In terra deferta, fine via, fine aqua: fic in..... ut viderem potentiam tuam, & virt. tuam. Gr. Ev y sú, abáτῳ, καὶ ἀνύδρῳ ὕτως..... ὤφθην σοι, τῷ ἰδεῖν τὴν δύναμιν, &c. 4. Sic in Pfalt. Moz. & apud Caffiod. cum hoc, Tom. II.

.

VERSIO ANTIQUA.

Pfalmus David, 1. Cùm effet in deferto Idumææ. LXII.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

Eus Deus meus ad te de luce vigilo. Sitiit in te anima mea > quàm multipliciter caro mea

3• In deferto, & in invio, & inaquofo : fic in fancto apparui tibi, ut viderem virtutem tuam, & gloriam tuam.

4. Quia melior eft mifericordia tua fupra vitam : labia mea laudabunt te.

5. Sic benedicam te in vita mea: & in nomine tuo levabo manus meas.

6. Sicut adipe & pinguedine repleatur anima mea : & labia exfultationis laudabunt nomen tuum.

7. Sic memor fui tui fupra ftratum meum, in matutinis meditabor in te: 8. quia factus es adjutor meus.

Et in velamento alarum tuarum exfultabo, 9. adhæfit anima mea poft te me fufcepit dextera tua.

fuper vitam; in Rom. & Coislin. fuper vitas; in Corb. fu per vita. Hilarius in Pf. 51. col. 81. a. & in Pf. 59. col. 141. e. legit fuper vitam: itidem in Pf. 62. col. 152. f. fed addit Domine in fine, cum Pfalt, Coislin. in expofit. autem hujus Pf. col. 153. c. 154. a. b. 155. d. uiramque lectionem ufurpat, fuper vitam, & fupra vitas. Aug. & Græc. non differunt à Vulg.

V. 5. Ita legit Ambrof. in Pf. 38. to. 1. 846. f. ficut Hilar. Aug. & Caffiod. in hunc Pf. Similiter habet Pfalt. Rom. Pfalmus Vatic. ap. Hilar. delet circa medium unà cum Gr. Hilarius in enarratione, col. 154. a. adhibet voces elevabit, elevatio manuum; Gr. ȧpw.

. 6. Mirè concinunt Hilarius, Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. una cum Pfalt. Rom. Mediolan, Carnut, Vatic. Corb. Moz. & Græco. Coislin. verò ita in labia exfultationis laudabo nomen tuum. Ambrof. in Pf. 38. to. 1. 846. f. & epift. 29. col. 905. a. Tanquam adipe & ping. repleatur anima mea: at 1. 2. de Cain & Ab. c. 5. col. 214. c. legit, Sicut adipe & ping. replebitur, &c. August. loco cit. Tanquam..... repleatur.

. 7. Sic Ambrof. 1. de virginit. to. 2. 235. b. cum Pfalt. Moz. & Rom. Fabri, excepto uno fuper, pro fupra. Sic etiam Nicetius, Spicil. to. 3. p. 2. c. nifi quòd addit Domine in fine. Hilarius in hunc Pf. leg. Si memoratus fum tui fupra ftratum meum, in matutinis meditabar in te & fic deinceps de meditatione differit, ut de re præterita, non autem futura. Pfalm. tamen è Ms. Vat. ap. ipfum hab. Si memor fui tui fupra ftrat..... meditabor. Ât Auguft. in eund. Pf. conftanter : Si memoratus fum tui fuper ftratum meum, in diluculis meditabar in te : inf. col. 615. a. Si memor fui in firato meo. Caffiod. cum Pfalt. Rom. Martianæi, nil differt à Vulg. In Coislin. ita Sic memor ero tui fupra ftratum meum, in matut. meditabor in te. In Gr. Ει έμνημόνευόν (ε ἐπὶ τῆς..... ἐμελέτων εἰς (.

#. 8. Pfalt. Coislin, cum Rom. Fabri, quia factus es, &c. ut fupra. Sic etiam legit Nicetius, Spicil. to. 3. p. z. c. cum Caffiod. Item Auguft. in hunc Pf. fed addit, Et in velamento pennarum tuarum exfultabo. Hilarius in eund. Pl. quia fuifti adjutor meus. Et in velam, alar, tuar. Sperabo. P. è Mf. Vatic. ap. ipfum, exfultabo. In Gr.öti verubus..... avariásoμai.

.9. Ita legit Hilar. cum Pfalt. Rom. Ita quoque Ambrof. 1. de Ifaac, c. 3. col. 358. & Pf. 118. col. 1104. c. Ita etiam Caffiod. & Gaud. Brix. ferm. I. p. 946. c. In Pfalt. Coislin, fic: me autem fufcepit dext. tua. Apud Auguft. in hunc Pf. & 1. de unit. Eccl. to. 9. col. 343. g. Agglutinata eft anima mea poft te me fufcepit, &c. Gr. Ἐκολλήθη ἡ ψυχή με ὀπίσω σε ἐμε αντελάβετο, &c, Alde Q ij

[ocr errors]

Ex Mf. Sangerm

« ZurückWeiter »