Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Ex Ms. Sangerma

3. D Eus reipulisti nosa. Se del D Eus projecifti nos ;

me.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
In finem,

Victori

In finem, 1. Pro his qui immutabuntur, in Proliliis testimonium humilis & fim- 1. His qui immutabuntur

tituli inscriptionem ipsi David in plicis David ad docendum, quan in tituli inscriptionem Da-
doctrinam, 2. cùm fuccendit do pugnavit adversùs Syriam vid in doctrinam, 2. cùm
Mesopotamiam Syriæ, & Sobal, Mesopotamia , & adversùs Sy fuccendit Mesopotamiam ,
& convertit Joab, & percussit riam Soba, a reversus est Joab, & Syriam Subal, & con-
Idumæam in valle Salinarum & percuffit Edom in valle Sali vertit Joab & percussit
duodecim millia. ( 2. Reg. 8.1. narum duodecim millia. LX. vallem Salinarum xli. mil-
& 10. 7. & 1. Par. 18. 1.)

lia. LIX.
LIX.
repulisti nos&

scidifti : 3. D Eus repulifti nos, &
truxisti nos :
& iratus nos.

: mifertus es nobis.

es nobis, & mifertus es nobis. 4. Commovisti terram, & con Commovisti terram, & disru 4. Commovisti terram, & turbasti eam : sana contritiones ejus, pisti eam : sana contritiones ejus, conturbasti eam : sana contriquia commota est. quoniam commota eft.

tiones ejus , quia mota eft. s. Oftendisti populo tuo dura : Oftendisti populo tuo duritiam : 5. Oftendisti populo tuo dupotafti nos vino compunctionis. potasti nos vino confopiente. ra : potafti nos vino com

punctionis.
6. Dedisti metuentibus te signi Dedisti metuentibus te signum , 6. Dedisti metuentibus te
ficationem : ut fugiant à facie arcûs: ut fugerent à facie arcûs: Sem-

ut fugerent à facie arcús: SEM- significationem : ut fugiant à
PER.

facie arcûs : DIAPSALMA.
Ut liberentur dile&ti tui : 7. sal Ut liberentur amici tui : salva Ut liberentur dilecti tui
vum fac dexterâ tuâ, & exaudi dexterâ tuâ, & exaudi me. 7. falvum me fac dexterâ tuâ,

& exaudi me. 8. Deus locutus eft in fancto Deus locutus eft in Sanctuario 8. Deus locutus est in fancsuo : Lætabor , & partibor Sichi- suo : Latabor , dividam Sicimam, to suo : Lætabor , & dividam mam:& convallem tabernaculorum & vallem Soccoth dimetiar. Sicimam : & convallem tabermetibor.

naculorum ejus metibor. 9. Meus est Galaad, & meus Meus eft Galaad, & meus eft 9. Meus eft Galaad & eft Manaffes : & Ephraim fortitudo Manasse, & Ephraim fortitudo meus est Manaffe:& Ephrem Capitis mei. capitis mei.

fortitudo capitis mei. Juda rex meus : 10. Moab olla Juda legifer meus : Moab olla Juda rex meus : 10. Moab

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. .1. Consonat Pfalt. Moz, unà cum Coislin. Similiter In Coislin. & ap. Aug. iratus es , & mifertus es noftri. In hab. Rom. Fabri cum Corb. & Pf. Vat. ap. Hilar. fi exci Mozarab. iratus fuisti , & mifertus es nobis. Apud Ambros. pias hæc : Pro iis qui immutab, in tit. infcriptione ; præterea de lapsu virg. to. 2. 318. e. Deus repulifti me , & deftruCorb. hab. in do&rina. In Rom. Martianæi sic : Pro his qui xifti me. In Gr. ut in Psalt. Rom. & Vulg. commutabuntur in tituli infcriptione ; Apud Hilar. in com . 4. Concordant Psalt. Coislin. Rom. & Vatic. apud ment. p. 135. b. In ( inf. Ad ) finem, Pro his qui demu- Hilar. ac Hilarius in comment, legit , quia commota eft. tabuntur, tituli infcriptio in do&trinam David : fubinde fic: Auguft. & Caffiod. in hunc Pl. quoniam ( Cassiod. quiá) Tituli infcriptio, Pro bis qui demutabuntur ad doctrinam ; mota eft. Gr. Öte foarsign. Pfalt. Corb. Commov..... 55 poft paulò , immutabuntur : item inf. ait : Pro his in fine turbafti eam : fana contritiones , quia commota eft. Vide commutandis, sub testimonio, ac tituli inscriptione ad David Ambros.1. 1. de interpel. Job, c. 5. to. 1.631.e. edocendis, Pfalmus hic fcribitur. Rursum ibid. Intelligendus ř.5. Accinit Ambr. in Pf. 1. col.753.d.& l. de lapf. ergo Psalmus pro bis eft , qui immutabuntur in David aternum virg. to. 2. 318. e. unà cum Hilar. & Caffiod. in hunc Pr. regem edocendis , & qui pro amislis patribus erunt ex commuta necnon Psalt. Rom. Ar Aug. in eund. Pl. legit : Ostendifti tione jam filii. Aug. in hunc Pf. non differt à Vulg. Caffiod. plebi tua dura : potafti nos vino stimulationis. Gr. eiror ablativo tantùm , inscriptione. Vide Hieron. ep. ad Princip. xatarúžews. to, 2. col. 682. b. In Gr. Eis To Téros , Tois ánow. Jugopérois $.6. Concinunt Hilar. & Cassiod. in hunc Ps. unà cum éti, sis surovexplar Tô Aavid sis didaxúv.

Psalt. Moz. Coislin. Corb. & Vatic. ap. Hilar. In Rom. sic : 7.2. Concinit Psale. Coisl. nisi quod habet , fuccendit Sy- Ui liberentur elefti tui. Apud Aug. in eund. Pf. Ut eruanriam , & Syriam Sobal. In Corb. unum tantum variat Sobul. tur dile&ti tui. In Gr. "OTWs är puoswoi oi dyatuloi Co. In Rom. Fabri sic: cùm fuccendit Syriam Mesopotamia, & Sy- Diapfalma etiam ibid. inseritur , ficut in Psalt. Rom. Marriam Sobal, es convertit Joab, 6 percufe Edom in valle Salina tianæi , Corb. & ap. Hilar. deest autem in Rom. Fabri, nec rum xii. millia. In Rom. Martianæi, & percuffit vallem , &c. legitur apud Auguft. & Cassiod. In Moz.cùm fuccendit Syriam, Mefopotamiam , & Syriam So $.7. Sic hab. August. & Cassiod.cum Psalt. Moz. Rom. bal, & convertit Joab , & percußit vallem Salin. xii. millia Coislin. & Vatic. apud Hilar. Hilarius verò in commene. hominum. Similiter in Mediolan. & Carnut. 89 Syriam Sobal. salva dexterâ tuâ, &c. Græc. Cocoon rõ, &c. Psal. è Ms. Vatic. ap. Hilar. cùm fuccendit Mesopotamiam , ^. 8. Ira Psalt. Rom. Corb. Coislin. & Moz. dempro uno & Syriam Sobal, es convertit Joab, & percuffit in valle Sa- ejus, ante metibor ; Moz. hab. dimetiar ; Pf. è MI. Vat. lin. xii. millia. Suffragatur Hilarius infra in comment. ap. Hilar, dimetibor ; Hilarius ipse , dimetiar ; & ambo fup. dempro uno cùm , in principio : deinde, inquit, id quod partibor Sichimam, absque seq. ejus. Ambrof. I. 2. de interin Salinarum valle..... Secundùm Aquilam, cùm percuffit pel. Dav. c. 4. col. 643. d. dividam Sicimam. Similiter valles : & post plura : In valle Salium ( Ms. Reg. Sallium ; ) August. in hunc Pf. & in Pf. 107. at in fine legit dimetiar. id enim magis quàm Salinarum, Græcus fermo declarat. Ap. Cassiod. in eund. Pf. dividam Sicimam..... metibor. Gr. Auguft. & Caffiod, in hunc Pf, cùm fuccendit Mefopotamiam dicurei lupa..... Tür oxuyar drapelpuow. Syria , 88 Syriam Sobal, & convertit Joab , & perculit Edom ř.9. Sic eft in Psalt. Rom. & Coislin. quibus accinunt in valle Salin. xii. millia : at Aug. in pr. 107.col. 1215. Hilar. Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. ni excipias nomen b. leg. cùm fuccendit Mesopotamiam , Syriam, 65 Syriam Manasses. Hilar, tamen in eod. comment. habet , Ephrem Sobal , & percuffit in valle, &c. Pfalt

. Carnut. cum Reg. affumptio capitis ejus ; quod & infra bis repetit. Sed Aug. MS. Hilar. E percußit vallem. In Gr. Ómóte éveTÚC10€ Tùy in Pf. 107. col. 1214. f. ait, hoc differre Pf. 59. & . McCcTo/mpíar Evpías, y, tùy Evpiar Eobas, vj ÉTÉSpeyer 107. quod ille habeat, & Ephram fortitudo cap. hic verd, Ιωας, και επάταξε την φάραγα των αλών δώδεκα χιλιάδας. σ Ephrem fufceptio , &c. Gr. Εφeαίμ κeαλαίωσις της, &c. Ald. * Compl. Tay 'Eau Tp peed[7.

. 10. Concordar Psalt. Coislin. Sic etiam in Rom. necř. 3. Sic in Psalt. Corb. & ap. Hilar. in hunc Pl. ex non apud Hilar. Aug. & Cassiod, in hunc Pr.

præter vocod. Reg. In Rom. verò Psalt. & ap. Caffiod. ut in Vulg. cem olla, Ambrof. 1. de instit, virg. to 2. 266. f. ait : Moab.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Ms. Sangerm. aula fpei meæ.

lavacri mei.

spei meæ.
In Idumxam extendam cal-

Super Idumeam incedam cal In Idumæam extendam calcea-
ciamentum meum : mihi allo- ciamento meo : mihi Palastina fe- mentum meum : mihi alienigena
phyli subditi sunt.
derata est.

subditi funt.
11. Quis deducet in civita- -

Quis deducet me ad civitatem 11. Quis deducet me in civita-
tem circumstantiæ ? quis dedu- munitam ? quis deducet me usque tem munitam ? quis deducet me us-
cet me usque in Idumxam? ad Idumaam?

que in Idumæam?
12. Nonne tu Deus, qui Nonne tu Deus, qui projecisti 12. Nonne tu Deus, qui repu-
repulisti nos: & non egredie- nos, e non egredieris Deus in listi nos : & non egredieris Deus in
ris Deus in virtutibus nostris ? exercitibus noftris ?

virtutibus nostris ?
13. Da nobis auxilium de Da nobis auxilium de tribula-

13. Da nobis auxilium de tribu.
tribulatione : & vana falus ho- tione : vana eft enim salus ab ho- latione : quia vana falus hominis.
minis.

mine.
14. In Deo faciemus virtu In Deo faciemus virtutem, da 14.

In Deo faciemus virtutem :
tem : & ipse ad nihilum dedu- ipse conculcabit tribulantes nos. & ipse ad nihilum deducet tribu-
cet tribulantes nos.

lantes nos.
NOTÆ AD VERSIONEM

VERSIONEM ANTIQUAM.
aula Spei, vel olla spei meæ ; utrumque enim diverfis in co X. 12. Suffragantur Auguft. & Caffiod, in hunc Pl.cum
dicibus invenitur. In Brev. Mozarab, olla ; exinde fic : Psalt. Rom. & Moz. Hilarius in comment, delet vocem
In Idumea extendans..... mihi aliophili fubditi sunt. Hieron. Deus, poft verbum egredieris. Psalt. Coislin. deler seq. in.
in Isai. 11. to. 3. 104. c. mibi alienigenæ servient. August. Ambros. in Pf. 43. to. 1. p. 899. f. legit : g non progredieris
infra bis legit , ufque in Idumeam. In Plalt. Corb. Moab Deus in virt. &c. In Gr. n o'x é Eensúen o Osos à Tais, &c.
aula , &c. ut in Vulg. In Gr. Mwak né6uS..... 'Erit'Id to 9. 13. Sic Hilar. Auguft. & Cafliod. in hunc Pr. cum
μαίαν..... εμοί αλόφυλοι υπετάγησαν.

Psalt. Rom. Mediolan. Corb. & Carnur. Coislin. verò hab.
. 11. Accinunt Hilar. & August, in hunc Pr. Similiter auxilium in tribulatione : 68 vana falus , &c. Gr. fx Erótews
in Brev. Mozarab. fi hoc medium excipias, aut quis de- as matoid Cwiupia , &c.
ducit me. Item in Coislin. præter verbum deducet, pro . 14. Concinunt Hilar. & Casiod, in hunc Ps. unà cum
deducit. In Corb. Quis deducet me in civitate circumftantiæ ? Psalt. Rom. & Moz. Apud August. in eund. Pl. bis, ad
& quis, &c. In Rom. verò, & apud Cassiod. ut Vulg. nihilum deducet inimicos nostros ; at Mss. nonnulli ferunt
excepto medio aut quis ; sed Hieron. ep. ad Sun. & Fre ibid. tribulantes nos , nec malè ; hoc enim intereit, tefte
tel. to. 2.642. b. dicit istam conjunctionem aut , in Græco Auguft. ipso inf. col. 1214. g. Pfalmum 59. inter & Pfal
quidem exftare, fed efle omnino superfluam. Psalt. Car mum 107. quod ille habeat rribulantes nos ; iste verò inimi-
nut. habet civitatem circumftantia , ut fupra. Symmach. cos nostros. Grxc. constanter , Ty's Gallerias vecms. Vide
Tónov a ECSTEPEGC7péruv. Ed. Rom. LXX. nónov seloxñs ; Ambros. in Pl. 36. to. 1. col. 794. f. & to. 2.64.8.e.
tis, &c. Ald. & Compl. tis.

2.

[ocr errors]

meæ.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
In finem

Vittori

In finem , Ex Ms. Sangerm. 1. In hymnis iplí David.

In psalmis David. LXI.

1. In hymnis David. I X.
LX.
Xaudi Deus depreca Xaudi Deus laudationem
- meam .

: intende orationi
orationi mex.

3. A finibus terræ ad te De novissimo terræ ad te clama 3. A finibus terre ad te clamaclamavi : dum anxiaretur corbo, cùm triste fuerit cor meum : vi: dum anxiaretur cor meum, in meum, in petra exaltasti me. cùm fortis elevabitur adversam me, petra exaltasti me.

Deduxisti me, 4. quia fac Tu eris ductor meus : quoniam Deduxisti me, 4. quia factus es
tus es spes mea : turris forti- fuisti Spes mea , turris munitissima fpes mea : turris fortitudinis à facie
tudinis à facie inimici. à facie inimici.

inimici.
5. Inhabitabo in tabernaculo Habit abo in tabernaculo tuo ju 5. Inhabitabo in tabernaculo
tuo in fæculum : protegar in giter : Sperabo in protectione ala- tuo in fæcula : protegar in velamen-
velamento alarum tuarum. rum tuarum. SEMPER.

to alarum tuarum.
DI APSALMA.

6. Quoniam tu Deus exau Tu enim Deus exaudisti ora 6. Quoniam tu Deus meus exaudisti orationem meam : dedif- tionem meam : dedisti bæreditatem difti orationem meam : dedisti hæti hæreditatem timentibus no- timentibus nomen tuum.

reditatem timentibus nomen tuum.
men tuum.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
W. I. Itidem ap. August. in hunc Pf. & in Gr. In Psalt. των..... εν τώ ακινιάσαι την καρδίαν με..... οδήγκσάς

Ms.
Rom. & Coislin. deest ipfi. In Moz. sic : In finem, Pfalmus 7.4. Iridem Hilar. Aug. & Calliod, in hunc Pl. cum
ipfi David in hymnis. Pl. è Ms. Var. ap. Hilar. In finem, Pfalt. Rom. &c. & Gr.
hymnus David. Hilarius ipse in comment. Hymnus in finem. ř.5. Ita rursum Cassiod, in hunc Pl. cum Psalt. Roma

. 2. Ita legunt Aug. & Cassiod. unà cum Plalt. Rom. Hilarius in comment, legit Habitabo , &c, ut in Vulg. Aug.
&c. Pf. verò è MI. Vatic. ap. Hilar, fic : Exaudi Domine verò in eund. Pf. inquilinus ero in tabernac, tuo usque in
deprecationem meam : intende orationem meam. Mozarab. Sæcula : cooperiar in velamento , &c. Gr. Haeguxhow ev TC...
intende voci orationis meæ, Hilar. in comment. Exaudi Deus εις τες αιώνας: σκεπαθησομαι αν σκέπη , &c. fubdit etiam ibid.
orationem meam : intende precationi meæ : at infra ait : Exau- sváte, cum Psalt. Rom. & Corb. Hilarius ponit illud
diri precationem suam sanctus hic poftulat, cujus E5 ea fiducia ante verbum protegar : deest verò in edd. Ald. & Compl.
eft , ut in orationem fuam velit intendi. In Gr. Eccecor ó

nec memoratur ab Aug. & Cafliod. Θεος της δεήσεώς μ' αρόχες τη «ροσευχή με.

¥.6. Sic Hilarius, August, & Casiod, in hunc Pl.cum . 3. Sic Hilar. & Caffiod. in hunc Pr. cum Psalt. Rom. Pfalt. Rom. Coisl. & Corb. At Hieronymus ep. ad Sun. & Vatic. &c. Hilarius tamen in fine leg. eduxisti me, cum Frer. to. 2. 642. b. fic legit : Q1!on. tu Deus meus exaud. Psalt. Coislin. sed in comment, utitur voce deduiti , non

orat, meam : Pro quo , inquir , legitur in Gr. Quia tu Deus adulti. Mozarab, ipso inicio delet à; & pro cor meum , hab. exaudisti me , quod non hab. in Hebræo, nec in LXX, Inanima mea ; reliqua ut in Vulg. Similiter apud Aug. præter terpretibus , in Latino additum eft. In ed. Rom. "Oto Cai feq. dum angeretur cor meum. In Græc. 'ATÒ Tūv epoén ó Osos tisýnzoas T v anglev tūv Hd, &c.

[ocr errors]

eum.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 7. Dies super dies regis adjicies: Dies super dies regis adjicies : 7

Dies super dies regis ad- Ex Ms. Sangerne,
annos ejus usque in diem generatio- annos ejus donec est generatio de jicies : annos ejus usque in
nis & generationis.
generatio.

diem fæculi & fæcula.
8. Permanet in æternum in Sedebit semper ante faciem Dei: 8. Permanebit in æternum
conspectu Dei : misericordiam & misericordia & veritas servabunt in conspectu Dei : mifericor-
veritatem ejus quis requiret ?

diam & veritatem qui requi

ret eum?
9. Sic psalmum dicam nomini Sic canam nomini tuo jugiter : 9. Sic psallam nomini tuo
tuo in fæculum sæculi : ut reddam reddens vota mea per singulos dies. Deus in sæculum fæculi : &
vota mea de die in diem.

reddam vota mea de die in die.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
.7. Ita Carliod. in hunc Pl. cum Psalt. Corb. Carnut. nebit in at..... veritatem ejus quis requiret ei ? Caffiod.
Coislin. & Rom. Martianæi. Rom. Fabri hab. in diem fa- eorum ? Gr. Alaperei eis tòy..... ty drug sær ávrð tis ex?4–
culi in fæcula. Ps. è Mr. Vat. ap. Hilar, in dies genera-

genera- Tuod autãr; Ald. & Compl. delent ávrür.
tionis & generationum. Hilarius in comment, in dies gene *.9. Accinunt Aug. & Cassiod. in hunc Pf. cum Psalt.
rationis es generationis. Auguft. in diem generationis & ge Rom. Coislin. & Vatic, apud Hilar. li excipias ult. ut red-
nerationis. Gr. ews hubexs gaveãs nj yeveãs. Apud Ambrof. dam..... de die in diem. Corb.de die in die. Moz. habet sup.
in Pl. 40. 10. 1. p. 874. f. prior tantùm verliculus legitur Deus in fæcula. Hilarius in comment. Sic psallam nom, tuo
ut supra.

in fæculum fæculi : ut redd. &c. ut in Vulg. Hieron. ep. ad
V. 8. Ita Psalt. Rom. & Coislin. cum Mozar, nisi quod Sun. & Fret. to. 2.642. b. Psallam nomini tuo in fæculum
priora duo hab. quis requiret eorum ? Mozar. & Corb. quis faculi ; pro quo ait Græcè legi in feculum. In ed. Rom.
requiret ejus ? Hilar. in hunc Pl. Permanet in at..... 8 ve Ούτως ψαλώ..... εις τον αιώνα το αιώνος τε αποδ εναί με τας
sitatem ejus quis requiret eorum? at infra haber, In cons- sixás po wpéexer ég néexs.
pectu Dei manebit. Auguft. & Caffiod, in eund. Pl. Perma-

1

Ex Mf, Sangermi

2. Nanima mea? ab ipfo enim

AIriamen

Nonne Deo fubdita erit

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
In finem ,

Victori

In finem,
I. Pro Idithun, Pfalmus David. Per Idithun Canticum David. 1. Pro Idithum , Pfalmus
LXI.

LXII.

David. LXI.
Onne Deo subjecta erit Ttamen apud Deum filebit 2.
anima

enim anima mea : ex eo falus mea.
salutare meum.

ab ipso eft falutare meum.
3. Nam & ipfe Deus meus,

& Attamen ipse est scutum meum, 3. Quia ipse est Deus meus,
salutaris meus : susceptor meus, non & salus mea : fortitudo mea , non & falutaris meus : adjutor
movebor ampliùs.
commovebor ampliùs.

meus, non movebor ampliùs.
4. Quousque irruitis in homi-

Usquequo insidiamini contra vi 4. Quousque inruitis in ho-
nem ? interficitis universi vos : tan- rum : interficitis omnes , ficut mu- minem? & interficere univer-
quam parieti inclinato & maceriæ rus inclinatus e maceria corruens? fos : tanquam parieti inclina-
depulfæ ?

to & maceriæ impulsæ?
s. Veruntamen pretium meum Partem enim ejus cogitaverunt 5. Veruntamen honorem
cogitaverunt repellere, cucurri in expellere, placuerunt fibi in men- meum cogitaverunt repellere,
fiti : ore suo benedicebant, & corde dacio: ore suo benedicunt , & cor- cucurri in fitim : ore luo be-
suo maledicebant.
de suo maledicunt. SEMPER. nedicebant, & corde fuo ma-

ledicebant. DIAPSALMA.
Note AD VERSIONEM ANTIQUAM.
V. 1. Ita Psalt. Rom. Coislin. & Corb. Similiter Ambr. Quousque irruitis in hominem ? interficientes univerfi : tan-
in hunc Pf. to. 1,955. a. & August. in eund. nisi quod quam..... impulsa ? Mozarab. Quousque irruitis in homi-
hab. ipfi David. Cassiod. ur in textu ; Hilarius in com nem ? interficitis innocentem : tanquam..... impulfie? Medio-
ment. Pro Idirhum. Brev. Moz. Per Idithum. Gr. Eis to lan, interficitis omnes vos. Lucif. Cal. I. 1. pro S. Athan.
Temos, 'Yep Italy'v..... Tớ Aavid.

Quoufque irruitis in hominem ? interficitis univerfos ? Ita quo-
$. 2. Similiter habet fubdita , Pfalt. Rom. cum Hilario que in Psalt. Carnut. Item in Corb. præter unum inruetis.
In hunc Pl. reliqua ut in Vulg. Iridem Coislin. sed addir , Hilar, in hunc Pf. Quousque irruitis in hominem ? interficitis
ab ipso enim eft falut. &c. In Mozarab. fic : Jonne Deo universi : tanq..... impulsx ? Ambros. in eund. Pf.col.959.
subdita eft anima mea ? ab ipfo eft enim patientia men. In Car a.962. e. Quoufque irruitis in hominem ? interficientes univer-
nut, etiam est patientia mea. Apud Ambros, in eund. Ps. sos..... impulse ? ar 1. 5. de fide, to. 2. 584. e. Usquequo
col. 955. e. 957. a. b. Nonne Deo subdita erit anima mea ? adjicietis fuper hominem? Aug. in Pf. 61. Quoufque apponitis
& in Pf. 36. col. 784. a. Nonne Deo fubdita est, &c. ur in fuper hominem ? interficite omnes : tanquam parieti inclinare
Vulg. lib. verò de bono mort. c. 6. col. 400. d. Nonne mac, impulsa ; infra col. 596. c. depulfa. Gr. "Ews 76-
Deo subjefta eft , &c. & l. 5. de fide, to. 2. 584. e. Nonne τε επιτίθεθε επ' ανθρωπον και φονεύετε παντες ως τοίχω, &c.
Deo fubjeéta erit , &c. August. in hunc Ps. Nonne Deo fub. Ald. & Compl. zrártes uusisa w's, &c.
jicietur anima men ? paulò verò post : Nonne Deo subjeda *.5. Sic in Psalt. Moz. est, dempro uno fuo, ante ma-
erit ; reliqua uc in Vulg. Cassiod. Nonne Deo subdita erit , ledicebant. In Rom. Verunt. honorem meum cogit..... cum
&c. Faustin. presb. contra Arian. p. 648. b. Nonne Deo curri in fiti : ore suo..... in corde fuo maledic. Similiter
abdita eft , &c. Gr. Ουχί τω Θεώ υποταγήσεται..... παρ' habent bonorem , Coislin. Corb. Mediolan. & Carnur. Item
αυτή γαρ το, &c.

Hilarius in hunc Pf. cum Auguft. & Caffiod. Veruntamen
. 3. Ita Psalt. Rom. Coislin. Corb. & Moz. cum Car honorem meum cogitaverunt , &c. ut in Vulg. Ambrof. ve-
Siod. nisi quod hab. initio , Etenim ipfe eft. Item Pl. Va rò in eund. Pl. col. 960. b. 963. d. Veruntamen pretium
tic. ap. Hilar. dempto uno eft. Hilarius ipfe in comment, meum cogit..... cucurri in fiti, &c. at l. 5. de fide, to. 2.
Et ipfè Deus meus , 85 salutaris meus : susceptor mens, non , 584. e. lic:Verunt. pretium meum voluerunt repellere , cucur-
&c. at infra : Etenim ipfe Deus meus eji, Salvator meus : suf rerunt in fiti : ore suo benedicebant , & corde , &c. & in Pf.
ceptor meus , &c. Ambros. in eund. Pl. col. 958. e. 961. 61. col. 960. c. utrumque legendi modum probat, cucur-
d. Etenim ipse est Deus meus , adjutor meus : defenfor meus, ri, & cucurrerunt : nam in Græco, inquit , mediè pofitum
non movebor ampliùs. August. Etenim ipse eft, &c. ur in eft; quia id equcr, & fingularem & pluralem numerum fs-
Vulg: Gr. Kai yap autos Osós per, tj owvúp hexo ártinúatup guificat ; idem repetit infia col. 963. e. In Gr. hod. Ilanir
M8 , o'rn, &c.

την τιμήν με έβλεύσαντο απώσαθαι , έTeaμον εν δίψει..... και $.4. Psalt. Rom. cum Caffiod. Quoufque irruitis in xapid cur, &c. Subjicitur etiam ibid. Diapfalma ; bomines ? interficitis universos : tang..... impulfa ? Coislin, ficut in Pfalc. Rom. Corb. & apud Hilar.

Tom. II.

re.

Matthi

Rom. z.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm, 6. Veruntamen Deo subjec Veruntament Deo tace anima 6. Veruntamen Deo subjecta

ta est anima mea : quoniam mea : ab ipso enim prastolatio mea. esto anima mea : quoniam ab ip:0
ab ipfo eft patientia mea.

patientia mea.
7. Quia ipse Deus meus, Ipfe enim fortitudo mea , & sa 7. Quia ipfe Deus meus, &
& falutaris meus : adjutor lus mea : Sufceptor meus, non ti- falvator meus : adjutor meus, non
meus , non emigrabo.
mebo.

emigrabo.
8. In Deo falutare meum, In Deo salutare meum, & glo 8. In Deo salutare meum , &
& gloria mea : Deus auxilii ria mea : robur fortitudinis mea, gloria mea: Deus auxilii mei, &
mei, spes mea in Deo eft. & Salus mea in Deo.

fpes mea in Deo eft.
9. Sperate in eum omnis

Sperate in eo omni tempore po 9. Sperate in eo omnis congre-
conventus plebis meæ, effun- puli, effundite coram eo cor vef- gatio populi , effundite coram illo
dite coram illo corda veftra : trum : Deus Spes noftra. SEMPER. corda vestra : Deus adjutor noster
quia Deus adjutor noster est.

in æternum.
10. Veruntamen yani filii Verunt amen vanitas filii Adam, 10. Veruntamen vani filii homi-
hominum, mendaces filii ho- mendacium filii viri in stateris do- num , mendaces filii hominum in
minum in ftateris : ut deci- losis : fraudulenter agunt fimul. stateris : ut decipiant ipsi de vanita-
piant ipfi de vanitate in idip-

te in idipsum,
Tum,

11. Nolite sperare in ini Nolite confidere in calumnia, do 11. Nolite sperare in iniquitate, quitatem, & in rapinam no- in rapina ne frustremini : divuia & rapinas nolite concupiscere : dilíte concupiscere : divitiæ fi si affluxerint , ne apponatis cor.

vitiæ fi affluant, nolite cor apponefluant, nolite cor adponere.

12. Semel locutus eft Deus Unum locutus eft Deus , duo 12. Semel locutus eft Deus, duo duo hæc audivi, quoniam po- hæc audivi : quia imperium Dei eft, hæc audivi, quia potestas Dei eft, testas Dei est , 1 3. & tibi Do- & tibi Domine misericordia : quia 13. & tibi Domine mifericordia : mine mifericordia , quia tu tu reddes unicuique fecundùm opus quia tu reddes unicuique juxta ope- 16.27. reddis singulis fecundùm ope- suum.

ra sua. ra eorum,

6. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

I. Cor.

3. 8. 7.6. Sic Hilar. & Ambros. in hunc Pl.cum Pfalt. Cois- siod. fi id excipiatur , omnis conventus. Hieronymus epist. Gal.6. lin. Sic etiam in Rom. & apud Cassiod, li excipias unum ad Sun. & Frer. to. 2. 642. b. quia Deus adjutor nofter in

5.
fubdita erit. In Mozarab..... fubdita est anima mea : quia aternum ; tum addit : Pro quo in Graco eft, Deus adjutor
ab ipfo eft enim patientia mea. In Corb. subdita est anima noster :

ergo

in æternum obelus est. In ed. Rum. 'Encisco
mea : quoniam ab ipfo eft pat, mea. Apud Cypr. 1. 3. Tef τε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαέ, εκχέετε..... ότι ο Θεός βοη-
cim. p. 306. c. Nonnisi foli Deo subjecta eft anima mea. fossipwr. Alá vonja. Subjicitur etiam Diapfalma in Psalt.
Apud Auguft. in eund. Pl. Veruntamen Deo subjicietur ani Rom. Coislin. Corb. & apud Hilarium ; non verò apud
ma mea : quoniam ab ipfo eft pat, mea. Græc. Vulgatæ eon Ambrof. August. &c.
sonar.

¥. 10. Sic Hilar. Ambrof. & Cassiod. in hunc Ps. cum
*.7. Ita Psalm. Vatic. apud Hilarium. Psalt. verò Rom. Psalt. Corb. & Coislin. Rom. verò haber , de vanitate fua
Coislin. & Moz, cum Cafliod. Erenim ipfe eft Deus meus , in idipsum. August. in eund. Pl. de vanitate in unum. Gr.
& falutaris meus : adjutor meus, &c. Itidem Corb. nili εκ ματαιότητος επιτοαυτό.
quòd initio hab. Quia ipse eft. Hilarius in hunc Pf. ita : . 11. Sic in Psalt. Corb. ad verbum. Coislin. pariter
Quia ipfe eft Deus, o salvator mens : adjutor meus , &c. & habet in iniquitatem ; Rom. in iniquitate, & in rapinis ;
poit paulò : Deus fuus eft , atque salvator ; ipfe etiam adju- ambo si affluant. Pr. è Ms. Vatic. ap. Hilar. Nolite sper.
tor. Ambrof. & Auguft, in eund. Pl. Quia ipfe eft Deus in iniquitate, & in rapinas..... fi affiuant, &c. Eadem re-
meus , & falutaris meus : susceptor meus , &c. Gr. 'Otidpetit Hilarius ipfe , excepto uno si fuant ; quæ vox infra
Tis Osós jex, cwsúp Mexo ertinúa TWP ME , few metaraseúa redit in commentar. Tertull. l. 4. adv. Marc. p. 709.
ow. Brev. Moz. non emigrabor.

b. ait : Ne defideraveritis divitias : & fi relucent, ne ad-
7. 8. Itidem in Pfalt. Rom. Fabri. In Rom. Martian. jeceritis cor. Ambros, in hunc Pf. Nolite Sper. in iniquita-
ES Spes mea. Cuislin. habet : In Deo falutari meo & gloria te , & rapinam nol. conc. divit. si affluant , &c. item I. de
mea : Deus aux. mei , Spes mea in Deo eft. Ps. è Mr. Vat. Nab. c. 6. to. I. col. 572. d. Auguft. verò in eund. Pf.
ap. Hilar. In Deo salutare meum eft, & gloria mea : Deus Nolite sperare super iniquitatem , 5 in rapinam ne concupif
auxilium meum , Spes mea in Deo eft. Item Corb. Deus catis : divitia fi puant , ne apponatis cor. Apud Cassiod, uc
auxilium meum , 5 Spes, &c. Hilar. Auguft. & Cassiod. in Vulg. excepto uno in rapinis ; Ml. tamen 1. hab. ra-
in hunc Pr. Vulgatæ congruunt, nifi quod Hilar. hab. in pinas. Similiter Chromat. Aquil. in Matth. p.988. f. Fulg.
fine, & fpes mea in Deo meo ; Aug. verò fimpliciter cum verò ep. 7. p. 195.8 in rapina , &c. ut in Vulg. Gr.
Brev. Moz. & Gr. Spes mea in Deo.

Μα ελπίζετε επ' αδικίαν, και επί αρπάγματα με επιπoθείτε:
#.9. Sic in Pfalt. Moz. detractâ voculâ mea , post ple- 72@Tes peng på negsidente xapdiar.
bis. In Corb. Sperate in eum omnis conventio plebis mea, ¥. 12. Accinunt Hilar. Ambr. Aug. & Caffiod, in hunc
effundite , &c. ut in textu vet. Similiter in Rom. exceptis Pf. unà cum Psalt. Rom. &c. Gr. extremò hab. Öte
his, Sperate in eo omnis conventus plebis, Es effundite. xpétes tô Off.
In Coislin, Sperate in Deo omnis conventus plebis , effund... . 13. Psalt. Rom. Corb. & Vatic. ap. Hilar. ita fe-
quia Deus adjutor nofter eft in aternum. Hilarius in hunc runt cum Cassiod. quia tu reddes fingulis secundum opera
Pr. legit : Sperate in eum omnis cætus plebis, & effund..... eorum. Coislin. & Moz. fecundùm opera sua. Hilar. & Au-
quia Deus adjut. nofter eft. Ambrof. in eund. Pl. Sperate in gust. in hunc Pl. quia tu reddes unicuique fecundùm ope-
eum omnes conventus plebis meæ, effundite, &c. August. ra ejus ; Aug. sup. sua. Ambrof. in eund. Pr. alludens ait :
in eund. Pf. Sperate in eum omne concilium plebis, effun- Ipse reddet unicuique fecundùm opera. Gr. Öti où ÅTodos
dite..... veftra : Deus adjut, nofter eft. Similiter apud Cal- exas xata ta fpra dutē.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

.

1

[ocr errors][ocr errors]

Ex Ms. Sangerman

2.

[ocr errors]

·D de luce vigilo.

[merged small][ocr errors][merged small]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
Psalmus David,
Canticum David,

Psalmus David,
'T. Cùm eflet in deserto Idumææ. Cùm effet in deserto Juda. 1. Cùm effet in deserto
( 1. Reg. 22. 5.) LXII.

LXIII.

Idumææ. LXII.

Eus Deus meus ad te
Eus Deus meus ad te de Deus fortitudo mea tu es : de 2.

vigilo
Sitivit in te anima mea , quàm

Sitivit te anima mea, deside Sitiit in te anima mea ,
multipliciter tibi caro mea.
ravit te caro mea

quàm multipliciter caro mea
3. In terra deferta, & invia, In terra invia de confitiente,

?:

In deserto, & in invio,
& inaquosa : sic in fan&to apparui ac fine aqua : fic in sancto apparui & inaquofo : sic in sancto ap-
tibi, ut viderem virtutem tuam, & tibi, ut videam fortitudinem tuam, parui tibi , ut viderem virtu-
gloriam tuam.
do gloriam tuam.

tem tuam,

& gloriam tuam.
4. Quoniam melior est miseri-
Melior eft enim misericordia

4. Quia melior eft miseri-
cordia tua super vitas : labia mea tua quàm vita : labia mea landa- cordia tua supra vitam : labia
laudabunt te.
bunt te.

mea laudabunt te.
5. Sic benedicam te in vita Sic benedicam te in vita mea : s. Sic benedicam te in vita
mea : & in nomine tuo levabo ma in nomine tuo levabo manus meas. mea : & in nomine tuo leva-
nus meas.

bo manus meas.
6. Sicut adipe & pinguedine re Quasi adipe & pinguedine im 6. Sicut adipe & pinguedi-
pleatur anima mea : & labiis ex- plebitur anima mea, & labiis lau- ne repleatur anima mea : &
sultationis laudabit os meum.
dantibus canet os meum.

labia exsultationis laudabunt

nomen tuum.
7. Si memor fui tui super stra Recordans tui in cubili meo , 7. Sic memor fui tui supra
tum meum, in matutinis meditahor per singulas vigilias meditabor tibi: stratum meum; in matutinis
in te : 8. quia fuisti adjutor meus. quia fuifti auxilium meum meditabor in té : 8. quia fac-

tus es adjutor meus.
Et in velamento alarum tuarum Et in umbra alarum tuarum Et in velamento alarum
exsultabo, 9. adhæsit anima mea laudabo : adhafit anima mea post

laudabo : adhafit anima mea post tuarum exsultabo, 9. adhæsit
poft te : me suscepit dextera tua. te, me suscepit dextera tua. anima mea post te: me susce-

pit dextera tua.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
¥. 1. Concinunt Psalt. Rom. Corb. & Coislin. unà cum fuper vitam ; in Rom. & Coislin. super vitas ; in Corb. fil-
Caffiod. Pl. verò è Ms. Vatic. ap. Hilar. haber : Psalmus per vita. Hilarius in Pf. 51. col. 81. a. & in Pf. 59. col.
David , Cùm iffet in defertum Idumaa. Mozarab. In finem , 141. e. legit fuper vitam : itidem in PS, 62. col. 152. f.
Psalmus ipfi David, Cùm effet in defertum Idumaa. Hila sed addit Domine in fine, cum Psalt. Coislin. in exposit.
rius in comment. p. 151. c. dicit : David in deferto habi autem hujus Pl. col. 153. c. 154. a. b. 155. d. utram-
tafle, libro Regnorum continetur. August. in eund. Pl. Ti que lectionem usurpat, super vitam , & fupra vilas. Aug.
tulum babet ifte Pfalmus : Ipfi David, Cum effet in defer & Græc. non differunt à Vulg.
το Ιaumae. Gr. Ψαλμός τώ Δαυίδ, ώ τω είναι αυτον ν . 5. Ita legit Ambros, in Pf. 38. to. 1. 846. f. ficut
Tņ, &c.

Hilar. Aug. & Cassiod, in hunc Pl. Similiter haber Psalt.
. 2. Ita in Psalt. Corb. Rom. verò Fabri hab. Sitivit Rom. Pfalmus Vatic. ap. Hilar, deler & circa medium unà
in te ..... quàm multipliciter 88 caro mea. Rom. Martian. cum Gr. Hilarius in enarratione, col. 154. a. adhibet VO-
Sitivit in te..... quàm multipliciter tibi caro mea. Coislin. ces elevabit , elevatio manuum ; Gr. ápc.
Sitivit tibi anima mea, quam multipl. & caro mea. Pr. è ř. 6. Mirè concinunt Hilarius, Auguft. & Cassiod. in
Ms. Vat. ap. Hilar. Deus Deus meus ad te diluculo video. hunc Pf. una cum Psalt. Rom. Mediolan. Carnur. Vatic.
Sitivit in te an. mea, quàm fimpliciter caro men. Hilarius Corb. Moz. & Græco. Coislin, verò ira : in labia exfuel-
in expolit. Deus Deus meus ad te de luce (Ml. Miciac. tationis laudabo nomen tuum. Ambrof. in Pf. 38. to. 1.
diluculo ) video. Sitivit tibi anima mea , quàm fimpliciter co 846. f. & epist. 29. col. 905. a. Tanquam adipe & ping.
ro mea. Ambrof. in Pf. 118. to. 1. 1104. C. Sitivit in te repleatur anima mea : ac 1. 2. de Cain & Ab. c, s. col.
anima mea ; & infra 1236. e. quàm disabuit caro mea. 214. c. legit , Sicut adipe ping, replebitur, &c. Auguft.
August. in hunc Pr. Sitivit tibi anima mea , quàm multi loco cit. Tanquam..... repleatur.
pliciter tibi s caro mea : itidem epist. 130. to. 2. 384. f. $.7. Sic Ambros, I. de virginit. t0. 2. 235. b. cum
sed absque secundo tibi. Hieron. in Ezech. 16. to. 3. Pfale. Moz. & Rom. Fabri , excepto uno super, pro su-
797. f. Sitivit anima mea ad te Deus, quam multipl. tibi pra. Sic etiam Nicerius , Spicil. to. 3. p. 2. c. nili quod
caro mea : tum addit : five ut quadam habent exemplaria, addir Domine in fine. Hilarius in hunc Pr. leg. Si memo-
quomodo consumpta elt caro mea : & infra in c. 44. col. ratus sum tui supra stratum meum, in matutinis meditabar
1026. a. quomodo contabuit caro mea : rursus epist. ad Sun. in te : & fic deinceps de meditatione disserit, ut de re
& Fretel. ro. 2. 642. c. haber : Sitivit tibi anima mea ; præterita , non autem futura. Psalm, tamen è Ms. Vat. ap.
monetque in Græco legi, Sitivit in te; at inquit , in He- ipsum hab. Si memor fui tui fupra ftrat... meditabor. Ac
bræo non archa , quod fignificat te , sed lach , quod oftendi- August, in eund. Pl. constanter : Si memoratus sum tui sun
tur tibi ; quod & omnes Interpretes tranftulerunt : ergo fe- per stratum meum, in diluculis meditabar in re': inf. col.
cundùm linguæ proprietatem verfum eft in Latinum. Apud 615. a. Si memor fui in firato meo. Caffiod. cum Psalt.
Caffiod. ut in Vulg. In Gr. 'o soso Osós mo após Coppi?w. Rom. Martianæi, nil differt à Vulg. In Coislin. ita : Sic
Ediyoé Cor (Ald. & Compl. € ) v tuxú i8, TATICS memor ero tui fupra fratum meum, in matut, meditabor in
Co v odpšuxo de hac voce Toatics, vide Nobil. not. b. te. In Gr. Ei europórevév Cx et rūs..... fuerétar eis C.
Theodot. leg. Toaxūs.

*.8. Pfalt. Coislin. cum Rom. Fabri, quia factus es,
7.3. Concordant Psalt. Corb. Coislin. & Rom. Mar &c. ut supra. Sic etiam legit Nicerius , Spicil. to. 3. p. 2.
tian. Rom. verò Fabri hab. in inaquoso. Vatic. ap. Hi ci cum Caffiod. Item Auguft. in hunc Pl. sed addić, Et
lar. In deferto , & invio , & inaquofo , &c. Hilar. in enar in velamento pennarum tuarum exsultabo. Hilarius in eund.
rar. col. is!. e. In terra deserta , 88 in invia , & inaquo- Pl. quia fuisti adjutor meus. Et in velam. alar. tuar. Ipe-
fa, &c. at infra 152. d. cum Caffiod. In deferto, & in rabo. Pr. • Mr. Vatic. ap. ipsum, exsultabo. In Gr. oto
invio, inaquofo. Ambrof. in Pf. 118. to. 1. 1236. e. εγενήθως..... άγαλιάσομαι. .
In terra deserta , in invia, & fine aqua. Hieron. in Ezech. #.9. Ita legir Hilar. cum Psalt. Rom. Ita
44. to. 3. col. 1026. a. In terra deserta , invia, &c. Au bros. 1. de Isaac, c. 3. col. 358. d. & in Pl. 118. col.
guft

. in hunc Pr. & epist. 130. to. 2. 384. f. In terra 1104. c. Ita etiam Caffiod. & Gaud. Brix. serm. 1. p.
deferta, & fine via, & fine aqua : fic in..... at viderem 946. c. In Psale. Coislin. fic : me autem suscepic dext. tua.
potentiam tuam , & virt, tuam. Gr. 'Er zõ épático, gábáo Apud August. in hunc Pl. & l. de unit, Eccl. to. 9. col.
TW, iy arus pwo ç'TWG..... cp@ur 001, if iv thr dúvcepir, &c. 343. g. Agglutinata est anima mea post te : me fufcepit , &c.
*. 4. Sic in Psalt. Moz. & apud Calliod. cum hoç, Gr. 'Exomion s of exú onion Crisps artendbETO , &c. Ald.
Tom. II.

ij

quoque Am

« ZurückWeiter »