Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.

cætera ut in Vulg. Similiter hab. Hilarius ipfe col. 101.b. confentientibus omnibus Mfs. quibus favent feqq. Hilarii verba, Inimicos fuos immortali oculo defpicit : & fub finem, Auctores mortis fua fublimis ipfe defpectat. In Pfalt. Mediol. & Carnut. conftanter refpexit. Item apud Ambrof. in Pf. 37. to. I. col. 826. c. Quoniam ex omnibus tribulationibus eripuisti me : 5 fuper inimicos meos refpexit oculus meus.

2.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.

1. In finem, In carminibus intellec- Victori in pfalmis eruditio David. 1. In finem, In hymnis fa- Ex Mf. Sangermi

tus David. LIV.

LV.

pientiæ David. LIV.

Xaudi

Deus

Xaudi Deus orationem meam,

"Exam, & ne defpexeris de- E&ne defpicias deprecationem

precationem meam : 3. intende mi- meam: attende mihi, & exaudi me. hi, & exaudi me.

Contriftatus fum in exercitatione mea : & conturbatus fum 4. à voce inimici, & à tribulatione pec

catoris.

Quoniam declinaverunt in me iniquitates : & in ira molefti erant

mihi.

5. Cor meum conturbatum eft in me : & formido mortis cecidit fuper

me.

6. Timor & tremor venerunt super me : & contexerunt me tene

bræ:

7. Et dixi: Quis dabit mihi pennas ficut columbæ, & volabo, & requiefcam?

8. Ecce elongavi fugiens : & manfi in folitudine.

9. Exfpectabam eum, qui falvum me fecit à pufillanimitate fpiritus, & tempeftate.

Caffiod. in Pfalm. 53. Quoniam ex omni tribulatione.....
& fuper inimic, meos refpexit oculus tuus ; Ms. 1. meus. In
Pfalt. Coislin. 5 inimicis meis defpexit oculus tuus. In
Corb. & fuper inimicos meos refpexit oculus tuus. In Gr.
Ὅτι ἐκ πάσης θλίψεως ἐῤῥύσω με καὶ ἐν τοῖς ἐχθροῖς με ἐπεῖτ
δεν ὁ ὀφθαλμός με.

[blocks in formation]

V. 1. Pfalt. Rom. Coislin, & Corb. In finem, In carminibus intellectus David. Hilarius in Pf. p. 103. c. Superfcriptio Pfalmi, inquit, fine historia eft; tantùm, In finem, In hymnis intellectûs, eft: mox addit: Hymnos aliqui Translatores noftri carmina nuncupaverunt; plerique autem hymnos ex ipfa Gracitatis ufurpatione pofuerunt de nomine nibil differt, dummodo res una effe, quæ vel in hymnis, vel in carminibus fignificabitur, intelligatur. In Breviar. Mozar. neutrum reperitur, fed tantùm: In finem intellecûs ipfi David. Apud Aug. In finem, In hymnis intellectûs ipfi David. Ap. Caffiod. In finem, In carminibus intellectûs David. Vide fis Ambrof. 1. de fuga fæc. c. 5. to. 1. col. 429. f. In Gr. Εἰς τὸ τέλος, Ἐν ὕμνοις ζυνέσεως τῷ Δαυίδ.

. 2. Ita Caffiod. cum Píalt. Rom. At Hilarius in hune Pf. col. 104. a. Inaurire Deus orationem, &c. ut fup. Ap. Auguft. in eund. Pf. Exaudi Deus deprecationem meam, ne defpexeris precem meam. Gr. 'Errical & Oed's TÙr wegoευχήν με, καὶ μὴ ὑπερίδης τὴν δέησιν με.

. 3. Iuidem Caffiod. cum Pfalt. Rom. Corb. & Moz. Hilarius verò, & Auguft. in hunc Pf. cum Vulg. intende mihi, &c. Similiter hab. Pfalmus è Mf. Vatic. apud Hilar. nifi quod tollit, ante conturbatus fum. In Gr. @póXes μοι..... καὶ ἐταράχθην, &c.

. 4. Sic Hilarius, & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Carnut. Corb. & Coislin. hoc excepto, in ira, pro in iram. Sic etiam hab, Ambrof. 1. 1. offic. to. 2. col. 26. f. Item Auguft. in eund. Pfalm. iniquitatem ; fed addit : & in ira adumbrabant me. Pfalt. Rom. iniquitates, cum edd. ipfius Hilarii & Aug. fed reclamantibus Mfs. In Gr..... avoμlar• καὶ ἐν ὀργῇ ἐνεκότιν μοι' legit Auguft. ἐπεσχότεν.

✯. 5. Accinunt Hilar, & Caffiod, in hunc Pf, cum Psalt. Rom. & al. Similiter hab. Aug. in eund. Pf. excepta voce metus, loco formido; Gr. Sexía.

. 6. Hilar. in hunc Pf. col. 104. b. Timor, & tremor venit fuper me : contexit me tenebra. Pfalm. autem è Mf. Vatic. apud ipfum venerunt fuper me: 5 contexerunt me tenebra, ut in Vulg. Similiter Ambrof. 1. de lapf. virg. to. 2. 317. c. necnon August. & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt, Rom, Corb, &c. In Gr...............‚ׂ¶¶ é'x' éμé· zy éxánvité με σκότος,

...

[blocks in formation]

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

7. Et dixi: Quis dabit mihi pennas ut columbæ, & volabo, & requiefcam?

8. Ecce elongavit fugiens: & manfit in folitudine. DIA

PSALMA.

9. Exfpectabam eum, qui falvum me fecit à pufillo animo, & tempeftate.

. 7. Concinunt Hilar. Aug. & Caffiod. in hunc Pf. unà cum vet. Pfalt. rurfum Hilarius in Pfalm. 118. col. 328. b. & Ambrof. I. de fuga fæc. c. 5. to. 1. 429. c. item infra 640. d. 1154. b. 1312. f. & to. 2. 26. f. 1206. b. omnes tamen leg. ficut columbæ, fi excipias Pfalt. Coislin. in quo ut col. In Mozar. 5 volabo, ut requiefcam? in Gr..... ὡσεὶ περιφερᾶς, καὶ πελασθήσομαι, καὶ καλαπαύσω ;

#. 8. Hilar. & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Corb. & Rom. Ecce elongavi fug. 5 manfi in folitudine. Similiter Ambrof. 1. de fuga fæc. c. 5. to. 1. 430. b. & in Pf. 118. col. 1154. a. 1217. b. S. Paulinus epift. 26. p. 170. b. fic: Ecce volavi fugiens: manfi, &c. Auguft.in hunc Pf. & epift. 95. to. 2. 258. d. Ecce elongavi..... & manfi in deferto. Similiter habet in deferto Hilarius inf. col. 106. d. quam lectionem æquè ac alteram ibidem probat his verbis: Et quod defertum boc, vel quæ folitudo fit ? nam eodem verbo utrumque Gracitas elocuta eft. Auct. 1. de promiff. p. 1. c. 34. p. 115. c. Ecce elongavi fug. manfi in eremo. Gr. 'I♪ Eμanpura..... nuлíur er тé púμw. Diapfalma quoque fubfequitur tam in Pfalt. Rom. & Corb. quam in ed. Rom. LXX. Hilarius etiam col. 107. d. ait: Intercedens Diapfalma demutavit fenfum. Nulla mentio ejus apud Aug. deeftque in edd. Ald. & Compl.

. 9. Ita Pfalt. Coisl. & Corb. nifi quòd Corb. habet me facit. Moz. ita : Exspecabam Dominum, qui falvum me fecis à pufillo animo, &c. Rom. Exspectabam eum, qui me falvum faceret à pufillo animo, &c. Carnut. qui me falvum faciat. Hilar. in hunc Pf. col. 107. d. Exfpectabam falvificantem me à pufillanimitate, & tempeftate. Auguft. in eund. Pfalm. bis Exfpe&tabam eum, qui me falvum faceret à pufillanimitate, 5 temp. Sunia & Fretela dicebant inveniffe fe in Gr. Exfpectabam Deum : at Hieron. epift. ad ipfos, to. 2. col. 639. b. ait, hoc effe additum. Rurfum ita: Et in Graco inveniffe vos dicitis ἀπὸ ὀλιγοψυχίας, quod proprie pufillanimitas dicitur ; fed fciendum quod rouxía Aquila, Symmachus, & Theodotion, & Quinta editio interpretati funt and areμalos, id eft, à fpiritu. Apud S. Paulinum legitur Potens eft falvos facere vos à pufillo animo, & tempeftate. In ed. Rom. Пegred exóule for CÚCorTá Mε άTÒ ὀλιγοψυχίας, καὶ καταιγίδιος· ed. Compl. τὸν Θεὸν τὸν ζώζοντα

,

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

. 10. Concordant Pfalt. Rom. Coislin. & Moz. necnon Hilarius, & Caffiod. in hunc Pf. Apud Auguft. in eund. Pf. ita Submerge Domine, & divide..... quoniam, &c. Hilar. etiam col. 107. f. ad vocem præcipita, ait: Proprietatem werbi, five Hebraici, five Græci, Latinitas, uti in multis, non elocuta eft. Nam id quod præcipita dicitur, cum illis nalaTóvisor enunciatum eft ; quo fermone, non ut præcipitentur, fed ut in profundum demergantur, oratur demergi ergo eos, linguafque eorum dividi rogat. Apud Ambrof. 1. de Tob. c. 4. 594. e. fic vidi iniquit. & contradict. in civitate: at in Pf. 118. col. 1154. a. vidi laqueos iniquitatis, & contradictionis in civitate.

:

VULGATA HOD.

10. Præcipita Domine, divide linguas eorum: quoniam vidi iniquitatem, & contradictionem in

civitate.

.11. Hilar. in hunc Pf. p. 108. b. Die ac nocte circumdab. eam fuper muros ejus : & iniquitas, & labor in medio ejus Mf. Reg. ibid. fupra muros : 5 iniquitas, 5 dolor. Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. Vulgate confonant. In Gr. ἐπὶ τὰ τείχη αυτῆς· ἀἰνομία καὶ πόνος ἐν μέσῳ αὐτῆς. Ald. & Compl. καὶ ανομία, καὶ κόπος.

. 12. Ita Caffiod. cum Pfalt. Rom. Apud Hilarium p. 108. b. deeft hoc, & injuftitia; cætera quadrant: Reg. tamen Mf. habet ibid. & non deficiet. Ambrof. 1. de Tob. c. 4. to. I. 594. e. & non defecit, &c. ut fup. Auguft. in hunc Pf. id retinet, & injuftitia ; fed tollit 5, ante non defecit. In Gr. día. Kai 8x égéniter ex Tŵr, &c. Auguft. femel p. 509. a. in plateis ejus.

. 13. Ita Caffiod. cum Pfalt. Coislin. Rom. Moz. & Corb. nifi quòd habent conftanter, inimicus meus, & fupportaßem utique præterea Moz. loco fuper me, legit adversum me. Pf. è Mf. Vat. ap. Hilar. veteribus aliis confonat, nifi quòd leg. abfcondiffem, pro abfconderem. Hilarius verò col. 108. e. ita: Quoniam fi inim. meus improperaffet mihi, fupportaffem utique. Et fi odiens me fuper me mag..... abfconderem me utique. Ambrof. 1. 3. offic. to. 2. 141. b. Nam fi inimic. meus maledixiffet mibi, fuftinuissem utique. Aug. in hunc Pf. Quoniam fi inimicus exprobraffet mihi, fuftinuiffem utique. Et fi is, qui oderat..... abfconderem me utique ab eo ; quæ ultima abfconderem me, &c. rurfus hab. in Pf. 99. col. 1075. f. cum Pfalt. Mediol, & Carnut. Hieron. ep. ad Sun. & Fret. to. 2. 639. c. Quon. fi inimicus maledixiffet; tum addit in Graco poni wveldioeV, exprobraffet, ut apud Auguft. fupra. Auct. 1. de promiff. p. 3. col. 177. b. Si inimicus maledixiffet..... Et fiis, qui oderat me, fuper me magnum verbum dixiffet: abfconderem me utique ab eo. In ed. Rom. Οτι εἰ ἐχθρὸς ὠνείδισέ με, ὑπήνεγκα ἄν. Καὶ εἰ ὁ μισῶν ( Ald. & Compl. add. με,)

hoc eft,

11. Die ac nocte circumdabit eam fuper muros ejus iniquitas : & labor in medio ejus, 12. & injuftitia.

Et non defecit de plateis ejus ufura, & dolus.

13. Quoniam fi inimicus meus maledixiffet mihi, fuftinuiffem utique.

Et fi is, qui oderat me, fuper me magna locutus fuiffet: abfcon

diffem me forfitan ab eo.

14. Tu verò homo unanimis, dux meus, & notus meus :

15. Qui fimul mecum dulces capiebas cibos : in domo Dei ambulavimus cum confenfu.

16. Veniat mors fuper illos : & defcendant in infernum viventes :

Quoniam nequitiæ in habitaculis eorum, in medio eorum.

17. Ego autem ad Deum clamavi: & Dominus falvabit me.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

18. Vefpere, & manè, & meridie narrabo & annuntiabo : & exaudiet vocem meam.

ἐπ ̓ ἐμὲ ἐμεγαλοῤῥημόνησεν· ἐκρύβην ἂν ἀπ ̓ αὐτῷ.

επ

.14. Sic in Pfalt. Rom. præter hoc, unianime. Apud Ambrof. in Pf. 40. & 61. col. 874. a. 964. a. necnon ap. Hilar. Aug. & Caffiod. in hunc Pf. ac in Pfalt. Rom. & al. conftanter unanimis; in Corb. unianimis. Hilarius etiam initio ipfo leg. Tu autem. Auguft. in Pf. 99. p. 1075. f. Tu verò unianimis. Gr. Σὺ δὲ ἄνθρωπε ἰσόψυχε, &c,

. 15. Concordant August. & Caffiod. in hunc Pf. Similiter in Pfalt. Rom. excepto verbo Domini, loco Dei. Moz. hab. in domo Domini ambulabimus: item ambulabimus in Coislin. Hilarius in hunc Pfalm. Qui fimul mecum..... in domo Dei ingreffi fumus cum concordia. Ambrofius in Pfalm. 40. to. 1. 874. a. 876. c. & l. 3. offic. to. 2. 141. b. Qui femper mecum dulces..... in domo Domini ambulavimus cum confenfu at in Pf. 61. col. 964. a. Qui fimul mecum, &c. In Gr. Ὃς ἐπιοαυτὸ ἐγλύκανας ἐδέσματα ἐν τῷ οἴκῳ τῷ Θεῷ ἐπορεύθηκαν ἐν ὁμονοίᾳ.

. 16. Sic in Pfalt. Rom. Moz. & apud Caffiod. præter hæc initio, Veniat mors fuper illos: defcendant; ac in fine, in medio ipforum. A Coislin. abeft, ante defcendant. In Corb. Veniat mors fuper eos: defcendant..... Quon, nequitia in hofpitiis eorum, &c. ut in Vulg. Ap. Hilar, in hunc Pl. Veniat mors fuper eos: defcendant..... quon. nequitia in hofpitiis eorum, &c. Similiter in Pfalt. Mediol. & Carnut. Ambr. etiam in Luc. 9. to. 1. 1412. a. leg. Veniat mors fuper eos: defcendant in inf. viventes: itidem fup. col. 164.d. 879. f. 953. e. Eadem refert Aug. in hunc Pf. excepto uno ad infernum; mox ut fup. Quon. nequitia in hofpitiis eorum, in medio eorum. In Gr. 'Exét távalos..... ỳ xa7ab7wCar eis ad..... "OT wornpic in rais wanginiais, &c.

. 17. Pfalt. Rom. & Corb. Ego autem ad Dominum clamavi Dominus exaudivit me. Mozar. Et ego ad Deum clamavi : 5 Dominus exaudivit me. Itidem Hilar. in hunc Pf. col. 109. e. detracto 1. . Caffiod. etiam cum Pfalt. Mediol. & Carnut. extremò hab. exaudivit me. August. in eund. Pf. Ego ad Dominum exclamavi : 5 Dom, exaudivit me. Miffale Rom. ad Grad. fer. 3. poft Dom. 2. Quadr. Dum clamarem ad Dominum, exaudivit vocem meam. Græc. 'Eyw πρὸς τὸν Θεὸν ἐκέκραξα· καὶ ὁ Κύριος εἰσήκεσέ με.

. 18. Ita in Pfalt. Corb. eft, excepto verbo annuntiabo. Caffiod. Vulgare favet, cum Pfalt. Romano; Moz. verò delet primum, legitque pariter annuntiabo. Hilarius in hunc Pf. & renuntiabo'; cæt. ut in Vulg. Auguft. in eund. Pf. enarrabo & annuntiabo; cet. ut fupra. Gr ̔Εσπέρας, καὶ πρωί, το διηγήσομαι καὶ ἀπαγγελῶ, &c,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]
[ocr errors]

Contaminavit pactum fuum : nitidius butyro os ejus, pugnat autem cor illius.

Molliores fermones ejus ab oleo, cùm fint lancea.

Projice Super Dominum caritatem tuam, & ipfe te enutriet: non dabit in aternum fluctuationem jufto.

Tu autem Deus deduces eos in puteum interitus.

Viri fanguinum & dolofi non dimidiabunt dies fuos: ego autem fiduciam habeo tui.

. 19. Sic in Pfalt. Corb. eft. Caffiod. etiam cum Moz. & Rom. Fabri hab. Liberavit in pace..... ab iis, qui appropinquant mihi, &c. ut fupra. Rom. Martianai, Liberabit in pace..... ab his, qui appropiant mihi, &c. Itidem Hilarius in hunc Pf. Auguft. verò in eund. Redimet in pace..... ab his, qui appropinquant mihi : quoniam in multis erant mecum. Item in Pfalt. Mediol. quoniam in multis. In Gr. Λυθρώνεται ἐν εἰρήνῃ..... ἀπὸ τῶν ἐγγιζόντων μοι· ὅτι ἐν πολλοῖς, &c.

. 20. Ita Pfalt. Moz. habet, fed abfque Diapfalmate. Corb. verò: Et exaudiet Deus, & humiliabit eos, &c. ut in textu. Rom. Exaudiet Deus, & humiliabit eos, qui eft ante facula, manet in aternum. Diapfalma. Non eft enim illis, &c. ut in Vulg. Hilarius in hunc Pf. Et exaudiet me Deus, & bumiliabit eos, qui eft ante facula. Diapfalma. Non enim eft, &c. ut in Rom. Ambrof, in Pf. 43. p. 995. e. Non enim eft illis commutatio, quia non timuerunt Deum. Auguft. in eund. Pf. Exaudiet me Deus, & humiliabit illos, &c. ut in Vulg. Caffiod. nihil differt ab ipfa. Gr. Εἰσακύσεται ὁ Θεὸς, καὶ ταπεινώσει αυτὸς, ὁ ὑπάρχων πρὸ τῶν αἰώνων. Διάψαλμα. Οὐ γάρ..... καὶ ἐκ, &c. Ald. & Compl. ότι έχε

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

*. 21. Pfalt. Rom. & Corb. Extendit manum fuam in retribuendo illis, &c. ut fup. Similiter ap. Hilar. & Caffiod. in hunc Pf. dempta voce illis. Sic etiam apud Auguft. in eund. Pf. excepto verbo polluerunt, pro contaminav. Tichon. reg. 7. col. 65. b. Extendit manum fuam ei in retribuendo. Gr. 'EkéTENE TÙY Xeica durs & Tô año♪iδόναι. ̓Εβεβήλωσαν, &c.

#. 22. Sic Hilarius in hunc Pf. cum Pfalt. Corb. Sic

etiam in Rom. fi excipias fermones fuos, loco ejus. Apud Auguft. in eund. Pf. ut in Vulg. præter unum pra ira. Apud Caffiod. in hunc Pf. & in Pf. 49 p. 168. a. Mollierunt fermones fuos ; cæt, ut in Vulg. Itidem in Pfalt. Mediol. &

[blocks in formation]

Contaminaverunt testamentum ejus, 22. divisi sunt ab ira vultûs ejus : & adpropiavit cor ejus.

Mollierunt fermones ejus fuper oleum : & ipfi funt ja

cula.

23. Jacta in Domino cogitatum tuum, tatum tuum, & ipfe te nutriet: non dabit in æternum fluctuationem justo.

24. Tu verò Deus deduces illos in puteum interitûs.

Viri fanguinum, & dolofi nonexdimidiabuntur dies fuos: ego autem fperabo in te Do

mine.

Mozarab. in Carnut. verò, Mollierunt fermones ejus : præterea Mozarab. hab. appropiabit. Græc. Fieμepínoar àæè oprus TownY AUTS ir... Hauroar of xóree ὀργῆς τῷ προσώπε αυτῷ· καὶ ἤγγισεν... Ἡπαλύνθησαν λόγοι αυτό, &c.

~

*. 23. Ita in Pfalt. Mozarab. excepto uno enutriet. Roman, & Corb. cum Ambrof. in Luc. 12. to. I. 1441. d. & Caffiod. in hunc Pf. Jacta in Deum cogitatum tuum, &c. ut in Vulg. Item cogitatum tuum habent Mediolan, & Carnut. Hilarius verò in eund. Pf. p. 111. a. Jada in Dominum cogitationem tuam, &c. ut in Vulg. Fulg. epift. 2. ad Gal. p. 162. & S. Leo, ferm. 42. p. 107. a. Jacta in Deum cogitationem tuam, &c. al. cogitatum. Aug. in eund. Pí. Jada in Dominum curam tuam, & ipfe te enutriet, &c. at l. cont. Adim. to. 8. 116. a. Abjice in Dominum follicitudinem tuam, & ipfe te pafcet. Miffale Rom. ad Grad. fer. 5. Cine& fer. 3. poft Dom. 2. Quadr. Ja&a cogitatum tuum in Domino, &c. Similiter pro fundat. Agaun, mon. Conc. to. 4. col. 1558. b. Græc. Επίρριψον επί Κύριον τὴν μέριμα vár C, AUTÓS CE MIFÉter & dwoss, &c.

rum,

. 24. Sic in Pfalt. Rom. eft, præter ifta: deduces eos... non dimidiabunt..... ego verò in te fperabo Domine. In Moz. ego verò in te fperavi Domine. Apud Hilar. in hunc Pf. Tu verò Deus ded, illos..... Viri fang. & dolofitatis non dimidiabunt dies, &c. ut in textu. Mf. Reg. fert ibid. non dimidiaverunt rurfus ipfe in Pf. 68. col. 222. e. Tu verò Domine deduces eos in puteum interitus. Auguft. in Pf. 54. Tu verò Deus ded. eos in puteum corruptionis. Viri fang. dolofitatis non dimidiabunt dies fuos: ego autem in te fperabo Domine. Similiter apud Caffiod, ego autem in te fperabo Domine; cæt. ut in Vulg. In Gr. Eu de o Deòs xaτážeis auτις εἰς φρέαρ διαφθορᾶς. ̓́Ανδρες αἱμάτων, καὶ δολιότητος κα μn ...... SYW SE EXTIN ÉTÌ Cè Kuen. Ald. & Compl. Kúen intiŵ éti Cé

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

nifi

ita

V. I. Concinit Auguft. in hunc Pf. unà cum Pfalt. Rom. Moz. Corb. &c. nifi quòd Auguft. habet, ipfi David in tituli infcriptionem; Mozarab. tituli infcriptio ipfi David. Hilarius in commentario hujus Pf. titulum non præfert, per partes, nemipe: : Pro populo, qui à Sanctis longè eft; fubinde, tituli infcriptio; poft paulo, in fine ; ftatimque, quòd cùm fugeret, ab Allophylis in Geth David teneretur. Rurfum infra, Tituli infcriptio, tum, Populo qui longè fit factus à Sandis, deinde, In finem. Ap. Caffiod. ut in Vulg. exceptis his, in tituli infcriptione, quando tenuerunt, &c. In Gr. τῷ Δαυίδ εἰς ςηλογραφίαν, ὁπότε, &c. ut fup.

. 2. Confonant Pfalt. Corb. Rom. & Mozarab. Apud Hilar. fic: Miferere mei Domine..... tota die pugnans tribulavit me. Auguft. & Caffiod. in eund. Pf. Miferere mei Domine..... tota die bellans, &c. Gr. 'Exénóór μe & Oεds..... ὅλην τὴν ἡμέραν πολεμῶν, &c.

VULGATA HOD.

In finem,

1. Pro populo, qui à Sanctis longè factus eft, David in tituli infcriptionem, cùm tenuerunt eum Allophyli in Geth. ( 1. Reg. 21. 12.) LV.

. 3. Ita ferunt Aug. & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt.
Rom. Corb. & Moz. Sic etiam in Pfalt. Carnut. hoc de-
tracto, ab altitudine diei. Mediolan. verò cum Pf. Vatic.
ap. Hilar. add. ab altitudine diei non timebo; deinde ut
inf. . 4. quoniam multi, &c. Similiter Hilar, in eund.
Pf. col. 113. f. excepto uno dierum, loco diei. Auct. 1. de
XLII. Manf. ap. Ambr. to. 2. 15. d. fimpliciter: Miferere
mei Deus, quoniam multi bellantes adversùm me. In Gr.
Καλεπάτησαν με οἱ ἐχθροί με ὅλην τὴν ἡμέραν, ἀπὸ ὕψος
oi
ées quæ verba textum Lat. referunt ad verbum : fe-
quitur pariter, Ti omol, &c. ut inf. . 4. At in edd.
Ald. & Compl..... öλur Tür üμéer öTI TOmol of woneμer-
ὅλην ἡμέραν· πολλοὶ πολεμέν
TÉS ME, &c. ut in Vulg.

Deus, 9. vitam meam annuntia-
vi tibi pofuifti lacrymas meas in
confpectu tuo,
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

edd, verò Ald. & Compl. ut in Vulg. 'Anò es μéexs &
φοβηθήζομαι· ἐγὼ δὲ, &c.

. 4. Sic Hilar. ad verbum, cum Pfalt. Corb. Sic etiam Auguft. & Caffiod. in eund. Pf. cum Rom. & Moz. addito uno Domine, poft fperabo; Moz. fperavi. Mediol. fimiliter hab. Quoniam multi, qui debellant me: dein verò fic pergit: Ab altitudine Dei non timebo, quia ego in te fperabo. Pfalm. è Mf. Vat. ap. Hilar. Quoniam multi, qui debellabant me, timebunt: ego verò in te fperabo. Hieron. ep. ad Sun. & Fret, to. 2. col. 639. c. de hoc Vulg. Ab altitudine diei timebo, ita fcribit: Et dicitis in Græco vos inveniffe, non timebo, quod additum eft; & eft ordo: Quoniam multi dimicant adversùm me, idcirco ego ab altitudine diei timebo hoc eft, non bellantes adversùm me, fed tuum excelfum timebo lumen. Græc, ut in textu Lat. "Ori aomoi οἱ πολεμῶντές με φυσηθήσονται· ἐγὼ δὲ ἐλπιῶ ἐπὶ [οίο In

3. Conculcaverunt me inimici mei tota die: quoniam multi bellantes adversùm me.

4. Ab altitudine diei timebo : ego verò in te fperabo.

5. In Deo laudabo fermones meos, in Deo fperavi : non timebo quid faciat mihi caro.

6. Tota die verba mea exfecrabantur : adversùm me omnes cogitationes eorum, in malum.

7. Inhabitabunt & abfcondent : ipfi calcaneum meum obfervabunt.

Sicut fuftinuerunt animam meam, 8. pro nihilo falvos facies illos: in ira populos confringes.

. 5. Sic in Pfalt. Rom. Corb. & ap. Caffiod. fi excipiatur vox ult. homo. Ap. Hilar. in eund. Pf. legitur caro, ut fup. initio verò, In Domino laudabo, &c. Ambr. 1. de exhort. virg. to. 2. 295. f. 296. a. cum Fulg. 1. 1. ad Trafim. c. 17. p. 84. In Deo fperabo: non timebo quid faciat mihi caro. Brev. Moz. quid mihi faciet homo. Vide rurfum Ambr. to. I. col. 886. e. 14c6. d. & to. 2. p. 252. c. 719. d. Auguft. omittit fup. tota die, legitque fperavi, &c. ut in Vulg. at Mfs. plures, fperabo. Gr. 'EV TW EW STαNÉOW Ts noves μ8, ὅλην τὴν ἡμέραν ἐν τῷ Θεῷ ἤλπισα· ε..... τί WONGEL MOI Cáps. Ab edd. Ald. & Compl. abeft hoc, την ημέρα.

CAMP

. 6. Concinunt Pfalt. Rom. Moz. & Corb. necnon Hilarius, & Caffiod. in hunc Pf. Similiter ap. Aug. fi excipias verbum abominabantur. In Gr. ¿C♪exúocov7o• deinde, xar' μ wártes oi diancyioμoi dutâr, eis naxór.

N

. 7. Eadem refert Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. Corb. & Carnut. In Moz. & Mediolan. Sicut exfpectaverunt animam meam. Similiter hab. Hilarius in hunc Pf. fi excipias 1. habitabunt. Auguft. in eund. Pf. Incolent & abfcondent..... Sicut fuftinuit anima mea : rurfus incolent, quæft. 156. in Gen. to. 3. 417. b. Gr. Пagginńca xalaxрúψέσιν αυτοί· τὴν πτέρναν με φυλάξεσι. Καθάπερ ὑπέμεινα τῇ ψυχῇ με, Ald. & Compl. ὑπέμειναν τὴν ψυχήν με

. 8. Ita fert Pfalt. Rom. cum Pfalmo Vatic. apud Hilar. imo Hilarius ipfe, & Auguftinus in hunc Pfalm. fi excipias ultimum deduces. Ita etiam in Pfalt. Corb. Hieron. in Ezech. 43. to. 3. 1018. f. leg. pro nihili falvos facies eos: & 1. 2. in epift. ad Tit. to. 4. col. 431. a. pro nihilo falvabis eos. Gr. Cass. Ad hoc autem ult, in ira populos confringes, ait epift. ad Sun. & Fretel. to. 2. 642. a. In Græco legitur: & oprñ nais nalágeis, id eft, confringes; 5 apud Latinos, pro eo quod eft dejicies, id eft, xarabareīs, malè error obtinuit καλάξεις.

. 9. Pfalt. Rom. & Corb. Deus, vitam meam nunciavi tibi pofui lacrymas..... ficut in repromiff. tua: Corb. in promiffione. Similiter hab. Hilar. in hunc Pf. cum Pf. è Mf. Vatic. apud ipfum, excepto verbo pofuifti. Ambrof. in Pf. 37. to. I. 831. f. Deus, vitam meam nunciabo tibi : posuisti lacr. &c. Auguft. in eund. Pf. Deus, vitam meam enunciavi tibi pofuifli lacr..... ficut in repromiffione tua, Caf

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

VULGATA IIOD. In finem, 1. Ne difperdas, David in tituli infcriptionem, cùm fugeret à facie Saul in fpeluncam. ( 2. 2. Reg. 22.1. & 24.4.) LV I.

M

rere mei: quoniam in te confidit anima mea.

Et in umbra alarum tuarum fperabo, donec tranfeat iniquitas.

Quia liberafti animam meam de morte, & pedes meos de lapfu: ut ambulem coram Deo in luce vi

ventium.

fiod. legit pofui lacrymas, &c. ut in textu. Græc. 'O ☺eds,
τὴν ζωήν με ἐξήγδειλά βα· ἐθε τὰ δάκρυά μύ..... ὡς καὶ
τῇ ἐπαγγελία Cro

de

. 10. Plalt. Rom. Convertantur inimici..... ecce agnovi quoniam Deus meus es tu. Similiter hab. Corb. cum Pf. è Mf. Vat. ap. Hilar. hoc excepto, ecce agnovi quia fic etiam Hilarius ipfe, & Caffiod. in eund. Pf. nifi quod hab. convertentur; quidam tamen Mfs. Hilar. convertantur, tracto conftanter adverb. 1. tunc, quod pariter abest à Pfalt. Carnut. Apud Auguft. etiam convertantur inimici...... ecce fcivi quoniam Deus meus es tu. In Brev. Moz.ecce agnovi, abfque ult. tu. In Gr. spéci (Aquil. Symm. Theod. & V. ed. TOTE ÉTISPétro) oi ex Ingl..... is se voor ὅτι Θεός με εἶ ζύ.

. II. Confonant Pfalt. Rom. & Moz. nifi quòd hab. in Deo fperabo. Moz. tamen delet &, poft hoc, landabo verbum. Corb. fubdit, & in Deo laudabo fermonem. Hilarius in eund. Pf. legit: Et in Deo laudabo verbum, in Domino land. fermonem in Domino fperabo, &c. à Pfalmo Vatic. apud Hilar. abeft, Et in Deo laudabo verbum ; cætera quadrant. Apud Ambrof. 1. 3. de fide, to. 2. 500. a. fic: În Deo laudabo verbum ; sed inf. 648. e. In Domino laudabo verbum. Ap. Cypr. 1. 3. Teftim. p. 306. c. in Domino Speravi, non timebo, &c. In Miffali Rom. ad Introit. fer. 2. Dom. 3. Quadr. In Deo laudabo verbum..... in Deo fperabo, non timebo, &c. Auguft. Vulgatæ congruit; quidam

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

tamen Mfs. hab. in Deo fperabo. Caffiod. In Deo laudabo
verbum, & in Domino prædicabo fermonem in Deo fperabo.
non timebo, &c. In Gr. Ἐπὶ τῷ Θεῷ αἰνέσω ῥῆμα, ἐπὶ
To Kupiw airéow xóyor• Éπi Tŵ DE XTIOα, &, &c.

HEBR.
Victori

VERSIO ANTIQUA.

Sicut in promiffione tua: Ex Mf. Sangerme 10. convertentur inimici mei retrorsùm :

In quacunque die invocavero te: ecce agnovi quia Deus,

meus es.

11. In Deo laudabo verbum, & in Domino laudabo fermonem in Domino fperabo, non timebo quid faciat mihi homo.

. 12. Ita fert Pfalt. Moz. cum Rom. ficut etiam Hilarius in hunc Pf. Item Pfalt. Corb. nifi quòd hab. vota Deus. Pfalm. verò è Mf. Vat. ap. Hilar. Vulgatæ favet cum Caffiod. Apud Auguft. in eund. Pf. fic: In me funt Deus vota tua, que reddam, laudis tibi: fimiliter epift. 188. to. 2. 695. a. In Pfalt. Mediol, & Carnut, conftanter, laudationis tibi. Hilarius etiam in comment. p. 116. a. ait: Non extra fe funt ifta quæ fperat, nec laudationis vota qua reddet. In Gr. Ἐν ἐμοὶ ὁ Θεὸς αἱ εὐχαὶ, ὡς ἀποδώσω, αἰνετεώς (γ.

12. In me funt Deus vota, quæ reddam, laudationis tibi.

13. Quoniam eripuifti animam meam à morte, & pedes meos de lapfu : ut placeam coram Deo in lumine viventium.

"

. 13. Sic eft apud Hilar. in hunc Pf. præter unum eruifti. At in Pfalt. Rom. Corb. & Mozar. ita : Quoniam (Moz. Quia) eripuifti animam meam de morte oculos meos à lacrymis, (Corb. Moz. &) pedes meos à lapfu : ut placeam coram Domino in lumine viventium ( Corb. in regione vivorum. ) Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. fimiliter addunt oculos meos à lacrymis, cum Pfalt. Carnut. at Aug. initio habet quia eruifti. Caffiod. ut in Vulg. Græc. "Ort ppow Tur tuxur μs ex laválo, (Ald. & Compl. add. Tè Janus μo ano d'axpicor) & TH'S wód as my ..... TO εvαpesйL CVETTION TE DE (Ald. & Compl. Kupit) pari (úrtwr.

Ut non difperdas David humilem
& fimplicem, quando fugit à
facie Saul in fpeluncam. LVII.

anima mea.

Et in umbra alarum tuarum fperabo, donec tranfeant infidia.

3. Clamabo ad Deum altiffi- Invocabo Deum altiffimum: NOTÆ AD VERSIONEM

. 1. Sic in Pfalt. Rom. & Corb. exceptis his, in tituli infcriptione, cùm fugeret à... in fpelunca; Rom. Martian. in Speluncam. Brev. Mozarab. In finem, Ne corrumpas, David in tituli infcriptionem, cùm fugeret à..... in fpelunca. Pf. è Mf. Vat. ap. Hilar. In finem, Ne difperdas, David in_tituli infcriptionem, cùm fugeret David à..... in fpeluncam. Hilarius ipfe ibid. De fuperioris Pfalmi fuperfcriptione, inquit, id tantùm demutatum in confequenti eft, quod ubi Pro populo longè à Sanctis facto anigmatum eft, nunc, Ne corrumpas, vel difperdas præfcribitur, quod uno verbo Tò Mù Siap sipps, utrumque Gracus fermo complexus eft. In confequentibus autem præferre videtur id, Ne corrumpas ; fubinde ait : Ideo autem In finem, tituli infcriptio eft, quia, &c. & poft pauca Id autem quod in fpelunca claufus bec loquitur, tempus eft prophetia, &c. Apud Auguft. in hunc Pf. fic: In finem, Ne corrumpas, ipfi David in tituli infcriptionem, cùm fugeret à..... in fpeluncam : itidem inf, in Pf. Tom. 11.

Iferere mei Deus, miferere

2. Iferere mei Deus, mife- mei: quoniam in te fperavit Iferere mei Deus, mi

VERSIO ANTIQUA.
In finem,

1. Ne difperdas, David in ti-
tuli infcriptionem, cùm fu-
gerunt à facie Saul in fpe-
luncam.

2.

ferere mei: quoniam
in te confidet anima mea.
Et in umbra alarum tuarum
fpero, donec tranfeat iniqui-
Clamabo ad Deum altif

tas.

ANTIQUA M.
107. col. 1215. a. vide etiam tract. 117. in Joh. 19. to.
3. 798. Caffiod. Vulgatæ congruit, nifi quòd hab. infcrip
tione. Græc... τῷ Δαυίδι εἰς συλογραφίαν, ἐν τῷ αὐτὸν
ἀποδιδράσκειν ἀπὸ εἰς τὸ σπήλαιον.

,

. 2. Sic in Pfalt. Corb. ad verbum. Item in Rom, excepto uno confidit; Gr. weer. Hilarius in hunc Pf. Vulgatæ confonat, ficut Auguft. & Caffiod. in eund. Pf. Apud Ambrof. 1. de apol. Dav. to. 1.683. f. Et in umbra alarum tuarum fperavi, donec, &c. at 1. de virginit. to. 2. 241. e. fperabo; Gr. ixπi.

. 3. Sic Hilarius, Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. unà cum Græco. In Pfalt. Moz. fic: Clamabo ad Deum altiffimum: ad Dominum qui benefecit mihi. In Rom. & ad Dominum qui, &c. exinde deeft Diapfalma, ficut apud Hilar. nec etiam memoratur ab August, at exslat in Psalt. Corb, & Gr.

P

Ex Mf. Sangerm.

« ZurückWeiter »