Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM. cætera ur in Vulg. Similiter hab. Hilarius ipse col. 101.b. Cassiod. in Pfalm. 53. Quoniam ex omni tribulatione ..... consentientibus omnibus Mss. quibus favent seqq. Hilarii & fuper inimic. meos refpexit oculus tuus ; Ms. 1. mens. In verba , Inimicos suos immortali oculo despicit : & sub finem , Psalt. Coislin. & inimicis meis despexit oculus tuus. In Auctores mortis sua feblimis ipfe defpeétat. In Psalt. Mediol. Corb. & fuper inimicos meos respexit oculus tuus. In Gr. & Carnut. constanter respexit. Item apud Ambros. in Pf. "Oto éx mácus Paíxews éppúow hesis a tois ex.Iegis rex teis 37. 10. 1. col. 826.c. Quoniam ex omnibus tribulationibus δεν ο οφθαλμός με. eripuisti me : 85 super inimicos meos refpexit oculus meus.

[ocr errors]

LV.

ܙܐ

2.

[ocr errors]

me.

[ocr errors]

bræ :

[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. ' 1. In finem, In carminibus intellec- Victori in psalmis eruditio David. 1. In finem, In hymnis fa- Ex Ms. Sangerma tus David. LIV.

pientiæ David. LIV. Xaudi Deus orationem

Xaudi Deus orationem meam, 2.E meam, & ne despexeris de

EXaudi Deus orationem

& ne despicias deprecationem meam, & ne dispexeprecationem meam : 3. intende mi- meam : attende mihi, & exaudi me. ris deprecationem meam : 3. hi, & exaudi me.

intende in me, & exaudi me. Contriftatus fum in exercitatio- Humiliatus fum in meditatione Contriftatus sum in exercine mea : & conturbatus fum 4. d mea, & conturbatus à voce inimi- tatione mea : & conturbatus

à voce inimici, & à tribulatione pec- ci, à facie persequentis impii. sum

4 à voce inimici , & à catoris.

tribulatione peccatoris. Quoniam declinaverunt in me Quoniam projecerunt super me Quoniam declinaverunt in iniquitates : & in ira molesti erant iniquitatem , & in furore adver- me iniquitatem : & in iram mihi. Sabantur mihi.

molefti erant mihi. s. Cor meum conturbatum eft in Cor meum doluit in vitalibus

s. Cor meum conturbatum me : & formido mortis cecidit super meis, & terrores mortis ceciderunt est'in me : & formido mortis Super me.

cecidit super me. 6. Timor & tremor venerunt Timor , & tremor venit super me; 6. Timor, & tremor venir super me : & contexerunt me tene- & operuit me caligo.

super me : & contexerunt me

tenebræ. 7. Et dixi: Quis dabit mihi

pen- Et dixi: Quis dabit mihi pen- 7. Et dixi : Quis dabit mihi nas ficut columbæ , & volabo , & nas columba , ut volem

nas columba , ut volem , do re- pennas ut columbæ, & volarequiescam? quiescam ?

bo, & requiescam ! 8. Ecce elongavi fugiens : & Ut procul abeam, é commorer 8. Ecce elongavit fugiens: mansi in folitudine. in deferto? SEMPER.

& mansit in solitudine. Dia

PSALMA. 9. Exspectabam eum, qui sal- Festinabo , ut salver à Spiritu 9. Exspectabam eum, qui vum me fecit à pufillanimitate fpi- tempeftatis & turbinis.

salvum me fecit à pusillo aniritus , & tempestate.

mo, & tempestate. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. . 1. Pfalt. Rom. Coislin. & Corb. In finem, In carmi- #.7. Concinunr Hilar. Aug. & Cassiod. in hunc Pl. nibus intellectûs David. Hilarius in Pf. p. 103. c. Superfcrip- unà cum vet. Psalt. rursum Hilarius in Pfalm. 118. col. tio Psalmi , inquit, pine historia est ; tantùm , In finem, in 328. b. & Ambrof. l. de fuga fæc. c. 5. to. 1.429. c. item hymnis intellectüs , eft : mox addit : Hymnos aliqui Transla- infra 640. d. 1154.b. 1312. f. & to. 2. 26. f. 1206. b. omtores noftri carmina nuncupaverunt ; plerique autem hymnos nes tamen leg. fcut columba , si excipias Psalt. Coislin. in ex ipfa Grecitatis ufurpatione pofuerunt : de nomine nihil quo ut col. In Mozar. Es volabo , ut requiefcam ? in Gr..... differt , dummodo res una eße , qua vel in hymnis , vel in ωσεί σεeισεράς , και σε αθήσομαι , και καταπαύσω; carminibus fignificabitur , intelligatur. In Breviar. Mozar. . 8. Hilar, & Cassiod. in hunc Pf. cum Psalt. Corb. & neutrum reperitur , fed tantùm : In finem intelleclûs ipfi Rom. Ecce elongavi fug. & manfi in folitudine. Similiter David. Apud Aug. In finem, In hymnis intelle&ûs ipfi Da- Ambros. I. de fuga læc. c. 5.co. 1.430. b. & in Pf. 118. vid. Ap. Caffiod. In finem , In carminibus intellectus David, col. 1954. a. 1217.b. S. Paulinus epist. 26. p. 170. b. fic : Vide lis Ambrof. l. de fuga fæc. c. 5. to. i. col. 429. f. Ecce volavi fugiens : & mans, &c. August.in hunc Pf. & In Gr. Εις το τέλος, 'Εν ύμνοις ζυνέσεως τώ Δαυίδ. epist. 95. to. 2. 258. d. Ecce elongavi..... Es mans in deferto.

. 2. Ita Caffiod. cum Psalt. Rom. At Hilarius in hunc Similiter haber in deserto Hilarius inf. col. 106. d. quam Pf. col. 104. a. Inaurire Deus orationem , &c, ut sup. Ap. lectionem æquè ac alteram ibidem probat his verbis : Er August, in eund. Pf. Exaudi Deus deprecationem meam , & quod defertum bor, vel quæ folitudo fit ? nam eodem verbo ne defpexeris precem meam. Gr. 'Eyáriocer ó Ofis tüv ap90- utrumque Græcitas elocuta eft. Auct. I. de promill. p. 1.c. ευχήν με , και με υπερίδης την δέησίν με.

34. p. 115.c. Ecce elongavi fug.s mans in eremo. Gr.'ldi *. 3. Itidem Caffiod. cum Pfalc. Rom. Corb. & Moz. εμάκρυνα..... και κυλίθων α τη ερήμω. Diap/alma quoque subHilarius verò, & August. in hunc Pl. cum Vulg. intende fequitur tam in Psalt. Rom. & Corb. quàm in ed. Rom. mibi , &c. Similiter hab. Pfalmus è Ms. Vatic. apud Hi- LXX. Hilarius etiam col. 107. d. ait : Intercedens Diapsallar, nisi quod tollit , ante conturbatus sum. In Gr. apóges ma demutavit fenfum. Nulla mentio ejus apud Aug. deeftRol..... étapex Gur, &c.

que in edd. Ald. & Compl. ^. 4. Sic Hilarius , & Cassiod, in hunc Pf. cum Psale. 8.9. Ita Psalt. Coisl. & Corb, nisi quòd Corb. haber me Carnur. Corb. & Coislin. hoc excepto , in ira , pro in iram. facit. Moz. ita : Exspedabam Dominum, qui falvum me fecit Sic etiam hab, Ambrof. l. 1. offic. to. 2. col. 26. f. Item à pupillo animo , &c. Rom. Exspectabam eum, qui me falAugust. in eund. Pfalm. iniquitatem ; sed addit : & in ira vum faceret à pupillo animo , &c. Carnut. qui me falvum adumbrabant me. Psalt. Rom. iniquitates , cum edd. iplius faciat. Hilar, in hunc Pf. col. 107. d. Exfpe&abam salvifiHilarii & Aug. fed reclamantibus Mss. In Gr..... arouíærcantem me à pufillanimitate , & tempestate. August. in eund. και ν οργή νεκόταν μοι: legit Αuguft. έπεσκόταν.

Pfalm. bis : Exfpectabam eum, qui me falvum faceret à pu. 5. Accinunt Hilar. & Calliod. in hunc Pl.cum Psalt. fillanimitare , 85 temp. Sunia & Fretela dicebant invenisse Rom. & al. Similiter hab. Aug. in eund. Pr.

excepta voce

se in Gr. Exfpectabam Deum : at Hieron. epist. ad ipsos, metus, loco formido ; Gr. deixia.

10. 2. col. 639. b. ait , hoc esse additum. Rursum ira : Et ř.6. Hilar. in hunc Pf. col. 104. b. Timor tremor in Græco invenisse vos dicitis atò órego fuxias, quod propriè venit super me : 8 contexit me tenebra. Pfalm. autem è Ms. pufillanimiras dicitur ; fed fciendum quòd onyoluxía Aqui- « Vatic. apud ipsum : venerunt super me : 85 contexerunt me in , 5 Symmacbus, &Theodotion , & Quinta editio interpretari tenebræ , ut in Vulg. Similiter Ambros. 1. de lapf. virg. funt are arthralos, id eft, à spiritu. Apud S. Paulinum le10. 2. 317. c. necnon Auguft. & Caffiod, in hunc Pl. cum girur : Potens est salvos facere vos à pufillo animo, co temPsalt. Rom. Corb. &c. In Gr..... Ger '#' fué éxárvats peftate. In ed. Rom. liegoed exóulu Tor Gubertá pe ano με σκότος.

ολιγοψυχίας, και καταιγίδιος: ed. Compl. τον Θεόν τον ζώζοντα.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD
Ex Ms. Sangerm.
10. Præcipita Domine, & Precipita Domine , divide lin-

10. Præcipita Domine , divide
divide linguas eorum : quia vi- guas eorum : quoniam vidi iniqui- linguas eorum : quoniam vidi ini-
di iniquitatem, & contradic- tatem , e contradictionem in ci- quitatem , & contradi&tionem in
tionem in civitate.
vitate.

civitate.
11. Die & nocte circumda- Die do nocte circumeuntes mu- 11. Die ac no&te circumdabit
bit eam supra muros ejus : ini- ros ejus : scelus & dolor in medio eam super muros ejus iniquitas : &
quitas & labor in medio ejus, ejus, infidia in vitalibus ejus :
&

labor in medio ejus, 12. & injusti-
12. & injustitia.

tia.
Et non defecit de plateis Et non recedit de plateis ejus Et non defecit de plateis ejus
ejus ufura , & dolus. damnum, & fraudulentia. usura, & dolus.

13. Quoniam fi inimicus Non enim inimicus exprobravit 13. Quoniam si inimicus meus
maledixisset mihi, subportal- mihi , ut sustine am :

maledixisset mihi , sustinuiffem uti-
sem.

que.
Et si is, qui oderat me Neque is qui me oderat , super Et fi is, qui oderat me , super
super me magna locutus fuif- me magnificatus eft, ut abfcondar me magna locutus fuisset : abscon-
set : absconderem me utique ab eo :

diffem me forsitan ab eo.

[ocr errors]
[ocr errors]

ab eo.

>

[ocr errors]

:

:

[ocr errors]
[ocr errors]

14. Tu verò homo uniani- Sed tu homo unanimis meus 14. Tu verò homo unanimis, mæ, dux meus , & notus meus: dux meus , & notus meus : dux meus, & notus meus :

15. Qui simul mecum dul- Qui fimul habuimus dulce se- is. Qui simul mecum dulces caces capiebas cibos : in domo cretum, in domo Dei ambulavi- piebas cibos : in domo Dei ambulaDei ambulavimus cum con- mus cum terrore.

vimus cum consensu. sensu.

16. Posuit mortem super Veniat mors super eos, descen- 16. Veniat mors super illos : &
illos : descendant in infernum dant in infernum viventes : descendant in infernum viventes :
viventes :

Quoniam nequitia in hospi- Quia nequitiæ in congregatione Quoniam nequitiæ in habitacu-
tiis
eorum, in medio eorum, eorum , in inedio eorum.

lis eorum , in medio eorum.
17. Ego ad Deum clamavi: Ego ad Deum clamabo , & Do- 17. Ego autem ad Deum cla-
& exaudivit me.
minus falvabit me.

mavi : & Dominus salvabit me.
18. Vespere, & manè, & Vespere, & manè, & meridie 18. Vefpere, & manè, & me-
meridie narrabo, renuntiabo: loquar e resonabo , & exaudiet ridie narrabo & annuntiabo : &
& exaudiet vocem meam. vocem meam.

exaudiet vocem meam.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 10. Concordant Psalt. Rom. Coislin. & Moz, necnon επ' εμε εμεγαλορρημόνησεν· εκρύβην αν απ' αυτή.
Hilarius , & Cassiod. in hunc Ps. Apud August. in eund. Pl. .14. Sic in Psalt. Rom. præter hoc, unianime. Apud
ita : Submerge Domine , * divide..... quoniam , &c. Hilar. Ambros. in Pf. 40. & 61. col. 874. a. 964. a. necnon ap.
etiam col. 107. f. ad vocem præcipita, ait : Proprietatem Hilar. Aug. & Casiod. in hunc Pl. ac in Psalt. Rom. & al.
verbi , five Hebraici, five Græci, Latinitas, uti in multis , non constanter unanimis ; in Corb, uninnimis. Hilarius eriam
clocuta eft. Nam id quod præcipita dicitur , cum illis xala- initio ipso leg. Tu autem. August. in Pf. 99. p. 1075. f. Tu

.
7617100v enunciatum est; quo sermone , non u: præcipitentur, verù unianimis. Gr. £ù de är gpwre io640&e , &c.
sed ut in profundum demergantur , oratur : demergi ergo cos, W.15. Concordant August. & Cassiod. in hunc Pf. Simi-
linguasque eorum dividi rogat. A pud Ambrof. 1. de Tob.c. liter in Psalt. Rom. excepto verbo Domini , loco Dei. Moz.
4. 594. e. fic : vidi iniquit. & contradiit. in civitate : at in hab, in domo Domini ambulabimus : item ambulabimus in
Pr. 118. col. 1154. a. vidi laqueos iniquitatis , & contra- Coislin. Hilarius in hunc Pfalm. Qui fimul mecum.....
dictionis in civitate.

in domo Dei ingreli sumus cum concordia. Ambrosius in
.11. Hilar. in hunc Pl. p. 108. b. Die ac noéte circum- Pfalm. 40. to. 1. 874. a. 876.c. & l. 3. offic, to. 2. 141.
dab, eam juper muros ejus : 85 iniquitas, eg labor in medio b. Qui semper mecum dulces..... in domo Domini ambu-
ejus : Ms. Reg. ibid. fupra muros : & iniquitas, & dolor, lavimus cum confenfu : ac in Pf. 61. col. 964. a. Qui fia
August. & Cassiod. in hunc Pl. Vulgatæ consonant. In Gr. mul mecum , &c. In Gr. “Ος επίλοαυίδ εγλύκανας εδέσματα:
επί τα τείχη αυτής: ανομία και πόνος ώ μέσω αυτής. Αld. & ν τω οίκω τ8 Θεξ επορεύθημα α ομονοία.
Compl. και ανομία, και κόπος.

W.16. Sic in Psalt. Rom. Moz. & apud Cassiod. præter
^. 12. Ita Cassiod. cum Psalt. Rom. Apud Hilarium p. hæc initio , Veniat mors super illos : 88 descendant ; ac in
108. bi deest hoc, & injustitia ; cætera quadrant : Keg. fine, in medio ipforum. A Coislin. abelts, ante descendant.
tamen Mf, habet ibid. & non deficiet. Ambrof. I. de Tob.c. In Corb. Veniat mors super eos : descendant..... Quon. ne-
4. 10. 1. 594. e. Es non defecit, &c. ut sup. August. in hunc quitiæ in hospitiis eorum , &c. ut in Vulg. Ap. Hilar. in hunc
Ps. id reriner, 5 injuftitia ; sed tollit 88, ante non defecit. Pl. Veniat mors super eos : 60 descendant..... quon. nequitin in
In Gr. g of ixíc. Kai 8x & Eénitev EX TÔ, &c. August. se- hofpitiis eorum , &c. Similiter in Psalt. Mediol. & Carnut.
mel p. 5o9. a. in plateis ejus.

Ambr. etiam in Luc. 9. to. I. 1412. a. leg. Veniat mors super
Ť.13. Ita Cassiod. cum Psalt, Coislin. Rom. Moz. & eos : & descendant in inf. viventes : itidem sup.col. 164.d.
Corb. nisi quòd habent constanter , inimicus meus , & Sup- 879. f. 953. e. Eadem refert Aug. in hunc Pr. excepto uno
portaßem utique : præterea Moz. loco fuper me, legit ad- ad infernum ; mox ut sup. Quon. nequitia in hofpitiis eorum ,
versum me. Pl. è Mr. Vat. ap. Hilar. veteribus aliis con- in medio eorum. In Gr. 'Eagstw tárce?os..... wj xala búiwa
sonat, nisi quod leg. abscondissem , pro absconderem. Hic Car Es @ Dt...... "Oti gornpice à rais wwegixícis, &c.
larius verò col. 108. e. ita : Quoniam si inim, meus im- ¥. 17. Psalt. Rom. & Corb. Ego autem ad Dominum
properasset mihi , fupportassem utique. Et si odiens me super me clamavi : 8 Dominus exaudivit me. Mozar. Et ego ad Deum
mag..... absconderem me utique. Ambrof. l. 3. offic. to. clamavi : 6 Dominus exaudivit me. Iridem Hilar. in hunc
2. 141. b. Nam si inimic. meus maledixisset mibi , sustinuissem Pl. col. 109. e. detracto 1. 9. Cassiod. etiam cum Pfalt.
utique. Aug. in hunc Pf. Quoniam si inimicus exprobrasser Mediol. & Carnut. extremò hab. exaudivit me. August. in
mihi , sustinuissem utique. Et fi is, qui oderat..... absconde- eund. Ps. Ego ad Dominum exclamavi: 85 Dom.exaudivit me.
rem me utique ab eo ; quæ ultima atsconderem me , &c. rursus Millale Roin. ad Grad. fer. 3. poft Dom. 2. Quadr. Dum
hab. in Pf.99.col. 1075. f. cum Pfalt. Mediol. & Carnut. clamarem ad Dominum , exaudivit vocem meam. Græc. 'Eyca
Hieron. ep. ad Sun. & Fret. to. 2. 639.c. Quon. fi inimicus após tör Otox exexeata njo Kúeros siouxxo xx.
maledixisset ; tum addit in Græco poni o'veidioev, hoc eft , . 18. Ita in Psalt. Corb. eft, excepto verbo annun-
exprobrasset , ut apud August. supra. Auct. I. de promiss. p. tiabo. Caffiod. Vulgatæ favet, cum Psalt. Romano; Moz.
3. col. 177. b. Si inimicus maledixisset..... Et fiis, qui ode- verò delet primum , legitque pariter annuntiabo. Hila-
rat me , super me magnum verbum dixisset : abfconderem me rius in hunc Pf. ES renuntiabo'; cæt. ut in Vulg. August.
utique ab eo. In ed. Rom. "OTI ki ég pós wreidos HE, in eund. Pl. enarrabo is annuntiabo ; cæt. ut fupra. Gra
σήνεγκα άν. Και εί ο μισών ( Αld. & Compl. add. με,) Εσπέρας, και αρωί, ..... δικηγήσομαι και απαγγελώ, &c.

. ó ( . . , ) 'Eoné apwi, c.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

vide

ini

n in

Habit

ulti

ejus

neus uti

per on

iis,

ca

6. 25.

la

22.

1. Pet, justo,

[merged small][merged small][ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
19. Redimet in pace animam Redemit in pace animam meam 19. Liberavit in pace ani- Ex MS. Sangerm.
mean ab his, qui appropinquant ab appropinquantibus mihi : multi mam meam ab his, qui ad-
mihi : quoniam inter multos erant enim fuerunt adversùm me. propiant mihi : quoniam inter
mecum.

multos erant mecum.
20. Exaudiet Deus, & humilia- Exaudiet Deus, & humiliabit 20. Et exaudiet Deus, &
bit illos , qui eft ante fæcula. eos, qui judex eft ab initio. SEM- humiliavit eos , qui est ante
PER.

sæcula. DIAPSALMA.
Non enim eft illis commutatio, Non enim mutantur , neque ti- Non eft enim illis commu-
& non timuerunt Deum : 2 1. exten- ment Deum : extendit manus fuas tatio , & non timuerunt :
dit manum suam in retribuendo. ad pacifica sua :

21. & extendit manus suas in

retribuendo.
Contaminaverunt teftamentum Contaminavit pactum suum : ni- Contaminaverunt testa-
ejus, 22. divili sunt ab ira vultûs tidius butyro os ejus , pugnat au- mentum ejus, 22. divisi sunt
ejus : & appropinquavit cor illius. tem cor illius.

ab ira vulrûs ejus : & adpro

piavit cor ejus.
Molliti sunt sermones ejus super Molliores sermones ejus ab oleo, Mollierunt sermones ejus
oleum : & ipfi funt jacula. cùm fint lancea.

super oleum : & ipsi sunt ja

cula.
Matth. 23. Jacta super Dominum cu- Projice super Dominum cari-

23. Jacta in Domino cogi-
ram tuam, & ipse te enutriet : non tatem tuam , ex ipse te enutriet : tatum tuum, & ipfe te nu-
Luc. 12. dabit in æternum fluctuationem non dabit in æternum fluctuatio- trier : non dabit in æternum
.
nem justo.

fluctuationem justo.
5.7.

24. Tu vero Deus deduces eos Tu autem Deus deduces eos in 24. Tu verò Deus deduces
in puteum interitûs.
puteum interitus.

illos in puteum interitûs.
Viri sanguinum , & dolosi non Viri sanguinum e dolofi non Viri fanguinum, & dolofi
dimidiabunt dies fuos : ego autem dimidiabunt dies suos : ego autem nonexdimidiabuntur dies suos:
fperabo in te Domine,
fiduciam habeo tui.

ego autem fperabo in te Do

mine.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
¥. 19. Sic in Psalt. Corb. est. Caffiod. etiam cum Moz. Mozarab. in Carnut. verò, Mollierunt fermones ejus : præ-
& Rom. Fabri hab. Liberavit in pace..... ab iis , qui ap- terea Mozarab. hab. appropiabit. Græc. Stemcepietnoar dwo
propinquant mihi, &c. ut supra. Rom. Martianæi, Liberabit ópyñs megouzy durga ag úgy10... 'Hranu,ginoar oi nóror


in pace..... ab bis , qui appropiant mibi , &c. Itidem Hi- autô, &c.
larius in hunc Pl. Auguft. verò in eund. Redimet in pa- ¥. 23. Ita in Psalt. Mozarab. excepto uno enutriet. Ro-
Ce...., ab his , qui appropinquant mibi : quoniam in multis man. & Corb. cum Ambros, in Luc. 12. to. 1. 1441, d. &
erant mecum. Item in Psalt. Mediol. quoniam in multis.

Cassiod, in hunc Pl. Jalta in Deum cogitatum tuum , &c. ut
In Gr. suppács7a6 cv sípárr..... (Tô Tôi :77Fórtar por őri in Vulg. Item cogitatum tuum habent Mediolan. & Car-
ů wom:īs, &c.

nut. Hilarius verò in eund. Pr. p. 111, a. Jafla in Domi-
$. 20. Ita Psalt. Moz, habet , sed absque Diapfalmate. num cogitationem tuam , &c. ut in Vulg. Fulg. epist. 2. ad
Corb. verò : Et exaudiet Deus , & humiliabit eos , &c. ut in Gal. p. 162. & S. Leo , serm. 42. p. 107. a. Ja&ta in Deum
textu. Rom. Exaudiet Deus, & humiliabit eos, qui eft ante cogitationem tuam, &c. al. cogitatum. Aug. in eund. Pr. Jada
fæcula , manet in aternum. Diapfalma. Non eft enim illis , in Dominum curam tuam , & ipse te enutriet , &c. ar l.cont.
&c. ut in Vulg. Hilarius in hunc Pr. Et exandiet me Deus , Adim. to. 8. 116. a. Abjice in Dominum follicitudinem
& humiliabit eos , qui eft ante fæcula. Dia psalma. Non tuam , & ipse te pafcet. Misale Rom. ad Grad. fer. 5. Cine-
enim eft, &c. ut in Rom. Ambros, in Pl. 43. p. 905. e. rum, & fer. 3. poft Dom. 2. Quadr. Jada cogitatum tuum
Non enim eft illis commutatio , quia non timuerunt Deum. in Domino , &c. Similiter fundat. Agaun, mon. Conc.
August. in eund. Pf. Exaudiet me Deus , bumiliabit to. 4. col. 1558. b. Grαc. Επιρριψον επί Κύeιον την μέριμ-
illos , &c. ut in Vulg. Cassiod. nihil differt ab ipsa. Gr. ráv Co, rj autós Ce doc. Jpéter dcors, &c.
Είσακέσεται ο Θεός , και ταπεινώσει αυτές, και υπάρχων αρο ¥. 24. Sic in Psalt. Rom. est, præter ista : deduces eos ...
των αιώνων. Διάψαλμα. Ου γαρ..... και εκ , &c. Αld. & Compl.

non dimidiabunt..... ego verò in te sperabo Domine, In Moz. OTI o'x.

ego verò in te speravi Domine. Apud Hilar, in hunc Pf. Tu
*.21. Psalt. Rom. & Corb. Extendit manum suam in verò Deus ded. illos..... Viri fang: dolofitotis non dimidia-
retribuendo illis , &c. ut sup. Similiter ap. Hilar. & Car- bunt dies , &c. ur in textu. Mi. Reg. fere ibid, non dimi-
fiod. in hunc Pf. dempta voce illis. Sic etiam apud Au- diaverunt : rursus ipse in Ps. 68. col. 222. e. Tu verò Do-
gust. in eund. Pl. excepto verbo polluerunt , pro contami- mine deduces eos in puteum interitûs. August. in Pf. 54.
nav. Tichun. reg. 7. col. 65.b. Extendit manum suam ei Tu verò Deus ded. eos in puteum corruptionis. Viri fang.ga
in retribuendo. Gr. 'EZETEIVE Thir xriesc avtš ú tớ ánosso dolofitatis non dimidiabunt dies fuos : ego autem in te sperabo
dóvar. 'EeBúnway, &c.

Domine. Similiter apud Cassiod. ego autem in te sperabo Do-
*. 22. Sic Hilarius in hunc Pf. cum Psalt. Corb. Sic mine ; cær. ut in Vulg. In Gr. £ù de o osos xatáčens evo
etiam in Rom. fi excipias fermones fuos , loco ejus, Apud Tissis opé ap siap Jopās. "Avspes, aipatwr, somótulos 8
August. in eund. Pf.uc in Vulg. præter unum pra ira. Apud rent similedowol..... det er Tricô ÉTi Co Kuele. Ald. &
Caffiod. in hunc Pf. & in Pf. 49 p. 168. a. Mollierunt Compl. Kúese er TGW ori Cé.
fermones fuos ; cæt. ut in Vulg. Itidem in Psalt. Mediol. &

1

e

&

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

In finem,

[ocr errors]
[ocr errors]

2. M Iferenca mihi Dominei: M ferere mei Deus. quoniam 2. M

me.

ne diei,

[ocr errors]
[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex M. Sangerm.

Victori

In finem 1. Pro populo, qui à Sanctis Pro columba muta , quòd 1. Pro populo, qui à San&is longè

& longè factus est, David in procul abierit David humilis factus est, David in tituli intituli inscriptione, cùm te- & simplex , quando tenuerunt scriptionem , cùm tenuerunt eum nuerunt eum Allophyli in eum Palæstini in Geth. LVI. Allophyli in Geth. ( 1. Reg. Geth. LV.

2 I. 1.) Ly. .

Iserere mei Deus, quoquoniam conculcavit conculcavit me homo : tota

niam conculcavit me home homo : tota die bellans die pugnans tribulavit me. mo : tota die impugnans tribulavit tribulavit me.

3. Conculcaverunt me ini- Conculcaverunt me infidiatores 3. Conculcaverunt me inimici mici mei tota die, ab altitudi- mei tota die : multi enim qui pu- mei tota die : quoniam multi belgnant contra me Altiffime.

lantes adversùi me. 4. Quia multi , qui debel

Quacunque die territus fuero , 4. Ab altitudine diei timebo : lant me, timebunt : ego verò ego in te confidam.

ego verò in te sperabo.
in te sperabo.
s

In Deo laudabo sermo- In Deo laudabo verbum ejus s. In Deo laudabo fermones neś meos, tota die in Deo in Deo Speravi : non timebo quid meos, in Deo speravi : non timebo sperabo : non timebo quid fa- faciat mihi caro.

quid faciat mihi caro. ciat mihi caro.

6. Tota die verba mea exse- Tota die sermonibus me afflige- 6. Tota die verba mea exsecracrabantur : adversùm me om- bant : contra me omnes cogitationes bantur : adversùm me omnes conia consilia eorum, in malum. eorum in malum.

gitationes eorum , in malam. 7. Inhabitabunt & abscon- Congregabuntur abfconditè : ipsi 7. Inhabitabunt & abfcondent : dent : ipsi calcaneum meum plantas meas observabunt , ipfi calcaneum meum observabunt. observabunt.

Sicut exspectavit anima Exspectantes animam meam : Sicut sustinuerunt animam mea, 8. pro nihilo falvos fa- quia nullus est salvus in eis , in meam , 8. pro nihilo falvos facies cies illos : in ira populos con- furore populos detrahe Deus. illos : in ira populos confringes. fringes.

Deus , 9. vita mea nuncia- Secretiora mea numerafti : pone Deus, 9. vitam meam annuntiabit tibi : posui lacrymas meas lacrymam meam in conspectu tuo, vi tibi : posuisti lacrymas meas in in conspectu tuo,

conspectu tuo,
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
V.
W. 1. Concinit August. in hunc Pf. unà cum Psalt. Rom. edd. verò Ald. & Compl. ut in Vulg. 'ATO 485 vieas &

üpéexes
Moz. Corb. &c. nili quòd August. habet , ipfi David in ponúConar fyw do, &c.
tituli inscriptionem ; . Mozarab. tituli infcriptio ipfi David. X. S. Sic in Psalt. Rom. Corb. & ap. Caffiod. fi exci-
Hilarius in commentario hujus Ps. titulum non præfert , piatur vox ult. bomo. Ap. Hilar. in eund. Pf. legitur caro,
nili per partes , ita nenipe : Pro populo, qui à Sanitis longe ur sup. initio verò, In Domino laudabo, &c. Ambr. I. de
eft; fubinde , tituli infcriptio ; poft pauló, in fine ; statimque, exhort. virg. to. 2. 295. f. 296. a. cum Fulg. l. 1. ad Tra-

f quòd cùm fugeret , ab Allophylis in Geth David teneretur, fim. c. 17. p. 84. In Deo sperabo : non timebo quid faciat Rursum infra , Tituli infcriptio , tum , Populo qui longè fit mihi caro. Brev. Moz. quid mihi faciet homo. Víde rurfum

,
fatus à Sanchis , deinde, In finem. Ap. Cassiod, ut in Vulg. Ambr. to. 1. col. 886. e. 1406. d.& to. 2. P. 252.0.719.
exceptis his , in tituli inscriptione , quando tenuerunt , &c. d. August, omittit fup. tota die, legitque speravi , &c. uc
In Gr. Tam Aavit sis surovegepiar , ómóté, &c. ut sup. in Vulg. at Mss. plures , fperabo. Gr. 'EY TCO O Terow

$. 2. Consonant Psalt. Corb. Rom. & Mozarab. Apud τες λόγες με , όλην την ημέραν εν τω Θεώ ήλπισα: ε..... τι
Hilar, fic : Miserere mei Domine..... tota die pugnans tribu- CLÝCRI MOI Cápk. Ab edd. Ald. & Compl. abest hoc, örmu
lavit me. Auguft. & Cassiod. in eund. Pr. Miferere mei тии ми: es».
Domine..... tota die bellans , &c. Gr. 'Erénoór Me OEOS..... ^. 6. Concinunt Psalt. Rom. Moz. & Corb. necnon Hi-
όλην την ημέegν πολεμών , &c.

larius , & Cafliod. in hunc Pf. Similiter ap. Aug. fi excipias
$. 3. Ita ferunt Aug. & Caffiod. in hunc Pf. cum Psalt. verbum abominabantur. In Gr. 61 sruogov7o. deinde, xati
Rom. Corb. & Moz. Sic etiam in Psalt. Carnur, hoc de- έμε πάντες οι διαλογισμοί αυτών, εις κακόν.
tracto, ab altitudine diei. Mediolan. verò cum Ps. Vatic. 8.7. Eadem refert Caffiod, in hunc Pl. cum Psale. Rom.
ap. Hilar. add. ab altitudine diei non timebo ; deinde ut Corb. & Carnut. In Moz. & Mediolan. Sicut exfpeétaverunt
inf, *. 4. quoniam multi , &c. Similiter Hilar, in eund. animam meam. Similiter hab. Hilarius in hunc Pl. fi exci-
Pl. col. 113. f. excepto uno dierum , loco diei. Auct. I. de pias 1. habitabunt. August. in eund. Pf. Incolent Es abf-
xlu. Mans. ap. Ambr. to. 2. 15. d. fimpliciter : Miserere
XLII

condent..... Sicut fuftinuit anima mea : rursus incolent, quæst. mei Deus, quoniam multi bellantes adversum me. In Gr. 156. in Gen. to. 3. 417. b. Gr. Iaegxúcyon xalaxpuΚατεπάτησαν με οι εχθροί με όλην την ημέραν , απο ύφες ψεσιν αυτοίς την ατέρναν με φυλάξεσι. Καθάπερ υπέμεινα τη

, sipeeges. quæ verba textum Lat, referunt ad verbum : se- tuxh H8, Ald. & Compl. umfuerver thr yuxúr Hex. quitur pariter , öti bomoi, &c. ut inf. ¥. 4. Ar in edd. ^. 8. Ita fere Psalt, Řom. cum Psalmo Vatic. apud HiAld. & Compl..... örur thr viué esero őtt Tomoi oi worspešr- lar. imo Hilarius ipse , & Augustinus in hunc Pfalm. fi exTÉS ME, &c. ut in Vulg.

cipias ultimum deduces. Ita etiam in Psalt. Corb. Hieron. $. 4. Sic Hilar. ad verbum , cum Psalt. Corb. Sic etiam in Ezech. 43. to. 3. 1018. f. leg. pro nibili falvos facies eos : August. & Cassiod. in eund. Pf. cum Rom. & Moz. ad- & l. 2. in epist. ad Tit. to. 4. col. 431. a. pro nihilo faldito uno Domine , post Sperabo ; Moz. Speravi. Mediol. fi- vabis eos. Gr. Cáosis. Ad hoc autem ult, in ira populos conmiliter hab. Quoniam multi , qui debellant me : dein verò fringes, ait epist. ad Sun. & Fretel. to. 2. 642. a. In Græco fic pergit : Ab altitudine Dei non timebo, quia ego in te legitur : « ópäñ aad's xc7d&IS , id eft, confringes ; & apud Sperabo. Pfalm. è Ms. Var.ap. Hilar. Quoniam multi, qui

de- Latinos,

, pro eo quod eft dejicies , id eft, xatabancis, malo bellabant me , timebunt : ego verò in te sperabo. Hieron. ep. error obtinuit καλάξεις. ad Sun. & Frer. to. 2. col. 639.c. de hoc Vulg. Ab altitudine .9. Psalt. Rom. & Corb. Deus, vitam meam nunciavi diei timebo , ita fcribit : Et dicitis in Græco vos invenisse , non tibi : posui lacrymas..... ficut in repromiss. ina : Corb. in timebo , quod additum eft ; $ eft ordo : Quoniam multi promilione. Similiter hab. Hilar. in hunc Pl. cum Pl. è Mr. dimicant adversùm idcirco ego ab altitudine diei

Vatic. apud ipsum, excepto verbo posuisti. Ambrof. in Pf. timebo : boc eft , non bellantes adversùm me , fed tuum 37. to. 1.831. f. Deus , vitam meam nunciabo tibi : pofuifti excelfum timebo lumen. Græc, ur in textu Lar. "ÖTo comoi lacr. &c. August, in eund. Ps. Deus, vitam meam enunsi morguintés Me poeng noorloor de TI TI Col. In ciavi tibi : pofuifti lacr..... ficut in repromiffione tua, Cars

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

TI

.

[ocr errors]
[ocr errors]

me ,

es.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. Sicut & in promiffione tua : 10.

Sed non in narratione tua : Sicut in promillione tua : Ex MS. Sangermin tunc convertentur inimici mei re- tunc convertentur inimici mei re- 10. convertentur inimici mei trorsùm: trorsum.

retrorsum : In quacunque die invocavero te : In quacunque die invocavero:

In quacunque die invocaecce cognovi quoniam Deus meus hoc fcio quia Deus meus es. vero te : ecce agnovi quia Deus

meus es. 11. In Deo laudabo verbum, in In Deo laudabo verbum , in 11. In Deo laudabo verDomino laudabo sermonem : in Domino prædicabo sermonem : in bum, & in Domino laudabo Deo fperavi, non timebo quid faciat Deo speravi , non timebo quid fa- sermonem : in Domino fpemihi homo. ciat mibi bomo.

rabo, non timebo quid faciat

mihi homo. 12, In me sunt Deus vota tua , In me sunt Deus vota tua : red- 12. In me sunt Deus vota, quæ reddam, laudationes tibi. dam gratiarum actiones tibi.

quæ reddam, laudationis tibi. 13. Quoniam eripuisti animam Quia liberasti animam meam 13. Quoniam eripuisti animeam de morte , & pedes meos de morte, á pedes meos de lapsu: mam meam à morte, &

pede lapsu : ut placeam coram Deo ut ambulem coram Deo in luce vi- des meos de lapsu : ut placeam in lumine viventium. ventium.

coram Deo in lumine viven

tium. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. fiod. legit posui lacrymas , &c. ut in textu. Græc. 'O Osos, tamen Mss. hab. in Deo sperabo. Cassiod. In Deo laudabe την ζωήν με εξήγΓειλά (or: εθε τα δάκρυά με..... ως και αν verbum , & in Domino prædicabo fermonem : in Deo sperabo, το επαγγελίας.

non timebo, &c. In Gr. 'ET TÔ eco air?ow püra, éti . 10. Plalt. Rom. Convertantur inimici..... ecce agnovi τω Κυρίω αινέσω λόγον επί τω Θεώ ήλπισα , έ, &c. quoniam Deus meus es tu. similiter hab. Corb, cum Pl. è $. 12. Ita fert Pralt. Moz. cum Rom, sicut etiam HilaMs. Var. ap. Hilar. hoc excepto , ecce agnovi quia : fic rius in hunc Pf. Item Psalt. Corb, nifi quòd hab. vota etiam Hilarius ipfe, & Caffiod. in eund. Ps. nifi quod hab. Deus. Pfalm. verò è MI. Vat. ap. Hilar. Vulgatæ favec convertentur ; quidam tamen Mss. Hilar, convertantur , de- cum Caffiod. Apud August. in eund. Pf. fic : In me suns tracto constanter adverb. 1. tunc, quod pariter abest à Deus vota tua, quæ reddam, laudis tibi : similiter epist. Psalt. Carnut. Apud August. etiam : convertantur inimi- 188. ro. 2. 695. a. In Psalt. Mediol, & Carnur, constanci...... ecce scivi quoniam Deus meus es tu. In Brev. Moz. ecce ter , laudationis tibi. Hilarius etiam in comment, p. 116. a. agnovi , absque ult. tu. In Gr. &spéyxor ( Aquil. Symm. ait : Non extra se funt ifta quæ fperat , nec laudationis voTheod. & V.ed. Tóts Tispetour ) oix Jogi..... itse yon ta qua reddet. In Gr. 'Ev Spolo cos ai suxai, ós drodhow, ότι Θεός με εί ζύ.

aivénecos Co. W.11. Consonant Psalt. Rom. & Moz. nisi quòd hab. X. 13. Sic est apud Hilar. in hunc Pf. prærer unum in Deo fperabo. Moz. tamen deler , poft hoc, landabo ernisli. Ar in Psalt. Rom. Corb. & Muzar, ita : Quoniam verbum. Corb. subdit, Es in Deo laudabo sermonem. Hila- ( Moz. Quia) eripuisti animam meam de morte oculos rius in eund. Pr, legit : Et in Deo laudabo verbum , in Do- meos à lacrymis , ( Corb. Moz. 85) pedes meos à lapfu : us mino land. sermonem : in Domino fperabo , &c. à Psalmo placeam coram Domino in lumine viventium ( Corb. in reVatic. apud Hilar, abest, Et in Deo landabo verbum ; cætera gione vivorum. ) August. & Cassiod. in hunc Pf. fimiliter quadrant. Apud Ambros. 1. 3. de fide, to. 2. 500.a. lic: addunt oculos meos à lacrymis , cum Psalt. Carnut. at Aug. In Deo laudabo verbum ; fed inf. 648. e. In Domino lau- initio habet quia eruifti. Caffiod, ut in Vulg. Græc. "OT! dabo verbum. Ap. Cypr. 1. 3. Testim. p. 306.c. in Domino éppvow the fox tv u8 ex Cardio, (Ald. & Cumpl. add. Tès Speravi , non timebo , &c. In Missali Rom. ad Introit. fer. οφθαλμές με απο δακρύων) και τις πόδας με εξ..... τι 2. Dom. 3. Quadr. In Deo laudabo verbum..... in Deo fpe- su'apesūca (ÓTIOy og ops ("Ald. & Compl. Kupit) er rabo , non timebo, &c. Auguft. Vulgatæ congruit ; quidam φωτί ζώντων.

[ocr errors]
[ocr errors]

Ex Mf, Sangermi

2.

M rere mei : quoniam in te

M

[ocr errors]

M ferere mei : quoniam

VULGATA IIOD.

HEBR.
VERSIO ANTIQUA.

.
In finem ,

Victori

In finem, 1. Ne disperdas, David in tituli in- Ut non disperdas David humilem 1. Ne disperdas ,

1. Ne disperdas, David in tiscriptionem , cùm fugeret à fa- da fimplicem , quando fugit à tuli inscriptionem, cùm fucie Saul in speluncam. ( 2. Reg. facie Saul in fpeluncam. LVII. gerunt à facie Saul in fpe22. 1. 24. 4.) LVI.

luncam.
Iserere Deus, mise- iserere mei Deus, miserere 2. Iserere mei Deus, mi-

mei : quoniam in te speravit
confidit anima mea.
anima mea.

in te confider anima mea. Et in umbra alarum tuarum fpe

Et in umbra alarum tuarum Et in umbra alarum tuarum rabo, donec tranfeat iniquitas. Sperabo, donec transeant infidia. spero, donec tranfeat iniqui

tas. 1. Clamabo ad Deum altiffi- Invocabo Deum altissimum : 3. Clamabo ad Deum altif

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUA M. . 1. Sic in Pfalt. Rom. & Corb. exceptis his, in tituli 107. col. 1215. a. vide etiam tract. 117. in Joh. 19. to. inscriptione , cum fugeret à... in fpelunca ; Rom. Martian, in 3.798. Cassiod. Vulgatæ congruit, nisi quòd hab. inferipSpeluncam. Brev. Mozarab, In finem, Ne

tione. Græc..... Tão Advid sis suaerexplar, à Tô autêr in tituli inscriptionem, cùm fugeret à..... in [pelunca. Pf. αποδιδράσκειν από..... εις το σπήλαιον. è Ms. Vat, ap. Hilar. In finem, Ne difperdas, David in tie $. 2. Sic in Psalt. Corb. ad verbum. Item in Rom. extuli infcriptionem , cùm fugeret David à..... in fpeluncam. cepto uno confidit ; Gr. a749er. Hilarius in hunc Pf.

. Hilarius ipfe ibid. De superioris Pfalmi superfcriprione , in- Vulgatæ confonat, ficut August. & Caffiod. in eund. Pr.

, quit, id tantùm demutarum in consequenti eft , quod ubi Pro Apud Ambros, 1. de apol. Dav. to. 1.683. f. Et in umbra populo longè à Sanctis facto anigmatum eft, nunc, Ne alarum tuarum speravi , donec , &c. at l. de virginit. to. corrumpas , vel disperdas prafcribitur, quod uno verbo to 2. 241. e. fperabo; Gr. et. My Siap Gipns , utrumque Græcus sermo complexus eft. In V. 3. Sic Hilarius, Auguft. & Cassiod. in hunc Pf. unà consequentibus autem præferre videtur id , Ne corrumpas ; cum Græco. In Psalt. Moz. sic : Clamabo ad Deum altifsubinde ait : Ideo antem In finem , tituli infcriptio eft , quii, fomum : ad Dominum qui benefecit mihi. In Rom. & ad &c. & poft pauca : Id autem quod in fpelunca claufus hæc Dominum qui, &c. exinde deeft Diapfalma , ficut apud loquitur , tempus eft prophetia , &c. Apud Auguft, in hunc Pr. Hilar, nec etiam memoratur ab Auguft. at exftat in Psalt, sic : In finem , Ne corrumpas, ipfi David in tituli inferip- Corb. & Gr.

, tionem, cim fugeret à..... in fpeluncam : itidem inf. in Pf.

Tom. II.

[ocr errors]

corrumpas, David

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ZurückWeiter »