Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA. 13. Erat autem hoc non initium, sed incre- ingreffus eft : & inde in Phænicen exercitum mentum quoddam , & profectus gentilis & convertit. alienigenæ conversationis , propter impii & 23. Et post triennii tempus misit Jason Menon facerdotis Jasonis nefarium & inauditum nelaum, supradicti Simonis fratrem , portanscelus :

tem pecunias regi, & de negotiis neceffariis 14. ita ut facerdotes jam non circa altaris responsa perlaturum. officia dediti essent, sed contempto templo,

& 24. At ille commendatus regi, cùm mafacrificiis neglectis , festinarent participes fie- gnificaffet faciem poteftatis ejus, in femetipri palæstræ , & præbitionis ejus injuftæ, & in lum retorsit fummum facerdotium , fuperpo exercitiis difci:

nens Jasoni talenta argenti trecenta. 15. & patrios quidem honores nihil haben 25. Acceptisque à rege mandatis, venit, nites, Græcas glorias optimas arbitrabantur : hil quidem habens dignum facerdotio ; ani

16. quarum gratiâ periculofa eos contentio mos verò crudelis tyranni, & feræ beluæ iram habebat , & eorum inftituta æmulabantur , ac gerens. per omnia his consimiles esse cupiebant, quos 26. Et Jason quidem , qui proprium frahoftes & peremptores habuerant.

trem captivaverat, ipse deceptus profugus in 17. In leges enim divinas impiè agere im- Ammanitem expulsus est regionem. punè non cedit : sed hoc tempus sequens de 27. Menelaus autem principatum quidem clarabit.

obtinuir : de pecuniis verò regi promillis, ni18. Cùm autem quinquennalis agon Tyri hil agebat, cùm exa&tionem faceret Softratus, celebraretur, & rex prælens esset,

qui arci erat præpositus : 19. misit Jason facinorofus ab Jerofoly 28. (nam ad hunc exactio vectigalium permis viros peccatores, portantes argenti di- tinebat) quam ob causam utrique ad regem drachmas trecentas in facrificium Herculis : funt evocati. quas poftulaverunt hi qui asportaverant ne in 29. Et Menelaus amotus eft à facerdotio, facrificiis erogarentur, quia non oporteret, fed fuccedente Lysimacho fratre fuo : Softratus in alios sumptus eas deputari.

autem prælatus eft Cypriis. 20. Sed hæ oblatæ funt quidem ab eo, qui 30. Et cùm hæc agerentur, contigit, Tharmiserat, in facrificium Herculis : propter præ- senses, & Mallotas feditionem movere, eò fentes autem datæ sunt in fabricam navium quòd Antiochidi regis concubinæ dono essent triremium.

dati. 21. Miffo autem in Ægyptum Apollonio 31. Festinanter itaque rex venit sedare ilMnesthei filio propter primates Ptolemæi los, relicto suffecto uno ex comitibus suis Philometoris regis, cùm cognoviffet Antio- Andronico. chus alienum fe à negotiis regni effectum, 32. Ratus autem Menelaus accepiffe setempropriis utilitatibus consulens, profectus in- pus opportunum, aurea quædam vasa è temde venit Joppen, & inde Jerofolymam. plo furatus donavit Andronico, & alia ven

22. Et magnificè ab Jafone & civitate suf- diderat Tyri, & per vicinas civitates. ceptus, cum facularum luminibus, & laudibus

NOTE. Ν. 13. Gr. "Ην δ' έτως ακμή τις ελλινινισμέ, και πρόσβασης mό : της κατ' αυτόν ασφαλείας εφρόντιζεν· όθεν εις Ιόπωην πααλοφυλισμε, διια την τε ασεβές και εκ αρχιερέως Ιάσωνος ραγενόμενος, κατήντησεν εις Ιεροσόλυμα 1. . proprie fecuritats aspbámsoor avayreíar. Erat autem fic vigor quidam genti- consuluit : quare Joppen veniens, profe&tus eft Jerofolymam. litatis , & profeftus alienigena conversationis , propter impii Ť.22. Similia Græcum habet , nisi excipias vocem fo@r, non facerdotis Jafonis eximium fcelus.

acclamationibus , pro laudibus. . 14. Eadem funt in Græco , præter postrema, f'raev *.23. Græcum extremò legir, Touroux's Tea δον μελέχειν της αν παλαίςρα παρανόμε χορηγίας και μετα την Coνία, commonitiones failurum, loco τεfponfa perlaturum : Tê dioxy apóxxuar i, e. feftinarent participes fieri ejus, quæ priora fimilia. in palaftra fiebat , prabitionis iniquæ , poft disci provocatio . 24. Consonat Græcum , nisi quòd habet , y dotaras nem. Ms. S. Theod. loco participes , fcribit principes ; vi- autòn TOGOWTW Tŵs ? Exoias , &c. 88 magnificans fe (al. tiosè.

eum) facie poteftatis , loco cum magnificaffet faciem potefta$. 15. Consonat Græcum.

tis ejus 5 ultinιόφue, υπερβαλών τον Ιάσωνα τάλαν7α αργυ7.16. Gr. år xáeir teetXev avt's xareww spisaois, pis telanócia• quæ Nobil. vertit , superans Jafonem talenκαι ών εζήλεν τας αγωτας , και καθάπαν ήθελον εξομοι θαι , tis , &c. Thys Roeules in Tiwpulas Xoro quarum rerum gra W.25. Eadem funt in Græco, præter hoc ult. y Grupos tiâ occupavit eos grave infortunium , & quorum instituta Bap báépå opgàs xwv , & feræ barbara iras gerens. amulabantur , ac per omnia confimiles esse cupiebant, bos #.26. Sic habetur Græcè, præter hoc med. um ovobeúbostes & punitores habuerunt,

605, Útroroleubels up' &tép8, circumvenerat , 9.17. Ita in Græco, præter duo , & podcov, non faci- ab alio, pro captivaverat , ipfe deceptus. le , pro impunè non cedit ; & tauta, hæc, ante tempus ; W.27. Ita rursum Græcè , excepto uno gvtex7s1 , bene Mf. etiam S. Theod. habet , fed hæc tempus , &c. disponebat , pro agebat.

*.18. Iidem Græcè. Ms. S. Theod. hab. Tyro, non .28. Græcè fimiliter , præter hoc, úno tê Banaéws, Tyri; Gr. ' Túpw.

à rege , loco ad regem, $. 19. Gr. loco viros peccatores , habet gewpo's, 'A7700 *.29. Græc. Kai ó Mer Mevéscos citénme Tūs dépXtepexsis órtas, miniftros , feu fpectatores, qui erant Antiocheni; Cúrus disced cgor Aucinax or to savis ad sagóvo Espanos pauloque poft, dpax mas; loco didrachmas ; rursum zpàs , Kpátula Tôr a tor Kuapwr. Et Menelaus quidem gunlar, in facrificium, pro in facrificiis ; poftremò, tic reliquit facerdotii successorem Lyfimachum fratrem fuum : itipar de xalate your damáru, sed in alium fumptum de- Softratus autem Cratetem , qui erat præpofius Cypriis. putarentur.

. 30. Gr. in principio haber : T016?wr die CuresnxóV. 20. Mr. S. Theod. Sed hæc oblata sunt..... data funt , Twv, His antem conftitutis, loco & cùm hæc agerentur; rea &c. Gr. "Easilev ev taūta, choce uir töv atossinaria , eis liqua ut in Vulg. Mr. S. Theod. scribit Antiochi , non Ans των τε Ηρακλέος θυσίαν· ένεκεν δε των παρακομιζόντων, εις iochidi, fed male και Grace enim Αντιοχίδι. Tastāv teipw xc7coxsvás. Mifit igitur hæc, quantùm qui X.31. Gr. habet peruana, res , loco illos ; extredem ad fe qui mittebat, pertinebat , in facrificium Herculis : mòque, tar i cili cópati terjebrer, ex iis qui in dignitate propter eos autem qui portabant , in fabricam triremium.

pofiti erant, pro uno ex comitibus suis. W.21. Mf. S. Theod. habet propter primatus Filometo ř. 32. Relpondet Græcum , nifi quòd hab. Ta tõieris; Gr. duide to mpwtexxiou« fitodepois Tê Dironeúroogse po, pro è templo ; & loco vicinas , Toos xuxaco, circumja, infra ponit durch, ipfis , loco regni; post paulò, & ulti

circumventus

centes.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA. 33. Quod cùm certislimècognoviffet Onias, 41. Sed, ut intellexerunt conatum Lysiarguebat eum, ipse in loco tuto fe continens machi, alii lapides, alii fustes validos arripueAntiochiæ fecus Daphnem.

re : quidam verò cinerem in Lysimachum 34. Unde Menelaus accedens ad Androni- jecere. cum , rogabat ut Oniam interficeret. Qui 42. Et multi quidem vulnerati, quidan cùm venisset ad Oniam, & datis dextris cum autem & prostrati , omnes verò in fugam jurejurando (quamvis eflet ei suspe&tus ) sua- conversi sunt : ipsum etiam facrilegum fecus fiffet de asylo procedere, ftatim eum peremit, ærarium interfecerunt. non veritus justitiam.

43. De his ergo cæpit judicium adversus 35. Ob quam causam non folùm Judæi, Menelaum agitari. sed aliæ quoque nationes indignabantur, & 44. Et cùm venisset rex Tyrum, ad ipsum moleftè ferebant de nece tanti viri injusta. negotium detulerunt misli tres viri à senio

36. Sed regressum regem de Ciliciæ locis, ribus. adierunt Judæi apud Antiochiam, simul & 45. Et cùm superaretur Menelaus, promiGræci, conquerentes de iniqua nece Oniæ. sit Ptolemæo multas pecunias dare ad sua

37. Contriftatus itaque animo Antiochus dendum regi. propter Oniam, & flexus ad misericordiam, 46. Itaque Ptolemæus in quodam atrio lacrymas fudit, recordatus defun&i sobrieta- politum quasi refrigerandi gratiâ regem adiit, tem, & modestiam :

& deduxit à fententia : 38. accensisque animis, Andronicum pur 47. & Menelaum quidem univerfæ malitiæ purâ exutum, per totam civitatem jubet cir- reum criminibus absolvit : miseros autem , cumduci: & in eodem loco, in quo in Oniam qui , etiamsi apud Scythas causam dixiffent, impietatem commiserat, facrilegum vitâ pri- innocentes judicarentur, hos morte damnavari, Domino illi condignam retribuente pæ- vit. nam.

48. Citò ergo injustam poenam dederunt , 39. Multis autem facrilegiis in templo à qui pro civitate, & populo, & facris vasis, Lysimacho commissis Menelai consilio , & caufam prosecuti sunt. divulgatâ famâ, congregata est multitudo ad 49. Quam ob rem Tyrii quoque indignaversùm Lysimachum, multo jam auro ex- ti, erga sepulturam eorum liberalislimi exstiportato.

terunt. 40. Turbis autem insurgentibus, & animis 50. Menelaus autem, propter eorum, qui ira repletis, Lysimachus armatis ferè tribus mil- in potentia erant, avaritiam, permanebat in libus iniquis manibus uti cæpit, duce quodam poteftate, crescens in malitia ad insidias cityranno, ætate pariter & dementia provecto. vium.

NOTÆ. .33. Gr. ipso initio ponit å , qua , non quod; paulò riter & dementia proveito, ita , 7096Cxxétes tu siasxlar , verò poft deletista duo, eum, ipse ; poftremo pro Antio- id en de ht7ov aj Twórolny, al. Tń docerolo. chiæ secus Daphnem, habet éri Adorus, tūs apos 'Av7ió X.41. Mf. S. Theod. circa med. habet arripere , pro XEIXv Xeipévus, in Daphne , qua ad Antiochiam pofita eji.

arripuere ; poftremòque jacere , pro jecere. Græc. Eundór$.34. Græcè, ac@wr idiq, affumens feorfum, loco ac τες δε και την επίτεσιν τη Λυσιμιχε , ζυγαριάσαντες οι μεν τελens ad ; pauloque poft : Ο δε παραγενόμδυος επί τον πέτρες και οι δε ξύλων πάχη" τινες δε εκ της παρακειμένης 'Ονίαν, και πειθείς εσι διόλα, και δεξιας μεθ' ορκων δ.ες, σπου δραυόμισι , φύμε νν αετίνασαν εις τες περί τον Αυ( xalasp or iampie xeikuos ) '?'aeios éx of doing negenleire sipaxor

. i. e. Intelligentes autem & conatum Lyfimachi , alis Bν και παραχρήμα παρέκλεισεν, εκ αιδεθείς το δίκαιον: i. e. lapides , alii fuftes vaizdos arripuere : quidam vero ex vicino ciIlle autem veniens ad Oniam, & fuadens cum dolo, es dex nere apprebendentes, miftum in eos qui circa Lysimachum jeseram dans cum jurejurando ( quamvis effet suspeatus) perfuapt de asylo procedere : quem etiam ftatim in carcere pere ν. 42. Gr. Δι' ήν αιτίαν πολλές μεν αυτων τραυματίας mit, non, &c.

εποίκσαν, τινας ολε και κατέβαλον , πάντας δε εις φυγήν ζυ*. 35. Eadem funt in Græco, exceptis his , femei de víncoar autòr dè t'òr ispáovror tapa to pagepunexior exeaj Tar duwe d'Orão, sed etiam multi ex aliis nationibus , loco pecorio. Quam ob caufam multos quidem eorum vulneravefed alia

quoque

nationes ; sub finem eriam deeft vox tanti. runt, quosdam autem proftraverunt, omnes verò in fugam *. 36. Gr. T8 δε βασιλέως επανελθόντος απο των κατα compulerunt : ipfum verò facrilegum apud ærarium interΚιλικίαν τόπων ενεζύγχανον οι κατα πόλιν Ιεδαίοι ζυμμισο- fecerunt. πονηρέντων , και των Ελλήνων και υπερ τε παρά λόγον τον 'Ονίαν Ν. 43. Gr. Περί δε τέτων νές και κρίσις προς τον Μενέ caxtlar i.e. Sed regressum regem de Ciliciæ locis , adierunt adoro De his autem inftabae judicium adversùs Menelaum. Judai, qui per civitatem , ex iis qui fimul fcelus oderant, ¥. 44. Suffragatur Græcum, nifi quòd habet dixQ020Graci, de eo quòd præter rationem Onias interfe&us fuerat : glavi movýcarlo , judicium retulerunt , loco negotium. Mr. Alex. ÅTEXTÓVGEY, Compl. EXTcveidai.

.45. Græcè ipfo initio habetur ida de exercepiros
*.37. Gr. delet tó propter Oniam ; paulò verò poft exinde nomini Ptolemæo , id fubjicitur , tã Aopupéros ,
habet, sy blaxpúsas, dee tur og setumaxótos Capegoerur, Dorymenis filio ; tollitur verò feq. dare : deelt pariter dare
og Tomh gutažlar , & lacrymas fundens , propter defun&ti in Mr. S. Theod.
sobrietatem , & magnam modeftiam. Mf. S. Theod. Contrifta ν. 46. Grec. "Οθεν απολαβων ο Πτολεμαίος είς τι περι-
tus itaque ad animam Antiochus , & flexus , &c. ut in Vulg. súxor as avatu ovla tor Bacusa, pettbuxe" quæ eodem re-

Ν. 38. Gr. και πυρωθείς τοϊς θυμούς και παραχρήμα την τε cidunt.
"Ανδρονίκε πορφύραν περιελόμδυος, και τες χιτώνας περιρρήξας, .47. Similia Græc. habet , exceptis his, ametoar
περιαγαγών καθ' όλην την πόλιν , επ' αυτον τον τόπον έσερεις τον år oxalá ywson, abfoluti effent innocentes judicati, loco in-
"Ονίαν σέζησεν, εκεί τον μιαιφόνον απεκόσμησε , &c. accen nocentes judicarentur.
fusque animis, confeftim Andronico purpuram auferens, *.48. Ita fere Græc. præter unum plur. omkw, popu-
vestes scindens , circumducens per totam civitatem , in eodem lis, pro populo.
loco, in quo in Oniam impietatem commiserat , ibi homicidam ν. 49. Gr. Δι' ήν αιτίαν και Τύριοι μισοπονηρήσαντες, τα
è mundo fuftulio, Domino illi, &c. Ms. quoque S. Theod. προς την κηδείαν αυτών μεγαλοαρεπώς έχορήγκσαν. Ωuam-
initio legit, accensusque animis , non accenfis.

obrem Tyrii quoque in malefactum indignati , quæ ad sepul-
.39. Vix melius è Græco , præterquam quod habetur turam eorum pertinebant, magnificè fuppeditaverunt.
xatà Tùy tóxiv, per civitatem , pro in templo , ultimoque, . 50. Gr. habet tai tūs apxñs, in principatu , pro
χρυσωμάτων και πολλών διενήνεγμένων , multis jam υας αμ in poteftate ; extremòque , loco ad infidias civium , ita ,
reis exportatis , pro multo jam auro exportato.

μέγας των πολιτών εσίβελος καθεστώς ,1. e.

magnus

civium .40. Eadem exstant Græcè, deleta voce animis , ante infidiator conftitutus. MS. S. Theod. crefcens in malitia, ES ira , pro qua rais óppais; poftremò etiam , pro state pa ad infidias civium.

cerunt.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

!

1.

"E

CAPUT V.
VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA.
Odem tempore Antiochus secundam 9. & qui multos de patria sua expulerat ,

peregre periit, Lacedæmonas profectus, qua2. Contigit autem per universam Jerosoly- li pro cognatione ibi refugium habiturus : morum civitatem videri diebus quadraginta 1o. & qui insepultos multos abjecerat, ipse per aera equites discurrentes , auratas itolas & illamentatus, & insepultus abjicitur, fepulhabentes, & hastis, quafi cohortes, armatos, turâ neque peregrinâ ufus, neque patrio fe

3. & cursus equorum per ordines digestos, pulcro participans.
& congressiones fieri cominus, & fcutorum 11. His itaque gestis, suspicatus eft rex so-
motus, & galeatorum multitudinem gladiis cietatem deserturos Judæos : & ob hoc pro-
distriđís, & telorum jactus, & aureorum ar- fectus ex Ægypto efferatis animis, civitatem
morum splendorem, omnisque generis lori- quidem armis cepit.
carum.

12. Jullit autem militibus interficere, nec 4. Quapropter omnes rogabant in bonum parcere occursantibus, & per domos ascenmonstra converti.

dentes trucidare. s. Sed cùm falsus rumor exisset , tanquam 13. Fiebant ergo cædes juvenum ac seniovitâ excefliffet Antiochus, assumptis Jason rum, & mulierum & natorum exterminia , non minùs mille viris, repentè aggressus est virginumque & parvulorum neces. civitatem : & civibus ad murum convolanti 14. Erant autem toto triduo odoginta bus , ad ultimum apprehenfa civitate , Mene- millia interfecti, quadraginta millia vinai, laus fugit in arcem :

non minùs autem venundati. 6. Jason verò non parcebat in cæde civi 15. Sed nec ilta sufficiunt : ausus est etiam bus fuis, nec cogitabat prosperitatem adver- intrare templum universâ terrâ fandius , Me. sùm cognatos malum elle maximum, arbi- nelao ductore, qui legum & patriæ fuit protrans hoftium & non civium se trophaa cap- ditor : turum.

16. & fcelestis manibus fumens fan&ta va. 7. Et principatum quidem non obtinuit, fa, quæ ab aliis regibus & civitatibus erant pofinem verò insidiarum fuarum confufionem fita ad ornatum loci, & gloriam , contrecaccepit, & profugus iterum abiit in Amma- tabat indignè, & contaminabat. niten.

17. Ita alienatus mente Antiochus , non 8. Ad ultimum , in exitium sui conclusus considerabat, quod propter peccata habitanab Areta Arabum tyranno, fugiens de civita- tium civitatem , modicum Deus fuerat ira. te in civitatem , omnibus odiosus , ut refuga tus : propter quod & accidit circa locum deflegum & exsecrabilis, ut patriæ & civium hof- pectio : tis, in Ægyptum extrusus est:

18. alioquin nisi contigifset eos multis

pecNOTA. $. 1. Gr. in principio haber , lepi de Tòr xaipór og- d'argeovies avoeg beis, ad Lacedæmonas delatus, loco LacedaTOY ,

Circa boc autem iempus , pro Eodem tempore ; sequen monas profeitus. cia quadrant.

¥.1o. Gr. Ó Tubos atoow fxpl4as, cablutos ine8.2. A Græco abest nomen Jerofolymorum; voci autem výbo, e xndslas Sinistrooộv, te talcore Tape MeT&X i. e. diebus , præponitur Xscór, ferè; cætera paria. Mf. S. E qui insepultos multos abjecerat, illamentarus fuit, neque Theod. extremò legit armatas, non armatos i vitiosè, exfequiis ullis omnino , neque parrio fepulcro participavit. Grece enim εξοπλισμένες.

.11. Græc, initio ipso hab. 11cgcmcoírtar de tão Boca *. 3. Græc, a iras @two dice7etayéves, we tegobonas Ginei, Cùm innotuiffent autem regi; deinde , nepi Tror geγινομένας και και καλαδe9μας εκατέρων , και, ασαίων κινήσεις, και κα γονότων, διέλαβεν αποςατείν την Ιεδαίαν· όθεν αναζεύξας εξ μάκων πλήθη, και μαχαιρών σπασμες , και βελών βολας, και χρυ- Αιγύπτε , τεθωeιωμένος τη ψυχή και έλαβε την μεν πόλιν ολοcc xágueñor exacereysis, sy hartoits Imexxionés i. e. E puárelor. quæ Vulgatæ satis respondent. turmas equorum per ordinem digestas, es congreliones fieri, Ν. 12. Gr. Και εκέλευσε τους σeαλιώταις κόπτειν αφειδώς & incurfiones utrinque , & fcutorum motus , Spiculorum try's fuaimlerras, &c. Et jullie militibus interficere occurmultitudines , & gladiorum districtorum pulfus, Etelorum fantes , nemini parcendo , &c. ut supra. ja&tus, is aureorum ornamentorum fplendores , omnisque ge X. 13. Similia Græcum habet , interpofito isto, ayd par seris loricas.

Tk, virorumque, post vocem seniorum : infra etiam legi^.4. Gr. extremò hab.fr'ayalov Tipvelar yere sal. tur apavionos, exterminium , non exterminia.

#. 5. Suffragatur Græcum, nisi quod pro civibus ad .14. Gr. habet circa med. téasapos per xesp romirum convolantibus , ponit, Târ de eti TC Teixs Cua mais, quadraginta quidem millia in ipso manuum corfillu, Venadertwr, adjunctå conjunct. j ; i. e. his autem ad mu loco quadrag, millia vinili; ultimoque verbo venundati , rum compulfis , 85 ad ultimum , &c.

hoc præponit , tê écpayubw, jugulatis ; cæt. quadrant. *. 6. Grec. Ο δε Ιάσων έποιείτο σφαγές των πολιτών #:15. Gr. initio haber : Kai xx dpxegels de Tétcs, των ιδίων αφειδώς, ε ζυννοών την είς της..... δλυσημερίας είναι καθετόλμησεν εις το πάσης της γης αγιώτατον ιερον εισελθείν, την μεγίστων δοκών δε πολεμίων..... τρόπαια καταβάλεθαι· οδηγόν έχων τον Μενέλαον, τον και των, &c. Non contentus i. e. Jafon verò non parcebat in cæde civibus fuis , non cogi autem his , aufus est intrare templum univerfa rerræ fan&ifsans prosperitatem adversis cognatos calamitatem esse maxi- fimum , &c. ut supra. mam : arbitrans autem hoftium Es... se trophan dejicere ; dein *. 16. Gracum pot card , fubdit: 1 Tàu cao de, tūs per apxūs xx exepétuos, &c. de V. seq.

σιλέων ( al. add. πόλεων και ανατεθέντα προς αυξησιν, και λό.7. Græcum tollit pronomen fuarum ; & pro accepit, &ar ts témy, aj timin, tæis bebúrois xepci Cvasúpur, fashab. nalur, accipiens, absque seq. 88; cætera similia. didyo i. e, etiam quæ ab aliis regibus ( civitatibus ) erant

7. 8. Gr. Nepas žy xaxūs dvaseg pūs étude svpgxaeledels pofita ad augmentum , & gloriam loci , bonorem , prophanis
προς 'Αρέταν τον των Αράβων τύραννον , πόλιν εκ πόλεως manibus contreitans , procedebat : abest autem forsido à
φεύγων, διωκόμενος υπο πάντων, και συγένος ως των νόμων Mf. Alex, ac ed. Compl.
αποσάινς , &c. e. Itaque ad ultinium natus malum re κ. 17. Grαc. Και έμελεαρίζετε την διάνοιαν ο Αντιόχος,
ditum , eft inclufus apud Aretam Arabum tyrannum , fugiens Ý Curopãr, öti, &c. i.e. Et elevatus est mente Antiochus,
de civitate in civit. expulfus ab omnibus , odiofus , & refuga non confiderans, quod, &c. ut in Vulg. præterquam ó Ass-
regum , &c. ut in Vulg. Ms. quidam initio hab. xa7aseg- mótus, Dominus , loco Deus.
ons , exitium, non aras@gpüs, reditum.

V. 18. Similia leguntur Græcè, præter hoc, imi Thn W.9. Eadem funt in Græco, præter feqq. amoberácas, Floxeyir og yaloquncexis , ad vifitationem ararii, loco ad expellendo peregrinos fecerat , pro expulerat ; & tpos satte exfpoliandum ærarium : deest quoque subseq. etiam ; sicur

VERSIO ANTIQUA, QUE ET VULGATA NOSTRA.
8rwp. 3. catis esse involutos, ficut Heliodorus , qui 23. in Garizim autem Andronicum & Me-
25. 27. missus est à Seleuco rege ad exspoliandum nelaum, qui graviùs quàm cæteri immine-

ærarium , etiam hic ftatim adveniens flagel- bant civibus.
latus, & repulsus utique fuiffet ab audacia. 24. Cùmque appositus esset contra Judæos,

19. Verùm non propter locum, gentem; misit odiofum principem Apollonium cum
fed propter gentem, locum Deus elegit. exercitu viginti & duobus millibus, præci-

20. Ideoque & ipfe locus particeps factus piens ei omnes perfectæ ætatis interficere
est populi malorum:poftea autem fiet socius mulieres ac juvenes vendere.
bonorum : & qui derelictus in ira Dei omni 25. Qui cùm venisset Jerofolymam , pa-
potentis est, iterum in magni Domini recon cem simulans, quievit usque ad diem sanctum
ciliatione cum fumma gloria exaltabitur. * fabbati : & tunc feriatis Judæis, arma capere

21. Igitur Antiochus mille & octingentis fuis præcepit.
ablatis de templo talentis, velociter Antio 26. Omnesque qui ad spectaculum procef-
chiam regressus est, existimans fe præ super- ferant , trucidavit : & civitatem cum arma-
bia terram ad navigandum, pelagus verò ad tis discurrens, ingentem multitudinem per-
iter agendum deducturum propter mentis ela- emit.
tionem.

27. Judas autem Machabæus, qui decimus
22. Reliquit autem & præpositos ad affi. fuerat , secesserat in desertum locum, ibique
gendam gentem : Jerofolymis quidem Phi- inter feras vitam in montibus cum fuis age-
lippum genere Phrygem, moribus crudelio- bat : & feni cibo vescentes , demorabantur,
rem eo ipso, à quo conftitutus eft :

ne participes essent coinquinationis.

NOTÆ.
conjunct., ante repulfus, cum feq. utique,

riter , umepúpeto, imminebat; cæt. ut supra.
¥. 19. Sic iterum Græcè, excepta voce Kúeros, loco *.24. Gr. ipfo initio habet : 'Esexta de pos Te's
Deus.

Tortas 'Ixdales from dideleon, pasyede, &c. Inimicè
.20. Gr. sublato verbo eft, poft fatus , subdir: TÔ autem erga cives Judæos affeitus, mifit verò, &c, ut in Vulg.
έθνος διυσσελημάτων γενομένων και ύςερον ευεργετημάτων υπό τη deleto uno ei, poft præcipiens.
Kupix exorráóruce' i. e. malorum gentis quæ acciderunt , poftea ^.25. Eadem sunt in Græco, præter feqq. a tör sipu-
beneficiorum à Domino particeps fuit : fubinde tollitur vox vixòy unoxeibeis , pacificum se simulasjet, loco pacem fa-
Dei ; ultimòque ponitur Farwpbeáln, exaltatus eft, pro mulans; paulòque poit, noben pyörtas Ti's 'Ix Sales ,
exaltabitur ; cætera paria.

natus feriatos Judæos, pro tunc feriatis Judæis ; quæ idem
$.21. Eadem leguntur Græcè, nis pofteriora excipias,
την μεν γήν πλωτων, και το πέλαγος πορευτον θέι δια τον X. 26. Similicer in Græco.
Melewelopov rús naptices, i. e. terram quidem navigabilem , ¥.27. Lucif. Cal. 1. de non conven. cum hæret. P.

226.
pelajus verò de imbulabile faturum propter cordis elationem. a. vix diffimiliter legic : Judas autem Machabæus, qui de-

¥.22. Sic iterum Græcè, exceptis his pauculis , to per cimus fuerat , & fecefferat in defertum , ibique cum feris vi-
γένος Φρύγα, τον ολε τρόπον βαρβαρώτερον , i. e. genere tam in montibus cum suis agebat : feni cibo vescentes, mo-
quidem Phrygem, moribus autem magis barbarum eo ipfo , rabantur, ne essent participes coinquinationis. Ita quoque in

Græco eft, hoc excepto, Guplar apórov , ferarum more
. 23. Græc. habet apos de TÍTOLS Meréncov, præterea loco ibique cum feris ; interponitur etiam , post agebat.
verò Menelaum, loco & Menelaum ; extremòque fingula-

fonant.

1

[ocr errors]

&c.

.

C A P U T V I.
VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA.
Ed non poft multum temporis misit cum meretricibus, facratisque ædibus mulie-
"Te
compelleret Judæos, ut se transferrent à pa- non licebat.
triis & Dei legibus :

s. Altare etiam plenum erat illicitis, quæ
2. contaminare etiam quod in Jerofoly- legibus prohibebantur.
mis erat templum, & cognominare Jovis 6. Neque autem sabbata custodiebantur,
Olympii : & in Garizim, prout erant hi, qui neque dies folemnes patrii servabantur, nec
locum inhabitabant, Jovis hospitalis. fimpliciter Judæum se esse quisquam confite-

3. Pellima autem & universis gravis erat batur.
malorum incurfio :

7. Ducebantur autem cum amara necellia
4. nam templum luxuriâ & comeffationi- tate in die natalis regis ad facrificia : & , cùm
bus gentium erat plenum , & scortantium Liberi facra celebrarentur, cogebantur hede-

NOTE.
7. 1. Græc. loco quemdam Antiochenum, habet 'Abxa teltis mulieribus fe appropiantibus, infuper intro inferentes
veñor , Athenienfem ; poftremòque, Ms labaive ex tra ea, qua non oportebat. Græc. mèv yap ispor aswrias de
τρώων νόμων, και τοις τε Θες νόμοις μη πολιτεύεθαι , i. e. με κώμων εσεπλήρωτο, υπό των εθνών ραθυμέντων μεθ' εταιρων ,
se transferrent à patriis legibus , nec fe Dei legibus regerent. cu ocīs ieegis meerbónois quraiti Tinovartur, fto de
Lucif. Čal. I. de non parc, in Deum del. p. 241. vel 243.' un xe@hxorta evdar qepórtwr i. e, nam templum luxuriâ 88
f. Mifit rex fenem Antiochenum , qui compelleret Judæos , ut comeffationibus erat plenum, à gentibus fcortantibus cum fo-
se transferrent à patriis, 5 Dei legibus ne uterentur. dalibus , & in facris fepris cum mulieribus se miscentibus ,

. 2. Eadem refert Lucif. Cal. I. de non parc. in Deum praterea verò intro ferentibus ex , qua non licebant,
del. p. 241. vel 24 3. f. nec diffimile quiddam in Giæco , W. S. Similiter apud Lucif. Cal. 1. de non parc. in Deum
præter hoc, tò a Caeslír, quod in Garizin , pro in del. p. 241. f. nec diffimilia quæ in Græco.
Garizim.

^. 6. Lucif. Cal. ubi fup. Neque autem sabbata ageban-
ř. 3. Lucif. Cal. ubi sup. Pellima autem & univerfis gra-. tur, neque dies solemnes patricii custodiebantur, Gr. Hv
vis malorum erat seditio. Gr. Xaasas de j Tois oxacis úv, δι' έτε ζαββατίζειν , έτε πατρώες εορίας διαφυλάττειν , ετε
sy dogtepuis ń swisaois tūs xaxias: i. e. Difficilis autem et recôs 'Ixd ascy ókorojkiv sivou i, e. Neque autem fabbard
etiam iurbis erat , & gravis malorum incurfio.

cuftodire erat, neque dies solemnes patrios fervare , neque
9.4. Lucif. Cal. I. de non parc. in Deum del. p. 241. omnino fe Judæum confiteri.
vel 243. f. nam quia templum comesationibus gentium 9.7. Lucif. Cal. l. de non parc. in Deum del. p. 241,
erat plenum , fcortantibus cum meretricibus , & in fanctis vel 243. g. legit : Ducebantur autem cum amara necefli.

[ocr errors]
[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA. râ coronati Libero circuire.

tris in finem devolutis, ita demum in nos vin8. Decretum autem exiit in proximas gen- dicet. tilium civitates , suggerentibus Ptolemæis, ut 16. Propter quod nunquam quidem à nopari modo & ipsi adversùs Judæos agerent, bis misericordiam suam amovet : corripiens ut facrificarent:

verò in adversis, populum suum non derelin9. eos autem, qui nollent transire ad insti- quit. tuta gentium , interficerent: erat ergo videre 17. Sed hæc nobis ad commonitionem lemiseriam.

gentium dicta sint paucis. Jam autem venien10. Duæ enim mulieres delatæ funt natos dum eft ad narrationem. suos circumcidiffe : quas, infantibus ad ubera 18. Igitur Eleazarus unus de primoribus fufpensis, cùm publicè per civitatem circum- scribarum, vir ætate provectus, & vultu deduxissent, per muros præcipitaverunt. corus, aperto ore hians compellebatur car

11. Alii verò, ad proximas coeuntes fpe- nem porcinam manducare. luncas, & latenter sabbati diem celebrantes, 19. At ille gloriofiffimam mortem magis cùm indicati effent Philippo, flammis fuc- quàm odibilem vitam complectens, voluncensi sunt, eò quòd verebantur, propter re- tariè præibat ad supplicium. ligionem & obfervantiam, manu sibimet au 20. Intuens autem, quemadmodum oporxilium ferre.

teret accedere, patienter sustinens, deftinavit 12. Obsecro autem eos, qui hunc librum non admittere illicita propter vitæ amorem. lecturi sunt, ne abhorrescant propter adver 21. Hi autem qui aftabant, iniqua miserasos cafus , sed reputent, ea quæ acciderunt, tione commoti, propter antiquam viri aminon ad interitum, sed ad correptionem esse citiam, tollentes eum fecretò rogabant affergeneris noftri.

ri carnes, quibus vesci ei licebat, ut simula13. Etenim multo tempore non sinere pec- retur manducaffe, sicut rex imperaverat, de catoribus ex fententia agere, fed ftatim ultio facrificii carnibus : nes adhibere, magni beneficii est indicium. 22. ut , hoc facto, à morte liberaretur:& 14. Non enim , sicur in aliis nationibus

propter veterem viri amicitiam, hanc in eo Dominus patienter exspectat , ut eas, cùm faciebant humanitatem. judicii dies advenerit, in plenitudine peccato 23. At ille cogitare cæpit ætatis ac senecrum puniat:

tutis fuæ eminentiam dignam, & ingenitæ 15. ita & in nobis ftatuit, ut , peccatis nof- nobilitatis canitiem, atque à puero oprimæ

NOTÆ,

agere Baccho.

quem vide.

[ocr errors][ocr errors]

tate per singulos menfes in die regis natalis ad sacrificia, se ř.15. Græc. f'TW y en nuor expirev eircel, irce para zopes
cum jacra Liberi celebrarentur : cogebantur enim hederas ha- és cipixopévwr con tar du optiūr, üssegr vivās érfixõe
bente's Libero cirermire. Gr. "Hycvlo de Meta Toixpas réz- ita & in nobis ftatuit , ne , peccatis noftris ad finem pervenien-
κης εις την κατα μήνα τη βασιλέως γενέθλιον Ημέραν επί tibus , demum in nos vindicet.
ελάγχισμόν γενομένης διε' Διονυσίων εορτής , ηναγκάζοντο

7.16. Similiter habetur Græcè, excepto uno , MITO
ci 'Irfaici xiasi's XAVTES 10Mweler To Acrów. Duceban- Coupopcês, cum calamitate , pro in adverfis.
tur autem cum amara neceffitate in die qui per mensem 110 *.17. Græcè ita : Ilayin ews U'NOMY“CEWS Ta' ximie si-
tali regis ad visierationem : 5 , cùm celebraretur Bacchant- pow. dein, Ai óriwwr d'eneuse or tai tù deguar. i. e. Sed
litem solemnitas , cogebantur Judæi bederas habentes pompom hæc nobis ad commonitionem dicta fint. Per pauca autem vea

niendum eft ad narrationem. V. 8. Græc. loco gentilium, ponit ‘Emurid as, Græcas; . 18. Concordat Græc, nisi quòd ipfo inicio delet igio poftreinique , την αυτην αγωγών κατα των Ιεδαίων άγειν, tur ; ponit verò üdu, jam , ante vocem ætate ; & pro

dei owacyXvi? Eiv• i. e. eandem rationem contra Judæos adhi corus, habet xámi5o5 TUYxérw, decorus maxime', absquc bere, & facrificare , loco ut pari modo s ipfi, &c. Lucif. feq. aperto ore. Mf. S. Theod. leg. de prioribus scribarum, Cal. loco cit. Decretum autem exiit in proximas gentilium non de primoribus ; Gr. Tôr pevóviwr. De his abundè civitates , suggerentibus Ptolomæis , ut id ipfum inftitutum disputar Ambros. I. de Jacob, c. 10. col. 474. C. & seqq. sdversus Juilaos agerent, & facrificarent. ¥. 9. Accinit Lucif

. Calarit. loco fupra cit. nisi quòd . 19. Mf. S. Theod. At ille gloriosam mortem magis... habet Græcorum , loco gentium , & advenit, pro erar. Gr. amplectens, &c. Græc. 'O de Tor Met' evkaelas Járator της δε μή προαιρεμένες μεταβαίνειν επί τα Ελληνικα , κα μάλλον και τον μετα μύσες βίον αναδεξάμδυος, αυθαιρέτως εαι ασφάζειν" παρον οραν την ενερωσαν ταλαιπωρίαν. iTo..... Tregonne.

. 10. Eadem leguntur apud Lucif. Cal.l. de non parc. . 20. Græc. llegalúoas dé , x«6?r ? 5 d zpółor mega in Deum del. p. 243. g. præter extrema : quarum infan- cepxes ou tas iromerovias duureau, Gémis reuoc son tes ad ubera suspenderunt , & cum publicè per civitatem illas did the após To You Qiaogopylar. i.e. Expuens autem ( quemarcumduxissent, per murum illas precipitaverunt. Græc. admodum oportebat accedere eos qui fuftinebant pumiri ) es τέτων δε εκ των μασών κρεμάσαντες τα βρέφη , dampooia que non licebat guftare propter vita amorem. Vide lis Hilar, περιαγαγόντες αυτας την πόλιν , κατά το τείχος εκρήμνισαν. in Pf. 134. col. 479.b.

*.11. Gr."E repos dé', Taucior Curdegepóviles eis ta ony ¥.21. Græc. Oi de apo's Tow Traparóuw ownayxresumo λαια, λελνθότως άγειν την εβδομάδα, μηνυθέντες τω Φιλίωπω, τελαγμένοι , δια την εκ των παλαιών χρόνων προς τον άνδρα (υνεφλογίθκσαν, δια το ευλαβώς έχειν βοηθήσαι εαυτοίς γνώσιν, απολαβόντες αυτον καθιδίαν , παρεκάλεν ανέγκανία κατά την δόξαν της ζεμνοτάτης ημέρας. Lucif. Cal. 1. de κρέα, οίς καθήκον αυτώ χρήσαθαι, δι' αυτό παρασκευαθένnon parc. in Deum del. p. 241. vel 243. g. Alii verò in τα και υποκριθήναι λε, ως εθίονα και τα υπό το βασιλέως προςproximas cucurrerunt fpeluncas , & latenter feptimum diem ce- 7starpáva, tw rò rūs Juoias xpção. Qui autem iniquo lebrabant : quod cùm indicatum effet, fuflammati funt, facrificio affebant , propter antiquam viri noritiam , asuquod metuerent in die folemni gloriofa ferre fibi auxilia. mentes eum seorsum , hortabantur afferentem carnes , quibus

. 12. Eadem sunt in Græco, præter tas tipewpías, vesci ei licebat , si se paratas , fimulare tantum, quafi mansupplicia , loco ea quæ acciderunt. Ms. S. Theod. extremò ducaret ,

, que rege erant imperata, de facrificii carnibus, hab. fed ad correctionem generis effe noftri. Gr. emce após 7. 22. Iridem Græcè, exceptis his, após aurt's, erga Taid fiat, &c.

ipsos, loco viri ; ultimoque, Téxy pixar@pwrias, confequeΝ. 13. Grec. Και το μη πολύν χρόνον εαθαι τες δυσ retur bumanitatem , pro banc in eo faciebant humanitatem. 14681705, ám çübéws Trepiainley fallimicis, Meyhans kvep- Mr. S. Theod. habet, propter veterem amicitiam, hanc in Jsoías Cupción o stvo i. e. Atqui non multo tempore sini im eo facerent humanitatem. piè agere , fed ftatim inciders in supplicia, magni beneficii .23. Ms. S. Theod. tollit a&tus , post conversationis ; eft indicium.

cæt. ut in Vulgata. Græcè verò ita fe habent fora : 'O *. 14. Greci pofteriora fic variant : μέχρι το καλαν- δε λογισμών ασείον αναλαβών, και άξιον της ηλικίας, και της το τήρανίας αυτές προς εκπλήρωσιν αμαρτιών , κολάσαι: i. e, do- γήρως υπεροχής, και της επικλίτε και επιφανές πολιάς, και της nec eos , cùm ad plenitudinem peccatorum devenerint , por ex tacós kamisus era7egpuso umor de râs azias y sowint, loco 11 eas, cim judicii dies, &c.

κτίσν νομοθεσίας, ακολέθως αωεφήνατο ταχέως, λέγων, πρgs

« ZurückWeiter »