Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VERSIO ANTIQUA, QUE ET VULGATA NOSTRA. Defecit impugnans eos fuper terram: reges contriti funt in diebus illis.

13.

14. Et confirmavit omnes humiles populi fui, & legem exquifivit, & abftulit omnem iniquum & malum :

15. fancta glorificavit, & multiplicavit vafa fanctorum.

16. Et auditum eft cne quia defunctus effet Jonathas, & ufque in Spartiatas : & contriftati funt valde.

[blocks in formation]

. 13. Gr. ipfo initio ponit, Kal xwer, Et defecit; ficut inf. of Caointis, & reges; cæt. ut fupra.

V. 14. Confonat Græc. detractâ conjunct. &, ante legem.

[ocr errors]

. 15. Ad verbum è Græco.

V. 16. Græcè, ws Σwáplus, ufque in Spartam, pro in Spartiatas; cæt. fimilia.

2

. 17. Græc. delet omnem, ante regionem ; fubditque, καὶ τῶν πόλεων, τῶν ἐν αὐτῇ, & civitates, qua in ea i cæt. paria.

ES

*. 18. Græc..... τῷ ἀνανεώσαθαι πρὸς αὐτὸν φιλίαν καὶ τὴν Συμμαχίαν, ἣν ἐςησαν πρὸς Ιέδαν, καὶ Ἰωνάθαν, &c. ut renovarent cum eo amicitiam & focietatem, quam ftatuerant cum Juda, 5 Jonatha, &c. Mf. S. Theod. initio hab. tabulis areis, abfque præp. in, quæ etiam abeft à Græco. . 19. Similia Græcum habet.

v. 20. Græc. Σπαρτιατῶν ἀρχοντες, καὶ καὶ πόλις, Σίμωνι, &c. Spartiatum principes, & civitas, Simoni, &c. ut in Vulg. Mf. S. Theod. Spartianorum princeps, non principes. . 21. Græc. Oi рeoCeulal, oi awosαxérles, &c. ut πρεσβευταίς αποςαλέντες, fupra, excepto uno ac lætitia, quod deeft.

. 22. Græcum ultimò habet, avaveεqvas TÙr πpòs nμãs φιλίαν.

[ocr errors]

NOTE.

. 23. Sic eft in Græco.

. 24. Eadem leguntur Græcè, detractâ conjunctione autem, ante mifit; cum ultima voce Romanus. Mf. S. Theod. fcribit minarum, non mnarum ; Græc. verò μνῶν, cum Vulg.

rum actionem reddemus Simoni, & filiis ejus? 26. Reftituit enim ipfe fratres fuos, & expugnavit inimicos Ifraël ab eis : & ftatuerunt ei libertatem, & defcripferunt in tabulis æreis, & pofuerunt in titulis in monte Sion.

27. Et hoc eft exemplum fcripturæ : O cTAVA decima die menfis Elul, anno centefimo feptuagefimo fecundo, anno tertio fub Simone facerdote magno in Afaramel

28. in conventu magno facerdotum, & populi, & principum gentis, & feniorum regionis, nota facta funt hæc : Quoniam frequenter facta funt prælia in regione noftra.

29. Simon autem Mathathiæ filius ex filiis Jarib, & fratres ejus dederunt fe periculo, & reftiterunt adverfariis gentis fuæ, ut ftarent fancta ipforum, & lex: & gloriâ magnâ glorificaverunt gentem fuam.

30. Et congregavit Jonathas gentem fuam, & factus eft illis facerdos magnus, & appofitus eft ad populum fuum.

31. Et voluerunt inimici eorum calcare, & atterere regionem ipforum, & extendere manus in fancta eorum.

32. Tunc reftitit Simon, & pugnavit pro gente fua, & erogavit pecunias multas, & armavit viros virtutis gentis fuæ, & dedit illis ftipendia :

33. & munivit civitates Judææ, & Bethfu ram, quæ erat in finibus Judææ, ubi erant arma hoftium antea : & pofuit illic præfidium viros Judæos.

V. 25. Concinit Græc. ad verbum.

. 26. Gr. in principio habet: 'Esheise rap auTÒS, εἰ ἀδελφοὶ αυτῷ, καὶ ὁ οἶκος τῷ πατρὸς αὐτῷ· καὶ ἐπολέμησαν

34. Et Joppen munivit, quæ erat ad ma re; & Gazaram, quæ eft in finibus Azoti, in qua hoftes antea habitabant, & collocavit illic Judæos : & quæcunque apta erant ad correptionem eorum, pofuit in eis.

35. Et vidit populus actum Simonis, & gloriam quam cogitabat facere genti fuæ, & pofuerunt eum ducem fuum, & principem facerdotum, eò quòd ipfe fecerat hæc omnia, & juftitiam, & fidem, quam confervavit genti fuæ, & exquifivit omni modo exaltare populum fuum.

36. Et in diebus ejus profperatum eft in

CUT

TÙS EXOpe's 'Iocaux d' autŵr, y esиoar, &c. i. e. Firmavit enim ipfe, & fratres ejus, & domus fratris ejus : 5 expugnaverunt inimicos Ifraël à fe, & ftatuerunt, &c. ut fupra. Mf. S. Theod. tollit à fe, poft Ifraël.

. 27. Eadem funt in Græco, præter feqq. TTO TplTOV TOs, & hic annus tertius, pro anno tertio ; & Σαeяμx, loco Afaramel: non etiam exprimitur fup. die menfis, ante Elul.

. 28. Sic iterum Græcè, præter hoc, vápicer nμiv, innotuit nobis, loco nota falla funt bac ; deeft quoque noftra, in fine.

*.29. Græc. Σίμων δὲ ὁ υἱὸς Ματζαθίε, ὁ υἱὸς τῶν viv 'Iapie, &c. ut fupra. Mf. S. Theod. fcribit Joarib, non Jarib.

[ocr errors]

. 30. Sic eft in Græco.

*. 31. Græc. Καὶ ἐξελήθησαν οἱ ἐχθροὶ ἀυτῶν ἐμβαλεῖται εἰς τὴν χώραν ἀυτῶν, τῷ ἐκτρίψαι τὴν χώραν αυτῶν, καὶ ἐκε Teiras xeicas swi тà äyıa auta i.e. Et voluerunt inimici eorum penetrare in regionem ipforum, ut attererent regionem ipforum, & extenderent manus in fanita ipforum.

. 32. Græc. initio habet, TóTE άvésи Ziμwr, Tunc furrexit Simon; paulòque poft, ad pecunias multas, addiɛ Tüv EXUTY, ex fuis; cæt. paria.

. 33. Confonat Græcum. Mf. S. Theod. habet qua erant, non erat, fed malè; nam in Gr. Ty si Tv opicor. *. 34. Græc. poft Azoti, fubdit, & cxer of TOXÉMIOL τοπρότερον ἐκεῖ· ultimòque, καὶ ὅσα ἐπιλήδεια ἦν πρὸς τὴν τύπων ἐπανόρθωσιν, ἔθετο ἐν αὐτοῖς.

n

. 35. Simillima, & maximè gemina quæ in Græco. V. 36. Confonat Græcum, præter quàm quòd pro in arie, habet, οἳ ἐποίησαν ἑαυτοῖς ἄκραν, qui fecerunt fib

VERSIO ANTIQUA, QUE ET VULGATA NOSTRA. manibus ejus, ut tollerentur gentes de regione ipforum, & qui in civitate David erant in Jerufalem in arce, de qua procedebant, & contaminabant omnia quæ in circuitu fan&torum funt, & inferebant plagam magnam caftitati: 37. & collocavit in ea viros Judæos ad tutamentum regionis, & civitatis, & exaltavit muros Jerufalem.

38. Et rex Demetrius ftatuit illi fummum facerdotium.

[blocks in formation]

43. & cura fit illi de fanctis: & ut audiatur ab omnibus, & fcribantur in nomine ejus omnes confcriptiones in regione : & ut operiatur purpurâ, & auro:

44. & ne liceat ulli ex populo, & ex facerdotibus, irritum facere aliquid horum, & contradicere his quæ ab eo dicuntur, aut convocare conventum in regione fine ipfo : & veftiri purpurâ, & uti fibulâ aureâ :

45. qui autem fecerit extra hæc, aut irritum fecerit aliquid horum, reus erit.

46. Et complacuit omni populo ftatuere Simonem, & facere fecundùm verba ista.

47. Et fufcepit Simon, & placuit ei ut fummo facerdotio fungeretur, & effet dux & princeps gentis Judæorum, & facerdotum, & præeffet omnibus.

. 38. Itidem Græcè.

*. 39. Græc. Κατὰ ταῦτα καὶ ἐποίησεν αυτὸν τῶν φίλων ἀν , Secundùm hæc & fecit eum ex amicis fuis, &c. ut fupra. V. 40. Ita Græcum habet, hoc excepto medio, d☎ýrTucar Tois πpeoCevlaīs, obviam ierunt legatis, pro fufceperunt legatos.

NOTE.

. 41. Græc. tollit eorum, poft facerdotes; loco verò feq. eum, ponit Elava; nec addit fuum, ad ducem. Mr. S. Theod. legit, confenferant effe eum ducem.

.42. Concinit Græc. nifi quòd habeat, xafisárai au

I.

48. Et fcripturam iftam dixerunt ponere in tabulis æreis, & ponere eas in peribolo fanctorum, in loco celebri :

49. exemplum autem eorum ponere in ærario, ut habeat Simon, & filii ejus.

Ts, ut conftitueret eos, loco & ut conftitueret prapofitos.
Mf. S. Theod. & conftituere præpofitos.
.43. Græc. initio hab. öμci, & ut cura fit;
rurfumque inf.πws ypáрwriαι, Mí. S. Theod. & ut fcri-
bantur cæt. quadrant.

*. 44. Eadem fert Græc. excepto ifto pulncoμérois, &,
dicentur, &, pro dicuntur, aut.

3. Quoniam quidem peftilentes obtinuerunt regnum patrum noftrorum, volo autem vendicare regnum, & reftituere illud ficut erat antea: & electam feci multitudinem exercitus, & feci naves bellicas.

CAPUT

VERSIO ANTIQUA, QUE

ES

T mifit rex Antiochus filius Demetrii epiftolas ab infulis maris Simoni facerdoti, & principi gentis Judæorum, & univerfæ genti:

2. & erant continentes hunc modum: REX Antiochus Simoni facerdoti magno, & genti Judæorum, falutem.

*. 45. Itidem Græcè.

.46. Ita rurfum Græcè, excepto uno Eluan, loco Simonem.

#. 47. Mf. S. Theod. tollit ei, post placuit; extremòque legit, & præeffe omnibus, non præeffet. Græc..... εὐδόκησεν ἀρχιερατεύειν, καὶ εἶναι sραληγὸς, καὶ ἐθνάρχης τῶν... regsalusas márlor.

*. 48. Ad verbum è Græco.

*. 49. Græc. Τὰ δὲ ἀντίγραφα αυτῶν θέσαι, &c. exempla autem eorum poni, &c. ut in Vulg.

4. Volo autem procedere per regionem, ut ulcifcar in eos, qui corruperunt regionem noftram, & qui defolaverunt civitates multas in regno meo.

5. Nunc ergo ftatuo tibi omnes oblationes,

X V.

ET VULGATA NOSTRA.
quas remiferunt tibi ante me omnes reges,
quæcunque alia dona remiserunt tibi :

&

6. & permitto tibi facere percuffuram proprii numifmatis in regione tua :

7. Jerufalem autem fanctam effe, & liberam: & omnia arma quæ fabricata funt, & præfidia quæ conftruxifti, quæ tenes, maneant tibi.

. I. Græcè tollitur rex, ante Antiochus; additur verò T Baonews, ad Demetrii; cæt. paria.

. 2. Confonat Græcum, nifi quòd voci magno, subdit ráp, & principi gentis; deinde,, &c.

. 3. Gr. ipfo initio habet: 'Ewidй and pes 201μoi fubinde loco f5 reftituere illud, ὅπως ἀποκαλαςήσω αυτήν ut reftituam illud ; & pro feci naves, paleoxeúαcα πroiα paravi naves, &c.

. 4. Similia Græcum habet, detracto ult. pronomine

meo.

NOTE.

8. Et omne debitum regis, & quæ futura funt regi, ex hoc, & in totum tempus remittuntur tibi.

9. Cùm autem obtinuerimus regnum noftrum, glorificabimus te, & gentem tuam, & templum gloriâ magnâ, ita ut manifestetur gloria veftra in univerfa terra.

10. Anno centefimo feptuagefimo quarto exiit Antiochus in terram patrum fuorum,

४४

4.5. Græc. Nov v isnμí 001 Távra và àpa‹péμala, à'àpñχάν σοι οἱ πρὸ ἐμῷ βασιλεῖς, &c, quæ fup.

.

*. 6. Græc. καὶ ἐπέτρεψά ζοι ποιῆσαι κόμμα ἴδιον νόμισμα τῇ χώρα Cy.

*.7. Græc. Ιερυσαλὴμ δὲ, καὶ τὰ ἅγια εἶναι ἐλεύθερα· καὶ πάντα τὰ ὅπλα ὅσα κατεσκεύασας, &c. i. e. Jerufalem autem, & fanita effe libera: & omnia arma quæ fabricasti, vel præparafti, &c. quæ fupra.

.8. Græc. habet Basininor, regium, loco regis, uti fanixà, regia, pro regi; & pro remittuntur, apiédw, remittantur; cæt. fimilia. Mf. S. Theod. legit: Et omne debitum regis, & quæ in futuro debebuntur regi, & ex hoc & in omne tempus remittuntur tibi.

. 9. 10. Simillima & maximè gemina quæ in Græco.

[ocr errors]

ET VULGATA NOSTRA.

24. Exemplum autem corum fcripferunt Simoni principi facerdotum, & populo Jus dæorum.

VERSIO ANTIQUA, QUÆ & convenerunt ad eum omnes exercitus, ita ut pauci relicti effent cum Tryphone.

11. Et infecutus eft eum Antiochus rex, & venit Doram fugiens per maritimam:

12. fciebat enim quòd congregata funt mala in eum, & reliquit eum exercitus.

13. Et applicuit Antiochus fuper Doram cum centum viginti millibus virorum belligeratorum, & octo millibus equitum:

14. & circuivit civitatem, & naves à mari accefferunt : & vexabant civitatem à terra & mari, & neminem finebant ingredi vel egredi.

15. Venit autem Numenius, & qui cum eo fuerant, ab urbe Roma, habentes epiftolas regibus & regionibus fcriptas, in quibus continebantur hæc:

16. LUCIUS conful Romanorum, Ptolemão regi falutem.

17. Legati Judæorum venerunt ad nos amici noftri, renovantes priftinam amicitiam & focietatem, mifli à Simone principe facerdotum, & populo Judæorum.

18. Attulerunt autem & clypeum aureum mnarum mille.

19. Placuit itaque nobis fcribere regibus, & regionibus, ut non inferant illis mala, neque impugnent eos, & civitates eorum, & regiones eorum : & ut non ferant auxilium pugnantibus adversùs eos.

20. Vifum autem eft nobis accipere ab eis clypeum.

21. Si qui ergo peftilentes refugerunt de regione ipforum ad vos, tradite eos Simoni principi facerdotum, ut vindicet in eos fecundùm legem fuam.

22. Hæc eadem fcripta funt Demetrio regi, & Attalo, & Ariarathi, & Arfaci,

23. & in omnes regiones: & Lampfaco, & Spartiatis, & in Delum, & in Myndum, & in Sicyonem, & in Cariam, & in Samum, & in Pamphyliam, & in Lyciam, & in Alicarnaffum, & in Coo, & in Siden, & in Aradon, & in Rhodum, & in Phafelidem, & in Gortynam, & Gnidum, & Cyprum, & Cyrenen.

[ocr errors]

. 11. Græc. extremò hab. ale payor eis Aapa, Tur P Awpã, ἐπὶ τῆς θαλάσσης, & venit fugiens in Doram, qua ad mare. Compl. καὶ ἦλθεν εἰς Δωρα φεύγων ἐπὶ τῆς θαλάσσης Mf. S. Theod. per maritima.

. 12. Græcè pluraliter.....

puxar duтòr ai durá

μεις.

W. 13. Græc..... ἐπὶ Δωρᾷ, καὶ ζὺν αὐτῷ δώδεκα μυριά

.

des, &c.

. 14. Similia Græcum habet, præter fingul. duo, Barbe, & clase, vexabat, & finebat, loco vexabant, & finebant ; dein, ἐκπορεύεθαι καὶ εἰσπορεύεσαι.

of

**. 15. 16. Græc. Καὶ ἦλθε Νυμήνιος, καὶ οἱ παρ' αυτό, ἐκ Ῥώμης, ἔχοντες ἐπιςολὰς τοῖς βασιλεῦσι καὶ ταῖς χώρας, ἐν οἷς ἐγέγραπτο τάδε· Λεύκιος ὕπαλος, &c. ut fup.

V. 17. Græc. poft amici noftri, fubdit, à Cuppazos, focii; cæt. fimillima.

. 18. Sic eft in Græco, deletâ mediâ conjunct. &. V. 19. Suffragatur Græc, nifi quòd hab. (Two, quarant, pro inferant, & xwer fingulariter, non regiones. V. 20. 21. Itidem Græcè.

F. 22. Gr. Καὶ τὰ αὐτὰ ἔγραψε Δημητρίῳ, &c. Ηac eadem fcripfit Demetrio, &c. al. Kai Tauta 7eate, &c. Mf. S. Theud. fubinde fcribit Arathe, non Ariarathi.

[ocr errors]

25. Antiochus autem rex applicuit caftra in Doram fecundò, admovens ei femper manus, & machinas faciens : & conclufit Trypho nem, ne procederet:

26. & mifit ad eum Simon duo millia virorum electorum in auxilium, & argentum, & aurum, & vafa copiofa:

27. & noluit ea accipere, fed rupit omnia, quæ pactus eft cum eo antea, & alienavit fe ab eo.

28. Et mifit ad eum Atheñobium unum de amicis fuis, ut tractaret cum ipfo, dicens: Vos tenetis Joppen, & Gazaram, & arcem. quæ eft in Jerufalem, civitates regni mei: fines earum defolaftis, & feciftis plagam magnam in terra, & dominati eftis per loca multa in regno meo.

29.

NOTE.

V. 23. Totidem verba in Græco, præter unum aut alterum nonnihil mutata, nempe Zaufan, vel ut in Mf. Alex. Σαμψάκη, Zautaun, pro Lampfaco; & Kridor, Cnidum, pro Gnidum: Rhodum autem, & Phafelidem Gr. ponit inter Alicarnaffum, & Coo. In Mf. S. Theod. fic variant nomina: Samfame, & Spartanis, & Delo, & Mydo, 5 Sicyone, Carie, & Sanum, & Pamphiliam, & Lyciam, & Alacarnafum, & Rodum, & Fafelyda, 5 Choo, Syden, 5

30. Nunc ergo tradite civitates , quas oc cupaftis; & tributa locorum, in quibus dominati eftis extra fines Judææ :

31. fin autem, date pro illis quingenta ta lenta argenti, & exterminii, quod exterminaftis, & tributorum civitatum alia talenta quingenta: fin autem, veniemus, & expugnabimus vos.

32. Et venit Athenobius amicus regis in Jerufalem, & vidit gloriam Simonis, & claritatem in auro & argento, & apparatum co piofum : & obftupuit : & retulit ei verba regis.

33. Et refpondit ei Simon, & dixit ei: Neque alienam terram fumpfimus, neque aliena detinemus: fed hæreditatem patrum noftrorum, quæ injuftè ab inimicis noftris aliquo tempore poffeffa eft.

34. Nos verò tempus habentes, vindicamus hæreditatem patrum noftrorum.

35. Nam de Joppe & Gazara quæ expoftulas, ipfi faciebant in populo plagam magnam, & in regione noftra: horum damus talenta centum. Et non respondit ei Atheno

bius verbum.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

I.

41. Et collocavit illic equites, & exercitum ut egreffi perambularent viam Judææ, ficut conftituit ei rex.

3. Nunc autem fenui, fed eftote loco meo, & fratres mei, & egreffi pugnate pro gente noftra auxilium verò de coclo vobifcum fit.

CAPUT

VERSIO ANTIQUA, QUE

T afcendit Joannes de Gazaris, & nunciavit Simoni patri fuo quæ fecit Cendebæus in populo ipforum.

2. Et vocavit Simon duos filios feniores, Judam & Joannem, & ait illis : Ego, & fratres mei, & domus patris mei, expugnavimus hoftes Ifraël ab adolefcentia ufque in hunc diem: & profperatum eft in manibus noftris liberare Ifraël aliquoties.

4. Et elegit de regione viginti millia virorum belligeratorum, & equites ; & profecti funt ad Cendebæum : & dormierunt in Modin.

debellet populum, loco adific. Gedorem, obftruere por-
tas civitatis, debellare populum. Mf. Alex. loco Túxas,
habet es, civitates. Mf. S. Theod. legit pariter Cedro-
nem, non Gedorem.

5. Et furrexerunt manè, & abierunt in campum : & ecce exercitus copiofus in obviam illis peditum, & equitum, & fluvius torrens erat inter medium ipforum.

6. Et admovit caftra contra faciem eorum ipfe, & populus ejus, & vidit populum trepidantem ad transfretandum torrentem, & transfretavit primus: & viderunt eum viri, & tranfierunt poft eum.

7. Et divifit populum, & equites in medio peditum erat autem equitatus adverfariorum : copiofus nimis.

8. Et exclamaverunt facris tubis, & in fugam converfus eft Cendebæus, & caftra ejus:

ἐμβαλεύειν

.40. Eadem rurfum Græcè, præter ifta, ulatú
eis Tur I&falar, penetrare in Judæam, pro conculcare Ju-
daam; & axofóμnce Tur Ked poor; adificavit Cedronem,
pro adificare Gedorem. Mf. S. Theod. ædificare Cedronem.
.41. Græcè pluraliter Auvausis, exercitus, ficut inf.
Tàs ódès, vias, loco viam; cæt. fimilia,

*. 1. Græcum extremo habet (υνετέλει Κενδεβαῖος, abfque feq. in populo ipforum; quod pariter deeft in Mf. S. Theod. In ed. Ald. Cuvetése.

XV I.

ET VULGATA NOSTRA.

& ceciderunt ex eis multi vulnerati: refidui autem in munitionem fugerunt.

9.

Tunc vulneratus eft Judas frater Joannis: Joannes autem infecutus eft eos, donec venit Cedronem, quam ædificavit :

10. & fugerunt ufque ad turres, quæ erant in agris Azoti, & fuccendit eas igni. Et ceciderunt ex illis duo millia virorum, & reverfus eft in Judæam in pace.

11. Et Ptolemæus filius Abobi conftitutus erat dux in campo Jericho, & habebat argentum, & aurum multum :

12. erat enim gener fummi facerdotis. 13. Et exaltatum eft cor ejus, & volebat obtinere regionem, & cogitabat dolum adversùs Simonem, & filios ejus, ut tolleret

eos.

14. Simon autem, perambulans civitates, quæ erant in regione Judææ, & follicitudinem gerens earum, defcendit in Jericho ipfe, & Mathathias filius ejus, & Judas, anno centefimo feptuagefimo feptimo, menfe undecimo: hic eft menfis Sabath.

NOTE.

. 2. Similia prorfus in Græco, præter unum duty, additum ad filios; ultimòque, Teorάns, fapenumero, pro aliquoties. Mf. S. Theod. initio hab. Et vocavit duos filios fuos feniores; paulòque poft, Ego, & fratres mei expugnavimus, abfque hoc med. & domus patris mei.

2

. 3. Gr. poft verbum fenui, addit: UMSTS de a Tou ἐλέει ἱκανοί ἐςε ἐν τοῖς ἔτεσι· deinde, γίνεθε ἀντ ̓ ἐμῶ, καὶ To ad expy μy, &c. i. e. vos autem in mifericordia fufficientes eftis in annis: eftote loco meo, & fratris mei; reliqua ut in Vulg.

.4. Ita in Græco ad verbum.

. 5. Græcè deeft folùm vox fluvius. *.6.7.8. Totidem verba in Græco.

.9. Ita rurfum in Græco, detracto uno Joannis, post

frater.

15. Et fufcepit eos filius Abobi in munitiunculam, quæ vocatur Doch, cum dolo, quam ædificavit : & fecit eis convivium magnum, & abfcondit illic viros.

16. Et cùm inebriatus effet Simon, & filii ejus, furrexit Ptolemæus cum fuis, & fumpferunt arma fua, & intraverunt in convivium,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ET VULGATA NOSTRA.

VERSIO ANTIQUA, QUE & occiderunt eum, & duos filios ejus, & quofdam pueros ejus :

17. & fecit deceptionem magnam in Ifraël, & reddidit mala pro bonis.

18. Et fcripfit hæc Ptolemæus, & mifit regi, ut mitteret ei exercitum in auxilium, & traderet ei regionem, & civitates eorum, & tributa.

19. Et mifit alios in Gazaram tollere Joannem: & tribunis mifit epiftolas, ut venirent ad fe, & daret eis argentum, & aurum, & dona.

20. Et alios mifit occupare Jerufalem, & montem templi...

ξήλθοσαν τῷ Σίμωνι εἰς τὸ ζυμπόσιον, & irruerunt έτι Simo-
wem in convivio, loco 5 intraverunt in convivium,

.17. Confonat Græcum, fublato re in Ifraël.

. 18. Ita rurfum Græcè, detracto hoc ult. & tributà. . 19. Ita conftanter in Græco, excepto uno ones, ut daret, pro & daret.

. 20. Ad verbum è Græco.

. 21. Itidem Græcè, præter ult. dex?sivat, interfice

ApAd

[ocr errors]

NOTE.

[ocr errors]

adade de de inde dbbbbbbbbba

ROMAN. CORRECTIONUM AD EDIT. VULGATAM DELECTUS,

Auctore FRANCISCO LUCA Brugenfi.

PRIOR.

LIBER MACHA BÆ OR U M
. 60. Et facta eft magna in populo, Correctores

AP. I. 11. Et exiit ex eis radix Nomi

Cnativus femininus peccatrix, non eft commutandus relle emendarunt fuga, po co quod vulge légitur plaga,

eo

quod amplius eft.

CAP. VI. . 7. Quam ædificaverat fuper altare. Retinendum eft fingulare ædificaverat, non mutandum in plurale ædificaverant.

V. 17. Et vocavit nomen ejus Eupator. Alii, pro nominativo, fcribunt accufativum Eupatorem.

. 26. Ad arcem Jerufalem. Non interjicias præpofitionem in ante Jerufalem.

sum genitivo neutro peccati.

. 27. Virgines, & juvenes infirmati funt. Non funt præponendi juvenes virginibus.

. 38. Et factum eft hoc ad infidias fanctificationi. Daivus cafus fan&tificationi, non eft mutandus cum genitivo. . 51. In omnibus immundis. Pro adjectivo immundis, non feribas fubftantivum immunditiis.

***

*. 57. Quinto & quadragefimo & centefimo anno. Non omittas & centefimo.

CAP. II. . I. Sacerdos ex filiis Joarib ab Jerufalem.
Scribendum eft Joarib, ultima littera exiftente b fecunda al-
phabeti; non Joarim, ultima littera exiftente m fecunda li-
quidarum.

. 30. Et federunt ibi ipfi, & filii eorum. Non mutes plu-
rale eorum in fingulare ejus.
Ibidem. Quoniam inundaverunt fuper eos mala. Alii
libri fcribunt induraverunt, minùs verifimiliter.

. 31. Qui erat in Jerufalem. Retinendus eft numerus
fingularis erat.

. 42. Tunc congregata eft ad eos fynagoga Affidaorum. Cave reponas nomen generale Judæorum, pro particuJari Affidæorum, quod aliàs dicitur Elfenorum.

. 46. Quotquot invenerunt in finibus Ifraël. Nomen Ifraël non eft mutandum in pronomen eorum.

. 64. Quia in ipfa gloriofi eritis. Quod quidam libri adjiciunt poft conjunctionem quia, cùm feceritis quæ vobis præcepta funt in lege à Domino Deo veftro, meritò at fuperfluum omiffum eft.

CAP. III. . 8. Et perambulavit civitates Juda. Non mutes præteritum perfecum in imperfectum perambulabat.

CAP. IV. V. 20. Et vidit Gorgias quòd in fugam converfi funt fui. Correctores putarunt non omittendas voces Gorgias & fui, quas multi" omittunt.

Sequitur: Et fuccenderunt caftra. Non mutes fuccenderunt cum fuccenfa funt.

. 31. Et confundantur in exercitu fuo. Servandus eft numerus pluralis confundantur, non furrogandus fingularis confundatur.

21. Et præcurrens quidam, nunciavit Joan ni in Gazara, quia periit pater ejus, & fratres ejus, & quia mifit te quoque interfici. 22. Ut audivit autem, vehementer expa

vit: & comprehendit viros, qui venerant perdere eum, & occidit eos : cognovit enim quia quærebant eum perdere,

23. Et cætera fermonum Joannis, & bellorum ejus, & bonarum virtutum, quibus fortiter geffit, & ædificii murorum, quos exftruxit, & rerum geftarum ejus :

24. ecce hæc fcripta funt in libro dierum facerdotii ejus, ex quo factus eft princeps facerdotum poft patrem fuum.

[blocks in formation]

re, pro interfici.

V. 22. Græc. Kai angoas, ¿¿ésu opó, &c. ut fupra. N.23. Græc. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν καὶ τῶν σου καὶ τῶν ἀνδραγαθιῶν αὐτῷ, ὧν ἀνδραγάθησε, καὶ τῆς οἰκοδομῆς τῶν &c. ut fupra. Mf. S. Theod. legit adificia, non adificii.

. 24. Ita de Græco verbum è verbo.

[blocks in formation]
« ZurückWeiter »