Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

VULGATA NOSTRA, QUÆ ET ANTIQUA.

AL. VERSIO YETUS.
20. Et convenerunt simul , & obsederunt eos 20. Et convenerunt fimul, & obsederunt eos Ex MI. S. Germ.
anno centesimo quinquagesimo, & fecerunt ba anno centesimo di quinquagefimo, & fecerunt n. 15.
liftas & machinas.

balistas & machinas.
21. Et exierunt quidam ex eis qui obsideban 21. Et exierunt de conclusis , & adjunxe-
tur , & adjunxerunt fe illis aliqui impii ex Ifraël, runt fe illis quidam ex impiis Ifraël,

22. & abierunt ad regem, & dixerunt : Quouf 22. & abierunt ad regem, & dixerunt regi:
que non facis judicium, & vindicas fratres nof- Quoufque non facies judicium , & vindicabis
tros?

fratres noftros?
23. Nos decrevimus servire patri tuo, & ambu 23. Nos destinavimus servire patri tuo,
lare in præceptis ejus , & obsequi edi&tis ejus : ambulare in præceptis ejus, & sequi di&ta ejus :

24. & filii populi nostri propter hoc aliena 24. e obsederunt super eam filii populi nof-
bant fe à nobis , & quicunque inveniebantur ex tri: propter hoc & alienabant se à nobis , qui au-
nobis, interficiebantur, & hæreditates noftræ die tem inveniebantur ex nobis, interficiebantur ,
ripiebantur.

hareditates noftra diripiebantur.
25. Et non ad nos tantùm extenderunt ma 25. Et non ad nos tantùm extenderunt ma-
num , fed & in omnes fines noftros:

num, sed etiam in omnes fines tuos :
26. & ecce applicuerunt hodie ad arcem Jeru 26. & ecce hodie adplicuerunt ad arcem in
falem occupare eam, & munitionem Bethsuram Jerusalem occupare eam , & munitionem , cu
munierunt:

Bethfuram munierunt:
27. & nifi præveneris eos velociùs, majora 27. nisi præveneritis eos velociùs, majora
quàm hæc facient, & non poteris obtinere eos. borum facient, & non poteris obtinere eos.

28. Et iratus eft rex, ut hæc audivit: & convo 28. Et ut audivit rex, iratus eft: & convo-
cavit omnes amicos fuos, & principes exercitus cavit omnes amicos fuos , & principes exercitus
sui, & eos qui super equites erant:

fui , & eos qui super vehicula erant :
29. sed & de regnis aliis, & de insulis mari 29. & de regnis aliis, & de insulis mariti-
timis venerunt ad eum exercitus conductitii. mis do venerunt ad eos exercitus condu&titii.

30. Et erat numerus exercitus ejus , centum 30. Et erat numerus exercitus ejus, centum
millia peditum, & viginti millia equitum, & ele- millia peditum, & equitum , & elephanti trigine
phanti triginta duo, docti ad prælium.

ta duo, scientes prelium.
31. Et venerunt per Idumæam, & applicuerunt 31. Et venerunt per Idumaam, & adplicue-
ad Bethsuram, & pugnaverunt dies multos , & fe- runt ad Bethsura, & pugnaverunt dies multos ,
cerunt machinas : & exierunt , & fuccenderunt & fecerunt machinas: & exierunt, ( fuccen-
eas igni, & pugnaverunt viriliter.

derunt eas igni, & pugnaverunt fortiter.
32. Et receflit Judas ab arce, & movit caftra 32. Et surrexit Judas de arce, admovit
ad Bethzachatam contra caftra regis.

in Bethsuram Zaccharias contra caftra regis.
33. Et furrexit rex ante lucem , & concitavit 33. Et surrexit rex ante lucem, da suscita-
exercitus in impetum contra viam Bethzacha- vit exercitum in impetu suo secundùm viam
ram: & comparaverunt fe exercitus in prælium, Beth : & comparaverunt je virtutes in prelium ,
& tubis cecinerunt:

de tubis cecinerunt :
34. & elephantis oftenderunt fanguinem uvæ 34. & elephantis oftenderunt sanguinem uve
& mori, ad acuendos eos in prælium :

da mori , ad fiftendos eos in pralium :
35. & diviserunt beftias per legiones : & aftite 35: & diviserunt beftias in legiones : & ad-
runt singulis elephantis mille viri in loricis con- Sisterunt

singulis elephantis mille viri loricati cum.
catenatis, & galeæ ærex in capitibus eorum : & catenatis, & gale& area in capitibus eorum : 4
quingenti equites ordinati unicuique bestiæ electi quingenti equites ordinati singulis beftiis eleéti.
erant.

36. Hi ante tempus ubicunque erat bestia, ibi 36. Hi ante tempus ubicunque erant bestie,
erant : & quocunque ibat, ibant, & non discede- erant & illi : & quòcunque ibant, non discede-
bant ab ea.

bant ab ea.
NOTÆ ADAL. VERSIONEM VETEREM.
¥. 20. MS. S. Theod. initio haber : Et coierunt fsmul, ýyaye..... ng três éri tão sviwro porro vivier , feu vla, habe-
&c. Græc. Kæi Curuxeroon ära paulò verò poft, num. nam , frenum , poteftatem significat, ab erów , colligo , quia
fingul. se é o MOY"r" autos, fecit fuper eos , loco fe- habenå ligatur & tenetur equus. Schrevel

.
cerunt ; cæt. ut supra.

*.29. Græcè fimiliter , detractâ conjunct. 8, ante
Ν. 21. Grec. Και εξήλθον εξ αυτών εκ τέ ζυγκλεισμό, venerunt ; subjectoque isto , após autor,
...... Tives twr dosbær & 'Iopaúa. Mf. S. Theod. aliqui ex
impiis Ifrael.

.30. Græc. Kai ūv ó debreos durénewr durg...
*.zz. Itidem Græcè, detracto uno regi , poft dixe. Tär ni mv, tỉnoci Xinued es atwr, dj frépar7es..... sidó-
runt. In Ms. etiam S. Theod. Quoufque non facies? τες πόλεμον.

8.23. Græc. 'Hueis sus ons uwy, dosúeir 7W *?pi CX, X. 31. Similia exstant Græcè : pro ult. tamen fortiter , 2 opellega teis ut áuts as youévois, xalaxonxbeto Tois legitur and pwdūs, ad litt. viriliter , ut in Vulg. προσάγμασιν αυτε. .

*. 32. Και απήρεν Ιέδας από της άκρας, και παρενέ-
*.24. Mr. S. Theod. & filii , & populi noftri propter Caasy sis Bail?axapia , &c. ur fup. malè dividit Mi. San-
boc abalienabant fe, &c. ut in Vulgata. Græc. i Freixá- germ. Betbfuram Zaccharias , ubi unum Bathracharia.
θιναι εις την ακραν υιοί τε λα κμών , χάριν τότε και αλ *. 33. Græc. Kai dpêcioer og... ag aanpe thi Tapere
λοτριενται αφ' ημάν: πλην όσοι ευρίσκον7ο αφ' ημών , έθανα βολήν έν ορμή μαζι αυτό κατα την οδών Βαιθζαχαρία , και
98870 , &c. ut fupra.

&c. uc fupra.
7.25. Concinit Græcum , nisi quòd extremò habet , τα N. 34. "Græcè pluraliter , ay, mópar, 6 mororum ; dein-
oeie autor. Compl. oela hucor, ut in Vulg.

de , τε παρατήσαι αυτες εις τον πόλεμον.
. 26. Gr. ag id g rapsu6CouzaoCúpeeguia tw axpar 7.35. Græcè pariter , sis tas paraylas, in legiones ;
& Ιερεσαλήμ τη καταλαβέθαι αυτήν , και το αγίασμα και και την deinde, και παρέσωσαν εκάσω ελέφαν7ι χιλίες άνδρας τεθω-
Boil.bpæv ixúpwoer. Mf. quoque S. Theod, habet , ad arcem ρακισμένες εν αλυσιδωλούς, c, ut fupra, excepto uno εκάσα
in Jerusalem.

Jupio, unicuique beftia , pro fingulis beftiis.
. 27. Græc. initio haber singulariter , agar keg nnes 7:36. Græc. Os to apo xcups are far úr To Jupior , noare
xarlarcón, &c. ut supra.

Heren εαν επορεύετο , επορεύον7ο άμα , εκ αφίσαντο απ αυτό.
#.28. Græc. Kai piatto BOLOMEUS, ÖTE ýxport ag Cur-

ad eum ,

non

ad eos.

[ocr errors]

rex :

AL. VERSIO VETUS,

VULGATA NOSTRA, QUÆ ET ANTIQUA. FM. S. Germ.

37. Et turres ligneæ super eos firme , protecte 37. Sed & turres lignex super eos firmæ proTi. ij.

Super fingulas bestias : precincti Super ea machi- tegentes super fingulas bestias : & fuper eas manis: 6 Super fingulis viri fortes triginta , qui chinæ: & fuper fingulas viri virtutis triginta duo pugnabant super eos.

qui pugnabant desuper : & Indus magifter bestiæ. 38. Et residuain equitatum hinc & inde fta 38. Et residuum equitatum hinc & inde ftatuit tuit in duas partes exercitus commoventes , ca in duas partes, tubis exercitum commovere, & constipati in legionibus.

perurgere constiparos in legionibus ejus. 39. Et effulfit sol inde in clypea aurea, da 39. Et ut refulsit sol in clypeos aureos , & area, & refulserunt montes ab eis, & refplen- æreos, resplenduerunt montes ab eis, & refplenduerunt ficut lampades ignis.

duerunt ficut lampades ignis. 40. Et extensa est pars exercitus regis super 40. Et distincta eft pars exercitus regis per monexcelsos montes, & aliqui super bumilia : & tes excellos, & alia per loca humilia :& ibant cauibant cautè,

tè & ordinatè. 41. Et commovebantur omnes inbabitantes 41. Et commovebantur omnes inhabitantes terram à voce multitudinis eorum , de itineris terram à voce multitudinis, & incessu turbæ, & turba , & conlißionis armorum : erat enim exerci- collisione armorum: erat enim exercitus magnus tes magnus Made , fortis.

valde, & fortis. 42. Et adpropinquavit Judas, exercitus 42. Et appropiavit Judas, & exercitus ejus in ejus in pralium: & ceciderunt de exercitu regis prælium : & ceciderunt de exercitii regis sexcenti sexcenti viri.

viri. 43. Et vidit Eleazarus Avarum unum de 43. Et vidit Eleazar filius Saura unam de bela bestiis loricatum loricis regis : « erat superemi- tiis loricatam loricis regis : & erat eminens super nens cateris beftiis : & visum eft ei quòd ipse esset cæteras bestias : & visum est ei quòd in ea ellet

rex : 44. & dedit se ut liberaret populum suum , 44. & dedit se ut liberaret populum suum, & e adquireret sibi nomen æternum.

acquireret fibi nomen æternum. 45. Et occurrit ad eum audaciter in medio le 45. Et cucurrit ad eam audacter in medio legionis , & interficiebat dextera atque sinistra, gionis, interficiens à dextris & à finiftris, & ca& dividebant se ante eum huc atque illuc, debant ab eo huc atque illuc.

46. Et intravit subtus elephantum , occi 46. Et ivit fub pedes elephantis, & fuppofuit dit eum:& cecidit super eum in terra, & mor- se ei, & occidit eum: & cecidit in terram super tuus eft illic.

ipsum, & mortuus eft illic. 47. Et viderunt virtutem regni , & impetum 47. Et videntes virtutem regis , & impetum exercitus, & deverterunt ab eis.

exercitus ejus, diverterunt fe ab eis. 48. Qui autem de castris erant regis, af 48. Caftra autem regis ascenderant contra eos cenderunt obviam illis in Jerusalem, & adplic in Jerusalem, & applicuerunt caftra regis ad Jucuit rex in Judæam in montem Sion.

dæam, & montem Sion. 49. Et fecit pacem cum his qui erant ex Beth 49. Et fecit pacem cum his qui erant in Bethfur : da exierunt de civitate , quia non erant fura : & exierunt de civitate, quia non erant eis illis ibi alimenta in conclusione eorum. ibi alimenta conclufis, quia fabbata erant terræ.

so. Et comprehendit rex Bethsura : 660% 50. Et comprehendit rex Bethsuram : & conftituit illic custodiam servare eam.

ftituit illic custodiam fervare eam. 51. Et adplicuit ad sanctificationem dies Sr. Et convertit caftra ad locum fan&tificatiomultos : & statuit illic balistas, & machinas nis dies multos : & ftatuit illic balistas, & machi& ignis jacula, & de quibus lapides jactantur, nas, & ignis jacula , & tormenta ad lapides jac& fpicula , & scorpios ad mittendas sagittas, eo tandos , & spicula, & scorpios ad mittendas fafundibala.

gittas, & fundibula. NOTÆ AD AL. VERSIONEM VETEREM. *. 37. Græc. Kal túpyo...... Olemasombos op' ixáso cens : Eleazarus, cùm fupereminentem cæteris elephantum 9ηρίε· έζωσμένοι επ' αυτό μηχαναΐς· κ εφ' εκάςκαι άνδρες δυ loricâ vestitum regiâ adverteret , arbitratus quòd in eo effersex. νάμεως δύο και τριάκοντα και οι πολεμάλες επ' αυτούς και ο $.44. Ita in Græco. 'Indos dură.

Ν. 45. Grας. Και επέδραμδυ αυτό θράσς είς μέσον της #.38. Græcè tria solummodo variant ; videlicet, is - para los, on d'Eaváty dieta y cuántina, y X3or7o ani Car, statuerunt , pro fatuit ; fubinde, tñs Taperewors , durã sve ce a fr0ck. Ambrof. loco cit. . 43. subdit : cursis caftrorum , loco exercitûs ; ultimò, pápartir, vallibus , pro concitus in medium legionis fe proripuit , abjecto clypeo. legionibus ; Interpres Sangerm. legit pénarža, non pá- utraque manu interficiebat , donec , &c. de #. seq. parsi.

#. 46. Ambrof. ubi fup. fic pergit : donec pervenit ad . 39. Græc. 'Ns os tsunbey o v'acos epi tas xpuoãs, beftiam, atque intravit sub eam , & fubje&to gladio interexaxxãs dooltas, f526: Ta , &c. ut supra.

mit eam : itaque cadens beftia, oppreslit Eleazarum ; atque ν. 40. Grαc. Και εξετάθω μέρος τι της παρεμβολής το its mortuus eft. Græc. Kai sités v ünÒ Tòr fréparla, βασιλέως επί τα υψηλά όρη , καί τινες επί ταπεινά και ήρ

vabbnxev euro,

ανεϊλεν αυτόν έπεσεν επί την γήν εσά20v7o dopascos mig osiaquérws. Ms. S. Theod. legit , g alii yw auto, &c. ut supra. MS. S. Theod. Et ivit sub eleplanper loca br. milia, non alia , ur in lg.

tum, & fuppofuit je ei, &c. ut in Vulg. Ν. 41. Grec. Και εσαλεύον7ο πάν7ες οι ακέοντες φωνής #. 47. Ita quoque in Græco est, excepto uno plur. πλήθος αυτών, και οδοιπορίας τα πλήθος , και ζυγκρασμό των Tcor durépiewy , exercituum , loco exercitus. Ms. etiam S. wwwr, &c. i. e. Et commovebantur omnes audientes vo Theod. habet , & diverterunt ab eis ; Gr. ij f Etxurar az' cem multitudinis eorum , & inceffum turba , & collifionem autwr. armorum , &c. ut supra. Ms. S. Theod. Vulgatæ congruit, .48. Sic iterum in Græco eft, additâ unâ conjunct. nifi quòd deler terram , post inhabitantes ; & inf. legit colors, post Judæam. Ms. S. Theod. habet : 85 applicuit caflifionis, non collifione.

ira rex ad Judæam, &c. ut in Vulg. 5.42. Ad verbum è Græco.

9.49. Græc. Kai Tucer tipúruv MET E Târ ex Baboy 7. 43. Græc. Kai tidev 'Exec cap Lavapar (Compl. pwrong... Öte ex dutois fxei dialegch rõ cuplexasiadas ir Aυαραν και Αld. 'Αζαραν ) εν των θυρίων τεθωρακισμένον θώ- αυτή, ότι βάζαίον ήν τη γη. pars Graecoruza ( Mr. Alex. & Compl. Jcépaši Bacinexos) is *.5o. Itidem Græcè, præter unum Barboypar. ήν υπεράγoν πάντα τα 9κρία και ώφθη ότι εν αυτω εςιν *.51. Græc. inicio habet : Kai Taperélersy it

pasoisús. His alludit Ambrof. I. 1. offic. col. 53.b.di- dyscoue as miné pas , &c. quæ supra, uno excepto , & Spicus

LIBER I. MACHAB. Cap. VII.

1041 VULGATA NOSTRA, QUÆ ET ANTIQUA.

A L. VERSIO VETUS. 52. Fecerunt autem & ipsi machinas adversùs 52. Et fecerunt da ipsi machinas adversùs Ex Ms. S. Germ. machinas eorum,

&

pugnaverunt dies multos. machinas eorum, & pugnaverunt dies multos, n. 15. 53. Escæ autem non erant in civitate, eò quòd 53. Esca autem non erant in vafis eorum feptimus annus esset : & qui remanserant in Ju- & quod feptimus annus esset: & qui evaserunt dæa de gentibus , consumpserant reliquias eorum, in Judaa de gentibus, confumpferunt reliquias quæ repositæ fuerant.

repositionis 54. Er remanserunt in san&is viri pauci, quo 54. in sanctis , quoniam obtinuerat eos fam niam obtinuerat eos fames: & dispersi sunt unuf- mis, da dispersi erant unusquisque ad locum quisque in locum fuum.

suum. 55. Et audivit Lysias quòd Philippus ,. quem

55. Et audivit Lysias quòd Philippus, quem constituerat rex Antiochus, cùm adhuc viveret, constituerat rex Antiochus, cùm adhuc viveret , ut nutriret Antiochum filium suum , & regnaret, ut nutriret Antiochum filium suum , ut regnaret,

56. reversus eflet à Perside , & Media , & exer 56. cum reverfus effet de Perfida , Mecitus qui abierat cum ipfo, & quia quærebat fuf- dia, & exercitus qui abierat cum ipso, á quia cipere regni negotia :

quærit suscipere qua erant negotiorum : 57. festinavit ire, & dicere ad regem, & du 57. & feftinavit ire, dixitque ad duces exer. ces exercitus : Deficimus quotidie, & esca nobis citus , á viros : Deficimus quotidie, quia esca modica eft, & locus, quem obsidemus, est muni- nobis modica eft, & locus , quo'adplicuimus, eft tus, & incumbit nobis ordinare de regno. munitus , incumbunt nobis res regia.

58. Nunc itaque demus dextras hominibus iftis, 58. Nunc itaque demus dextras hominibus & faciamus cum illis pacem, & cum omni gen- iftis, ó faciamus cum illis pacem, cum omte eorum :

ni gente eorum : 59. & constituamus illis ut ambulent in legiti 59. e conftituamus illis ut ambulent in legimis fuis ficut priùs : propter legitima enim ipso- bus suis ficut & priùs : propter legitima enim ipa rum, quæ defpeximus, irati sunt, & fecerunt om- forum , qua dispersimus, irati funt, & fecerunt nia hxc.

nobis omnia bec. 60. Et placuit fermo in conspectu regis, & prin 60. Et placuit sermo in conspectu regis, & cipum : & misit ad eos pacem facere, & recepe principum : & mifit ad eos pacem facere, & rerunt illam.

ceperunt. 61. Et juravit illis rex, & principes : & exie 61. Et juravit illis rex, & principes : in runt de munitione.

his & exierunt de munitione. 62. Et intravit rex montem Sion, & vidit mu 62. Et intravit rex in montem Sion ,

& vinitionem loci : & rupit citiùs juramentum, quod dit munitionem loci : ( rupit jusjurandum , quod juravit : & mandavit deftruere murum in gyro. juravit : & juflit murum destrui in gyro.

63. Et discessit festinanter, & reversus elt An 63. Et discessit fefiinanter, ä reversus tiochiam , & invenit Philippum dominantem ci- Antiochiam, ( invenit Philippum dominantem vitati : & pugnavit adversùs eum, & occupavit civitati : cpugnavit adversùs eum, & occupavit civitatem.

cizitatem. NOTÆ AD AL. VERSIONEM VETEREM. la , quod deest inf. Nota pro de quibus lapides jactantur , fcriptum fimpliciter , nb. Conc.

Μ. 57. Grας, και κατέσσευδεν το απελθεϊν , και είπείν προς Ν. 52. Grace pariter : Και εποίησαν και αυτοί, &c. que τον βασιλέα, και τες ηγέμονας της δυνάμεως, και τες άνδρας fupra.

'ΕΚλείπομήν καθ' ημέραν, και και..... και ο τόπος, και παρεμβάλ*.53. Ifta quoque respondent Græco, si tollatur unum λομεν , εσίν οχυρος , και επίκειται νμϊν τα της βασιλείας. eorum , post vafis ; legaturque inf. Judæam, non Judaâ. .58. Itidem Græcè, præter unum fingul. dezier, dex

9.54. Græc. initio habet cum Vulg. Kæi u menelpluser tram, loco dextras. εν τοις αγίοις άνδρες ολίγοι, dein ur fup. ότι κατεκράτησεν *. 59. Grực. số đo su dure To Toptus 34: Tĩs vuluot; αυτών ο λιμός και εσκορπίθεσαν έκασος εις τον, &c. Nora áutch a's to apóteegv, &c. ut sup. detracto uno nobis , in Mr. Sang. ultimò fcribi de locum suum, pro in, vel poft fecerunt. ad , quod correximus,

. 60. Iridem Græcè. ř.55. Similia exstant Græcè , nisi hoc excipiarur ult. xis .61. Sic etiam in Græco est, detractå unâ conjunct. Becinosūces autóv, ad faciendum illum regnare , quod s', ante exierunt. vertit Nobil. loco ut regnaret.

.62. Similia prorfus in Græco, nisi quòd hab. ite^.56. M. S. Theod. Eg reversus esset à Perfide..... 6 τησε , pro rupit; ultimoque, και ενετείλατο καθελεϊν το τείχος quia quærit suscipere regni negotia. Græc, dméspeyer ato xuxaóter. quæ idem valent. της Περσίδος, και Μηδείας, και αι δυνάμεις αι πορευθείσαι το *.63. Consonac Græcum, subnexâ voculâ bio , vi, Businews uer'av77, ng © To Suls Teparabsīv sperrea?c Ms. poft ult. civitatem. Ms. etiam S. Theod. extremò leg. E vi Αlex. των πραγμάτων και Αld. & Compl. μετα των πραγμά- occupavit.

TWT.

1.

· A ,

CAPUT V I I.
VULGATA NOSTRA, QUÆ ET ANTIQUA.

AL. VERSIO VETUS.
Nno centesimo quinquagesimo primo, ex Nno centesimo quinquagesimo primo a Ex Mr. S. Germ.

exiit Demetrius Seleuci à Roma, & af- n. 15.
& ascendit cum paucis viris in civitatem mariti- cendit cum paucis viris civitate manere, & re-
mam, & regnavit illic.

gnavit illic.
2. Ét factum est, ut ingressus est domum regni 2. Et ut ingrefli sunt in domum regni patrum
patrum fuorum, comprehendit exercitus Antio- suorum, comprehendit exercitus Antiochum á
chum & Lyfiam , ut adducerent eos ad eum. Lyfiam , adducere eos ad illum.

NOTÆ AD A L. VERSIONEM VETEREM.
X. 1. Græc. "Everos i Terluxos xolos fabe Ayn maritimam : id genus errata veteribus librariis non inso-
μύeιος και τη Σελεύκε εκ Ρώμης , και ανέβ, ζυν..... εις πόλιν lita.
Tapaharaaslar , &c. unde suspicor mendum irreplisse in *. 2. Græc. Katrével, a's side TopEd Elo eis oixor Bædi-
Ms. Sangerm. ubi pofitum civitate manere, loco civitatem ablas malépwr. Autô, Curéna@or ai dordpeis sòv..... cyrun
Tom. II.

Q99999

[ocr errors]

tores eorum.

AL. VERSIO VETUS.

VULGATA NOSTRA, QUÆ ET ANTIQUA.
Ex Mr.S, Germ. 3. Et cùm adducti fuissent , dixit Demetrius : 3. Et res ei innotuit : & ait: Nolite mihi or-
f. 15.
Nolite mihi oftendere facies eorum.

tendere faciem eorum.
Et occidit eos exercitus. Et sedit Deme 4. Et occidit eos exercitus. Et sedit Demetrius
triús Super Sedem regni sui :

super sedem regni fui:
s. ex venerunt ad eum viri iniqui do impii s. & venerunt ad eum viri iniqui & impii ex
ex Ifraël : « Alchimus dux eorum , qui volebat Ifraël: & Alcimus dux eorum, qui volebat fieri
fieri facerdos.

facerdos.
6. Et accusaverunt populum apud regem,

di 6. Et accusaverunt populum apud regem , dicentes : Perdidit Judas, & fratres ejus, omnes centes: Perdidit Judas, & fratres ejus, omnes amiamicos tuos, & nos dispersit de terra noftra. cos tuos, & nos dispersit de terra noftra.

7. Nunc ergo mitte virum, cui credis , eat, 7. Nunc ergo mitte virum, cui credis, ut eat,
& videat exterminium omne , quod fecit nobis, & videat exterminium omne, quod fecit nobis,
regioni regis : & puniit eos, & omnes adju- & regionibus regis: & puniat omnes amicos ejus,

& adjutores eorum.
8. Et elegit rex Bacchidem de amicis regis , 8. Et elegit rex ex amicis fuis Bacchidem, qui
qui dominabatur trans flumen, magnum in regno, dominabatur trans Alumen magnum in regno,
& fidelem regi : da misit eum,

& fidelem regi : & mifit eum

1,
9. & Alchimum impium, e conftituit eis fa 9. ut videret exterminium, quod fecit Judas :
cerdotium, & mandavit eis facere ultionem in fi- fed & Alcimum impium conftituit in facerdo-
liis Ifraël.

tium, & mandavit ei facere ultionem in filios Il

raël.
10. Et surrexerunt, & venerunt cum exer 10. Et surrexerunt, & venerunt cum exercitu
citu magno in terra : & mifit nuncios ad Ju- magno in terram Juda : & miferunt nuncios, &
dam, & fratres ejus , verbis pacificis cum dolo.
verbis pacificis cum dolo. locuti sunt ad Judam , & ad fratres ejus verbis

pacificis
11. Et non intenderunt fermonibus eorum : 11. Et non intenderunt fermonibus eorum :
viderunt enim quia venerunt cum exercitu ma. viderunt enim quia venerunt cum exercitu ma-
gno.

gno.
12. Et convenerunt ad Alchimum do Baca 12. Et convenerunt ad Alcimum & Bacchi-
chidem multitudo fcribarum requirere jufta : dem congregatio scribarum requirere quæ jufta

sunt:
13. a primi Asidei , qui erant in filiis Ifraël, 13. & primi Allidæi, qui erant in filiis Ifraël,
& exquirebant ab eis pacem.

& exquirebant ab eis pacem.
14. Dixerunt enim : Homo de semine Aaron 14. Dixerunt enim: Homo sacerdos de semine
Sacerdos venit ad nos.

Aaron venit , non decipiet nos.
15. Et locutus eft cum eis verba pacifica: do 15. Et locutus est cum eis verba pacifica: & ju-
juravit eis, dicens : Non faciemus vobis malum, ravit illis, dicens : Non inferemus vobis malum,
neque amicis veftris.

neque amicis veftris.
16. Et crediderunt eis. Et comprehendit ex 16. Et crediderunt ei: Et comprehendit ex eis
eis sexaginta viros, ú occidit illos in una die, sexaginta viros, & occidit eos in una die, secun-
fecundùm verbum Asaph propheta:

dùm verbum quod scriptum est :
17. Posuerunt mortalia servorum tuorum ef 17. Carnes fan&torum tuorum , & fanguinem Pfalm.
ca volatilibus cæli, carnes sanctorum tuorum ipsorum effuderunt in circuitu Jerusalem, & non 78. 1. 2.
bestris terra : effuderunt sanguinem eorum ficut erat qui sepeliret.

in circuitu Jerusalem, non erat qui se-
peliret.

18. Et incubuit timor eorum super omnem po 18. Et incubuit timor, & tremor in omnem pulum : & dixerunt : Non eft in eis veritas & ju- populum: quia dixerunt: Non est veritas & judidicium : transgressi sunt enim conftitutionem, & cium in eis: transgressi sunt enim conftitutum, & juramentum quod juraverunt.

jusjurandum quod juraverunt. NOTÆ ADAL. VERSIONEM VETEREM.

[ocr errors]

durys auth. Mr. S. Theod. extremò legit , ut adduceret in facerdotio , y mandavit ei, &c. ut in Vulg.
cos ad eum.

¥.10. Græcè pariter : Kai dañpar, bor Meta doo
. 3. Græc. cum Vulg. Kai épéu duto tò Apārphoto rémeus noms sis für ’IÓ/*

νάμεως πολλής εις γην Ιέδα και απέσειλεν αγfέλες προς 'IE-
και είσε Μή μου δείξατε τα πρόσωπα αυτών.

σαν, και τες αδελφές αυτέ, λόγους είρωνικούς μετα Λόλα.
ν. 4. Grαc. Και απέκτειναν αυτές οι δυνάμεις, ας. Y.Il. Sic iterum Græcè , cum hoc ult. peta durduecue
ut "supra : adjecimus tamen sedem , è Gr. Ipáry ; cùm томи. .
Mf. codex id unum referat sup regni fui, lapsu calami. $.12. Græc..... Cureywyd regupeamé'wr e'x?uluooke dirauc.

*. 5. Græcum ponit záves, omnes, ante vocem viri ; ¥.13. Græc. ipso inicio hab. #pūta ci 'Asfało our
& inf. loco dux eorum , hab. vysito durar, dein, Boróbics è , &c. ut supra.
ιεραλεύειν. .

$. 14. Græc. addit, å tais durcémeci, in exercitu , post
¥.6. Græc, collit omnes, ante amicos ; & loco dispere verbum venit ; ftatimque, sỹ ox at oxuod vinãs, & non no-
fit, hab. pluraliter , forópaioar; Ms. verò Alex. mártas cebit nobis ; cæt, ut supra.
Tis pines C#, w nincês d'oxópoloer, &c. Mr. S. Theod. #.15. Ita fert Græcum, excepro uno éx?u?úoom, exe
nos disperdidit.

quiremus, vel quæremus , pro faciemus.
. 7. Sic etiam in Græco eft, præter hoc , j Tropeubels Ν. 16. Grec. Και ενεσίς ευσαν αυτώ..... κατά τον λόγον
it étw, 5 profeitus videat , pro eai, o videat ; paulòque or éregte in aliquo codice additur ó llegpurus, fi No-
post , xoræoátw , puniat , non punist ; sed in Ms. Alex. bilio fides.
exorácalo. Ms. quoque S. Theod. haber , & puniit,

¥.17. In Græco ut in Vulg. hæc leguntur fola : Lápo
7. 8. Ita rurium Græcè , additâ unâ conjunct. ġ, post κας οσίων (ε , και αίματα αυτών εξέχεαν κύκλω Ιερsσαλήμ,
Axmen.

και εκ ήν αυτοίς ο θάπίων.
4.9. Ita quoque in Græco, nec plura ; nifi quòd pro 7. 18. Græc. Kai !ÉTES AUTÔ ó pólos, sin ó spóros
duplici eis , fingulariter legitur αυτώ, , nempe poft έσι πάντα τον λαόν ότι είσαν: Ούκ έσιν εν αυτοίς αλήθεια,
sonstituit , & polt mandavit. In Mr. S. Theod. pariter , &c. ut supra. M. S. Theod. Non eft eis veritas , &c. ut ia
5 mifit eum ; ftatimque , Alcbimum impium conftituit Vulg.

[ocr errors]

L.

VULGATA NOSTRA, QUÆ ET ANTIQUA.

AL. VERSIO VETUS. 19. Et movit Bacchides castra ab Jerusalem, 19. Et movit Bacchides ab Jerusalem, & ad- Ex M6. S. Germ. & applicuit in Bethzecha: & misit, & compre- plicuit in Eegeth : & mifit, & comprehendit mul. 1. 15. hendit multos ex eis qui à fe effugerant, & quof- tos ex his qui ad eum desertores fugiebant, do dam de populo mactavit, & in puteum magnum quosdam de populo mactavit in puteum magnum. projecit.

20. Et commisit regionem Alcimo, & reliquit 20. Et statuit regionem Alchimo, & reliquit
cum eo auxilium in adjutorium ipsi. Et abiit Bac- cum eo auxilium in adjutorio. Et abiit Bacchides
chides ad regem:

ad regem :
21. & satis agebat Alcimus pro principatu sa 21. & contendit Alchimus de principatu sa-
cerdotii sui :

cerdotii :
22. & convenerunt ad eum omnes, qui per 22. & convenerunt ad eum omnes , qui diftura
turbabant populum suum , & obtinuerunt terram babant populum susum, & obtinuerunt terram Jue
Juda, & fecerunt plagam magnam in Israël. da, & fecerunt plagam magnam in Ifraël.

23. Et vidit Judas omnia mala quæ fecit Alci 23. Et vidit Judas omnem malitiam quam fe-
mus, & qui cum eo erant, filiis Ifraël, multò cit Alchimus, & qui cum eo erant, in filios Ifraël,
plus quàm gentes:

ampliùs quàm gentes :
24. & exiit in omnes fines Judææ in circuitu, 24. & exiit in omnes fines Judæa in circuitu ,
& fecit vindictam in viros defertores, & ceffave- & fecit vindictam in filios desertorum, & fur-
runt ultra exire in regionem.

rexerunt ut irent in regionem.
25. Vidit autem Alcimus quòd prævaluit Ju 25. Ut audivit Alchimus quòd prævaluit Ju-
das, & qui cum eo erant: & cognovit quia non das, & qui cum eo erant ; & quia non poteft fuf-
potelt luftinere eos, & regressus est ad regem, tinere eos, conversus est ad eos, & accufavit eos
& accufavit eos multis criminibus.

multis.
Mac. 26. Et misit rex Nicanorem, unum ex princi 26. Et mifit rex Nicanorem de principibus
15.1. pibus suis nobilioribus : qui erat inimicitias exer- fuis nobilioribus , qui oderat, & inimicitias exer-

cens contra Israël : & mandavit ei evertere po- cebat contra Israël : & mandavit ei ut auferret.
pulum.

populum.
27. Et venit Nicanor in Jerusalem cum exerci 27. Et venit Nicanor in Jerusalem cum exer-
tu magno, & misit ad Judam & ad fratres ejus citu multo, misitque ad Judam & fratres ejus
verbis pacificis cum dolo,

cum dolo verbis pacificis,
28. dicens: Non sit pugna inter me & vos: ve 28. dicens : Non fit pugna inter me & vos :
niam cum viris paucis , ut videam facies vestras veniam cum viris paucis, & videam facies vela
cum pace.

tras cum pace.
29. Et venit ad Judam, & falutaverunt fe in 29. Et venit ad Judam , & falutaverunt ina
vicem pacificè: & hoftes parati erant rapere Ju- vicem pacificè : & hoftes parati erant rapere Jue
dam.

dam.
30. Et innotuit sermo Judæ, quoniam cum do 30. Et innotuit fermo Juda, quoniam cum
lovenerat ad eum:& conterritus eft ab eo, & am- dolo venerat ad eum : e conterritus est ab eo, de
pliùs noluit videre faciem ejus.

ampliùs noluit videre faciem ejus.
31. Et cognovit Nicanor quoniam denudatum 31. Et cognovit Nicanor quoniam denudas
eft confilium ejus : & exivit obviam Judæ in pu- tum est confilium ejus : & exiit obviam Juda. ad
gnam juxta Capharsalama.

pugnam secundùm Capharsama.
32.

Et ceciderunt de Nicanoris exercitu ferè, 32. Et ceciderunt de Nicanoris ferè quina
quinque millia viri, & fugerunt in civitatem Da- genti viri, & fugerunt in civitatem David.
vid.
33. Et poft hæc verba ascendit Nicanor in

33. Et poft hac ascendit Nicanor in montem
montem Sion : & exierunt de facerdotibus popu- Sion : « exierunt de facerdotibus de sanctis, ego
li salutare eum in pace, & demonstrare ei holos. de senioribus populi salutare cum pacatè , & de
cautomata, quæ offerebantur pro rege. monftrare ei holocaustomata, qua offerebantur pro

rege.
34. Et irridens sprevit eos, & polluit : & lo 34. Et derifit eos, Gaspernatus eft, & pela
cutus est superbe,

luit eos: & locutus est superbe
NOTÆ AD AL. VERSIONEM VETEREM.
*. 19. Græc. Kai arñpe Baxxis us ari 'Ispxoannile, se aperto errore, ni fallor, quem abstulimus, fubftituenda
παρενέβαλεν ο Βυζέ8· και απέςειλε, 3 Cυνέλαβε πολλές από qui oderat, è Gr. pel05v70 hujufinodi vitia fæpe occur-
τών απ' αυτύ αυλομολκσαν7ων ανδρών , καί τινας τε λαν runt in hoc Ms. codice, quæ detrahere non dubitavimus.
και έθυσεν αυτες εις το φρέαρ το μέγα.

κ. 27. Grec. Και ήλθε Νικάνωρ εις Ιερεσαλήμ δυνάμει
V. 20. Græc. Kceà xalé sure the xúcar..... y, coñxe Heti terra , &c. ut supra.
αυτό λύναμιν τε βοηθείν αυτώ. Και , &c. ut fupra.

. 28. Græc..... w ' and pásuv oxíyors,, iva incoridos
W. 21. Gr. και αγωνίσαλο "Αλκιμος περί της αρχιερωσύνης. τα, &c.
W.22. Similiter in Græco.

*¥. 29. 30. Totidem leguntur Græcè.
. 23. Græcè pariter : Kai tid er d'«s tãoar Tüv xe .31. lta rursum in Græco , præter vocabulum ult.
χίαν ήν εποίκσεν "Αλκιμος, και οι μετ' αυτί, ώ υιούς Ισραήλ

.
itep tè feru. Ml. S. Theod. extremò hab. in filios Ifraël, *. 32. Mr. S. Theod. Et ceciderunt de Nicanoris ferè
plus multò quàm gentes.

quinque millia , &c. ut in Vulg. Græcè : Kai ingor Tây
*.24. Similiter in Græco, exceptis his mediis , in tois παρα Νικάνορος ασει πεντακιχίλιοι άνδρες , &c. ac in edd.
ανδράσι τοίς αυτομολήσασι , dein, και άνεσάλωσαν τη πορεύ- Αld. & Compl. πεντακόσιοι , non πεντακι Χίλιοι.
Jai, &c.

ν. 33. Grας. Και μετα τες λόγες τέτες ανέζη Νικάνωρ
V.25. Græc. 'as de sider "Arxipos Oto Viquosr 'Iksas, εις, το όρος Σιών" εξήλθον απο των ιερέων εκ των αγίων,

οι μετ' αυτό και έγνω ότι και δύναται υπος ήναι αυτές, και από των πρεσβυτέρων τξ λαξ ασσάσαθαι αυτον ειρηνικώς, και
επέσρεψε προς τον βασιλέα , και καταγόρασεν αυτών πονηρά. διείξαι αυτό την ολοκαύτωσιν , την προσφερομένην υπέρ της

F. 26. Grec. Και απέσειλεν ο βασιλεύς Νικάνορα, ένα βασιλέως. .
των..... των ενδόξων , και μισάντα και, έχθραίνον7α τω Ισegήλ: . 34. Græc. Kai kuxleiter auth's, xai xalerínader
και ενε7είλαλο αυτό εξαραι τον λαόν. Οbfervandum in Mf. αυτών, και εμίανεν , &c. que fup.
Sangerm. scriptum quod erat , & inimicitias exercebat , sed
Tom. II.

Q99999 ij

[ocr errors]
« ZurückWeiter »