Abbildungen der Seite
PDF

F L A C C I

" . م |
O P E R A.
Interpretations, Notis & Indice illustravit
LU DO VI CU S DESPREZ,
m ufum Serenif. -
р в p е н м .
· Accedit

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][graphic]
[ocr errors][merged small][merged small]
[graphic]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

^{ :** * 。 。」 PR E FAT I O. áÉUo fato ultimus prodit qui inà} ter primos Auétores centetur? §% Dicam, Leétor. Horatius Roma* nis Proceribus gratiosus quondam , Principibus etiam Francis dudum sese avet insinuare. Opem ei suam praeftitere tum illuftriffimus Dux M o NT Aus E R I u s , tum præftantiffimus Ecclefiæ Meldensis Praesul B ossu ET I us, nec non Doétissimus Hu ET I Us Abrincenfium Epifcopus defignatus : atque interretandi & adnotandi provinciam duobus fubinde viris eruditione confpicuis commiferunt. Ecce verò unum, dein & alterum abftulit invida mors. Tandem res ad me delata, damno , fatebor enim , publico. Ut ut eft , aequi bonique confùle, Leétor, ut jàm antea fecifti. Meas ad Juvenalem & Perfium annotationes

haud afpernatus ante annos fere feptem,

[ocr errors]
[graphic]

P R AE F A T I O. nunc ad Horatium accipe non minus accuratas, paulò verò copiosiores. Age, spatiare mecum non invitus per amoena hæc Mufàrum viridaria , ad argutos & dulces Venufini Cycni cantus, & ad eleA antis admodum Satyrici feftivos ac lepidos fales & fermones. o

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]

v і т А,

E vetufo quodam exemplari defcripta.

3 U 1 N T Us Ho R A T I Us F L A cc us, Venusinus, patre, ut ipfe quidem tradit , libertino, & exactionum coa&ore: ut verò creditum eft, falfamentario : quum illi quidam in altercatione exprobraffet, Quo>=> fies ego vidi patrem tuum brachio fe emungentem ? Rello Philippenfi excitus à M. Bruto imperatore , tribunus militum meruit: viétifque partibus, venia impetrata, fcriptum quæftorium comparavit : ac primo Maecenati , mox Augufto in gratiam infinuatus , non mediocrem in amborum amicitia locum tenuit. Maecenas quantopere eum dilexerit, fatis demonftratur illo epigrammate, Ni te vifceribus meis Horati Plus jam diligo, tu tuum fodalem, Hinnio me videas ßrigofiorem. Sed multo magis extremis, tali ad Auguftum elogio, Horatii Flacci, ut mei, efto memor. Auguftus epiftolarum quoque ei officium obtulit, ut hoc ad Maecenatem fcripto fignificat. Ante ip/e/ufficiebam fcribendis epißolis amicorum : munc occupatiffimus &• infirmus, Horatium noßrum te cupio adducere. Vemtet igitur ab ifta parafitica mem/& ad hanc regiam , &• mos in epißolis fcribendis adjuvabit. Ac ne recufàntiquidem aut fuccenfuit quicquam, aut amicitiam fuam fuggerere deftitit. Extant Epiftolæ, è quibus argumentigratia, pauca fubjeci, Sume tibi aliquid juris apud me, tanquam conviéior mihi fueris. Reéte enim & non temere feceris , quomiam id ufus mihi tecum effe volui, per valetudinem tuam fieri pofft. Et rurfus, Tui qualem habeam memoriam , poteris ex Septimio quoque noftro audire, nam incidit ut coram illo fieret à me tui mentio. Neque enim, tu fuperbus amicitiam noßram fprevifti, ideo nos quoqtee aiv6vzrse£e9v§μεν. Præterea fæpe eum , inter aliosjocos, potiflimum penem, & homuncionem lepidiffimum appellat : unaque & alterâ liberalitate locupletavit. Scripta quidem ejusufque adeo probavit. manfuraque perpetuo credidit, ut non modo feculare carmen componendum injunxerit, fed & Vindelicam vi&oriam Tiberii Drufique , privignorum fuorum : eumque coëgerit propter hoc , tribus carminum libris ex longo intervallo quartum addere. Poft Sermnones verò leétos quofdam, nullam fui mentionem faétam ita fit queftus , Iratum me tibifcito , quod non implerifque ejufmodifcriptis 2eaum potiffimum loquaris. An vereri, ne apud pofferos infame tibi Gt quod videari familiarumobis effe r Expreffitque Eclogaiìì, cujus

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
« ZurückWeiter »