Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

core

Datus

coro, 1.

Hypocrisy; hypocrisis, 3. f. tèr, sin minùs, sin secùs ; | Imaginary; imaginarius,
A hypocrite; hypocrita, 1.m. (whether),num,an, utrùm, fictus
To play the hypocrite; si si

(rus Imagination; imaginatio, mulo, 1.

Ignoble; ignobilis, obscu cogitatio, machinatio, Hypocritical; simulatus, gnobly; obscure, abjectè opinio, 3. f. falsus

Iguominious; infamis, pro- Full of imagination; cogiHypocritically ; simulate brosus

tabundus Hypothesis ; positio, 3. f. Ignominiously; cum dede. To imagine (think): exishypothesis, 3. f. questio,

timo, 1. suppono, 3. (in3. f.

Ignominy; dedecus, 3. n. vent), imaginor, 1. Hypothetical ; hypotheticus infamia, 1. f.

Imagined ; animo conceptus Hypothetically; hypotheticè Ignorance; inscientia, im- To imbank; munio, 4. seHyssop; hyssopus, 2. m. peritia, 1. f. (rudis

pio, 4.

(ere Hysterical hystericus Ignorant; ignarus, inscius, To imbattle; aciem instruA'hythe ; sinus, 4. m. por. To be ignorant; ignoro, 1. Imbattled (as an army); intus, 4. m.

nescio, 4.

(scite

structus; (as a wall), pinIgnorantly; inscienter, in

IN; infortunium, 2. n. ma- Imbecility; debilitas, 3. f. I

lum, 2. 1. (adj.), pravus, To imbellish ; polio, 4. denequam, malus; v.),

See Embellish perperàm, malè

To imbezzle (waste); pecuFor words not found by im To be ill; ægroto, l, male lor, 1. dilapido, 1. (puror in, vide em or en. se habere

loin), surripio, 3. Ill-conditioned; morosas ; Imbezzled; peculatus, surI EGO,

(-myself); ego (-disposed), pravus ; (-fa reptus met, ipse ego

voured), deformis; An imbezzler; peculator, 3. Iubic; lambicus

(-bred), asper, agrestis m. dilapidator, 3. m. Ice; glacies, 5. f. gelu, n. Ill-will ; invidia, 1. f. livor, An imbezzlement, dissipaAu icicle ; stillicidium, 2. 3. m.

tio, 3.f.

(bo. 3. n. stiria, 1. f.

Illegal; illicitus, injustus To imbibe (suck iu); imbilcy; glacialis, gelidus Illegally ; illicitè, contra fas To imbitter (exasperate); Au idea; idea, 1. f. concep. Illegality; injustitia, 1. f.

exaspero, 1. tio, 3. f.

Illegible; obliteratus To imbody; colligo, 3. misIdentity; identitas, 3. f. Illegitimacy; ortûs infamia ceo, 2.

(cito, 1. The ides of a month; idus, Illegitimate ; spurius, adul. To imbolden; animo, l. inpl. f.

terinus

(manus | Imboldened; animatus, in An idiom; idioma, 3. n. Illiberal; illiberalis, inhu stigatus an idiot ; idiota, 1. m. stul- Miberality; illiberalitas,3. f. To imboss; cælo, 1. rcultus, 2. m.

Illiberally ; illiberaliter Imbossed work; toreuina, An idiotism ; idiotismus, 2. Illicit ; illicitus, vetitus 3. n.

m. (-foolishness), stulti- Illiterate ; indoctus, rudis an imbosser ; cælator, 3. m. tia, 1. f. fatuitas, 3. f. in- Illness; morbus, 2. m. ægro- An imbossing; cælatura, 1.f. sipientia, 1. f.

tatio, 3. f.

Art of imbossing; toreutice, Idle; otiosus, negligens, ig. Ill-natured; perversus, mo 1. f. pavus, nugatorius, futilis;

(3. To imbroil ; confundo, 3. (-fellow), cessator, 3. m. To illude; illudo, 3. eludo, turbo, 1. i-trick), ineptia,l. 1. (-sto- To illuminate ; illumino, 1. To imbrue; imbuo, 3. conry), fabula, 1. 1. (-dis. An illuminating; illumina tamino, 1. (go, 3. coarse), sermo absonus, tio, 3. f.

To imbue; imbuo, 3. tinvel alienus

An illusion; phantasma, 3. To imitate; imitor, 1. (-a Very idle; desidiosus, iners n. error, 3. m.

thing), delineo, 1. (-with To be idle; cesso, 1. torpes- Illusory, illusive; fallax

To illustrate ; illustro, l.ex. Imitable; imitabilis Idleness; ignavia, 1. f. iner plico, 1.

Imitated; imitatus tia, 1. Ý.

Illustrated ; illustratus An imitating, or imitation: Idly: ignave, otiosè, ineptè An illustrating; illustratio, imitatio,3.f.delineatio,3.f. An idol'; idolum, 2. n. ima 3. f.

An imitator; imitator, æmu(cultor Illustrious; illustris, exi. lator, 3. m. An idolacer; simulacrorum mias, clarus

Immaculate; immaculatus, Idolatrous; idolis inserviens To be illustrious; clareo, 2. purus Idolatry; idololatria, 1. f. Illustriously; eximiè, clarè Immanity; crudelitas, 3.f. If, si; (-not), si minùs, si hlustriousness; claritudo, Immaterial (void of mat. n, ; (as if), 3. f.

ter); materiæ expers; (of quasi, tanquam, perinde an image ; imago, 3. f. sta no moment), res levis ac si: (but it), sin, quod tua, 1. f.

[imaginuun Immature; immaturus, cru » ; (but if uot), sinali. Image-wors''p; cultus dus

н

[po, 3.

[ocr errors]

co, 3.

go, 3. f.

Inmaturity; cruditas, 3. f. / Impatience; impatientia,l.f. / Implication ; implicatio, 3.f
Immaturely; immature Impatient; impatiens; (has- Implicit ; implicitus
Immeasureable; immensus ty in temper), iracundus Implicitly; implicitè
Immediate; immediatus, Impatiently; iracunde, ægrè To implore; imploro. 1. ob.
proximus
To impeach ; accuso, 1. ar. secro, 1.

(cratus Immediately; immediatè, cesso, 3.

Implored; imploratus, obseillicò, statim

í lis Impeachment; accusatio, An imploring; imploratio, Inimedicable; immedicabi 3. f. dica, 1. f.

3. f. Immemorable ; immemora. To impede; impedio, 4. To imploy; impendo, 3. bilis An impediment; impedi

See Employ Immemorial; memoria an. mentum,2.n. (-in speech), To imply (comprehend); tiquior {nitus hæsitatio, 3. f.

comprehendo, 3. (de Immense; immensus, infi: To impel; impello, 3. inci.

note), significo, 1. (in.

fer), infero, 3. concludo 3. Immensely great ; ingens To impend; immineo, 2. Impolite; inurbanus, rudis To immerge, immergo, 3. insto, 1.

(bilis Impolitic; incautus, impru. Immersion ; immersio, 3. f. Impenetrable; impenetra deos

(incaute Imminent; imminens, im- Impenitent; obduratus Impoliticly ; inconsiderate, pendens

[2. Imperative; imperativas To import (by ships); imTo be imminent; immineo, Imperceptible; incomper porto, l. inveho, 3. (conImmoderate ; immoderatus, tus, non perceptus

cern), intersum ; (signi. profusus

Imperfect; imperfectus, fy); significo, 1. Inmoderately; immoder maucus, curtus, orbus Import (use); utilitas, 3. f.

atè, nimis (pudicus Imperfectly; non perfecte (meaning), significatio, !ınmodest; immodestus, im- Imperfection; defecius, 4.m. 3. f. (-and export), invece Immodestly; immodeste, in Imperial ; imperatorius, au tio et exportatio verecunde

gustus

(rogans of importance; magai moInmodesty; immodestia,1,f. Imperious; imperiosus, ar meuti To immolate ; iminolo, 1. Imperiously; superbè, ar Of little importance ; levis Immoral; improbus, pravus roganter

(1. f. Importance; vis, 3. f. senImmorality; inprobitas Imperiousness; arrogantia, sus, 4. m. morum

(piè Imperishable; stabilis, fir Important; momentosus, Immorally; improbè, im.

gravis Immortal; immortalis, te Impersonal ; impersonalis Importation; invectio, 3. f. ternus

Impersonally; iinpersonali. Importunate; impurtunus, Immortality; immortalitas, ter

instans 3. f.

Impertinence; ineptiæ, pl. f. Importunately; importune Immortally; æternam Impertinent ; petulans; To importune ; efflagito, l. To immortalize ; æterno, 1. (not pertinent), absur. sollicito, 1. Immovable ; immotus, con. dus, ineptus

Importuned; sollicitates, stans

Inpertinently; petulantèr, obsecratus An immunity; privilegium, insulse

(fixus Importunity; importunitas, 2. n.

{tas, 3. 1. Imperturbable; immotus, 3. f. sollicitatio, 3. f. etilaImmutability; immutabili Impervious; impervius gitatus, 4. m. Immutable; immutabilis, To impetrate; impetro, 1. To impose (enjoin); injun. Constans [me exoro, 1.

go, 3. impono, 3. (cheat), Immutably; constantòr, fir Impetration; impetratio,3. f. fraudo, 1. To impair ; diminuo, immi. Impetuous ; vioientus, ve An imposition (cheat); nuo, 3. hemens

fraus, 3. f. (command), An impairing; diminutio,3.f. Iinpetuusity; rehementia, mandatum, 2. n. (tax), To impannel; eligo, 3. de 1. f.

(oppidd vectigal, 3. n. tributum, signo, 1.

Impetuously; veheinenter, 2. n. (-of a fiue), mulctæ Impannelled ; designatus Impiety; impietas, 3. f. irrogatio Imparity; inæqualitas, 3. f. scelus, 3. n.

Impossibility: impossibili. To impark; cousepio, 4. !mpious; impius, scelestus tas, 3. f. claudo, 3.

Impiously; iinpiè, scelestè Impossible ; impossibilis Tu impart; impertio, 4. im- Implaçable; inexorabilis An impost; vectigal, 3. . pertior, 4.

Implacability; implacabili. tributum, 2. n. Imparted; communicatus tag, 3. f.

An impostor; impostor, 3. Jopartial; æquus, justus Implacably; implacabiliter m. planus, 2. m. Impartiality, æquitas, 3. f. To implant; insero, 3. inse- Imposture fraus, 3. f. imjustitia. 1. f. mino, 1.

postura, I. f. Impartially ; æquè, juste Implements (tools); instru. Impotence : debilitas, 3. f. All imparting, communica menta, pl. . (gouds), ! Impotent; impotens,debilis to, 3. f.

supellex, 3. f.

Impotently; inputenter, 11Impassable; invius, avius To implicate; impl'co, 1. forme

mus

tus

[ocr errors]

rans

go, 3.

To imporеrish;depaupero,l. An imputation; vitupera (angered), exasperatus, An impoverishment; com. tio, 3. f.

irritatus pilatio, 3. f. [3. f. To impute; imputo, 1. tri- An inceuser; irritator, 3. m. au impounding; inclusio, buo, 3.

(natus An incensing; irritatio, 3. f. To imprecate ; imprecor, 1. Imputed ; imputatus, assig. An incensory; thuribulum damno, 1.

(3. f. Animputer; imputator, 3. m. An incentive; incitamenAn imprecation ; execratio, In is rendered by the seve tum, 2. n. Impregnable; inexpugnabi ral following prepositions: Inceptive; inceptivus lis

ad, apud, de, ex, in, inter, Incertitude; dubitatio, 3. f. Impregnated; gravida fac

intro, per, præ, pro, se- Incessant; constans, assita; (illed with), imbutus cunduin, sub, and tenus duus

(assidue To impress (mark); signo,l. In (adv.); intrò, intùs Incessantly ; constanter, An impression; impressio, in all; omninò ;(inasmuch Incest ; incestus, 4. m. in

3. f. l-on the mind), men as); in quantum, quandò, cestum, 2. n. tis sensus; (-of a book), quandoquidèm, quoniam, Incestuous; incestus, ineditio, 3. f. [cudo, 3. siquidem, quippè, quippe cestuosus (lex, 3. m. To imprint ; imprimo, 3. ex cuin, ut pote cum

An inch; uncia, 1. f. pol. To imprison; incarcero, 1. In (inward); internus, in- Inck by inch; unciatim, lenImprisonment; incarceratio, situs

[to, l. 3. ..

Inability; impotentia, 1. f. To inchant, enchant; incanImprobable ; improbabilis Inaccessible ; inaccessus An inchanter; veneficus, 2. Improbably band probabi. Inaccurate ; minimè exac m. incantor, 3. m. liter

An inchanting ; incantatio, Improbity; nequitia, 1. f. Inactive; ignavus, iners, 3. f. Impromptu; subita compo

(dia, 1. f. Inchantingly; magice, blansitio

Inactivity: inertia, socor. dissime Improper; improprius; (un Inadequate; non aptè quad. An inchantment; incantaseasonable), intempesti

mentum, 2. n. (I. f. vus

Inadvertence; incogitantia, An inchantress; venefica, Improperly; impropriè, ahu

1. f.

(prudens To inchase ; cælo, 1. pun. sivè, absurde

Inadvertent; incogitans,imImpropriety; improprietas, Inadvertently; imprudenter Inchoative; inchoativus 3. f.

(proficio, 3. Inanimate; inanimatus Incident; incydens, conTo improve (grow better), Inanity; inanitas, 3. f. tingens Improved ; provectus, pro vanitas, 3. f.

An incident(circumstance); rotus

Inaptitude; inhabilitas, 3. f. causæ accessio ; (event), An improvement; fructus, inapplicable; quod applica eventus, 4. m. 4. m. cultura, 1. f. quæs. ri nequit

Incidentally; obitèr, casu tus, 4. m.

Inarticulate; indistinctus, To incircle; circumdo, 1. An improver; amplificator, confusus

cingo, 3. 3. m.

[3. f. Inarticulately; confusè Incircled; circumdatus An improving; amplificatio, Inattention; negligentia,l.f. An incircling ; circumscripImprovident; improvidus, Inattentive; negligens, so tio, 3. f. incautus

An incision; incisio, 3. f. Improvidently; incaute, te- To inaugurate; inauguro, 1. incisus, 4. m.

(1. f. An inauguration; inaugura. To incite; incito, 1. stimuImprudence; imprudentia, tio, 3. f.

lo, 1,

(sus Imprudent; imprudens, in- Inauspicious ; inauspicatus, Incited; incitatas, impulcautus (insane infaustus

An inciter; incitator, 3. in. Imprudently, imprudenter, Inbred ; insitus, innatus An inciting; incitatio, 3. f. Impudeuce; impudentia, 1. To incamp; castra poněre Incivility; rusticitas, 3. f.

f. audacia, 1. f. (frons Incamped ; castris munitus Inclemency; inclementia, Impudent; impudens, ef. An incantation; incanta 1. f. Impudently; impudenter, mentum, 2. n.

Inclement; inclemens improbe culpo, 1. Incapable; incapax, inhabi- Inclinable ; propensus, proTo impugn; impugno, 1. lis An impulse ; impulsus, 4.m. Incapacity; imperitia, 1. f. An inclination : proclivitas, Impulsive; impeliens, ur- The incarnatiou ; incarna 3. f. propeusio, 3. f. kens tio, 3. f.

(one's own-), sponte sua Impunity; impunitas, 3. f. An incendiary; incendia. To incline; inclino, 1. verlicentia, 1. f.

rius, 2. m.

(4. m.

go, 3. Impure ; impurus, pollutas Incense; thus, 3. n. suffitus, To be inclined;propendeo, 2. Impurely; impurè, immunde To iacense; thus fumans Inclined; propensus, procliIn purity; immundities, 5. agitare ; (anger), exaspe

vis 1. sordes, pl. 3. f.

ro, 1. irrito, i.

Inclining; proclivis, decliIraputable ; imputandus Incensed; thure fumigatus;

vis; (as the day),inclinatus

cors

mere

nus

lis

non

tus

To inclose; includo, 3. præ | Inconsolable; inconsolabi- , incrustation ; incrustatio, cingo, 3. circumsepio, 4.

3. f. Inclosed; inclusus, cinctus Inconstancy; inconstantia, Incubation; incubatio, 3. f. An inclosing ; inclusio, 3. f. 1. f. levitas, 3. f.

To inculcate; inculco, l. An inclosure ; sepimentum, Inconstant; inconstans, le itero, 1. 2. n.

vis

(leviter Inculcated; inculcatus, reTo include; includo, 3.com- Inconstantly; inconstanter, petitus

(3. f. prehendo, 3.

Incontestable; con- An inculcating: inculcatio, Included; inclusus, com teudendus (tia, 1. f. Inculpable; insons, culpa prehensus

Incontinence; incontinen expers Inclasive; comprehendens incontinent; incontinens, Incumbent ; incumbens Inclusively; inclusive, si libidinosus

To incumber; impedio, 4. mul (tus Incontinently; continno, obsto, 1.

[runtus Incognito ; clàm ; incogni. illicò, mox [lus Incumbered; impeditus, obIncoherence; incongruen- Incontrovertible; indubita- An incumbering ; oneratio, tia, 1.f.

Incontrovertibly; sine con 3. f. Incoherent; disjunctus, ab troversia

Au incumbrance; impedisurdus

(surde An inconvenience; incom tio, 3. f. mora, 1. f. Incoherently; disjuncte, ab modum, 2. n.

Incurable ; insanabilis An income; reditus, 4. m. Inconvenient; incommodus, To incur; incurro, 3. mereIacommoded; incommoda intempestivus, indecorus or, 2. tus, læsus, damno affec- Inconveniently; incommo- An incursion ; incursio, 3. f.

dè, intempestive

To indear, endear; devinTo incommode; incommo- Inconversable; insociabilis cio, 4. obligo, 1. do, l.

Inconvertible; non con- An indearing : obligatio, 3. Incommodious; incommo. vertendus

f. meritum, 2. n. dus, molestus

To incorporate; concorpo- Indebted; obæratus; (oblig Incommodiously; incommoro, 1.

ed to), devinctus, obstricdè, moleste An incorporating ; coag

tus Incommunicable; non par mentatio, 3. f. cooptatio, Indecency; indecorum; 2 n. ticipandus 3. f.

Indecent; indecens,indecoIncompact; inconcinnus, incorporeal; incorporeus

incompositus (bilis Incorrect; mendis 'scatens, Indecently; indecore Incomparable; incompara vitiosus

Indeed; reverà, profectò, Incomparably; longè, mul. Incorrectly; mendosè, viti. itapè? itanè vero? to (cingo, 3. osè

(expers Indefatigable; indefessus To incompass; circumdo, 1. Incorrectness; accurationis Indefatigably; summa diliAn incompassing; ambitus, Incorrigible; incorrigibilis geutia

Incorrigibleness; emenda- Indefeasible; inviolabilis, Incompatibility; repugnan

tionis desperatio

irrevocabilis tia, T. f. (repugnans Iocorrupt; purus, sincerus, Indefinite; indefinitus Incompatible ; insociabilis, integer

(expers Indefinitely; indefinite Incompetency; jurisdicti- Incorruptible; corruptionis Indelible; indelebilis onis defectus

Increase; incrementum, 2.11. Indelicacy; indecorum, 2. n. Iacompetent; non legiti. To increase (add to); au- To indemnify; illæsum præ

mus, non conveniens geo, 2. accumulo, 1. stare Incomplete ; imperfectus (grow), cresco, 3. auge- Indemnified ; illæsus, tutus Incomprehensible; abscon or, 2.

Indeninity ; indemnitas, 3.f. ditus

Increased ; auctus, adauc- An act of indemnity;amuesInconceivable; quod ne.

tia, 1. f. quit concipi (3. f. An increasing; auctus, 4. m. To indent; incido, 3. Incongruity; incongruitas, Increasing ; augens, cres- Indented ; depticulatus, io. Incongruous; non congru

cens

cisus [denticulala ens

Incredible;

incredibilis, An indenture ; syngrapha Inconsiderable ; vilis nihili fide major

(3. f. Indesinently; assidua, sem. Iuconsiderateness; incogi- Incredibility; absurditas, tantia, 1. f.

Incredulity; incredulitas, Indeterminate ; indefinitus Inconsiderate ; præceps, te 3. f.

Indeterminately; indeter. merarius

Incredulous; incredulus minate Iuconsiderately; inconsul- 'To incroach; invado, 3. in- Indevoutly; irreligiosè tè, temerè 11. f. trudo, 3.

An index; index, 3. c. g. Inconsistency; repugnantia, Incroached; sensim invasus syllabus, 2. m. Inconsisteut; repugnans, An incroacher; invasor, 3. An Iudian ; Indus, 2. m. absurdus

m.

Indian ; Indicus Inconsistently; absurde, in- An incroachmeat; invasio, To indicate ; indico, monepte

3. f.

rus

4. m.

tus

per idem

stro, I,

monstrans

[ocr errors]

Indication, indicatio, 3. f. Indubitably; sine dubio The infantry; peditatus, 4. Indicative; indicativus, 'To induce (prevail with); m.

{mento, 1. exoro, 1. (allure), allicio, To infatuate; infatuo, 1. de. Indicted ; delatus, accusa 3. (persuade), persua- Infatuation; stupiditas, 3. f. tus

deo, 2.

To infect ; inficio, 3. imbun, An indicter; accusator,3. m. An inducement; incitamen 3. coinquino, 1. corrum. An indicting; accusatio, 3.f. tum. 2. n.

po, 3. vitio, 1. An indictinent ; libellus ac. To induct ; induro, 3. Infected ; infectus, vitiatus casatorius

An induction; inductio, 3.f. An intection; contagium, 2. Indifference; æquabilitas, To indulge; indulgeo, 2.

(tiferus 3. f. (unconcerneduess), pare, 2.

Infectious;contagiosus,pes. animus incertus

Indulgence;indulgentia,l.f. Infelicity; infelicitas, 3. f. With indifference; frigide, Indulgent; blandus, obse. To infer; infero, 3. colligo, jejune quiosus

3.

(3. m. Indifferent; indifferens, me- Induigently; indulgenter, An inference: consequens, dius, æqualis; (ordina blande

fuuro, 1. Inferior; inferior, minor ry), mediocris

To indurate; obrturo, 1. Inferiority; inferioritas 3.f. Indifferently(without parti- Induraced; obduratus,ob Infernal; infernus, inferus ality); indifferen tér, indis

firmatus

To infest; infesto, l. vexo, 1. crimina im ; (coolly), je- Industrious; diligens, assi. an infidel; infideíis, infidus jane, frigide

dung

(ligenter Infidels ; infideles, pl. Indigence; indigevtia, 1. f. Industriously ; sedulò di Infidelity: infidelitas, 3. f. egestas, 3. f.

(nitus Industry; industria, diligen. Infinite; infinitus, immenIndigeuous; nativus, inge tia, 1. f. gnavitas, 3. f. Indigent; egenus, pauper To inebriate ; inebrio, 1. Infinitely ; infinitè, ad infiIndigested; indigestus, in- Ineffable ; ineffabilis

nitum compositus (ficilis Ineffably; more ineffabili Infinitive ; infinitivus Indigestible; concocta dif- Ineffectual; inefficax,inanis Infinity ; infinitas, 3. f. Indigestion ; stomachi cru- Ineffe ctually; sine effecta Infirm; infirmus, languidus ditas

Inelegant; inelegans An infirmary; valetudinariIndignant; indignans, ira- Inequality; inæqualitas,3. f. um, 2. 11. tus Inert, iners, segnis

An infirmity; infirmitas, 3. f. Indignation; indignatio, 3. f. Inertly ; seguitèr, ægrè To inflame; inflammo, l. To have inaiguation ; sto- Inestimable; inæstimabilis accendo, 3. machor, 1.

Inevitable; inevitabilis To be inflamed; excandesIndignity; indignitas, 3. f. Inexcusable; inexcusabilis

co, 3.

(tio, 3. f. coutumelia, 1. f.

Inexhausted; inexhaustus An indammation; inflammaIndirect; indirectus, obli- Inexorable; inexorabilis, Inflammatory; ardens quus

pervicax

To inflate ; inflo, 1. Indirectly; indirecte, obli- Inexpedient; parùm con An inflation; inflatio, 3. f. Indiscreet; imprudens, in

ducens

To inflect ; inflecto, 3. curconsultus

Inexperience ; imperitia,l.f. Indiscreetly; imprudenter, Inexperienced ; inexpertus Inflexibility; pertinacia, 1. f. temere

[1. f. Inexpiable; inexpiabilis Inflexible; indexibilis, inexlydiscretion; imprudentia, Inexplicable ; inexolicabilis

orabilis Indispensable; inevitabilis Inexpressible; ineffabilis Inflexion ; inflexio, 3. f. Indispensably; necessariò Inexpressibly; inenarrabi. To inflict; infligo, 3. pu

liter Indisposed; æger, alienus

nio, 4. Indisposition; mala habitu. Inexpugnable; inexpugna- Indictive; puniens do

bilis

An influence; impulsus, 4. Indisputable; indubitabilis Inextinguishable; inextinc

m. auctoritas, 3. f. tus

To influence ; Indissoluble; indissolubilis

moveo, 2. Indistinct; indistinctus,Inextricable; inextricabilis impello, 3. promiscuus

Infailibility; erroris vacui. To infold; implico, 1. Indistinctly; promiscue tas

To inform (teach); instruo, Indistinguishable; indiscri- Infallible ; certissimus, er. 3. instituo, 3. (give infor minatus

roris expers (dubio mation), noustro, 1. To indite (dictate); dicto, 1. Infallibly; certissimè, sine certiorem facere ; (-aIndividual; individuus; Intamous; infamis, famosus gainst), defero, 3. (-him

(every-), singuli, pl. Infamously; turpiter, famo sell), disco, 3. Individually; singulatim se

[cus, 3. n. An information;informatio, Indivisible; individuus

Infamy; infamia, 1. f. dede 3. f. accusatio, 3. f. delaIndolence : ignavia, 1. f. Intancy; infantis, 1. f.

tio, 3. f. Indolent; lentus, ignavus An infant ; infans, 3. c. g. To be informed; certior fie Jadubitable ; indubitabilis, Infantile, infantine; infanti: | An informer; delata.. certus

lis

[què

vo, 1.

m.

« ZurückWeiter »