Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

گرفتن imp verbi گیر | s barejya = برنج = گرنج .cum et jeg

d) Praeterea permutantur etiam labiales cum gutturalibus et quidem 1) lit.

8.

== b. varesha et 2) lit. cum że. g. ¿bb, b. nabi, hzv. ON),

=

e) Denique lit. respondens antiquiori p, b interdum prorsus abiicitur e. g. = r. b. gare w = gareb,

ap. garb, ved. garbh; imp. verbi

=r. 8. lap. Cf. etiam

لافیدن = لائیدن ;ap gub =

عيشه

خ لبيدن (لابیدن شکوفیدن et شکوخیدن .snabhi, coll ه شغلیدن et خیلیدن . شخلیدن .coll. b فرویدن pro فرخویدن شفیلیدن

§. 18, c.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

=

نگارم et گذرم گذارم انبارم دارم .ande praes

b) In media voce lit. r radicis aut retinetur e. g. = s. karpâsa;

ar.

تلنگبین و اروند = الوند tur 1 cum e g ; دیوار = دیوال ; چنار = چنال ; ترنگبین زرو = زلو سوراخ = سولاخ ;شرف = سلف فتریدن = فتلیدن ; آغاریدن = آغالیدن .coll هراسیدن quae tamen آورد = آفند r 2 cum e g = هراشیدن ;r. b. hrag =

کراجیدن ;a r barez, 8. marj آمرزیدن r. b. et = کردن ;r. b. garez, garj =

ن

2)

permutatio in dialecto hzv. usitatior est

et

[blocks in formation]

درست .n = p ;آفرین Coll. Not 78, p | شنیدن و شنودن ;b. parsti, s. prshtha= .et Spieg. Gr. d. Hzv. spr فرزند p = 12135 کاشتن کشتن, کشیدن ;r. b. et s. ru =

[blocks in formation]

اشردن = آشزدن lecto Ispahanensi tribuit e g coll ارمانیدن et ارمان = از مانیدن et ازمان b.pashna, s. parshni (sec. Kuhn Z

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Syncope lit., etiam in persica lingua usi- ap. non exstat eiusque locum lit. r occupat, = 8. pratapa; | ex qua etiam lit. l orta est. Sed reperitur

پرتو = پتو tata est eg

in dialectis antiquioribus hzv. et pars. et

offerunt, ubi dialecti cognatae r habent

b) Permutatio lit. d cum satis nota

دوخ = لوخ : in lingua persica, quae saepe etiam lit. I

دوختن

probatur
etiam
his
exemplis

لنديدن
لوغیدن دندیدن
-instrumen ابیل coll دوشیدن . دوزیدن .

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

=

=

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

بشولیدن

r. b tar. Fortasse etiam huc = تالیدن

pertinet mutatio lit. rd in l aut r e. g. Kių, quod ex ved. prdaku, prdaka ortum

=

=

[blocks in formation]

بالن ;videtur = hortus پالیز : بادرنگ rb mared, s = مالیدن ;arm.part6z بالیدن ;mard گولیدن et غریدن ;r. 8. nard = نالیدن

= r. b. vared, s. vardh;

=

r. b. gared coll. s. gar. Cf. etiam, cuius r. b. zrâd, s. hrâd videtur.

=

:

ولجم = لجن زكجيم

=

etiam cum liquida Je. g.

=

[ocr errors]

s. lamba, sed

miscere

[ocr errors]

پوش در et cum lab e gمیزیدن پنگیدن .coll موش در بندی = , | khsh s.

est

بندی a Lit. J hand raro etiam orta

coll پرماس = پرواس .g و et cum منگیدن , x gutt 1

sh . =

. برماسیدن et پرواسیدن electa lit آشیانه

eiicitur a) Lit.

per syncopen e. g.

م

e.

1) ex J, Š, ¿ et ☺☺

=

(§. 25, c) et lit. cum permutata a r.

ی

nidus آلانه .et she g

imprimis sequente altera, خمیدن = خیدن khshi + a habitare coll. b. shayana . | b. et هم مانا = همانند et همانا nasali e g | الفتن ;habitatio, sedes, ab eadem r. khshi et دیدار opp. نیم مدار = نیمدار هم مانند

a r. b. khshub, s. kshubh;

abiici potest per aphaeresin, ut in v.,

(§. 7, c),

=

آشفتن uodمجید arb gush quum decurtatum sites آغوشیدن . » آگوشیدن = آلوشیدن ه مانجیدن b. .,, . . .iieeta it رنجیدن ortum est ex ; خاک خشک (pro خکشک = خشک coll سوشل et سولك و زاغوك = زالوك فخمیدن ex مخمیدن et فلخودن ex ملحودن ut لوچ ; auris غوش = غول ; غاكوك = غالوك al. et 2 ex palatali sibilo كوخ = لو کوچ پلیدن . پالیدن . ...

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

S.

= r. b. jan s. han, in v. c.

[blocks in formation]

pr. r. b. çac et ante lab. Ų e.

ن

آهنجم pr آهنختن ژندیدن و زندن . زندن gua persica, ut in

و سخت a r bac آهنجم .pr آهختن g = سنجم آزندن

زدن pro

خنبم pr خفتن اشکندن et in اوز ندیدن et آژندیدن آژندن pr و سفتن ; r. bo gap =

[ocr errors]
[ocr errors]

b. سنبم be a fa = سم 8 سنب .r. bo gif coll = نهفتن

[blocks in formation]

=r. s. çaǹk, aut vocali longa compensatur,

.

b.

colligi, pr. mi a r. b. gup

(pro ghup). Cf. etiam §. 4, d et 18, c.

c) In vocibus persicis lit. cum J

ن

و e g

بستن han et in ... سهستن rs. sten et in = ستاندن = ستادن etin

زادن ut in et ملخ نیلو پر et لیلو پر . . permutatur زید r. b.zan, s.jan et in = زدن et haud raro etiam کنند et کلند ; منجخ .Coll گزیدن و پریدن آزیدن

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

و نانوا et نانيا ; ياود et یابد و بریدن et وزیدن ب a Lit. o initialis saepe transit in بافتن . . vel barza, s. va گراز et وراز و لو et لب بيند r. b. et s. vap =

coll. al. forma ching a r. b. vaên, 8. vên;

b. vij;

=

râha, arm. varaz; giga et qu

et آویختن آگیشیدن et آویزیدن .r. big coll = آویختن coll ويختن pro بيختن بیختن .coll انگیختن be a vi (ب پ بی پی)

. :

c) Saepe, media ex b vel p orta est

=

praep.

گردیدن انگیختن ;r. b. varet, s. vart =

بردن گواریدن نواریدن آوردن . گرگان abvi آویختن .coll آنویختن pro

[blocks in formation]

غیشیدن vistaçpa; cui addendum est تاویدن ;s.pish

بالیدن + 3 pro گوالیدن gutturalibus permutatis S. 6 e s t گیشیدن pro

[merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

e) Syncope lit., etiam in lingua persica usitata est, quum dicant et

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

a r. b. gush, s. ghush praef. Fortasse etiam huc referendum destruere, delere, perdere, si ad r. s. han pertinet, quae saepe in ghan mutatur coll. ghnanti, aghnan, jaghâna, caus. ghatay, al., ut sequens lit. & ad indicandam lit. aspiratam addita videaCf.

پرویزن

tur. of etiam arm. mari gallina ;جليز et ( جلبيز) جلویز ; بزشم et بزوشم ز پریزن مرغ et maregha, p توانست و تاند et تواند ;تانم et توانم

pro شاندن et رواندن pro راندن .coll تانست . شواندن

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

= b.

7) ex gutturali aspirata h, cuius mutationis exemplum videtur hzv. ' nasus, ap. nâhi, b. nâoǹha, s. nâsa;

d) ex antiquiore th et dh e. g.,

-coll be raah ,آرائیدن و آراستن pr. verbi .

vocali obscuپاید

âmi a r. b. râd, s. râdh;, pr. verbi , coll. b. pâdh-â mi a r. pâd?, forma secundaria radicis b. pâ ad analogiam radicis çnâd, quae est forma secundaria radicis b. çnâ; R = riore û pro á posita, pr. verbi, coll. b. paidh-yâiti a r. b. pad;, pr. verbis, coll. b. jaidhyê mi a r. b. jad, s. gad;,, pr. verbi

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ot نیوفتم = نوفتی et نوفتم و نیرزد = نرزد | ماشوب گوید = خود نیوشیدن = نوشیدن

[blocks in formation]

s. cakra; ż= b. çukhra, s. çukra;

101, sed etiam in lingua persica, in qua

ن

imprimis liquidae, et J, nasalis et sibitransponi solent, e. g. zg

lantes

س

et

=

گرزدن و وشرك =

فليته ; فخلمه = فلحمه ; پیلگوش

=

=

پیلغوش et پیغلوش گزردن:

; فتیله

چرخ ;b. vafra = برف t

سرخ

الفنجیدن = فلنجیدن .Coll ; مخلج = ملچ b.mazgan = مغز : bvazra = گرزه و گرز

[blocks in formation]

ز آخسمه = آخمسه ;qafna . غوندن tiva una cum transposita in usu est eg چسپیدن كرفس = کرسف 8 کرسب .. اورند خیسیدن = خسپیدن و چپسیدن .a r. b خیسیدن پشخیدن ;qafg شپوختن . شپیختن خشودن et خشائیدن ; (r. 8. sparç (sp = .r. b. sk = خودن et شخائیدن

=

Interdum etiam forma primi

,, hzv. 71, b. aurvañṭ

,

=

3. Praeterea perfrequens est haec mutatio non solum in lingua antiquiore bactrica, d. q. v. Justi Handb. d. Zendspr. p. 364,

abiecta ;

[ocr errors]
[blocks in formation]

آی .venire, imp آمدن .tivo aut in imperativo magis apparet, e. 8. .p. et s. gam et r. b. ap . . م . . ترسیدن : edere, r. b. qarar خواردن

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

.aut minus immutatae sunt, فرود 8 فرواندر 8 در پیش بیرون بر باز درپیش, بیرون,بر,باز

et et primitivam verbi significationem plerumque immutat et

b) praefixa praepositione, quae non nisi cum verbis coniuncta reperitur et cum

cum his praepositionibus coniuncta ut simplicia usurpantur et instar verborum simplicium etiam cum praepositionibus in lingua persica usitatis coniungi possunt, e. g.

« ZurückWeiter »