Modern moral eller kristelig moral?: pupulære foredrag

Cover
K. Schønberg, 1890 - 52 Seiten
 

Was andere dazu sagen - Rezension schreiben

Es wurden keine Rezensionen gefunden.

Ausgewählte Seiten

Häufige Begriffe und Wortgruppen

Beliebte Passagen

Seite 26 - I skulle ikke sætte Eder imod det Onde; men dersom nogen giver dig et Slag paa dit højre Kindben, vend ham det andet ogsaa til.
Seite 10 - ... til Græken Evangelia paa Grækiske, at de skulde dem vel forstaande; Sanctus Matthæus skrev Evangelia paa Ebraiske til dem, som talede ebraiske Maal, Sancte Povel Apostel skrev Epistler paa Grækiske og Ebraiske til dem, som talede saadanne Maal. Havde nogen af dem skrevet Evangelia til Danmarkes Rige, da havde han dem visselig skrevet paa ret Danske, saa Alle det forstaandet havde, thi hvert Menneske bør at kunne dem paa sit eget Maal. Ingen skal tro, at de ere helligere paa eet Tungemaal...
Seite 13 - Du sat bag og saa forvendt, at det er hverken forstandige adskild eller bekvemmelige tilhobe kommet. Saa haver Du forvandlet Texten, at de, som ere kloge, forstode de ikke Latinen, af Dansken skulde de ikke blive vise.
Seite 26 - Hvo, som ser paa en kvinde for at begjære hende, har allerede bedrevet hor med hende i sit hjerte; eders tale være ja, ja og nei.
Seite 47 - Nielsen, 1889, p. 49—50)) fremhæver, at sproget, navnlig i de poetiske og profetiske skrifter, var »saa forpint og skruet efter Originalerne, med ét Ord saa udansk, at den menige Mand tidt slet ikke forstod det og tabte Lysten til at læse, hvad han stundum ingen Mening kunde finde i«.
Seite 73 - Bibeloversættelsers Historie, Smaaskrifter til Oplysning for Kristne, udg. af F. Nielsen, Kjøbenhavn 1889, pp. 74f.: „Først var det Oversætterne om at gøre, fremfor alt, at Lægfolket ret skulde kunne forstaa og drage Nytte af, hvad de hellige Skribenter havde sagt paa de gamle, os fjærntliggende Sprog; derefter gjorde Oversætterne sig særlig Flid for at gengive disse Sprogs Ord og Vendinger saa nær som muligt, selv om de løb Fare for at voldføre Modersmaalet og lade det blive dunkelt,...
Seite 2 - Men ogsaa jeg siger dig, at du er Peter [Klippemanden |, og paa denne Klippe vil jeg bygge min Menighed. og Dødsrigets Porte skulle ^kke faa Overhaand over den.
Seite 2 - Og Jesus svarede og sagde til ham: Salig er du, Simon Jonas' Søn, thi Kjød og Blod har ikke aabenbaret dig det, men min Fader, som er i Himlene.
Seite 39 - Oversættelse; skulde der rettes efter Grundteksten, blev man nødt til at afvige fra Luther, og det turde man paa ingen Maade, især nu da Tysklands Mistanke hang over Københavns Universitet som en truende Sky.
Seite 48 - Naar jeg end skal vandre i Dødsens Skugges Dal, vil jeg ikke frygte for ondt. thi du est med mig, din Kæp og din Stav de skulle trøste mig.

Bibliografische Informationen