Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

BI

ullum est, facilè & æquo animo feret lector, maximè postquam noverit vix ullas esse in codicibus , qui nos præterierunt, alicujus momenti difcrepantias , quas aliunde quæsitas, tum ex SS. Patrum scriptis, tum ex aliis exemplaribus , noftræ non exhibeant notæ. Quapropter longioris appendicis labore fuperfedendum existimavimus. Primò namque subierat in animum singulas colligere discrepantias, quas sive ex Blanchini volumine recèns in lucem emisso, sive ex codicibus manu exaratis, qui feriùs ad nos pervenerunt, extrahere licebat, totafque undequaque collectas feorfim repræsentare, jamque plurimas extraxeramus. Verùm ab incæptis citò deftitimus, poftquam varias illas lectiones cum noftris contulimus notis : quippe aut omnes illæ discrepantiæ hîc nobis occurrerunt ; aut ut plurimùm lectiones codicum noftrorum notæ melioris visa funt. Rei periculum facere lectorem ipsum jubemus, proposito in exemplum eximio codice , quo usus est doctissimus Blanchinus, & ad cujus fidem Pfalterium auro cedroque dignum ( sic enim apellat ) vulgavit

.

[ocr errors]

se plus

De Psalterio
VIII. D licibus , qui nos in antiqua Interpretationis investigatione

Iximus
præterierunt, quas aliunde quæfitas , sive ex aliis codicibus , live ex
SS. Patrum fcriptis, noftræ non exhibeant notæ. Addidimus præterea
codicum, quibus ufi fumus , lectiones notæ melioris esse ut plurimùm.
Rei periculum erudite lector facias, atque intelliges editionem nostram
nonnisi mole graviorem, minimè verò locupletiorem futuram fuisse ex
his codicibus. In exemplum sit codex ad cujus fidem suum vir clarissi-
mus Blanchinus edidit Pfalterium : non est alter codex,

quo
jactet vir doctus, nec immeritò. Jam verò si insigniores hujus codicis
discrepantiæ in noftris exhibeantur notis ; si ubi codex alter ab altero
diffidet, potior meliorque sit codicis noftri lectio ; si codex ad cujus
fidem antiquam Psalterii Interpretationem luci reddidimus, magis ve-
terem oleat Interpretationem, quàm Veronensis : Quid plura ? si in co-
dice Veronensi plurima Hieronymianæ correctionis appareant indicia;
si codex Veronensis secunda manu sit recognitus, five, ut cum Blanchino
loquar, sit vitiatus, noster verò ex omni parte purus , integer, sincerus ;
profectò etiamsi codicis Veronensis data nobis fuisset copia , nostro ta-
men Sangermanensi fuisset posthabendus. Nihil eft ergo quod nos
poenitere debeat, hunc , aliosve nonnullos codices, si qui sint, manibus
non trivisse. Levissimum istud damnum est, quod immensa variarum
lectionum , quæ in notis occurrunt, segete rependimus. Has adibit le-
ctor, si libuerit : interea nos ipsius oculis præcipuas codicis utriusque
discrepantias fubjicimus, ut exploratè & rectè queat judicare uter utri
posthabendus sit codex, uter sincerior, uter Græci textus tenacior, uter
ab Hieronymiana correctione liberior , uter demum magis antiquam
exhibeat Interpretationem.

LECTIONES VARIÆ
CODICIS SANGERMANENSIS.
Pfal. 1. V. 6. Iter impiorum peribit. Hac lectio præferenda
ex Ambrosio : vide Notas.

CODICIS VERONENSIS,
Via impiorum peribit,

[ocr errors]

meus.

CODEX SANGERMAN.

CODEX VERON. Pfal. 7. ¥. 6. Non habitabit juxta te malignus. Ita Au Non erit incola tibi malignus. gustinus , & ita Vulgatam babere teftatur Hieronymus epiftolâ ad Suniam do Fretelam. Vide Notas in bunc locum.

Psal. VII. X. 10. Confummetur nequitia peccatorum, & ..... & dirige. điriges > Gree. à kZTÂu Guysis.

Psal. IX. v. 1. In finem propter occulta filii, Pfalmus Hic titulus omittitur in Veron ipfi David. V. 13. Non est oblitus orationem ; Gr. tñs deri Cews.

Non est oblitus clamorem.
Psal. x V I. .2. Oculi mei videant æquitates ; G1. évbúa æquitatem.
Tntas.

Pfal. XVII. V. 3. Cornu falutis meæ, adjuror meus ; Gr. Cornu falutis meæ ; redemptor βοηθός με.

V. 30. In Deo meo transgrediar. Vide Notas in hunc ver In Deo meo fperans transgrediar, fum.

Verbum fperans abeft à Græco. Psal. XXI. v. 9. Eripiat eum..... quoniam vult eum ; Gr. ... quoniam voluit, οτι θέλει αυτόν.

V. 19. Diviserunt sibi vestimenta mea. Observat Blanchinus legendum sua, non mea; refragante Greco, co omnibus Patribus. Confer ejus Notam in hunc locum , cum noftris.

Ý. 20. Tu autem ne moreris Domine auxilium ; Gr. Mein Tu autem Domine ne longè few putengúrns. Aptiùs , ut videtur , expressit vetus. Interpres hoc uno verbo. ceris. vocem Græcam. - Pfal. XXVI. ¥. 1. Pfalmus David priusquam ungueretur. Malè apud Blanchinum ingrede.

retur, pro ungueretur. Pfal. XXX. V. 23. Ego dixi in pavore meo. In Latinis Ego dixi in excessu mentis meas. scodicibus legebatur , inquit Hieronymus epist. ad Suniam Fretelam, in pavore meo ; do nos juxta Gracum transtulimus in excessu mentis meæ. S. Auguftinus habet in exstali mea ; Graco a rý insaCel Mr.

Pfal. XXXIII. N. 8. Immittet angelus Domini ; Græc. Immittet angelum Dominus, Tlagep.Cancî älyenos Kuşls. Hanc lectionem constanter retinet S. Auguftinus in hunc loc, additque : Sic scriptum eft, fratres , non quomodo babent aliqui mendosi codices, Immittet angelum Dominus.

Pfal. XXXVIll. v, 11. Amove à me plagas tuas ; Grac. Amove à me flagella tua, τις μάσιγάς σε.

V. 14. Priufquam abeam, & ampliùs jam non ero ; Gr. Priusquam eam, & ampliùs non Τρό τε με απελθείν.

Pfal. XXXIX. V. 10. Domine, tu cognovisti V. 11. ju Domine tu cognovisti. 11. Justiftitiam meam. Non abscondi in corde meo veritatem tuam, tiam tuam non abfcondi in corde & falutarem tuum dixi. Notanda hæc interpundio, que concinit meo : veritatem tuam, & falutare cum Graco edit. Rom. Vide Notas: in hunc locum.

tuum dixi, Pfal. XLIII. V. z. Adflixisti populos, ut in Vulgata hod. Infirmaiti populos. & in Hebræo : fed & Graco concinit 'Exexwoas accés a infra , V. 20. in loco afflictionis , xareosos. Vide Notas in hunc locum.

in loco infirmitatis. V. 22. Propter te morte adficimur tota die. Vide Notas Propter te mortificamur tota die, in hunc locum: utraque le&tio probatur ; fed noftra magis ufurpata ab antiquis.

Psal. XLV. V. 3. Propterea non timebimus ; Gr. 8 006x9n Propterea non timebitis , nullo σόμετα. .

suffragante. Pfal. XLVII. V. 4. In gravibus ejus ; Gr. co mass Bápeosv. Deus in domibus ejus. Vide Notas in hunc locum,& in versum 9. Psalmi 44.

V. 14. Distribuite turrem ejus , Tas Bépes. Vide Notas in Distribuite gradus ejus. ዕ hunc locum Psal. XLIX. V. 7. Audi populus meus, "Arouver raós 48. Audi populum ejus, nullo suf

fragante. Psal. LXV. V. 4. Omnis terra adorent tibi, & pfallant Omnis terra adoret te, & pfaltibi : psalmum dicant nomini tuo, Altissime. Hac le&tio Graco lat tibi : psallat..... concinit. Omnis terra , ait Aug. dictum eft , pro omnibus hominibus , qui funt in terra. Vide Notas.

V. 12. Superposuisti homines super capita noftra , éme6i Imposuisti super homines capita Cucas avARTYS.

noftra, Pfal. LXVII. V. 9. Cæli distillaverunt à facie Dei nostri, Cæli distillaverunt à facie Dei Simons Sina à facie Dei Israel. Observat Augustinus quosdam co- nai, à facie Dei Israel. dices Græcos e Latinos non habere mons Sina, sed , à facie Dei Sina.

V. 15. Nive dealbabuntur in Selon (1. Selmon :) V. 16. Nive dealbabuntur in Selmon, montem Dei, montem uberum ; montem caseatum, mon- y. 16. montem uberem ; mons intem uberem. Ambiguus eft , ait Auguftinus, in Graco casus, caseatus, mons uber. utrum fit nominativus, an accusativus ; quoniam in ea lingua mons neutri est generis , non masculini. Ideo nonnulli Latini non interpretari sunt montem Dei , fed mons Dei. Puto melius eile, in Selmon, montem Dei.

ero.

rorum.

CODEX SANGERMAN.

CODEX VERON. X. 31. Increpa bestias silvæ, concilium taurorum ; 'Exiti

Increpas feras filvæ, concilia tautin pinocy..... * Curezazu.

Psal. LXX. In finem, Pfalmus ipsi David, Ý. I, filio Plâlmus David non subscriptue rum Jonadab, & priorum captivorum. Qua concinunt Greco. apud Hebræos. Hunc titulum hau

life videtur librarius ex aliquo co

dice S. Hieronymi. V. 20. Quantas ostendisti mihi tribulationes multas, 'Oras Quia ostendisti mihi, Hebreo conidtikas.

fonat. V. 21. Multiplicasti justitiam tuam, ut in Graco.

magnificentiam tuam. Psal

. LXXI. VV. 3.4. Suscipiant montes pacem populo Suscipiant montes pacem populo tuo, & colles. In justitia judicavit pauperes plebis fuæ , & tuo , & colles. Justitia judica pausalvabit. Gr. 'Et dixalotumn xerrei... Bij owosi

. Vide Notas. peres populi , & falvos facies. Pfa. LXXII: 'V. 4. Quia non est requies morti eorum. Quia non est declinatio morti co Legit Ambrosius reclinatio , addit : Non declinatio , ut ple- rum. sique codices Latini scripti funt , sed reclinatio. Porro requies & reclinatio idem fonant.

V. 25. Quid enim mihi superest in coelo? Gr. Tigée ..et Quid enim mihi est in cælo? υπάρχει.

Pfal. LXXIII. v. 2. Memorare congregationis tuæ, Memento congregationis tuæ, quam adquisilti ab initio. Liberasti virgam hæreditatis tuæ: quam pofledisti ab initio. Liberasti montem Sion hunc , in quo commoratus es in eo. Vide virgam virtutis tuæ : mons Sion, in Notas in hunc versum , & in versum 16. Psal. 67. Supra. quo habitasti in eo. V. s. Et non cognoverunt ficut in introitum eorum de

Et non cognoverunt ficut ingrefsuper : is the BCodoy.

sus desuper. V.9. Signa noftra non vidimus , non est adhuc propheta, Signa noftra non cognovimus, & & nos non sciet adhuc. Quod magis Greco concinit.

non eft,etiam propheta , & nos non

cognoscet ampliùs. Ý. 19. Ne tradideris bestiis animam confitentem tibi : ani Ne tradas beftiis animas confitenmas pauperum tuorum ne obliviscaris in finem : tuxar it- tium tibi , animas pauperum tuorum : ομολογεμίτων σοι , σε.

ne obliviscaris me. v. 21. Ne avertatur humiliatus , & confusus : egenus , & Ne avertatur humilis confufus : pauper : τεταπεινωμένος.

pauper, & inops. W. 22. Exsurge Domine, judica judicium tuum: memo Exsurge Domine , judica causam rare improperiorum tuorum, quæ sunt ab insipiente tota tuam : memento improperiorum tuodie. Hoc magis concinit Graco ; August. ab imprudente. rum , quæ sunt ab infipientibus tota

die. V. 23. Superbia odientium re ascendit in æternum. Græc. Superbia eorum , qui te oderunt, Tev pośVTWO OE és ab aín dlednayteds agès . Hæc duo verba após odio ascendat ad te semper. defunt in Ald. d Complut. in iisd. est évécn.

Pfal. LXXV. V. 2. Notus in Judæa Deus : in Israel ma Notus in Judæa Deus Ifrahel: gnum nomen ejus. Ita omines cum Vulgata i Irenaus, Ambros. magnum nomen ejus,

August. &a

Pjal. LXXVI. v. 5. Præoccupaverunt custodias omnes Anticipaverunt vigilias oculi mei; inimici mei. Gr. Προκατελάβοντο φυλακας πάντες οι εχθεί με. Ald. & Complut. oplan poi us.

Pfal. LX XV 11. v. 15. Sicut in abyffo multa, ús i acúo Sicut abyffus multa. σω πολλή. .

¥. 30. Non sunt fraudati à concupiscentia sua. Grac. O'n Non est denegatum eis desiderium εσερήθησαν από της επιθυμίας αυτών.

ipsoram. V. 54. Et forte dedit eis terram funiculum hæreditatis. Et fortem distribuit eis in funicuΚαι έκληροδότησεν αυτές αν χστρία κληροδοσίας ,f. legit κληegνομίας. lo distributionis.

Psal. LXXVII. V. I. Pofuerunt Jerusalem sicut casam Posuerunt Jerusalem in pomorum pomarii , is orwegquadrior. Casa pomarii, casa est ad custodienda custodiam. poma. Cassiodorus , velut pomorum custodiarium. Auguft. & Hieron. cum Vulgata concinunt : Neque aliter, inquit Hieronymus , patest verti quàm à nobis translatum eft.

Pfal. LXXXI. V. 1. In medio autem deos discernit, In medio deos difcernere. Beds olierewer,

V. 8. Surge Deus..... quoniam tu disperdis (disperdes) in Exsurge Domine..... quoniam til omnibus. Ita Auguftinus , qui addit: Nec prætereundum quod non- hæreditaberis in omnibus. nulli codices habent : Non hæreditabis in omnibus.

Psal. LXXXIII. V. 5. Beati , qui habitant in domu Beati, qui ambulant in domo tua, tua.

nemine suffragante. V. 6. Beatus vir , cui est auxilium à te, Domine. Hieron. Beatus vir , cujus est susceptio ejus Beatus, cujus : & fcribens ad Suniam & Fretelam , ait : In Graco abs te , Domine. Its Aug. invenillé vos dicitis, cui est auxilium , quod quia vitavimus , ut dicitis , reprehendimur.

Psal. LXXXIV. V. 11. Misericordia & veritas obviave Misericordia & veritas occurrerunt : justitia & pax complexæ funt fe. Hieron. ad Suniam runt sibi : justitia & pax osculatæ & Fretelam : Dicitis quòd in Græco sibi non habeat. Nec Hebraum sunt se. babet , & apud LXX. obelo prenotatuin est.

V. 13. Etenim Dominus dabit bénignitatem. Auguft. sua Etenim Dominus dabit fuavitavitatem. Addit aliqui interpretati funt bonitatem ; aliqui beni- tem,

CODEX SANGERMAN.

CODEX VERON. gnitatem.

Psal. LXXXVII. V. 2. Domine Deus salutis meæ, in Domine Deus falyasti me: per die clamavi. Nusquam reperio salvasti me.

diem clamavi. Ý. 15. Ut quid Domine repulisti animam meam. Ita Ms. Quare Domine repulisti orationem Alexand. Ald. Complut.

meam. Ita Aug.
Psal. LXXXVIII. . 8. Deus, honorificandus in con · Deus , glorificandus inter filios ju-
Gilio sanctorum , à Gouan.

ftorum. Nusquam inter filios.
Psal. XCVI. ¥. 4. Adparuerunt fulgura ejus orbi terræ. Adparuerunt fulgura tua orbi ter-

. Nusquam lego tua.
Psal. XCVII. V. 8. Flumina plaudent manibus suis, mon Hic Veronenfis codex cem noftro
tes exsultabunt : 9. quia venit judicare terram. Ita in edit. . codice concinebat , sed manus anti-
Rom, textus Greci.

qua poft exsultabunt, addidit ante fa

ciem Domini : quoniam venit.
Psal. XCVIII. ¥. 9. Adorate in monte sancto ejus. Adorate montem sanctum ejus,

nullo fuffragante.
Pfal. C. y. 2. Perambulavi in innocentia cordis mei in Deambulabam in innocentia cor-
media domu tua. Vide Notas in hunc locum.

dis mei in medio domus meæ. V.4. Declinante à me maligno, non cognoscebam. 'Exxas Cùm declinaret à me malignus , νοντος απ' έμε τα πονερα. .

non cognoscebam. Pfal. CI. V. 8. Vigilavi, & fa&us fum ficut passer singula Vigilavi, & factus sum sicut passer ris in ædificio. Hieron. ep. ad Suniam Fretelam : Dicitis , in- folitarius in tecto. quit , vos in Græco invenise éri dapati, quod antiqui codices Latinorum interpretati sunt in ædificio. Aõuc in Orientalibus provinciis ipsum dicitur quod apud nos tectum. Vide Notas.

V. 9. Tota die exprobrabant me, árbiciór us. Ita etiam exprobrabant mihi. omnes, duobus exceptis. Psal. CIT. y. 7. Notas fecit vias suas Moysi.

Notas fecisti vias tuas Moysi, ne

mine suffragante. Psal. CV, Ý. 7. Et inritaverunt ascendentes in rubrum Et amaricaverunt ascendentes in mare. Observat Augustinus plures codices , quos inspicere potuerat , rubrum mare. Gracos , Latinos fic habere ; vel quod exprefsrus de Greco eft, Et amaricaverunt. Unde colligo , boc verbum inritaverunt , tam ad antiquam Versionem pertinere , quàm amaricaverunt , quod Blanchinus profert inter voces ad Italicam spectantes. Vide Notas.

V. 9. Et increpavit rubrum mare, & ficcavit : & deduxit Et increpuit rubrum mare , & eos in aquis multis. Auguftinus Veronensi concinit : fed addit : siccatum eft : & deduxit eos per Abylos dixit multitudinem aquarum : nam quidam volentes istum abyflum. versiculum totum interpretari , dixerunt , & eduxit eos in aquis multis. Ita Cassiodorus.

V. 10. Et liberavit eos de manu odientium. Hunc verfum, Er falvos fecit eos de manu e0ait Auguft. per circuitum quidam interpretati sunt , verba minùs rum , qui eos oderunt. Latina vitantes : Et falvos , &c. ut in Veronensi.

Ý. 12. Laudaverunt laudem ejus , "Hy6&v Tùy Gireos a'uti. Cantaverunt laudes ejus. v. 40.

Et iratus eft animo Dominus. Vide Notas in hunc Et iratus est ira Dominus. verfum.

Psal. CVÍ. V. 41. Posuit ficut oves patrias, ás 7p66d7c7e Posuit ficut oves familias,
Teres. Hic vides Interpretis fcrupulum i vocem barbaram ufurpat,
ut magis Graco confonet.

Pfal. CXVIII. v. 28. Ingemuit anima mea à vexatione. Dormitayit anima mea præ tædio.
Notanda hæc versio: Ingemuit hic idem fonat quod Stillavit. Vide
Notas.

V. 31. Adhæli testimoniis tuis Domine : Domine, ne me Adhæsi testimoniis tuis Domine: confundas, μή με καταιχύνης.

noli me confundere. V. 33. Legem statue mihi, Domine, viæ justificationum Legem ftatue mihi, Domine, in via tuarum. Vide Notas in hunc locum.

justificationum tuarum. ¥. 114. Adjutor, & susceptor meus es tu, Bontés us. Ita Defensor, & susceptor meus es omnes , Hilar. Ambros. Auguft. Prosp. Cassiod. Psalt. Fabri; nuSquam Defensor.

V. 120. Infige timore tuo carnes meas. Veronenfis ledio Confige clavis à timore tuo carmagis probatur. Vide Notas.

V. 126. Et tempus faciendi Domino : dislipaverunt iniqui Tempus faciendi Domine : diffilegem tuam. Ita Hilarius , necnon August

. qui ait id plures codi- paverunt legem tuam. ces babere ; non, ut quidam , Domine. Græcè : Karpos Tornar τώ Κυρίω. .

v. 147. Præveni in maturitate ; lege in immaturitate ex Præveni intempesta nocte. Aug. Vide Notas.

V. 154. Propter eloquium tuum. Hic observo Veronensem co Propter verbum tuum. dicem fapisime verbum tuum babere, ubi nofter eloquium tuum, è Græc. nózióv 08. Vide . 158. 162. 169. 170. 172.

V. 158. Vidi non servantes pactum , & tabescebam. Aug. Vidi insensatos, & tabefcebam. ut in Véron. Vidi insensatos, ár. vel, inquit , Vidi non fervantes pactum : hoc plures codices habent.

tu.

nes meas.

[ocr errors]

cabis,

1 1

CODEX SANGERMAN.

Codex VERON.
V. 164. Septies in die laudem dixi tibi.

Septies in die laudabo te , nullo

fuffragante. ¥.172. Pronunciavit lingua mea eloquia tua.

Respondeat lingua mea , Domi

ne , verba tua , nullo fuffragante. .175. Vivet anima, & laudavit (1. laudabit ) te.

Vivat anima mea, nullo suffra

gante.
Psal. CXIX. ¥. 1. Canticum afcenfüm. Observat Auguft. Canticum graduum.
gradus, quomodo in his Pfalmis pofiti funt, ascendentes significare.

W. 5. Heu me, quòd incolatus meus prolongatus eft. Te Heu me, quòd incolatus meus
ftatur Hieron. epift. ad Suniam & Fretelam, ita vertise Interpretem elongatus est à me. Nusquam lego
Latinum, Heu mihi , quia , &c. ut supra.

à me.
Pfal. CXXVII. Ý. 2. Labores fructuum tuórum mandu Labores manuum tuarum manda-
cabis. Ita legebant Latini antiqui. Vide Notas in hunc locum.
Pfal
. CXXIX. Ý. 3. Si iniquitas adsistit, quis sustinebit? Si iniquitates observaveris Domi-

ne : Domine quis tolerabit ?
Psal. CXXX 1. ¥. 13. Præelegit eam in habitationem Elegit eam in habitationem fibi.
fuam. Ita SS. Patres , Præelegit.

İta Vulgata hod.
Ý. 18. Floriet fanctificario mea. Illud quod jam auferre non Florebit sanctificatio mea.
poffumus , ait Auguftinus , de ore cantantium populorum , super
ipsum autem foriet, &c. nihil profe&to sententia detrahit. Au-
ditor tamen peritior mallet hoc corrigi , &c. Vide Noras.

Pfal. CXXXIV. X. 21. Benedictus Dominus ex Sion. tra Benedicat te Dominum ex Sion;
omnes, Hilarius, Benedictus Deus ex Sion.

nullo suffragante.
Pfal. CXXXVII. v. 5. Et cantent in canticis : quoniam Et cantent in viis : quoniam ma-
magna est gloria Domini. Vide Notas in hunc locum.

gna est gloria Domini.
Pfal.cXXXVIII. V.2. Tu cognovisti passionem meam, Tu cognovisti sedem meam, &
& refurrectionem meam. Vide Notas.

resurrectionem meam.
V. 15. Non occultum olsum meum ad ea, quæ fecisti Non eft abfconditum os meum à
in occulto. Mallem, inquit Aug. cum barbarismo dici, Non est re, quod fecisti in occulto.
abfconditum à te oflum meum. Vide Notas.

Pfal. CXLII. v. 6. Expandi manus meas ad te : anima ..... fine aqua fitivi, nemine suf-
mea ficut terra sine aqua tibi.

fragante.
IX. Hæ fùnt præcipuæ codicis Veronensis à nostro Sangermanensi
discrepantiæ. Cæteræ nullius funt momenti , eæque vel duntaxat à
diverfà scribendi ratione , vel litterarum mutatione profectæ. Has verò,
lector, discrepantias fi diligenter expenderis, & cum noftris notis con-
tuleris, plurimas jam hîc aliunde extractas reperies. Deinde animadver-
tes, ubi Psalterium Veronenfe à Sangermanensi difcrepat, lectionem
Sangermanensis codicis plerumque melioris esse notæ, magis olere an-
tiquam Interpretationem, & fæpius etiam textus Græci tenaciorem:
demum Pfalterium Veronense nequidem ab Hieronymiana correctionė
liberum. Quod quidem ego appositione exemplorum ostendam, ut ne
cui hæc gratis asserere videar.

X. Primùm igitur Pfalterium Sangermanense, fi quando à Veronensi
discrepat,magis olet Italam. Plurima fubjicere exempla cùm mihi pro-
clive sit, unum aut alterum duntaxat seligam. Primum suppeditat sextus
Pfalmi quinti versiculus , qui in Pfalterio nostro ita legitur , Non habita-
bit juxta te malignus ; in Veronensi autem , Non erit incola tibi malignus.
Utra lectio magis olet antiquam Interpretationem ? Suam profectò con-
tendet Blanchinus ; ego verò meam. Habet vir doctus quo suam tuea-
tur sententiam: in codice enim Veronensi versiculus ille ad verbum red-
ditur è Græco, quod antiquæ Interpretationis indicium esse solet ; 'Outs
me eginńces oos tevneós. Id quidem fatemur ; nec minùs tamen interea con-
tendimus talem in nostro codice versiculum hunc exhiberi, qualem an-
tiqua exhibebat Interpretatio. Judex ad dirimendam hanc controver-
siam sedeat divus Hieronymus. Porro S. Doctor non tantùm docet
versiculum hunc à Latino Interprete redditum aliter fuisse , atque in co-
dice Veronensi exhibetur ; verùm etiam rationem edit, cur Latinus
Interpres verbum de verbo non extulerit hunc locum. Interrogatus enim
çùm fuisset Hieronymus à Sunia & Fretela circa hunc versiculum, datis

[ocr errors]
« ZurückWeiter »