Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[blocks in formation]

mala autem foris miferunt. Corb. 1. quam, cùm impleta eft, &c. ut in Vulg. Eidem Vulgate Sangerm. 2. S. Gat. &c. confonant ad verbum. Græcè ita: r, ÖTE Éπanρálu, araβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν, καὶ καθίσαντες, συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἀγγεῖα, τὰ δὲ σαπρα, &c. Mís. nonnulli initio ferunt ἀνεβίβασαν αυτήν, loco αναβιβάσαντες. Ambrof. l. 5. Hex. col. 85. b. Cùm autem effet impletum, duxerunt id ad littus; fedentes, elegerunt optimos in vafis fuis, malos autem foras miferunt. Auguft. 1. de unit. Eccl. to. 9. 362. e. Cum autem effet impleta, eduxerunt eam ad littus ; & fedentes, elegerunt optimos in vafa fua, malos autem foras miferunt: & ferm. 252. to. 5. 1035. f. alludens dicit : & colligunt bonos, & mittunt in vascula, malos autem projiciunt. Auctor quæft. ex utroq. T. q. 102. col. 97. d. Cùm autem veniffent ad littus, bonos fegregaverunt in vafa fua, malos autem foras miferunt. Vide Hilar. in Matth. 677. e.

V. 49. Textui Colb. favent Mfs. Corb. ambo, S. Germ. 2. S. Gat. &c. & Græcum. Succinit Mf. Clarom. nifi quod hab. exient, pro exibunt. S. Germ. 1. Sic autem in confummatione faculi: exibunt angeli, & fegregabunt malos, &c. Cantabrig. Sic erit in....... exient ang. 5 fegregabunt malos de, &c. Lucifer Cal. 1. 2. pro S. Ath. p. 207. c. exiens angeli, & feparabunt malos à juftorum converfatione. Ambr. 1.5. Hexa. col. 85. b. nil differt à textu Colb. nec etiam 1. 12. in Luc. col. 1448. b. Accinit Auguft. 1. de unit. Eccl. to. 9. 362. e. præterquam quòd fcribit exient. Auct. quæft. ex utroq. T. q. 102. col. 97. d. Sic erit in confum. fæculi exibunt angeli, & fegregabunt de regno Dei omnia fcandala, &c. ut fup. #.41.

*. 5o. Mf. S. Germ. 2. 5 emittent eos in caminum ignis, ubi erit fletus, ftridor, &c. S. Germ. 1. & mittent eos in camin. ignis: ibi erit fletus oculorum, 5 ftridor, &c. Corb. ambo, Clarom. Cantabrig. S. Gat. &c. Vulgatæ refpondent, & Græco. Accinunt pariter Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Ath. Ambrof. 1. 12. in Luc. col. 1448. b. & August. I. de unit. Eccl. to. 9. col. 362. e.

V. 51. Mf. S. Germ. 1. confentit cum textu Colb. item Corb. 2. detracto ult. Domine. S. Gat. habet: Etiam Domine. Corb. 1. fimpliciter, Intelleximus. Cantabrig. Etiam, ut in Vulg. at è regione additum præfert, Intelleximus, alia quidem manu, fed veteri. Sangerm. 2. Dixit autem eis: Întellexiftis hæc omnia? Dicunt ei: Etiam Domine. Clarom. Et ait illis Jefus : Intellexiftis hæc omnia? Dicunt ei: Wiique Domine. Græce pariter : Λέγει αυτοῖς ὁ Ικοῖς· Συνήκατε ταῦτα πάντα ; Λέγεσιν αυτῷ· Ναι Κύριε. Apud Hilar. in hunc loc. 678. b. Intellexiftis hæc omnia? Dicunt ei : Utique.

V. 52. Mf. S. Germ. 1. Et ait illis Ideo omnis fcriba doctus in regnum cælor..... qui proferet de, &c. ut fupra. Corb. 1. Et ait ad illos: Ideo, &c. ut in Vulgata. Clarom. Et ait illis, &c. Sangerm. 2. & Corb. 2. cum Vulg. Ait illis, &c. exinde Mf. S. Gat. iterum fimilis eft homini, &c. Maj. Mon. iterum fimile eft hom. &c. Cantabrig. Dicit eis: Ideo..... fimilis eft homini patrifamilia, qui emittit de the fauris fuis nova & veteria, Gr. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Διά τέτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς εἰς τὴν βασιλείαν τῶν...... ὅσις ἐκβάλλει ἐκ το θησαυρό, &c. Iren. 1. 4. c. 9. p. 237. C. Propterea omnis fcriba doctus in regno cælorum, &c. ut in Vulg. Hilarius in Matth. col. 678, b. Et ait illis : Ideo omnis feriha doctus in regno cælorum : & poft pauca addit: ipfos fub patrisfamilia nomine fibi comparat, quòd doctrinam de the jaro fonwum & veterum fint adepti : & in Pf. 1 18. col, 271, d. Scriba doctus novit, divitis patrisfamilias exem

plo, de thefauris proferre vetera & nova. Zeno Veron. 1. 2.
tr. 13. p. 180. Omnis fcriba dodus de regno cælorum, fimilis
eft patri (al. patris) familias proferenti de thefauris fuis
nova vetera. Ambrof. epift. 39. to. 2. 945. e. Scriba
doctus in regno cælorum novit, fimilis illius patrisfamilias,
qui profert de thefauro fuo nova & vetera. Auguft. ferm.
74. to. 5. 409. b. Scriba eruditus in regno Dei, fimilis patri-
familias proferenti de thefauro fuo nova, &c. fimiliter 1.
20. de civit. Dei, c. 4. to. 7. 576. d. præter hoc, fimilis
eft viro patri: & 1. 4. cont. Fauft. to. 8. 194. c. Propterea
omnis fcriba eruditus in..... fimilis eft homini patrifam.
proferenti, &c. Auctor l. de promiss. p. 3. prom. 33. col.
182.e. Omnis fcriba eruditus in regno Dei, fimilis eft viro
proferenti de thefauris fuis ( al. de thefauro fuo) nova 5 vetera.
Epiphan. in 7. 12. Cantici Cantic. Simile eft regnum cœlo-
rum homini proferenti de thefauro fuo nova & vetera.

. 53. Itidem in Mfs. S. Germ. 1. Corb. 2. Clarom.
S. Gat. &c. Corb. I. verò habet: Et failum eft, cùm finisset
Jefus parab. iftas, tranfivit inde. Item tranfivit in San-
germ. 2. In Cantabr. migravit inde; in Gr. MeTper EXETCEN.
Hilar. in hunc loc. 678. c. confentit cum textu Colb. & Vul-
gata.

#. 54. Mf. S. Germ. 1. Et veniens in patriam fuam.....
Unde huic ifta fapientia, & virtutes? Corb. 1. & Clarom.
Et cum veniffet in patriam fuam..... Unde huic fapientia
hæc (Clarom, tanta fapientia) & virtutes? Corb. 2. Unde
buic fapientia, & virtutes? Ambrof. I. 13. in Luc. col. 1455.
c. Unde huic ifta fapientia ? Cantabrig. codex: Et veniens
in patria fua, docebat eos in fynagogas eorum..... Unde
huic omnis fapientia bac, & virtutes? Sangerm. 2. S. Gar.
&c. Vulg. accedunt. Græc. Καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αυτό,
ἐδίδασκεν αυτὲς ἐν τῇ συναγωγῇ ἀυτῶν, ὡς ἐκπλήττεται
durys, xérer Пóber TYTWй copla auтn ( Mf. 1. masa n
oopía) i ai Juráμsis; Hilar. in hunc loc. col. 678. c.
Et venit in patriam fuam ; & infra 679. a. Inhonoratur,
inquit, Dominus à fuis, quanquam & docendi prudentia,
operandi virtus admirationem commoveret. Juvencus 1. 3.
p. 66. h. intermiffa fic refumit, & coercet:

Hac docuit, patriamque redit Salvator in urbem :
Illic expediens populis, mirabile dicu,
Juftitia leges, vitæque falubria jussa,
Virtutes patrias fimul infinuando, docebat.
Tunc livore gravi plebes commota fuorum,
Prafentifque fimul Domini miracula volvens,
Et generis noti reputans ex ordine gentem,

Hac inter fefe mussanti ( al. submissa ) voce volutant, &c.
. 55. Mf. S. Germ. 1. cum Corb. 2. Nonne bic eft filius
Jofeph fabri? Nonne mater ejus dicitur Maria, &c. ut in
Vulgata. S. Germ. 2. ipfo initio habet: filius fabri, S
mater dicitur Maria; 5 fratres ejus, &c. ut in textu. Corb.
1. Nonne hic eft fabri filius? Nonne mater illius Maria di-
citur; & fratres ejus, &c. Clarom. Nonne hic eft fabri filius
Jofeph? Nonne mater illius dicitur Maria, &c. ut in Vulgata.
Cantabrig. Nonne hic eft fabri filius ? Nonne mater ejus Ma-
ria dicitur;& fratres ejus, Jacobus, & Johannes, & Simon,

Judas? S. Gat. Nonne hic eft fabri filius Jofeph, & mater ejus..... fratres ejus, Jacobus, & Johannes, Jofeph Semeon, Judas? Maj. Mon. Nonne hic eft filius fabri Jofeph? Nonne mater ejus, quæ dicitur Maria; & fratres ejus, Jacobus, & Johannis, & Jofeph, Simon, & Judas? Græc. Vulgatæ confonat, nifi quòd fcribit Mapiau, pro Maria, & 'Iwons, pro Jofeph; in quibufdam Mís. ponitur 'Iwarrus. loco, 'Iwons. Apud Tertul. 1. de carn. Chr. p. 546. c.

ER M. Colbert.

VERSIO ANTIQUA.

56. & forores ejus, nonne omnes apud nos funt? Unde ergo huic omnia ifta ?

57. Et fcandalizabantur in eo. Jefus autem dixit eis: Non eft propheta fine honore, nifi in patria fua, & in domo fua.

58. Et ideo non fecit ibi virtutes multas, propter incredulitatem illorum.

VULGATA NOVA.

56. & forores ejus, nonne omnes apud nos funt? Unde ergo huic omnia ifta ?

57. Et fcandalizabantur in eo. Jefus autem dixit eis: Non eft propheta fine honore, nifi in patria fua, & in domo fua.

58. Et non fecit ibi virtutes multas, propter incredulitatem illorum.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

partim ex Joh. 6. 42. Creditum patrem ejus Jofeph fabrum ;
& matrem Mariam; & fratres, & forores ejus optimè notos
fibi effe dicebant: & 1. de fpectac. c. 30. p. 220. b. Hic eft
ille, dicam, fabri, aut quæftuarii filius. Apud Hilar. in
hunc loc. col. 678. c. Quin etiam patrem ipfius, matrem,
fratrefque nuncupant, & paterna artis quodam opprobrio la-
ceffunt; fed planè hic fabri erat filius. Apud Ambr. 1. 3. &
13. in Luc. col. 1313. e. 1455. c. fortè ex Luca, 4. 22.
Nonne hic eft filius Jofeph fabri? Apud Juvenc. 1. 3. p. 66. h.
Nonne hic eft fabri foboles, cui nomen Iofeph 3
Num Maria eft genitus ( al. Non Maria eft genitrix ;)
num fratrum nota propago eft?

: 56. Similiter habent Mfs. S. Germ. ambo, Corb. 2.
S. Gat. &c. unà cum Græco. In Cantabrig. vix diffimili-
ter forores ejus, non omnes apud nos funt? Unde ergo
buic omnia hac? In Clarom. 5 forores ejus, omnes nobif
cum funt. Unde ergo buic omnia ifta? In Corb. 1. & forores
zilius, omnes nobifcum funt. Unde ergo huic ifta fapientia ?
Similiter Ambrof. 1. 13. in Luc. col. 1455. c. relato hoc
verficulo, Nonne hic eft filius Jofeph fabri, paulò poft addit,
vel ext. 54. præced. vel etiam ex Marco 6. 2. Unde buic
ifta fapientia? Item Juvencus l. 3. p. 66. h. quafi ex iifdem

locis:

Ex Mf. Colbert. I.

[ocr errors]

Unde igitur legis dolor, tantaque magifter
Virtutis, cedit cui labes vida laborum (al, malorum? )

CAPUT

VERSIO ANTIQUA.

. 57. Ita ferunt Mfs. Clarom. Corb. 2. S. Gat. &c. fimul cum Græco. Sic etiam in Mf. Cantab. deleto pronom. fua, poft patria. Corb. 1. habet, nifi in fua civitate, & in domo fua. Sangerm. I. initio : Et fcandalizabantur in eum ; ultimòque, nifi in patriam fuam ; nec addit plura. Sangerm. 2. Et fcandalizabant in eo..... Nonne propheta fine honore, &c. ut in Colb. Apud Hilar. in hunc loc. 678. d. In his igitur fcandalizabantur omnes..... quibus Dominus inhonorabilem in patria fua prophetam effe refpondit. August. tract. 15. in Johan. to. 3. p. 2. col. 414. f. & tr. 44. 593. a. Non eft propheta fine honore, nifi in patria fua. Similiter Auctor 1. de prom. p. 2. col. 149. e. Apud Juvenc. 1. 3. p. 66. h.

་་་་

Nazara fic plebes: cui talia reddit Iefus :
Temnuntur propriis miracula femper in oris,
Et fine bonore manent patria fub fede propheta.

. 58. Mf. S. Germ. 1. textui Colb. favet cum Clarom.
Corb. 2. S. Gat. & Maj. Mon. Corb. 1. verò habet : Et
non fecit ibi virtutes ampliùs, propter incredulitatem illo-
rum. Cantabrig. Et non fecit ibidem virtutes multas, propter
incredulitates eorum. Græcè ut in Vulgata. Apud Hilar. in
hunc loc. 679. a. Propter eorum incredulitatem, omnibus
divina operibus virtutis abftinuit. Apud Juvencum 1. 3. p.
66. h.
Talibus indignans prefit fua munera Chriftus.

IN illo tempore audiit Herodes tetrarcha fa

mam de Jefu:

[blocks in formation]
[blocks in formation]

3. Herodes enim tenuit Joannem, & alligavit eum : & pofuit in carcerem propter Herodiadem 6. 17. uxorem fratris fui.

4. Dicebat enim illi Joannes: Non licet tibi habere eam.

5. Et volens illum occidere, timuit populum:
NOTE AD VERSIONEM

. I. Mf. S. Germ. 1. In illo temp. gudivit Herod. tetr.
fama Jefu. Corb. 1. Audivit Herod. tetrarcha de opinione
Jefu. Cantabrig. In illo autem temp. audivit Herodes tetr.
opinionem Jefu. Clarom. S. Germ. 2. Corb. 2. S. Gat, &c.
ut in Vulgata; ficut apud Hilar. in hunc loc. 679. a. Gr.
Εν ἐκείνῳ τῷ ήκεσεν, τὴν ἀκοὴν Ἰησδ. Apud
Juvencum 1. 3. p. 67. a.

Interea ad regem volitabat fama fuperbum,

Quòd mala cuncta illic virtus divina domaret.

. 2. Mf. S. Germ. 1. textui Colb. confonat cum Corb.
2. nifi quòd Corb. habet dixit, pro ait; Germ.que, eum,
pro ult. eo. Corb. 1. 5 dixit pueris fuis: Hic eft Joh. Bapt.
quem ego ipfe decollavi: ipfe refurrexit à mortuis, &c. ut in
textu. Sangerm. 2. & ait..... Nunquid hic eft Joh. Bapt.
quem decollavi ? ipfe furrexit, &c. Clarom. cum Cantabrig.
& dixit..... Nunquid hic eft Joh. B. quem ego decollavi ?
&ipfe refurrexit, &c. Cantabrig. hic furrexit. S. Gat.
Nonne hic eft Joh. B. quem ego decollavi, &c. Maj. Mon.
Nunquid hic eft, &c. ut in Colb. Græcum hod. nil omni-
no differt ab eodem textu Colb. Mf. 1. tamen habet :
Múti FTóg ésır ’Iwar. o Bazт. dein alii, ov évà áπexepánica;
tum unus, ros, &c. de quibus vide Millium. Id autem
quem ego decollavi, reperitur in Verf. Anglofax. fi Tho-
mæ Marefchallo fides; mutuatum videtur à Marci cap. 6.
. 16. Apud Juvencum l. 3. p. 67. a. hæc fola :
Sed putat Herodes, lethi quòd lege remiffus
Tanta ut Ioannes virtutis dona teneret.

τος,

. 3. Mf. S. Germ. I. concordat cum textu Colb. nifi quòd jungit eum, verbo mifit. S. Germ. 2. cum Corb. 2. S. Gat. & Maj. Mon. ultimò hab. fratris fui Philippi. Clarom, Herodes enim adprehenfum Johannem ligavit : & in

5. Et volens illum occidere, timuit populum:
ANTIQUAM.

carcerem mifit propter Herodiadem uxorem Philippi fratris
fui. Corb. 1. Herodes autem adprehenfum Johannem alliga-
vit in carcerem mifit propter Herodiad. &c. ut in Col-
bertino. Cantabrig. Herodes enim tenens Johannen, ligavie
eum in carcere, propter Herodiad. &c. Gr. O yap 'Hpadus
κρατήσας τὸν Ἰωάννην, ἔδησεν αυτὸν ἡ ἔθετο ἐν φυλακῇ διὰ
Ηρωδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππε τι, &c. Apud Hilare
in hunc loc. col. 680. b. Johannes in carcere continebatur.
Apud Juvencum verò l. 3. p. 67. a. ita :

Nam quondam cernens liventi pellore dæmon,
Erroris labem puris quòd folveret undis
Juftus Ioannes, damnis accenfa malorum
Tunc petit Herodem peftis faviffima regem,
Et facilè injufti penetrans habitacula cordis,
Accumulare feris fubigit fcelera impia geftis.
Arferat illicito Herodes accenfus amore
In thalamos fratris.....

[ocr errors]

. 4. Mís. S. Germ. ambo cum Corb. 2. Clarom. Cantabrig. &c. textui noftro utrique favent, & Græco. Corb. verò 1. habet : Non licet tibi habere uxorem fratris tui, ut Marci c. 6. v. 18. Hilarius in Matth. col. 680. a. ait: Herodem Johannes monebat, ne fratris fui uxorem fibi jungeret. Ambr. 1. de virginit. col. 216. f. Non licet tibi eam uxorem habere. Juvencus 1. 3. p. 67. a. tam ex ✯. 3. quàm ex *. 4.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Luc. 3.

19. .

[blocks in formation]

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

& Græc. accommodantur textui Colb. Corb. 1. quoque
habet: Et volens occidere illum, timuit populum : quia quafi
prophetam habebant illum. Cantabrig. Er volens eum accide-
re, timuit turbas, &c. ut in textu. Hilar. in Matth. col.
680. d. Herodes fignificatus eft Joannem velle occidere,
metu populi demorari: quia ficut propheta habebatur. Juven-
cus l. 3. p. 67. 2.

Sanguine nam jufti, primo compressa timore,
Abftinuit fitiens feritas: quia magna prophetam
Plebis Ioannem veneratio fufcipiebat.

. 6. Textui Colb. refpondent Mfs. Germ. 1. Corb. 2. & Maj. Mon. Corb. 1. verò habet : Sed cùm advenisset dies natalis Herodis, faltavit Herodiadis filia in convivio, 5 placuit Herodi. Cantabrig. Natale autem facto Herodis, faltavit filia Herodiadis in medio, & placuit Herodi. S. Germ. 2. faltavit filia ipfius Herodiadis in medio triclino, `&c. S. Gat. in medio convivio, &c. ut fupra ; Clarom. in medio trielinio, placuit Herodiadi. Græc. [ereolwr dè dvouérær Tõ Ηρώδε, ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τῆς Ἡρωδιάδος ἐν τῷ μέσῳ, "PESE TO "Hood. Apud Hilar. in hunc loc. 679. b. Herodiadi erat filia, quæ natali die cùm faltans placeret, &C. Apud Juvenc. 1. 3. 67. a.

Natali fed fortè die cùm lata tyrannus
Herodes celfis ftrueret convivia tectis,
Luxuria quoniam conjuncta fuperbia gaudet,
In medio juvenum regina filia virgo,
Alternos laterum celerans finuamine motus,
Compofitas citharâ jungit modulante choreas.
Ipfe fed in primis, miratâ virginis arte,
Attonitus Aupuit.....

-Vide Marc. 6. 21. 22.

. 7. Similiter habent Mfs. S. Germ. ambo, Corb. 2.

ut in Vulgata. Græc. Kulno Bacincus dià SE TUS
Καὶ ἐλυπήθη βασιλεύς·
öрxes, ǹ res ouvaranciμéros, éxénsvos dotuvai. Apud Hilar.
in hunc loc. 679. Et Herodes, triflis licet, facramento
fidem reddidit. Apud Juvenc. l. 3. p. 67. b.

Prafentum Herodes procerum fub pondere triftis,
Jurandique memor juris, tamen imperat ægrè
Infontis caput auferri, tradique puella.

. 10. Hic mutilus videtur effe codex Colbertinus,
ubi poft hoc ult. è . 9. juffit dari, adjuncta exhibetur
vox puella, ftatimque ifta fequuntur, puella autem attulit
matri fuæ, quæ funt ultima verba versûs feq. 11. Erro-
rem creare potuit apta copulatio vocis puella, cum verbo
dari: cùm enim librarius primùm fcripfiflet juffit dari in
fine . 9. & infra #. 11. ofcitanter legiffet vocem puel-
la, convenientiâ deceptus, extrema cum primis fic jun-
xit: juffit dari puella: puella autem attulit matri fuæ: præ-
termiffis omnibus intermediis, nempe toto verficulo 10.
& prioribus verbis . 11. Relicta autem ibi ab incogitante
librario, facilè fuppleri poffunt ex aliis Mrs. codicibus
Verfionis antiquæ, & Græco. Et verò Mf. Sangerm. I.
detracta fup. voce ult. puellæ, hîc addit: Et mifit, & de-
collavit Johannem in carcerem : exinde : Et allatum eft.....
& datum eft puellæ ; puella autem, &c. de . feq. Corb.
1. Et ftatim mifit, & decollavit Job. in carcere, &c. Corb.
2. Mifitque, decollavit eum. Et allatum eft, &c. ut infra.
Cantabrig. Et mittens decollavit Johannen in carcerem. San-
germ. 2. & Clarom. ut in Vulgata. Græc. Kai néμta;
ἀπεκεφάλισε τὸν ̓Ιωάννην ἐν τῇ φυλακή. Apud Hilar. in hunc
loc. col. 679. & apud Juvencum 1. 3. p. 67. b. non alia,
præter illa quæ notata funt fup. *. 9.

. 11. Mf. S. Germ. 1. cum Corb. 2. Et allatum eft cap. ejus in difco, & datum eft puellæ ; puella autem attulit Clarom, S. Gat. &c. Corb. verò 1. legit : Propter quod jure-matri fuæ. Sic etiam habet Clarom. præter hoc inverfum, jurando promifit daturum fe illi quidquid poftulafset ab eo. Cantabrig. Unde cum jurejurando promifit ei dare quod cunque petierit. Ita quoque in Græco, ubi μoxóynoer, loco promifit, al. ducoev. Apud Hilar. in hunc loc. 679. Poteftarem cujus vellet præmii, facramento jurantis, accepit. Apud Juvenc. 1. 3. p. 67. b.

.....

Nunc (al. Tunc) præmia cuneta patere
Juratus fpondet, quæcunque puella petiffet.

. 8. Mf. S. Germ. 1. cum Corb. 2. & Clarom. At illa præmonita à m. fua, dixit: Da mihi in difco caput, &c. S. Germ. 2. dixit: Da mihi, inquit, bic caput Joh. Bapt. in difco. Corb. 1. Puella autem monita à matre fua, dixit ad eum: Da mihi in difco caput, &c. Cantabrig. Que autem dolta à matre fua, dixie: Da mihi hic caput Joh. Baptifta. Græc. Vulgatæ confonat, nifi quòd hab. poßißa Deira, loco pramonita, ad litt. priùs edocta, & quafi informata, vel producta. Apud Hilar, in hunc loc. Et Johannis caput in carcere diu habiti, puella, matre admonente, difco fibi inferri precata eft. Apud Juvenc. 1. 3. p.67.b.

Illa fed borrenda fervans fcelera impia matris,
Urget Ioannis caput à cervice revelli,
Et lance inferri præfentia munera pofcit.

. 9. Mf. S. Germ. I. cum Corb. 2. Clarom. & Maj. Mon. Et contriftatus eft rex Herodes: propter juramentum, propter fimul recumbentes, juft dari. Cantabrig. Et contriftat. eft rex: propter jusjurandum, & propter conrecumbentes, juft dari. Sangerm. 2. Et contriftat. eft rex Herodes: propter juramentum autem, & qui pariter recumbebant juft dari. Corb. 1. Et contriftat. eft rex Herodes: propter jusjurandum, & propter eos qui fimul recumbebant, juke dari, S. Gat, Et contrift, eft rex: propter juramentum, &c.

in difco caput ejus. Corb. 1. Et allatum eft in difco caput
ejus, & datum eft puellæ ; illa autem attulit matri fuæ.
Cantabrig. Et adlatum eft cap. ejus fupra difco..... &
adtulit matri fua; S. Germ. 2. & tulit, &c. Maj. Mon.
& illa tulit; S. Gat. & illa atollit. Græc. Vulgate favet.
Apud Hilar. in hunc loc. hæc fola leguntur : & matri puel-
la munus exhibuit: ficut apud Juvencum l. 3. p. 67.c.

Illa, nefas, matris fcelerata ad gaudia portat:
quæ lectionem contractam Colb. codicis tantùm non con-
firmant Hilar. tamen infra 680. f. dicit : Inter reliqua
diffoluti populi gaudia, in difco Johannis caput affertur.....
ita per puellam ad matrem defertur.

V. 12. Mf. S. Germ. 1. vix diffimiliter: Et accefferunt
difcipuli ejus, tulerunt corpus, & fepelierunt illud : &
venerunt, nunciaverunt Jefu. Concinit Clarom. ad-
dito uno ejus, ad corpus. Corb. 1. Et accefferunt difci-
puli Johannis, & tulerunt corp. ejus, & fepelierunt eum: S
venerunt, & nunciaverunt Jefu. Corb. 2. Et accefferunt difcip.
ejus, tulerunt corp. ejus..... 5 venerunt, & renuntia-
verunt hoc. Lectionarium Luxovienfe, nunciaverunt Domi-
no Jefu quod fadum fuerat. Sangerm. 2. & Cantabrig. Vul-
gatæ congruunt, nifi quòd extremò hab. renuntiaverunt,
non nunciaverunt, Germ.que iftud, non illud, post sepe-
lierunt; cod. Maj. Mon. folus, & fepelierunt illud in mo-
numento. Græcè ut in Vulg. detracta voce ejus, poft cor-
pus: quidam tamen Mfs. ferunt, rò cμa dure. Hilar. in
hunc loc. Et fepulto eo, difcipuli ejus ad Dominum tranfie-
runt : & infra 680. g. Difcipuli ejus res ita geftas Domino
nunciant. Juvencus l. 3. p. 67. b.

Corporis at lacerum flentes fine nomine truncum
Difcipuli condunt terra, Chriftumque fequuntur.

Ex Mf. Colbert.

Ex Mf. Callers.

VERSIO ANTIQUA.

13. Quo audito, Jefus feceffit inde in navicula, in locum defertum feorfum : & cùm audiffent turbæ, fecutæ funt eum pedeftres de civitatibus.

14. Et cùm exiffent, vidit turbam multam, & mifertus eft illis, & curavit infirmos eorum. 15. Vefpere autem facto, accefferunt ad eum difcipuli ejus, dicentes: Defertus locus eft, & hora jam præterit: dimitte turbas, ut euntes in caftella, emant fibi efcas.

16. Jefus autem dixit eis: Non habent neceffe ire: date illis autem vos manducare.

17. Refponderunt ei : Non habemus hîc nifi
quinque panes, & duos pifces.

18. Et ait illis Jefus: Afferte eos ad me.
19. Et cùm juffiffet turbam difcumbere fuper
fenum, acceptis quinque panibus, & duobus pi-
fcibus, afpiciens in coelum benedixit, & fregit,
& dedit difcipulis fuis panes, difcipuli autem tur-

bis.

20. Et manducaverunt omnes, & faturati funt. Et tulerunt reliquias, duodecim cophinos fragmentorum plenos.

VULGATA NOVA.

13. Quod cùm audiffet Jefus, feceffit inde Marc. in navicula, in locum defertum feorfum : & cùm 6. 31. audiffent turbæ, fecutæ funt eum pedeftres de, civitatibus.

Luc. 9. *10. Joan. 6.

14. Et exiens vidit turbam multam, & mifer- 1. tus eft eis, & curavit languidos eorum.

15. Vefpere autem facto, accefferunt ad eum difcipuli ejus, dicentes: Defertus eft locus, & hora jam præteriit: dimitte turbas, ut euntes in caftella, emant fibi efcas.

16. Jefus autem dixit eis: Non habent neceffe ire date illis vos manducare.

17. Refponderunt ei : Non habemus hic nifi quinque panes, & duos pifces.

18. Qui ait eis: Afferte mihi illos huc.

19. Et cùm juffiffet turbam difcumbere fuper fenum, acceptis quinque panibus, & duobus pifcibus, afpiciens in coelum benedixit, & fregit, & dedit difcipulis panes, difcipuli autem turbis.

20. Et manducaverunt omnes, & faturati funt. Et tulerunt reliquias, duodecim cophinos fragmentorum plenos.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

V. 13. Ms. S. Germ. 1. & Corb. 2. textui Colb. con-
fonant. Germ. verò 2. S. Gat. &c. Vulgatæ, nifi excepe-
ris iftud, pedes tres, quod in Germ. apertè mendum est.
Corb. 1. habet: Quo audito, Jefus receffit inde per navem,
in locum defertum folus : quod cùm audiffent turba, fecuta
funt eum pedibus à civitatibus fuis. Clarom. Quo audito,
Jefus feceffit inde in navicula..... feorfum: quo audito,
turba fecuta funt eum pedeftræ de civitatibus. Cantabrig.
Audiens autem Jefus, feceffit inde navigio in def. locum feor-
fum audientes turba, fecuta funt eum pedeftri de civita-
tibus. Græc. Kai axvoas ò 'Inous, avexwpnser éxeiber ev
πλοίῳ, εἰς ἔρημον τόπον κατ' ἰδίαν και ακέσαντες......
ακολέθησαν αυτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν, &c. Mis, quidam initio
ferunt, 'Axtoas dé. Apud Hilar. in hunc loc. Auditifque
bis, Dominus in naviculam in loca deferta feceffit. Apud Ju-
wenc. 1. 3. p. 67. c.

Ille ubi cognovit jufti miferabile lethum,
Deferit infonti pollutam fanguine terram,
Frondofaque latet fecreta vallis in umbra:
Sed populi immenfæ virtutis dona fequuntur.

. 14. Mf. S. Germ. 1. confentit cum textu Colb. fi
exceperis fingul. exiffet. In Clarom. Et exiens Jefus, vidit....
curavit infirmos eorum. In Corb. 1. Et egreffus, vidit......
fanavit languidos eorum. In Corb. 2. Et vidit turbam
multam, mifertus eft illis, & curavit infirmos eorum. In
Cantabrig. Et egreffus, vidit turbam m. 5 mifertus eft de
eis, curavit infirmos eorum. Sangerm. 2. S. Gat. &c.
Vulgatæ accinunt. Græc. Kai sextro Inous, elds.....
ἐσπλαγχνίθη ἐπ' αυτές, κι ἐθεράπευσε τις αρρώσες αυτῶν·
à quibufdam initio abeft Inc. Apud Hilar. in hunc loc.
Et fequentium fe turbarum vexationem mifertus eft: & infra
681. a. Quam videns mifertus eft, & omnem languorem
ejus, infirmitatemque curat. Apud Juvencum, 1. 3. p.
67.c.

Ille ubi credentum turbas in valle remota
Conveniffe videt, morborum tabe repulfa.
Corpora fubjecit miferatus multa medela.

. 15. Mfs. Sangerm. ambo, cum Corb. 2. S. Gat. &c.
textui Colb. favent, fi excipias unum præteriit. Accinunt
Cantabrig. & Clarom. præterquam quòd primus initio
hab. Sero autem facto; alter fub fin. & euntes in caftella.
Corb. 1. fic: Cum fero autem factum effet, accefferunt ad
eum difcipuli ejus, dicentes: Defertus locus eft ubi fumus,

bora jam præteriit: dimitte turbam iftam, ut euntes in
vicis emant fibi efcas. Græc. Vulgate fuffragatur. Hilar.
in hunc loc. ait: Dimitti eas in caftella ad coemendos cibos
Apoftoli admonent. Juvenc. 1. 3. p. 67. c. fortè è Luca,
9. 12.

Jamque fub extremo labentis lumine folis,
Difcipuli Chrifto fuadent dimittere turbas,

Ut fibi quifque paret, quærens per compita, vidum.

ante

. 16. Mfs. S. Germ. 1. Clarom. S. Gat. &c. nil differunt à Vulgata. Sic etiam ferunt Corb. ambo, cum Sangerm. 2. nifi quòd Corb. 1. initio hab. Et ait illis Jefus ; alter verò delet eis, poft dixit; ficut Germ. vos, manducare. In Cantabrig. ita: Qui autem dixit eis: Non neceffe habent ire date vos manducare eis. Græc. Vulgatæ congruit, nifi exceperis verbum compof. ¿weater, pro

:

ire. Hilar. in hunc loc. Et Dominus refpondet, neceffitatem ed
revertendi ipfas non habere ; darique his cibum præcipit. Ju-
vencus l. 3. p. 67. c. quafì è Luca, 9. 13.

Ille jubet cundis illic convivia poni.

. 17. Mf. S. Germ. I. Qui dixerunt ei : Non habemus
hic, &c. ut fupra. Cantabrig. Qui autem dicunt ei : Non
habemus hic, &c. Corb, 1. At illi dixerunt : Non habemus
nobifcum nifi, &c. Sangerm. 2. Corb. 2. Clarom. S. Gat.
&c. textui Colb. accedunt. Græc. Oi dè éyrov äutã· Oùx
exoμer âde, &c. Hilar. in hunc loc. Et folos fe quinque
panes & duos pifces habere caufantur. Juvencus I. 3. p.
67.c.

Difcipuli oftendunt nihil amplius effe ciborum,
Ni pifces geminos, 5 farris fragmina quinque.
V. 18. Mfs. S. Germ. I. & Clarom. affentiunt textui
Colb. Sic etiam habet Corb. 2. deleto uno eis. S. Germ.
2. Qui ait eis: Afferte illos mibi huc. Corb. 1. Refpondens
Jefus ait: Afferte illos buc. Cantabrig. Qui autem dixit:
Adferte mibi illos. Gr. 'O dè eîte' Pepere, &c. ut in Vul-
gata. Hilar. in hunc loc. offerri fibi eos juffit. Juvencus l.
3. p. 67. c.

Hoc, inquit, fatis eft.....

. 19. Mfs. S. Germ. ambo, Clarom. Corb. z. S. Gat. &c. concordant cum textu Colb. nifi quòd Germ. I. & Corb. 2. fcribant, fupra fenum; Germ. 2. turbas difcumbere..... fregit, dedit; omnefque tollant pronom. fuis, poft difcipulis. Corb. 1. ita : Et juffit turbam difcumbere Super fenum: & acceptis quinque panibus, & duobus piscibus, refpiciens ad cœlum benedixit eos, & fregit, & dedit difcipulis, difcipuli autem turbis. Cantabrig. Et cùm jussisfet turbas difcumbere fuper fenum, accepit quinque panes, & duos pifces; refpiciens in cœlum benedixit, & frangens dedit difcipulis panes, difcipuli autem turbis. Græc. Kat κελεύσας τὲς ἄλλες ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τες χόρτες, καὶ λαβὼν τῆς....... ἀναβλέψας ευλόγησε, και κλάσας ἔδωκε, &c. ut in Vulg. al. τὸν χόρτον, λαβῶν τοῖς μαθηταῖς dur. Hilar, in hunc loc. Turbamque fub firato feno accumbere (juffit,) & oblata benedixit, & turba manducanda comminuit, & dedit difcipulis ut offerrent : & infra 681.e. 687. b. acceptis igitur panibus, atque pifcibus, Dominus refpexit ad cœlum, benedixit, & fregit, Patri agens gratias. Juvencus 1. 3. p. 67. c.

[ocr errors]

કે

Tum mox difcumbere plebem,
Gramineifque thoris juffit componere membra:
Sufpicienfque dehinc cœlum, Genitore precato,
Ipfe duos pifces, & quinque ex ordine panes
Dividit, dapibus menfas oneravit opimis.

V. 20. Mf. S. Germ. 1. Et manduc. omnes, & fatur. funt. Et colligerunt reliquias, duodecim cophinos plenos. Corb. 1. Et manduc. univerfi, & fatur. funt. Et fuftulerunt quod fuperfuit, duodecim copbinos plenos. Cantabrig. Et manduc. & faturati funt. Et tulerunt reliq. fragmentorum xij. cophinos plenos. Germ. 2. Et reliquias colligerunt xij. cophinos fragmentorum plenos. Corb. 2. Et reliquias colligerunt fragmentorum xij. coph. plenos. Clarom. Et reliq. colligerunt xij. coph. plenos fragmentorum. Gr. Kal payor márτες..... Καὶ ἦταν τὸ περισσεύον τῶν κλασμάτων, δώδεκα, &c, al, τῶν περισσευόντων κλασμάτων, &c, Apud Hilar, in

Marc.

6.45.

Joan. 6.

15.

VULGATA NOVA.

21. Manducantium autem fuit numerus, quinque millia virorum, exceptis mulieribus, & par

vulis.

22. Et ftatim compulit Jefus difcipulos afcendere in naviculam, & præcedere eum trans fre

tum, donec dimitteret turbas.

23. Et dimiffa turba, afcendit in montem folus orare. Vefpere antem facto folus erat ibi:

24. navicula autem in medio mari jactabatur fluctibus erat enim contrarius ventus.

[ocr errors]

25. Quarta autem vigilia noctis, venit ad eos ambulans fuper mare.

26. Et videntes eum fuper mare ambulantem, turbati funt, dicentes : Quia phantafma eft. Et præ timore clamaverunt.

VERSIO ANTIQUA.

21. Manducantium autem fuit numerus, quin- Ex Ms. Colbert. que millia virorum, exceptis pueris, & mulieribus.

22. Et ftatim Jefus juffit difcipulos fuos afcendere in navicula, & præcedere eum trans fretum, donec ipfe dimitteret turbas.

23. Et dimiffa turba, afcendit Jefus in monte folus orare. Vefpere autem facto folus erat ibi:

24. navicula autem jam in medio mari jactabatur fluctibus: erat enim illis ventus contrarius. 25. Quarta autem vigilia noctis, venit ad eos Jefus ambulans fupra mare.

26. Et videntes eum fupra mare ambulantem, turbati funt, dicentes : Quia phantafma eft. Et præ timore clamaverunt.

27. Statimque Jefus locutus eft eis, dicens : Habete fiduciam : ego fum, nolite timere. VERSIONEM ANTIQUAM.

27. Statimque Jefus locutus eft eis, dicens: Habete fiduciam : ego fum, nolite timere. NOTE AD hunc loc. Et faturatis omnibus, fupplementa cophinorum duodecim fuperfuerunt. Apud Juvenc. 1. 3. p. 67. c. Jamque expleta jacet, dictu mirabile, plebes. Relliquiafque dehinc menfis legêre miniftri, Bis fenofque finus cophinorum fragminis implent. . 21. Textui Colb. refpondent Mfs. S. Germ. 1. Corb. 2. Clarom. & Maj. Mon. Corb. verò 1. habet: Et erant qui manducaverunt, bominum quinque millia, exceptis pueris, & mulieribus. Cantabrig. Qui autem manducarunt, erant viri ad quinque millia, exceptis infantibus, & mulieribus. Mf. S. Gat. exceptis mulieribus, & pueris. Græc. Oi de ἐπίοντες ἦσαν ἀνδρες ὡσεὶ πεντακιχίλιοι, χωρίς γυναικῶν, καὶ Taidiwr. Apud Hilar. in hunc loc. Cùm tamen extra mulierum, puerorumque numerum, quinque millia virorum expleta effent. Apud Ambr. 1. de virginit. Saturata funt de quinque panibus 4000. hominum, exceptis pueris, & mulieribus. Apud Juvenc. 1. 3. p. 67. d.

[ocr errors]

Conantum numerus tum millia quinque virorum, Præterea populus matrum fuit, & puerorum.

[ocr errors]

. 22. Mf. S. Germ. I. convenit cum textu Colb. deleta voce eum poft præcedere. Germ. 2. Et ftatim Jefus juffit difcipulos fuos afcendere, &c. ut in Vulgata. Corb. I. Tunc juht difcipulis fuis afcendere in naviculam, & ire trans fretum, donec dimitteret turbam. Corb. 2. Et ftatim Jefus jur difcipulos fuos afcendere in naviculam, & præcedere trans fretum, donec ipfe dimitteret turbas. Sic etiam habet Clarom. præter hæc, difcipulis fuis..... in navicula ; S. Gat. juffit difcipulos; Maj. Mon. juffit Jefus difcipulos. Cantabrig. Et continuò coegit difcipulos afcendere navem, præcedere trans, donec, &c. ut in Vulg. Græc. Kai evléws ἠνάγκασεν ο Ιησες τες μαθητὰς αὐτὸ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον, και προάγειν αυτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως, &c. à pluribus Mrs. abelt dur. Apud Hilar. in hunc loc. Et difcipulos naviculam confcendere, & trans fretum præcedere jubet : & infra 682. f. Confcendere poft hac in navem difcipulos præcepit, donec turbas ipfe dimitteret. Arnob. Afer, annot. in Evang. Et coegit difcipulos ut afcenderent wavem, & procederent trans mare donec remitteret turbas. Juvencus 1. 3. p. 67. d.

Difcipulis tunc inde jubet confcendere navem,
Et tranfire fretum, donec dimitteret omnes
In fua quemque viros.....

V. 23. Mf. S. Germ. 1. Et dimiffa turba, afcendit in montem folus orare. Vefpere autem folus erat ibi. Corb. 1. Et cùm dimififfet illos, afcendit in montem, & orabat folus. Vefpere autem faito, &c. Corb, 2. Et dimifit turbam, 5 afcendit in montem, &c. ut in textu. Cantabrig. Et cùm dimififfet turbas, afcendit in montem feorfum orare. Sero autem faito folus erat ibidem: nec diffimile Græcum eft. Sangerm. 2. verò, Clarom. S. Gat. &c. Vulgatæ confonant. Apud Hilar. in hunc loc. Dimiffaque ipfe turba, in montem orare folus afcendit. Factoque vefpere folus fuit : & infra 682. f. Et dimiffa turba, montem confcendit orare. Et vefpere facto folus erat. Apud Arnob. Afr. annor. in Evang. P. 332. g. hæc tota defunt. Apud Juvenc. 1. 3. p. 67. d. fic: Tunc montis celfa petivit,

[ocr errors]

Secretufque dehinc Genitoris numen adorat.
Jamque foporata torpebant omnia noite.

V. 24. M. Clarom. textui Colb. favet. Sangerm. I. habet: navicula autem jam in medio mari jactabatur à fludibus; fequentia verò delet ; ficut & Colb. Græc. n. 3947. Corb. 1. legit: navis autem erat in medio mari, & jactabatur fluctibus: erat enim contrarius illis ventus. Cantabrig. navis autem erat in medium maris, 5 vexabatur à fluctibus, &c. ut in Vulgata. Corb. 2. erat enim illis ven

~

tus contrarius; S. Germ. 2. erat autem illis contrarius ven-
tus. Gr. τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς θαλάασης ἦν,
ἦν, βασανιζό
μever vnd Tær xvμárar reliqua ut in Vulg. Apud Hilar.
μενον
in hunc loc. & navis mari medio, vento adverfante, flu-
&ibus jacabatur. Apud Arnob. Afr. annot. in Evang. p.
332. g. navis autem jam erat in medio mari fluctibus tur-
bata: fuit enim contrarius ventus. Apud Juvencum l. 3. P.
67. d.

Cùm puppis medio fulcabat in aquore fluctus,
Jactata adverfo furgentis flamine venti.

V. 25. Textui Colb. confonant Sangerm. 2. Corb. 2. & Clarom. Vulgatæ verò Corb. 1. S. Germ. 1. S. Gat. &c. Cantabrig. habet : Quarta autem vig. noctis, abit ambulans ad eos fuper mare; S. Germ. 1. fupra mare, Græc. Teráprn de puλANA TUS VUXTOS, άaute πρos autos o 'Inous, &c. al. ; al. deeft . 'Inos. Hilar. in hunc loc. Et quarta vigilia, Dominus venit fuper mare ambulans. Auguft. quæft. 4. in Num. to. 3. p. 1. col. 529. c. confentit cum Vulgata. Auct. 1. de promiff. p. 3. prom. 14. p. 176. b. Quarta autem nodis vigilia, venit Jefus ad difcipulos fuos ambulans fupra mare. Arnob. Afer, annot. in Evang. p. 332. g. Quarta autem vigilia noctis, abiit ad illos ambu→ lans in mari. Juvenc. 1. 3. p. 67. d.

Aft ubi jam vigilum quarta ftatione premebat
Noctis iter, rapidos attollens lucifer ortus,
Fluctibus in liquidis, ficco veftigia greffu
Sufpenfus carpebat iter, mirabile vifu.

. 26. Mfs. S. Germ. 2. S. Gat. &c. congruunt cum textu Colb. Similiter habet Corb. 2. præter hæc. 1. Videntes autem illum. Sangerm. 1. Videntes autem eum ambulantem fupra mare..... Et præ timore exclamaverunt. Itidem in Clarom. præter hoc, illum fupra mare ambul. Cantab. Difcipuli autem videntes eum fuper mare ambul.............. Quoniam phantafma eft. Et à timore exclamaverunt. Corb. 1. partim ex Marco 6. 52. Videntes autem illum fuper mare ambul..... Quia phantafma effet: non enim intellexerant, ficut nec in panibus; erat enim cor eorum obtufum. Et præ timore clamant. Græcè additur of μaðnral, difcipuli, ad videntes eum ; cæt. ut in textu Colb. deeft tamen of palutak à Mf. 1. fi Millio fides. Hilar. ad hunc loc. ait : Videntef que turbati funt: & inanis visûs phantafma credentes, clamaverunt pra timore. Arnob. Afer, annot. in Evang. p. 332. f. Et cùm viderent eum, turbati funt, nec plura addit ufque ad . 28. Auct. 1. de promiff. p. 3. prom, 14. P. 176. b. Videntes verò eum difcipuli, timuerunt, dicentes: Quia phantafma eft reliqua prætermittit. Juvencus l. 3. p. 67. d.

[ocr errors]

Jamque propinquabat puppi ; sed nescia naura
Attoniti tremulo vibrabant corda pavore,
Clamoremque fimul confufa voce dederunt.

. 27. Itidem in Mfs. S. Germ. 2. S. Gat. &c. In Sangerm. autem 1. ita Statim verò Jefus locutus eft eis, dicens: Conftantes eftote : nolite timere, ego fum. Sic etiam in Corb. 2. & Clarom. præter hoc 1. Et ftatim Jefus ; Clarom. Statimque. In Corb. 1. Confeftim autem locutus eft ad eos, dicens: Conftantes eftote, & nolite timere. In Cantabrig. Continuò autem locutus eft eis, dicens: Fidete: ego fum, nolite timere. Ita quoque in Græco eft, addito nomine 'Inos, poft eis; quod tamen abeft à pluribus Mfs. Hilarius in hunc loc. ait : Quibus mox Dominus locutus eft, & conftan tes esse juffit: & infra 683. d. dicet: Ego fum. Ambrofiaft. p. 200. c. nolite timere, ego fum. Auct. 1. de promiff. part. 3. p. 176. b. Accedens autem ad eos Jefus, dixit eis Ega fum, nolite timere. Juvencus l. 3. p. 67. d.

О

Tum pavidis Chriftus loquitur: Timor omnis abefto

« ZurückWeiter »