Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[blocks in formation]

6.

. 31. Mfs. Sangerm. 1. & Major. Mon. Nolite ergo folliciti effe, dicentes..... aut quid operiemur? Ita quoque in Græco eft. Lectionar. Luxovienfe, aut quid veftiemur? Ms. Sangerm. 2. Nolite folliciti effe, &c. ut in Vulgata. Claromont. Nolite ergo folliciti effe, dicentes : Quid edemus, aur quid bibemus, aut quid vefliemur? Itidem Auguft. 1. 2. de fer. Dom. in m. col. zzo. e. at l. de op. Monach. to. 475. d. cum Vulgata concinit; ficut Auct. op. imp. in Matth. hom. 16. nifi quòd is omittit membrum ult. aut quo operiemur? Cyprianus 1. de orat. Dom. p. 210. c. legit: Nolite cogitare, dicentes : Quid edemus, aut quid bibe mus, aut quid veftiemur? fimiliter 1. de op. & eleem. 240. b. & l. 3. Teftim. p. 307. b. Auctor verò reg. cleric. apud Aug. to. 1. 39. b. Nolite cogitare, dicentes : Quid editis, aut quid veftiemini? Juvencus l. 1. p. 60. d.

Ergo cibum, potum, veftemque, 5 inania cunda,
Gentibus infidis terrenam linquite curam.
Hic autem pofterior verfus pertinet ad . feq.

P.

. 32. Mf. Sangerm. 1. omnia enim hæc gentes quarant. Scit autem pater vefter, quia horum omnium indigetis. Claromont. omnia enim hæc gentes inquirunt. Scit enim pater vefter cæleftis, quòd horum omnium indigetis. Ita quoque Græcum habet. Cyprianus 1. de orat. Dom. p. 210. c. & 1. de op. & eleem. p. 240. b. hæc enim nationes quærunt. Scit autem pater vefter, quia horum omnium indigetis : similiter 1. 3. Teftim. p. 307. b. præter unum inquirunt. August. 1. 2. de fer. Dom. in m. col. 220. f. 222. c. hæc enim omnia gentes quærunt. Scit enim pater vefter, quia (al quòd) horum omnium indigetis: at 1. de op. Monach. to. 6. 475. e. hæc enim..... inquirunt. Scit autem, &c. ut in Vulg. Auctor reg. cleric. ap. Aug. to. I. 39. b. boc enim gentes cogitant. Scit pater vefter, quia horum omnium indigetis. Auct. op. imp. in Matth. hom. 16. hæc enim omnia gentes quærunt. Hilar. in Matth. col. 635. d. dicit: Gentium igitur eft infidelitatis iftius curâ angi. Vide Juvencum fup. ad .31. . 33. Mf. Clarom. Colbertino textui confonat. Sangerm. 1. fert: Quærite ergo..... 5 hæc omnia præftabuntur vobis. Cerb. cum Gr. Quærite autem..... & omnia hæc adjicientur vobis. Similiter in Lectionario Luxov. Quarite autem. A Mf. Sangerm. 2. abest vox Dei, cujus loco Cop. habet, dul, ejus. Cypr. 1. 3. Teftim. p. 307. b. Quarite primùm regnum Dei, & juftitiam ejus : 5 omnia ifta apponentur vobis: fic etiam 1. de op. & eleem. p. 240. b. & de orat. Dom. p. 210. c. nifi quòd hoc pofteriori loco fcribit bac, pro ifta. Hilarius in Pf. 54. col. 111. b. Quarite primùm regnum Dei, 5 juftitiam ejus: 5 omnia præftabuntur vobis ; abeft ejus, à Mf. Reg. Ambrof. verò l. 1. de Cain, c. 4. col. 188. f. Quærite regnum Dei: & ecce omnia præfto funt vobis: & 1. de exhort. virg. col. 292. d. & ecce omnia fuppetent vobis. Hieron. ep. 5. ad Heliodor. to. 4. p. 2. col. 7. b. 5 hac omnia apponentur vobis. Similiter apud Auguft. 1. 2. de fer. Dom. in m. col. 220. f. g. 222. d.

[ocr errors]

ANTIQUAM.

224. c. Quærite ergo primùm..... 5 hac omnia apponentur vobis: & 1. de op. Monach. to. 6. 475. d. Quærite autem primùm..... & omnia hæc apponentur vobis: at fer. 57. to. 5. 337. b. & tract. 122. in Joh. c. 21. to. 3. 811. c. Qua`rite primùm regnum, & juftitiam Dei: & hæc omnia apponentur vobis. Auct. op. imp. in Matth. hom. 16. p. 85. Quærite regnum Dei, & juft. ejus : & hæc omnia apponentur vobis. Similiter habet S. Paulinus epift. 11. p. 57. c. cuma Auct. reg. cleric. ap. Aug. to. 1. 39. b. addito uno primùm, poft Quarite. Juvenc. I. 1. p. 60. d.

Vos potiùs dignè cæleflia quærite regna,
Juftitiamque Dei : fpontanea cætera current.

. 34. Mf. Sangerm. 1. habet: Ne ergo cogitaveritis de craftinum. Craftinus enim dies ipfe pro fe cogitabit : fufficit diei, &c. Claromont. Nolite ergo cogitare de craftino. Crafinus enim dies ipfe cogitavit : fufficit enim dici, &c. Sangerm. 2. Corb. Maj. Mon. &c. cum Vulgata concinunt ; ficut & Græcum, nifi quòd pro fibiipfi, fert Tà taulus; at Mfs. plures habent al, tefte Millio; & quidam addunt yap verbo fufficit: edit. verò Parif. 6. omittit v yap aver μECIμrúŒEL Tà Eaulus, fi eidem Millio fides. Tertul. l. 1. ad uxor. c. 4. p. 275. a. ait Deum prohibere de craftino, vidluque curari. Cyprian. 1. de orat. Dom. p. 210. b. legit: Nolite in craftinum cogitare. Craftinus enim ipfe cogitabit fibi : fufficit diei malitia fua : & 1. 3. Teftim. p. 307. b. Nolite cogitare in craftinum. Craftinus enim dies ipfe cogit. &c. at Hilarius in Matth. c. 635. f. 636. a. Nolite ergo folliciti effe de craftino. Craftinus enim dies follicitus erit fibi ipfe : fufficit diei malitia fua : & in Pf. 54. col. 111. b. Nolite folli citi effe de craftino: fufficit enim diei, &c. Similiter Hieron. ep. ad Amand. to. 4. 160. f. ficut etiam 1. 2. cont. Pelag. 518. b. nifi quòd poft ro de craftino, fubdit: Craftinus enim dies follicitus erit pro fe: deinde, fufficit diei, &c. Item ap. Ambrof. 1. de bono mort. c. 2. col. 391. e. fufficit dież malitia fua. Apud S. Paulin. ep. 11. p. 57. c. Nolite cogitare in craftinum: fufficit enim diei malitia fua. Apud Auguft. 1.2. de fer. Dom. in m. to. 3. 222. f. g. Nolite cogitare de craftino. Craftinus enim dies follicitus erit fibiipfi: fufficit enim diei malitia fua: fed in Mfs. prope omnibus, Nolite folliciti effe de craflino : & 1. de op. Monach. to. 6. 476. a. Nolite ergo folliciti effe in craftinum, &c. ut in Vulg. at infra 494. f. 495. a. Nolite ergo cogitare in craftinum : & 1. de mendac. col. 437. b. Nolite cogitare de craftino: fimiliter 1. cont. Adim. to. 8. 115. e. fubnexis his : Nam craftinus dies ipfe cogitabit fibi, Chromat. Aquil. in Matth. p. 987. b. Nolite cogitare de craftino. Craftinus enim dies follicitus erit fibiipfi. Auct. op. imp. in Matth. hom. 16. p. 85. Nolite ergo folliciti effe in craftinum: fubinde fic: Quod eft cras, curabit fe: & poft pauca: fufficit enim diei malitia fua. Apud Juvencum 1. 1. p. 60. d.

CAPUT

VERSIO ANTIQUA.

1. N Olite judicare, ut non judicemini.

2. In quo enim judicio judicaveritis judicabitur de vobis : & in qua menfura menfi fue

[blocks in formation]

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

*. 1. Accinunt Mfs. Sangerm. Corb. Clarom. &c. Concimunt etiam Ambrof. 1. de parad. c. 168. d. 173. f. Ambrofiaft. p. 124. c. & Gild. caftig. in Eccl. ord. p. 718. d. Iren. 1. 4. c. 30. p. 268. c. legit: Nolite judicare, ne judicemini. Sic etiam Tertul. 1. de pat. c. 10. p. 202. a. & de pudic. p. 1000. a. cum Hilario in Matth. col. 636. d. e. Auguftinus verò 1. 2. de fer. Dom. in m. col. 224. e. 225. e. & de agone Chr. to. 6. 258. b. Nolite judicare, ne judicetur de vobis, Similiter habet Optat. 1. 7. cont, Donat.

Luc. 6.

37.

[ocr errors]

Rom. 2. 1.

Marc

p. 103. b. Auctor autem op. imp. in Matth. hom. 17. Noli, 4. 24. te judicare, ut ne judicemini: & infra 86. ut non judicemini. Ita quoque in Græco eft. Apud Juvencum l. 1. p. 60, Judicium veftrum fugiat damnatio fava:

Nam Dominus veftri juris documenta fequetur. . 2. Mf. Corb. In quocunque enim judicio judicaveritis, judicabimini, &c. ut in Vulg. Sangerm. 1. In judicio judicaveritis, judicabitur de vobis : & in qua....... eadem remetietur vobis, Claromont. In quo enim judicio judi

quo

enims

Inf. 21.

22.

Marc.

II. 24.
Luc. II.

9.

6.

Joan.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

14. 13. caveritis, in eo judicio judicabitur de vobis : & in qua.......
Jac. I. eadem remetietur vobis, Græc. Vulg. favet. Tertul. de pu-
dic. p. 1000. b. legit: Quo enim judicio judicaveritis, ju-
dicabitur de vobis. Irenæus 1. 4. c. 30. p. 268. c. In quo
enim judicio judicabitis, judicabitur de vobis: & Cypr. de
orat. Dom. p. 211. b. in qua menfura menfi fueritis, in
ea remetietur vobis. Lucifer Cal. 1. 2. pro S. Athan. p. 201.
h. In quo judicio judicaveritis, & de vobis judicabitur: & in
qua menfura menfi fueritis, in eadem remittetur vobis. Hi-
larius in Matth. col. 636. d. e. & in Pf. 118. col. 359.
b. Quo enim judicio judicaveritis, judicabitur de vobis. Vi-
&tor Tun. de pænit. ap. Ambrof. col. 602. d. In quo judi-
cio judicaveritis, in eodem judicabitur de vobis : S in qua men-
fura menfi fueritis, in eadem remetietur vobis. Auguft. 1. 2. de
fer. Dom. in m. col. 224. e. In quo enim judicio judicaveritis,
judicabitur de vobis, &c. ut in Vulg. at inf. 225. e. & l.
1. col. 172. b. necnon 1. de agone Chrift. to. 6. 259. a.
in ea remetietur vobis. Leo M. epift. 18. Quo judicio judi-
caveritis, judicabitur de vobis : 5 qua menfura..... eadem re-
metietur vobis. Auctor op. imp. in Matth. hom. 17. p. 86.
In quocunque enim judicio judicaveritis, judicabitur de vo-
bis. Gildas Sap. caftig. in Eccl. ord. p. 718. d. In quo enim
judicio judicaveritis, judicabitur de vobis. Auct. 1. de promiff.
p. 3. col. 184. d. in qua menfura..... in ea remittetur vobis.
Juvencus l. 1.
1. P. 60. d.

Que vos in terris ftatuetis tempore capti,
Has eadem vobis genitor fervabit in athra:
Menfuram tibi quam ponis, portare neceffe eft.

. 3. Itidem Lucifer Cal. 1. 2. pro S. Athan. p. 201. h. cum Hilario in Matth. col. 637. a. necnon Auguftino 1. 2. de fer. Dom. in m. col. 226. c. & Auctore op. imp. in Matth. hom. 17. Auguft. tamen in Pf. 50. to. 4. 465. e. legit ftipulam, non feftucam. Vulgatæ confonaut Mfs. Sangerm. Corb. Clarom. &c. Græc T de Brewers To xáppos τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῷ ἀδελφὸν σε τὴν δὲ ἐν τῷ τῷ ὀφθαλμῷ δου nòv & xalavocis; Ambrof. 1. 2. de pœnit. c. 433. a. Feflucam in oculo fratris tui vides: trabem autem, quæ in oculo tuo eft, non vides? & ep. 26. col. 896. d. Festucam, quæ in oculo eft fratris tui, vides: trabem autem, quæ in oculo tuo eft, non vides? Gelaf. 1. tract. 2. Conc. to. 4. 1235. b. Feftucam vi des in oculo fratris : in tuo trabem non vides? Juvencus 1. 1. p. 60. d.

Černis adhærentem feftucam in lumine fratris :
Nec tamen in proprio tignum confiftere fentis?

. 4. Mf. Claromont. cum textu Colb. concinit. Corb. verò cum Sangerm. 1. habet: Aut quomodo dices fratri tuo: Sine.....& ecce trabis eft in oculo tuo? Sangerm. 2. Aut quomodo dicis fratri tuo: Frater, fine ejiciam feftucam..... & ecce trabis eft, &c. Græc. 'H πws Epeis TW ad exp@ 08. "Apes exBára to náppos àwò To........ y ¡58 v doxès er TW opfaxpo8; Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Ath. p. 201. h. Aut quomodo dicis fratri tuo: Sine ut ejiciam tibi feftucam de oculo tuo: ecce trabes in oculo tuo eft? Auguft. 1. 2. de fer. Dom. in m. col. 226. e. Quomodo enim dicis, &c. ut in Vulgata, præter unum trabes, pro trabs. Gildas caftig. in Eccl. ord. p. 718. d. Aut quomodo dicis fratri tuo: Frater, fine ejiciam feftucam ex oculo tuo: & ecce trabs in oculo tuo eft? Similiter habet Auct. op. imp. in Matth. hom. 17. p. 86. Juvencus 1. 1. p. 60. d. antecedentibus addit:

Atque oculum priùs alterius purgare laboras?

. 5. Textui confonant Mfs. Sangerm. Corb. Clarom. &c. unà cum Græco. Accinunt pariter Lucifer Cal. lib. 2. pro S. Ath. p. 201. h. Ambrof. 1. 6. Hexa. col. 137. f. 1. 2. de pænit. col. 433. a. Auctor op. imp. in Matth. hom. 17. necnon Auguft. 1. 2. de fer, Dom, in m. col.

226. e. & in Pf. 54. to. 4. 504. c. nifi quòd hoc ultimo
loco habet fic, pro tunc. Irenæus verò 1. 4. c. 30. p. 268.
a. legit: Hypocrita, exime primò trabem de oculo tuo, & tunc
perfpicies auferre feftucam de oculo fratris tui. Apud Juven→
cum l. 1. p. 60. d. ita:

Diripe fed proprio fallax de lumine tignum,

Demere tum minimam alterius curabis ariftam.

. 6. Mf. Clarom. concordat cum textu Colb. nec
refragatur Sangerm. 1. nifi quòd pro difrumpant, habet cor-
rumpant. Græc. pngwon vμas, cum cæt. quæ fupra. Tertul.
1. de bapt. p. 392. b. Nolite dare fanctum canibus, & pora
cis projicere margaritas veftras : & l. 2. ad uxor. c. 5. p. 282.
a. Nolite margarita veftra porcis jactare, ne conculcent ea,
converfi vos quoque evertant: habet etiam porcis jaðare, l.
de præfcript. c. 26. & 41. pp. 335. c. 339. b. Cyprianus
1. 3. Teftim. p. 319. a. Ne dederitis fanélum canibus, ne-
que miferitis margaritas veftras ante porcos, ne fortè inculcent
ea pedibus fuis, & converfi elidant vos : fimiliter ep. ad De
metr. p. 216. b. his exceptis, ne inculcent eas pedibus, &c.
Optat. 1. 2. cont. Donat. p. 39. b. Ne dederitis fanitum
canibus, neque miferitis marg. veftras ante porcos, nè concul
cent cas pedibus fuis, & converfi elidant vos. Ambrof. 1. 8.
in Luc. col. 1394. f. Nolite dare fanctum canibus, nec mi-
feritis margaritas porcis, ne fortè conculcent eas pedibus fuis:
& in Pf. 118. col. 991. c. nolite mittere margaritas veftras
porcis: at 1. 2. de poenit. col. 434. f. 435. a. neque mife
ritis marg. veftras ante porcos. Vide etiam to. 2. 305. f. Hi-
larius in Matth. col. 637. e. 638. a. textui Colb. favet;
ficut Auguft. ad verbum 1. 2. de fer. Dom. in m. col. 227.
e. 228. b. Item Gildas Sap. caftig. in Eccl. ord. p. 718.
d. & Auctor op. imp. in Matth. hom. 17. p. 87. ifte ta-
men infra legit: margaritas veftras nolite mittere ante porcos.
Auguft. verò 1. de conjug. adult. to. 6. 403. d. neque
projeceritis margaritas, &c. Hilar. quoque in Pf. 118. col.
253. c. ait: Novimus neque margaritas ante porcos projicien-
das effe, neque fandum canibus dare oportere. Caffian. collat.
14. c. 17. Et ne dederitis fandum canibus, neque miferitiš
marg. &c. ut in Vulg. Juvencus l. 1. p. 60. d.

Ne canibus fan&tum dederitis, neve velitis
Turpiter immundis jactare monilia porcis,
Namque illa in cæno pedibus fubjella jacebunt,

Converfique canes (al. fues) vafto vos vulnere rumpent.
7. Confonant Mfs. Clarom. Sangerm. Corb. &c. &
Græcum. Suffragantur pariter Hilar. in Pf. 60. 118. & 125.
col. 143. e. 293. f. 407. d. Ambrof. 1. 1. de Cain c. 6.
col. 194. f. & epift. 8. col. 785. c. Auct, op. imp. in Matth.
hom. 17. & Siricius PP. epift. 10. to. 1. 687. Item Au-
guft. 1. de morib. Eccl. to. 1. 699. b. & fer. 61. to. 5.
351. g. & l. 2. de fer. Dom. in m. col. 229. g. at 1. 12.
conf. to. 1. 209. d. & epift. 153. to. 2. 529. d. legit :
Petite, & accipietis, &c. Chromat. Aquil. in Matth. p. 985.
c. Petite, & dabitur vobis. Tertul. I. de præfcrip. c. 8.
P.
332. a. quærite, & inven. &c. ut in textu. Aug. tr. 2. &
25. in Joh. to. 3. 301. c. 409. a. pulfate, & aperietur vo-
bis. Juvencus 1. 1. p. 560. d. nihil habet quod huic versui
refpondeat, præter ea quæ leguntur infra.

. 8. Mr. Claromont. Omni enim petenti dabitur : & qui quæret, invenit, &c. ut fupra. Sangerm. 1. Omnis enim qui petit, accepit: & qui quærit, invenit, &c. Sangerm. 2. & qui credit, invenit; fed aperto mendo pro quarit : cæteri Colbertino textui accinunt, & Greco. Concinit pariter Auguft. 1. 2. de fer. Dom. in m. col. 229. g. 230. c. & epift. 153. to. 2. 529. d. at ferm. 61. to. 5. 351. g. legit : Omnis enim qui petit, accipit: quærens, invenit, &c. Græc. ǹ ¦ Sutŵv, suplexd, Ambrof, 1, 1. in Luc, col, 1264.

Ex Mf. Colbert.

Ex M. Colbert.

VERSIO ANTIQUA.

9. Aut quis ex vobis homo, à quo petit filius ejus panem, nunquid lapidem porriget ei?

10. Aut fi pifcem petierit, nunquid ferpentem porriget ei?

11. Si ergo vos, cùm fitis mali, noftis bona data dare filiis veftris: quantò magis pater vefter, qui in coelis eft, dabit bona petentibus fe?

12. Omnia ergo quæcunque vultis ut faciant vobis homines bona, & vos facite illis. Hæc eft enim lex, & Propheta.

13. Intrate per anguftam portam : quia lata, & fpatiofa via eft, quæ ducit ad perditionem, & multi funt qui intrant per eam.

14. Quàm angufta porta, & ar&ta via eft, quæ

[blocks in formation]

13. Intrate per anguftam portam : quia lata 31. porta, & fpatiofa via eft, quæ ducit ad perditionem, & multi funt qui intrant per eam.

14. Quàm angufta porta, & arcta via est,

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M.

a. qui quarit, inveniet: & qui pulfat, aperietur ei. Juven- Propheta. Hieron. 1. 3. in ep. ad Gal. to. 4. 298. c. for-
cus l. 1. p. 60. d. e.

Pofcenti dabitur: quærens inventa tenebit :
Pulfantique aditus foribus pandetur apertis.

.9. Mf. Sangerm. 1. Aut quid eft ex vobis homo, à quo
perit filius ejus panem, &c. Clarom. Aut quis ex vobis homo, à
quo petit filius fuus panem, nunquid lap. porrigit ei? S. Gat.
à quo fi petierit; Maj. Mon. à quo petit ; Sangerm. 2. quem
fi petierit..... nunquid lapidem dabit illi? Græc. Vulgatæ
congruit. Tertul. I. de orat. c. 6. p. 181. b. Nunquid filio
panem pofcenti lapidem tradit? Cypr. epift. 52. p. 73. a.
Quis eft ex vobis bomo, quem fi petierit filius ejus panem,
lapidem porrigat illi? Auguft. 1. 2. de fer. Dom. in m. col.
230. c. d. Aut quis erit ex vobis homo, quem fi petierit fi-
lius ejus panem, &c. ut in textu Colb. at epift. 130. to.
2. 388. d. Aut quis eft ex vobis homo, à quo filius fuus pa-
nem petit, nunquid lapidem porrigit ei? item ferm. 61. to.
5. 351. g. Aut quis eft ex vobis homo, à quo petit filius ejus
panem, &c. ut in textu. Auctor op. imp. in Matth. hom.
17. p. 90. Quis veftrûm habens filium, & fi petat ab eo pa
nem, nunquid lapidem porriget ei? Juvencus l. 1. p. 60. e.
Vos homines, natis panem pofcentibus, omnes

Num lapidem dabitis ; pifcemve petentibus, anguem?
*. 10. Mfs. Corb. & Clarom. Aut fi pifcem petit, nun-
quid ferp. porrigit ei? Sangerm. 1. Aut fi pifcem petit, nun-
quid ferp. porriget ei? Sangerm. 2. S. Gat. & Maj. Mon.
cum textu Colb. concinunt, & Græco. Sic etiam Auguft.
1. 2. de fer. Dom. in m. col. 230. d. & ferm. 61. to. 5.
351. g. cum Auctore op. imp. in Matth. hom. 17. p. 90.
at idem Auguft. epift. 130. to. 2. 388. d. Aut fi pifcem pe-
tit, nunquid ferpentem porrigit illi? Cypr. ep. 52. p. 73.
a. legit: Aut fi pifcem poftulaverit, ferpentem illi porrigat?
. 11. Sic habent Mfs. Clarom. Sangerm. 1. S. Gat.
&c. cum Græco; foli Corb. & Sangerm. 2. delent data.
Cyprianus ep. 52. p. 73. a. legit: Si ergo vos, cùm fitis ne-
quam, feitis bona data dare filiis veftris : quantò magis pa-
ter vefter cæleftis dabit bona pofcentibus eum? Hilarius quo-
que in Matth. col. 638. b. ait : Cùm nos filiis piscem, pa-
nemve pofcentibus, non ferpentem fimus, aut lapidem reddi-
turi: quantò magis nobis optimus..... pater Deus orantibus.....
munera largietur? Hieron. I. 3. cont. Pelag. to. 4. 541.
b. Si vos, cùm fitis mali, fcitis bona dare filiis veftris, &c.
ut in Vulgata. Auguft. verò epift. 153. to. 2. 529. d. &
1. 2. de fer. Dom, in m. col. 230. d. & fer. 61. & 105.
col. 352. a. 543. d. textui noftro congruit ad verbum.
Item Ambrof. I. de Spir. S. to. 2. 614. b. at in Pf. 118.
to. I. col. 1084. a. legit: & pater vefter, qui bonus eft,
dabit bona data petentibus fe. Auctor op. imp. in Matth.
hom. 17. p. 90. Si vos, cùm fitis mali, fcitis bona data
dare filiis veftris: quantò magis pater vefter, qui in cælis eft,
dabit fpiritum bonum petentibus fe. Hoc autem, fpiritum bo-
num, fumpfiffe videtur ex Luc. 11. 7. 13. Apud Juven-
cum l. 1. p. 60. e.

Vos inquam rigidi, quibus altè eft infita cordi
Durities, veftris dabitis dona optima (al. femper bona )

natis:

Indulgens hominum genitor, bona mitia dignè
Quàm præftare magis gaudet pofcentibus aquis?

. 12. Mf. Sangerm. 1. Omnia ergo quacunque vultis bo-
na ut faciant vobis homines, ita & vos facite illis, &c. San-
germ. 2. ut faciant vobis homines bona, ita & vos facite eis,
&c. Claromont. Omnia ergo quæcunque volueritis bona vo-
bis fieri ab bominibus, fimiliter 5 vos illis facite, &c. Græc.
Πάντα εν ὅσα ἂν θέλησε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, έτω κα
quis, &c. ab uno Mf. abest 7w, tefte Millio. Cypr. de
orat. Dom. p. 213. b. Quæcunque volueritis ut faciant vo-
his bomines bona, ita & vos facité illis. Hæc eft enim lex,

tè ex Luc. 6. 31. Qua vultis vobis faciant homines, bac en-
dem vos eis facite fimiliter. August. verò 1. 2. de ferma
Dom. in m. col. 230. f. 231. d. legit : Omnia ergo quæcunque
vultis ut faciant vobis homines bona, ita & vos facite illis
&c. quæ fupra: tum addit : In exemplaribus Græcis fic in-
venimus: Omnia ergo quæc. vultis ut faciant vobis ho-
mines, ita & vos, &c. fed ad manifeftationem fententia pu-
to à Latinis additum, bona : & infra: Quòd fi deeft exempla
ribus Gracis (bona,) etiam illa emendanda funt: fed quis hoc
audeat ? Intelligendum eft ergo plenam effe fententiam, 5
omnino perfectam, etiamfi hoc verbum non addatur : rurfum
terpretes addiderunt bona, & ita interpretati funt : Quæcun→
1. 14. de civit. Dei, c. 8. to. 7. 356. f. ait : Nonnulli In-
Evangelio, unde in Latinum translatum eft, non legitur bo-
que vultis ut faciant vobis homines bona..... fed in Graco
facite illis inf. 357. b. eadem vos facite illis. Similiter
na, fed: Quæcunque vultis ut fac. vob. homines, hæc & vos
faciant vobis homines, eadem & vos facite illis. Hilarius ve-
apud Siricium PP. ep. 10. to. 1. 698. a. Quæ enim vultis ue
rò in Matth. col. 638. c. vocem bona legiffe videtur, cùm
dicat: Confummavit omnia bonitatis exemplo..... in eo legis

Prophetarum mandata conftituens, ut univerforum in nos
bonitatem optantes, ipfi omnibus boni fimus. Apud Auct, op.
imp. in Matth. hom. 17. p. 90. omnia ut in Vulgata.
Apud Juvencum autem l. 1. p. 60. e. ut in textu Colb.
Que cupitis vobis hominum benefacta venire,
Hac eadem cunctis veftro præftate favore.

Hac legis fumma eft, hoc jus dixere Propheta.

Ap.

. 13. Mfs. Corb. & Sangerm. 2. Intrate per..... quia
lata porta, & fpatiofa via, qua, &c. Ita quoque eft in Græ-
co. In Mf. Sangerm. 1. & fpatiofa eft via, quæ, &c. In Cla-
romont. verò: Intrate per..... quàm lata, & fpatiofa eft via
que ducit ad interitum, & multi funt qui per illam intrant!
fpatiofa via eft, quæ ducit ad interitum, & multi funt qui
Item apud Cypr. 1. 3. Teftim. p. 306. b. quàm lata,
intrant per eam! Sic etiam habet Lucifer Cal. 1. 2. pro S.
h. Apud Hilarium in Matth. col. 638. c. Intrate per an-
Ath. p. 202. a. & l. de mor. pro Dei fil. p. 248. vel. 250.
guft. portam : quàm lata, 5 fpatiofa via, quæ ducit ad per-
ditionem! & infra: hanc plures obtinent, illam pauci inve-
niunt. Ap. Hieronymum verò in Ezech. 32. to. 3. 931.
b. lata enim, & fpatiofa via eft, quæ ducit ad mortem, & mul-
ii ingrediuntur per eam. Ap. Ambrofium, 1. 4. in Luc. col.
1344. c. lata, & fpatiofa ( via ) quæ ducit ad mortem.
Gaud. Brix. præf. ad Benevol. p. 943. d. quia lata, S
fpatiofa via eft, que ducit ad perditionem, &c. ut in Vulg.
Apud Arnob. de Deo trino, p. 213. c. lata enim, & Spa-
tiofa via eft, quæ ducit ad mortem, &c. Auguft. verò 1. de
quàm lata, spat. via eft, quæ ducit ad interitum, & mul-
unit. Eccl. to. 9. 362. g. legit: Intrate per ang. portam :
ti funt qui pergunt per illam! fimiliter in Pf. 43. col. 377.
c. præter unum ambulant, pro pergunt: at 1. 2. de ferm.
Dom. in m. col. 232. a. Introite per anguftam portam : quia
lata porta, fpatiofa via, quæ ducit ad perditionem,
multi funt qui introeunt per eam : fed Mfs. omnes, exce-
pto uno, ibid. ferunt quàm lata, non quia. Item apud Ful-
gent. I. 2. de rem. pecc. p. 387. Intrate per anguftam por-
tam: quàm lata porta, & fpatiofa via, que ducit ad perdit.
& multi funt qui intrant per ipfam! Apud Juvencum, l. 1.
p. 60. e.

Ite pen anguftam jufti fuper athera portam:
Quàm lata, & fpatiofa via eft, qua limite lavo,
Praruptum convolvit iter caligine mortis,
Innumeraque illamm penetrant per prona caterva!

arîta via, qua, &c. Sangerm. I. Quàm angufta eft porta
. 14. Ms. Corb. & Sangerm. 2. Quàm ang. porta, F

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

17. Sic omnis arbor bona fructus bonos facit: mala autem arbor malos fructus facit.

18. Non poteft arbor bona malos fructus facere: neque arbor mala bonos fructus facere:

19. Omnis ergo arbor, quæ non facit fructum bonum, excidetur, & in ignem mittetur. ANTIQUAM.

NOTE AD VERSIONEM

arda via, qua, &c. Claromont. Quàm angufta eft via,
difficilis, quæ ducit, &c. Græcum:"O ser и úru,
Texμin odos, n, &c. Cypr. l. 3. Teftim. p. 306. legit:
Quàm arita, & angufta via eft, quæ ducit ad vitam: & pan-
ci funt, qui eam inveniunt! Hilar. in Pf. 147. col. 583. d.
Vita via, inquit, angufta, & tribulata eft. Ambrof. 1. 4.
in Luc. col. 1 344. c. Aria, 5 angufta eft via, quæ ducit ad
vitam: & epift. 28. col. 903. f. Angusta porta, & arita eft
via, quæ ducit ad vitam : & pauci funt, qui inveniunt eam.
Hieron. 1. 2. cont. Pelag. to. 4. 518. b. Quàm areta via,
& angufta eft, quæ ducit ad, &c. ut fupra. Auguft. 1. 2.
de fer. Dom. in m. col. 232. b. Quam angufta eft porta,
& area via, quæ ducit ad vitam: 5 pauci funt, qui eam
inveniunt! at in Pf. 43. to. 4. 377. c. Quàm arcta, & an-
gufta via eft, quæ..... & pauci funt, qui ambulant per illam !
& l. de unit. Eccl. to. 9. 362. g. Quàm angufta porta, &
arila via, quæ ducit ad..... & pauci funt, qui ingrediuntur
per illam ! & epift. 93. to. 2. 243. d. Angufla, & arela via
eft, qua
ducit ad vitam: & pauci funt, qui ambulant in ea.
Gaud. Brix. ferm. 18. p. 971. g. Quoniam verò ardita, 5
angufta via eft, quæ ducit ad vitam. fed præf. ad Benevol.
p. 943. d. Quàm angufta eft porta, & avita eft via, qua, &c.
ut in textu. Leo M. ferm. 24. & 44. pp. 77. f. 110. a.
Angufta, & ardua via eft, quæ ducit ad vitam. Fulg. 1. 2.
de rem. pecc. p. 387. Quam angufta porta, & arila via,
quæ, &c. Arnob. de Deo trino, p. 213. c. Angufta enim
porta eft, quæ ducit ad vitam : & pauci funt, qui intrant
per eam. Juvencus 1. 1. p. 60. e. eadem fic reddit:
Vitalis vaftis ftipatur femita faxis

Celfaque vix paucos ducet per fcrupea virtus.

Tum addit:

At fi quos nimium fallax, illexque malorum
Planities fuafit, deformi lubrica lapfu,
Arripit hos, pronofque trabit, velut impetus amnis,
Aut alacer fonipes ruptis effrenus habenis,
Aut rectoris egens ventofa per æquora puppis.

At horum veftigium nullibi aliàs reperimus; ut vero fimi-
le omnino fit Juvencum in argumenti tractatione liberiùs
excurrifle.

[ocr errors]

*. 15. Mf. Sangerm. 1. cum textu Colb. concinit, nifi quòd habet intus, pro abintus. Claromont. Attendite vobis à pfeudoprophetis, qui veniunt ad vos in veftitu ovium, abintus autem, &c. Græc. Vulgatæ favet, fi id excipias primum Degasele de Attendite autem; deeft tamen ds, in Parif. 1. 8. tefte Millio. Tertul. I. de præfcript. c. 4. p. 331. a. notat dixiffe Dominum, multos effe venturos fub pellibus ovium rapaces lupos. Lucif. Cal. 1. 2 pro S. Ath. col. 202. a. pariter legit: Attendite vobis à falfis proph. qui veniunt ad vos in veftitu ovium, intrinfecus autem, &c. ut fup. Ita quoque Ambr. 1. 6. Hex. col. 127. c. 132. c. & l. 10. in Luc. col. 1422. e. & l. de Spir. S. excepto uno intus, pro intrinfecus. Hilarius in Matth. col. 638. e. Attendite à pjeudoprophetis, qui veniunt ad vos in veftimentis ovium : fimiliter 1. cont. Conftant. col. 1245. a. fubditque, abintus autem funt lupi rapaces; al. intrinfecus, al. intus. Auguft. 1. 2. de fer. Dom. in m. col. 232. d. Cavete à pfeudoprophetis, qui veniunt ad vos in veftitu ovium, intrinfecus autem, &c. vide etiam 1. cont. mendac. to. 6. 454. f. Gildas Sap. caftig. in Eccl. ord. p. 718. e. Attendite vobis à falfis proph. qui veniunt ad vos in veflimentis ovium, intrinfecus autem, &c. Gaud. Brix. fer. 5. p. 950. h. qui veniunt ad vos in veftimentis ovium, abintus autem, &c. Siricius PP. epift. 6. to. 1.665. multi venient ad vos in veftimentis ovium, intus autem, &c. Leo M. fer. 15. p. 64. a. veniunt enim fub veflitu ovium, intus autem funt, &c. Auctor op. imp. in Matth. hom. 18. vel 19. concordat cum Vulgata infra tamen legit abintus; & poft plura p. 91. Attendite vobis à, &c, Juvencus 1. 1. p. 60. f.

Obfervate illos, falfo qui nomine vobis
Infidias faciunt, appellanturque prophetæ :
Hos ovium fpecies veftit, fed fava luporum
Pectora fraude tegunt, lacerantque incauta trahentes
Agmina credentum, fævus quos decipit error.

&c.

. 16. Mfs, Sangerm. 1. Corb. Clarom. &c. à fructibus
eorum, &c. ut in textu. Sangerm. 2. ex frudibus eorum,
Græc. and Tŵr xapaŵr aur paulòque poft, saquaùr, pro
uvas. Item Lucifer Cal. 1. 2. pro S. Ath. p. 202. a. b. le-
git ex fructibus eorum cognofcetis eos. Nunquid colligunt de
fpinis uvam, aut de tribulis ficus? Hilarius I. cont. Con-
ftant. col. 1245. a. à fructibus eorum cognofcetis eos: vide
etiam in Matth. col. 638. f. Ambrofius I. 10. in Luc.
1422. e. ex fructibus eorum cogn. eos : & l. de Tob. c. 14.
col. 608. a. Nunquid colligunt de fpinis uvas, aut de tribu-
lis ficus? Auguft. 1. 2. de fer. Dom. in m. col. 232. d. à
fructibus eorum, &c. ut in textu Colb. at in Joh. 10. col.
604. g. legit fingulariter: Nunquid collig, de fpinis uvam,
aut de tribulis ficum? Arnob. Afr. annot. in Evang. p.
331. f. ut in textu Colb. uvas..... ficus. Item apud Gil-
dam Sap. caftig. in Eccl. ord. p. 718. d. cum hoc, à
fructibus, &c. Apud Auctorem op. imp. in Matth. hom.
19. p. 92. ex fructibus eorum, &c. ut in textu. Ap. Ju-
vencum, l. 1. p. 60. f.

Fruitibus è propriis nofcuntur talia monftra ;
Quemque petat finem fallax doctrina, videndum eft.
Quapropter rerum molitio perfpiciatur:

Nam neque de tribulis ficus, de (al. nec ) fentibus uvas
Proveniffe unquam ruris per terga notaftis.

. 17. Mi. Sangerm. 1. Sic omnis bona arbor bonos fru-
dos facit: mala autem arbor malos fructos facit. Sangerm.
2. Sicut omnis arbor, &c. ut in textu Colbertino. Corb.
Clarom, &c. Sic omnis, &c. ut fupra. Græc. Olw nav, &c.
Tertul. de præfcript. c. 51. p. 342. c. Omnis arbor bona bo-
nos fructus facit: mala autem malos. Lucif. Cal. 1. 2. pro
S. Ath. p. 202. b. cum textu noftro concinit. Sic etiam
Ambrof. in Pf. 118. col. 1083. f. & l. 18. in Luc. col.
1487. f. & l. 1. de pænit. col. 422. b. & 1. de Spir. S.
615. a. Item Auguft. 1. 2. de fer. Dom. in m. col. 232.
d. cum Arnobio, annot. in Evang. p. 331. f. Gildas ve-
rò, caftig. in Eccl. ord. p. 718. d. cum Tertul. fupra 1.
Sic omnis arbor bona bonos fructus facit, 5 mala malos. Ju-
vencus l. 1. p. 60. f.

Utque arbor proprio veflitur germine pomi,
Sic dolus illorum, fructu monftrante, patefcit.

. 18. Mf. Sangerm. 1. & Clarom. fcribunt fructos ; alii
fructus, &c. ut in textu; cui etiam Græcum confonat. Ac-
cinunt Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Ath. 202. b. Hilar. in Pf.
1. n. 10. col. 21. & Auguft. 1. 2. de fer. Dom. in m. 232.
e. f. ac 1. cont. Adim. to. 8. 147. d. Item Tertul. 1. 1.
cont. Marc. p. 619. c. ait, quòd neque bona malos, neque
mala bonos proferat frudus: & 1. cont. Hermog. p. 414. b.
Certè nec bona arbor frullus malos edit..... nec mala arbor
bonos. Hieron. 1. 3. in ep, ad Gal. to. 4. 303. f. Non po-
teft arbor bona frudus afferre malos: neque arbor mala fructus
afferre bonos. Auctor op. imp. in Matth. hom. 19. p. 93.
Non poteft arbor bona fructus malos facere:& non poteft ar-
bor mala facere bonum fructum. Juvencus 1. 1. p. 60. f.
hunc verfum non reddit cum duobus feqq.

. 19. Ms. Sangerm. 1. & Clarom. concordant cum textu Colb. In Germ. 2. Omnis autem arbor, &c. In Corb. Omnis arbor..... excidetur, & in ignem mittitur. In Græco : Παν δένδρον..... ἐκκόπτεται, κ εἰς πῦρ βάλλεται. Apud Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Athan. p. 202. omnia ut in Vulg. Sic etiam apud Auguft. 1. 2. de ferm. Dom. in m. col. 232. e. præter hoc, Omnis enim arbor. Apud Ambrof. in Pí. 38. col. 844. a. Omnis enim arbor non faciens fru&um, excidetur, & in ignem mittetur.

1

Ex Ms. Colbert.

VERSIO ANTIQUA.

20. Igitur ex fructibus eorum cognofcetis eos. 21. Non omnis, qui mihi dicet, Domine, Domine, intrabit in regnum coelorum: fed qui facit voluntatem Patris mei, qui in cœlis eft, ipfe intrabit in regnum coelorum.

22. Multi mihi dicent in illa die: Domine, Domine, nonne in tuo nomine prophetavimus, & in tuo nomine dæmonia ejecimus, & in tuo nomine virtutes multas fecimus?

23. Et tunc dicam illis : Quia non vos novi: difcedite à me operarii iniquitatis.

24.

Omnis

[blocks in formation]

23. Et tunc confitebor illis : Quia nunquam novi vos : discedite à me, qui operamini iniquita- Pfal.6.

tem..

9.

ergo, qui audit verba mea hæc, &
24. Omnis ergo, qui audivit verba mea hæc, Inf. 25.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
41.
Luc. 13.

. 20. Mr. Sangerm. 1. cum Clarom. Itaque ex frulli-
bus eorum, &c. Corb. fimpliciter, Ex fructibus eorum, &c.
Græc. "Agay dad Tŵr xαpwwv, &c. Apud Lucif. Cal. 1. 2.
pro S. Athan. p. 202. b. Ex fructibus enim eorum cogno-
fcetis eos. Apud Auguft. 1. 2. de fer. Dom. in m. col. 232.
f. ut in textu Colb. Hilarius quoque in Matth. col. 638.
f. ait omnes cognofcendos effe de frudibus.

. 21. M. Sangerm. 1. Non omnis, qui dicit mihi.....
introibit in regnum cœlorum : fed hi, qui faciunt voluntat.....
ipfi intrabunt in regnum cœlorum. Clarom. Non omnis, qui
dicit..... intrabit in regno cælorum : fed qui facit volun-
tat. Patris mei, qui in cælis eft; nec addit alia. Ita quoque
in Græco, nec plura. Mfs. verò Sangerm. 2. Corb. S. Gat.
&c. Vulgatæ confonant: ficut Hilarius 1. cont. Constant.
col. 1244. a. & Gildas Sap. caftig. in Eccl. ord. p. 718. d.
& Auctor 1. de voc. gent. l. 1. c. 8. p. 5. e. Hilarius
tamen ubi fup. legit, hic intrabit, non ipfe. Cyprianus 1.
3. Teftim. p. 311. b. Non omnis, qui mihi dicit, Domine,
Domine, introibit in regnum cælorum : fed is, qui facit vo-
luntat. P. mei, qui in cælis eft, ipfe introibit in, &c. at
epift. 73. p. 134. b. hab. intrabit. Lucifer Cal. 1. 2. pro
S. Ath. p. 202. b. cum Auctore op. imp. in Matth. hom.
19. Non omnis, qui dicit miki, Domine, Domine, intrabit
in regnum cælorum: fed qui facit volunt. Patris mei. Am-
brof. in Pf. 118. col. 1126. f. & l. 1. de fide to. 2. 446. c.
Non quicunque dicit mihi, Domine, Domine, intrabit in
regnum cœlorum : & in eund. Pf. col. 991. d. Non enim qui-
cunque dixerit, Domine, Domine, ipfe intrabit in regnum
cælorum: fed qui voluntatem Dei fecerit : & l. 1. offic. col.
34. a. Non enim qui dixerit mihi, Domine, Domine, in-
trabit in regnum cælorum:fed qui fecerit ea quæ dico: at l.
3. de Spir. S. col. 692. d. Non omnes, qui dicunt mihi,
Domine, Domine, intrabunt in regnum cælorum. Similiter
habet Tichon. reg. 6. p. 63. e. excepto uno introibunt,
pro intrabunt. Auctor I. de dupl. mart. p. 589. Non om-
nis, qui dicit, Domine, Domine, intrabit in regnum: fed
qui facit voluntatem Patris cæleftis. Auguftinus 1. 2. de
ferm. Dom. in m. col. 234. d. f. Non omnis, qui dicit
mihi..... fed is, qui facit volunt. &c. ut in textu Colb. vide
etiam 1. de catechif. rud. to. 6. 293. a. Auct. verò op.
imp. in Matth. hom. 45. p. 192. a. Non omnes, qui dicunt
mihi, Domine, Domine, intrabunt in regnum cælorum : fed
qui faciunt voluntatem Patris mei. Juvencus l. 1. p. 60. f.
Non ergo palpantum verbis 5 honore movebor,
Nec me quod Dominum perblanda adulatio dicit,
Pramia cæleftis capiet fpontanea fedis:
Olli fed merito gaudebunt munere regni,
Qui faciunt noftri Genitoris juffa volentes.

. 22. Textui Colb. confonat Claromont. nec diffen-
tiunt Corb. Sangerm. 2. S. Gat. &c. à Sangerm. verò I.
abeft hoc, & in nomine tuo dæmonia ejecimus; ficut ab uno
Græco, fi Millio fides. In aliis Græcis omnia ut in textu
Colb. Apud Cypr. 1. de unit! Eccl. p. 199. b. Multi mihi
dicent in illo die: Domine, Dom. nonne in tuo nom. prophet.

in tuo nom. dæmonia exclufimus, & in nomine tuo virtutes magnas fecimus? fimiliter 1. 3. Teftim. p. 314. b. Aut. etiam I. de rebapt. ap. Cypr. p. 358. b. habet : virtutes magnas fecimus: fupra verò, dæmonia ejecimus. Ambrof. in Pf. 118. col. 1235. c. Domine, Domine, nonne in tuo nomine prophetavimus, & dæmonia ejecimus, & virtutes multas fecimus? Ambrofiaft. Multi mihi dicent... Dom. Domine, nonne in nomine tuo prophet. 5 in nomine tuo dæm. ejecimus, virtutes multas fecimus? Hieron. epift. ad Damaf. to. 4. 157. e. Nonne in nomine tuo comedimus, & bibimus, & virtutes multas fecimus, 5 damonia ejecimus? Similiter apud Auguft. 1. de catech, rud. to. 6. 293. b. Multi dicent mihi in illa die: Domine, Domine, in nomine tuo manducavimus, 5 bibimus : & in Pf. 100. to. 4. 1086. g. In illa die multi venturi funt, & dicent : Dom. Domine, nomine tuo dæmonia ejecimus, in nomine tuo virtutes multas

in

[ocr errors]

Rom.

fecimus, in nomine tuo manducavimus, & bibimus : at l. 2. 27.
de fer. Dom. in m. col. 235. b. nil difcrepat a Vulg, rur- Luc. 6.
fum 1. 2. cont. adverf. legis to. 8. 589. d. legit: Multi 48.
mihi dicent..... Domine, in nomine tuo dæmonia ejecimus,
5 in nomine tuo prophetavimus, &c. quod autem fupra ad- 2. 13.
jecit cum Hieronymo, manducavimus, & bibimus, fum- Jac. 1.
ptum videtur ex Lucæ 13. 26. Auctor 1. ad Novat. p. 437. 22.
ait: Quo tempore multi incipient dicere: Domine, Domine,
nonne in tuo nomine prophetavimus, & in nomine tuo dæmo-
nia exclufimus, & in tuo nomine virtutes multas fecimus?
Orofius cont. Pelag. p. 452. b. Multi enim dicent in illa
die: Dom. Dom. nonne in nomine tuo prophet. 5 in nom. tuo
virtutes magnas fecimus? Auct. 1. de voc. gent. l. 1. c. 8. p.
5. e. cum Vulgata concinit. Huic etiam favet Hilarius in
Matth. col. 639. a. b. necnon Auct. op. imp. in Matth, hom.
19. p. 94. at inf. hom. 46. p. 197. e. legit: Domine, Do-
mine, nos in nomine tuo damonia ejecimus : & poft paulò:
nos in nomine tuo docuimus, 5 in nomine tuo dæmonia ejeci-
mus: & hom. 29. p. 123. b. Multi dicent mibi in illa die:
Domine, nos in nomine tuo dæmonia ejecimus, & virtutes
multas fecimus. Juvencus l. 1. p. 60. f.

Adveniet mox fumma dies, quæ jure fevero
Pramia juftitia tribuet, fcelerique gehennam.
Tum mihi multorum clamabit talia fletus:
Nonne tuo quondam nobis fub nomine virtus
Exftitit, noftris parebant omnia juffis?
Sape etiam noftra eft vox annumerata prophetis,
Servivitque tuo nobis fub nomine dæmon.

. 23. Mf. Clarom. textui Colb. confonat ad verbum. S.
Germ. 1. quoque habet: Et tunc dicam illis : Quia non noví
vos; reliqua verò ut in Vulg. Mf. Maj. Mon. Et tunc jurabo
illis, &c. ut in Vulg. at Græcum eidem Vulg. accinit ad ver-
bum. Cyprianus 1. de unit. Eccl. p. 199. b. legit : Et tunc
dicam illis: Nunquam vos cognovi : recedite à me, qui opera-
unum novi. Auctor 1. de aleatorib, ap. Cypr. p. 495.
mini iniquitatem: fimiliter 1. 3. Teftim. p. 314. b. piæter
Recedite à me omnes, qui operamini injuftitiam : nun-
quam vos cognitos habui. Auctor 1. de rebaptiz. ibid. 358.
b. Quia nunquam cognovi vos: difcedite à me, qui operami-
jurabo: Quia non novi vos: difcedite à me omnes, qui ope-
ni iniquitatem. Hilarius 1. 9. de Trin. col. 1027. a. Et tunc
ramini iniquitatem. Ambrofius in Pf. 118. col. 1164. f.
1165. a. 1235. c. difcedite à me omnes, qui operamini ini-
quitatem: fimiliter in Pf. 36. col. 791. e. hoc addito,
nefcio vos. Hieron. ep. ad Damaf. to. 4. 152. a. Difcedi
te, à me,
non novi vas, qui operamini iniquitatem. Auguft.
1. 2. de fer. Dom. in m. col. 235. c. Et tunc dicam illis:
Nunquam vos cognovi: recedite à me, qui operamini iniqui-
tatem: & in Pf. 34. to. 4. 238. f. Non novi vos: recedite
à me, qui operamini iniquitatem : & in Pf. 100. col. 1087.
a. Et dicam illis: Difcedite à me operarii iniquitatis : non
novi vos : & 1. 2. cont. adverfar. leg. to. 8. 589. d. Es
tunc dicam illis: Recedite à me : quoniam nunquam vos fci-
vi, quia operati eftis iniquitatem. Oref. cont. Pelag. p. 452.
b. At tunc ego jurabo illis, dicam : Non novi vos: dif-
ced. à me operarii iniquitatis. Auct. op. imp. in Matth. hom.
19. & 29. pp. 97. 123. b. Tunc jurabo illis: Quia nefcio
qui eftis rurfus p. 97. Non dicit illis : Difcedite à me, qui
operati eftis iniquit. fed, qui operamini. Auctor tamen 1. ad
Novat. p. 437. legit: Difcedite à me omnes, qui operati eftis
iniquitatem: non novi vos. Item Auct. 1. de promif. p. 2. c.
31. p. 159. b. & dimid. temp. c. 5. p. 192. b. Non novi vos:
difcedite à me omnes, qui operati eftis iniquitatem. Auct. 1. de
voc. gent. l. 1. c. 8. p. 5. e. Et tunc dicam illis: Nunquam
novi vos: difcedite à me operarii iniquitatis. Sedul. Scot. in ep.
ad Rom. p. 319. b. fortè ex Luc. 13. 27. Difcedite à me : quia
nunquam cogn. vos, operarii iniquitatis. Juvenc. 1. 1. p. 60. f.
Tunc jurabo illis, quòd talis cognita nunquam
Vita mihi eft hominum, geftis quæ fordet iniquis.
. 24. Mf. Sangerm. 1. Omnis ergo, qui audit verba

..

« ZurückWeiter »