Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Et Mf. Colbert.

VERSIO ANTIQUA.

33. Iterum audiftis quia dictum eft ab antiquis: Non perjuraveris: reddes autem Deo juramenta

tua.

34. Ego autem dico vobis, non jurare omnino: neque per coelum, quia thronus Dei eft : 35. neque per terram, quia fcabellum eft pedum ejus: neque per Hierofolymam, quia civitas eft magni regis:

36. neque per caput tuum juraveris, quia non potes unum capillum album facere, aut nigrum. 37. Sit autem fermo vefter, eft, eft: non, non:

[blocks in formation]

34. Ego autem dico vobis, non jurare omnino neque per cælum, quia thronus Dei eft : 35. neque per terram, quia fcabellum est pe- 5. 11. dum ejus: neque per Jerofolymam, quia civitas eft magni regis:

36. neque per caput tuum juraveris, quia non potes unum capillum album facere, aut nigrum. 37. Sit autem fermo vefter, eft, eft : non,

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

guft. 1. 1. de conjug. adulterin. to. 6. 393. b. c. dicens: In
fermone illo prolixo..... quem Dominus habuit in mente (hunc
enim tractandum fufceperam) verba illic ita leguntur ut po-
fui, id eft, Quicunque dimiferit, &c. quæ retulimus infia;
tum addit: Ubi, etfi nonnulla exemplaria verbis diverfis
eundem fenfum habent interpretatum, non tamen ab eo
quod intelligitur difcrepant. Alia quippe habent: Quicunque
dimiferit: alia, Omnis, qui dimiferit. Itemque alia, ex-
ceptâ causâ fornicationis: alia, præter caufam fornica-
tionis: alia, nifi ob caufam fornicationis. Item alia: qui
folutam à viro duxerit, machatur alia, qui dimiffam
à viro duxerit, machatur : Ubi puto quòd videas nihil
intereffe ad unam eandemque fententiam; quamvis illud
ultimum, id eft, qui dimiffam à viro duxerit, mocha-
tur, in eo fermone quem Dominus fecit in monte, nonnul-
li codices Græci 5 Latini non habeant. Credo propterea,
quia ibi explicatus hic fenfus putari potuit, in eo quòd
Juperiùs dictum eft, facit eam mochari: quomodo enim di-
miffa fit macha, nifi fiat, qui eam duxerit, mæchus ? Ter-
tul. 1. 4. adv. Marc. p. 727. a. legit: Qui dimiferit uxo-
rem fuam, præter caufam adulterii, facit eam adulterari:
& 1. de pudic. p. 1009. c. Qui dimiferit uxorem, præter
caufam machia, facit eam machari: & qui dimissam à
viro ducit, machatur: vide etiam 1. 2. ad uxor. c. 2. p.
281. b. Zeno Veron. l. 1. tr. 4. p. 43. Qui dimiferit ux.
fuam, exceptà causâ adulterii, facit eam machari. Ambrof.
1. 16. in Luc. col. 1471. a. Qui dimittit mulierem, facit
eam machari. Hieron. epift. ad Amand. to. 4. 162. c. Qui
dimittit uxorem fuam, exceptâ causâ fornic. facit eam mæ-
chari: & qui dimiffam acceperit, adulter eft. Auguft. 1. 1.
de fer. Dom. in m. to. 3. 181. d. & l. 1. de conjug. adult.
col. 393. b. Ego autem dico vobis: Quicunque dimiferit
uxorem fuam, exceptâ fornic. causâ, facit eam mæchari:
5 qui folutam à viro duxerit, machatur : & l. cont. Adim.
to. 8. 113. g. Dico autem vobis: Quicunque dimiferit ux.
fuam, nifi ob caufam fornicationis, facit eam machari : 5
ipfe fi alteram duxerit, adulterium committit: vide etiam
in Pf. 103. to. 4. 1152. c. at l. 2. de conjug. adult. to. 6.
410. b. concordat cum Vulgata. Philaftr. verò Brix. 1. de
hæref. p. 710. h. legit: Qui dimiferit uxor. fuam fine cau-
fa criminis, facit eam machari. Chromat. Aquil. in Matth.
P. 983. h. Quicunque dimiferit uxorem fuam, &c. Auctor
op. imp. hom. 12. p. 66. Ego autem dico: Si quis dimife-
rit ux. fuam, exceptâ fornic. causâ, facit..... & fi quis
dimiffam duxerit, machatur. Vide plura de his ap. Au-
guft. lib. cit. de conjug. adult. necnon Hilarium in Matth.
col. 627. d. Juvencus l. 1. p. 59. eadem fic memorat :
Sola viri rectè difceder adultera tectis:
Aft aliæ maneant ; nam cafti jura pudoris
Auctore amittet mulier deferta marito.
Vide inf. ad cap. 19. ✯. 9.

33. Mf. S. Germ. 1. Iterum audiftis quia dict. est
antiquis: Non jurabis: fed reddes Domino juram, tua.
Clarom. Iterum dictum eft antiquis: Non perjurabis : fed
reddes Dom. &c. Cantabrig. Non pejurabis: reddes autem
Dom. &c. Græc. Vulgatæ confonat; ficut etiam Cypr. 1.
3. Teftim. p. 308. c. atque Chromat. Aquil. in Matth. p.
984. b. nifi quòd is delet iterum, fcribitque pejerabis. Hi-
lar. in Matth. p. 627. d. Iterum aud. quia dict. eft anti-
quis: Non perjurabis, Irenæus verò l. 4. c. 13. p. 242.c.le-
git fimpliciter: Di&um eft : Non perjurabis: dein: Ego au-
tem dico, &c. Sed Auguft. 1. 1. de fer. Dom. in m. col.
187. b. Iterum aud. quia dict. eft antiquis: Non pejera-
bis: reddes autem Dom. jusjurandum tuum: fimiliter ha-
bet jusjurandum tuum, ferm. 307. to. 5. 1244. d. 1246.
d. at fcribit perjurabis. Auctor op. imp. in Matth. hom.
12. p. 67. Item dictum eft: Non perjurabis, &c. ut in Vulg.
& hom. 49. p. 205.b. In lege fcriptum eft: Non perjura-
bis. Juvencus l. I. p. 59. e.

Antique leges prohibent perjuria linguis :

fequentia filet.

τω

romont. verò habet: Ego autem dico vobis: Ne omnino ju-
retis: neque per cœlum, quia fedis Dei eft. Cantabrig... Non
jurate omnino: neque in cœlum, quia fedis eft Dei. Gr. Mù dμó-
Oar önws MÝTE IN T exr, &c. Iren. 1. 4. c. 13. p. 242. c.
Ego autem dico vobis, neque jurare in totum: at fup. c.
2. p. 229. c. Ne juraveritis in totum: neque in cœlum,
quoniam thronus eft Dei. Tertul. de idol. c. 10. p. 242. a.
dicit: Taceo de perjurio, quando ne jurare quidem liceat
Apud Cypr. 1. 3. Teftim. p. 308. c. omnia ut in Colbert.
textu & Vulg. præter vocem Domini, loco Dei. Sic etiam
apud August. 1. 1. de fer. Dom. in m. col. 187. c. & fer.
307.to. 5. 1244. d. 1246. d. fed cum voce Dei. Ita quo-
que habent Chromat. Aquil. in Matth. p. 984. b. & Auct.
op. imp. in hom. 12. at hom. 49. p. 205. c. Ego autem di-
co: Non jures omnino. Hilar. in Matth. col. 628. b. neque
col. 1145. b. non jurandum omnino at infra, non jurare
per cælum jurabis, quia fedes Dei eft. Ambrof. in Pf. 118.
omnino: neque per cœlum: neque per, &c. Auguft. 1. cont.
Adim. to. 8. 121. c. Non jurabis: neque per cælum, quia
fedes Dei eft : & l. 1. de Gen. to. 1. 656. c. Nolite per cœ-
lum jurare, quia fedes Dei eft: at cont. Adim. col. 140. g.
quia thronus ejus eft. Juvencus l. 1. p. 59. e.

Sed noftris jurandi cedat audacia juffis:
Nec fas eft homini cælum jurare per altum,
Quod fedes Domini.....

&c. Cantabrig. verò cum Græco, neque in terram,
. 35. Sic habet Mf. S. Germ. I. cum Corb. S. Gat.
fubpedaneum eft pedum ipfius: neque in Hierofolyma, quia,
quia
&c. Claromont. quia fcamillum eft pedum ejus. Sangerm.
2. quia fcamellum pedum ejus: neque per Hierof. quia ci-
tino textui confentit, ficut August. l. 1. de fer. Do. in m.
vitas magna regis eft. Cypr. 1. 3. Teftim. p. 308. c. Colber-
Aquil. in Matth. p. 984. b. & Auct. op. imp. hom. 12. p.
col. 187. c. & l. 1. de Gen. to. 1. 656. c. cum Chromat.
68. Apud Irenæum 1. 4. c. 2. p. 229. c. neque in ter-
ram, quoniam fcabellum eft pedum ejus: neque per Jerusa-
lem, quoniam, &c. ut in Vulg. & infra c. 36. p. 279. a. ne-
que in Jerofolyma jures, quon. &c. Apud Ambrof. in Pf.
118. col. 1145. c. neque per Jerofolymam. Similiter habet
Hilar. in Pf. 121. col. 384. e. fubditque, quia civitas eft
regis magni: & in Matth. col. 628. c. Quid momenti erat,
bellum pedum ejus; jurare per Jerufalem..... que magni re-
inquit, jurare per cælum Dei fedem; jurare per terram sea-
gis eft civitas? Juvencus l. 1. p. 59. e.

..... nec quæ veftigia geftat
Terra Dei; Solymave urbis venerabile nomen,
Quod regis magni patria eft, jurabitur unquam.

a.

. 36. Accinunt Mfs. Germ. Corb. Clarom, &c. Canta-
brig. verò fert: neque in caput tuum jurabis, quia non po-.
tes facere capillum unum album, aut nigrum. Græc. μte
à μenaivar Tomoal. Cyprianus l. 3. Teftim. textui Colb. fa-
ἐν τῇ κεφαλῇ τε ὀμέσης, ὅτι ἐ δυνάσαι μίαν τρίχα λευκὴν,
vet ad verbum. Ita quoque Auguft. fer. 307. to. 5. 1244.
d. 1246. d. nec aliter l. 1. de fer. Do. in m. to. 3. 188.
præter ult. voces fic inverfas, quia non potes facere capillum
unum album, aut nigrum; ficut etiam habet Cypr. de
hab. virg. p. 178. b. Chromatius Aquil. in Matth. p. 984.
c. & Auctor op. imp. hom. 12. p. 68. nil pariter differunt à
textu Colb. nifi quòd ille legit jurabis, pro juraveris ; iste
verò neutrum admittit. Apud Tertul. 1. de cultu fem. c. 6.
p. 266. a. ita: Dominus ait: Quis veftrùm poteft capillum
atrum ex albo facere, aut album ex atro? Apud Hilar, in
Matth. col. 628. c. Per caput autem jurare cur vellent?
nunquid vel capilli unius mutandi facultas effe poterat ju-
ranti? Apud Juvencum denique l. 1. c. 59. e. fic:

Nec caput in proprium cuiquam jurare licebit,
Namque poteftatem minimi non effe capilli
Cernitis, albumve aut nigrum mutare colorem.

. 37. Colbert. textui noftro confonant Mfs. Sangerm.
ambo. In Claromont. ita: Sic autem fermo vefter, eft, eft:
& non, non quod autem amplius eft, à malo eft. In Can
eft, est; non, non : quod autem ame

. 34. Concinunt Mfs. Corb, S. Germ, ambo, &c. Cla- tabrig. Sit autem.....

Jac. 5.

12.

12.

Jac. S.

[blocks in formation]

VULGATA NOVA.

non quod autem his abundantius eft, à malo
eft.

Exod. 38. Audiftis quia dictum eft : Oculum pro ocu-
21. 24. lo, & dentem pro dente.

Levit.

39. Ego autem dico vobis, non resistere ma24. 20. lo: fed fi quis te percufferit in dexteram maxillam tuam, præbe illi & alteram :

Deuter. 19.21. Luc. 6.

29.

1. Cor.

6.7.

40. Et ei, qui vult tecum judicio contendere, & tunicam tuam tollere, dimitte ei & pallium:

41. & quicunque te angariaverit mille paffus, vade cum illo & alia duo.

VERSIO ANTIQUA.

quod autem amplius eft, à malo est.

38. Audiftis quia dictum eft: Oculum pro oculo, dentem pro dente.

39. Ego autem dico vobis, non refiftere ma lo: fed fi quis te percufferit in dexteram maxillam tuam, præbe illi & alteram :

40. Et ei, qui tecum vult in judicio contendere, & tunicam tuam tollere, dimitte illi & pallium :

41. & quicunque te angariaverit mille paffus,
vade cum illo adhuc alia duo.

42. Et qui petit à te, da ei : & volenti mutuari
à te, ne averteris te.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

Deuter. 42. Qui petit à te, da ei : & volenti mutua15.7.8. ri à te, ne avertaris.

[ocr errors]

plius his, de malo eft. Ita quoque Græc. habet. Iren. 1.4.
c. 13. p. 242. c. Sit autem vobis fermo, etiam, etiam:
non, non. Tertul. 1. de præfcr. c. 26. p. 336. a. Sit fermo
vefter, eft, eft: non, non : quod amplius, hoc à malo eft:
fimiliter 1. de carne Chr. p. 553. b. interpofita conjunctio
ne 5; eft, eft: 5 non, non : & l. cont. Prax. p. 847. b. ad-
dit: nam quod amplius eft, hoc à malo eft. Hilarius in Matth.
col. 628. b. & quod ultra eft id omne de malo eft. Au-
guft. ep. 82. to. 2. 198. d. Sit in ore veftro, eft, eft: non,
non: etiam 1. de quæft. to. 6. 22. a. e. & in Pf. 5. to. 4.
18. e. fed hoc pofteriori loco fubdit: quidquid amplius
eft, à malo eft: & enchirid. to. 6. 205. e. quod enim am-
plius eft, à malo eft: rurfum fer. 307. to. 5. 1244. d. Sit
autem in ore veftro, est, est: non, non: fi quid amplius
eft, à malo eft: atl. 1. de fer. Dom. in m. to. 3. 187. e. Sit au-
tem fermo vefler, eft, eft : non, non : quod autem amplius eft,
à malo eft. Itidem Hieron. 1. 2. cont. Pelag. to. 4. 517.d.
quod autem amplius eft, à malo eft. Auct. quæft. ex utroq. T.
mixtim, q. 127. b. quod extra eft, à malo eft. Auct. 1. de ting.
cleric. p. 526. quod amplius eft, à malo eft. Cypr. verò 1.
3. Teftim. p. 308. c. & epift. 55. p. 87. a. nil difcrepatà
Vulg. nifi quod delet 1. autem. Apud Chromat. Aquil. in
Matth. p. 984. c. tota pariter ut in ipfa, detractâ tantùm
voculâ his, ante abundantius. Apud Juvencum 1. 1. P.
59. e. ita :

Eft, eft, fufficiat : quod non eft, dicite, non eft:
Quod fupereft iftis, totum fallaciter ægro
Suggerit obreptans animo vis tetra veneni.

dico, non refiftere malo omnino. Chromat. verò Aquil. in
Matth. p. 984. g. fed fi quis te percuss. in maxillam dexte-
ram, præbe uli & finiftram: nec aliter habet Auctor quæst.
N. T. q. 69. ap. Aug. to. 3. 70. f. nifi quòd addit tuam, ad
maxillam. Juvencus l. 1. p. 59. f.

Sed tranquilla malum meliùs patientia vincet :
Ac fi quis partem palmá percufferit oris,

Mox aliam vuttûs partem præbere memento.

Ex Ms. Colbert

40. Similiter in Mfs. S. Germ. 2. & S. Gat. Et ei,
qui vult tecum in judicio contendere, &c. In Claromont.
Et qui voluerit tecum judicio contendere, &c. Sangerm. 1.
& Corb. Vulgatæ congruunt. Solus Cantabrig. habet: Qui
voluerit judicio congredi, & tunicam tuam accipere, di-
mitte ei 5 veftimentum. Græc. Kai tô léxorti Ço xeitî-
ναι, καὶ τὸν χιτῶνα σε λαβεῖν, άφες αυτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον.
Tertul. I. de pat. c. 7. p. 201. a. id monet, auferenti tuni-
cam, etiam pallium offerre. Similiter habet pallium Hilar.
in Pf. 137. col. 503. a. & in Matth. 629. b. ait : Tunicam
nobis volenti judicio exuere al. eruere, remittamus & pal-
lium. Auguft. verò l. 1. de fer. Dom. in m. col. 189. g. le-
git: Et qui voluerit tecum judicio contendere, 5 tunic.
tuam tollere, remitte illi 5 veftimentum : at infra 192. e.
ait: Nonnulli pallium interpretati funt, quod Græcè pofi-
rum eft iuárior: & l. cont. Adim. to. 8. 119. d. ni potiùs
Adimantus ipfe: Et quicunque voluerit tecum judicio con-
tend. & tunic. tuam auferre, dimitte illi & pallium : sed
Auguft. 1. 2. de fer. Dom. in m. col. 211. c. Si quis tibi
tunicam tollere voluerit, & judicio tecum contendere,
mitte ei & veftimentum. Leo M. epift. ad Demetr. c. 3.
p. 40. b. Qui vult tecum judicio contend. &c. ut in Vulg.
Auctor op. imp. in Matth. p. 68. Et ei qui vult tecum in
judicio contend. &c. ut in Vulg. Itidem apud Chromat.
Aquil. in Matth. p. 984. g. detractâ unâ præp. in, ans
te judicio. Apud Juvencum l. 1. p. 59.

. 38. Textui Colb. favent Mfs. Sangerm. duo cum
Cantabrig. Ita quoque legit Hilar. in Matth. col. 628. d.
Sic etiam Auct. op. imp. hom. 12. cum Auct. quæft. N. T.
`q. 69. p. 70. f. & Chromat. Aquil. in Matth. p. 984. g.
addito uno antiquis, post didum eft. Apud Tertul. de
exhort. caftit. p. 941. b. & Ambr. de parad. 172. d. Ocu-
lum pro oculo, dentem pro dente, ut in Vulg. & Græco.
Similiter habet Auguft. 1. 1. de fer. Dom. in m. to. 3. 189.
f. cum his quæ ibid. antecedunt: at 1. cont. Adim. to. 8.
119. d. legit: Audiftis quia diclum eft antiquis: Oculum...
dentem, &c. Apud Juvencum l. 1. p. 59. e. fic:
Pervulgata din legis præcepta tenetis:
Ladentem femper fimilis vindicta fequatur.

Auferat aut tunicam fi quis, vi judicis inftans,
Cede libens, pariterque ferat tua pallia fecum.

re

larium quoque in Matth. col. 629. b. Jubemur..... & mille
paffus, onus vehentes, progredi in fpatium passuum duûm
millium. Item apud Juvencum l. 1. p. 59. f. g.

. 41. Colbertino codici confonat Sangerm. 1. Clarom.
verò fert: fi quis te angariaverit, &c. ut in Vulg. San-
germ. 2. 5 qui te angarizaverit, &c. fimiliter angarizaverit
in Mfs. S. Gat. & Maj. Mon. In Corb, angariaverit ; extre-
mò verò, vade cum illo alia duo. In Cantabrig. & qui te
. 39. M. S. Germ. 1. Ego autem dico vobis, non re- angariaverit milium unum ( al. manu, milium passum, )
fiftere malum: fed fi quis te percuff. in maxillam tuam vade cum eo adhuc alia duo. Græc. OTIS CE alapsvces
dexteram, prabe illi 5 finiftram. Corb. & Germ. 2. non μίλιον ἓν, ὕπαγε μετ' αυτό δύο Μί. Steph. 2. ἔτι ἄλλα
refiftere malo fed fi quis te percuff. in dextera maxilla Juo. Irenæus 1. 4. c. 13. p. 243. b. & fi quis te angarias
tua, prabe illi alteram. Maj. Mon. non refiftere à ma- verit mille paffus, vade cum eo alia duo. August. 1. 1. de fer¡
10. Claromont. non refift. malo: fed fi quis te in dextera Dom. in m. to. 3. 189. g. 192. e. 5 qui te angariav. mille
maxilla percufferit, prabe, &c. Cantabrig. fed qui te per- paffus, vade cum illo alia duo. Chromat. Aquil. in Mattha
cufferit alapam in maxillam tuam, converte illi & alteram. P. 985. b. quicunque te angariaverit mille paffus, vade cum
Græc. 'Ey de..... μù aνTISйvαI TÕ Torupa• am3 d'Otis os pa- illo adbuc alia duo. Auct. op. imp. in Matth. hom. 12. p. 69.
Also cal Tür değiár of Ciaróra, &c. ut in Lat. Colb. Hi-fi quis te angariaverit mille paffus, &c. ut in Vulg. Apud Hi-
larius in Matth. 629. a. ait : acceptâ alapâ, maxillam alte-
ram jubemur offerre. Ambrof. in Pf. 118. col, 1087. a.b.&
1. de Spir. S. to. 2. 636. d. qui te percufferit in maxillam,
præbe ei & alteram. Auguft. 1. 1. de fer. Dom. in m. to. 3.
189. f. Ego autem dico vobis, non refiftere adversùs ma-
lum: fed fi quis te percufferit, &c. ut in textu Colb. fi-
militer habet 1. 22. cont. Fauft. to. 8. 406. a. 410. a. præter
ult. vocem finiftram, loco alteram : item finiftram håbet,
epift. 138. to. 2.414. f. atl. 1. cont. Adverfar. legis, to. 8.
567. d. Nemini reddideritis malum pro malo : fed fi quis
vos percufferit in unam maxillam, præbete & alteram : qui-
bus favet Hilar. in Pf. 137. col. 503. a. Rurfum Auguft.1.
de vera relig. to. 1. 749. f. accepifti alapam, para alteram
maxillam: ita quoque 1: de mendac. to. 6. 436. d. fed 1.
cont. Adim. feu fortè Adimantus ipfe to. 8. 119. d. legit:
Ego... dico... non refiftere malo: fed fi quis te percuff. in maxil-
lam, præbe illi & alteram : quibus fuffragatur Auct. op. imp.
in Matth. hom. 12. at hom. 49. p. 205. b. legit: Ego autem

[ocr errors]

da ei:

Si te fortè aliquis paffus per mille jubebit
Ire viam, gravis atque oneris perferre laborem,
Mox perges, aliudque via comitabere duplum.
. 42. Mf. S. Germ. 1. Omni qui petit à te,
volenti mutuari à te ne avertas te ab eo. Claromont.
Omni petenti tribue : 5 qui mutuari à te volucrit, ne aver-
teris te ab eo. Cantabrig. Qui te petit, da: 5 volenti mus
tuari, ne avertaris. S. Germ. 2. ne averteris. Græc. Te ai-
TYVTÍ CE, dido y Tor léxorta doé Ce d'aréisadas, un dores
sexons. Cypr. 1. 3. Teftim. p. 303. b. Omni poftenti tes
da: ab eo qui voluerit mutuari, ne adverfatus fueris.
Hieron. 1. 2. cont. Pelag. to. 4. 517. f. Petenti te, da : &
volentem à te accipere mutuum, ne averferis. Auguft. 1. 1.
de fer. Dom. in m. to. 3. 189. g. 195. b. d. Omni petenti
te, da: & qui voluerit à te mutuari, ne averfatus fuca

τον

Ex My, Colbers.

VERSIO ANTIQUA.

43. Audiftis quia dictum eft: Diliges proximum tuum, & odies inimicum tuum.

44. Ego autem dico vobis: Diligite inimicos veftros, & benedicite qui maledicent vobis, & benefacite his, qui odiunt vos : & orate pro calumniantibus vobis, & perfequentibus vos:

45. ut fitis filii patris veftri, qui in cœlis eft: qui folem fuum oriri jubet fuper bonos & malos: & pluit fuper juftos & injuftos.

46. Sienim diligitis eos, qui vos diligunt, quam mercedem habebitis? nonne & publicani hoc faciunt ?

[ocr errors]
[blocks in formation]

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

vis. Chromat. Aquil. in Matth. p. 985.c. Et qui petit à te,
da ei : & omni volenti mutuari à te, ne avertaris. Caffiod.
in Pf. 111. p. 389. b. Omni petenti te, da: & volenti mu-
tuari abs te ne prohibeas eum. Hilar. quoque in Matth.
col. 629. b. c. ait: Omnibus etiam dari que popofcerint ju»
bet à precibus volentium mutuari, as atque animum
non referre: & infra mutwari volentibus non negemus
quod mutuamur à Deo. Apud Juvencum l. 1. p. 59. g.

Si quis egens pofcet, vel fe fimulabit egentem,
Ex animo miferans largire: aut mutua fi quis
Orabit, tribue, & mitem ne fubtrahe vultum.
.43. Colbertino textui accedunt Mfs. S. Germ. 1.
Corb. Cantabrig. Maj. Mon, & S. Gat, unà cum Græc. San-
germ. verò 2. habet: Audiftis quia dictum eft antiquis :
Diliges.....odies inimic. &c. Ita quoque legit Chromat.
Aquil. in Matth. p. 985. d. Item Auctor op. imp. hom. 13.
addit antiquis; cæt, ut in Vulg. at hom. 49. p. 205. c. ait :
In lege fcriptum eft: Amabis amicum, & odies inimicum.
Cyprianus I. de bono pat. p. 248. c. confentit omnino cum
Vulg. ficut Lucifer Cal. 1. 2. pro S. Ath. p. 201. g. fed
Cypr. 1. de zelo & liv. p. 260. b. ita fcribit: Andiftis quia
dictum eft: Diliges proximum tibi, odio habebis inimi-
cum tibi, Itidem Auct. q. ex N. T. q. 69. Aug. tom. 3. 71.
a. Apud Hilar. verò in Matth. col. 629. d. omnia ut in tex-
tu Colb. Item ap. Auguft. ipfum, l. 1. de fer. Dom. in m.
col. 195. f. fi excipiatur unum oderis, pro odies. Apud Ju-
vencum l. 1. p. 59. g. velut è #. fequenti:

N

~

Nec tibi fit placitum folis fuccurrere amicis, Aut cæcis odiis inimicos ducere dignos. .44. Mf. Cantabrig. Ego autem..... Diligite inim. ve fros, benedicite maledicentibus vos, benefacite odientibus vos: orate pro calumniantibus 5 perfequentibus vos. Clarom.....& benedicite qui vos maledicent, & benefacite bis qui vos odiunt: orate pro calumniantibus, & perfeq. vos. Sangerm. I..... Diligite inim. veftros, benefacite his qui oderunt vos : & orate pro eis qui vos perfequuntur, & calumniantur vobis. S. Germ. 2. & benefacite his qui oderunt vos: & orate pro perfequentibus & calumniantibus vobis. Græc. hod. Colbertino textui favet, fublatâ conjunct., ante benedicite, & benefacite. Porro intermedia ifta, vxoyers Tès natαρwμéros úμas, huc traducta effe videntur ex Lucæ 6. 28. & abfunt ab ed. Gr. Parif. 4. Millio tefte. Jam & rorum iftud : εὐλογεῖτε τὰς καταρωμ. ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τις μισῶντας ὑμᾶς· ut & feq. τῶν ἐπηpealórτær vμas, y, omittit verfio Coptica cum cod. Colb. n. 2467. Irenæus l. 3. c. 18. p. 210.e. legit: Diligite inim. veftros: 5 orate pro eis qui vos oderunt. Tertul. de anima P. 495. a. Diligite inim. veftros: orate pro maledicentibus vos: atl. de pat. c. 6. p. 200. c. Diligite inim. veftros, & maledicentibus benedicite: orate pro perfecutoribus veftris: vide etiam l. de orat. c. 3. p. 180. c. & l. de fpectac. c. 16. p. 217. b. Cyprianus l. de bono pat. p. 248. c. & l. de zelo & liv. p. 260. b. Ego autem dico vobis: Diligite inim. veferos orate pro eis, qui vos perfequuntur: ut fitis, &c. ita quoque habet, nec plura, 1. 3. Teftim. p. 319. a. Lucifer Cal.1. 2. pro S. Athan. p. 201. g. Ego autem dico vobis: Diligite inimicos veftros, & benedicite maledicentes vos, & benefacite eis, qui perfequuntur vos : & orate pro eis, qui vos perfequuntur. Hilarius in Pf. 118. col. 303. e. Diligite inimicos veftros: & orate pro calumniantibus vos (al. vobis,) ac perfequentibus vos : & fupra 297. a. benedicite qui vos perfequuntur: & orate pro calumn. vos, ac perfeq. vos. Ambrof. in Pf. 38. col. 846. b. d. Diligite inimicos veftros ; fubinde, benefacite iis, qui oderunt vos: orate pro calumniantibus, & perf. vos ; & l. 2. de Abr. c. 6. col. 325. b. benedicite eos, qui vos perfequuntur : & l. 1. offic. to. 2. 62. b. Diligite inim. veftros: orate pro calumn. 5 perfeq. vos: vide etiam epift. 63. col. 1042. f. & in Pf. 118. col. II 30. b. 1134. b. 1164. b. Auguftinus epift. 153. to. 2. 525. d. & 1. 1. de fer. Dom. in m. to. 3. 195.f...... Diligite inim. vefros, benefacite bis, qui vos oderunt : & orate pro cis, qui

vos perfequuntur: ut fitis, &c. Chromat. Aquil. in Matth. p. 985. d. Vulgatæ favet. Auct. verò op. imp. in Matth. hom. 13. legit: Ego autem dico vobis : Diligite inim, ve➡ Aros, benefacite iis, qui oderunt vos: orate pro calumn. vos vide etiam hom. 49. p. 205. b. Epiphan. comment. in Cant. Cantic. c. I. . 3. Diligite inimicos vefiros, benefacite odio vos babentibus : & in c. 8. . 1. Diligite inimic. veftros, benefacite odio vos habentibus : & orate pro eis, & pro perfequentibus vos. S. Pacian. ep. 2. p. 307. e. ait : Orare pro perfequentibus jubemur, maledicentibufque benedicere. Juvencus 1. 1. p. 59. g. his quæ leguntur fup. addit: Quin ego pracipiam femper blando effe per omnes Obfequio, precibufque Deum mollire benignis Pro vita ipforum qui vos exfcindere gaudent, Adverfifque truces animis odiifque fequuntur.

. 45. MI. S. Germ. 1. fimiliter habet, qui folem fuum oriri jubet. Cantabrig. quia folem fuum oriri facit fuper malos bonos: & pluet, &c. Item Gr. T T XIer auτῇ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηρὸς καὶ ἀγαθὲς· και βρέχει, &c. Irenæus 1. 5. c. 27. p. 325. c. folem fuum oriri faciens fuper malos & bonos: pluens fuper juftos, &c. at l. 2. c. 22. & l. 4. c. 5 36. p. 280. e. folem fuum oriri facit fuper malos..... & pluit, &c. Tertul. de pat. c. 6. p. 200. c. ut filii fitis patris veftri cæleftis: & l. 4. adv. Marc. p. 729. c. qui pluit fuper juftos & injuftos : & folem fuum oriri facit fuper bonos malos: at 1. de refurr. carn. p. 576. b. pluens fuper bonos

malos: 5 folem fuum emittens fuper juftos, &c. fimiliter 1. 2. adv. Marc. p. 650. c. præter hoc, oriri faciens. pro emittens: vide etiam 1. de pat. c. 2. p. 198. c. & de præfcr. c. 44. p. 340. b. Cyprianus 1. de bono pat. p. 248. c. & l. de zelo & liv. p. 260. b. cum Vulgata concordat ad verbum; ficut etiam I. 3. Teftim. p. 319. a. ac de orat. Dom. p. 209. b. Lucifer Cal. 1. 2. pro S. Ath. p. 201. g. us fitis filii patris veftri, qui eft in cælis: qui folis ortus exhibet fuper bonos malos: pluit fuper juftos & injuftos. Hilarius in Matth. col. 629. e. dicit: Vocat igitur nos in Dei, ut hæreditatem, ita & imitationem, bonis & injuftis..... folem tribuentis, & pluviam: & in Pf. 118. 293. d. Eftote boni, ficut pater vejler, qui folem fuum oriri facit fuper bonos, &c. ut in Vulg. Ambrofius ep. 29. col. 908. c. ut imitemini patrem, qui pluit fuper juftos & injuftos. Auguft. 1. cont. Adim. to. 8. 117. f. 118. f. Eftote benigni, ficut pater vefter cæleftis, qui folem fuum oriri facit fuper bonos, &c. at epift. 153. to. 2. 525. d. necnon in Joh. 2. to. 3. 367. b. ut fitis filii patris veftri, qui in cælis eft: qui folem fuum oriri facit, vel facit oriri, &c. at l. 1. de fer. Dom. in m. to. 3. 195. f. qui folem fuum oriri jubet, &c. ut in Vulg. fed infra 199. f. 200. c. ponit, oriri facit. Sic etiam oriri facit, &c. cum ap. S. Leonem, fer. 40. p. 104. b. tum apud Ambrofiaft. p. 36. e. & Philaftr. Brixienfem 1. de hæref. p. 720. e. Philaftrius tamen ultima verba fic invertit, fuper juftos & injuftos: & pluit fuper bonos malos. Auctor verò op. imp. hom. 13. cum Chromat. Aquil. in Matth. p. 985. d. legit: ut fitis filiż patris veftri, qui folem fuum jubet oriri fuper bonos, &c. ut in Vulg. Juvencus l. 1. p. 59. g. addit his quæ fupra:

Nam genitor nofter communia lumina folis, Communefque dedit pluvias juftifque malifque. *. 46. Mf. Corb. Si enim diligatis eos..... quam mercedem habetis? S. Germ. 2. & S. Gat. fimiliter hab. Si enim diligatis. Sangerm. 1. quam mercedem habetis ? nonne & public. hæc faciunt? Claromont. nonne & public. ita faciunt? Cantabrig. Si enim dilexeritis diligentes vos, quam mercedem habebitis? non publicani fic faciunt? Græc. ed. Rom. Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τὲς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μιπὸν ἔχετε ; ἐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αυτὸ ποια; Mís. plur Ἐὰν γὰρ ἀγαπᾶτε ; infra quidam, μιπὸν ἔξετε ; rurfum plures, εχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αυτὸ ( al. ὅτω ) παισι ; Cyprianus de bono pat. p. 248. c. legit: Si enim dilexeritis eos, qui vos diligunt, quam merced, habebitis ? nonne fic publicani faciunt? Lucif, Cal. 1. a. pro S. Athan, p. 201. g.

res,

34.

VULGATA NOVA.

47. Et fi falutaveritis fratres veftros tantùm, quid ampliùs facitis? nonne & ethnici hoc fa

ciunt?

48. Eftote ergo vos perfecti, ficut & pater vefter cæleftis perfectus eft.

VERSIO ANTIQUA.

47. Et fi falutatis fratres veftros tantùm, quid Ex Mf. Colbert. ampliùs facietis? nonne & ethnici hoc faciunt?

48. Eftote ergo vos perfecti, ficut & pater vef-
ter, qui in cœlis eft, perfectus eft.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

Si enim dilexeritis eos, qui vos diligunt, quam merc. ba
bebitis? nonne public. ifta faciunt? Item ap. Auguft. 1.
&
1. de fer. Dóm. in m. col. 195. g. Si enim dilexeritis eos ;
reliqua verò ut in Vulg. Chromat. Aquil. in Matth. p. 985.
f. Si diligitis eos, qui vos, &c. ut in Vulg. Similiter Auct.
op. imp. in Matth. hom. 13. at hom. 17. p. 90. legit: Si
autem diligitis diligentes vos, quam merced. habebitis ? non-
ne gentiles hoc faciunt? Juvencus l. 1. p. 59. g. fic pergit:
Quòd fi conjuntos tantùm veneramur amicos,
Quis locus bic jufta poterit mercedis haberi?
Servit amicitia tantum gens dedita lucris.

. 47. Mf. Corb. Et fi falutaveritis fratres..... quid
ampliùs facietis? nonne 5 ethnici boc faciunt? Sangerm. 1.
quid ampliùs facitis? nonne gentes hac faciunt? S.
Germ. 2. nonne ethnici boc faciunt? Cantabrig. non gen-
&
tiles idem faciunt? Claromont. Et fi falutatis amicos ve-
fros tantum, quid ampl. facitis? nonne publicani ita
faciunt? Græc. Καὶ ἐὰν ἀσπάοηυε τὸς ἀδελφὸς τί
ποιεῖτε ; ἐχὶ καὶ οἱ τελῶναι ὕτω ποιδσιν ; Mís. plures habent
છે
pines, pro adrengs, tefte Millio. Cyprianus de bono pat.
φίλες,
p. 248. c. cum Vulgata concinit, ficut Auguft. 1. 1. de fer.
Dom. in m. col. 195. g. nifi quòd Cypr. habet: nonne
ethnici idipfum faciunt? Auguft. hoc ipfum faciunt? Lu-
cif. Cal. 1. 2. pro S. Ath. p. 201. g. Et fi falutatis amicos
veftros tantùm, quid plus facitis? nonne & gentiles idip-
fum faciunt? Chromat. Aquil. in Matth. p. 985. nil differt
à Vulg. Auctor verò op. imp. in hom. 13. de hoc . tacet
cum Juvenco.

#. 48. Mf. S. Germ. 1. Eftote ergo & vos perfecti, ficut

[ocr errors]

pater vefter, qui in cælis eft, perfectus eft. S. Germ, 21
Eftote ergo perfecti, &c. ut in Vulg. Claromont. Eftote ergo
vos..... ficut pater vefter, qui eft in cœlis, perfectus eft.
Cantabrig. ficut pater vefter in cælis perfellus eft. Græc.
"EosE BY UμLETS TÉNELOL ὥσπερ ὁ πατὴρ ὑμῶν, ὁ ἐν τοῖς
verois, TEXEIOS EST Mfs. quidam, Tarup uμar & spários.
Tertul. I. 1. adv. Marc. p. 628. b. Eritis enim perfedi &
quemadmodum pater vefter, qui in cælis eft. Cypr. 1. de
bono pat. p. 248. c. Eftote itaque vos perf. ficut pater_v.
cæleftis perf. eft. Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Ath. p. 201. g. Eria
tis ergo & vos perfecti, ficut & pater vefter, qui eft in cœ-
lis, perfectus eft. Ambrof. 1. de fuga fæc. c. 4. col. 425. Ca
Perfecti eftote, ficut & pat. v. qui in cælis eft, perf. eft:
& l. 5. de fide, col. 567.a. Eftote perf. ficut & pater meus
qui in cælis eft, perfec. eft: & 1. 2. offic. col. 1 10. d. Eftote
ergo & vos perf. ficut & p. vefter, qui in cæl. eft, perf.
eft: fimiliter. de Incarn. col. 727. f. 728. a. detracta voce
ergo : vide etiam ep. 29. col. 908. c. Auguft. 1. de Gen. to.
1.661. f. Eftote perfedi, ficut pat. vefter, qui in cælis eft:
& in Pf. 94. to. 4. 1023. f. Eftote ergo, ficut pat. vester,
perfecti: at l. 1. de fer. Dom. in m. col. 196. a. textui Colb.
congruit; ficut etiam Chromat. Aquil. in Matth. p. 985. f.
Auct. verò op. imp. in Matth. p. 71. Eftote ergo perfecti,
ficut & pater vefter perfectus eft. Hilarius quoque in Matth.
col. 629.e. ait: Ita nos ad perfectam vitam..... quia nobis
in cælo pater fit perfectus imitandus, inflituit. Juvencus 1.
I. p. 59. g.

Sed vos perfecto fimiles eftote parenti.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

то

. 1. Mf. S. Germ. 1. Attendite autem ne juft...... ut videamini ab eis, &c. Corb. & videamini ab eis. Clarom. ut ab eis videamini. Cantabrig. Attendite juftitiam veftram non facere coram..... ut videamini eis, &c. Græc. Пegciχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν..... πρὸς τὸ θεαθῆναι αυτοῖς· εἰ δὲ μήγε μιπὸν ἐκ ἔχετε &c. Mf. Colb. 8. Προσέχετε δὲ ; dein Steph. 2. δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν· Velef. lect. infra, Dor 8x ere. Hilarius in Matth. col. 629. f. Attendite juftitiam veftram ne faciatis coram hominibus. Auguft. 1. 2. de fer. Dom. in m. to. 3. 201. d. 203. e. Cavete ergo facere juftitiam veftram coram, &c. ut in textu : & tract. 6. in 1. Joh. col. 864. c. 878. b. Cavete facere juftitiam veftram, &c. fimiliter l. 5. de civit. Dei, c. 16. to. 7. 131. b. & in Pf. 44. to. 4. 451. g. at in Pf. 76. col. 808. a. b. Nolite facere juftitiam, &c. quæ fupra. Hieron. 1. 2. cont. Pelag. to. 4. 518. a. Cavete ne juftitiam, boc eft eleemofynam, veftram faciatis coram, &c. ut in textu. Chromat. Aquil. in Matth. p. 985.g. Attendite ne juftitiam veft. coram hominib. faciatis ut vid. ab eis: alioq. merced. non habebitis à patre veftro, qui, &c. Auct. op. imp. in Matth. hom. 13. p. 71. Attendite autem ne eleemofynam veftram faciatis..... ut videamini ab eis : & poft paulò: Attendite vobis, ne eleemofynam veftram coram hom. faciatis: alioqui non habebitis merced. apud patr. veftrum. Juvencus l. 1. p. 59. g. fic habet :

[ocr errors]

Sicubi juftitia pandetur jufta facultas, Devitate oculos hominum: nam nulla manebit Merces in cælo, que failum tale fequatur. Deinde de . feq.

Applaudet tantùm fterilis laudatio vulgi.

cies eleemof. noli..... ficut byp. fac. in fynagogis, & in pla-
teis, ut..... vobis, quia perceperunt merc. fuam. S. Germ.
2. Cùm ergo facies eleemofynam..... in fynagogis, & in vis
ciis, ut, &c. Cantabrig. Cùm ergo facis eleem. noli.....
in fynagogis,& in plateis, ut glorificentur ab hominib.....
perceperunt merc. fuam. Græc. "Orar er moins énerμos. μù
σαλπίζης..... ὥσπερ οι υποκριταί ποιέειν ἐν ταῖς συναγω
γαῖς, καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξαθῶσιν ἀπέχεσι τὸν
μidòv auTar edit. Parif. 6. initio hab. "Oτar rolig
Exenues. Mis. quidam extremò, öTI άTÉxes Tor Miador.
ἐλεημος, ὅτι ἀπέχεσι τὸν μισθόν.
Cyprian. 1. 3. Teftim. p. 317. c. Cùm facis eleemof. noli
buccinare ante te, quomodo Lypocritæ faciunt in vicis, &
fynagogis, ut clarificentur ab hominibus. Amen dico vobis
compleverunt mercedem fuam; Mfs. quidam, compenfave-
runt, vel penfaverunt, vel perceperunt, vel receperunt
mercedem fuam: ita quatuor fuo quifque modo. Ambrof.1.
1. in Luc. col. 1272. e. Cùm feceris eleemofynam, nolė
tuba canere ante te: & l. 1. offic. 70. f. Amen dico vobis
perceperunt mercedem fuam ; & in Pf. 37. col. 820. c. habet
mercedem fuam. Auguft. 1. 2. de fer. Dom, in m. col. 202.
c. e. 203. e. Cùm ergo facis eleem, noli tuba canere ante
te, ficut hypocr. faciunt in fynagog. & in vicis, ut gloris
ficentur ab hom. Amen dico vob. perceperunt merc. fuam ¿
at in Pf. 76. to. 4. 808. a. noli tubicinare ante te, ficut,
&c. rurfus l. 5. de civit. Dei, c. 16. col. 131. b. Amen dico
vob. perceperunt, &c. Itidem apud Maxim. Taurin. in hom.
p. 14. b. Chromatius verò Aquil. in Matth. p. 985. g. le-
git: Cùm autem facis eleem, noli tuba can. ante te, ficut
hyp. faciunt, qui amant flare in fynagogis, & in plateis s
ut bonorificentur ab hom. &c. ut in Vulg. Apud Auct, op.
imp. in Matth. hom. 13. & 15. p. 73.81. Tu ergo cum facis
eleemof. noli tuba canere ante te, &c. ut fup. apud Auguft.
Vide Juvencum fup. ad . 1.
#,

. 2. Mf. S. Germ. 1. Cùm ergo facis eleem. noli..... fi cut hypocr. faciunt in fynagogis, & in plateis, & in vicis, 4. perceperunt merc, fuam. Claromont, Cùm ergo fa

Ex Mf. Colbert.

VERSIO ANTIQUA.

3. Te autem faciente eleemofynam, nesciat siniftra tua quid faciat dextera tua:

4. ut fit eleemofyna tua in abfcondito, & pater tuus, qui videt in abfcondito, reddet tibi in palam.

5. Et cùm oratis, nolite effe ficut hypocritæ, qui amant stare in fynagogis, & in angulis platearum ftantes orare, ut videantur ab hominibus: amen dico vobis, perceperunt mercedem fuam. 6. Tu autem cùm orabis, intra in cubiculum tuum, & clauso oftio, ora patrem tuum in abfcondito: & pater tuus qui videt in abfcondito, reddet tibi in palam.

7. Orantes autem, nolite multum loqui, ficut ethnici putant enim quòd in multiloquio fuo exaudiantur.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

. 3. Concinit Mf. Corb. Sangerm. verò 1. hab. cum
Clarom. nefciat manus tua finiftra quid faciat, &c. Can-
tabrig. quid facit. Græc. favet Cantabrigienfi. Irenæus 1.
4. c. 30. p. 268. a. Cùm facis mifericordiam ( al. eleemofy-
nam) non fciat finiftra tua quid faciat dextra tua. Cypr.
1. 3. Teftim. p. 317. c. & Ambrof. 1. 1. off. to. 2. 39. c.
nefciat finiftra tua quid faciat, &c. Auguft. 1. 2. de fer.
Dom. in m. col. 202. f. 203. f. textui Colb. pariter con-
gruit, præterquamquod hab. non fciat ; at infra 204. a.
nefciat. Accinunt Chromat. Aquil. in Marth. p. 985. g.
Auctor op. imp. in Matth. hom. 13. & 15. pp. 73. 81. &
Arnobius annot. in Evang. p. 331. Auct. verò 1. de promiff.
p. 2. c. 32. col. 159. e. non fciat finiftra tua, &c. Apud
Hilar. in Matth. col. 630. a. Siniftra quoque manus ut igno¬
vet opus dextera jubet. Apud Juvencum I. 1.
P. 59. h.

Sed quod dextra facit, facias nefcire finiftram.
. 4. Mf. S. Germ. I. ut fit eleemof. tua in abfconfo,
pater tuus, qui videt in abfconfo, reddet tibi in palam.
Scribunt pariter in abfconfo codd. S. Gat. & Maj. Mon.
fed Claromont. loco 1. fert in abfcondito; fubinde, in occul-
to, ipfe reddet tibi in palam. Cantabrig. ut eleemof. tua fit
in occulto, 5 pater tuus, qui videt in occulto, ipfe red-
det tibi. Græc. hod. Claromontano favet: à Mfs. tamen
multis abeft duris, ipfe ; ficut à pluribus aliis, hoc ult.
iv Ta parepa, tefte Millio. Et verò Auguft. 1. 2. de fer.
Dom. in m. col. 204. e. obfervat multa Latina exemplaria
fic habere pater tuus, qui videt in abfcondito, reddet
tibi palam. Sed quis, inquit, in Gracis, qua priora funt,
non invenimus palam, non putavimus hinc effe aliquid
differendum. Quamobrem ipfe textum illic non refert, nifi
to modo habetur in Vulgata : & in Pf. 76. to. 4. 808.
b. tantùm legit: fed fit eleemof. tua in occulto, & pater
Buus, qui videt in occulto, reddet tibi; abfque feq. palam.
Tollit fimiliter palam Cypriauus 1. 3. Teftim. p. 317. c.
nec in cæteris difcedit à Vulgata. Chromat. etiam Aquil. in
Matth. p. 985. g. omittit palam; fed legit bis in abfconfo.
Item To in abfconfo, ultimo loco eft apud Arnob. annot. in
Evang. p. 331. Apud Auct. op. imp. in Matth. hom. 13. p.
74. ita fed fit eleemofy. tua in abfconfo, pater tuus,
qui videt in abfconfo, reddet tibi in manifefto: fic iterum
infra hom. 15. p. 81. exceptis his, ut fit eleemof..... in
abfcondito..... in abfcondito. Hilar. in Matth. col. 630. a.
dicit finiftram ignorare debere opus dexteræ, ut in Dei
fcientia opera noftra confiftant. Apud Juvencum l. 1. p. 59.
h. fimpliciter:

quo

Cùm veniet, juftis meritis tum digna rependet,
Occulti folus fcrutator pramia cordis.
Vide fis Th. Marefchalli obfervat. in verf. Goth. & Mar-
tianæi notas in verf. Ital. Matth. p. XXIII.

. 5. Mf. Claromont. concordat cum textu Colbert. præ-
terquamquod habet, & orantes, loco orare. Sangerm. 2.
fic: Et cùm oratis, non eritis ficut hypocritæ, qui amant
falutare in angulis platearum, & in fynagogis ftantes orare,
ut videantur..... perceperunt merc. fuam. Cantabrig. Et
quando oras, non eris ficut bypocrita, quia amant flare in
Synagogis, & in angulis platearum ftantes orantes, นเ
pareant hominibus: amen dico vobis , perceperunt merc.
fuam. Sangerm. I. verfum hunc totum cum feq. præter-
mittit. Grace ita : Καὶ ὅταν προσεύχῃ, ἐκ ἔσῃ ὥσπερ οἷ....
ὅτι φιλῶσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς, καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλα-
τειῶν ἐδῶτες πρωτεύχεθαι, ὅπως ἂν φανῶσι τοῖς..... ἀμὴν
λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀπέχεσι τὸν, &c. Mís. quidam delent ult. ὅτι.
Ambrof. 1. 1. in Luc. col. 1272. e. legit: Cùm oratis, non
eritis ficut hypocrita. Apud Auguft. I. 2. de fer. Dom. in
m. col. 204. e. omnia ut in Vulg. excepto uno perceperunt,
pro receperunt; surfum perceperunt, tr. 47, in Joh. col.

604. b. fed in Pf. 141. to. 4. 1579. f. fic : Cùm autem oratis, nolite effe ficut hypocritæ, qui stant in plateis & vicis orantes, ut videantur ab hominibus. Apud Chromat. Aquil. in Matth. p. 986. b. Et cùm oratis, non eritis..... `qui amant flare in fynagogis & in angulis, &c. ut in Vulg. Item apud Auct. op. imp. in Matth. hom. 13. P. 74. Es cùm oratis, non eritis ficut hypocritæ, qui amant flare in fynagogis at infra, qui amant in fynagogis orare, & in ang. plat. &c. ultimoque, perceperunt merc. fuam. Apud Juvencum, l. 1. p. 59. h.

Sunt quos prætumida tollit jalatio mentis,
Et precibus propriis gaudent affiftere turbas,
Multifuifque diem verbis ducendo fatigant:
His dotis pompa fructus fuccedit inanis.

. 6. Mf. Corb. Tu autem cùm orabis, intra..... ora pa trem tuum in absconfo: 5..... qui videt in absconfo, reddet tibi. Sangerm. 2. Tu autem cùm orabis, intra in cubiculum, & claufo oftio, ora patr. tuum in abfcondito:

..... qui videt in abfconfo, reddet tibi: fimiliter in Mf. S. Gat. cùm orabis. In Člaromont. Tu autem cùm oras, intra in cubic. tuum, ..... ora patr. tuum in occulto: ..... qui videt in occulto, ipfe reddet tibi in palam. In Cantabrig. Tu autem cùm oras, intra in cubiculo tuo, & claudens oftium tuum, ora patrem tuum in occulto : 5 pater tuus qui videt in occulto, reddet tibi. Græc. Ed ὅταν προσεύχη εἴσήλθε εἰς τὸ ταμεῖον (8, 3 κλείσας την Júcar C, TроSEVEαι TO TαTρí Co TW IN TW XрUTTW. S πατήρ τε ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ, αποδώσει (οι ἐν τῷ parep in Mfs. quibufdam deeft 7, ante & TaxрUTT fed à Mf. Gonvill. totum iftud abeft, T v T xрUπT, sicut à Barb. 1. ultimum & Ta parepa, tefte Millio. Hilarius in Pf. 65. col. 184. c. legit: intra in cubiculum tuum & claude oftium tuum, & ora: & pater tuus qui videt in abfconfo, reddet tibi : & in Matth. col. 630. c. Claufo quoque cubiculi oftio, jubemur orare. Ambrof. 1. 1. de Cain & Ab. c. 9. col. 200. b. Tu autem cùm orabis, intra in cubic. tuum, claufo oftio, patrem tuum ora in abfcondito:

[ocr errors]
[ocr errors]

pat, tuus qui vid. in abfcondito, reddet tibi: fimiliter in Pf. 45. & 118. col. 928. a. 979. f. fic etiam in Pf. 40. col. 884. d. nifi quòd habet: Tu autem cùm oras..... ora patr. tuum qui eft in abfcondito : at in Pf. 43. col. 899. d. e. Cùm autem oras..... ora patr. tuum in abfcondito: vide etiam in Pf. 118. col. 991. f. & l. de inftit. virg. 251. b. & l. 6. de Sacram. 382. c. e. f. Auguft. 1. 2. de fer. Dom. in m. col. 204. f. g. 205. a. legit: Vos autem cùm oratis, introite in cubicula veftra, & claudentes oftia, orate patrem veftrum in abfcondito: & pater vefter qui videt in abf condito, reddet vobis: fed in Pf. 141. to. 4. 1579. f. Tu autem cùm oras, intra in cubiculum tuum, claude oftium, deprecare Deum tuum in occulto: 5 qui videt in occulto, reddet tibi: & in Pf. 33. col. 219. b. intra in cubic. tuum, claude oftium tuum, 5 ora in occulto: pater tuus qui videt in occulto, reddet tibi. Chromat. Aquil. in Matth. p. 986. b. Tu autem cùm oraveris , intra in cubic. tuum, claufo oflio, ora pair. tuum : & pater tuus qui videt in abfconfo, reddet tibi. Auct. op. imp. in Matth. hom. 13. p. 75. Tu autem cùm oras intra in cubic. tuum, claude oftium tuum : & poft plura : pater tuus qui videt in abfconfo, reddet tibi palam. Juvencus 1. 1. p. 59. h.

[ocr errors]

Sed fecreta domus precibus penetralia caflis
Claudantur al. Claudentur, &c.

.7. Mf. S. Germ. I. Orantes autem, nolite multum loqui, ficut ethnici faciunt: putant enim quòd in multiloquio exaudiantur. Claromont. ficut ethnici faciunt : asti. mantes enim quia in multiloq. fuo exaudiantur. Canta

« ZurückWeiter »