Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

12. Et fi uxor dimiferit virum fuum, & alii nupferit, mochatur.

13. Et offerebant illi parvulos ut tangeret illos. Difcipuli autem comminabantur offerentibus.

14. Quos cùm videret Jefus, indignè tulit, & ait illis Sinite parvulos venire ad me, & ne prohibueritis eos: talium enim eft regnum Dei.

15. Amen dico vobis: Quifquis non receperit regnum Dei velut parvulus, non intrabit in illud. 16. Et complexans eos, & imponens manus fuper illos, benedicebat eos.

17. Et cùm egreffus effet in viam, procurrens Matth. quidam genu flexo ante eum, rogabat eum : Ma19. 16. gifter bone, quid faciam ut vitam æternam per

Luc. 18.

cipiam ?

18.

18. Jefus autem dixit ei: Quid me dicis bonum? Nemo bonus, nifi unus Deus.

7. Propter hoc relinquet homo patrem fuum,

& matrem fuam, & adjungetur uxori fuæ :

8. & erunt duo in carne una. Itaque jam non funt duo, fed una caro.

9. Quod ergo Deus junxit, homo non disjungat.

10. Et interrogaverunt eum difcipuli fecretò de hoc fermone.

11. Et dixit illis : Quifquis dimiferit uxorem fuam, & aliam ducit, adulterium committit super eam.

[blocks in formation]

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

iftud. S. Germ. 2. fcripfit Moyfes præceptum hoc. Gr. Ka ἀποκριθεὶς ὁ Ἰκοῦς, εἶπεν αὐτοῖς, &c. ut in Vulg. Mís. plures delent vui, poft fcripfit. Ambrofiaft. col. 314. b. legit: Quia bac ad duritians cordis veftri fcripfit Moyfes.

#. 6. Mf. Corb. ab initio autem mafculum & feminam fecit, & dixit. Itidem Cantabr. interpofito nomine Deus, poft fecit. S. Germ. 1. fecit eos Deus, & benedixit. S. Germ. 2. & S. Mart. Turon. fecit eos Deus, & dixit. S. Gat. fecit illos Deus, dicens. Græc. Vulgate congruit: fed Mfs. quidam ultimò fubdunt, à eïter. Item Auct. quæft. ex utroque T. q. 127. col. 138. g. quoniam ab initio fecit Deus mafculum & feminam, & dixit. Vide Matth. 19. 4.

. 7. Mf. Corb. Propter hoc relinquet homo patrem fuum, matrem fuam, & adhærebit ad, &c. Ita quoque in Cantabr. detracto pron. fuum, poft patrem. S. Germ. 2. S. Gat. & S. Mart. Turon. adbarebit uxori fua. Gr. concordat cum Vulg. Mfs. tamen nonnulli extremò habent, Tegoκολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτῇ, non πρὸς τὴν, &c. Hieron. ep. ad Amand. to. 4. col. 161. e. Propter hoc relinquet homo patrem 5 matrem, & adhærebit uxori fuæ. Itidem Auct. quæst. ex utroque T. q. 127. col. 139. a. Vide Matth. 19. 5.

~

. 8. Ita legunt Mfs. S. Germ. ambo, S. Gat. &c. Sic etiam Cantabrig. & Corb. detracto uno jam. In Corb. præterea deeft ablat. unâ. Gr. sorlar oi dúo sis cápna jíav. “Qse ¿xéti eidì dúo, &c. Hieron. ep. ad Amand. to.4. 161. e. & erunt duo in carnem unam. Auct. quæft. ex utroque T. q. 127. col. 139. a. ut fup. in textu.

#.9. Mfs. Corb. & Cantabr. Quod ergo Deus conjunxit, bomo non disjungat, vel dejungat. S. Germ. Quod ergo Deus junxit, homo non feparet. Græcè ut in Vulg. Apud Ambr. 1. 8. in Luc. col. 1470. d. Quæ Deus conjunxit, homo non Jeparet. . 10. Mf. S. Germ. 2. Et iterum in domo difcipuli ejus interrogaverunt eum de eodem fermone. Cantabr. Et in domum iterum difcipuli ejus de eodem fermonem interrogaverunt eum. Corb. de hoc fermone interrog. eum. Græc. Kai & Tŷ oixía naλιν οἷ... περὶ τῷ ἀυλῷ ἐπηρώτησαν αυτόν: Mís. quidam initio, Καὶ εἰς τὴν εἰκίαν· fubinde al. περὶ τότε.

. II. Mf. Corb. concinit cum textu Colb. S. Germ. I. verò & S. Gat. cum Vulgata. S. Germ. 2. Et dicit illis: Quicunque..... adulteriam commiferit fuper eam. Cantabrig. Dixit illis: Quicunque..... machatur fuper eam. Nec aliter in Græco, præter hoc 1. Kai xét dulois. Ap. Tertul. 1. 4. cont. Marc. c. 34. p. 726. f. Qui dimiferit uxorem fuam, & aliam duxerit, adulterium commifit.

[ocr errors]

. 12. Mf. Cantabr. Et fi mulier exiet à viro, & alium duxerit, machatur. Corb. Et mulier, fi exeat à viro, & alii nupferit, machatur fuper illum: & qui dimiffam ducit, mæchatur. Itidem S. Germ. 2. ab hoc, & alii nupferit, San

.

germ. 1. ut in Vulg. & Græco.

. 13. Mf. Corb. Et offerebant illi pueros ut tangeret eos. Difcipuli autem comminabantur eis qui offerebant. Cantabr. Et adferunt illi pueros ut tangeret eos. Difcipuli autem ejus comminab. offerentibus. Græc. Vulgatæ congruit.

#. 14. Mr. Corb. eadem hab. quæ in textu Colb. S. Germ. 1. Quos cùm vidiffet Jefus.... Sinite pueros, &c. quæ in Vulgata. Cantabrig. Videns autem Jefus..... Sinite pueros, &c. ut in Vulg. S. Gat. talium eft enim regnum cælorum. Græc. 'Id cor de 'Inous, йyarάxтиce, &c. ut in Vulg. Mfs, tamen quidam, loco ult. 78 Os, ferunt Tv &exvv.

. 15. Mf. Corb. Amen dico vobis: Quifquis non receperit regnum Dei ficut infans, non intrabit in illud. Cantabr. Quifque non recep..... velut puer, &c. S. Germ. 1. Qui non receperit..... velut parvulus, &c. Græc, ut in Vulgata. Auguft. in Pf. 112. to. 4. 1250. f. Si quis non receperit regnum Dei ficut puer, non intrabit in illud.

. 16. Mf. Corb. Et convocans eos, imponebat manus fuper illos, & benedicebat eos. Sic etiam habet Cantabr. præter unum deponebat, pro imponebat. S. Germ. 1. Et complectens eos, & imponens manum fuper illos, &c. Græc. Kal rafxanovos aula, Tibels Tas Xeipas, &c. Cantabrig. Gr. Kal Togoxanesάμeros au?à, &c. προσκαλεσάμενος

. 17. Mf. Cantabrig. Et cùm egreffus effet ipfe in via, adcurrit unus, & adgeniculans, rogabat eum, dicens: Magifter bone, &c. ut in Vulg. Corb. Et cùm egreffus effet in viam, procurrens quidam, & adgeniculans ante eum, rogabat eum : Magifter, &c. ut in Vulg. S. Germ. 2. rogabat eum, dicens ei: Magifter bone, quid faciam ut vitam æternam accipiam ? S. Mart. Tur, dicens: Magifter bone. Gr. Kal exπopevoμérs ἀυτῷ εἰς ὁδὸν, προσδραμὼν εἷς, και γονυπετήσας αὐτὸν, ἐπηρώτ Τα αυτόν· Διδάσκαλε αγαθὲ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληροvoμnow; al. Tí wooas (wur, &c. & Hieron. ep. ad Hedib. q. 1. to. 4. 169. b. Magifter, quid faciens vitam at. poffidebo? fed f. è Luc. 18. 18. Auguft. ferm. 306. to. 5. 1241. c. Magifter bone, quid faciam ut vitam æternam confequar?

. 18. Mf. Corb. Et Jefus dixit illi: Quid me dicis bonum? Nemo bonus, nifi folus Deus. Cantabr. Jefus autem dixit illi..... Nemo bonus, nifi folus unus Deus. S. Gat. nifi folus Deus. Græcè ut in Vulgata. Hilar. 1. 4. & 9. de Trin. col. 830. e. 984. c. 994. a. Quid me dicis bonum? Nemo eft bonus, nifi unus Deus: & infra: Quid me vocas bonum? Nemo bonus, nifi unus Deus: vide etiam in Matth. 19. col. 703. d. Ambr. 1. 2. de fide, to. 2.474. c. Quid me dicis bonum? & l. 1. col. 473. d. cum Auguft. in Joh. 6. col. 506. b. Nemo bonus, nifi unus Deus: & 1. 8. in Luc. col. 1488. e. Nemo bonus, nifi Deus. Gaud. Brix. fer, 7. p. 952. c. Quid me dicis bonum? Nemo bonus, nifi unus Deus. Itidem Auct. op. imp. in Matth. hom. 33. p. 138.a. Ambrosiast.

[blocks in formation]

25. Facilius eft, camelum per foramen acus tranfire, quàm divitem intrare in regnum Dei.

26. Qui magis admirabantur, inter fe dicentes: Et quis poteft falvus fieri?

27. Et intuens illos Jefus, ait: Hoc apud homines impoffibile eft, apud Deum autem omnia poffibilia funt.

[ocr errors]
[ocr errors]

. 21. Mr. Cantabr. Jefus autem afpiciens eum, dilexit eum, & dixit illi, &c. quæ in Vulgata. S. Germ. 2. Jefus autem intuitus eum, dilexit eum, & dixit illi..... vade, vende omnia qua habes, &5 da, &c. Corb. S. Germ. 1. & S. Gat. Vulgatæ fimiles; ficut & Græcum, nifi quòd in fine habet: y deũng, axorúbs moi, deas Tov saupór fed al. deeft deas Tov saupov. Hilar. 1. 9. de Trin. col. 995. a. legit cum Vulg. Unum tibi deeft: vade, quæcunque habes vende, da pauperibus, & habebis thefaurum in cælo: & veni, fequere me. Item Ambrof. in Pf. 1. col. 547. b. & habebis thefaurum in cælo & in Pf. 38. veni, fequere me. Auguft. in Pf. 80. to. 4. 858. d. vade, vende omnia quæ poffides, da paup. & habebis thef. in cœlis: & veni, fequere me.

. 22. Mf. Corb. Ille autem contriftatus eft in hoc verbo, & receffit, & abiit triftis : erat enim habens multas pecunias. Cantabr. At ille contriftatus in hoc verbo, & abiit trifis: erat enim habens multas pecunias. S. Germ. 1. abiit triftis erat enim hab. poffeffiones multas. Gr. O dè svɣrásas iwi Tw rów, &c. ut in Vulg.

2

. 23. Vulgatæ fuffragantur Mfs. Cantabrig. Corb. S. Germ. &c. unà cum Græco. Similiter Ambrof. 1. de Nab. c. 14. col. 582. c. Quàm difficilè qui pecunias habent, in regnum Dei intrabunt! Auguft. fer. 85. to. 5.453. e. Quàm difficile eft ut qui divitias habet, intret in regnum cælorum!

[blocks in formation]

28. Et cœpit Petrus dicere: Ecce nos dimifi-
mus omnia, & fecuti fumus te.

29. Refpondens autem Jefus, dixit ad illos : A-
NOTE AD VERSION EM
eol. 291. e. Nemo eft bonus, nifi unus Deus. Vide Not. ad
Luc. 18. 19.

. 19. Mf. S. Germ. 1. Præcepta nofti : Non adulterabis,
Non occides, Non furaberis, Non falfum teftimonium dixeris,
Non fraudem feceris, Honora, &c. ut in Vulg. S. Germ. 2.
Præcepta nofti: Non adulterabis, Non occides, Non fureris,
Non falfum teftim. dices, &c. quæ in Vulg. Corb. Non adul-
terabis, Non occides, Non falfum teftim. dices, Non fraudem
feceris, &c. Cantabr. Vulgatæ confonat, nifi quòd hab. Ne
falfiem teftim. dicas; deletque pronom. tuum, poft patrem.
S. Martini Turon. codex fcribit Ne adultereris. Græc. Tas.
ἐντολὰς οἶδας· Μὴ μοιχεύσῃς, Μὴ φονεύσῃς, Μὴ κλέψῃς, Μὴ
Yeusquapluрúons, Mǹ aroseρons, &c. ut in Vulg. Mfs. plu-
res, μοιχεύσεις..... φονεύσεις..... κλέψεις..... ψευδομαρτυρήσεις
ἀποςερήσεις· quidam etiam addunt σğ, ad matrem.
. 20. Mf. Corb. cum Græco: At ille refpondens, dixit
illi: Magifter, bac omnia custodivi à juventute mea. S. Mart.
Turon. Et ille refpondens, ait illi: Magifter bone, hæc omnia
fervavi à, &c. S. Germ. I. Et ille refpondens, ait: Magifter,
&c. ut in Vulg. Eidem Vulgate confonant Cantabrig. S.
Germ. 2. & S. Gat. nullus horum addit in fine: quid adbuc
mihi deeft? quod petitum videtur è Matthæi cap. 19. .

20.

[blocks in formation]

26. Qui magis admirabantur, dicentes ad femetipfos : Et quis poteft falvus fieri?

27. Et intuens illos Jefus, ait: Apud homines impoffibile eft, fed non apud Deum : omnia enim poffibilia funt apud Deum.

28. Et cœpit ei Petrus dicere: Ecce nos dimi- Matth.
fimus omnia, & fecuti fumus te.

29. Refpondens Jefus, ait: Amen dico vo-
ANTIQUA M.
Hieron. ep. ad Hedib. to. 4. col. 170. c. Quàm difficilè qui
divites funt, intrare poffunt in regna cælorum! Gaud. Brix.
fer. 18. p. 971. f. Quam difficile qui pecunias habent, intra-
bunt in regnum Dei!

. 24. Mf. Cantabrig. anteponit verfum 25. verfui 24.
hoc modo: Facilius eft, camellum per foramen acus tranfire,
quàm dives in regnum Dei. Difcipuli autem ejus pavebant in
verbis ejus. Et Jefus rurfus refpondens ait illis : Fili, quàm
difficile eft confidentes in pecunias, in regnum Dei introire!
Itidem Corb. & eodem ordine, nifi quòd habet, quàm di-
vitem in regno Dei ; paulòque poft, At Jefus..... Filioli.....
in pecuniis, &c. S. Germ. 1. Difcipuli autem admirabantur
in verbis ejus. Jefus autem rurfus, &c. quæ in Vulgata. S.
Germ. 2. tollit rurfus. Græc. nil difcrepat à Vulg.

#. 25. Mf. S. Germ. 2. Facilius eft enim, camelum... quàm divitem intrare in regnum cælorum. S. Germ. 1. & S. Gat. ut in Vulg. Vide Corb. & Cantabr. fup. ad verfum 24. Hieron. ep. ad Hedib. to. 4. 170. c. confentit cum Vulg. ficut etiam Gaud. Brix. fer. 18. p. 971. f. Apud Auguft. quæft. 26. in Matth. to. 3. 244. e. Ait Dominus divitem non intrare in regnum Dei.

&c.

*. 26. Mf. Corb. Qui autem magis admirabantur,
ut in Vulg. Cantabr. Magis autem admirabantur, dicentes
ad femetipfos: Et quis poterit, &c. S. Germ. 2. Qui magis
mirabantur, &c. quæ in Vulg. Gr. Oi è meclarŵs €Éπho-
Gorlo, &c. ut in Vulg. Apud Auguft. quæft. 26. in Matth.
col. 244. e. Et difcipuli dicunt: Quis poteft falous fieri?

. 27. Mf. Corb. Et intuens illos Jefus, ait: Apud homines impoffibile eft, apud Deum autem poffibile; nec addit alia. Cantabr. Intuens autem eos Jefus, ait: Apud homines boc impoffibile eft, apud Deum verò poffibile: non fubdit plura. S. Germ. 2. Et intuens illos Jefus, ait: Apud homines hæc impofibilia videntur, fed non apud Deum: omnia enim, &c. quæ in Vulg. Gr. Ἐμβλέψας δὲ αυτοῖς ὁ Ινας, &c. ut in Vulg. deleto uno eft, poft impoffibile. Mf. quidam habet, τέτο ἀδύνατον, al. τῦτό ἐσιν ἀδύνατον· plures delent poleriora verba, πάντα γὰρ δυνατά ἐξι παρὰ τῷ Θεῷ.

. 28. Mf. S. Germ. 1. Et cæpit Petrus dicere: Ecce nos relinquimus omnia, &c. Corb. cum Cantabr. Et cæpit Petrus dicere ei: Ecce nos miffum fecimus omnia, & fecuti fumus te. Mf. S. Gat. addit ex Matth. 19. 27. quid ergo erit nobis? Græcum Vulgate congruit: Mfs. tamen quidam subdunt in fine, Tí äex saι μir; Hieron. quæft. 1. ad Hedib. to. 4. 169. c. Ecce nos dimifimus omnia, & fecuti fumus te. Similiter Aug. 1. 17. de civit. Dei, c. 4. to. 7. col. 461. g.

#. 29. Mf. Cantabr. Refpondens autem Jefus: Amen di

19.27.
Luc. 18.
28.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

men dico vobis: Nemo eft, qui miffum fecerit do- Ex Ms. Colbert,
mum, vel fratres, aut forores, aut matrem, aut
patrem, & filios, aut agros, propter me, & Evan-
gelium,

30. qui non accipiat centies tantum, nunc in
hoc fæculo: in futuro autem fæculo vitam æter-
nam accipit.

VULGATA NOVA.

bis: Nemo eft, qui reliquerit domum, aut fra-
tres, aut forores, aut patrem, aut matrem, aut
filios, aut agros, propter me, & propter Evan-
gelium,

30. qui non accipiat centies tantum, nunc in tempore hoc, domos, & fratres, & forores, & matres, & filios, & agros, cum perfecutioni bus, & in fæculo futuro vitam æternam.

Matth.

31. Multi autem erunt primi noviffimi, & 19. 30. noviffimi primi.

31.

32. Erant autem in via afcendentes Jerofolymam: & præcedebat illos Jefus, & ftupebant: & Luc. 18. fequentes timebant. Et aflumens iterum duodecim, cœpit illis dicere quæ effent ei eventura. 33. Quia ecce afcendimus Jerofolymam, & Filius hominis tradetur principibus facerdotum, & Scribis, & fenioribus, & damnabunt eum morte, & tradent eum gentibus:

34. & illudent ei, & confpuent eum, & flagellabunt eum, & interficient eum : & tertia die refurget.

Matth. 35. Et accedunt ad eum Jacobus & Joannes 20.20, filii Zebedæi, dicentes: Magifter, volumus ut quodcunque petierimus, facias nobis.

36. At ille dixit eis: Quid vultis ut faciam vobis ?

[ocr errors]

37. Et dixerunt: Da nobis ut unus ad dexteram tuam, & alius ad finiftram tuam fedeamus in gloria tua.

38. Jefus autem ait eis: Nefcitis quid petatis: poteftis bibere calicem, quem ego bibo; aut baptifmo, quo ego baptizor, baptizari?

[blocks in formation]

NOTE AD VERSIONEM
co vobis: Nemo eft, qui reliquerit aut fratres, aut forores, aut
matrem, aut filios, aut agros, propter me, aut propter Evan-
gelium. Corb. Refpondens autem Jefus, dixit, &c. ut in Vul-
gata, fublato uno aut patrem. Gr. 'Amonestis dè ò 'Inous,
siwer' 'Aμùr néyw vμïr• Oudeis éswv, o's άpйxer, &c. ut in
Vulg. præterquam quòd interponit ŵ yuraïxa, aut uxorem,
poft matrem; deletque propter, ante Evangelium.

>

. 30. Mf. Corb. qui non accipiat centies tantum, nunc in hoc tempore: qui autem reliquerit domum, forores, & fratres ,5 matrem, & filios, cum perfecutionibus, in venturo vitam æternam accipiet. Cantabr. qui non accipiet centies tansum, nunc in hoc tempore: qui autem reliquèrit domum, forores, & fratres, & matrem, & filios, agros, cum perfecutionibus in ævo venturo vitam æternam accipiet. Gr. iar μὴ λάβῃ ἑκατον]απλασίονα, νῦν, &c. ut in Vulg. Mr. quidam initio hab. ös aan. Tichon, reg. 5. p. 61. f. centies Bantum recipiet in ifto faculo. Cypr. 1. de lapf, p. 185. b. & non recipiat fepties tantum in ifto tempore, in fæculo autem venturo vitam æternam. Itidem August. serm. 303. to. 5. 1234. a. nifi quòd hab. in fac. autem futuro vitam at, habebit. At vereor ne locus ifte Cypriani & Augustini aliunde acceptus fit, nempe è Lucæ c. 18. v. 30. quem vide.

. 31. Itidem Mfs. Corb. Cantabr. S. Germ. & S. Gat. unà cum Græco. Tertul. 1. de præfcr. c. 3. p. 330. c. huc alludens, de primis noviffimos memorat.

. 32. Mf. Corb. Erant autem in via ascendentes in Jerofolyma: pracedebat illos Jefus : 5 pavebant fequentes. Et affumens illos duodecim, cœpit eis iterum dicere quæ fibi effent eventura. Cantabr. Erant autem in viam afcendentes Jerofolyma: 5 erat præcedens Jefus: & pavebant. Et affumpfit iterum duodecim, cæpit illis dicere qua ei effent ventura. Sangerm. 1. & S. Mart. Turon. ut in Vulgata, exceptis his, in Jerofolyma....... & fequentes eum timebant, vel timebant eum..... qua effent ei ventura. Gr. "HCar de i Tn i♪ @ avaCalvorles Eis Ieeg Corvμa i uv regáɣar durus ò 'In Cos, y ¿Baμ68170• y axone burles époco, &c. ut in Vulg. Mrs. plures delent hoc, dmonebèrles épo68r7o ut & inf. quidam Tά, iterum, poft affumens.

~

0

. 33. Mf. Cantabr. Quia ecce afcendimus in Jerofolyma, Filius bom, trad. fummis facerdotibus, & Scribis, damnabunt, &c. quæ in Vulgata. Corb. Quia ecce afcendimus Jerofolyma, & Filius.... principibus facerdotum, & Scribis, & damnabunt illum morti, &c. Itidem in S. Germ. I. præter accuf. Jerofolymam. Apud Auguft. in Joh. 18. to. 3. 790. e. necnon apud Fulgent. fragm. 33. cont. Fab. p. 635. Ecce afcendimus Jerofolymam, & Filius hom, tradetur Tom. III.

ANTIQUA M.

principibus fac. & Scribis, & damnabunt eum morte ( Fuls
gent, morti) &c. ut in Vulg.

*. 34. Mf. Corb. & illudent eum, & confpuent eum, &
occident eum: poft tres dies refurget. Sic etiam in Canta-
brig. præter hoc med. 5 occident eum, quod deeft. Mf. S.
Germ. 2. delet duo ifta de Vulg. & flagellabunt eum, 5 in-
terficient eum. Cod. S. Mart. Turon. adimit tantùm eum,
poft confpuent, & poft flagellabunt. In Græco hod. totidem
verba exftant, quæ in Vulgata ; ficut apud Auguft. & Ful-
gent. ubi fupra. Mf. tamen quidam Gr. id omittit, pasi
νώσεσιν αυτόν· alii tollunt iftud, καὶ ἐμπλύσεσιν αυτῷ· unus
verò delet, doxtror duτór ultimò quidam ferunt, e→
Tà TPETS йμécas, &c. non verò, Tỹ Tρiτy úμépα, quod in

editis.

*. 35. Mf. Corb. Et accefferunt ad eum..... volumus ut quodcunque petierimus te, præftes nobis. Cantabr. Et accesse runt ad illum..... & dicunt illi: Magifler, volumus ut quodcunque petierimus te, præftes nobis. Græcè ut in Vulgata. Mfs. quidam jungunt cè, verbo petierimus.

*. 36. Mf. Corb. At ipfe dixit: Quid, &c. ut fupra. Cantabr. affirmatè: At ille dixit illis : Præftabo vobis ; fed male. Græc. Vulgatæ confonat. Mf. 1. delet eis, poft di

xit.

. 37. Mf. S. Mart. Turon, initio hab. Qui dixerunt 2
reliqua ut in Vulgata. Corb. Illi autem dixerunt ei: Da no-
bis ut unus ad dexteram tuam, & alius ad finiftram fedea
mus in gloriam tuam. Cantabr. Et dixerunt ei: Da nobis
ut unus ad dext. tuam, & unus ad finiftram fedeamus in
gloria tua. S. Germ. I. ut unus ad dexteram, & alius að
finiftram fedeamus, &c. S. Germ, 2. & unus ad finiftram
fedeamus, &c. S. Gat. & unus ad finiftr. tuam, &c. Græc.
Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· Δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σε, καὶ εἷς ἐξ
εὐωνύμων σε καθίσω ἐν τῇ,
suuruμor or natioworn or Ty, &c.

1

. 38. Mf. Cantabr. Et Jefus refpondens, ait illis: Ne fcitis..... quem ego bibiturus fum; aut baptifmum, quod ego baptizor, baptizari? Itidem S. Germ. 1. ab hoc, bibiturus fum. Corb. At Jefus refpondens, ait illis: Nefcitis..... quem ego bibiturus fum; aut, &c. ut in Vulg. Similiter habent S. Germ. 2. & S. Gat. bibiturus fum. Græc. Vulgatæ accinit, nifi quòd hab. hic & inf. To BáπTIOμa, o yw, &c. Mfs. quidam ferunt: 'O de 'In axpifsis, sitter..... Tò báTμα, &c. Iren. 1. 1. c. 21. p. 94. d. poteftis baptifma baptizari, quod ego habeo baptizari? Auct. 1. de rebapt. apud Cypr. p. 363. b. poteftis bibere calicem, quem ego bibo; aus baptifmate, quo ego baptizor, baptizari?

Ff

[blocks in formation]

. 39. Mf. Corb. At illi dixerunt: Poffumus. Et ait illis Jefus: Calicem quidem, quem ego bibero, bibetis, &c. quæ in Vulg. præter ult. baptizamini. Cantabrig. At illi dixerunt: l'offumus, Jefus autem dixit illis : Calicem quidem, quem ego bibero, bibetis ; & baptifma, quod ego baptizor, baptizamini. S. Germ. 2. Illi autem dixerunt, &c. ut in Vulg. excepto verbo baptizemini. S. Gat. hab. Calicem, quem bibo. S. Germ. 2. Calicem quidem, quem ego bibiturus fum, bibetis; 5 baptifmum, quo, &c. Græcè ut in Vulgata. Mfs. quidam initio delent avla, poft dixerunt.

. 40. Mfs. Corb. & Cantabr. federe autem ad dexteram 【Corb. addit meam) vel ad finiftram, non eft meum dare ; aliis paratum eft. Græc, τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν με, ε ἐξ εὐωνύμων με, κ ἔσιν ἐμὸν δἶναι, ἀλλ ̓ οἷς ήτοίμασαι• Mís. plures, værúμær.

21

V. 41. Mf. Corb. concordat cum textu Colb. Cantabr. verò habet: Et audientes cæteri decem, cœperunt indignari de, &c. S. Germ. 2. & S. Gat. indignati funt de, &c. S. Germ. 1. ut in Vulgata, & Græco. Mfs. tamen nonnulli pro ήρξαντο αγανακτεῖν, habent ήγανάκτησαν.

V. 42. Mf. Cantabr. Quos cùm advocaffet Jefus, ait illis : Scitis quòd hi, qui videntur principari gentibus, & dominantur eorum: 5 majores eorum poteftatem habent illorum. Corb. Quos cùm advocaffet Jefus, ait illis : Scitis quia hi, qui videntur principari gentium, dominantur eorum : & principes eorum poteftatem hab. illorum. S. Germ. 1. quia hi, qui videntur principes gentium effe, dominantur eis, &c. ut in Vulgata. S. Germ. 2. quia hi, qui videntur principari gentes, dominantur eorum: & princeps eorum &c. Gr. O de 'Inous @egoxanesάn wos dvies..... Oïdale ots of δοῦντες ἀρχειν τῶν ἐθνῶν, κατακυριεύωσιν ἀυτῶν· καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξεσιάζεσιν αὐτῶν.

>

.43. Mf. Corb. Non ita eft in vobis, fed quicunque voInerit major effe in vobis, erit, &c. Cantabrig. Non ita eft in vobis, fed quicunque voluerit major inter vos effe, erit, &c. S. Germ. 1. Non enim ita eft in vobis, &c. ut in Vulg. Defunt tota in Mf. S. Germ. 2. Græc. Oux HIw è esa & ὑμῖν, ἀπ ̓ ὃς ἐὰν θέλῃ γενέθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔςαι διάκονος u Mfs. quidam, sw Fiάxoros, &c. Hilar. in Pf. 118. col. 358. c. qui vult effe ex vobis major, fiat omnium minimus. Hieron, I. 2. in ep. ad Ephef. to.4.351. e. qui vult in vobis major effe, fiat omnium minor. Auctor 1. de promiff. p. 2. c. 24. col. 150. e. qui voluerit major esse in vobis, erit vefter fervus.

*. 44. Similiter habent Mfs. Corb. S. Germ. 1. & S. Gat. In Mf. S. Germ. 2, ita : fed quicunque voluerit in vo¬

[blocks in formation]

NOTE AD VERSIONEM

47. Qui cùm audiffet quia Jefus Nazarenus eft, coepit clamare, & dicere: Jesu fili David,

miferere mei.

48. Et comminabantur ei multi ut taceret. At ille multò magis clamabat : Fili David miserere

mei.

49. Et ftans Jefus præcepit illum vocari. Et vocant cæcum dicentes ei : Animæquior efto : sur

ge, vocat te.

ANTIQUAM. bis..... erit vefter fervus. In Cantabrig. & quicunque volue rit veftrum primus effe, erit vefter fervus. Gr. o's år béλῃ ὑμῶν γενέθαι πρῶτος, ἔςαι πάντων διῦλος. Mís. quidam, & upir eiras pŵlos, &'soi, al. i'sw, &c. Ambrof. l. de parad, to. 1. 178. d. qui vult inter vos primus effe, fit omnium fervus. Hieron, in Ezech. 45. to. 3. 1038. c. fed qui voluerit effe primus, fit omnium fervus : & l. 2. in ep. ad Ephef. 1o. 4. 351. e. & qui vult effe primus, fit omnium novissimus: & l. 1. in epift. ad Tit. col. 409. b. qui voluerit inter vos effe major, fit omnium fervus, Vide fup. ad cap. 9. *.34.

*.45. Mfs. Corb. & Cantabrig. Nam & Filius hominis non venit miniftrari, fed miniftrare, & dare animam fuam, &c. ut apud Matth. 20. 28. Ita quoque in Græco est. Ap. Hieron. verò in ep. ad Tit. to. 4. 409. b. Filius hominis venit, non ut miniftraretur fibi, fed ut miniftraret.

. 46. Mf. Cantabr. Et venit Hiericho, & proficifcente eo inde cum difcipulis fuis, & turba plurima, filius Times Baritimeas cacus, fedebat circa viam mendicans. Corb. Et tunc venit Jericho, 5 proficifcente eo inde cum difcipulis fuis, & turba multa, filius Timea Barthimeas cacus, fedebat circa viam, &c. S. Germ. 2. Et venit Jericho, & proficifc. eo de Jericho, & difcipuli ejus, &c. quæ in Vulg. Gr. Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεριχώ, καὶ ἐκπορευομένο αυτό ἀπὸ Ἱεριχώ

Tŵr μabulwv dve, yoxa ixare, &c. ut in Vulg. al. initio, Kal petal, &c. fubinde Mf. quidam, i♪è è viòs Irμαίε, &c.

*.47. Mr. S. Germ. 1. Qui cùm audisset quia cum Jefus NaLarenus tranfiret, cæpit clamare, &c. ut in Vulg. Corb. Cùm audiffet hic cum quòd Jefus Nazoreus eft, cæpit clamare, &c. Cantabrig. Et cum audiffet quia Jefus Nazorenus eft, capit clamare, dicere: Fili David Jefu, miferere mihi. Sic etiam in Græco eft, cum hoc, Na?wexiós ésir, al. Na?wprós quidam ferunt rapepela, loco esi. Mf. S. Mart. Turon. legit Nazarenus effet, tollitque inf. nomen Jefu.

*. 48. Mfs. Cantabrig. Corb. & S. Gat. Vulgatæ refpondent, & Græco. Mf. S. Mart. Turon. initio legit: Et comminabantur illi ut taceret. At ille, &c. S. Germ. I. Et ille multò magis, &c. S. Germ. 2. At ille magis clamabat,

&c.

*. 49. Mf. Corb. Et fans Jefus jugit illum vocari. Qui dicunt caco: Animæquior efto, &c. Cantabr. Et fans Jefus dixit illum vocari. Îlli antem dixerunt caco: Animæquior efto, &c. S. Germ. 1. juffit illum vocari. S. Gat. ultimo: furge, vocat te Magifter. Græc. Vulgate accinit, præterquam quod habet eier, loco præcepit; & Oάpos, pro Ani

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

21.1.

Luc. 19. duos ex difcipulis fuis,

29.

VULGATA NOVA.

. 51. Mf. S. Germ. 2. Et refpondens illi Jefus dixit: Quid vis tibi faciam? &c. quæ in Vulg. Cantabrig. Et refpondens illi Jefus dixit: Quid vis faciam tibi? Cacus autem dixit ei: Domine Rabbi, &c. Itidem Corb. Domine Rabbi ; S. Germ. 1. fimpliciter, Rabbi, Gr. Kai amoxpideis réys av

T cùm appropinquarent Jerofolymæ &
Bethaniæ ad montem Olivarum, mittit

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

2. & ait illis: Ite in caftellum, quod contra vos eft, & ftatim introeuntes illuc, invenietis pullum ligatum, fuper quem nemo adhuc hominum fedit: folvite illum, & adducite.

3. Et fi quis vobis dixerit : Quid facitis? dicite, quia Domino neceffarius eft : & continuò illum dimittet huc.

VERSIO ANTIQUA.

50. Ille verò ut audivit, projecit veftimenta Ex Ms. Colbert, fua; & exfiliens, venit ad eum.

4. Et abeuntes invenerunt pullum ligatum ante januam foris in bivio: & folvunt eum.

51. Cui dixit Jefus : Quid vis ut faciam tibi? Cæcus autem dixit: Rabboni, ut videam.

5. Et quidam de illic ftantibus dicebant illis:
Quid facitis folventes pullum ?

6. Qui dixerunt eis ficut præceperat illis Je-
fus, & dimiferunt eis.
Joan, 7. Et duxerunt pullum ad Jefum : & impo-
*2. 14. nunt illi veftimenta fua, & fedit fuper eum.

52. Jefus verò dixit ei: Vade, fides tua te falvum fecit. Et confeftim vidit, & fequebatur eum in via.

CAPUT

8. Multi autem veftimenta fua ftraverunt in via: alii autem frondes cædebant de arboribus,

7 • 'Inous Ti CÉREIS OŃCY 001;. &c. ut in Vulg. al. Tí set
JERES TOÚC; Mf. S. Mart. Turon, Lat. Quid vis ut tibi
faciam?

1.

~

. 52. Mf. Corb. concordat cum textu Colb. Cantabrig. verò S. Germ. & S. Gat. cum Vulg. Sic etiam in Græco præter nomen 7 In fub fin. loco eum; fed Mfs. plu res ferunt dul. Apud Tertul. I. de præfcr. c. 12. p. 333. a. necnon Zeron. Veron. l. 1. tr. 2. p. 17. fides tua se fal vum fecit.

X I.

VERSIO ANTIQUA.

Um autem appropinquaret Jerofolymam Ex M. Colbertà
& Bethaniam ad montem Oliveti, mifit
duos ex difcipulis fuis,

Cum

2. & ait illis: Ite in caftellum, quod contra vos. eft, & introeuntes ftatim, invenietis pullum afinæ alligatum novellum, fuper quem nemo fedit: folvite illum, & adducite.

3. Et fi quis vobis dixerit: Quid facitis? dicite: Dominus opera ejus defiderat : & continuò remittit illum.

4.
Et abierunt illi duo, & invenerunt ad oftium
foris fecus tranfitus pullum ligatum : & cùm vel-
lent illum folvere,

5. quidam de circumftantibus dixerunt eis: Ubi
ducitis eum?

[ocr errors]

6. Qui dixerunt fecundùm verba quæ dixerat illis Jefus : at illi remiferunt eos.

7. Et adduxerunt pullum ad Jefum : & impofuerunt veftimenta fua fuper eum, & fedit fupra Jefus.

. 1. Mf. Corb. non differt à textu Colb. nisi uno mit-
tit, pro mifit. Cantabrig. Et cùm appropinquaret Jerofoly-
ma, & in Bethaniam ad montem Oliveti, mittit, &c. S. Germ.
1. Et cùm appropinquasset Jerofolymis in Bethfage & Bethania
ad montem Olivarum, mittit, &c. S. Gat. Oliveti; dein S.

Germ. 2. mifit, &c. Gr. Καὶ ὅτε ἐ[γίζεσιν εἰς Ιερεσαλὴμ εἰς
Βαθραγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς Τὸ ὄρος τῶν ̓Ελαιῶν, ἀποςέλλα,
&c. Mf. quidam initio hab. Kal öte yicer, al. üsyioer" al.
̔Ιεροσόλυμα ; al. inf. ἀπέςειλε.

. 2. Mf. Cantabr. & ait illis: Ite in caftellum, qui eft contra vos, & ftatim introeuntes invenietis pullum ligatum, fuper quem nemo hominum fedit, &c. Corb. quod con→ ara vos eft, & ftatim introeuntes, invenietis pullum alligatum, &c. quæ in Vulgata. S. Germ. 1. quod eft contra vos & ftatim introeuntes illuc, inven. pullum lig. fuper quem ne hominum fedit, &c. S. Germ. 2. & ftatim introeuntes illud, inven. pullum afina ligatum, fuper quem nemo hominum fedit, &c. S. Gat. & ftatim introeuntes in illud, &c. ut in Vulg. Gr. καὶ λέγε ἀυλοῖς· Υπάγετε εἰς τὴν κώμην, τὴν κατ Τέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθέως εἰσπορευόμίνοι εἰς ἀυτήν, εὑρήσετε πως λον δεδεμένον, ἐφ ̓ ὃν ἐδεὶς ἀνθρώπων κεκάθικε· λύβαντες ἀνΤὸν, ἀγάγετε· Mr. quidam habet ἐκεῖσε, pro εἰς αὐτήν ; fubinde plures, ἐφ ̓ ὃν ἔπω ἐδείς· al. υδείς πώποτε κεκάθικε ausartes, al. nuoals. Ambrof. 1. 9. in Luc. col. 1495. f. legit: quem nemo adhuc fedit hominum.

au

. 3. Mf. Cantabr. Et fi quis vobis dixerit: Quid folvizis pullum ? dicite, quia Domino neceffarius eft:& continuò illum dimittet: tum addit iterum hoc, quod, interpofito puncto, jungere videtur cum fubfequentibus. Corb. Quid folvitis pullum? & dicetis: Domino neceffarius eft, c, ut in Vulgata. S. Gat. Quid facitis hoc? dicite, &c. S. Tom, III,

8. Multi autem veftimenta fua fternebant in via: alii verò ramos cædebant de arboribus, & fterne

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

Germ. 1. & continuò dimittit illum buc. S. Germ. 2. dimit-
tet illum buc. Gr. Kai tár Tis vμir slæṇ• Il zoieîle tôlo ;
Tale, To Kuenos au18 Xpelar xt, &c. ut in Vulgata:
Mfs. quidam, Tauele lor wwner; siπtale, &c. ultimo plu-
ἀπος έλα ὧδε, non ἀπος ἑλεῖ.

res,

#. 4. Mf. Cantabr. Et abeuntes invenerunt pullum alligatum ante januam foris in tranfitu : & foluerunt eum. Corb. pullum ligatum ante januam foris in tranfitum : 5 solverunt eum. S. Germ. 1. pullum alligatum ante januam foris in tranfitum: 5 folvunt eum. S. Germ. 2. illum ligatum... in bivio: folvit eum. Græc. 'Awйntor d'è, i sveer lòv sãRov, &c. ut in Vulg.

. 5. Mf. Corb. Et quidam de circumftantibus, qui erant ibi, dixerunt eis: Quid facitis folventes pullum? Cantabrig. Et qui erant illic ftantes dixerunt illis : Quid facitis folventes pullum? S. Germ. ambo, & S. Gat. ut in Vulgata, cui etiam Græcum favet.

*. 6. Mf. Corb. Qui dixerunt ficut dixerat illis Jefus ; & permiferunt illis. Cantabr. At illi dixerunt ficut præceperat illis Jefus, & permiferunt illos. Gr. Oi de sinov av lois καθὼς ἐνετείλατο ὁ Ἰησῆς, καὶ ἀφῆκαν αυτές· Mís. quidam, καθώς εἶπεν, mox alii, αυτοῖς ὁ ̓Ιησᾶς.

*. 7. Mf. Corb. poft hoc ult. . anteced. & permiferunt illis, fubdit, ducere pullum ad Jefum : deinde, & imponunt illi veftimenta, & fedit fupra illum. Cantabr. verò fic: Et adduxerunt pullum ad Jefum: & imponunt illi veftim. fua, 5 fedebat fuper eum. S. Germ. 2. & impofuerunt illi veftim. fua, & fedit, &c. S. Mart. Turon. & imponentes illi veftim, &c. Gr. Καὶ ἤγαγον τὸν τῶλον πρὸς τὸν Ἰησῦν καὶ imilarov dur, &c. ut in Vulg. al. Cor.

επε

#. 8. Mf, Cantabr. Multi autem veftim. fua flerneb, in
Ff ij

[ocr errors][ocr errors]
« ZurückWeiter »