Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Ex Ms. Colbert.

VERSIO ANTIQUA.

32. Venit enim Johannes ad vos in via juftitiæ, & non credidiftis ei publicani autem, & meretrices crediderunt ei: vos autem videntes hæc, poenitentiam habuiftis poftea, quòd non credidiftis.

33. Aliam parabolam audite: Homo erat paterfamilias, qui plantavit vineam, & fepem ei circumdedit, & fodit in ea torcular, & ædificavit in ea turrim, & locavit eam colonis, & peregrè profectus eft.

34. Cum tempus autem fructuum appropinquaffet, mifit fervos fuos ad colonos, ut acciperent de fructibus fuis.

35. Et apprehenfis fervis ejus, unum cecide

[blocks in formation]

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M.

pretationem accommodatam fubjicit, ut & admoneat in » veris Exemplaribus non haberi Noviffimum, fed Pri>> mum.» Porro, inquit Hieron. comm. in Matth. to. 4. 101. a. Quod dicitur: Quis ex duobus fecit voluntatem patris? Et illi dicunt: Noviffimus: fciendum eft in veris Exemplaribus non haberi Noviffimum, fed Primum, ut proprio judicio condemnentur. Tum addit: Si autem Noviffimum voluerimus legere, manifefta eft interpretatio: ut dicamus intelligere quidem veritatem Judæos; fed tergiverfari, nolle dicere quod fentiunt: ficut & baptifmum Johan& nis fcientes effe de cælo, dicere noluerunt. Hilarius ubi fup. 718. a. Inviti licet, confitentur quis obfecutus fit voluntati, Junior fcilicet filius, obediens profeffione, licet non efficiens in tempore; quia fides fola juftificat. Ideo publicani in regno erunt priores. Verùm Auctor op. imp. in Matth. hom. 40. conftanter legit fupra Primus, cum veris Exemplaribus, & noftro Colbertino. Ita quoque Juvencus 1. 3. p. 71. d. ut patet his verfibus :

[ocr errors]

Dicite uter (al. quis) potiùs genitoris juffa fequatur?
Illi collaudant nati refponfa prioris.
Profequitur Chriftus: Nunc vera advertite dica:
Jam magis hinc cæli fedem comprendere certum eft,
Corporis è vitiis quærentes fordida lucra,
Quam veftrum quemquam.....

Irenæus 1. 4. c. 20. p. 257. c. pofteriora tantùm verba refert: publicani, meretrices præcedunt vos in regno cœLorum. Zeno Veron. 1. 2. tr. 14. p. 187. Amen dico vobis, quia publicani, meretrices præcedent vos in regnum Dei. Ambrof. 1. de Elia, c. 20. col. 558. f. public. & meretr. præcedunt vos in regnum Dei: at 1. 7. in Luc. col. 1468. f. meretrices publicani præcedunt vos in regnum cœlorum : & in Pf. 35. col. 775. b. meretrices, & public. præcedent vos in regno cælorum. Similiter habet Fauftin. presb. p. 642. c.

#. 32. Mf. Corb. 1. Venit enim ad vos Johannes.... publicani autem, meretrices crediderunt: vos verò cùm cognoviffetis, nec pænitentiam habuiftis poftea, ut ei crederetis. Corb. 2. vos autem videntes, nec pænitentiam habuiflis poft, quòd non credidiftis. Clarom. in viam juftitia..... vos autem videntes, nec pænitentiam egiftis poftea, quòd non credidiftis ei. Cantabrig. vos autem videntes, pænituiftis poßea, videntes,pænituiftis ut crederetis ei. S. Germ. ambo, S. Gat. &c. Vulgate refpondent, nifi quòd Germ. 1. delet ei, poft verb. crederetis; ut & Germ. 2. autem, post publicani. Græc, etiam ab eadem Vulg. non difcrepat, nifi quòd hab. & METEME aúlure, non pænitentiam habuiftis, pro nec; fed Mfs. plures, ¿♪'è μETEμexture folus Cantabr. Gr. Lat. cum ed. Parif. 6. tollit negationem &, quæ etiam abest à textu Colb. nifi mendum putaveris bac, pro nec; quod fimile vero videtur. Et fanè Hilarius, quamvis v. præcedenti legerit, Noviffimus, vel Junior; tamen in confequentibus, 718. a. hæc habet: Ideo publicani, & meretrices in regno erunt priores, quia Johanni crediderint..... Pharifai autem videntes bac, & contemnentes, qui juftificati per fidem non erant, nec per pænitentiam regreffi funt ad falutem. Auct. op. imp. in Matth. hom. 40. p. 145. cum Vulgata concinit ad verbum ; & infra, p. 146. legit: vos autem videntes, nec pœnitentiam egiftis poftea, nec credidiftis. Item Juvencus 1. 3. p. 71. e. fic pergit:

[ocr errors]

Vobis nam venerat ante
Juftus loannes, fed non eft credere veftrum:
Namque fidem potiùs meretricum pectora certam
Hauferunt, fordefque animi pofuere pudendas :
At vos tantorum fcelerum nil pœnitet unquam.

. 33. Mf. Corb. 1. Homo erat pater..... 5 fepem circumdedit eam, 5 fodit in ea lacum, & adificavit turrim,

locavit eam colonis, &c. Clarom. Homo quidam erat pater..... 5 fepem circumd. ei, & fodit in ea lacum, & adificavit in eam turrem, & locavit eam colonis, &c. Sangerm.

1. 5 effodit eâ torcular, & adif. turrem, & locavit eam agricolis, &c. Corb. 2. colonis. Maj. Mon. & adificavit turrem in medio ejus. Cantabrig. Homo fuit paterfamilias, qui plant. vineam, & maceriam circumpofuit, & fodiit ei torcular, & adif. turrem, & locavit eam cultoribus, & profettus eft peregre. Græc. Ανθρωπός τις ἦν..... ὅσις ἐφύτευσεν..... και φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε, κι ώρυξεν ἐν ἀυτῷ ληνὸν, κ ᾠκοδόμησε πύργον, κι εξέδοτο αυτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπε

[ocr errors]

uner à Mfs. pluribus initio abeft ris, ficut &, poft pus. Iren. 1. 4. c. 36. p. 277. d. legit: Homo erat quidam paterfamilias, & plantavit vineam, & fepem circumdedit ei, fodit in ea torcular, & adif. turrim, & locavit eam colonis, & peregrè prof. eft. Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Ath. p. 208. d. Homo erat paterfamilias, qui plantavit vineam, fepem circumdedit, & fodit in ea torcular, adif. turrem, locavit eam colonis, 5 peregrè prof. eft. Hilar. in Matth. 21. col. 718. d. Aliam parabolam audite: Homo erat paterfam. & plantavit vineam, & fepem circumdedit ei, & fodit in ea torcular, turrem ædificavit : fubinde, 719. a. colonis habet, non agricolis; ita etiam Luc. 20. 9. Ambrof. 1. 9. in Luc. col. 1499. f. & Sepe circumdedit, & fodit in ea torcular, & adif. turrim : & l. 7. col. 1460. b. alludens dicit : & fepem circumdedi, circumfodi eam. Auguft. 1. 2. cont. adverf. leg. to. 8. 589. f. Vulgatæ confentit ad verbum. Arnob. Afer, annot. in Evang. p. 333. d. habet: Aliam parab. audite: Erat quidam paterfam. qui plantavit vineam, & fepem ille circumdedit, & fodit in ea lacum, & adificavit turrem, & locavit eam colonis, & ipfe peregrè profectus eft. Arnob. de Deo trino, p. 215. b. Paterfamilias plantavit vineam, I Sepfit eam, & ædificavit in ea turrim, locavit eam agricolis. Auct. op. imp. in Matth. hom. 40. locavit eam colonis. Juvencus l. 3. p. 71. c.

Sic quidam dives, cui jugera multa nitentis
Vineti fepes circumdenfata coercet,
In medio turrem, pralumque, & dolia fecit,
Cultorefque dedit, fru&ufque locavit habendos,
Impofitam ftatuens mercedis folvere legem:
Tam longinqua petit.....

. 34, Mr. Corb. 1. Cùm tempus fructuum appropinquaffet, mifet fervos fuos ad colonos, ut acciperent de fructibus vinea fua. Corb. 2. Cùm autem tempus..... mifit fervos fuos ad colones, ut acciperent de fructibus fuis. Clarom. Cùm autem appropinquasset fructuum tempus, mifit fervos fuos ad colonos, ut acciperent de fructibus fuis. Cantabrig. Cùm adpropinquasset autem tempus fructuum, mifit fervos fuos ad colonos, accipere fructus fuos. S. Germ. 1. S. Gat. &c. Vulgatæ confonant; ficut etiam Germ. 2. detracto ultimo ejus. Gr. "Οτε δὲ ἤγγιζεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέ δειλε τες δέλες αυτῇ πρὸς τῆς γεωργός, λαβεῖν τὲς καρπὲς dur. Iren. 1. 4. c. 36. p. 277. d. Cùm autem appropinquaffet tempus fructuum, mifit fervos fuos ad colonos, ut acciperent de fructibus fuis. Lucif. Cal. I. 2. pro S. Ath. p. 208. d. Čùm autem tempus fructuum appropinquasser mifit fervos fuos ad colonos, ut acciperet de fructibus fuis. Hilarius in Matth. 21. col.. 719. a. ait: Servi missi sunt ut fructus perciperent. Apud Auguft. 1. 2. cont. ad verf. leg. to. 8. 589. f. ut in Vulgata ufque ad . 39. feq. Apud Arnob. Afric. annot. in Evang. p. 333. d. Cùm autem appropinquaffet tempus fructuum, mifit fervos fuos ad cultores illos, ut acciperent de fructibus fuis. Apud Auct. op. imp. in Matth. hom. 40. p. 169. Cùm autem tempus appropinquaffet fructuum, mifit fervos fuos ad colonos, ut acciperent de fructibus fuis. Apud Juvencum l. 3. p. 71. e. Sed fructus tempore certo Actores famulos mittit, queis portio falva Cultorum certa ruris mercede daretur.

[ocr errors]
[ocr errors]

. 35. Mf. Corb. 1. Et apprehenderunt fervos coloni: alios ceciderunt, alios occiderunt, alios verò lapidaverunt.

[blocks in formation]
[ocr errors]

40. Cùm ergo venerit dominus vineæ, quid faciet agricolis illis ?

41. Aiunt illi: Malos malè perdet; & vineam fuam locabit aliis agricolis, qui reddant ei fructum temporibus fuis.

[ocr errors]
[blocks in formation]

ANTIQUAM.

Quòd fobolem partemque fui vis digna pudoris
Cultorum cordi venerandam pofceret effe.

. 38. Mf. Clarom. congruit textui Colb. nifi excepe-
ris intra, pro inter. Itidem in Cantabrig. præter verbum
habeamus, pro habebimus. Corb. 2. Coloni autem vid.
filium ejus, dixerunt..... 5 habemus hæreditatem ejus ; Maj.
Mon. & habeamus. Corb. 1. Illi autem ut viderunt filium,
dixerunt..... 5 poffideamus hæreditatem ejus. S. Germ. unus
& alter, necnon S. Gat. ut in Vulgata. Græc. Oidè yewp-
γοὶ ἰδιόντες τὸν υἱὸν, εἶπον... και κατάχωμεν την κληρονομίαν
dur. Iren. 1. 4. c. 36. p. 277. d. Coloni verò cùm vidif-
fent filium, dixerunt intra fe: Hic eft bares, venite, оссі-
damus eum, & habebimus hæredit. ejus. Lucif. Cal. 1. 2.
pro S. Ath. p. 208. e. Coloni autem videntes filium, di-
xerunt inter fe: Hic eft hæres, venite, occidamus illum,
bebimus hæredit. ejus. Auct. op. imp. in Matth. hom. 40.
P. 169. b. At illi videntes filium, dixerunt intra fe: Hic
eft hæres, venite, occidamus eum, & obtinebimus hæreditatem
ejus: & poft paulò: Ecce hic eft hæres. Juvencus l. 3. p. 71. f.
Sed contra illorum jam mens maculata cruore,
Progenie exftincta domini, fibi poft dominatum
Cedere credentes.....

NOTE AD VERSIONEM
Corb. 2. Coloni autem, apprehenfis fervis, unum cecide-
runt, alium verò lapidaverunt alium verò occiderunt.
Clarom. Et coloni, apprehenfis fervis, unum ceciderunt,
alium autem lapidaverunt, alium verò occiderunt. Can-
tabrig. Et accipientes coloni fervos ejus, quem quidem ce-
ciderunt, quem autem occiderunt, quem verò lapidaverunt.
S. Germ. 1. ut in Vulgata, præpofita conjunct. autem,
verbo occiderunt. S. Germ. 2. ipfo initio tollit Et, ante
agricola; paulòque poft habet alium cæderunt, alium occid.
alium autem lapidaverunt. Græc. Καὶ λαβόντες οἱ γεωργοί
τες δέλες αυτό, ἂν μὲν ἔδειραν, ἂν δὲ ἀπέκτειναν, ἐν δὲ
necßónn Car. Mf. 1. delet durs, poft days. Iren. 1. 4. c.
36. p. 277. d. legit: Et coloni, apprehenfis fervis, unum
quidem ceciderunt, alium autem lapidaverunt, alium verò
occiderunt. Tertul. I. cont. Jud. c. 13. p. 147. a. alios la-
pidaverunt, alios fugaverunt, plures verò ad mortis necem
tradiderunt. Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Ath. p. 208. d. Et
coloni, apprehenfis fervis, unum ceciderunt, alterum autem
lapidaverunt, alium verò occiderunt. Arnob. Afer, annot.
in Evang. p. 333. d. Coloni autem apprehenfos fervos, alium
ceciderunt, alium verò lapidaverunt, alium decollaverunt.
Auct. op. imp. in Matth. hom. 40. p. 169. d. Et apprehen-
dentes coloni fervos ejus, unum ceciderunt, alium autem oc-
ciderunt, alium verò lapidaverunt. Juvencus l. 3. p. 71. e.
Ecce colonorum rabies hos verbere favo,
Aft alios lapidum proterrent undique telis,
Denique lethali profternunt vulnere multos.

. 36. Ita ferunt Mfs. S. Germ. duo, Corb. 2. Clarom.
S. Gat. &c. unà cum Græco. Corb. 1. habet : Rurfus iterum
mifit alios fervos plures prioribus, fimiliter & ipfis fecerunt,
Cantabrig. Iterum verò mifit alios plures fervos prioribus,
& fecerunt eis identidem. Iren. 1. 4. c. 36. p. 277. d. textui
Colb. fuffragatur, ficut Auguft. 1. 2. cont. adverfar. leg.
to. 8. 589. f. & Auct. op. imp. in Matth. hom. 40. Arnob.
Afer, annot. in Evang. p. 333. c. hoc uno differt, Item,
pro Iterum. Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Ath. p. 208. d. Iterum
mifit ad illos fervos plures, & fecerunt eis fimiliter. Hilar.
in hunc loc. col. 719. a. ait: Miffi autem rurfum plures
prioribus..... variis temporibus verberati, & lapidati, & oc-
cifi funt. Juvencus 1. 3. p. 71. e.

Tum dominus ruris plures incedere fervos
Præcipit, & rurfum mercedis pacta repofcit.
Major at in plures audax injuria furgit.

. 37. Mf. Corb. 1. Poftremò autem mifit filium fuum
unicum, dicens: Verebuntur utique filium meum. Corb. 2.
Noviffimè autem mifit illis filium fuum unicum, dicens :
Forfitan verebuntur filium meum. Sic etiam legit Clarom.
præter unum Fortè, pro Forfitan. Cantabrig. Noviffimè au-
tem mifit illis filium fuum, dicens: Reverebuntur filium
meum. Mf. Maj. Mon. Forfitan verebuntur, &c. S. Germ.
ambo, & S. Gat. nil omnino difcrepant à Vulgata. Græc.
Ὕςερον δὲ ἀπέςειλε πρὸς αὐτὸς τὸν υἱὸν αυτό, λέγων· Εν
Texan Cortaι Tòr, &c. Mfs. quidam omittunt πpòs άvrés ; alii
habent aurois; unus, "ICws ilex@Corral. Irenæus l. 4. c.
36. p. 277. d. Noviffime autem mifit eis filium fuum uni-
cum, dicens: Fortè verebuntur filium meum. Itidem Lucif.
Cal. 1. 2. pro S. Ath. p. 208. d. ficut Ambrof. 1. 5. de
fide, to. 2. 567. f. 590. c. & Arnob. Afer, annot. in
Evang. p. 333. c. nifi quòd Lucifer & Ambrof. delent
Forte; Arnob. verò hab. Forfitan filium meum verebuntur.
Auct. op. imp. in Matth. hom. 40. p. 169. non differt à
Vulgata at infra legit: Forfitan filium meum reverebun-
tur. Apud Hilar. in Matth. 21. col. 719. a. hæc pauca :
Filio verò ad ultimum misso. Apud Juvencum l. 3. p. 71.f.
Ultima jam domino natum dimittere mens eft,

ba

. 39. Mf. Corb. 2. confentit textui Colb. ficut etiam Clarom. & Maj. Mon. nifi quòd tollunt ambo eum, post ejecerunt. Cantabrig. habet: Et accipientes eum, occiderunt,

ну

ejecerunt extra vineam. Corb. 1. S. Germ. duo, & S. Gat. ut in Vulgata. Græc. Καὶ λαβόντες αυτὸν, ἐξέβαλον T..... άexlevar. Verfio Anglo-Sax. interprete Thoma Marefchallo : occiderunt eum, & ejecerunt extra vineam, ut in Vulg. Marc. 12. 8. Irenæus verò 1. 4. c. 36. p. 277. d. legit: Et apprehenfum eum ejecerunt extra vineam,

occiderunt eum. Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Ath. p. 208. e. ut in textu Colb. verbum è verbo. Auguft. 1. 2. cont. adverfar. leg. to. 8. 589. g. Et apprehenfum eum, ejecerunt eum foras extra vineam, & occiderunt. Apud Hilar. in hunc loc. col. 719. a. extra vineam abjecus eft. Apud Juvencum l. 3. p. 71. f.

.....

crudeli vulnere fixum

Obtruncant, jaciuntque foras trans fepta cadaver.

. 40. Mfs. Corb. duo, & Clarom. textui Colb. re-
fpondent; S. Germ. ambo, S. Gat. &c. Vulgatæ. Cantabr.
habet: Si ergo venerit dom..... quid faciet colonis illis ?
Gr. Ὅταν ἦν ἔλθῃ ὁ... τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις ; Iren.
1. 4. c. 36. p. 277. d. Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Ath. p. 208.
e. & Arnob. jun. de Deo trino, p. 215. b. textui Colb.
confentiunt, ficut etiam Auct. op. imp. in Matth. hom.
40. p. 170. deleta voce med. vinea. Auguft. in Pf. 30.
to. 4. col. 151. g. quid faciet ille paterfamilias colonis malis ?
Juvencus 1. 3. p. 71. f.

Poft hac jam dominus veniet, pænafque repofcet
Tantorum fcelerum, &c.

deinde tranfit ad . 43. omiffis duobus intermediis.

. 41. Mf. Corb. 1. Aiunt illi: Malos malè perdet ; & vineam tradet aliis colonis, qui reddant ei frudlus temporibus fuis. S. Germ. 1. & vineam locabit aliis agricolis, qui reddant eis fructum, &c. S. Germ. 2. & vineam locabit aliis agricolis, qui reddunt ei fru&um, &c. Corb. 2. Dicunt illi: Malè perdet eos vineam locabit illis colonis, qui reddant fructus, &c. Clarom. Et dixerunt illi: Malos malè perdet ;

vineam fuam locabit ( vet. more, locavit) aliis colonis, qui reddant ei fructus, &c. Cantabrig. Dicunt ei: Malos malè perdet eos; & vineam locavit aliis colonis, qui reddent ei fructus temporibus fuis. Ita quoque Græcum habet, nifi quòd pro locavit, ponit indéCela; præponitque & voci temporibus. Irenæus 1. 4. c. 36. p. 277. d. Et dixerunt il

[blocks in formation]

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M.

li: Malos malè perdet ; & vineam fuam locabit aliis colonis,
qui reddant ei fructus temp. fuis. Lucif. Calarit. 1. 2. pro S.
Athan. P. 208. d. Dicunt illi: Malos malè perdet illos; vi-
neam locabit aliis colonis, qui reddent ei fructum temp. fuis.
Auguft. in Pf. 30. to. 4. col. 151. g. Malos malè perdet,
&c. ut in Vulg. cui etiam favet 1. 2. contra adverfar. leg.
to. 8. 589. g. Auctor op. imp. in Matth. hom. 40. p. 170.
b. Dicunt illi: Malos malè perdet. Arnob. jun. de Deo tri-
no, p. 215. a. Et refpondentes Judai, dixerunt : Malos ma-
lè perdet; vineam fuam aliis locabit agricolis. Epiphan.
in 1. 5. Cantici Cantic, hæc habet: Venit dominus vinea,
5 malos malè difperdet; 5 vineam tradet aliis cultoribus,
qui facient fructus fuos in tempore fuo.

*. 42. Mf. Corb. 1. brevius: Ait ad illos Jefus : Lapi-
dem quem reprobaverunt adificantes, hic factus eft in..... A
Domino factus eft bic, 5 eft mirabilis in oculis noftris. Corb.
2. Dicit illis Jefus: Nunquam legiftis in Scripturis : Lapidem
quem reprob. adif. hic eft, bic factus eft in cap. anguli? A
Domino factus hic eft mirabilis in oc. noftris ? Clarom. poft
adificantes, ftatim addit: hic fallus eft in cap. anguli ?
deinde: A Domino factus eft ifte, & eft mirabilis, &c. Can-
tabrig. verò: A Domino facta eft hæc, & eft mirabilis, &c.
Græce pariter : Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομῶντες, ἔτος
ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας ; dein : Παρὰ Κυρίε ἐγένετο αυτη,
iyesi Davμasù i, &c. Porro hîc pronom. aut refertur ad
ėા
nomen yorías, quod Græcè generis eft feminini; unde in-
terpres Cantabrig. tranftulit facta eft hæc, minimè atten-
dens vocem Latinam anguli mafculini generis effe; quod
fi animadvertiffet, procul dubio vertiffet, factus eft hic,
cum Mf. Colb, & aliis; quibus etiam favet Verfio antiqua
noftra Pfalmi cxvii. . 23. ut & Græcus contextus ibid.
quæ confuli debent. Mfs. duo Sangerm. Matthæi Vul-
gate confonant, præterquam quòd alter initio habet, Di-
xit illis, non Dicit; prior verò tollit inf. in Scripturis. Mf.
S. Gat. habet: Nunquam non legiftis in Scripturis : Si lapi-
dem quem, &c. de Vulgata. Maj. Mon. Nunquam legiftis
in Scripturis in Pfalmo: Lapidem quem, &c. Irenæus verò
1. 4. c. 36. p. 277. d. Nunquam legiftis in Script. Lapidem
quem reprob. adific. bic factus eft in cap. anguli ? A Domino
fadus eft, & eft mirabilis in oculis noftris? Hilar. quoque in
Matth. 21. col. 719. a. ait: Sed hic filius lapis eft, ab adi-
ficantibus improbatus, & in faftigium angularis erectus, &
in oculis omnium mirabilis. Aug. in Pf. 30. to. 4. col. 151.
g. Quid & illud? Non legiftis: Lapidem quem reprob. adif.
hic factus eft in cap. anguli ? Auctor op. imp. in Matth.
hom. 40. p. 170. Nunquam legiftis: & poft pauca: Lapi-
dem quem reprobaverunt adif. hic factus eft in cap. anguli ?

Vide Marc. 12. 10. & Luc. 20. 17.

. 43. Mfs. Corb. duo, textui Colb. congruunt; prior

CAPUT

VERSIO ANTIQUA.

tamen delet pronom. ult. ejus. Clarom. Ideo dico vobis,
quia tolletur à vobis, &c. ut in textu Colbertino. Canta-
brig. Propter hoc dico vobis, quia tolletur à vobis..... 5 da
bitur genti facienti frudus fuos. Sangerm. ambo, S. Gat.
&c. ut in Vulgata & Græco. Accinunt pariter Hieron, in
Ecclef. to. 2. 747. b. Auguft. 1. 2. cont. adverfar. leg. to.
8. 590. a. & Gaud. Brix. ferm. 7. p. 952. h. Irenæus l. 4.
c. 36. p. 277. d. vix diffimiliter : Propter quod dico vobis,
quoniam auferetur à vobis regnum Dei, & dabitur genti fa-
cienti fructus ejus. Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Athan. p. 208.
g. Ideo dico vobis, quia, &c. ut in textu Colbert. Arnobius
jun. de Deo trino, p. 215. b. Amen dico vobis: Auferetur
à vobis, &c. ut in Vulg. Ambrofiafter, col. 84. b. & 220.
e. quia tolletur à vobis..... & dab. genti facienti fru&us ejus.
Auct. quæft. ex N. T. q. 74. p. 73. d. tolletur à vobis...

[ocr errors]

dab. genti facienti frudum ejus. Epiphan. in 1. 5. Canti-
ci Cantic. auferetur à vobis regnum Dei, & dabitur genti fa-
cienti fructus fuos. Juvencus l. 3. p. 71. f. antecedentibus
de v. 40. hæc proximè addit:

..... Sed vobis tradita quondam
Fulgentis regni fedes, translata feretur
Ad gentem, dignos poft qua reddere fructus.

.44. Hic verfus abeft à Mfs. Corb. duobus, & à Čan◄
tabrigienfi. In utroque verò Sangerm. necnon S. Gat. &
Maj. Mon. habetur ut in textu Colb. In Clarom. verò fic:
Et qui ceciderit fuper lapidem hunc, confringetur: fuper quem
ceciderit autem, ficut pulverem comminuet eum. Græcè: Kal
ὁ περὼν ἐπὶ τὸν λίθον τότον, συνθλαθήσεται· ἐφ ̓ ὃν δ ̓ ἂν πέ-
on, xixuños autóv. Apud Auguft. quæft. 30. in Matth. to.
3. 245. d. omnia ut in textu Colb. & Vulg. Apud Auct.
op. imp. in Matth. hom. 40. p. 171. c. Qui ceciderit fu-
per eum, confringetur: Super quem autem ceciderit, commi-
nuet eum, Juvencus de his non meminit, nec etiam de fub-
fequentibus ufque ad . 2. cap. 22.

. 45. Ita ferunt Mfs. Clarom. S. Germ. 2. S. Gat. &c. Sangerm. 1. verò habet: Et cùm audiffent principes fac. Pharifai feniores parabolas ejus, cognoverunt quod de ipfis diceret; Corb. 1. quia de ipfis diceret ; Corb. 2. quod de ipfis dicit. Cantabr. Et audientes principes fac. & Pharifas parabolas ejus, cognoverunt quia de ipfis dicit: nec refiagatur Græcum. Auct. op. imp. in Matth. hom. 40. p. 171. c. Et cùm audiffent princ. fac. & Pharifæi parabolam ejus, &c. ut in textu Colb.

. 46. Similiter habent Mfs. S. Germ. Clarom. Cantabrig. S. Gat. &c. unà cum Græco. Ita quoque in Corb. I. excepto uno ut, pro ficut. In Corb. 2. timuerunt populos: quoniam ficut prophetam habebant eum. Apud Auct. op. imp. in Matth. hom. 40. p. 171, c. Et quærebant eum tenere.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

. 1. Mf. S. Germ. 1. nil differt à textu Colbert. nec etiam Corb. 1. nifi quòd hab. ait, pro dixit. Corb. 2. Et refpondens iterum Jefus, dixit illis in parabolis. Clarom. Et refpondens Jefus, dixit illis iterum in parabolis. Cantabrig. Et refpondens Jefus, iterum dixit in parabolis, dicens eis. S. Germ. 2. S. Gat. &c. ut in Vulgata. Græc. Kai d'oxeseis

16.

2. Simile factum eft regnum cœlorum homini Luc. 14. Ароса ὁ Ἰησᾶς, πάλιν εἶπεν αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς, λέγων· à quibuf. 19.9. dam abeft xywr. Auct. op. imp. in Matth. hom. 40. p. 172. Et refpondens Jefus, iterum dixit eis in parabolis.

. 2. Mfs. Clarom. & Cantabrig. concordant cum textu Colbertino. S. Germ. ambo, S. Gat. &c. cum Vulgata. Corb. 1. Simile eft regnum..... qui fecit nuptias filii fui.

VULGATA NOVA.

regi, qui fecit nuptias filio fuo.

3. Et mifit fervos fuos vocare invitatos ad nuptias, & nolebant venire.

4. Iterum mifit alios fervos, dicens: Dicite invitatis: Ecce prandium meum paravi, tauri mei & altilia occifa sunt, & omnia parata: venite ad nuptias.

5. Illi autem neglexerunt : & abierunt, alius in villam fuam, alius verò ad negotiationem

fuam:

6. reliqui verò tenuerunt fervos ejus, & contumeliis affe&tos occiderunt.

7. Rex autem cùm audiffet, iratus eft : & miffis exercitibus fuis, perdidit homicidas illos, & civitatem illorum fuccendit.

8. Tunc ait fervis fuis: Nuptiæ quidem paratæ funt, fed qui invitati erant, non fuerunt digni:

VERSIO ANTIQUA.

qui fecit nuptias filio fuo.

3. Et mifit fervos fuos vocare invitatos ad nuptias, & noluerunt venire.

4. Iterum mifit alios fervos fuos, dicens: Dicite invitatis: Ecce prandium meum paravi, tauri mei & faginatio occifa, & omnia parata funt: venite ad nuptias.

5. Illi autem neglexerunt : & abierunt, alii in villam fuam, alii verò ad negotiationem fuam:

6. reliqui verò tenuerunt fervos ejus, & contumeliâ affectos occiderunt.

7. Ille autem rex cùm audiffet, iratus eft : & mifit exercitum fuum, & perdidit homicidas illos, & civitatem illorum fuccendit.

8. Tunc ait fervis fuis: Nuptiæ quidem paratæ funt, fed qui fuerunt invitati, non fuerunt digni :

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

Corb. 2. Simile erit, &c. ut in textu. Græc. Quan
Ba Cintia, &c. ut in Vulg. Irenæus l. 4. c. 36. p. 279. c.
ait: Simile eft regnum cælorum regi nuptias facienti filio
fuo. Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Ath. p. 208. g. Simile eft
regnum cælorum homini regi, qui fecit nuptias filio fuo.
Iidem Hilar, in hunc loc. col. 719. d. cum Aug. quæft. 31.
in Matth. to.3. 245.e. & Auctore op. imp. in Matth. hom.
41. Apud Juvencum l. 3. p. 71. f. ita:

Ut (al. At ) rex, qui nato thalamorum vincula necens,
Præcepit, &c. quæ infra.

. 3. Textui Colb. confonant ad verbum Mfs. S. Germ. 1. Corb. 2. & Clarom. Vulgatæ verò Cantabrig. S. Germ. 2. S. Gat. &c. & Græcum. Corb. 1. folus: Et mifit fervos fuos, ut vocarent invitatos ad nuptias, & illi venire noluerunt. Iren. 1. 4. c. 36. p. 279. c. Et mittenti fervos fuos ad conregandum (al. congregandum) eos, qui vocati fuerunt ad nuptias. Lucif. Cal. 1. z. pro S. Athan. p. 208. g. b. Et mifit fervos fuos ad invitatos ad nuptias, &5 noluerunt venire. Hilarius in hunc loc. col. 719. d. cum Auct. op. imp. in Matth. hom. 41. Et mifit fervos fuos vocare invitatos ad nuptias. Hieron. in eundem Matth. to. 4. 103. b. Et mifit fervum fuum vocare; paulò verò post air fervos pleraque exemplaria habere. Juvencus l. 3. p. 71. f. fic pergit:

.....

· proceres convivia lata frequentent, Accitos famulos voti regalis honorem Concelebrare fimul; cuncti fed adire recufant Regales thalamos, regalis pocula mensa.

4. C.

*. 4. Mf. S. Germ. 1. Iterum mifit alios fervos, dicens: Dicite..... tauri mei & faginata mea occifa, & omnia parata: venite ad nuptias. S. Germ. 2. tauri mei & altilia occifa, omnia parata funt : venite, &c. Corb. 1. tauri mei & altilia occifa funt, & omnia parata funt: venite, &c. Corb. 2. tauri & faginata mea occifa funt, & omnia para ta funt, &c. Sic etiam habet Clarom. addito uno mei, ad tauri. Cantabrig. tauri mei & faginata occifa, & omnia parata: venite, &c. Ita quoque in Græco eft. Iren. 1.. 36. p. 279. c. Iterum alios fervos mifit, dicens: Dicite his qui funt vocati: Venite, prandium meum paravi, tauri mei & omnia faginata occifa, & omnia parata funt: venite ad nuptias. Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Ath. p. 208. h. Iterum mifit ad illos (f. alios) fervos, dicens: Dicite invitatis: Ecce prandium paravi meum, tauri mei & faginata occifa, o5 & mnia parata: venite ad nuptias. Eòdem redeunt quæ dicit Hilar. in hunc Matth. loc. col. 720. a. Qui verò iterum cum præceptorum conditione mittuntur..... tauri autem faginati..... faginata verò..... bis omnibus jam paratis, & in numerum complacita multitudinis collectis..... nuptiæ nunciantur. Auguft. quæft. 31. in Matth. to. 3. 245. e, tauri mei altilia occifa funt: deinde: tauros dixit principes plebium; altilia verò, omnia faginata. Auctor op. imp. in Matth. hom. 41. p. 173. 174. Dicite invitatis: Ecce prandium meum paravi, tauri mei 5 faginata occifa funt, & omnia jam parata: venite ad nuptias. Juvencus 1. 3. p. 71. f.

Poft, alios mittit, fefe largissima cunda,
Magnificafque dapes, convivia læta paraffe.

. 5. Mf. Corb. 2. concinit cum textu Colb. Ita etiam Clarom, nifi quòd hab. in villa fua. S. Germ. ambo, S. Gat, &c. Vulgatæ congruunt, ficut & Corb. 1. deletâ conjunct, verò. Cantabrig. folus: Qui autem negligentes, abierunt, quidam in fuum agrum, quidam ad negotiationem fuam. Grace pariter : Οἱ δὲ ἀμελή ανίες, ἀπῆλθον, ὁ μὲν Eis Tov idior arpov, ò' dè sig tùr, &c. al, ös mèr............. d's d♪è;

[ocr errors]

al. oi pèv........... oi dé. Irenæus l. 4. c. 36. p. 279. c. Illi autem abierunt, negligentes eum, alii quidem in agrum fuum, alii autem in negotiationem fuam. Lucif. Calar. 1. 2. pro S. Athan. p. 208. h. ut in textu Colbert, verbum pro verbo. Auctor op. imp. in Matth. hom. 41. p. 174. d. At illi neglexerunt: & abierunt, alius in villam fuam, alius in negotiationem fuam. Hilar, in hunc loc. 720. b. dicit: Sed eorum quoque admonitionem ita neglexerunt, ut aliqui eorum... agro occuparentur, plures verò..... negotiatione detinerentur. Juvencus l. 3. p. 71. f.

Illi negleclis dapibus, diversa petebant :

Hic ades proprias, hic ruris tecta propinqui ;
Aft alius potiùs merces ac lucra revifit.

V. 6. Mfs. S. Germ. 1. & S. Gat. textui Colb. confonant. S. Germ. 2. & Corb. 2. Vulgatæ. Corb. 1. cæteri verò apprebenderunt fervos ejus, contumelia illos afflixerunt, & 5 occiderunt. Clarom. cateri autem adprehenfos fervos illius. contumeliis affectos occiderunt; Maj. Mon. afflictos occiderunt. Cantabrig. reliqui autem tenentes fervos ejus, injuriaverunt, occiderunt. Sic etiam in Græco. Iren. 1. 4. c. 36. p. 279. c. reliqui verò arripuerunt fervos ( al. fervos ejus,) &alios quidem contumeliosè tractaverunt, alios verò occiderunt. Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Athan. p. 208. h. ad verbum convenit cum textu Colb. ficut Auctor op. imp. in Matth. hom. 41. p. 174. e. Hilarius verò in hunc loc. col. 720. b. cæteri autem miffos fervos... affecos injuriis occiderunt, Juvencus 1. 3. p. 71. g.

Multi præterea missos, qui ad lata vocarent,
Infontes famulos rapiunt, & corpora ferro
In mortem cruciant, &c.

. 7. Mf. Corb. 2. optimè convenit cum textu Colb. ficut etiam Corb. 1. nifi quòd initio hab. Rex verò cùm audiffet. Clarom. Rex autem cùm audiffet, iratus eft : 5 mifit exercitum fuum, difperdidit bomicidas illos, &c. quæ fup. Cantabrig. Ille rex audiens, iratus eft : 5 mittens exercitum fuum, occidit homicidas illos, civitatem eorum ac¬ cendit. S. Germ. ambo, S. Gat. &c. ut in Vulgata. Græc. 'Ancas de Bacineù's, wpríðu• y téμfas rà spaleúμala ávτῆ, ἀπώλεσε τις, &c. Mrs. plures initio ferunt, Καὶ ἀκό σας ὁ βασιλεὺς plures fubdunt ἐκεῖνος ; Cantabrig. & Copt. fingulariter leg. To seartúpa. Iren. 1. 4. c. 36. p. 279. c. Rex autem cùm audisset, iratus eft: 5 mittens exercitus fuos, perdidit interfectores illos, 5 civitatem eorum fuccendit: & infra, 280. c. mittens exercitus fuos, perdidit interfectores illos, civitatem illorum incendit; Græc. ¿véжpuse. Lucifer Calar. 1. 2. pro S. Athan. p. 208. h. Ille Rex cùm audisset, iratus eft: & mifit exercitum fuum, & perdidit homicidas illos, & civitatem eorum incendit. Hilarius in hunc loc. col. 720. c. alludens dicit: miffi exercitus cæleftes, omnem eorum congregationem..... flammis..... fuccendent. Auctor op. imp. in Matth. hom. 41. p. 175. a. Audiens autem rex, iratus eft: & mifit exercitum fuum, & perdidit homicidas illos, T civitates eorum fuccendit. Juvencus 1. 3. p. 71. g. Tum rex ubi comperit acta, Millibus armatis cives cum manibus ipfis Subruit, effufi famulorum fanguinis ultor.

. 8. Mf. Corb. 1. Tunc ait fervis fuis..... invitati autem non fuerunt digni. Clarom. Tunc dixit fervis fuis... fed· qui vocati funt, non fuerunt digni. Cantabrig. Tunc dicit fervis fuis..... qui autem vocati funt, non fuerunt digni. S. Germ. 1. fed qui invitati fuerant, non fuerunt digni. Sangerm. 2. Corb. 2. S. Gat. &c. ut in Vulgata; nec refragatur Græc. Irenæus l. 4. c. 36. p. 279. d. Et dixit fervis fuis: Nuptiæ quidem parata funt, vocati verò non fuerunt di

Ex Ms. Colbert.

Ex Mf. Colbert.

VERSIO ANTIQUA.

9. ite ergo ad exitus viarum, & quofcunque inveneritis, vocate ad nuptias.

10. Et egreffi fervi ejus in vias, congregaverunt omnes quotquot invenerunt, bonos & malos & impletæ funt nuptiæ difcumbentium.

11. Intravit autem rex videre difcumbentes, & videt ibi hominem non veftitum veftimento nuptiali.

12. Et ait illi: Amice, quomodo huc venifti non habens veftem nuptialem? At ille obmutuit.

13. Tunc ait rex miniftris : Tollite illum manibus & pedibus, & mittite eum in tenebras exteriores ibi erit fletus, & ftridor dentium.

VULGATA NOVA.

9. ite ergo ad exitus viarum, & quofcunque inveneritis, vocate ad nuptias.

10. Et egreffi fervi ejus in vias, congregaverunt omnes quos invenerunt, malos & bonos : & impletæ funt nuptiæ difcumbentium.

II. Intravit autem rex ut videret difcumbentes, & vidit ibi hominem non veftitum veste nuptiali.

12. Et ait illi: Amice, quomodo huc intrafti non habens veftem nuptialem? At ille obmu

tuit.

13. Tunc dixit rex miniftris : Ligatis manibus & pedibus ejus, mittite eum in tenebras exteriores: ibi erit fletus, & ftridor dentium.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M.

gni. Lucif. Calar. 1. 2. pro S. Athan. p. 208. h. Vulgate
fuffragatur. Hilar. in hunc Matthæi loc. col. 720. b. c. ait
indignos repertos hos, qui primi invitati fuerant. Juvencus
1. 3. p. 71. g.

Tunc fervis fatur: Nunc fefta jugalia cana
Pralargis dapibus quæcunque inftruximus illis,
Contempfere meis proceres contingere menfis.

. 9. Similiter habent Mfs. S. Germ. duo, Corb. 2. Cla-
rom. S. Gat. &c. Corb. 1. autem extremò, invitate ad
nuptias. Cantabrig. ite ergo in exitus viarum, & quotquot
inveneritis, vocate ad nuptias. Græc. πopeúde Fréal Tàs
διεξόδες τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσες αν εὕρητε, καλέζατε, &c. Ire-
næus l. 4. c. 36. p. 279. d. exite ( al. ite) igitur ad exitus
viarum, quotquot inveneritis, congregate ad nuptias. Lu-
cif. Calar. 1. 2. pro S. Athan. p. 208. h. ut in Vulgata &
textu Colb. Hilar. in hunc loc. col. 720. e ait : Jubet iri ad
exitus viarum......... vocari deinde omnes fine aliqua exceptione
ad nuptias. Auctor op. imp. in Matth. hom. 41. p. 175. Et
dixit fervis fuis: Ite ad exitus viarum, 5 quofcunque inven.
vocate ad nuptias. Itidem Auguft. ab Ite, nempe quæft. 31.
in Matth. to. 3. 245. e. quem etiam vide epist. 208. to. 2.
776. f. ut & inf. ad Luc. 14. 21. 23. Juvencus 1. 3. p.
71. g.

Ite igitur properè per publica fepta viarum,
Et quofcunque illic cafus glomeraverit, omnes
Huc latis nati thalamis adhibete vocantes.

. 10. Mf. Corb. 1. Et egreffi fervi ejus per vias, con-
gregaverunt omnes quofcunque invenerunt, malos vel bonos :
repleta funt nuptia recumbentium. Corb. 2. Et egreffi funt
fervi ejus; congregaverunt quotquot invenerunt, malos &
bones, &c. ut in textu. Sangerm. 1. Et egreffi fervi ejus in
vias, congreg. omnes quos invenerant, malos & bonos, &c.
Claromont. quofcunque invenerunt, bonos & malos, &c.
Maj. Mon. quotquot invenerunt, malos & bonos, &c. San-
germ. 2. bonos malos, &c. Cantabrig. Et exeuntes fervi
illius in vias, collegerunt omnes quos invenerunt, malos &
bonos: replete funt nuptia difcumbentium. Græc. Kaiser-
θόντες οἱ δὅλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδὸς, συνήγαγον πάντας ὅσες εὗρον,
πονηρές, &c. al. δέλοι αυτῇ ; & inf. πάντας ἐς. Iren. 1. 4. c.
36. p. 279. c. Et exeuntes fervi ejus, congregaverunt omnes
quotquot invenerunt, bonos malos: & impleta funt nuptia
à difcumbentibus. Lucif. Cal. I. 2. pro S. Ath. p. 208. h.
Et egref fervi in vias, congregaverunt quotquot invenerunt,
malos bones: impletæ funt nuptiæ à difcumbentibus. Hi-
lar. in hunc loc. col. 720. c. mali fimul cum bonis veniunt.
Auguft. ferm. 90. to. 5. 488. f. invitaverunt bonos & ma-
los. Caffiod, in Pf. 49. p. 165. c. Et exierunt in exitus via-
rum, vocaverunt quofcunque invenerunt, bonos & malos.
Juvencus 1. 3. p. 71. g.

Progreffi famuli per compita cunda viarum,
Inventos duxere fimul : jam denique cunda
Complentur menfa mifta fine nomine plebe :
Hic jufti injuftique fimul cubuere vocati.

V. 11. Mf. Corb. 1. Ingreffus autem rex ut videret dif-
cumbentes, vidit ibi hominem non veftitum veftem nuptia-
lem. Corb. 2. Intravit autem rex videret difcumbentes, &c.
ut in Vulgata. S. Germ. 1. cum Clarom, Intravit autem rex
ut videret difcumbentes, & vidit... non veftitum veflem nu-
ptialem; S. Germ. 2. inveftitum vefte nuptiali. Cantabrig.
Ingreffus autem rex videre difcumbentes, vidit ibi hominem
non indutum veftem nuptialem. Sic etiam in Græco eft, ubi
Jáur, loco nuptialem. Irenæus pariter 1. 4. c. 36. p. 279.
d. Introiens autem rex videre recumbentes, vidit ibi homi-
nem non veftitum indumentum nuptiarum ; al. indumento
nuptiarum ; al. vefte nuptiali. Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Athan.
p. 208. h. Vulgate confentit. Nec ipfi contradicere vide-
tur Auctor op. imp. in Matth. hom. 41. p. 175. e. nifi
quòd hab. in fine veftimentum nuptiale. Hilarius in hunc

loc. col. 720. f. Ingreffus..... cætum, & hominem accum→
bentem fine nuptiali vefte confpiciens, &c. Auguft. ferm. 90.
to. 5. 489. c. d. Ingreffus paterfamilias infpicere ( al. ut
infpiceret) difcumbentes, 5 invenit hominem non habentem
veftem nuptialem. Donatifte in collat. Carth. p. 486. a. In-
trans rex videre recumbentes, vidit illic hominem non haben-
tem veftimentum nuptiale. Juvencus l. 3. p. 71. g.
At rex ingreffus, convivia lata revifit:
Hic videt indutum pollutæ veftis amiðu
Lætitia thalami fuerat que diffona longè.

[ocr errors]

. 12. Textui Colb. confonat Mf. S. Germ. 1. cum utroque Corb. Itidem Clarom. nifi quòd hab. introisti, pro venifti. S. Germ. 2. S. Gat. &c. intrafli, ut in Vulgata. Cantabrig. Et dicit ei: Amice, quomodo venifti hic non habens veftem nuptialem? Qui autem obmutuit. Nec diffi mile Græcum eft, nifi quòd hab. O dè, pro Qui autem; Cantabrig. Græc. "Os dé. Iren. I. 4. c. 36. p. 279. c. Et dicit ei: Amice, quomodo venifti huc non habens indumentum nuptiarum? deinde, Illo autem obmutefcente, &c. quæ infra. Lucif. Calar. 1. 2. pro S. Athan. p. 208. h. Et ait illi: Amice, quomodo huc venifli non habens veftimentum nuptiale? At ille obmutuit: fed infra, 209. a. legit: Amice quomodo buc intrafti non habens veflem nuptialem? Ambrofius epift. 43. col. 971. a. Amice, quomodo buc venisti að nuptias Auguft. in Joh. 2. to. 3. 366. a. Amice, quid buc venifti? Et ficut ille obmutuit, ita, &c. at ferm. 90. to. 5. 489. d. e. Et ait illi: Amice, quomodo buc venifti non habens veftem nuptialem? Similiter habet Vict. Tun. 1. de poenit. ap. Ambrof. col. 599. e. Donat. verò in collat. Carth. p. 486. a. fimpliciter: Et ait illi: Amice, quomodo buc venifti? Ille autem obmutuit. Philaftr. Brix. de hæref. p. 716. g. Amice, quomodo buc intrafti non habens veftem nuptialem? Itidem Auctor op. imp. in Matth. hom. 41. p. 175. fed addir: Et obmutefcet. Juvencus 1. 3. P. 71. h.

Ifque ubi regalis fermonis pondere caufas
Reddere pro veftis maculis & labe jubetur,
Oppreffo tacuit non puri pectoris ore.

Sup. 8. 12. 13.

42.

. 13. Mfs, S. Germ, ambo : Tunc dixit rex miniflris : Li« gatis pedibus ejus & manibus, mittite eum in tenebras, &c. quæ fupra. Corb, 1. Tunc juffit miniftris : Tollite eum, lim gatis pedibus & manibus, & mittite eum in tenebras, &c. Corb. z. cum Clarom. Tunc rex dixit miniftris: Tollite illum manibus & pedibus , mittite eum in tenebras, &c. Cantabrig. Tunc ait rex miniftris : Tollite eum pedibus manibus, & mittite eum in tenebras, &c. Maj. Mon. Alligate eum manibus & pedibus, & mittite in tenebras, &c. Græc. Δήβαντες αυτό πόδας και χεῖρας, ἄρατε αυτὸν, καὶ ἔχε βάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, &c. al. χεῖρας καὶ πόδας al. deeft ears duròr, xai' al. exftat Cάxers. Iren. 1. 4. c. 36. p. 279. d. Dixit rex miniftris : Tollite eum à pedibus 5 manibus, & mittite eum in tenebras, quæ funt exteriores : ibi erit fletus, ftridor dentium. Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Ath. p. 208. h. Tunc dixit rex miniftris : Tollite eum pedibus 5 manibus, & mittite eum in tenebras exteriores : ibi erit fletus,

fridor dentium. Tertul. l. 1. adv. Marc. p. 629. c. dentium frendor in exterioribus tenebris. Hilar. in Pf. 149. col. 593. f. Vinci enim manibus & pedibus, in exteriores tenebras deputantur: & in Matth. 22. col. 720. f. Hic itaque tolli

tur,

Inf. 25. 30.

in exteriores tenebras mittitur. Ambrof. 1. de apol. Dav. col. 699. c. Tollite eum in tenebras exteriores : ibi erit fletus, & ftridor dentium : & l. 7. in Luc. col. 1448. b. Tollite, & mittite illum in tenebras exteriores : & col 1460. c. mittetur in tenebras exteriores: illic erit fletus, &c. Ambrofiaft. p. 100. d. Tollite illum, &, ligatis manibus & pedibus, mittite in tenebras exteriores. Vict. Tun. de pœnit. apud Ambrof. col. 599. e. Tollite eum, ligatis manibus & pedibus, & mittite in tenebras exter, illic erit ple

« ZurückWeiter »