Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Baruch, Benedictus.
Bathuel, Filiatio Dei.

Batus, Menfura liquidorum.
Beel-phegor, Idolum hiatus.
Beelzebub, Idolum mufcæ.
Beera, Puteus.

Behemoth, Jumenta, Quadrupedia.
Bel, Vetultus.

Bela, Deglutiens, Deftruens.
Belial, Perverfus, Abfque jugo.
Ben-ennom, Filius divitiarum fuarum.
Benjamin, Filius dexteræ.
Ben-oni, Filius doloris mei.
Bera, Puteus.

Berefith, In principio. Sic vocatur primus liber Legis.

Berfabee, Puteus juramenti.
Beth-abara, Domus tranfitus.

Coloffenfes, Supplicio affecti.
Corban, Corbana, Donum, Oblatio.
Core, Calvus, calvitium, per heth in
fine.

Core, per aleph in fine, Vocans, Legens. 1. Par. 9. 19.

Corozaim, Hic eft myfterium.
Cosbi, Mendax.

Cyprus, Pulchra.
Cyrus, Quafi mifer,

D.

Dagon, Frumentum.
Dalila, Paupertas.
Damafcus, Sanguinis fuccus.

Damafcus, 4. Reg. 16. Similitudo incendii, Hebr. Dumefec.

Dan, Judicans, five judicium.
Daniel, Judicium Dei.
Darius, Requirens.

[blocks in formation]

Darmafcus, Generationis procuratio. Hananias, Gratia Domini.

Dathan, Ritus, Lex.
David, Dilectus.

Debora, Apes, Verbum.
Decapolis, Decem civitatum, fub. re-
gio.

Diabolus, Criminator, Calumniator.
Diabolus, Habacuc 3. 5. Hebr. Re-
feph, id eft, Volucris, Flamma.
Dibre-haiamin, Verba dierum.
Didymus, Gemellus.

Beth-ania, Domus obedientiæ vel af Dina, Judicium, vel judicans.

[blocks in formation]

Dionyfius, Divinitus ftillatus.

Dithalaffum, Duo maria.
Doeg, Sollicitus, Anxius.
Dor, Generatio.

Dura, Generatio, vel habitatio.

[blocks in formation]

Borith, Herba in qua eft acrimonia fa- Eliezer, Dei adjutorium.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Elimelech, Deus meus rex.
Elizabeth, Deus juramenti.
Elifæus, Dei falus, Deus falvans.
Ellehaddebarim, Hæc funt verba: fic

incipit quintus liber Legis.
Elnathan, Deus dedit.
Emmanuel, Nobifcum Deus.
Emmaus, Timens confilium.
Enac, Gigas, Torques.
Encania, Renovatio, Dedicatio
Ennom, Ecce illi.
Enos, Homo, vel vir.
Ephraim, Frugifer, Crefcens.
Ephraim, Hebraice Ephra, id eft, Pul-
verulenta, five plumbea. 2. Reg.
13.23.
Ephrata, Ubertas, five frugifera.
Ephron, Pulvis.

Efau, Faciens, Operans.
Efdras, Adjutor, Atrium.
Esther, Occulta, Abscondita.
Eram, Avis eorum.
Etham, Fortitudo eorum.

Haram, Destructus.

Havoth-jair, Oppida illuminationis.
Hebal, Acervus vetuftatis.
Heber, Socius, Particeps, per heth in
principio.

Heber, per ain, Tranfitus.
Hebræus, Tranfiens.
Hebron, Societas.
Heli, Oblatio.

Heliopolis, Hebraicè dicitur On, id
eft,
Dolor.

Henoch, Dedicatus.

Hermon, Destructio.

Hefron, Sagitta exfultationis.

Heva, Viva, Vivens.

Hierapolis, Sacra civitas.

Hieronymus, Sacrum nomen.

Holofernes, Fortis dux.

Hor, Mons.

Horeb, Defertum.

Horma, Deftructio.

Hur, Libertas.

Hus, Confilium.

Hymenæus, Carmen nuptiale.

Jabel, Defluens.

1.

Jabes, Siccitas, per fin in fine.

Jabes, Triftitia, per fade in fine,

Jacob, Supplantator.

Jahel, Afcendens, Damula.

Jahiel, Vivit Deus.

Jairitis, Illuminatus.

Jamin, Dextera, vel dexter.

Japheth, Dilatatus.
Jafon, Sanans.

Javan, Deripiens.

Ichabod, Ubi gloria, Væ gloriæ.
Idumæa, Rufa, Terrena.

Jebus, Conculcatio.

Jechonias, Præparatio Domini.
Jehu, Ipfe, Exiftens.

Jehus, Tinea corrofus, per fin.
Jehus, 1. Par. 8. 10. Confilians, per
fade.

Jemini, Dextera, vel dexter.

Jephthe, Aperiens.

Jerameel, Mifericordia Domini.

Jeremias, Celfitudo Domini.

Jericho, Luna, Menfis.

Jerobaal, Impugnans idolum.

Jeroboam, Impugnans populum.

Jerofolyma, Vifio pacis, Vifio perfe

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Nabuchodonofor, Planctus judicii.
Nachor, Raucus, Aridus.
Nadad, Spontaneus.
Nahaffon, Coluber, Serpens.
Nahum, Confolator.

Naim, Pulcher.

Nathan, Donatus.
Nathanael, Donum Dei.
Nazaræi, Separati, Sanctificati.
Nazareth, Sanctificata, Separata. Si

autem per fade fcribatur, Cufto
dita, vel Florida interpretatur.
Neapolis, Nova civitas.
Nehemias, Confolatio.
Nehustan, Eneum.
Nemrod, Rebellis.
Nephthali, Equiparatio.
Ninive, Pulchra.

Noe, Ceffatio, Requies.
Noema, Decora.

O.

Obadias, Servus Domini,
Obed, Servus.
Obed-edom, Servus hominis.
Ochozias, Apprehenfio.
Odollam, Teftimonium illis.
Og, Subcinericius panis.
Olla, Elevatio, Holocaustum.
Onam, Dolor.

Onana, Dolor, Iniquitas.
Onefimus, Utilis.
Oolla, Tabernaculum.

Ophni, Pugnus, Pugillus.
Oreb, Corvus.

Ofee, Salvator.
Oza,
Fortitudo.
Ozias, Fortitudo Domini.
Oziel, Fortitudo Dei.
P.

Palæstina, Confperfa (fub. cinere.)

Paracletus, Confolator, Advocatus. Parafceve, Præparatio.

Pafcha, Tranfitus.

Pentateuchus, Quinque volumina.

Pentecofte, Quinquagefima ( fubaud.

dies.)

[blocks in formation]

Pharifæi, Divifi.

Phase, Tranfitus.

Phafga, Collis.

Philifthæa, Confperfa cinere. Phinees, Facies confidentiæ. Phogor, Hiatus.

Phul, Aphrica.

Pigmæi, Hebr. dicuntur Gamadim. Probatica, Ovina, Locus ubi pecora facrificanda tenebantur.

Profelytus, Advena, Peregrinus.

R.

Raab, Pfal. 86. 4. Superba, Fortis
Rabba, Multa, Grandis.
Rachel, Ovis.
Raguel, Paftor Dei.
Rahab, Lata, Dilatata.

Ram, Excelfus.

Ramelles, Tonitruum tinex.

Raphael, Medicina Dei.

Raphaim, Gigantes, Medici.
Rebecca, Saginata.

Rebla, Reblatha, Rixa.
Rechab, Quadriga.

Remmon, Malum granatum.

Refpha, Extenfio.

Roboam, Dilatans populum.

Roma, Excelfa, Sublimis.
Ruben, Videns filium.
Ruma, Excelfa.

Ruth, Saturata.

Saaph, Cogitans.

[ocr errors]

Saba, per fin, Converfio, Captivitas.
Saba , per famech, Circuitio.
Sabaoth, Exercitus, in plurali.
Sabatha, Circuitus.

Sabbatifmus, Requies, Ceffatio.
Sabbatum, idem.
Sadducæi, Jufti.

Sadoc, Juftus.

Sale, Miffio.

Salem, vel Sallem, Pax.
Salmanafar, Pax ligata.

Salmon, Pacificus.

Salomith, idem, f. g.
Salomon, Pacificus.

Salphaad, Umbra fortitudinis.

Samaria, Cuftodia, Adamas.

Samfon, Sol ejus, Nominis iteratio.

Samuel, Pofitus à Deo.

Saphan, Hericius, Cuniculus,

Saphat, Judicans.

Sara, per he in fine, Domina, Uxor

Abrahæ.

[blocks in formation]

Sephora, Exod. 2. 21. Avis, Paf fer, Uxor Moyfis. Seth, Pofitus.

Setim, Expanfiones,

Siba, Exercitus, Militia.

Sibboleth, Onus.

- Sicera, Ebrietas.

Sichem, Humerus.

Sihor, Niger, Turbidus, Nilus.
Siloe, Miffus, Mittens.

Simeon, Audiens, Exauditio.

Simon, Obediens.

Sin, Rubus, Exod. 16. 1. per fa mech.

Sin

, per fade, Arma, Scutum. Sion, Acervus, 2. Reg. 5.7. Sion, Deut. 4. 48. Strepitus. Sifara, Hirundinem videns. Sodoma, Secretum eorum. Somer, Cuftos.

[blocks in formation]

N ipfo titulo fronti fingulorum tomorum præfixo promiferamus indicem novum ad Vulgatam è regione editam, eundemque locupletiffimum : fed quamvis fimus ad promiffa folvenda parati, tanta eft jam hujufce voluminis moles, ut ne crefcat ultra modum, indicem vulgarem hìc edere inviti compellamur.

INDEX BIBLICUS,

Qui res eas de quibus in facris Bibliis agitur, ad certa capita, alphabeti
ordine digefta, revocatas fumma brevitate complectitur.

In hoc Bibliorum Indice, Candide Lector, primus numerus, libri caput denotat ; proximè deinde fequentes
ufque ad hoc fignum †, vel (fi hoc fignum non adfit) ad proximam ufque fequentis libri citationem, funt
verfuum in eodem capite fignatorum nota. Exempli gratia, in voce AARON, Exod. 4. 14. 16. 30†s.
176. 1377. 1. 2. legendum eft: Exodi capite 4. verfu 14. verfu 16. & verfu 30. Item cap. 5. verfu 1.
cap. 6. verfu 13. cap. 7. versu 1. & 2. Cùm autem afterifcus feu ftella in hunc modum (Lev. 8. *.) nu-
mero apponitur, indicium eft, rem de qua agitur, per plures verfus in eo capite tractari: vel fignificat locum
illum effe inter reliqua diligentiùs notandum. Porro fi quod quaris in verfu hic notato, contingat non adeo
perfpicuè inveniri, tum aliquot ex propinquis verfibus antecedentibus vel fequentibus tibi erunt perluftrandi.
In librorum nominibus ad faciliorem & certiorem diftinctionem id obfervatum eft, ut Eccle. Ecclefiaften,
Eccli. verò Ecclefiafticum notet.

A

A.

ARON adjungitur fratri fuo
Moyfi focius, Exo. 4, 14. 16.
30ts. 176. 1377. 1. 2. Mich.
6. 4. fuit pronepos Levi, Exod. 6. 16.
18. 20. peculiari ritu confecratur cum
fuis filiis ad minifterium facerdotii,
Levit. 8. Num. 3. 10. Deut. 18. 5.
Heb. 5. 4. ficut Dominus præfcripferat,
Exod. 29. *. 40. 12. Aaronis & filio-
rum facerdotalis ornatus, Exod. 28.
* Aaronis facerdotis auctoritatem qui
noluerunt agnofcere, inufitato genere
mortis intereunt, Exod. 16. 3.11.30.
31. Aaron infigni miraculo oftenditur
præ cæteris à Deo in Sacerdotem fum-
mum electus, Exod. 17. 5. 8. poft ob-
lationem factam benedicit extenfa ma-
nu populo, Exod. 9. 22. jure perpetuo
accipit pro officio facerdotali oblatio-
nes & primitias à populo, Num. 18.8.
9. II. 12.*. & à Levitis decimas de-
cimarum, Num. 18. 26. 28. moritur,
Num. 20. 28 33. 36. Deut. 10. 6†
32. 50. fuccedit ei in fummo Sacerdo-
tio Eleazar, Num. 20. 26. Deut. 10.
6. Aaronis laus, Eccli. 45. 7. 8. 9. *.

ABARIM, mons, unde moriturus
jam Moyfes terram Chanaan profpe-
xit, Num. 21. 11† 27. 12 † 33. 44*.
Deut. 32. 49.

ABBA, pater, Marc. 14. 36. Rom.
8. 15.
Galat.
4. 6.

ABDEMELECH, propugnator &
patronus Jeremiæ, Jer. 38. 7. libera-
tur à gladio Chaldæorum, Jerem. 39.

16. 17.

ABDENAGO mittitur in fornacem
ardentem, Dan. 3. 21. appellatur A-
zaria, Dan. I. 6.

ABDIAS abfcondit prophetas Do-
mini, 3. Reg. 18. 3. 13.

13.

ABDON, Judex in Ifrael, Jud. 12.

ABEL Occiditur à fratre Cain, Ge-
nef. 4. 8. 1. Joan. 3. 12. de eodem
lege Mar. 23.35. Luc. 11.51. Heb. 11.
4† 12. 24.

ABIAM, filius Roboam rex Juda,
3. Reg. 14.31T15. 1. 2. Paral. 13.
15. reliquit Afa regni fuccefforem, 3.
Reg. 15. 8. Mat. 1.

.7.

ABIATHAR facerdos effugit ma-
nus Saulis, 1. Reg. 22. 20. confugit ad
David in Ceilam, 23. 6. cum Adonia
fe conjungit, 3. Reg. 1.7. amovetur
facerdotio, 2. 27. juxta illud 1. Reg.
2.30.32.
ABIDAN, dux Benjamin, Num.

I. II.

ABIGAIL, uxor impii Nabal, 1.
Reg. 25. 3. nubit Davidi regi, post
mortem Nabal, 25. 39.

A BIHU & Nadab filii Aaron igne
abfumuntur, Levit. 10. 2. Num. 26.
61.

ABIMELECH rex Geraris aufert
Abrahæ Saram, Genef. 20. 2. init pa-
ctum cum Abraham, Genef. 21. 23.
32. init pactum cum Ifaac, Gen. 26.
31.

Abimelech filius Gedeonis, Jud. 8.
32. occidit
70. fuos fratres, & ictu la-
pidis molaris interficitur, Judic. 9. 5.
53*. 2. Reg. 11. 21.

ABIRON effert fe contra Moyfen,
unde & terra difcedens, eum abforbet,
Num. 16*. † 26. 10. Deuter. 11. 6.
Pfalm. 105. 17. Eccli. 45. 22.

ABISAG Sunamitis, ducitur ad re-
gem David, 3. Reg. 1. 3. petitur ab
Adonia in uxorem, 2. 17.

ABISAI filius Sarviæ, 2. Reg. 2.
18 † 16. 9 † 19. 21 † 20. 6 † 23. 18.

ABIUD filius Zorobabel, Mat. 1.
13. appellatur Anania, 1. Paral. 3.
19.

ABNEGATIO fui ipfius, Gen. 13.
422. 1. 9. Deut. 33. 9. 3. Reg. 19.
19. 2. Mach. 6. 19. 23. Matth. 4. 19
† 5. 29† 10. 39 † 16. 24 † 19. 21.
Mar. 10. 21. Luc. 9. 23. † 14. 26† 17.
33. Joan. 12. 25.

Abnegatio omnium rerum, Genef.
12. 1. Deut. 33. 8. Ruth 2. 11. 2. Pa-
ral. 25. 9. Matth. 4. 19† 19. 21. 27.
Marc. 1. 17 10. 28. Luc. 5. 11 † 14.
26† 18. 22. 1. Cor. 7. 29. Joan. 12,
25. Phil. 3. 7.

[ocr errors]

ABNER, præfectus militum Saulis,
creat Isbofeth regem Ifrael 2. Reg.
2.8. pacifcitur cum David, 3. 12. OC-
ciditur à Joab, 2. Reg. 3. 27.

ABRA, ancilla Judith, Judith 8.
32† 10. 2. libertate donatur, Judith
16. 28.

ABRAM filius Thare habet Sarai u-
xorem, Gen. 11. 29. egreditur ex pa-
tria in terram Chanaan, præcipiente
Domino, 12. 4. proficifcitur in Ægy-
ptum, 12. 10. redit inde in Chanaan,
13. 1. liberat Loth fratrem fuum ex
manibus hoftium, 14. 14. accipit pro-
miffionem feminis, 15. 4† 17. 16†18.
10. concumbit cum Agar, 16. 4. acci-
pit promiffionem feminis & fignum fœ-
deris, appellaturque Abraham, 17. 5.
orat pro Sodomitis, 18. 23. 28. 32.

Ifaac ei nafcitur, 21. 2. paratus eft of-
ferre Ifaac, 22. 9. mittit fervum qui
quærat uxorem filio fuo Ifaac, 24.4.
moritur, 25. 8. commendatur, Eccli.
44. 20. appellatur pater multarum
gentium, & omnium credentium, Ge-
nef. 17. 5. Ifa. 51. 2. Matth. 3. 9.
Luc. 19. 9. Joan. 8. 39. Rom. 4. 11.
17. 189. 7. Galat. 3. 8. de ipfo &
ejus femine vide Jof. 24. 3. Ifa. 4I.
851. 2. Ezech. 33. 24. 2. Efdr. 9.
7. Matth. 8. 11. Act. 7. 2. 16. Hebr.
II. 17.

ABRA H E filii qui dicantur, Joan.
8. 33. Rom. 9.7. Gal. 3.7.

ABSALOM, filius David, 2. Reg.
3. 3. occidit fuum fratrem, & fugit ad
Tholomai regem Geffur, 13. 37. re-
vocatur, 14. 21. 23. conatur patris
occupare regnum, 15. 6. concumbit
cum patris concubinis, 16. 22. juxta
prophetiam, 12. II. tribus haftis trans-
figitur à Joab, 18. 14.

ABSTINENTIA à quibufdam ci-
bis, Genef. 1. 29. 30 †2. 17 † 3. II
9. 4. Exod. 12. 9*. †13. 6+21.
2822.3129. 34. Levit. 6. 24†7.
18. II. 4*. † 17. 27*. † 19. 7t
22. 8 *. † 23. 14. Num. 6. 4 † 18.
10. Deuter. 12. 16† 14. 3 *. Tob. I.
12. Judith 12. 2. Dan. 1. 8. 2. Ma-

chab. 7. 1. Matth. 12.4. Marc. 2.23.
Luc. 6. 1. Actor. 15. 29.

Abftinentia à vino, Levit. 10. 8 †
11. 34. Num. 6. 3. Jud. 13. 4. 14.
Jerem. 35.6. Ezech. 44. 21. Lucæ 1.
15.

Abftinendum à cibo & potu etiam
licito propter fcandalum alterius, 2.
Machab. 6. 24. Rom. 14. 20. 21. I.
Cor. 8. 13.

Abftinentiæ
violare no-
præceptum
lentes, Jer. 35.6*. 2. Mach. 6. 19*.
+7.2*.

ABUSUS veftium, Ifa. 3. 18. E-
zech. 7. 20. Esther 14. 16. Mat. 11.
8. Mar. 12. 38. Luc. 7. 25† 16. 19
† 20. 45. 1. Timoth. 2. 9. 1. Pet. 3.

3.

ACCEPTIO perfonarum, vide
Perfona.

Acceptio munerum, Exod. 23. 8.
Num. 35. 31. Deut. 10. 17 † 16. 19
†27. 25. 2. Paral. 19.7. Job 15. 34

36. 18. Prov. 14. 20 † 15. 277 17.
23 † 19. 6† 22. 9† 28. 21. Eccli. 4.
36† 7.6† 20. 31. Ifa. 1. 23† 5. 23
† 33. 15. Judæ 16.
ACEDIA , 2. Reg. 11. Proverb.

[ocr errors]

6.6+10. 4.26 †12.11† 13.4† 18. 8
† 19. 15.24 20. 4. 13 † 21.25†24.
30+26. 13†28. 19. Ezech. 16. 49.
Eccli. 33. 26. Rom. 12. 11.

ACHAB, impius rex Ifrael, 3. Reg.
16. 29. 30† 18 *. vincit Syrios, 20.
20. 29. init foedus cum Benhadad re-
ge Syriæ, 20. 34. exercet tyrannidem
In Naboth, 3. Reg. 21. 2. trajicitur
telo, & fanguinem ejus canes lam-
bunt, 22. 38. fecundum verba Eliæ,
21. 19. filii ejus pereunt, 4. Reg. 10.
7. 11. fecundùm illud 3. Reg. 21.21.
4. Reg. 9. 7.

ACHAIA, A&t. 18. 12. 27 † 19.
21. Rom. 15. 26. 1. ad Cor. 16. 15.
2. ad Cor. 1. 1t9. 2 † 11. 10. I. ad
Theff. 1.7.
ACHAN lapidatur, Jof. 7. 25. 1.
Paral. 2. 7. in valle Achor
Jof. 7.
24† 15. 7. Ifaiæ 65. 10. Ofee 2. 15.

[ocr errors]

ACHAZ, filius Joatham, impius
rex Juda, 4. Reg. 16*. 2. Paral. 28.
*. Ifaiæ *. Matth. 1. 9. appellatur E-
liezer, Luc. 3. 29. Ezechias filius in
regnum patri fuccedit, 2. Paral. 28.
27. Matth. 1. 10.

ACHIAS filius Achitob, facerdos
Domini, 1. Reg. 14. 3. 18. appella-
tur Achimelech, 21. 1.

ACHIMELECH facerdos dat Da-
vidi panes propofitionis, 1. Reg. 21.
6. & gladium Goliath, 21. 9. transfi-
gitur, 22. 18. appellatur Ahias, 14.3.
vocatur Abiathar, Marc. 2. 26.

ACHIOR, dux Ammonitarum,
Judith 5. 5. traditur in manus filio-
rum Ifrael, 6. 7. fit Judæus, 14. 6.

ACHIS rex Geth donat Davidi ci-
vitatem Siceleg, 1. Reg. 27. 6.

ACHITOPHE L Davidi à confiliis,
adhæret Abfaloni, 2. Reg. 15. 12. dat
impium confilium, 16. 21. fufpendit
fe, 17. 23.

ADAM creatur, Genef. 1. 27. col-
locatur in paradifo, & ligni fcientiæ
ufus ei interdicitur, 2. 15. perfuafio-
ne Evæ præceptum violat, & paradi-
fo pellitur, 3. 6. 23. Ofee 6. 7. mori-
tur,.Gen. 5. 5. Rom. 5. 14. 1. Cor.
15.22.

ADHORTAR I ad bonum, Gen.
13. 8†45. 24. Jof. 22. 5. 2. Par. 30.
632. 7. 2. Efdr. 5. 6. 9. Actor. II.
23† 14. 21† 20. 17*. 1. Theffal. 5.
II. Tit. 2. 3. 1. Heb. 3. 12.

ADONIAS affectat regnum patris
fui, 3. Reg. 1. 5. uxorem petit Abi-
fag, & occiditur, 2. 17. 25.34.
ADONIBEZEC capitur Judic.

1. 6.

[ocr errors]

ADORATIO Angelis & homini-
bus tributa, Genef. 18.2† 19. 1†23.
12†27. 2933. 3*. † 42. 6†43.
26. Exod. 18. 7. Num. 22. 31. I.
Reg. 20.41 † 25.23 † 28. 14. 2. Reg.
9.6 14. 3. 3. Reg. 1. 16. 23. Ju-
dith 10. 20. Efther
3.2. Dan. 2.46.
Actor. 10. 25.
ADRAMELEC H idolum, 4. Reg.
17. 31.

Adramelech ufus fubfidio fratris fui

Sarafar, occidit patrem Sennacherib,
4. Reg. 19. 37. Ifaiæ 37. 38.

ADVENTUS Domini exfpectan-
dus, Matth. 24.42 †25. 13 †26. 40.
Mar. 13. 33. Luc. 12. 40 † 21. 34.
Rom. 13. 12. Ephef. 6. 18. Coloff. 4.
1. 1. Theff. 5. 6. 1. Pet. 4. 7† 5. 8.
Apoc. 3. 316. 15.

5. 16. 9. 15† 1o. 8. Ephef. 5. 5.
Col. 3. 5. 1. Theff. 4. 3. 1.
Tim. 1.
10. Heb. 13. 4.

Adulterium carnale & fpiritualepro-
hibetur, committitur, & punitur, Ge-
nef. 20. 2† 26. 7. Exod. 20. 15. Le-
vit. 18. 8 20. 10. Num. 5. 13. Deu-
ter. 5. 18† 22. 22, 30. Jud. 19. 2.2.
Reg. 11. 2. 4† 12. 1. 9. Job 24. 15
† 31. 1.9. Pfal. 72. 27. Prov. 5. 3.
8. 20† 6.24.32 17*. Ifaiæ 57. 1. Je-
rem. 2. 36† 3. 1 † 5. 7 † 13. 26. Ofee
2. 4 † 4. 2. Sap. 3. 16. Matth. 5. 27
† 14. 3† 19. 9. Joan. 8. 3. 1. Cor.
6. 10. 1. Theil. 4. 3. Heb. 13.4. Ja-
cob. 4.4.

ADULTERIUM, luxuria, & for-
nicatio, Genef. 6. 2 † 19. 5. 31.33*.
† 38. 15. Exod. 22. 16. Lev. 18*†.
19. 29†20. 10. 13† 21. 9. Num. 25.
1. 6. Deut. 22. 13. 22. 23 † 23. 17.
Jud. 19. 2. 25. 1. Reg. 2. 22. Tob.4.
13. Prov. 2. 16†s*.†7. 10*.† 22.
1423. 2729. 3. Ecclef. 7. 27. Ec-
cli. 23. 25. 25. 4. Ezech. 22. 10.
Actor. 15. 20. Rom. 1. 26. 1. Cor.

ADURAM, fuper tributa feu quæ-
ftor ærarius Davidis, 2. Reg. 20. 24.
poftea à tributis ipfi Roboam, lapida-
tur, 3. Reg. 12. 18.

EGYPTIACA captivitas prædici-
tur, Gen. 15. 13. incipit, Exod. 1. 8.
13. Actor. 7. 18.

De Ægypto exitus, & liberatio If-
raelis promittitur, Genef. 15. 16†48.
21 † 50. 14. Exod. 3. 17 † 6. 6. adim-
pletur, & exeunt viri 600000, Exod.
12. 37. 51 † 13*. 14*. Num. 33. I.
Deut. 16. 1. Ofee 13. 4. Mich. 6. 4.

In Egyptum redire improbè flagitat
Ifraeliticus populus, Exo. 14. 11† 16.
3† 17. 3. Num. 11. 5† 14. 4† 20.
3.
Contra Egyptum prophetatur
Ifaiæ 19. 1. 11. 18† 20. 3. Jer. 43.
20† 44.30 † 46*. Ezech. 29 *.† 30*.
+31*. † 32*.

[ocr errors]

Ægyptiaca redemptio frequenter in
memoriam revocatur tanquam fum-
mum beneficium, Exod. 20. 2. Lev.
22. 23 † 26. 12. Deut. 4. 37† 5.6+
7.8 8. 14† 16. 6. Jud. 2. 1. 6. 8.
1. Reg. 10. 18. 4. Reg. 17. 7. Mich.
6. 4.

Ægyptus affligitur plagis variis,
Exod. 7. 8. 9*. 10*. 11*. ut præ-
dixit Dominus, Exod. 3. 19.

Ægyptus expugnatur à rege Baby-
loniæ, 4. Reg. 24. 7. Jerem. 46. 2.
Ægyptii prodeunt in pugnam con-
tra Judam, 2. Paral. 12. 2.

Ægypto potitur Antiochus, 1. Ma-
chab. 1. 17. in Ægyptum fugit Chri-
ftus Herodem, Matth. 2. 13.

ÆGROTATIO & morbus pœna
peccati, Exod. 15. 26. Levit. 26. 16.
Num. 12*. Deut. 7. 15† 28. 27. 60.
2. Reg. 24. 15. 4. Reg. 5. 27. 2. Par.
21. 28. Joan. 5. 14,

Egroti vifitandi funt & confolan-
di, Genef. 48. 1. 4. Reg. 8. 29† 13.
14. Job 2. 11. Pfal. 40. 4. Ecclef. 7. 3.
Eccli. 7. 38. Matth. 25. 37. 40. Joan.
11. 3† 12. 9. 2. Cor. 1. 4.

Quomodo fe viri fancti in morbo &
deceffu ab hac vita habuerint, Genef.
49*. † 50. 14. Deuter. 31. 1.6. Jof.
13*. †23*. †24 *. 1. Reg. 12*. 3.
Reg. 2. 1.7.2. Par. 32. 24. Tob.4*.
Ifai. 38. I. I. Mach. 2.49. 61.

ENEAS fanatur, Actor. 9. 33.
AGABUS imminentem famem præ-
dicit, Act. 11. 18. & Paulo manus in-
jiciendas, 21. II.

AGAG rex Amalecitarum capitur
à rege Saule, I. Reg. 15. 8. jubente
Samuele occiditur, 15. 33. juxta pro-
phetiam, Num. 24. 20.

AGAR ancilla Saræ parit Ifmahe-
lem, Genef. 16. 15. expellitur cum
filio fuo, 21. 14. Galat. 4. 30.
Agareni è fua terra per Rubenitas
profligantur, 1. Paral. 5. 19.

AGGEUS prophetat Judæis, Ag-
gæi 1. 3. 1. Efdr. 5*. † 6. 14.
AGRIPPA audit Paulum, Actor.
26. 2.

10. fcripfit prophetias, 2. Par. 9. 29.
AHIRA dux Nephthali, Num. 1.
15.

ALCIMUS perjurus Judæus ade-
ptus eft facerdotium, 1. Mach. 7. j.
9.2. Machab. 14. 3. 13. perit fubita
morte, 1. Mach. 9. 55. 56.

AHIAS propheta in Silo fecat pal-
lium in 12. partes, 3. Reg. 11. 30.
mala prædicit uxori Jeroboam, 14. 6.

ALEXANDER rex Græcorum, oc-
cifo Dario, regnum fuum filiis divi-
fit, 1. Machab. 1. 7. vide Dan. 7. 67.
8. 8+ 11.4.

ALPHA &w, principium & finis,
primus & noviffimus eft Dominus,
Ifai. 41. 4†44.6†48. 12. Apoc. I.
8+2.8+21.6 22. 13.

ALPHAUS,pater Jacobi Apoftoli,
Matth. 10. 3. Marc. 3. 18. Luc. 6. 15.
Actor. 1.13.

ALTARE holocausti, Exod. 27. I
† 38. 1. Num. 7*. 2. Reg. 24. 25.3.
Reg. 18. 32.4. Reg. 16. 15. 2. Par.
1.5t4.it 15. 8. 1. Efdr. 3. 2. Eze.
43. 13. 1. Mach. 4. 47. 53.

Altare incenfi, Exo. 30. 1. 10 † 37-
25+ 40. 10.

AMALECH filius Efau nafcitur
Genef. 36. 12. 16. pugnat contra If-
rael, Exod. 17. 8. Num. 14. 43. Jud.
6. 3. cæditur, 7*. 1. Reg. 14. 48. fun-
ditùs deletur, 1. Reg. 15. 2. 8. juxta
verba Exo. 17. 14. Num. 24. 20. Deu→
ter. 25. 19.

AMAN poftquam ad honores fuit
evectus, fit lethalis hoftis Judæorum,
Efther 3*. fufpenditur, 7. 10. eodem
fupplicio afficiuntur & decem filii ejus,
9.13.

AMASA filius Abigail fororis Da-
vidis, 1. Paral. 2. 17. fit dux militiæ
apud Abfalonem, 2. Reg. 17. 25.

Poft militiæ Davidis præficitur, 19.
13. tandem à Joab per fraudem occidi-
tur, 20. 10. caufa cædis ponitur, 2.
Reg. 19.

AMASIA filius Joas recenfet po-
pulum, 2. Paral. 25. 5. ulcifcitur cæ-
dem patris fui, 4. Reg. 12.21† 14. 5.
bello devincit Edomæos, 14. 7. capi-
tur, & occiditur, 14. 13. relinquit fuc-
cefforem filium Azariam regem, 15. Ia
appellatur Levi, Luc. 3. 29.

AMICI veri & ficti, Deut. 13.6
† 33. 9. 2. Reg. 3. 27† 13. 14† 15.
19 † 20. 8. Pfalm. 40. 10 † 54. 14.
Prov. 14. 20† 18. 24† 27. 10. 19. Ec-
cli. 6. 77. 20† 9. 12 † 12. 14† 22.
25 37. 10. Jerem. 9. 4† 12.6+ 41.
1. Dan. 11. 26. Mich. 7.5. Mat. 10.
35. Luc. 12. 53. Joan. 13. 18. 1. Thef-
fal. 2. 14.

AMINADAB filius Aram, Matth.
1. 4. hunc Naaffon filius ejus in regno
fecutus eft, Num. 1. 7t7. 12 † 10.
14.

AMMON filius Lot, & filiæ ejus,
Genef. 19. 38. Ammonitæ prohiben-
tur ab ingreffu templi, Deut. 23. 3. 2.
Efdr. 13. 1. cæduntur ab Ifrael, Jud.
II. 32. 1. Reg. 11. 11. 2. Reg. 8. 12
† 10*.† 12.26. adversùs Ammon pro-
phetatur, Pfalm. 82. 8. Jerem. 49. I.
Ezech. 21. 20† 25. 2. Amos 1. 13. So-
phon. 2. 8.

AM NON filius David oppreffit fo-
rorem fuam Thamar, 2. Reg. 13. 14.
unde & ab Abfalone fratre fuo confo-
ditur, 13. 28.

AMON filius Manaffe rex Juda, oc-
ciditur, 4. Reg. 21. 19. 23. ei in re-
gno fuccedit filius Jofias, 4. Reg. 22.

[blocks in formation]
« ZurückWeiter »