Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

33. & à territorio Affyriorum fubfeffor obfidebit eos, & confumer unum ex illis, & erit timor & tremor in exercitu illorum, & contentio in reges ipforum.

34. Ecce nubes ab oriente & feptentrione ufque ad meridianum, & facies earum horrida valde, plena iræ & procellæ,

35. & collident fe invicem, & collident fidus copiofum fuper terram, & fidus illorum, & erit fanguis à gladio ufque ad ventrem,

36. & fimus hominis ufque ad substramen cameli, & erit timor & tremor multus fuper terram,

37. & horrebunt qui videbunt iram illam, & tremor apprehender illos: & poft hæc movebunt nimbi copiofi

38. à meridiano & feptentrione, & portio alia ab occidente:

39. & fuperinvalefcent venti ab oriente, & recludent cam, & nubem quam fufcitavi in ira, & fidus ad faciendam exterritationem ad orientalem ventum & occidentem violabitur :

40. & exaltabuntur nubes magnæ & validæ plenæ iræ, & fidus, ut exterreant omnem terram, & inhabitantes eam, & infundent fuper omnem locum altum & eminentem fidus rerribile,

41. ignem & grandinem, & thomphæas volantes, & aquas multas, ut etiam impleantur omnes campi, & omnes rivi plenitudine aquarum multarum :

42. & demolientur civitates, & muros, & montes, & colles, & ligna filvarum, & fœnum pratorum, & frumen

[blocks in formation]

fti filias tuas in fornicatione, ad placendum & gloriandum in amatoribus tuis, qui tecum cupierunt femper fornicari 48. Odibilem imitata es in omnibus operibus ejus, & in adinventionibus ejus propterea dicit Deus:

49. Immittam tibi mala, viduitatem, paupertatem, & famem, & gladium, & peftem, ad devastandás domos tuas à violatione, & morte, & gloria virtutis tuæ.

50. Sicut flos ficcabitur, cùm exfurget ardor qui emiffus eft fuper te,

51. infirmaberis ut paupercula plagata & caftigata à mulieribus, ut non poffint te fufcipere potentes & amatores. 52. Nunquid ego fic zelabor te, dicit Dominus,

53. nifi occidiffes electos meos in omni tempore, exaltans percuffionem manuum, & dicens fuper mortem eorum, cùm inebriata esses :

54. Exoma fpeciem vultus tui?

55. Merces fornicationis tuæ in finu tuo, propter hoc redditionem accipies.

56. Sicut facies electis meis, dicit Dominus, fic faciet tibi Deus, & tradet te in malum.

57. Et nati tui fame interient : & tu rhomphea cades, & civitates tuæ contèrentur, & omnes tui in campo gladio cadent.

58. Et qui funt in montibus, fame peribunt, & manducabunt carnes fuas, & fanguinem bibent, à fame panis & fiti aquæ.

59. Infelix per maria venies, & rurfum accipies mala. 60. Et in tranfitu allident civitatem occifam, & exterent aliquam portionem terræ tuæ, & partem gloriæ tuæ exterminabunt, rurfum revertentes ad Babylonem fubverfam.

61. Et demolița eris illis pro ftipula, & ipfi erunt tibi

ignis:

62. & devorabunt te, & civitates tuas, terram tuam, & montes tuos, omnes filvas tuas & lignum fructiferum igni comburent.

63. Filios tuos captivos ducent, & cenfum tuum in prædam habebunt, & gloriam faciei tuæ exterminabunt.

NOTE.

[blocks in formation]

V. 46. Mr. Sangerm. Et tu Afia confors in Specie Babylonis, &c. V. 51. Mr. Sangerm. & firmaberis, & paupera à plaga, & mesligata à vulneribus, ut non poffit vos fufcipere potentes & amatores.

V. 2. M. Sangerm. Numquid ego fic zelabo te, &c.

V. 3. Mf. Sangerm. in fine, cum inebriata es.

V. 55. M. Sangerm. Merces fornicaria in finus tuos, &c.

V. 59. M. Sangerm. Infelix primaria venies, & rurfum, &c.

V. 65. M. Sangerm. pro civitatem occifam, legit, civitatem otiofam.

f

CAPUT
PUT

[blocks in formation]

2. Præcingite vos faccis & ciliciis, & plangite filios veftros, & dolete: quoniam appropinquavit contritio veftra.

3. Immiffus eft vobis gladius, & quis eft qui avertat illum ?

4. Immiffus eft in vobis ignis, & quis eft qui extinguat illum?

5. Immiffa funt vobis mala, & quis eft qui repellat ea? 6. Nunquid repellet aliquis leonem efurientem in filva, aut extinguet ignem in ftipula, mox quando cœperit ardere ?

7. Nunquid repellet aliquis fagittam à fagittario forti miffam?

8. Dominus fortis immittit mala, & quis eft qui repellat ea?

9. Exiit ignis ex iracundia ejus, & quis eft qui extinguat eum ?

10. Corufcabit, & quis non timebit? Tonabit, & quis non pavebit?

11. Dominus comminabitur, & quis non funditus conteretur à facie ipfius?

12. Terra tremuit & fundamenta ejus, mare fluctuat de profundo, & fluctus ejus difturbabuntur, & pifces ejus à facie Domini, & à gloria virtutis ejus :

13. quoniam fortis dextera ejus quæ arcum tendit: fagittæ ejus acutæ quæ ab ipfo mittuntur, non deficient, cum cœperint mitti in fines terræ.

14. Ecce mittuntur mala, & non revertentur, donec veniant fuper terram.

15. Ignis fuccenditur, & non extinguetur, donec confumat fundamenta terræ.

16. Quemadmodum non redit sagitta missa à valido fagittario, fic non revertentur mala quæ miffa fuerint in ter

ram.

V. 10. Mr. Sangerman. Tonabit, & quis non furgebit?

. 19. Mf. Sangerm. In bis quid fecerint, cùm venerint_maia?!

XV I.

17. Væ mihi, væ mihi: quis me liberabit in illis diebus 18. Initium dolorum & multi gemitus, initium famis & multi interitus, initium bellorum & formidabunt potestares, initium malorum & trepidabunt omnes.

19. In his quid faciam, cùm venerint mala? 20. Ecce fames, & plaga, & tribulatio, & angustia miffa funt flagella in emendatione,

21. & in his omnibus fe non convertent ab iniquitatibus fuis, neque flagellorum memores erunt femper.

22. Ecce, erit annonæ vilitas fuper terram, fic ut purent fibi esse directam pacem, & tunc germinabunt mala fuper terram, gladius, fames, & magna confufio.

23. A fame enim plurimi qui inhabitant terram interient, & gladius perdet cæteros qui fuperaverint à fame, 24. & mortui sicut ftercora projicientur, & non erit qui confoletur eos. Derelinquetur enim terra deferta, & civitates ejus dejicientur :

25. non derelinquetur qui colat terram, & qui feminet

eam.

26. Ligna dabunt fructus, & quis vindemiabir illa? 27. Uva matura fiet, & quis calcabit illam ? erit enim locis magna defertio.

28. Cupiet enim homo hominem videre, vel vocem ejus audire.

29. Relinquentur enim de civitate decem, & duo de agro, qui abfconderint fe in denfis nemoribus, & fciffuris petrarum:

30. quemadmodum derelinquuntur in oliveto & fingu→ lis arboribus tres aut quatuor olivæ :

31. aut ficut in vinea vindemiata racemi relinquuntur ab his qui diligenter vineam fcrutantur:

32. fic relinquentur in diebus illis tres aut quatuor ab fcrutantibus domos eorum in rhomphea.

33. Et relinquetur terra deferta, & agri ejus invererabunt, & viæ ejus & omnes femitæ ejus germinabunt fpinas, eò quòd non tranfient homines per eam.

NOTÆ.

W. 33. Mf. Sangerm, in fine, eò quòd non transient oves per camá

34. Lugebunt virgines non habentes fponfos, lugebunt mulieres non habentes viros, lugebunt filiæ earum non habentes adjutorium:

35. fponfi earum in bello confumentur, & viri earum

in fame exterentur.

36. Audite verò ifta, & cognofcite ea fervi Domini. 37. Ecce verbum Domini, excipite illud: ne diis credatis, de quibus dicit Dominus.

38. Ecce appropinquant mala, & non tardant. 39. Quemadmodum prægnans cùm parit in nono menfe filium fuum, appropinquante hora partus ejus, ante horas duas vel tres, dolores circumeunt ventrem ejus, & prodeunte infante de ventre, non tardabunt uno puncto: 40. fic non morabuntur mala ad prodeundum fuper terram, & fæculum gemet, & dolores circumtenebunt illud. 41. Audite verbum, plebs mea: parate vos in pugnam, & in malis fic eftote, quafi ad venæ terræ. 42. Qui vendit, quafi qui fugiat : & qui emit, quafi qui perditurus.

43. Qui mercatur, quasi qui fructum non capiat: & qui ædificat, quafi non habitaturus.

44. Qui feminat, quafi qui non metet : fic & qui vineam putat, quafi non vindemiaturus.

45. Qui nubunt, fic quafi filios non facturi: & qui non nubunt, fic quafi vidui.

46. Propter quod qui laborant, fine caufa laborant: 47. Fructus enim illorum alienigena metent, & substantiam illorum rapient, & domos evertent, & filios eorum captivabunt, quia in captivitate & fame generant natos fuos.

48. Et qui negotiantur in rapina, quantùm diu exornant civitates & domos fuas, & poffeffiones & perfonas fuas, 49. tanto magis adzelabor eos fuper peccata fua, dicit Dominus.

50. Quomodo zelatur fornicaria mulierem idoneam & bonam valde,

51. fic zelabitur juftitia iniquitatem cùm exornat fe, & accufat eam in facie, cùm venerit qui defendat exquirentem omne peccatum fuper terram.

52. Propterea nolite fimilari ei, nec operibus ejus: 53. quoniam adhuc pufillum, & tolletur iniquitas à terra, & juftitia regnabit in vos.

54. Non dicat peccator fe non peccaffe: quoniam carbones ignis comburet fuper caput ejus, qui dicit: Non peccavi coram Domino Deo & gloria ipfius.

55. Ecce Dominus cognofcet omnia opera hominum, & adinventiones illorum, & cogitationes illorum, & corda illorum.

56. Dixit enim: Fiat terra, & facta eft; fiat cœlum, & factum eft.

merum ftellarum.

58. Qui fcrutatur abyffum, & thefauros illarum : qui menfus eft mare, & conceptum ejus.

59. Qui conclufit mare in medio aquarum, & fufpendit terram fuper aquas verbo fuo.

60. Qui extendit cœlum quafi cameram, fuper aquas fundavit eum.

61. Qui pofuit in deferto fontes aquarum, & fuper verticem montium lacus ad emittendum flumina ab eminenti petra, ut potaret terram.

62. Qui finxit hominem, & pofuit cor fuum in medio corporis, & mifit ei fpiritum, vitam & intellectum, 63. & fpiramen Dei omnipotentis qui fecit omnia, & fcrutinat omnia abfconfa in abfconfis terræ.

64. Hic novit adinventionem veftram, & quæ cogitatis in cordibus veftris, peccantes & volentes occultare peccata veftra.

65. Propter quod Dominus fcrutinando fcrutinavic omnia opera veftra, & traducet vos omnes,

66, & vos confufi eritis cùm procefferint peccata veftra coram hominibus, & iniquitates erunt, quæ accufatores ftabunt in die illo,

67. Quid facietis? aut quomodo abfcondetis peccata veftra coram Deo & angelis ejus?

68. Ecce judex Deus, timete eum. Definite à peccatis veftris, & oblivifcamini iniquitates veftras jam agere eas in fempiterno, & Deus educet yos, & liberabit de omni tribulatione.

69. Ecce enim incenditur ardor fuper vos turbæ copiofæ, & rapient quofdam ex vobis, & cibabunt idolis occifos, 70. & qui confenferint eis, erunt illis in derifum, & in improperium, & in conculcationem:

71. erit enim locis locus, & in vicinas civitates exfurrectio multa fuper timentes Dominum.

72. Erunt quafi infani nemini parcentes, ad diripiendum & devaftandum adhuc timentes Dominum:

73. quia devaftabunt & diripient fubftantias, & de do mibus fuis eos ejicient.

74. Tunc parebit probatio electorum meorum, ut aurum quod probatur ab igne.

75. Audite dilecti mei, dicit Dominus: Ecce adfunt dies tribulationis,& de his liberabo vos,

76. Ne timeatis, nec hæsitetis, quoniam Deus dux ve. fter eft.

77. Et qui fervat mandata & præcepta mea, dicit Do minus Deus, ne præponderent vos peccata veftra, ne fu« perelevent fe iniquitates veftræ.

78. Væ qui conftringuntur à peccatis fuis, & obteguntur ab iniquitatibus fuis, quemadmodum ager conftringitur à filva, & fpinis tegitur femita ejus per quam non tranfit homo, & excluditur, & mittitur ad devorationem ignis. NOTE.

57. Et in verbo illius ftellæ fundatæ funt, & novit nu

V. 39. Mr. Sangerm. Quemadmodum pragnans in nono mense filium suum, appropinquante..... ante boras duas vel treš, gementes dolores circum ventrem ejus & prodiente infante, &c. V. 40. M. Sangerm. in fine, & dolores circumtenent illud.

7. 60. Ambrolus epift. 29. to. 2. col. 909. e. extendit cœlum ficut ca

•meram.

V. 61. Mr. Sangerm. Alumina ab eminenti, ut portaret terra.
V. 63. Mf. Sangerm. pro in abfconfis terra, legit, in abfconfis certa.
V. 64. Mf. Sangerm. &qua cogitatis in cordibus veftris: va peca
cantibus & volentibus occultare peccata fua.

V. 68. M. Sangerm, pro & "Deus educer vos, habet, & Dominus edu̸em cabis vos.

FINIS.

INDE X

TESTIMONIORUM

A CHRISTO ET APOSTOLIS

IN NOVO TESTAMENTO

CITATORUM EX

VETERI,

Qui huc in id congefta funt, ut pii lectores nativam quorumdam intelligentiam, quæ ab ipfo Chrifto vero interprete, & fpiritu ejus per Apoftolos fit tradita, affequantur, perfpiciantque in quem ufum ea Apoftoli & Evangelistæ adduxerint.

"M'

GENESI S.
Afculum, & feminam fecit
cos, Mat. 19. Mar. 10.
2. Requievit Deus die
feptima ab omnibus operibus fuis,

Heb. 4.
2. Factus eft primus homo Adam in
animam viventem, 1. Cor. 15.

2. Dimittet homo patrem, & ma-
trem, & adhærebit uxori, Mat.
19. Mar. 10. Eph. 5. 1. Cor. 6.
2. Erunt duo in carne una,
Mat. 19.
Mar. 10. 1. Cor. 6. Gal. 3.
12. Exi de terra tua, & de cognatio-
ne tua, Act. 7.

12. Et in femine tuo benedicentur o-
mnes gentes, Act. 3. Eph. 5.
15. Sic erit femen tuum, Rom. 4.
15. Credidit Abraham Deo, & repu-

tatum eft illi ad juftitiam, Rom.
4. Jac. 2. Gal. 3.

15. Erit femen tuum peregrinum in
terra non fua, A&t. 7.
17. Quia patrem multarum gentium
conftitui te, Rom. 4.

18. Secundùm hoc tempus veniam,
& erit Saræ filius, Rom. 9.
21. Ejice ancillam,& filium ejus, Gal.

[blocks in formation]

12. Os non comminuetis ex eo, Joan. 19.

13. Omne mafculinum adaperiens vulvam, Luc. 2.

16. Qui multum, non abundavit,
&c. 2. Cor. 8.

20. Non mechaberis, Mat. 5.
20. Non adulterabis : Non occides:

Non furtum facies: Non loquêris
contra proximum tuum falfum
teftimonium: Non concupifces,
Rom. 13.
20. Non concupifces, Rom. 7.
20. Non occides, Mat. 5. Luc. 18.
20. Honora patrem tuum, & matrem
tuam, Mat. 15. Mar. 7. Eph. 6.

[blocks in formation]

LEVIT.

12. Sancti eritis, quoniam ego fan-
&tus fum, 1. Pet. 1.

18. Qui fecerit homo, vivet in ea,
Rom. 10. Gal. 3.

19. Non perjurabis, Mat. 5.
19. Diliges proximum tuum ficut te-

ipfum, Rom. 13. Gal. 5. Jac. 2.
Mat. 22. Mar. 12.

19. Diliges proximum tuum, Mat.
5.

20. Qui maledixerit patri, & matri,
&c. Mat. 15.

24. Oculum pro oculo, Mat. 5.
26. Quoniam inhabitabo in illis, &
inambulabo, &c. 2. Cor. 6.
NUMER I.
9. Os non comminuetis ex eo, Joa.

19.

DEUTER.
4. Etenim Deus nofter ignis confu-
mens eft, Heb. 12.

5. Non concupifces, Rom. 7. 13.
5. Non occides, Mat. 5. Luc. 18.
5. Non mochaberis, Mat. 5. Luc.
18.

5. Non furtum facies, Luc. 18. Rom.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

5. Comprehendam fapientes in aftu
tia eorum, 1. Cor. 3.
LIBER PSALM.

2. Quare fremuerunt gentes, Act. 4.
2. Filius meus es tu, ego hodie ge-
nui te, A&t. 13. Hebr. 1. S.
2. Reges eos in virga ferrea, Apo-
Аро

cal. 2. 19.

4. Irafcimini, & nolite peccare, Ephef. 4.

5. Sepulcrum patens eft guttur eo rum, Rom. 3.

6. Difcedite à me omnes, qui operamini iniquitatem, Mat, 7. 25.

[blocks in formation]

ejus? Heb. 2.

8. Omnia fubjecit fub pedibus ejus, 1. Cor. 15.

9. Quorum os maledictione, & ama

ritudine plenum est, Rom. 3. 13. Non eft juftus quifquam, non eft intelligens, Rom. 3.

13. Veloces pedes eorum ad effundendum fanguinem, Rom. 3. 15. Providebam Dominum in confpe&tu, &c. Act. 2.

15. Non dabis sanctum tuum videre

corruptionem, Act. 2. 13.

17. Ego ero fidens in eum, Heb. 2. 17. Propterea confitebor tibi in Gen

ribus Domine, Rom. 15. 18. Et quidem in omnem terram exivit fonus eorum, Rom. 10. 21. Eli, Eli, lamma saba&thani, Mat. 27. Mar. 15.

21. Diviferunt fibi veftimenta mea,

Mat. 27. Joan. 19.

21. Nunciabo nomen tuum fratribus meis, Heb. 2.

23. Domini eft terra, & plenitudo ejus, 1. Cor. 10.

24. Odio habuerunt me gratis, Joan. 15.

30. In manus tuas commendo fpiritum meum, Luc. 23.

31. Beati, quorum remiffæ funt iniquitates, Rom. 4.

33. Qui enim vult vitam diligere, &

dies videre bonos, 1. Pet. 3. 39. Hoftiam, & oblationem noluifti, Heb. 10.

40. Qui manducat mecum panem,

Joan. 13.

43. Propter te mortificamur tota die, Rom.8.

44. Thronus tuus Deus in fæculum fæculi, Heb. I.

5o. Ut juftificeris in fermonibus tuis,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Joan. 19.

77. Aperiam in parabolis os meum,

Mat. 13. 77. Panem cœli dedit eis, Joan. 6. 81. Ego dixi, dii eftis, Joan. 10. 88. Inveni David fervum meum, A

&or. 13. 90. Angelis fuis mandavit de te, Mat. 4. Luc. 4. 93. Dominus novit cogitationes fapientum, quoniam vanæ funt, 1. Cor. 3. 94. Hodie li vocem ejus audieritis, Heb. 3. 94. Sicut juravi in ira mea, Heb. 4. 96. Et adorent eum omnes angeli ejus, Heb. 1.

101. Tu in principio Domine terram fundafti, Heb. 1.

103. Qui facit angelos fuos fpiritus,

Heb. I.

108. Et epifcopatum ejus accipiat alter, Act. I.

109. Dixit Dominus Domino meo, Mat. 22. Luc. 20. Act. 2. 109. Sede à dextris meis, Heb. 1. 109. Donec ponam inimicos tuos fca.

[blocks in formation]

1. Nifi Dominus fabaoth reliquiffet nobis femen, Rom. 9.

5. Homo plantavit vineam, Mat. 21. Mar. 12. Luc. 20.

6. Sanctus, fanctus, fanctus, Domi

nus Deus fabaoth, Apocal. 4. 6. Auditu audietis, & non intellige

tis, Mat. 13. Mar, 4. Luc. 8. Act.

28. Joan. 12. Rom. II.

7. Ecce virgo in utero habebit, Mat.

I.

8. Ecce ego, & pueri mei, quos dedit mihi Deus, Heb. 2.

9. Terra Zabulon, & terra Nephthali, Mat. 4.

10. Si fuerit numerus filiorum Ifrael

tanquam arena maris, Rom. 9. 11. Revelabitur ille iniquus , quem Dominus interficiet fpiritu oris fui, 2. Theff. 2.

11. Erit radix Jesse, Rom. 15. A&t.

[blocks in formation]

Cor. 2.

40. Quis enim cognovit fenfum Domini? aut quis confiliarius ejus fuit? Rom. II.

41. 44. Ego fum primus & noviffimus, Apoc. 1. & 22.

42. Ecce puer meus, quem elegi, Mat.

12.

43. Ecce nova facio omnia, Apocal 21. 2. Cor. 5.

45. Nunquid dicit figmentum ei, qui fe, &c. Rom. 9.

45.

Vivo ego, dicit Dominus, quoniam mihi flectetur omne genu, Rom. 14.

49. Pofui te in lucem Gentium, Act, 13.

49. Tempore accepto exaudivi te. &c. 2. Cor. 6. 8. 49. Non efurient, neque fitient ampliùs, Apoc. 7.

50. Tunc expuerunt in faciem ejus,

Mat. 26.

52. Quàm fpeciofi pedes evangelizan tium pacem, Rom. 10.

52. Propter quod exite de medio eorum, & feparamini, &c. 2. Cor.

6.

52. Nomen Dei per vos blafphemaRom. 2

tur,

52. Quibus non eft annuntiatum de videbunt, Rom. 15.

eo,

53. Domine, quis credidit auditui noftro? Rom. 10. Joan. 12. 33. Ipfe infirmitates noftras accepit. Mat. 8.

53. Tanquam ovis ad occifionem, Actor. 8.

53. Et cum iniquis reputatus eft, Mar. 15. Luc. 22.

53. Qui peccatum non fecit, nec inventus eft dolus, 1. Pet. 2. I Joan. 3.

53. Qui peccata noftra pertulit in corpore, 1. Pet. 2.

54. Lætare fterilis, quæ non paris, Gal.

[blocks in formation]

II.

60. Et portæ ejus non claudentur per diem, Apoc. 21. 60. Et civitas non eget fole neque lu na, Apoc. 21.

60. Nox ultra non erit, Apoc. 22. 61. Spiritus Domini fuper me, Luc. 4. 62. Dicite filia Sion: Ecce rex tuus ve nit, Mat. 21.

64. Quod oculus non vidit, nec auris audivit, &c. I. Cor. 2. 65. Inventus fum à non quærentibus me, Rom. 10.

65. Tota die expandi manus meas ad populum non credentem, Rom.

IO.

65. Novos verò cœlos, & novam terram, 2. Pet. 3. Apoc. 21. 66. Cœlum mihi fedes eft, Act. 7. 66. Ubi vermis eorum non moritur, Mar. 9.

JEREM. 7. Vos autem feciftis illam fpelun cam latronum, Mat. 21. Mar. I. 11. Luc. 19. 9. Qui gloriatur, in Domino glorie tur, 1. Cor, 1. 2. Cor, 10,

10. Quis non timebit te Dominé ? Apoe. 15.

17. Ego fum fcrutans renes, & corda,
Apoc. 2.

31. Vox in Rama audita est, Mat. 2.
31. Ero vobis in patrem, & vos eritis
mihi in filios, 2. Cor. 6.
31. Ecce dies venient, dicit Dominus,
& confummabo fuper domum If-
rael, & fuper domum Juda re-
ftamentum novum, Heb. 8.
31. Hoc autem teftamentum, quod te-

ftabor ad illos, &c. Dabo leges meas in cordibus eorum, Heb. 10. 1. Cecidit, cecidit Babylon magna, Apoc. 18.

EZECH.

3. Accipe librum, & devora illum, Apoc. 10.

20. Qui fecerit homo, viver in ea,
Rom. 10.

32. Sol obfcurabitur, & Luna non da-
bit lumen fuum, Mat. 24.
36. Nomen Dei per vos blafphema-
tur inter Gentes, Rom. 2.
DANIEL.

9. Cùm videritis abominationem de-
folationis, quæ dicta eft à Daniele
propheta, Mat. 24. Marc. 13. Lu.

21.

O SEE. 1. Et erit: In loco,ubi dictum eft eis:

Non plebs mea vos, &c. Rom. 9. 2. Vocabo non plebem meam, ple

bem meam, Rom. 9. 1. Pet. 2. 6. Mifericordiam volo, & non facri

[blocks in formation]

000000000000

HEBRAICORUM, CHALDEORUM, GRÆCORUMQUE NOMINUM

INTERPRETATIO.

ARON, Mons, five monta

nus.

Abba, Pater, Syrum eft verbum.

Abarim, Tranfitus plur. num. five

tranfeuntes.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Adam, Homo, five terrenus, aut Ru- Amorrhæi, Amari, Rebelles.

fus.

Adon, Dominus, aut basis.
Adonai, Domini mei, numero multi-
tudinis: unum eft ex nominibus
Dei, quod interpres aliquando

Amos, per aleph, Fortis, pater Ifaiæ.
Amos, per ain, Oneratus, unus ex
duodecim Prophetis.
Amri, per aleph, Amarus, vel lo-

quens.

Amri, per ain, Manipulus, vel dominium Princeps militiæ Ifraeliti

cx.

Anania, Nubes Domini.

Anathoth, Refponfiones, five canti

ca.

Andreas, Fortiffimus.

Anna, Gratiofa, five misericors.
Antiochia, pro vehiculo.
Aphrica, Hebraicè Pul dicitur, id eft,
Cafus, vel ruina, Ifaiæ 66. 19.
Aphrica, Nahum 3. 9. Put. Craffa,
five pinguis.

Apoftolus, Miflus, legatus.
Arabes, Vefpertini. 2. Par. 26. 7.
Arabes, Pfalm. 71. 10. Hebraicè Sa-
ba, id eft, Converfio.
Aram, Celfitudo, fublimitas.
Ararat, Maledictio tremoris.
Arbee, Quatuor,

Architriclinus, Princeps triclinii.
Areopagita, De Colle Martis.
Areopagus, Collis Martis.
Areuna, Arca, vel canticum.
Argob, Gleba, vel Glarea.
Armenia, Hebraicè dicitur Ararat,
Maledictio tremoris.

Arnon, Exfultans.

Arphaxad, Sanans.

Artaxerxes, Lumen, five maledictio.

Afaph, Congregans.

Afer, per famech, Vinctus, filius

Caath.

Afer, per fin, Beatitudo, five felici-
tas, filius Jacob.
Affuerus, Princeps & caput.
Affur, Infidians, five beatus.
Aftaroth, Greges, five divitiæ.

« ZurückWeiter »