Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Φιλοσοφίας και ου την Στωικών λίγω, ουδε την Πλατωνικήν, ή την Eri-
κουρείον τε και Αριστοτελικήν· αλλ' όσα είρηται παρ' εκάστη των αιρεσίων
σούτων καλώς, δικαιοσύνης μετά ευσεβούς επιστήμης εκδιδάσκοντα, τούτο
σύμπαν το ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΝ φιλοσοφίαν φήμι..

CLEM. ALEX. Strom. L. 1.

LONDON:

HOLDSWORTH AND BALL,

18, ST. PAUL'S CHURCH-YARD.

1830.

G. WOODFALL, ANGEL COURT, SKINNER STREET, LONDON.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

PAGE

Adkins's Sermon on the Sorrows of the Righteous, for the Sins of Mankind . . 185

Alexander's (Dr.) Outlines of the Evidences of the Christian Religion . . 282

Alexandrians, The .

376

Allen's Rise and Growth of the Royal Prerogative in England

452

Amulet, The . . . . . . . ·

542

·

Arnott's Elements of Physics

209

Binney's Illustrations of the Practical Power of Faith

Bray's (Mrs.) Fitz of Fitz-ford

132

Briggs's Translation of Ferishta's History of the Rise and Progress of the Moham-

medan Power in India .

. . 254

Brockedon's Illustrations of the Passes of the Alps

Passes of the Alps . . . . . 157

Bruce's State of Society in the Time of Homer

. 153

Burns on the Gairloch Heresy . . . . . . . . .

61

Burton's Diary, by J. T. Rutt

. 265

Calamy's Historical Account of his own Life

Carpenter's Guide to the Practical Reading of the Bible

. 186

- Popular Lectures on Biblical Criticism and Interpreta tion

. ib.

- Scripture Natural History

Castle's Introduction to Systematical and Physiological Botany

282

Christian Physiologist . .

· 137

Coleridge's (H. N.) Introduction to the Study of the Greek Classic Po

ets

153

Croly's Life and Times of George IV.

. 477

Crowe's History of France

.

·

519

Devotional Sonnets . . . . . . . . . .

. 281

Dominie's Legacy .

. 132

Drummond's Unitarianism no Feeble and Conceited Heresy . . . . 285

Elliot's Views in the East .

Erskine's (T.) Extracts from Letters by a Lady .

Gifts of the Spirit .

417

Essays on the Present Crisis in the Condition of American Indians . . . 77

Fletcher's Funeral Discourse on the Death of the Rev. W. Orine

Forbes's Adventures of Hatim Taï . . . . . . . ..

359

Forget-me-not, The . . . . . . . . . . . 463

Friendship's Offering . . .

462

Fuller's Tour through some parts of the Turkish Empire ..

. 248

Gleig's History of the Bible

519

Godwin's Substance of a Course of Lectures on British Colonial Slavery . . 456

Grattan's History of the Netherlands (Cabinet Cyclopædia) .

. 315

Hamilton's Remarks on certain Opinions respecting Universal Redemption . . 61

Hannibal's Passage over the Alps, by a Member of the University of Cambridge . 157

Hinton's History and Topography of the United States

os history and Topography of the United States . . . . 4715

- Treatise on the work of the Holy Spirit, in Conversion

m Conversion . .

Hoppus's Lecture on Mental Philosophy and Logic

. 107

. . . . . 428

Hull's Discourses on important Theological Subjects .

Humboldt's Personal Narrative of Travels in the Equinoctial Regions of the New

Continent . .

Hurn's Reasons for Secession from the Church of England . . . . 113

Jefferson's Correspondence and Private Papers . .

. 139

Jewsbury's (Miss) Three Histories . . . . . . . . . 350

Illustrations of the Exodus . . .

Insect Architecture (Library of Entertaining Knowledge) . . . . . 37

Transformations . . . .

Iris, The . . . . . . . . . . . . . 462

Irving's Life and Voyages of Columbus . . . . . . . . 93

Juvenile Forget-me-not . . . . . . . . . . 560

Lardner's (Dr. N.) Works ..

; . ; . : · ·

· 58

Lauder's Account of the Great Floods in Moray, in 1829

410

Leifchild's Help to the Reading of the Scriptures . . . . . . 569

Library of Entertaining Knowledge. Insect Architecture .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Library) . . . . . . . .

Newnham's Essay on Superstition . . . .

-- Illustrations of the Exodus . . .

90

New Year's Gift and Juvenile Souvenir .

Niebuhr's Dissertation on the Geography of Herodotus . . . . . 312

Olive Branch, The . . . .

. 569

Orme's (Rev. W.) Life and Times of Richard Baxter ..

381

Pannizzi's Italian Poets. . i . .

Quin's Historical Atlas

.

.436

.
.

is, • 516
Raffles (Sir S.) Memoir of the Life and Public Services of. By his Widow . .
Randolph's Correspondence and Private Papers of Jefferson · ..

139

Rhind's Studies in Natural History . . . .

. 86

Remembrance, The .

. 542

Report of the Proceedings of the British and Foreign Unitarian Association . 285

Riland's (Rev. J.) Ecclesiæ Decus et Tutamen . ..

. 113

Ritchie's Game of Life . . .

. 132

Roberts's World of Children .

. . . . 88

Rogers's Italy :. : . . .

. 524

Roscoe's Tourist in Italy

.

. .


. ib.

Russell's (Dr. M.) Life of Oliver Cromwell

. . . . . . . 93

Rutt's Diary of Thomas Burton, &c. . .

265

Sargant's Life of Archbishop Cranmer .

.433

Scales's Principles of Dissent . . .

Scott's (Sir W.) History of Scotland . .

. 99

--- Letters on Demonology and Witchcraft .

501

Smith's Sermon on the Holy Authority and Binding Character of the Law of the

Sabbath . . . . . . . ·

· · 327

Smyth's Treatise on the Forgiveness of Sins .. ..... . . . 61

Soames's Sermons on the Doctrines of the Anglo-Saxon Church . . . 365

- History of the Reformation of the Church of England,

Suggestions for the Amendment of the Statutes relating to the Due o rance of

the Lord's Day. .. .

Stebbing's History of Chivalry and the Crusades . . . . . 167

Stratten's Book of the Priesthood

.. . 532

Tayler's Perpetuity of the Christian Dispensation, viewed in Connection with the

Progress of Society . . . . . . . .

285

Thomson's History of Chemistry. . .

. . 519

Visits to the Religious World . .

137

Wardlaw's Essays on the Assurance of Faith, and the Extent of the Atonement. 61

Wickham and Cramer's Dissertation on the Passage of Hannibal over the Alps . 157

Williams's Life and Actions of Alexander the Great . . . . . 497

- Essays on the Geography of Ancient Asia .

.

.

. . . ib.

Winter's Wreath, The . . . .

. . . . . 462

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

THE

ECLECTIC REVIEW,

For JULY, 1830.

Art. I. Memoir of the Life and Public Services of Sir Thomas

Stamford Raffles, F.R.S. &c. particularly in the Government of Java, 1811--16, and of Bencoolen and its Dependencies, 1817–24. By his Widow. 4to. pp. 838. Price 21. 12s. 6d.

London, 1830. TT is but a short time since we had to lay before our readers,

the chronicle and brief abstract of the life and public services of a highly distinguished officer in the employment of the East India Company; and we are now furnished with an opportunity of offering a similar tribute of regret and admiration to the memory of an individual not less eminent, and whose services, though requited with something very like ingratitude, have not been surpassed in importance by those of any of his predecessors in similar circumstances. It seldom happens to a Government, that it can reckon among its agents, two such men as Sir Thomas Munro, and Sir Stamford Raffles; and still more rare is it to find such vigorous and effective administrators perfectly to the taste of their principals. There is usually a slowness to understand their worth; and, when it is comprehended, a want of generous confidence in their wisdom and integrity, is apt either to withhold from them the instruments and opportunities of action, or, when compelled to give them a fair field, to watch them with jealous vigilance, and to criticise their measures with mean and miserable captiousness. It is, accordingly, not too much to say respecting the great men of whom we are now speaking, that they were both neglected by their employers, until Sir Thomas Munro was forced upon their notice by the admiration of his comrades and coadjutors, and until

VOL. IV. N.S.

an and mespecting theo neglectepon their mountil

B

« ZurückWeiter »