Abbildungen der Seite
PDF

mre dig .......

[ocr errors]

Victory

HYMN

HYMN
Oriel ...

131

8. 8. 6. 8. 8. 6.
Praise, my Soul .................

129
Chorley .....

.............

354
Regent Square ....

..........48, 83, 250
Eastbourne

459
Sieh, hier bin ich (Jeg er rede til at bede) 276

Purleigh

... 95, 390
8. 7. 8 L.

8. 8. 7. 7. 8. 8. 8.
Austrian Hymn

..12, 88

Op, thi Dagen nu frembryder ......
Bethany (Smart)

... 160
.... 77, 436, 488
Bithynia ..........

295

8. 8. 7. 8. 8. 7. (Trochaic).
Debenham .........

190

Naglet til et Kors paa Jorden
Deerhurst .........

121

vors paa Jorden ................271. 558
Golden Sheaves .........

525, 528

Paa sit Kors i Dødens Smerte ...............311, 320
Love Divine No. 2 ..........

114

8. 8. 7. 8. 8. 7. (Iambic).
Durchbrecher. alle Bande (0 du store

Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn,
Seierherre) -

.15, 81, 202,

303

(Kom hid til mig, enhver især) ..............85, 229
Rex Gloria ........

..62, 86
Ripley ....................

109, 578

8. 8. 7. 8. 8. 7. 7.
Rosenmüller

408, 449

Min Sjæl og Aand, opmuntre dig
Supplication .............

264
Welt ade (Rosenmüller)

08, 449

8. 8. 7. 8. 8. 7. 8. 7.
8. 7. 8 L. (Iambic).

I denne verdens Sorger sænkt ..........-- 391
Durch Adams Fall (Jeg beder dig, min Her-

8. 8. 7. 8. 8. 7. 8. 8. 8. 8. 4. 8. 8.
re Gud) ...

**** 296, 434 Jeg har dig hjerteligen kjær (German) ....... 393
Frisk op, min Sjæl

282

8. 8. 8.
8. 7. 8. 7. 3.
Dies Irae (Lindeman)

601
Etiam et mihi
........... 268

8. 8. 8. 3.
8. 7. 8. 7. 4. 4. 7. 4. 4. 7.
St. Aelred .................

242
Frisk op, min Sjæl ............

282
Mit Haab og Trøst og al Tillid

428

8. 8. 8. 4.
Olbridge

605
8. 7. 8. 7. 4. 4. 8. 7.
St. Gabriel ...

452
Es geh, wies woll auf dieser Erd (Et trofast

Resignation

238

..
Hjerte, Herre min)

163

Shoreham ..............
I Jesu søger jeg min Fred
..........370, 418

324
8. 7. 8. 7. 4. 7.

8. 8. 8. 4. 8.
Mannheim ....
......215, 285 Jeg har min Sag til Gud hjemstilt ..

481
Orient Morning
St. Raphael

8. 8. 8. 6.
Störl ...........

166 Just as I am .....
8. 7. 8. 7. 8. 8. 7.

8. 8. 8. 6. 12 L.
Ach Gott, vom Himmel

424 Den store hvide Flok .....

........... 492
Allein Gott in der Höh sey Ehr (Alene Gud
i Himmerig) .......

8. 8. 8. 7.
.............2, 79, 369
Aus tiefer Noth (Af Dybsens Nød) 102, Quem Pastores Laudavere.....

.........................102, 273, 309, 409
Es geh, wies woll (Et trofast Hjerte, Her-

8. 7. 8. 7. 6. 6. 6. 6. 7.
re min).

163 Ein feste Burg (Vor Gud han er saa
Es ist das Heil uns kommen her (Guds Søn

fast en Borg) .............................17, 106, 137, 270
er kommen til os ned) .........
Es ist gewisslich an der Zeit (Hvad kan os

8. 7. 8. 7. 6. 6. 8. 8.
komme til for Nød) 18, 249, 345, 527, 604 Se Solens skjønne Lys og Pragt.....269, 344, 589
Herr, wie du willst (0 Helligaand, du Skat

8. 7. 8. 7. 7. 7.
saa skjøn).

380
Nun freut euch. lieben Christen Gmein.

Amen, Jesus han skal raade ................35, 493, 563
(Nu fryde sig. hver kristen Mand)

Dretzel ..........
..............3, 13, 205, 526

Gott des Himmels und der Erden (Himlens
Wenn mein Stündlein vorhanden ist (Naar

Gud og Jordens Herre)...59, 210, 407, 426, 544
Tid og Stund den er forhaand) 206,

Naar mit Øie, træt af Møie ..................274, 353, 399

Prescott .........
........ 313, 582

496
8. 7. 8. 7. 8. 7. 7.

8. 7. 8. 7. 7. 7. 8. 8.
Baden

.... 603

Jesus, dine dybe Vunder (Comme un cerf
8. 7. 8. 7. 8. 8. 7. 7.

attere brame )......................53, 170, 277, 297, 298

Nu er Frelsens Dag oprundet ............
Du, 0 schönes Weltgebäude (Jesus er mit

191
Over Kedron Jesus träder ............

302
Liv i Live)

............. 42, 319
Kjærlighed er Lysets Kilde ......363, 448, 513

Werde munter, mein Gemüthe (Vær nu

glad og vel tilmode) ....37, 260, 325, 381, 455
8. 7. 8. 7. 8. 8. 7. 8. 8. 7.

8. 7. 8. 7. 8. 4. 7.
Et lidet Barn saa lysteligt (Dies est Læ-

Maria hun er en Jomfru ren ...

290
titiæ ) ...

................. 185, 189, 301, 383
8. 7. 8. 7. 8. 8. 8. 4. 8.

8. 7. 8. 7. 8. 7. 4.
Allein zu dir (Alene til dig, Herre Jesu

Christ lag in Todesbanden (Den Herre Krist
Krist) .

i Dødens Baand ...
8. 7. 8. 7. 12. 12. 11.

8. 7. 8. 7. 8. 7. 7. 8. 7. 7.
Eins ist Noth (Et er nødigt) ................. 227

... 227.

Jag tror pa Gu

Jag tror på Gud och vet (German) ......recome..29

.....: 241

-25, 192, 510

450

500

[ocr errors]
[ocr errors]

enses

[ocr errors]
[ocr errors]

S

[ocr errors]

....275

[ocr errors]

........ 390

.

......................

*

*

- 112

-....

[ocr errors]

HYMN

HYMN
8. 7. 8. 7. 8. 7. 4. 6. 8.

108. 4 L.
Ich ruf zu dir (Jeg raaber, Herre Jesus Benediction (Ellers) ........

54
Krist) ........

Dalkeith ........

235
8. 7. 8. 7. 8. 7. 7. 8. 7. 7.

Eventide

.......126, 310, 552
Langford

484
Store Gud, som dig til Ære......

Sursum Corda
. 8. 7. 8. 7. 8. 8.

10s. 6 L.
Herr, ich habe misgehandelt (Herre, jeg

Tenterden ............ ......

396
har handlet ilde) ........................251, 299, 402, 497
Lost and found .................

398

10. 10.
Stilla jag på dig vill akta .....
338 Lammas

150
8. 8. 8. 8. 4.

10. 10. 11. 10. 9. 11.
Gelobet seist du, Jesus Christ (Du være lo-

Angels of Jesus .......
vet, Jesus Krist) ......
..............184, 335

10. 10. 11. 11.
8. 8. 8. 8. 8. 8. 6. 6.

Hanover
Mach hoch die Thür (Lift up your Heads) 158

11. 5. 11. 10.
8s. 7 L.

Guds Menighed, syng ......
Kirken den er et gammelt Hus.......................... 132

11. 9. 11. 9. 6. 5. 9.
8. 8. 8. 8. 8. 8. 7.

Saa vil vi nu sige hverandre Farvel ..............
Guidance ............

216

11. 9. 11. 9. 9.
88. 6 L. (see L. M. 6 L.)

Der mange skal komme .........
85. 8 L. (seo L. M. D.)

11. 10. 4 L.
Schmücke dich, o liebe Seele (Nu skal du,
min Sjæl, dig smykke) .....

.. 149
Consolator (Alma) .................

438
Eastwell

... 224
8s. 9 L.
Eirene

.226, 517
Komm, heiliger Geist, Herre Gott (Kom

Jehovah (Worship) .....

...23, 74
Helligaand, Herre Gud) ....
375 O perfect Love

538
8s. 10 L.
Tank, naar engang den Taage

537
Visio Domini.

294
Vi tro og trøste paa en Gud (Wir glauben

Wesley ......................
all)

Willingham ......

549
E. 9. 6. 6. 6. 6. 5.
Nun bitten wir den heiligen Geist (Nu bede

11. 10. 8 L. (Dactylic).
vi den Helligaand) ......

39 Jesus, din søde Forening at smage...........377, 461
8. 9. 8. 9. 8. 8. 9. 9. 8. 8.

11. 10. 11. 10. 10. 10.
0, kom dog hver, som Synd .
........ 435 Omnia

...... ............. 556
9. 8. 4 L.

11. 11. 11. 5.
0, lad din Aand nu med os være .........91, 142

Integer Vitae

565
9. 8. 6 L.

Herzliebster Jesu (Vreden din afvend)
Den signede Dag
........379, 506

........... 75, 84, 104, 300
9. 8. 9. 8. 8. 8.

11s. 4 L.
o das ich tausend Zungen hätte .....

St. Luke's
.......... 10

............ 580
Naar Synderen ret ser sin Vaade. Hvo ved,

115. 5 L.
hvor nær (Moeck) .......
.............. 173, 4 Adeste Fideles ...

.......195, 340, 570
Wer nur den lieben Gott (Hvo ene lader

11. 11. 12. 11.
Herren raade).

230, 333, 581
Wer weiss, wie nahe mir mein Ende (Hvo

Glad Tidings ..........

...................... 200
ved, hvor nær)
..............445, 579

11. 12. 12. 10.
9. 8. 9. 8. 9. 9.
Nicæa.

........ 72
Bryd frem, mit Hjertes Trang at lindre....... 171

12. 5. 12. 5. 6. 6. 5. 8.
9. 8. 9. 8. 9. 9. 8.

Vaagn op, du som sover
Som tørstige Hjort monne skrige

12. 4 L.
9. 4 L.
I prægtige Himle ................

. 19
Med Sorgen og Klagen hold Maade ..... 595

14. 14. 4. 7. 8.
9. 10. 9. 10. 10. 10.

Lobe den Herren, den mächtigen König (LO.
Jubilate

358 ver den Herre) .......

.....5, 187, 387
10. 4. 10. 4. 10. 10.

143. 4 L.
Lux Benigna

546

Behold, the Bridegroom cometh .... .................... 512
Sandon.

572

P. M.
10. 6. 10. 6. 7. 6. 7. 6.
Glade Jul...

188
Jerusalem, du hochgebaute Stadt ...........610, 613 I Jesu Navn ..

247
10. 6. 10. 6. 8. 8. 4.

Mitten wir im Leben sind (Midt i Livet
ere vi) ...

240
St. Olaf

..... 143

Wachet auf (Zions Vægter) 80, 165, 279,
10, 8. 8. 10. 7.

......364, 508, 590
Herre Gud Fader, du vor høi'ste Trøst..

Wie schön leuchtet der Morgenstern (Af

Høiheden oprunden er) 183, 220, 252,
10. 10. 5. 10.

......... 329, 366, 374
0, wie selig

-- -- 596 Gott sei gelobet (Gud være lovet evig nu) 156

............

.

159

[ocr errors]

Inder of Subjects

[ocr errors]

This index does not contain references that may be found conveniently in
the Table of Contents.

Abiding in Christ, 30, 57, 109, 351, 353, 437, 482.
Activity and Zeal, 254, 256, 257, 283.
Affliction, 217, 218, 240, 242, 271, 503, 516, 524.
Angels, 24, 122, 269, 542.
Atonement, 301, 306, 309, 314, 316, 318, 483.
Beginning of Service, 33–45. Also the following: 32, 73, 134, 135, 260, 355, 374, 375,

376, 382, 426.
Benevolence, 274, 449, 450, 452, 500.
Brotherly Love, 397, 405, 406, 407, 412, 451.
Children's Services, 570-578. Also the following:105, 110, 111, 107, 146, 178, 179, 458
Church of Christ, 78_89. Also the following: 47, 116, 132, 134, 245, 253, 424, 427 525. ..
Close of Service, 46_59. Also the following: 31, 75, 136, 137, 138, 140, 261.
Communion of Saints, 78, 86, 397, 405, 406, 407, 412, 468, 495.
Confession of Faith, 71, 76.
Confession of Sin, 96–104. Also the following: 273, 400, 441, 442, 497, 499, 522, 523.
Consecration, 94, 105, 107, 111, 227, 299, 398, 410.
Conversion, 356, 389, 390, 401, 402, 404.
Creation, 3, 8, 28.
Cross and Comfort, 237, 267, 277, 284, 342, 453, 465, 466, 503, 516, 517, 524, 553.
Eternal Life, 341, 492, 493, 513, 590, 592, 612, 618.
Faith, 27, 81, 163, 243, 244, 377, 390.
Following Christ, 91, 257, 338, 372, 394, 408, 475.
God – Almighty, 5, 12, 60, 385.
God – Eternal, 1, 61, 64.
God – Holy, 62, 72, 74.
God - Loving, 68, 434, 436, 448, 459, 476.
God – Merciful, 9, 20, 28, 450, 478.
Gospel, The, 123, 135, 171, 251. See Invitation.
Grace, '15, 28, 268, 276, 344, 414, 434, 440, 442.
Heaven, 607–618. Also the following: 52, 239, 250, 252, 263.
Heavenly Mind, 58, 248, 298, 354, 409, 462,
Holiness, 246, 279, 444, 469, 500, 501.
Holy Ghost, — Our Comforter, 39, 235, 374, 380, 381, 382.
Holy Ghost, - Our Guide, 26, 266, 354, 375, 376, 383.
Holy Ghost, – Our Teacher, 18, 125, 358, 426, 498.
Hope, 236, 237, 252, 373, 487, 509.
Humility, 276, 310, 408, 469
Invitation, 159, 173, 393, 401, 411, 413, 433, 435, 438, 486.
Jesus Christ, -- Our Atoner, 96, 98, 262, 265.
Jesus Christ, - Our Example, 30, 225, 279, 392, 394.
Jesus Christ, - Our High Priest, 267, 319, 321, 357, 477.
Jesus Christ, - Our King, 6, 117, 168, 292. See also Hymns for Advent and As-

cension.
Jesus Christ, - Our Light, 33, 219, 220, 221, 223, 224, 259, 444.
Jesus Christ, - Our Redeemer, 66, 174, 307, 373, 432.
Jesus Christ, - Our Righteousness, 22, 27, 236, 396, 415.
Jesus Christ, - Our Savior, 208, 211, 231, 278, 417.
Jesus Christ, - Our Shepherd, 300, 343, 345, 346, 403, 420, 525, 571, 575.
Jesus Christ, - Our Teacher, 221, 228, 279.
Judgment, 601, 604, 606.
Justification, 27, 205, 393, 404, 415, 439, 447.

Kingdom of Christ, see Church of. Also the following: 80, 89.
Law of God, 205, 416, 425, 455.
Lord's Day, 38, 40, 42, 471.
Love of God, 434. 'See also Christmas Hymns.
Love to God and the Savior, 50, 154, 169, 295, 347, 393, 398, 419, 474.
Missions, 112-127. Also the following: 29, 221, 223.
Obedience to God, 121, 216, 238, 413.
Patience, 233, 467, 475, 487.
Peace and Joy, 396, 418, 419, 480.
Perseverance and Faithfulness, 18, 165, 246, 372, 413, 487.
Pilgrimage, 86, 285, 286, 451, 458, 462, 468, 504, 505, 507.
· Praise and Prayer, 1–32. Also the following: 42, 43, 44, 63, 65, 74, 341, 358, 359,

360, 361, 385, 443, 446, 488, 545.
Providence, 212, 230, 284, 345, 421, 422, 454, 460.
Redemption, 281, 297, 373, 404, 456.
Regeneration, 99, 295, 386, 479.
Repentance, 273, 305, 388, 400, 402, 441, 484.
Resignation, See Submission.
Resurrection, 588–600. Also the following: 465, 506, 509, 513. See also Hymns

for Easter.
Salvation, 25, 81, 205, 411, 526.
Sanctification, 254, 266, 297, 353, 392, 457, 476.
Second Coming of Christ, 601-606. Also the following: 166, 172, 496, 508, 510, 511.
Submission, 215, 216, 233, 238, 370, 473, 481, 531.
Temperance, 283, 425, 500.
Temptation, 280, 282, 304, 430.
Thanksgiving, 10, 11, 19, 24, 31, 443, 529.
Trials and Conflicts, 240, 255, 271, 428, 464, 521.
Trust in God, 84, 85, 226, 237, 272, 284, 349, 350, 384.
Victory, 87, 270, 493. 494.
Warfare, 87, 258, 270, 489, 490, 491.
Watchfulness, 269, 429, 430, 485, 508, 510, 512.
Word of God, 134—140. Also the following: 46, 245, 251, 260, 261, 427, 573.

The names of the translators are given in this index.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

A Babe is born in Bethlehem. Philip Schaff, 1869, Al.....
A few more years shall roll....
A great and mighty wonder. J. Y. Neale, 1862....
A Lamb goes uncomplaining forth. Mrs. Elizabeth Charles, 1858,
A mighty fortress is our God. Book of Praise, Canada, Alt..
A pilgrim and a stranger. Miss Jane Borthwick, 1858........
Abide among us, we implore Thee. C. Doving, 1909......
Abide in grace, Lord Jesus. F. W. Detterer, 1890.............
Abide with me, fast falls the eventide.........
Abide with us, the day is waning. 0. H. Smeby, 1909.......
According to Thy gracious word.......

.......
Across the sky the shades of night......
Ah, holy Jesus, how hast Thou offended. R. Bridges, 1899...
Alas! and did my Savior bleed........
Alas, my God! my sins are great. Miss C. Winkworth, 1863....
All glory be to God on high. Miss 0. Winkworth, 1863...
All hail the power of Jesus' name.......
All my heart this night rejoices. Mixs C. Winkworth, 1858.
All praise to Thee, my God, this night........
All praise to Thee, O Lord.......
All that I was my sin and guilt........
Almighty Father bless Thy word.....
Almighty God, Thy word is cast......
Am I a soldier of the cross.....
Amid the world's deceitful cares. 0. Doring, 1901. ......
Ancient of Days, who sittest throned in glory.....
And now we must bid one another farewell. G. T. Rygh, 1908..
Angels from the realms of glory.........
Approach my soul the mercy-seat........
Arise, my soul, arise...................
Arise, O God, and shine.........
As after the water-brooks panteth. C. Doring, 1904
As God doth lead me I will go. Unknown, 1864..
As with gladness men of old.....
Asleep in Jesus, blessed sleep.................
Author of faith to Thee I cry........
Awake, my soul, and with the sun...
Awake, my soul, in joyful lays...............
Awake, Thou Spirit, who didst fire. Miss C. Winkworth, 1855..
Awake, thou that sleepest. 0. G. Belsheim, 1910.......
Be not dismayed, thou little flock. Mrs. Elizabeth Charles, 1858..
Beautiful Savior. Joseph A. Seiss, 1873.........
Before Jehovah's awful throne.......
Before the Lord we bow... ....
Before Thee God who knowest all. C. Doring, 1909......
Begone! vain world. C. Doring, 1904. .......
Behold a host, arrayed in white... Sanden, Smeby, Kvamme, Doring
Behold how glorious is yon sky. Henry R. Bishop, 1844...
Behold, how good a thing......
Behold the Bridegroom cometh. G. Moutrie, 1867
Behold the Lamb of God.....
Behold the sure foundation stone......
Beneath the cross of Jesus......
Blessed are the heirs of heaven. C. Doring, 1907..

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Tri..........

maation stone

[ocr errors]

321
590

« ZurückWeiter »