Abbildungen der Seite
PDF
[ocr errors]

UNI

275

ster Boner under

170. 2

132

Herr Jes Dahle).

min

HYMN

HYMN
Gaul

608 Jeg beder dig, min Herre Gud (Durch
Gelobet seist du, Jesu Christ (Du være lo-

Adams Fall) .......

..........296, 434
vet) ..............

84, 335 Jeg er rede til at bede (Sieh, hier bin ich,
Germany
180 Ehrenkönig) ....

... 276
Gethsemane (Redhead 76)
304 Jeg har dig hjerteligen kjær...........

393
Gibbons

Jeg har min Sag til Gud hjemstilt maar...... 481
Glade Jul

178 Jeg raaber fast, O Herre (Du fort de ma
Glad Tidings .....

200 detresse) ....

.........100, 218, 248
Golden Sheaves .....

...525. 528 Jeg raaber, Herre Jesus Krist (Ich ruf zu
Gott des Himmels und der Erden (Him

dir) .
lens Gud og Jordens Herre).............. 59,

Jeg ser dig, søde Lam, at staa 136, 254, 384, 511
............210, 407, 426, 54 Jeg synger Julekvad (In dulci Jubilo) ......... 199
Gott sei Dank durch alle Welt (Lübeck),

Jeg ved et evigt Himmerig .....

523
...........63, 127, 213 Jeg vil din Pris udsjunge (Aus meines Her.
Gott sei gelobet (Gud være lovet evig nu) 156 zens Grunde) ....... .........162, 280, 341, 367, 549
Gud Faders Søn enbaarne (Herr Christ der

Jeg vil mig Herren love ....... 148, 157, 197, 272
einig Gotts Sohn)

........ 167
Jehovah (Worship) ......

..........23, 74
Green Hill ........

70

Jerusalem, du hochgebaute Stadt...............610, 613
Guds Godhed vil vi prise (Von Gott will

Jesu Magister Bone ........

567
ich nicht lassen) .......... ................209, 266, 349 Jesus, dine dybe Vunder (Comme un cerf
Gud skal alting mage

351 attere brame) ................53, 170, 277, 297, 298
Guds Menighed, syng

11

Jesus, din Ihukommelse, 153, 154, 312, 415, 569
Guds Søn er kommen til os ned (Es ist das

............419, 569
Heil)

141 Jesus, din søde Forening at smage .........377, 461
Guidance .....

............. 216 Jesus, meine Zuversicht (Jesus er mit Haab

og Trøst) ...45, 223, 237, 331, 403, 411. 509
Hamburg ...

99 Jesus er mit Liv i Live (Du, 0 schönes
Hanover

60
Weltgebäude)

..........42, 319
Harmony Grove ...........

............. 234 Jesus, kom dog selv til mig ........ ...... 169
Heavenly Love (D.) ....... ............343, 437, 535 Jesus, my Life (Breslau) 221, 246, 337, 394, 584
Hereford ....
..... 495, 536 Jubilate ...

358
Her kommer dine arme Smaa. Arr. J. D....... 179 Just as I am ............

450
Herzlich lieb hab' ich dich.

......... 393
Herr Christ, der einig Gotts Sohn (Gud

Kirken den er et gammelt Hus.....
Faders Søn enbaarne)

............ 167 Kjæmp alvorlig nu, Guds Naade (Ringe
Herre Gud Fader, du vor høi'ste Trøst ..........

43

rect wenn Gottes Gnade) .........................146, 2
Herr Jesu Christ, du höchstes Gut (Arr

Kjærlighed er Lysets Kilde ............363, 448, 51
by J. Dahle) ..................

336 Kom, du Folkefrelser sand (Veni Redemp-
Herre Jesus Krist, min Frelser du est .......... 278 tor) ..

.....186, 376, 464
Herr, .ich habe misgehandelt (Herre, jeg

Komm. heiliger Geist, Herre Gott (Kom
har handlet ilde) ....... .............251, 299, 402, 49

Helligaand, Herre Gud)

375
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend

Komm, Gott Schöpfer. heiliger Geist (Kom
(Arr. F. M. C.) ..... ......................36, 128, 422 Helligaand med Skabermagt) ..............355, 43
Herr, wie du willst (0 Helligaand, du

Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn
Skat) .

(Kom hid til mig, enhver især) Arr. F.
Her vil ties (Hoff) .....
........571, 575 M. 0.

......85, 229
Herzliebster Jesu (Vreden din afvend)

Kreuznach

259
.......... 75, 84, 104, 300
Her vil ties (Lindeman) .........

Lammas

150
Herzlich thut mich verlangen (Mig hjertelig

Lancaster

454
nu længes) (F. M. C.) 231, 284, 315, 410, 47 Langford

484
Himlens Gud og Jordens Herre (Gott des

Lobt Gott, ihr Christen (Op alle som paa
Himmels) ............................59, 210, 407, 426, 544 Jorden bor) Arr. F. M. C...........52, 373, 423
Hjem jeg længes .........-
... 316 Leominster ........

352
Holborn Hill

115 Liebster Jesu, (Søde Jesu, vi er her) 34, 145
Hold oppe, Gud, hos os dit Ord (Erhalt uns,

Leonburg ... ..

......... 557
Herr) .......................138, 253, 308, 416, 427, 606 Lift up your heads (Macht hoch die Thür) 158
Hollingside ........

....... 92, 244, 503 Lobe den Herren, den mächtigen König
Hopkins (Twilight)

564 (Lover den Herre), Arr. F. M. C.......5, 187, 387
Hursley .........

...
566 Lost and found ..........

338
Hvad kan os komme til for Nød (Luther's

Luther Seminary .....

361
Hymn) (Es ist gewisslich an der Zeit)

Love divine No. 2 .....

114
......... 18, 249, 345, 527, 604 Lusatia ..

105
Hvo ene lader Herren raade (Arr. F. M.

Lux Benigna ........

546
C.). Wer nur den lieben Gott lässt wal-

Lübeck ..........

...........63, 127, 213
ten) Older Form, D. .........................230, 333, 581 Lüneburg (Ebeling)

....... ...177, 342
Hvo ved, hvor nær mig er min Ende (Wer

weist wie nahe mir mein Ende) ............445, 579 Mach's mit mir, Gott, nach deiner Güt
Hvor salig er den lille Flok .........

(Arr. J. D.)

......... 68, 400
Magdalen (Rest) .....

................... 476
Idag er Naadens Tid (Ach Gott, verlass

Magdalena (Stainer) ............. 203, 472, 514, 534
mich nicht),
217, 521 Mannheim

............215, 285
I denne verdens Sorger sænkt ......

391 Maria, hun er en Jomfru ren (Gebauer)......
I Himmelen, i Himmelen ......
263

.. 244
I Jesu Navn skal al vor Gjerning ske 247 Med Sorgen og Klagen hold Maade (Jam
I Jesus søger jeg min Fred ..............370. 418
418 moesta quiesce querela)

......... 595
Integer vitae

565 Meinhold

........33. 507, 599
I prægtige Himle

Melcombe ........

....... 67, 483, 541
Italian Hymn ... ................
123 Meirionydd .......

504
Mendelssohn

198
Jag tror på Gud, och vet (German)....

9 Merrial

........

.

9

[ocr errors]

Martyn

19

...... 562

[ocr errors]
[ocr errors]

500

[ocr errors]

by J. Dund den er forint) 206, 3

598

[ocr errors]

HYMN

HYMN
Mig hjertelig nu længes (Herzlich thut mir

Paa sit Kors i Dødens Smerte.271, 311, 320, 558
verlangen) ............ ..............284, 315, 410, 477 Paradise

616
Min Sjæl, min Sjæl, lov Herren Nun lob,

Peterborough ............

. 122
mein Seel, den Herren) (D.) ....................385, 468 Pleyel's Hymn

458
Min Sjæl, min Sjæl, lov Herren (Lindeman) 7 Praise, my soul
Missionary Hymn ................................. 120, 530, 577 Prescott

496
Sin Sjæl og Aand opmuntre dig.

46
Pro me Perforatus ...

431
Mit Haab og Trøst og al Tillid (D.)..........

D.) ................ 428
Purleigh

390
Mitten wir im Leben sind (Midt i Livet

Quem Pastores Laudavere
ere vi) .....

240
Morning Hymn
........................................ 539 Rathbun

262
Morwellhama

256
Redhead

..............464, 540
Munich .......
...............134, 372, 404 Red Wing Seminary .....

38
Regent Square

............ 48, 83, 250
Naar mig min Synd vil krænke ...................... 201

Resignation .........

238
Naar mit Øie, træt af Møie...............274, 353, 399 Rex Gloriæ

......... 62, 86
Naar Synderen ret ser sin Vaade (Moeck)

Ringe recht wenn Gottes Gnade (Kjæmp
............173, 443 alvorlig ) ........

....................146. 255
Naar Tid og Stund den er forhaand (Wenn

Requiem

............
mein Stündlein vorhanden ist) 206, 313, 5 Rivaulx

... 388
Naar vi i største Nøden staa (Wenn wir in

Ripley

9, 578
höchsten Nöthen) ............56, 101, 207, 214, 524 Rockingham ..........

306
Naglet til et Kors paa Jorden (Arr. by F.

Rosenmüller

... 408. 449
Melius Christiansen)
... 271, 558 Rotterdam

327
Naomi ..................
... 442, 473 Rutherford

597
Narenza ........

429
Nicæa
72 Saa vil vi nu sige hverandre Farvel

51
Normanton ....

...... 144, 339 St. Aelred
Nottingham (St. Magnus) ........ ...........175, 365 St. Agnes ........

139. 292
Nu er Frelsens Dag oprundet ........ ........... 191 St. Anatolius
Nu hviler Mark og Enge (Nun ruhen alle

St. Anne

61, 421
Wälder) Arr. F. M. Č. ........287, 356, 551, 600 St. Audoen

89
Nu lader os da grave ned (Arr. F. M. C.) 59 St. Augustine ......

...........414, 487
Nun bitten wir den heiligen Geist (Nu bede

St. Bride

592
vi den Helligaand) ...

St. Catherine

474
Nun danket alle Gott (Nu takker alle Gud)

St. Christopher ...

321
..........31,
St. Cross .......

441
Nun freut euch, liebe Christen Gmein (Nu

St. Drostane

293
fryde sig hver kristen Mand) (D.).......

St. Edmund ...........

462
..............3, 13, 205, 52 St. Etheldreda

502
Nu rinder Solen op (Arr. by F. M. C.)...26, 48 St. Gabriel .........

452
Nu skal du, min Sjæl dig smykke

St. John ............

265
(Schmücke dich, 0 liebe Seele)........

......... 149
St. Luke's

580
St. Magnus (Nottingham) ...

365
O das ich tausend Zungen hätte ......

St. Mark

236
0 Durchbrecher aller Bande (0 du store

St. Mary

318
Seierherre) .......
.........15, 81, 202, 30 St. Matthew

470
O Fader vor i Himmerig (Vater unser im

St. Matthias

288, 586
Himmelreich ......97, 118, 317, 359, 401,

St. Olaf

143
..........406, 478, 585, 58 St. Petersburg

172
O Gud af Himlen, se hertil (Ach Gott, vom

St. Raphael

...............25, 192, 510
Himmel) ..

St. Philip
O Gud, du fromme Gud (Ach Gott, verlass

St. Theodulph (Valet ) .......... .8, 168, 460, 602
mich nicht) ............

................41, 222, 457 St. Peter, Oxford (C. M.
O Helligaand, du Skat saa skjøn (Herr, wie

Salzburg

532
du willst) ......
380 Sandford

232
O Hjertens Ve (0 Traurigkeit, O Herze.

Sandon.

572
leid) Arr. by F. M. C....
C. ...............................322, 430 Schumann

... 65, 69, 485, 618
O hvor salig er I dog I Fromme (0 wie

Seelenbräutigam

.............30, 505
selig seid ihr doch ihr Frommen) .................
596 Semper Aspectemus

490
Omnia .....

556 Se Solens skjønne Lys og Pragt 269, 344, 589
0 Jesu Christ, mein Lebens Licht .......... 125 Seymour ..................

561
0 Jesus, for din Pine (Arr. by F. M. C.)...... 479 Scheffler .......

225
0 kom dog hver, som Synd har gjort........... 435 Schmücke dich, 0 liebe Seele (Nu skal du
O lad din Aand nu med os være........................91, 142 min Sjæl) ...

149
0 Lam Gottes, unschuldig (0 Guds Lam

Schönster Herr Jesu .....

576
uskyldig). (Arr. F. M. C.) .......... ............. 147 Shoreham ....

553
Olbridge

............. 605 Singen wir aus Herzens Grund (Synge vi
Old Hundredth ...................... 1, 14, 21, 155, 174, 568 af Hjertens Grund) ...........

110
Olivet .......
.........456, 574 Som tørstige Hjort

453
Op alle, som paa Jorden bor (Arr. by F. M.

Southwell ...

609
C.)
...............52, 373, 423 Store Gud, som dig til Ære .........

47
O perfect Love.
538 Störl ...

166
Op thi Dagen nu frembryder
160 Søde Jesu, vi er her (Liebster Jesu

145
Oriel .........
131 Stilla jag på dig vill akta

338
Orient Morning
241 Stuttgart ............................

516
Over Kedron....
302 Supplication

264
O wie selig seid ihr doch ......
596 Sørg, 0 kiere Fader, du ..

328
O Traurigkeit, O Herzeleid (O Hjertens Ve),

Straf mich nicht (Træder nu til Herrens
(Arr. by F. M. C.) ....

.322, 43
Bord), (Arr. F. M. C.)

...108, 522
Paa Gud alene (Arr. by F. M. C.) .............350, 591 Sursum Corda

.............. .

.... 3 98

.........

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

...

.....

...... 113

HYMN
Tallis Canon

560
Tarsus

467
Thatcher ......

346
Tenterden

396
Theoctistus .......

307
Tichfield ........

32
Til dig alene. Herre Krist (Allein zu dir) 96
Toplady .

27
Træder nu til Herrens Bord (Straf. mir
nicht) .....

108, 522
Tænk, naar engang den Taage .......

537
Urswicke

371
Vaagn op, du, som sover .............

159
Valet will ich dir geben ............8, 168, 460, 602
Vater unser im Himmelreich (0 Fader vor
i Himmerig) 97, 118, 317, 359, 401, 406,

....................478, 585, 587
Via Dolorosa

267
Victory

...... 324
Vienna ..........

...16, 107, 119, 211, 397
Visio Domini

294
Vi tro og trøste paa en Gud (Wir glauben
all)

71
Vom Himmel hoch (Fra Himlen høit)

............... 133, 181, 291
Von Gott will ich nicht lassen (Guds God
hed vil vi prise)

............209, 266, 34
Vor Gud han er saa fast en Borg (Ein feste
Burg) ....

........17. 106, 137. 270
Vreden din afvend (Herzliebster Jesu)

............ 75, 84, 104, 300
Vær nu glad og vel tilmode (Werde mun.
ter)

............37, 260, 325, 381, 455

HYMN
Wachet auf, ruft uns die Stimme ( Zions

Vægter) .................80, 165, 279, 364, 508, 590
Wareham ..........

.................475, 593
Warrington

389
Waterstock .....

124
We all believe in one true God .....

76
W ebb ...................
Welt, ade (Rosenmüller)

.............408, 449
Wenn mein Stündlein vorhanden ist (Naar

Tid og Stund) ........... ..............206, 313, 582
Wenn wir in höchsten Nöthen (Naar vi i

største Nøden staa)......56, 101, 207, 214, 524
Werde munter, mein Gemüthe (Vær nu

glad og vel tilmode) ....37, 260, 325, 381, 455
Wer nur den lieben Gott (Hvo ene lader
Herren raade) ..........

......230, 333, 581
Wer weis, wie nahe mir mein Ende (Hvo
ved, hvor nær) ..............

............445, 579

112
W eyse ..............................................................................

611
Wie schön leuchtet der Morgenstern (Af

Høiheden oprunden er) 183, 220, 329, 366, 374
Willingham ...

549
Winchester Old

.............20. 82, 188
Windsor

314
Wir glauben all an einen Gott (Vi tro og
trøste paa en Gud)

71
Wolverhampton .......

243, 392
Woodworth ..........

447
Wychbold

262

[ocr errors]

Zions Vægter hæver Røsten (Wachet auf)

.....80, 165, 279, 508, 590

Metrical Inder of Tunes

99

HYMN

HYMN
C. M. 8. 6. 4 Lines.

Breslau .... ..............................221, 246, 337, 394, 584
Antioch

201
Canonbury .....

24
Azmon

386, 573
Das walt Gott ........

545
Caithness ......

501
Det kimer nu til Julefest .........

193
Chesterfield

446
Duke Street .........

..............28, 117, 444
Coronation

...... 6 Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort. (Hold
Dundee

64, 151, 152, 286,

440

oppe, Gud, hos os dit Ord) ..........138. 253.
Evan
............. 111, 135, 360, 425

....308, 416, 427, 606
Green Hill .......

Federal Street

..............90, 369, 433
...................
Lancaster ....

... 45

Fra Himlen høit (Vom Himmel hoch)
Lobt Gott, ihr Christen (Op alle, som paa

... 133, 181, 291
Jorden bor) .....

. ..52, 373, 423
Germany

180
Luther Seminary

Hamburg ..........

.................................. 361
Naomi

.....442, 473
Harmony Grove ...

................ 234
Normanton...

144, 339

Herr Jesu Christ, dich zu uns wend (Herre
Nottingham (St. Magnus) ..... ........ 175, 365

Jesus Krist, dig til os vend) .........36, 128, 422
Op alle, som paa Jorden bor (Lobt Gott, ihr

Her kommer dine arme Smaa ............................ 179
Christen) .......

52, 373, 423
Holborn Hill

115
St. Agnes ..........

............139, 292

Hold oppe, Gud, hos os dit Ord (Erhalt uns,
St. Anne

212, 261, 421

Herr) ......... ..............138, 253, 308, 416, 427, 606
St. Etheldreda

Hursley ............

566
St. Magnus (Nottingham)

175, 365

Jesus, din Ihukommelse 153, 154, 312, 415,
St. Mary ........

318

........... 419. 569
St. Peters Oxford .....

417

Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist (Kom
Semper Aspectemus

490

Helligaand med Skabermagt ) ...............355, 432
Southwell ........

609
Leonburg ..............

557
Weyse

611
Melcombe ...

... 67, 483, 541
Winchester Old .....

.20, 82, 188
Morning Hymn ..............

539
Windsor
.........

314

Naar vi i største Nøden staar (Wenn wir
Wolverhampton

... 243, 392

in höchsten Nöthen) 56, 101, 207, 214, 524
Nu lader os da grave ned

594
L. M. 85. 4 Lines.

O Jesu Christ, meins Lebens. Licht ......... 125
Ahends

258 Old Hundredth ............1, 14, 21, 155, 174, 568
Alstone
176 Rivaulx .........

388
Balcom
........ 412 Rockingham .........

306

[ocr errors]

..

..

... 441
-....293

[ocr errors]

---

[ocr errors]

...............

[ocr errors]

------- 351

140

..

......

.

HYMN

HYMN
St. Cross...

6. 4. 6. 4. 6. 6. 6. 4.
St. Drostane

Bethany (Mason) ..
Tallis Canon

...........4, 460

St. Edmund
Vom Himmel hoch (Fra Himlen høit)
............. 133, 181, 291

6. 4. 6. 6.
Wareham

... 475, 593
Hopkins (Twilight) ....

564
Warrington

389
Wenn wir in höchsten Nöthen (Naar vi i

6. 5. 4 L.
største Nøden staar) 56, 101, 207, 214, 524

Merrial

562
Woodworth .......

447

6. 5. 8 L.
S. M. 6. 6. 8. 6.
Urswicke

371
Aber ...........

103
Aynhoe ...........

489

6. 6. 4. 6. 6. 6. 4.
Bethlehem (Wesley)
469 America ...

519
Boylston ...

486
Faith

382
Carlisle .........

93
Italian Hymn.

73, 123
Dulce Domum

289
Olivet

456, 574
Franconia ...

228
Narenza

429

6. 6. 4. 8. 8. 4.
St. Audoen

89
St. John

ser .

-- 265
St. Bride ........

592
Sandford

232

6. 5. 6. 5. 11. 6. 6. 5.
Schumann

........65, 69, 485, 618
Nu rinder Solen op

26.
Thatcher

346

6. 6. 5. 6. 6. 5. 7. 8. 6.
S. M. D.

Gud skal alting mage..
Ascension Tide

368
Leominster

352

68.
.................

4 L.
St. Augustine

............414, 487 Ave, Maris Stella ..........
C. M. D. (8. 6. 8 Lines).

6s. 6 L.
All Saints .............
491 Pro me Perforatus ...

431
Beeforth .....

395
Castle Rising .......

6s. 8 L.

66
Hereford ........
............495, 536 Blessed Home

615
Jeg ser dig, søde Lam ............136, 254, 384, 511

233

Denby **
St. Matthew

470

6. 6. 6. 6. 8. 8.
L. M. D. (88, 8 Lines).

Bevan ........

.....357, 518, 520
Peterborough

.. 122
Darwall......

..........130, 348
Derwent *

405
L. M. 6 L.
Waterstock

124
Adoro

116

6. 6. 7. 6. 7. 6. 5. 5.
Brownell .

550
Colchester

347

In dulci Jubilo (Jeg synger Julekvad) ...--. 199
Machs mit mir, Gott ....................

...68, 400
Magdalen (Rest)

476

6. 6. 7. 7. 7. 7.
0 Fader vor i Himmerig (Vater unser im

Auf meinen lieben Gott (Fryd dig, du
Himmelreich) 97, 118, 317, 359, 401, 406,

Kristi Brud) ........
...............478, 585, 587
St. Catharina

6. 7. 6. 7. 6. 6. 6. 6.

474
St. Mark..

236 Ach Gott, verlass mich nicht (Idag er Naa.
St. Matthias .....
............55, 288, 586 dens Tid) -

... 217, 5:
St. Petersburg

172 Nun danket alle Gott (Nu takker alle
Scheffler
225 Gud) ......

. 31, 4
Tarsus

467 O Gott, du frommer Gott (0 Gud, du from.
Vater unser im Himmelreich (see 0 Fader

me Gud)

---...41, 222, 457
vor i Himmerig).

6. 7. 6. 7. 7. 7. 8.
4. 4. 7. 4. 4. 4. 7.

O Lamm Gottes, unschuldig (0 Guds Lam
Herre Jesu Krist, min Frelser du est....... 278 uskyldig) .......

- 147
4. 4. 7. 6.

7. 6. 7. 6. 3. 3. 6. 6.
O Traurigkeit, O Herzeleid

.......322, 430 Straf mich nicht (Træder nu til Herrens
Bord) ...............

............. 108, 522
4. 6. 8 L.
Requiem ..........

7. 6 7. 6. 6. 7. 7. 6.
----..... 598

598

Aus meines Herzens Grunde (Jeg vil din
5. 5. 7. 5. 5. 8.

Pris udsjunge) ...............162, 280, 341, 367. 542
Schönster Herr Jesu (Deilig er Jorden)........ 576 Von Gott will ich nicht lassen (Guds God.

hed vil vi prise) ...........................209, 266, 349
5. 5. 8. 8. 5. 5.
Seelenbräutigam
.................30, 505

7. 6. 4 L.

Ach bleib mit deiner Gnade (Bliv med din
5. 6. 10 L.

store Naade ) ..... ..................57, 182, 465, 583
Paa Gud alene

...................350, 391 O Jesus, for din Pine ....
5. 11. 11. 11. 11. 5. 5.

7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 4.
Far Verden, farvel

554 Rutherford

LUIU

[ocr errors]

-

[ocr errors]
[ocr errors]

...

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Webb ******

..........

113

.....

......

..

...

.

HYMN

HYMN
7. 6. 8 L.

Toplady.
Arcadelt .....

94

78. 7 L.
Aurelia ..........................61, 78, 283, 471, 494, 612
Crux Christi ...

204 Singen wir aus Herzens Grund (Synge vi af
Evarts
533 Hjertens Grund) ...

110
Ewing .............

614

78. 8 L.
Frankscot .....
Gaul

Crux Salutifera .....

305
608
Heavenly Love

.........343, 437, 535
Hollingside ....

.......92, 244, 503
Herzlich thut mich verlangen (Hjertelig

Martyn

244
mig nu længes) ........

Mendelssohn

198
............284, 315, 410, 47
Jeg raaber fast, O Herre (Du fort de ma

Salzburg

532

Tichfield
detresse)
............... 100, 218, 248

32
Jeg vil mig Herren love ..........148, 157, 197,

272

7. 8. 7. 8. 7. 3.
Jesu Magister Bone .......
Kreuznach ...

259
Dayspring

548
Magdalena (Stainer) ..........203, 472, 514, 534

7. 8. 7. 8. 7. 6. 7. 6. 7. 6.
Meirionydd

504

Min Sjæl, min Sjæl, lov Herren (Lindeman)
Missionary Hymn

7
...........120, 530, 577
Munich .........
...................134, 372,

Nun lob, mein Seel, den Herren ................385, 468

404
Rotterdam

327

7. 8. 7. 8. 7. 7.
St. Theodulph .......

0,602

Gaa nu hen og grav min Grav .............. 413, 588

Jesus, meine Zuversicht (Jesus er mit Haab
7. 6. 8. L. (Trochaic)

og Trøst) ................45, 223, 331, 403, 411, 509
Meinhold .......

...33, 507,
Sørg, o kjære Fader du
............ 328 Albert

.................... 87
7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 7. 6.

7. 8. 7. 8. 8. 8.
Via Dolorosa ...comecca......

267 Liebster Jesu, wir sind hier (Søde Jesu, vi
7. 6. 7. 6. 7. 7. 6.

er her) .................

............ 34, 145
Herr Christ, der einig Gotts Sohn (Gud

8. 3. 3. 6. 8 L.
Faders Søn enbaarne) ...
.... 167 Ebeling (Lüneburg) ....

...177, 342
7. 6. 7. 6. 7. 7. 7. 6.

8. 4. 7. 8. 4. 7.
Excelsius
...... 409 Birkdale ...

547
7. 6. 7. 6. 8. 7. 6.

8. 4. 8. 8.
Naar mig min Synd vil krænke .................. 281 Et Barn er født i Bethlehem .....

• 194
7. 6. 7. 6. 8. 8.

. 8. 6. 8. 6. 6. 6. 6. 6.
St. Anatolius........
..555 Paradise

616
7. 6. 7. 6. 8. 8. 7. 7.

8. 6. 8. 6. 8. 6. 8. 6.
Theoctistus.......

307 Ak, Fader, lad dit Ord, din Aand...........245, 451
7. 6. 8. 6. 8.
Morwellham ......

... 256
L.
Alford ..............................................................

............ 617

8. 6. 8. 6. 7. 6. 8. 6.
Bethlehem

196
7. 6. 8. 6. 8. 6. 8. 6.
St. Christopher . ..

321

8. 6. 8. 6. 8. 8. 6.
I Himmelen .....

............... 263
7. 7. 6. 7. 7. 8.
Nun ruhen alle Wälder (Nu hviler Mark og

8. 6. 8. 6. 8. 8. 7.
Enge) .......................................287, 356, 551, 600 Adoration ..............

... ....98, 332
7. 7. 7.

8. 6. 8. 6. 8. 8. 8. 6.
St. Philips ....

Hvor salig er den lille Flok
7. 7. 7. 5.

8. 7. 7. 7. 7. 7.
Capetown

498 We all believe in one true God
78. 4 L.

8. 7. 4 L.
Gott sei Dank durch alle Welt (Lübeck)

Arundel

...164, 559
...........63, 127, 213 Brocklesbury ............

323
Jesus, kom dog selv til mig ........
169 Dominus regit me

420
Kom, du Folkefrelser sand (Veni Redemp-

Hjem jeg længes

316
tor) .....
...............186, 376, 464 Rathbun

........ 262
Pleyel's Hymn .....
458 Ringe recht (Kjæmp alvorlig)

255
Redhead ...
....464, 540 Stuttgart

516
Seymour (Weber).
561 Wychbold

262
Vienna
..........16, 107, 119, 211, 397

8. 7. 4 L.
334

(Iambic).
Easter Hymn

Jeg ved et evigt Himmerig...

....... 523
78. 6 L.

Ach, Gott und Herr (Ak Herre from)........... 58
Bread of Heaven ........

257

8. 7. 6 L.
Dix

219
Fred til Bod (Hartmann) .......
40, 49 Dulce Carmen

.208
1 (Lindeman) 24, 326, 529. 531. '52

Her vil ties (Hoff) .........

..........571, 575
Gethsemane (Redhead 76 ) .... ..........27, 304 Her vil ties (Lindeman) ...

9
Red Wing Seminary .
...... 38 Lusatia ...

... 105

« ZurückWeiter »