Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

re

demptoris nostri Christi Ihesu, qui eiusdem auctor et caput est fidei conversi in ... (Lücke) pravum contra Regem eumdem Litwanis ipsis patenter auxilia contulistis, quodque propriis viribus non contenti, sed ambientes execrabiliter aliena ad terras et iura dicti Regis Vassallorumque suorum occupatrias manus extendere presumpsistis, et iniurias iniuriis cumulantes itinera publica per que ad Regnum Polonie liber et utilis habebatur accessus impedistis, et sustulistis omnino illa ad predictorum infidelium terras preiudi. ciabiliter retorquentes. Et quamquam crimina huiusmodi semel et iterum nostris auri. bus inculeata ad credendum bec nos non facile inclinaremus, quia tamen multiplicatis relatoribus crevit in famam nos ex hiis vehementi amaricatione commoti, periculis que ex iis nasci possent ante tempus occurrere cupientes devotionem vestram monemus, quirimus, et hortamur illam attente rogantes, ac vobis per apostolica scripta districte pre. cipiendo mandantes, quatenus considerantes attente, quod vobis Dei servitiis deputatis non licet implicare vos talibus, imo debetis ab omni offensa et iniuria quorumlibet et potentum maxime abstinere, terras et iura Regis et Vassallorum suorum predictorum occupata per vos dimittatis eisdem itinera non impediatis huiusmodi Litwanis ipsis nullum omnino impendatis subsidium quin imo adversus eos Regi prefato potenter et patenter assistere studeatis, alias verentes ne vobis prosecutionem adicientibus inchoatis operibus, idem Rex ad propulsandas iniurias et resarcienda dampna que inferentibus vobis huc usque sustinuit in sua et coniunctorum potentia Principum contra vos ex adverso prosiliat, sicque in vestra et illius discordia debilitatis fidelium viribus potentiores reddantur proinde infideles, de illo curabimus super hoc remedio providere quod ad reparationem malorum huiusmodi secundum Deum videbimus expedire. Datum Avenionis quarto Kalendas Octobris anno quarto.

Abschrift im päpstl. Copien-Buch des geh. Archivs N: 407.
Voigt B.V. S. 125.

M LXXXVI.

Der Bischof Johannes von Ermland bestätigt der Stadt Wormbitt alle ihre bisherigen Rechte und Besīds

zungen und verleiht dem dortigen Hospital zum heil. Geist Tedys Hufen Landes. — 1359. In nomine Domini Amen. Nos Johannes Dei et apostolice sedis gratia Episcopus Warmiensis notum esse volumus presentium inspectoribus, quod hoc olim Reverendus pater Dominus Eberhardus predecessor noster Warmiensis Episcopus civitati seu opido nostro Wormditt in ipsius fundatione possessiones pertinentias ac libertates certas infra scriptas ac etiam sculteto ibidem et ejus successoribus sex mansos liberos et medietates molendinorum infra granitias ejusdem opidi consistentium et quedam alia inferius tacta

1

contulerit et assignaverit ac ipsos sicut opidum videlicet seu ejns incolas et scultetum scriptis literis, sui et capituli sui sigillis sigillatis munierit, Nos tamen postea dum ese semus venerabilis prioris quondam Domini Hermanni predecessoris nostri Warmiensis Episcopi vicegerens eandem scultetiam cum sex mansis contractis et medietatibus predictorum molendinorum omnibusque aliis ad ipsam scultetiam pertinentibus a Martino tunc sculteto ibidem nomine ejusdem Domini Hermanni ad proprietatem ac Dominium mense Episcopalis legitime comparavimus et emimus. Deinde reverendus pater olim Dominus Johannes Warmiensis Episcopus tamquam meliora prospiciens dictam scultetiam seu partem jurisdictionis infra expressam duntaxat, reservatis, et retentis mense eidem sex mansis, molendinis et ceteris ad scultetiam spectantibus, vendidit legaliter opido antedicto, unde ne hujusmodi emptiones et contractus in oblivionem veniant tractu temporum aut ex prelibatis libris Domini Eberhardi predictis opido et sculteto datis aliquis dubius scrupulus oriatur, de consilio venerabilium fratrum meorum Dominorum Hartmodi Prepositi, magistri Hermanni decani, Johannis custodis, Viloms cantoris totiusque capitali nunc predicte ecclesie nec non et voluntate dicti opidi seu incolarum ipsius mense nostre et opido prefato providere cupientes dictas litteras cancellavimus et omnino anihilavimus et tenore presentium omnia et singula ad opidum ipsum spectantia pro memoria perpetua duximus exprimenda. Recognoscimus igitur et ad notitiam cunctorum deducimus, quod memorato opido Vormdit in fundatione sua per dictum dominum Eberhardum deputati et collati fuerint quadraginta mansi, quorum triginta situantur ex parte occidentali fluvii Drewantc et decem ex alia ejus parte pro lignis pascuis et aliis usibus quibus jure Culmensi libere perpetuo possidendi, Item unus mansus liber pro hortis extra fossatum ejusdem opidi situatus, Item sexaginta octo mansi censuales de quorum quolibet possessores, eorum singulis annis in festo St. Martini Episcopi mense nostre mediam marcam monete currentis et plebano ibidem mensuram siliginis et mensuram avene dare et sol. vere tenebuntur,

De predictis vero quadraginta mansis liberis a quibus nec mense nostre nec plebano solvent quidquam eo salvo quod si ex dictis quadraginta mansis liberis aliquos mansos ad aratrum seu agriculturam redigi contigit ex tunc possessores seu cultores ipsorum de quolibet manso solvent plebano mensuram siliginis et mensuram avene sicut de mansis censualibus est promissum, preterea in signum juris Culmensis solvent incole dicti opidi mense nostre de qualibet curia infra muros seu septa opidi existente sex denarios culmenses in termino prelibato excepta una curia integra quam idem Dominus pro hospitio et commodo capituli seu Dominorum canonicorum predictorum liberam omnino contulit eidem capitulo perpetue possidendam, et licet omnes mansi prefati cunctis

sint assignati terminis et graniciis prout eos possident ac hactenus possiderunt. si tamen ipsos mensurando plures vel pauciores mansi reperirentur quorum hoc proportionabiliter de censu solvetur, plus vel minus. Habent etiam opidani seu incole dicti opidi facultatem venandi libere vulpes et lepores et aucupandi et piscandi in bonis predictis, nunquam licebit opidanis sepedictis aliqua statuta nova condere que Willküre vulgariter nominantur, vel consvetudines introducere novas sine Domini Episcopi licentia speciali, nec licebit etiam dare vel vendere cuipiam religioso vel religioni domum vel aream in ipso opido vel extra nec etiam alicui alteri qui inibi residere nolit sine Episcopi pro tempore licentia et consensu opidanorum predictorum.

Insuper de censibus seu redditibus annuis in ipso opido de mercatorio, stuba bal. neari, macellis carnium, bancis panum, budis institorum et penestatorum ac scampnis sutorum annualibus et aliis omnibus censibus una medietas eidem opido et opidanis et alia medietas cedet nostre mense si tamen de turribus muri ipsius opidi census aliquis obvenerit de hoc nil mense nostre debebunt sed pro emendacione muri et turrium eorundem quos etiam suis construxerunt sumptibus et laboribus integre retinebunt. Pro dote etiam parochialis ecclesie ibidem quatuor mansi liberi et duo censuales, de quorum duorum quolibet mediam marcam monete proutacte plebanus pro tempore ibidem mense nostre singulis annis in termino prelibato solvere tenebitur, sunt assignati prout hec omnia in libris predicti Domini Eberhardi sanis et integris omni vicio et suspicione carentibus vidimus contineri.

Insuper ex venditione prefata dicti Domini Johannis predecessoris nostri habent et possident iidem opidani jus et officium scultetie in opido et ubicunque in bonis predictis ita videlicet quod scultetus per consules aut eorum superiores seu consules depu.

seu deputandos omnes minores causas ad quatuor solidos et infra se extendentes in opido et extra ubique infra granitias suas libere judicabit et emendas seu obventiones inde a quibuscunque personis derivatas tollet in toto et habebit, majores vero causas ad manum et collum se extendentes in bonis predictis et infra granities permissas advocatus vel alius mense nostre commissarius judicabit et de emendis seu obventionibus earundem sive a propriis inter se sive a pruthenis cum theutonicis vel econtra discordantibus et se invicem verbis vel factis offendentibus vel alias quocunque cadentibus pars tertia eisdem opidanis debebitur, duabus partibus mense nostre reservatis prout hoc olim sculteto ibidem velut in supra dictis libris Domini Eberhardi continebatur competebant. Premissa itaque omnia et singula per predecessores nostros acta cum apareant evidenter legitime hec facta approbamus et ratificamus et de consilio nostri venerabilis capituli tenore presentium confirmamus volentes ipsa perpetue fore firmitatis. Verum quamvis, ut premissum est nos sex mansos qui ad scultetiam pertinebant pro mensa nostra dum essemus vicegerens emerimus presentium tamen pro eis constitutum nec per nos tunc nec per. Dominos Hermannum et Johannem predecessores prelibatos Episcopi venditorum solutum exstitit sed demum nos ad episcopatum promotos solvere oportebat, considerantes hospitale sancti Spiritus prope dictum opidum Wormdit per memoratum Dominum Hermannum predecessorem nostrum laudabili devotione pro colligendis infirmis in facultatibus fundatum pro pauperum infirmorum sustentatione deficere indecensque fore inceptum tam pie per eum ob egestatem hujusmodi deperire, Nos ipsum aliquantulum prosequi cupientes dictos sex mansos de fructibus nostris ut dictum est per Nos emptos et solutos de consensu prelibati nostri capituli eidem hospitali pro infirmol rum sustentatione conferimus omnino liberos ad honorem Dei omnipotentis et donamus perpetuo tenendos et habendos. In quorum rei testimonium nostri et capituli nostri sigillis fecimus sigillari. Datum Brunsberg anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo nono vigilia Assumptionis Virginis gloriose.

tatos

Abschrift aus dem Rathsarchiv zu Wormbitt.

N LXXXVII.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Notariats - Instrument über die Verhandlung wegen des vom Könige Kasimir von Polen befohlenen Auf

baues einer festen Burg bei Raigrod auf dem Gebiete des Ordens. — 1360. In nomine domini amen. Notum sit omnibus et singulis presens intuentibus Instrumentum, quod anno nativitatis Christi Millesimo Trecentesimo Sexagesimo hora ..... in quodam Pineto distante tribus miliaribus a loco dicto Rogard honorandus et religiosus vir dominus

in presencia mei et Theodrici Notarii ac Testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum ..... Rulgero (8) in Johannisburg tunc provisori et Odelemo de Egirsbergh fratribus dicti Ordinis proponere et referre commisit. Capitaneo

et Preceptorum Ordinis tunc ibi. dem presencium propter hoc primum vocatis ad se discretis viris Dobragust de Cannirk (?) et Bronischa de ...

quibus eandem legacionem de verbo ad verbum interpretari fecit. mandans michi et Theodrico notario, quatenus huius Commissionis singula verba

.. nullis scriberemus fideliter per nos in formam publicam redigenda. Sic nuncians sua verba. Committimus vobis .

preceptorum vice vobis demandatum extitit et estis rogati littera et nunciis et specialiter uno fratre Ordinis nostri .

. cum locus sit ... , apud nos nominatus, sit situatus in bó. nis Ordinis et intra ipsius granicias sicuti hoc probare possumus pergamenis Instrumentis, sed ... litteras premissas hucusque

ob hoc Marschalcus cum quibusdam

[ocr errors]

.

Preceptoribus Ordinis se huc personaliter fatigavit et petit ut ad eum veniant VObiscum personaliter . . . ...

desiderat pacifice et amice vobis. .. .. singulariter promittens bona fide manum securitatis accedendi et recedendi in vestris ad eum.

et liberi esse debetis

molestia rerum et Corporum, verum si qua contra eum hesitacio aut sinistra suspicio vos moveret. extunc

iacebit in periculis seu . . pro vobis hic manere volumus. quousque redibitis in istum locum, Predicti vero fratres Commissarii tamquam nuncii principales et duo prefati .. Poloni Mazovien... eorum College ....

accedere ad memoratum locum structure et hanc commissionem fideliter exsequi et in totum Acta sunt hec anno Indiccione Mense die hora et loco quo supra presentibus Testibus infra .. in fine ... annominatis. In crastino vero hora diei quasi sexta cum dominus Marschalcus et Preceptores predicti ad locum structure sapranominatum vicinius accessissent quasi ad distanciam dimidii miliaris a loco . r .. quadam Merica venerunt illuc ex parte Polonorum dictum locum construencium strennui et honorabiles viri dominus Andreas de Ploczk et dominus Jacobus Sabcamerarius filius Daitzebogonis milites et Nybad Nassund famulus militaris, quibus in presencia mei et Theodrici supradicti Notarii ac testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum dixit et interpretari fecit dominus Marschalcus nomine sui et Preceptorum Ordinis constitutorum ibidem, sic incipiens, Vos pridem estis bis rogati ex parte Magistri nostri generalis et Ordinis littera et Nunciis videlicet uno fratre nostri ordinis ut ab incepta structura loci Rogard desisteretis nec de cetero edificaretis in eo, cum sit in nostro fundo, huiusmodi preces nostras hucusque minime attendistis, propter quod Nos et presentes Preceptores ordinis nostri hic sumus personaliter constituti, vos adhuc benigne rogantes, quatinus hic non edificetis sed benivole hinc cedatis cum area sive locus predictus suprad . . . . . et fundo Ordinis, quem fundum fratres nostri predecessores de manibus inimicorum christi fidelium, paganorum infidelium, vivifice crucis christi blasphem ... sunt lucrati, Ipsosque .... runt et pro eo sangwinem suum fuderunt ac mortui sunt. Super quo Poloni responderunt, a nobis ipsis hic non sumus, sed missi huc a domino nostro .

mandato. Marschalcus ad hec, locus structure ut premisimus in fundo Ordinis collocatur, quod probare possumus legittimis documentis. quare non credimus, quod dominus Rex in nostro aliquem edificare iubeat. cum pacem et concordiam cum eo inierimus et habeamus, et bene speramus quod eam teneat, et nobis nostra bona non recipiat aut ..

Poloni, nescimus, utrum locus iste in fundo sit Ordinis, an domini nostri Regis, Nos utique buc. misit dominus Rex. attamen qualitercunque sit. Sepe contigit quod

detinentur, redduntur. Marschalcus, istud nolumus exspectare, Et quia dicitis. vos nescire, in cuius fundo sit iste locus ..

[ocr errors]

• orum

« ZurückWeiter »