Chronik der königlichen Stadt Iglau (1402-1607)

Cover
in Commission der Buchhandlung A. Nitsch, 1861 - 416 Seiten
 

Was andere dazu sagen - Rezension schreiben

Es wurden keine Rezensionen gefunden.

Ausgewählte Seiten

Andere Ausgaben - Alle anzeigen

Häufige Begriffe und Wortgruppen

Beliebte Passagen

Seite 43 - A budauli gey moczy miti aby gey trestalj yakz se gim Zdati bude A Za tu sskodu kteraz se tau wodau tiem lidem naprzedmiesli stala, Pany Starssi Z Peniez Obecznich magj na Wanocze neyprw...
Seite 48 - Aurzadu swelio mage Przi sobie Vrozeny Pany, Pana Gindrzicha Z Lomnicze a na Mezerziczy Pana hynka Z Ludanicz a na Gemniczy A Rytyrzstwa Pana Pana Czelauda Z Palowicz na Budkowie Pana Zygmunda Z Chlebskeho.
Seite 45 - Czlowieka, kteryzby nocznim cziasem 8. nilczkcm na Vliczy Ssel, aneb w domie byl bez sskody, aby geho Pokutau neobtieziowalj, yakoz Prwe se Przihazelo, zie mnohy Przi swem dobrym Przitelj bezpecznj nebylj, kdyz gsau koho Zastihlj vj grossuw...
Seite 46 - Powinnosli swymj Poczty wydawalj A gesstie Przitom stati minime. Nebo kazdy Znati muzie Zie niez weysse byti nemuzie nez czo se dobremu na Przisahu geho swierziuge. 5. Item kdez...
Seite 47 - Treflì se niekdy Zie Pokogni w domych sedagj, a wegdaucze wen Po Vliczych y Po rinku diwne wieczy slrogi kadie y sskopky Przed domy w kterych se woda Pro...
Seite 48 - Zachowale öd fou ein neuen gtiO) weiten, starssich Prziseznich na Przisahu a swiedomj gych, ne Pro Prziatelstwj any yakou Prczizen, Ale Pro dobre Geho milosti a tohoto Miesta wybranj, a Przedemnau a budouczymj Podkomorzimy...
Seite 46 - Vzitek Przissel Nam se Zda Zie to Znagj, Nez Prwe wzdyczky Za Pamietj Lidske Cztyrzj Osoby Slarssich konsseluw ku Pomoczy obogy aby gim gych wieczy Przj Raddie Potnahalj gednati Prziseznj ys starssymj Zwolilj Protoz nemuziem to Znatj, aby gesslie lope bylo.
Seite 44 - Czlyrzi, a ostatek Zgynich Rzemesel, kterziz k obecznemu dobremu gednanj Przihodnj gsau. 3. Item Cztyrzj Z Obcze magj wywolenj byti odewssy Obcze, a mezj nimi Zustati, a ty od Starssich Potwrzenj byti magj.
Seite 43 - Slala se Smlauwa dobrowolna mezi W Ztateczne OPPatrnosti Panem Purgmistrem a Raddau Miesta Gihlawy a Panj Obczy tehoz Miesta, A to takowa. Zie kdyz se Radda saditi \v teinz Miestie ma i.
Seite 49 - Pani starssy tnagj giui fluramj lesem a kamenim, Pokudz gim mozne bude, Poraoczny byti. Item Do Padesati let Porziad Zbiehlych na ten den na 5, kleryz se ta Przihoda wodau stala, Pani starssj magj kopu^^^f',,* grossu Czieskych chudym do Sspilalu, aneb kdez gim od tiechsttmu9tSbe'n?f' 8C' kterymz gsau Zieni, dieli a Prziatele gegych Zhynuli Vkazano bude, misto obchodu Za dusse gegych datj.

Bibliografische Informationen