Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

THE

Eclectic Review,

VOL. VI.

PART I.

FROM JANUARY, TO JUNE, 1810, INCLUSIVE.

Φιλοσοφιαν δε ου την Στενή,» λεγαν, ουδε την Πλατωνικην, η της Επικουριον
τε και Αριστοτελικηναλλ' όσα είρηται παρ έκαστη των αιρεσεων τουτων καλες
δικαιοσυνην μετα ευσεβους επιστημης εκδιδασκανία, τουτο συμπαν το ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΝ
φιλοσοφιαν φημι,

CLEM. ALEX. Strom. Lib. 1.

LONDON:

Printed for LONGMAN, HURST, REES, AND ORME, PATERNOSTER-ROW,

[ocr errors][ocr errors]

:

Chirol on Female Education

195

Cockburn on Clerical Education 279

Edgworth's Professional Education 10, 140

Frenil's Evening Amusements for 1810 335

Greig's Astrography

568
Hod:kins's Calligrap ia Græca

373

Maliw Synopsis of Geography 346

Thackray's Grammatical Catechisin 92

Haslam's Observations on Madness 269
Roberton's Treatise ou Medical Police 168

MISCELLANEOUS.
Dibdin's Edition of Robinson's Trans-

lation of Sir T. More’s Utopia 306
Digest of the Reports for bettering the

Condition of the Poor, Part I. 183
Examiner examined, or Logic vindicated 289
Frien lly Gift for Servants and Ap-
prentices

571
Jub'lee morally and politically im.
proved

183
Letter to Mr. Windham on the Rejec-
tion of Lord Erskine's Bill

184

Letters to a Younger Brother

87

Lockie's Topography of London 378

Milner on the Catholic Inhabitants
and Antiquities of Ire ind

227
Nicolson's (Bp.) Correspondence 54
Oliver's Analysis of Locke's Essay 473
Onesimus examined

89
Payne defended

473
Quid punc

86

Selection of Psalms with Hymns for

particular Occasions

379

Semple's Second Journey in Spain 536
Tennani's Indian Recreations, Vol. III. 247
True Stor es for Young Persons

570

Williamson's East India Vade Mecum 421

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Browne's Pbilemon

265 Pennington on the neglect of the Holy

Crabbe's Borough

546 Communion

472

Coxe's Valentine

471 Pharez's Republication of Martin, and

Delille's Trois Regnes de la Nature 43, 133 Remarks on Porson, in Confutation

Gastronomy, a Poem

90 of the Eclectic Review

62, 155

Hanson's Sonnets and other Poems 284 Raban's Strictures on Barry's Sermon 277

Hobhouse's Translations and Imitations 174 Remarks on the present State of the

The Hospital, a Poem

284 Church, and Increase of Dissenters 379

John the Baptist, an Oxford Prize oem 92 Spirit of Christianity exhibited

567

Mitford's, (Miss M. R.) Poems 374 Taylor's (Bp.) Discourses

385

Pastoral Care, a didactic Poem

567

Rule and Exercises of Holy

Patriot's Vision, with a Monody on the

Living and Dying

385

Death of Mr. Fox

348

Golden Grove

385

Poems on the Abolition of the Slare Thomas's Address on Co-operation with

Trade, by Montgomery, Grahame

Magistrates in suppressing Vice 90

and Benger

289, 440 Thoughts on the Sufferings of Christ 358
Pryme's Conquest of Canaan

279 Tuke's select Passages from Scripture 568

West's Mother, a Poem

164 Zeal without Bigotry

92

POLITICS AND POLITICAL ECONOMY.

Sermons.

England the Cause of Europe's Sub- Alison's Fast Sermon at Edinburgh 81

jugation

282 Barry's Visitation Sermon at Abingdon 277

Letter of an American on the French

Bradley's Jubilee Sermon at Chard 88

Government

350

Bromley's Visitation Sermon at Hull 86

Lord Grenville's Letter on the Veto 281

Channing's Ordination Sermon at Dor
Lord Melville's Speech on the Reports

chester, North America

180
of the Commissioners of Naval Re-

Churchill's Jubilee Sermons at Henley S8

vision

473

Cloutt's Jubilee Sermon at Pell Street 89

Preparatory Studies for Political Re-

Cockin's Jubilee Serron at Halifax 372
formers

471

Coghlan's Sermon on the fall of David 567

Present State of the Constitution

90

Cruttwell's Discourse at Malta

470

Real State of England in 1809

376

Daubeny's Charge to the Archdeacon.

Ricardo on the high Price of Bullion 216

ry of Sarum

280

THEOLOGY.

Gisborne's Sermons on Christian Mo-

rality

71

Aspland's Oration at Hackney

283

Griffin's Jubilee Sermon at Surry Chapel 88
Attempt to shew the Folly and Danger

Hampson's Sermons on several Subjects 330

186
of Methodism

Hinton's Sermon on the Union of Piety
Barry's friendly Call to a new species

and Literature

87

of Dissenters

277

474

Hodgson's Discourse on the Existence
Burn's Who Fare's Best

of God as discovered by Reason 188

281

Candour and Consistency united

Moore's Sermon on personal Reform 567

Christian Code, by an old Graduate 91

Morehead's Series of Discourses on
Cooke's Child's Monitor and Janeway's

the Principles of religious Belief 37

91
Token

Morris's University Sermon

369
571

Elements of Religion

Rees's Discourse on Public Worship

282

Hall's (Bp.) Christian laid forth

183

Simeon's University Sermon-The Foun-

Ha re's Treatise on the Conduct of God 243

tain of Living Waters

84

Knowles's Sermons on Satan's Devices 276

Slack's Sermon on unequal Marriages 567

Ireland's Westminster Lectures 462

Smitli's Visitation Sermon at Malton

Letters to a Barrister, by a Looker on 275

Styles' Sermon on the detestable Na-

Lowry's Essays on select Passages of

469

ture of Sin

182

Scripture

Ward's Jubilium Regis

188

Macculloch's Lectures on Isaiah 515

Williams's Visitation Sermon

474

Macgill's Address to a Young Clergyman 186

Address to Churchwardens 474

Methodism, on the Increase of

374

Wilson's Sermon on Obedience the

Nance's Letter from a clergyman to his

Path to religious Knowledge,

569

parishioners

471

Wrangham's Sermon on earnest Conten-
Pearson's Prize Dissertation on the

tion for the true Faitb

504
Propagation of Christianity in India 124

-

178

THE

ECLECTIC REVIEW,

For JANUARY, 1810.

Art. I. 4 New Analysis of Chronology, in which an Attempt is made

to explain the History and Antiquities of the primitive Nations of the World, and the Prophecies relating to them, on Principles tending to remove the Imperfection and Discordance of preceding Systems. By the Rev. William Hales, D. D. Rector of Killesandra, in Ireland ; and formerly Fellow of Trinity College, and Professor of Oriental Languages in the University of Dublin. 3 vols. 4to. Vol. I. pp. 493.

Price 21. 2s. Rivingtons. 1809. THE design of this work is to supply a very material

desideratum to the student of history, the utility of which must, of necessity, have occurred to the minds of men ever since their curiosity was stimulated to collect and embody the traditions of their ancestors. The oldest original historians evince a solicitude to mark the dates of principal events; and, from the age of Pericles downwards, we remark the prevalence, in this respect, of an extreme, though partial accuracy. But they lay under the disadvantage of pos-sessing no authenticated eră prior to that of the Olympiads; and they were unhappy in their attempts, few and confined as those attempts were, to synchronize the trains of events in different nations. It has been one of the incidental blessings of Divine Revelation, that Christian chronologists have been enabled to supply the first of these requisites; and, if the remaining difficulty be at any time surmounted, the means must be derived from the sacred pages. From the meritorious researches of Theophilus and Eusebius, to those of Scaliger and Usher, of Petavius, Marsham, and Newton, this superiority has been made most manifest; and Technical Chronology has assumed the form of a regular science.

But the perplexities of Practical, or Historical Chronology, have still been severely felt; and the more so, as their nature and sources have been more accurately understood. The extravagant pretensions, and wide discrepancies, of early traditions ; the position of personal names for national; and of national for those of individuals; the irregular modes of VOL. VI.

B

« ZurückWeiter »