தமிழ்ப் பொழில் (1/9)

Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, 20.12.1925

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்
 

 

Was andere dazu sagen - Rezension schreiben

Es wurden keine Rezensionen gefunden.

Andere Ausgaben - Alle anzeigen

Häufige Begriffe und Wortgruppen

அச்சோப்பதிகம் அது அரிச்சுவடி அல்லது அவர் அவர்கள் அவர்களுள் ஆகவே ஆசிரியர் ஆயினும் ஆரியர் இக்காலத்து இங்கனம் இதில் இது கிற்க இப்பொழுது இரண்டு மூன்று இலக்கணம் இவ்வாறு இவர் இனத்து இனி உச்சரிப்பது உண்மை ஊழி வரலாறு எப்படி எப்பொழுதுக் எழுதவும் எற்பொழுது என் என்பது என்ற என்று என்ன என்னும் என எனக் எனது ஐவகை ஒரு ஒருவர் ஒருவாறு ஒவ்வொரு கங்கள் கண்ட கம் கருத்து கவுண்டர் கள்ளி காகவே காட்டின் காட்டு காதலர் காம் காலம் காலமெனப் கான் கி கி.பி குப் கும் குறித்த குறும்பர் கூற்று கூறி கூறும் கேட்ட கொஞ்சங் கொஞ்சமாகப் கொடி கொண்டு கொள் கோள் சாரி சாரியை சில சிலர் சிவபிரான் சிறந்து சுவடி செய்து செய்யுள் சோ சோழர் தமக்கே தமிழ் தமிழ்ப் தமிழகத்தில் தமிழகத்தின் தாம் திருவிளையாடல் தோள் நிகழும் நீர் நூல் படும் படையாச்சி பண்டிதர் பயிற்சி பருத்திக் பல்லவர் பல பலவாசர்கள் பாண்டிய சோழர் பாண்டியர் பார்ப்போம் பி பிழைகள் பிறகு பின்னர் புராணமும் புலவர் புலவர்கள் பொருள் பொழுது போக் போர் மக்கள் மறுப்பாளர் மாணிக்கவாசகர் மிகவும் மு முடிவில் முதல் முதலிய முதற்சங்க முயங்கிப் பொதிவேம் முற்றும் முன் மூன்றும் மேற் யாராய்ச்சி யெல்லாம் யை வந்தனர் வரலாறு வல்லாரும் வழக்கம் விரித்துக் விளங்கவில்லை விளங்கும் வெள்ளாளர் வேண்டும்

Bibliografische Informationen