Den svensk-norske fiskarens Anton Johansen från Finnmarken märkliga syner och förutsägeler om Världskriget och folkens kommande öden

Cover
A. Gustafsson, 1918

Bibliografische Informationen